ABOUT THE SPEAKER
Rebecca Brachman - Neuroscientist, writer, entrepreneur
Rebecca Brachman is a pioneer in the field of preventative psychopharmacology, developing drugs to enhance stress resilience and prevent mental illness.

Why you should listen

Current treatments for mood disorders only suppress symptoms without addressing the underlying disease, and there are no known cures. The drugs Rebecca Brachman is developing would be the first to prevent psychiatric disorders such as post-traumatic stress disorder (PTSD) and depression.

Brachman completed her PhD at Columbia University, prior to which she was a fellow at the National Institutes of Health, where she discovered that immune cells carry a memory of psychological stress and that white blood cells can act as antidepressants and resilience-enhancers. Brachman's research has been featured in The Atlantic, WIRED and Business Insider, and her work was recently described by Dr. George Slavich on NPR as a "moonshot project that is very much needed in the mental health arena."

In addition to conducting ongoing research at Columbia, Brachman is an NYCEDC Entrepreneurship Lab Fellow and cofounder of Paravax -- a biotech startup developing vaccine-like prophylactic drugs ("paravaccines") -- along with her scientific collaborator, Christine Ann Denny. She is also working on a non-profit venture to repurpose existing generic drugs for use as prophylactics, and previously served as the Interim Program Director for Outreach at the Zuckerman Institute at Columbia University.

Brachman is also a playwright and screenwriter. She holds Bachelor's degrees in both neuroscience and creative wWriting, and she is currently working on a tech-focused writing project with her long-time writing partner, Sean Calder ("Grimm," "Damages," "ER"). She served as the director of NeuWrite, a national network of science-writing groups that fosters ongoing collaboration between scientists, writers and artists, and she has been featured as a storyteller at The Story Collider.

(Photo: Kenneth Willardt)

More profile about the speaker
Rebecca Brachman | Speaker | TED.com
TEDxNewYork

Rebecca Brachman: Could a drug prevent depression and PTSD?

Rebecca Brachman: Czy lek może zapobiec depresji i zespołowi stresu pourazowego?

Filmed:
1,563,420 views

Droga do rozwoju w medycynie usłana jest przypadkowymi, aczkolwiek rewolucyjnymi odkryciami. W tej zgrabnie opowiedzianej historii o odkryciach w nauce, neurobiolog Rebecca Brachman mówi o przypadkowym, ale przełomowym odkryciu. Być może dzięki niemu wkrótce będzie możliwe zapobieganie rozwojowi zaburzeń nastroju jak depresja czy zespół stresu pourazowego. Historia zawiera w sobie również niespodziewany i kontrowersyjny zwrot akcji.
- Neuroscientist, writer, entrepreneur
Rebecca Brachman is a pioneer in the field of preventative psychopharmacology, developing drugs to enhance stress resilience and prevent mental illness. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
This is a tuberculosisgruźlica wardOddział,
0
1060
3015
To oddział gruźlicy.
00:16
and at the time this pictureobrazek was takenwzięty
in the latepóźno 1800s,
1
4100
3816
Pod koniec XIX wieku,
gdy wykonano to zdjęcie,
00:19
one in sevensiedem of all people
2
7939
2617
jeden na siedmiu chorych
00:22
diedzmarły from tuberculosisgruźlica.
3
10580
1760
umierał na gruźlicę.
00:24
We had no ideapomysł
what was causingspowodowanie this diseasechoroba.
4
12780
2760
Nie znano przyczyny choroby.
00:28
The hypothesishipoteza was actuallytak właściwie
5
16140
2056
Zakładano, że o podatności
decydowała czyjaś konstytucja.
00:30
it was your constitutionkonstytucja
that madezrobiony you susceptiblepodatny.
6
18220
3256
00:33
And it was a highlywysoko romanticizedidealizowane diseasechoroba.
7
21500
2736
Była to bardzo romantyzowana choroba.
00:36
It was alsorównież callednazywa consumptionkonsumpcja,
8
24260
2816
Nazywano ją również suchotami.
Dotykała poetów,
00:39
and it was the disordernieład of poetspoeci
9
27100
3136
artystów i intelektualistów.
00:42
and artistsartyści and intellectualsintelektualistów.
10
30260
2736
00:45
And some people actuallytak właściwie thought
it gavedał you heightenedpodwyższony sensitivityczułość
11
33020
3736
Uważano nawet, że zwiększa wrażliwość
i obdarza geniuszem twórczym.
00:48
and conferredprzyznanych creativetwórczy geniusgeniusz.
12
36780
2200
W latach 50. XX wieku
wiedzieliśmy już, że przyczyną gruźlicy
00:52
By the 1950s,
13
40700
2136
00:54
we insteadzamiast knewwiedziałem
that tuberculosisgruźlica was causedpowodowany
14
42860
2576
jest bardzo zaraźliwa infekcja bakteryjna,
00:57
by a highlywysoko contagiouszaraźliwe
bacterialbakteryjny infectioninfekcja,
15
45460
3376
01:00
whichktóry is slightlynieco lessmniej romanticromantyczny,
16
48860
2176
co jest nieco mniej romantyczne.
01:03
but that had the upsidedo góry
17
51060
2256
Zaletą natomiast była możliwość
wytwarzania leków na gruźlicę.
01:05
of us beingistota ablezdolny to maybe
developrozwijać drugsleki to treatleczyć it.
18
53340
3336
01:08
So doctorslekarze had discoveredodkryty
a newNowy drugnarkotyk, iproniazidiproniazyd,
19
56700
3016
Wkrótce lekarze odkryli nowy lek,
iproniazyd,
01:11
that they were optimisticoptymistyczny
mightmoc curelekarstwo tuberculosisgruźlica,
20
59740
3376
i mieli nadzieję, że dzięki niemu
można będzie wyleczyć gruźlicę.
01:15
and they gavedał it to patientspacjenci,
21
63140
1776
Podawali go pacjentom,
a ci wpadali w euforię.
01:16
and patientspacjenci were elateddumny.
22
64940
1776
01:18
They were more socialspołeczny, more energeticenergetyczny.
23
66740
3496
Byli bardziej towarzyscy,
mieli więcej energii.
01:22
One medicalmedyczny reportraport actuallytak właściwie saysmówi
they were "dancingtaniec in the hallssale."
24
70260
4600
W jednym z raportów medycznych zapisano,
że "tańczyli na korytarzach".
01:27
And unfortunatelyNiestety,
25
75500
1616
Niestety, powodem nie była
poprawa stanu zdrowia fizycznego.
01:29
this was not necessarilykoniecznie
because they were gettinguzyskiwanie better.
26
77140
2720
01:32
A lot of them were still dyingumierający.
27
80420
2200
Wielu z nich nadal umierało.
01:35
AnotherInnym medicalmedyczny reportraport describesopisuje them
as beingistota "inappropriatelyniewłaściwie happyszczęśliwy."
28
83660
6600
Inny raport medyczny opisał ich
jako "niedorzecznie szczęśliwych".
01:43
And that is how the first
antidepressantprzeciwdepresyjne was discoveredodkryty.
29
91220
3600
Tak odkryto pierwszy
lek przeciwdepresyjny.
01:47
So accidentalPrzypadkowe discoveryodkrycie
is not uncommonNiezbyt często in sciencenauka,
30
95980
4056
Przypadkowe odkrycia
nie są rzadkie w nauce,
01:52
but it requireswymaga more
than just a happyszczęśliwy accidentwypadek.
31
100060
3136
ale potrzeba więcej
niż tylko szczęśliwego trafu.
Przypadkowe odkrycia
trzeba umieć rozpoznać.
01:55
You have to be ablezdolny to recognizerozpoznać it
for discoveryodkrycie to occurpojawić się.
32
103220
3440
01:59
As a neuroscientistneurolog,
I'm going to talk to you a little bitkawałek
33
107500
2736
Jestem neurobiologiem i opowiem
o moim bezpośrednim doświadczeniu,
02:02
about my firsthandz pierwszej ręki experiencedoświadczenie
34
110260
1416
02:03
with whatevercokolwiek you want to call
the oppositenaprzeciwko of dumbgłupi luckszczęście --
35
111700
3216
które można nazwać
przeciwieństwem głupiego szczęścia.
02:06
let's call it smartmądry luckszczęście.
36
114940
1616
Nazwijmy je mądrym szczęściem.
02:08
But first, a bitkawałek more backgroundtło.
37
116580
2720
Ale najpierw przedstawię kontekst.
02:12
ThankfullyNa szczęście, sinceod the 1950s,
38
120460
2656
Od lat 50. XX wieku
szczęśliwie opracowaliśmy nowe leki
02:15
we'vemamy developedrozwinięty some other drugsleki
and we can actuallytak właściwie now curelekarstwo tuberculosisgruźlica.
39
123140
3976
i możemy skutecznie leczyć gruźlicę.
02:19
And at leastnajmniej in the UnitedStany Zjednoczone StatesPaństwa,
thoughchociaż not necessarilykoniecznie in other countrieskraje,
40
127140
3655
W USA, ale niekoniecznie w innych krajach,
02:22
we have closedZamknięte our sanitoriumssanitoria
41
130820
1496
zamknięto sanatoria i zapewne
większość z was nie martwi się gruźlicą.
02:24
and probablyprawdopodobnie mostwiększość of you
are not too worriedzmartwiony about TBTB.
42
132340
3680
02:28
But a lot of what was trueprawdziwe
in the earlywcześnie 1900s
43
136900
2656
Jednak to, co wiązało się z chorobami
zakaźnymi na początku XX wieku,
02:31
about infectiouszakaźnych diseasechoroba,
44
139580
1856
02:33
we can say now
about psychiatricpsychiatryczne disorderszaburzenia.
45
141460
2640
teraz ma wiele wspólnego
z zaburzeniami psychicznymi.
02:36
We are in the middleśrodkowy
of an epidemicepidemia of moodnastrój disorderszaburzenia
46
144820
3016
Jesteśmy w centrum epidemii
zaburzeń nastroju jak depresja
02:39
like depressiondepresja and post-traumaticpourazowe
stressnaprężenie disordernieład, or PTSDPTSD.
47
147860
3760
czy zespół stresu pourazowego - PTSD.
02:44
One in fourcztery of all adultsdorośli ludzie
in the UnitedStany Zjednoczone StatesPaństwa
48
152300
3856
Jeden na czterech dorosłych w USA
cierpi na chorobę psychiczną.
02:48
sufferscierpi from mentalpsychiczny illnesschoroba,
49
156180
1480
02:50
whichktóry meansznaczy that if you haven'tnie mam
experienceddoświadczony it personallyosobiście
50
158180
3136
Jeżeli nie doświadczyliście jej osobiście,
02:53
or someonektoś in your familyrodzina hasn'tnie ma,
51
161340
2296
lub nie dotknęła kogoś z waszej rodziny,
02:55
it's still very likelyprawdopodobne
that someonektoś you know has,
52
163660
3256
to bardzo prawdopodobne,
że ktoś, kogo znacie, cierpi z jej powodu,
02:58
thoughchociaż they maymoże not talk about it.
53
166940
1640
choć może o tym nie mówi.
03:02
DepressionDepresja has actuallytak właściwie now surpassedprzekroczyła
54
170220
3296
Depresja prześcignęła obecnie
03:05
HIVHIV/AIDSAIDS, malariamalaria, diabetescukrzyca and warwojna
55
173540
4856
HIV/AIDS, malarię, cukrzycę i wojny
03:10
as the leadingprowadzący causeprzyczyna
of disabilityniepełnosprawność worldwidena calym swiecie.
56
178420
3256
jako główne przyczyny
niepełnosprawności na świecie.
03:13
And alsorównież, like tuberculosisgruźlica in the 1950s,
57
181700
3616
Podobnie jak w przypadku
gruźlicy w latach 50. XX wieku,
03:17
we don't know what causesprzyczyny it.
58
185340
2056
nie wiemy, co ją wywołuje.
Od momentu rozwinięcia jest przewlekła,
03:19
OnceRaz it's developedrozwinięty, it's chronicPrzewlekłe,
59
187420
1936
03:21
laststrwa a lifetimeżycie,
60
189380
1496
trwa całe życie i nie znamy na nią leku.
03:22
and there are no knownznany curesleczy.
61
190900
2320
03:26
The seconddruga antidepressantprzeciwdepresyjne we discoveredodkryty,
62
194660
2216
Drugi antydepresant,
odkryty też przypadkowo
w latach 50. XX wieku,
03:28
alsorównież by accidentwypadek, in the 1950s,
63
196900
2456
03:31
from an antihistamineLeki przeciwhistaminowe
that was makingzrobienie people manicmanii,
64
199380
3200
pochodził z antyhistaminików
i wywoływał napady manii.
03:35
imipramineImipramina.
65
203860
1200
Imipramina.
03:38
And in bothobie the casewalizka of the tuberculosisgruźlica
wardOddział and the antihistamineLeki przeciwhistaminowe,
66
206220
3656
Zarówno w przypadku
gruźlicy jak i antyhistaminików,
03:41
someonektoś had to be ablezdolny to recognizerozpoznać
67
209900
1696
ktoś musiał dostrzec,
03:43
that a drugnarkotyk that was designedzaprojektowany
to do one thing --
68
211620
2416
że lek opracowany w jednym celu,
03:46
treatleczyć tuberculosisgruźlica
or suppressstłumić allergiesalergie --
69
214060
2576
do leczenia gruźlicy,
czy zmniejszania objawów alergii,
03:48
could be used to do
something very differentróżne --
70
216660
2736
wykazuje zupełnie inne działanie
03:51
treatleczyć depressiondepresja.
71
219420
1200
i leczy depresję.
03:53
And this sortsortować of repurposingZmiana przeznaczenia
is actuallytak właściwie quitecałkiem challengingtrudne.
72
221380
3016
Taka zmiana zastosowania
jest sporym wyzwaniem.
Gdy lekarze zauważyli poprawiające
nastrój właściwości iproniazydu,
03:56
When doctorslekarze first saw
this mood-enhancingpoprawiające nastrój effectefekt of iproniazidiproniazyd,
73
224420
3936
nie bardzo wiedzieli,
z czym mają do czynienia.
04:00
they didn't really recognizerozpoznać
what they saw.
74
228380
2456
04:02
They were so used to thinkingmyślący about it
75
230860
1856
Przywykli do szablonowego
traktowania go jako o leku na gruźlicę
04:04
from the frameworkstruktura
of beingistota a tuberculosisgruźlica drugnarkotyk
76
232740
2776
04:07
that they actuallytak właściwie just listedkatalogowany it
77
235540
2056
i uznali to działanie za skutek uboczny
lub reakcję niepożądaną.
04:09
as a sidebok effectefekt, an adversedziałań niepożądanych sidebok effectefekt.
78
237620
2776
04:12
As you can see here,
79
240420
1151
Tu widać, że wielu pacjentów
z 1954 roku doświadczyło ostrej euforii.
04:13
a lot of these patientspacjenci in 1954
are experiencingdoświadczanie severesilny euphoriaeuforia.
80
241596
4024
04:18
And they were worriedzmartwiony
that this mightmoc somehowjakoś interferekolidować
81
246900
3616
Obawiano się,
że może to zaburzyć leczenie gruźlicy.
04:22
with theirich recoveringodzyskiwanie from tuberculosisgruźlica.
82
250540
2856
04:25
So they recommendedzalecane that iproniazidiproniazyd
only be used in casesprzypadki of extremeskrajny TBTB
83
253420
6256
Zalecano zażywanie iproniazydu
wyłącznie w przypadkach ostrej gruźlicy
04:31
and in patientspacjenci that were
highlywysoko emotionallyemocjonalnie stablestabilny,
84
259700
3680
oraz u pacjentów stabilnych emocjonalnie.
04:36
whichktóry is of coursekurs the exactdokładny oppositenaprzeciwko
of how we use it as an antidepressantprzeciwdepresyjne.
85
264220
3896
Jako antydepresant przepisywany
jest w dokładnie odwrotny sposób.
04:40
They were so used to looking at it
from the perspectiveperspektywiczny of this one diseasechoroba,
86
268140
4456
Przyzwyczajenie do patrzenia na lek
z perspektywy jednej choroby
04:44
they could not see the largerwiększy implicationsimplikacje
for anotherinne diseasechoroba.
87
272620
3920
uniemożliwiło dostrzeżenie
innych zastosowań.
04:49
And to be fairtargi,
it's not entirelycałkowicie theirich faultwina.
88
277380
2696
Szczerze mówiąc,
to nie do końca wina lekarzy.
Fiksacja funkcjonalna to tendencja
dotykająca nas wszystkich.
04:52
FunctionalFunkcjonalne fixednessFiksacja
is a biasstronniczość that affectsma wpływ all of us.
89
280100
2776
04:54
It's a tendencytendencja to only
be ablezdolny to think of an objectobiekt
90
282900
3456
To skłonność do myślenia o czymś
04:58
in termswarunki of its traditionaltradycyjny
use or functionfunkcjonować.
91
286380
2600
w ramach typowego użycia czy funkcji.
Inną sprawą jest nastawienie mentalne.
05:01
And mentalpsychiczny setzestaw is anotherinne thing. Right?
92
289740
1896
05:03
That's sortsortować of this preconceiveduprzedzeń frameworkstruktura
93
291660
2016
To rodzaj przygotowanego szablonu,
według którego rozwiązujemy problemy.
05:05
with whichktóry we approachpodejście problemsproblemy.
94
293700
1776
05:07
And that actuallytak właściwie makesczyni repurposingZmiana przeznaczenia
prettyładny hardciężko for all of us,
95
295500
3256
To sprawia, że zmiany zastosowań
są szczególnie trudne.
05:10
whichktóry is, I guessodgadnąć, why they gavedał
a TVTELEWIZOR showpokazać to the guy who was,
96
298780
3536
Pewnie dlatego powstał serial
o kimś, kto był w tym dobry.
05:14
like, really great at repurposingZmiana przeznaczenia.
97
302340
1800
05:16
(LaughterŚmiech)
98
304660
1880
(Śmiech)
05:19
So the effectsruchomości in bothobie the casewalizka
of iproniazidiproniazyd and imipramineImipramina,
99
307180
4336
Skutki zażywania iproniazydu
i imipraminy były bardzo silne.
05:23
they were so strongsilny --
100
311540
1376
05:24
there was maniaMania,
or people dancingtaniec in the hallssale.
101
312940
2216
Mania czy taniec na korytarzach.
05:27
It's actuallytak właściwie not that surprisingzaskakujący
they were caughtzłapany.
102
315180
3136
To nie dziwne, że je zauważono.
05:30
But it does make you wondercud
what elsejeszcze we'vemamy missedbrakowało.
103
318340
3480
Ale to zmusza do refleksji nad tym,
co jeszcze przeoczyliśmy?
05:35
So iproniazidiproniazyd and imipramineImipramina,
104
323020
2176
Iproniazyd i imipramina są czymś więcej
05:37
they're more than just
a casewalizka studybadanie in repurposingZmiana przeznaczenia.
105
325220
2416
niż studium przypadku zmian zastosowania.
Łączą je dodatkowo dwie istotne rzeczy.
05:39
They have two other things in commonpospolity
that are really importantważny.
106
327660
2976
Pierwszą są straszne skutki uboczne.
05:42
One, they have terriblestraszny sidebok effectsruchomości.
107
330660
2496
05:45
That includesobejmuje liverwątroba toxicitytoksyczność,
108
333180
2616
Uszkodzenia wątroby,
05:47
weightwaga gainzdobyć of over 50 poundsfunty,
109
335820
2976
wzrost wagi o ponad 20 kilogramów
05:50
suicidalitytendencje samobójcze.
110
338820
1776
czy zwiększone ryzyko samobójstwa.
05:52
And two, they bothobie
increasezwiększać levelspoziomy of serotoninserotonina,
111
340620
4176
Po drugie obydwa
podnoszą poziom serotoniny,
05:56
whichktóry is a chemicalchemiczny signalsygnał in the brainmózg,
112
344820
2336
która jest sygnałem chemicznym w mózgu,
05:59
or a neurotransmitterneuroprzekaźnik.
113
347180
1200
inaczej neuroprzekaźnikiem.
06:01
And those two things togetherRazem,
right, one or the two,
114
349380
2496
Osobno te aspekty nie byłyby tak istotne,
06:03
maymoże not have been that importantważny,
115
351900
1616
jednak razem oznaczały, że należy
opracować bezpieczniejsze leki,
06:05
but the two togetherRazem meantOznaczało
that we had to developrozwijać saferbezpieczniejsze drugsleki,
116
353540
3736
06:09
and that serotoninserotonina seemedwydawało się
like a prettyładny good placemiejsce to startpoczątek.
117
357300
3520
a serotonina to dobry punkt zaczepienia.
06:13
So we developedrozwinięty drugsleki
to more specificallykonkretnie focusskupiać on serotoninserotonina,
118
361660
3896
Opracowano leki,
które skupiały się na serotoninie,
06:17
the selectiveselektywne serotoninserotonina
reuptakeWychwytu zwrotnego inhibitorsinhibitory, so the SSRIsSSRI,
119
365580
3656
czyli selektywne inhibitory wychwytu
zwrotnego serotoniny, w skrócie SSRI,
06:21
the mostwiększość famoussławny of whichktóry is ProzacProzac.
120
369260
2736
z których najpopularniejszym jest Prozak.
06:24
And that was 30 yearslat agotemu,
121
372020
1976
Od 30 lat
06:26
and sinceod then we have mostlyprzeważnie
just workedpracował on optimizingOptymalizacja those drugsleki.
122
374020
3200
nasza praca głównie skupiała się
na optymalizowaniu tych leków.
06:29
And the SSRIsSSRI, they are better
than the drugsleki that cameoprawa ołowiana witrażu before them,
123
377740
3216
Na pewno są lepsze od poprzednich,
06:32
but they still have a lot of sidebok effectsruchomości,
124
380980
2096
choć nadal mają liczne skutki uboczne,
06:35
includingwłącznie z weightwaga gainzdobyć, insomniabezsenność,
125
383100
2896
jak wzrost wagi, bezsenność,
06:38
suicidalitytendencje samobójcze --
126
386020
1200
zwiększone ryzyko samobójstwa.
06:40
and they take a really long time to work,
127
388100
2336
Działają też ze sporym opóźnieniem,
po 4-6 tygodni u niektórych pacjentów.
06:42
something like fourcztery to sixsześć weekstygodnie
in a lot of patientspacjenci.
128
390460
2536
O ile zadziałają,
06:45
And that's in the patientspacjenci
where they do work.
129
393020
2176
bo wielu osobom nie pomagają.
06:47
There are a lot of patientspacjenci
where these drugsleki don't work.
130
395220
2856
06:50
And that meansznaczy now, in 2016,
131
398100
3376
To oznacza, że teraz, w 2016 roku,
06:53
we still have no curesleczy
for any moodnastrój disorderszaburzenia,
132
401500
3816
nie możemy wyleczyć zaburzeń nastroju,
06:57
just drugsleki that suppressstłumić symptomsobjawy,
133
405340
2056
jedynie zmniejszać ich objawy.
06:59
whichktóry is kinduprzejmy of the differenceróżnica betweenpomiędzy
takingnabierający a painkillerlek przeciwbólowy for an infectioninfekcja
134
407420
4056
To tak jakby łykać tabletki przeciwbólowe
w przypadku infekcji,
07:03
versusprzeciw an antibioticantybiotyk.
135
411500
1416
zamiast antybiotyku.
07:04
A painkillerlek przeciwbólowy will make you feel better,
136
412940
1856
Tabletka pomoże poczuć się lepiej,
ale nie wyleczy prawdziwej przyczyny.
07:06
but is not going to do anything
to treatleczyć that underlyingpoważniejszych diseasechoroba.
137
414820
3080
07:10
And it was this flexibilityelastyczność
in our thinkingmyślący
138
418700
2336
Jednak elastyczność w myśleniu,
07:13
that let us recognizerozpoznać
that iproniazidiproniazyd and imipramineImipramina
139
421060
2936
pozwoliła dostrzec,
że iproniazyd i imipramina,
07:16
could be repurposedrepurposed in this way,
140
424020
2096
mogły być wykorzystane gdzie indziej,
07:18
whichktóry led us to the serotoninserotonina hypothesishipoteza,
141
426140
1976
co doprowadziło
do hipotezy serotoninowej,
07:20
whichktóry we then, ironicallyironicznie, fixatednaprawione on.
142
428140
3000
na której, o ironio, się zafiksowaliśmy.
07:23
This is brainmózg signalingsygnalizacja, serotoninserotonina,
143
431980
2536
To sygnalizacja serotoninowa w mózgu
07:26
from an SSRISSRI commercialReklama w telewizji.
144
434540
1256
z reklamy leków SSRI.
07:27
In casewalizka you're not clearjasny,
this is a dramatizationDramatyzację.
145
435820
2360
Dla jasności: to uproszczony schemat.
07:30
And in sciencenauka, we try
and removeusunąć our biasstronniczość, right,
146
438660
4056
W nauce staramy się zachować obiektywność,
07:34
by runningbieganie double-blindedpodwójnie zaślepiony experimentseksperymenty
147
442740
2376
prowadząc badania z podwójnie ślepą próbą,
07:37
or beingistota statisticallystatystycznie agnosticniezależna od
as to what our resultswyniki will be.
148
445140
3696
czy będąc raczej powściągliwymi
w ocenie wyników.
07:40
But biasstronniczość creepsgęsią skórkę in more insidiouslyPodstępnie
in what we choosewybierać to studybadanie
149
448860
4296
Niestety subiektywność wpełza
podstępnie w wybór tematu badań
07:45
and how we choosewybierać to studybadanie it.
150
453180
1720
oraz metody ich prowadzenia.
07:48
So we'vemamy focusedskupiony on serotoninserotonina now
for the pastprzeszłość 30 yearslat,
151
456260
3576
Przez ostatnie 30 lat skupiliśmy się
na serotoninie do tego stopnia,
07:51
oftenczęsto to the exclusionwykluczenie of other things.
152
459860
2240
że pomijaliśmy inne rzeczy.
07:54
We still have no curesleczy,
153
462860
1360
Nadal nie ma skutecznego leku.
07:57
and what if serotoninserotonina
isn't all there is to depressiondepresja?
154
465180
3416
Co jeśli serotonina nie jest
jedyną odpowiedzią na depresję?
08:00
What if it's not even the keyklawisz partczęść of it?
155
468620
2056
Co jeśli nie jest nawet ważnym elementem?
08:02
That meansznaczy no mattermateria how much time
156
470700
2176
To oznacza, że niezależnie
08:04
or moneypieniądze or effortwysiłek we put into it,
157
472900
2736
od zainwestowanego czasu,
pieniędzy czy wysiłku,
08:07
it will never leadprowadzić to a curelekarstwo.
158
475660
1920
nie dojdziemy tędy do skutecznego leku.
08:10
In the pastprzeszłość fewkilka yearslat,
doctorslekarze have discoveredodkryty
159
478500
2576
Dzięki badaniom z ostatnich
kilku lat lekarze odkryli lek,
08:13
probablyprawdopodobnie what is the first trulynaprawdę newNowy
antidepressantprzeciwdepresyjne sinceod the SSRIsSSRI,
160
481100
4920
który prawdopodobnie jest
pierwszym nowym antydepresantem
od czasów SSRI.
08:18
CalypsolKalypsol,
161
486540
1296
Calypsol.
08:19
and this drugnarkotyk worksPrace very quicklyszybko,
withinw ciągu a fewkilka hoursgodziny or a day,
162
487860
3456
Działa bardzo szybko,
w ciągu kilku godzin lub dnia
08:23
and it doesn't work on serotoninserotonina.
163
491340
1896
i nie wpływa na poziom serotoniny.
08:25
It worksPrace on glutamateGlutaminian,
whichktóry is anotherinne neurotransmitterneuroprzekaźnik.
164
493260
2680
Wpływa na glutaminian,
inny neuroprzekaźnik.
Ten lek też miał inne przeznaczenie.
08:28
And it's alsorównież repurposedrepurposed.
165
496380
1496
08:29
It was traditionallytradycyjnie used
as anesthesiaznieczulenie in surgeryChirurgia.
166
497900
3080
Standardowo stosowano go
do znieczulenia podczas operacji.
W odróżnieniu od tamtych leków,
08:33
But unlikew odróżnieniu those other drugsleki,
167
501540
1656
których dodatkowe zastosowanie
zostało szybko wychwycone,
08:35
whichktóry were recognizeduznane prettyładny quicklyszybko,
168
503220
1816
08:37
it tookwziął us 20 yearslat
169
505060
1696
zorientowanie się,
że Calypsol jest antydepresantem,
08:38
to realizerealizować that CalypsolKalypsol
was an antidepressantprzeciwdepresyjne,
170
506780
2656
zajęło nam 20 lat,
08:41
despitepomimo the factfakt that it's actuallytak właściwie
a better antidepressantprzeciwdepresyjne,
171
509460
2856
chociaż prawdopodobnie
jest lepszym antydepresantem
niż te wcześniej wymienione.
08:44
probablyprawdopodobnie, than those other drugsleki.
172
512340
1616
08:45
It's actuallytak właściwie probablyprawdopodobnie because of the factfakt
that it's a better antidepressantprzeciwdepresyjne
173
513980
4096
Prawdopodobnie właśnie dlatego,
że jest lepszym antydepresantem,
trudno było to zauważyć.
08:50
that it was hardertrudniejsze for us to recognizerozpoznać.
174
518100
1895
Nie było manii, która
sygnalizowałaby działanie.
08:52
There was no maniaMania to signalsygnał its effectsruchomości.
175
520019
2081
08:54
So in 2013, up at ColumbiaColumbia UniversityUniwersytet,
176
522580
3096
W 2013 roku na Uniwersytecie Columbia,
08:57
I was workingpracujący with my colleaguekolega,
177
525700
1576
wraz z moją współpracowniczką
08:59
DrDr. ChristineChristine AnnAnn DennyDenny,
178
527300
1976
doktor Christine Ann Denny,
09:01
and we were studyingstudiować CalypsolKalypsol
as an antidepressantprzeciwdepresyjne in micemyszy.
179
529300
3800
badałyśmy działanie Calypsolu
jako antydepresantu na myszach.
09:05
And CalypsolKalypsol has, like,
a really shortkrótki half-lifeokres półtrwania,
180
533660
2816
Calypsol cechuje krótki
biologiczny okres półtrwania,
09:08
whichktóry meansznaczy it's out of your bodyciało
withinw ciągu a fewkilka hoursgodziny.
181
536500
3056
co oznacza, że już po paru godzinach,
usuwany jest z organizmu.
09:11
And we were just pilotingpilotaż.
182
539580
1416
Wykonywałyśmy pilotaż.
09:13
So we would give an injectionwstrzyknięcia to micemyszy,
183
541020
2256
Robiłyśmy zastrzyk myszom,
czekałyśmy tydzień
09:15
and then we'dpoślubić wait a weektydzień,
184
543300
1296
09:16
and then we'dpoślubić runbiegać
anotherinne experimenteksperyment to savezapisać moneypieniądze.
185
544620
2680
i przeprowadzałyśmy inne badanie,
by zaoszczędzić pieniądze.
09:20
And one of the experimentseksperymenty I was runningbieganie,
186
548020
2136
Podczas jednego z badań,
09:22
we would stressnaprężenie the micemyszy,
187
550180
1656
zestresowałyśmy myszy,
09:23
and we used that as a modelModel of depressiondepresja.
188
551860
2216
co miało stanowić
model stanu depresyjnego.
09:26
And at first it kinduprzejmy of just lookedspojrzał
like it didn't really work at all.
189
554100
3336
Początkowo wyglądało na to,
że lek nie działa.
09:29
So we could have stoppedzatrzymany there.
190
557460
1520
Mogłyśmy tam skończyć.
09:31
But I have runbiegać this modelModel
of depressiondepresja for yearslat,
191
559540
2896
Ale wykonywałam to modelowanie od lat,
a wyniki wyglądały dziwnie.
09:34
and the datadane just lookedspojrzał kinduprzejmy of weirddziwne.
192
562460
1896
09:36
It didn't really look right to me.
193
564380
1856
Coś mi nie pasowało.
09:38
So I wentposzedł back,
194
566260
1216
Wróciłam do wyników
09:39
and we reanalyzedponownie analizowany tak it
195
567500
1496
i znów je przeanalizowałyśmy,
09:41
basedna podstawie on whetherczy or not they had gottenzdobyć
that one injectionwstrzyknięcia of CalypsolKalypsol
196
569020
3816
sprawdzając, czy myszom podano Calypsol
tydzień wcześniej.
09:44
a weektydzień beforehanduprzednio.
197
572860
1200
09:46
And it lookedspojrzał kinduprzejmy of like this.
198
574940
2016
Wyglądało to mniej więcej tak.
09:48
So if you look at the fardaleko left,
199
576980
2136
Patrząc od lewej.
Jeśli wprowadzimy mysz w nowe miejsce,
09:51
if you put a mousemysz in a newNowy spaceprzestrzeń,
200
579140
2496
tutaj pudełko,
09:53
this is the boxpudełko, it's very excitingekscytujący,
201
581660
2256
będzie wędrowała i badała je.
09:55
a mousemysz will walkspacerować around and explorebadać,
202
583940
2136
Różowa linia to trasa,
którą przebyła mysz.
09:58
and you can see that pinkróżowy linelinia
is actuallytak właściwie the measurezmierzyć of them walkingpieszy.
203
586100
4296
10:02
And we alsorównież give it
anotherinne mousemysz in a pencilołówek cupPuchar
204
590420
3176
Drugą mysz włożyłyśmy do kubka na ołówki,
by mogła zadecydować
o ewentualnej interakcji.
10:05
that it can decidedecydować się to interactoddziaływać with.
205
593620
2056
10:07
This is alsorównież a dramatizationDramatyzację,
in casewalizka that's not clearjasny.
206
595700
3216
To też jest uproszczenie.
10:10
And a normalnormalna mousemysz will explorebadać.
207
598940
3696
Normalna mysz byłaby
ciekawska i towarzyska.
10:14
It will be socialspołeczny.
208
602660
1240
Ale zobaczcie, co się dzieje.
10:16
CheckSprawdź out what's going on.
209
604620
1376
10:18
If you stressnaprężenie a mousemysz
in this depressiondepresja modelModel,
210
606020
2896
Jeśli w modelu depresyjnym
mysz zostanie zestresowana,
10:20
whichktóry is the middleśrodkowy boxpudełko,
211
608940
1280
czyli w środkowym pudełku,
10:23
they aren'tnie są socialspołeczny, they don't explorebadać.
212
611100
1896
staje się wycofana, nie bada.
10:25
They mostlyprzeważnie just kinduprzejmy of hideukryć
in that back cornerkąt, behindza a cupPuchar.
213
613020
3280
Chowa się w kącie, za kubkiem.
10:29
YetJeszcze the micemyszy that had gottenzdobyć
that one injectionwstrzyknięcia of CalypsolKalypsol,
214
617020
3096
Myszy, którym raz wstrzyknięto Calypsol,
10:32
here on your right,
215
620140
1200
po prawej,
10:34
they were exploringodkrywanie, they were socialspołeczny.
216
622060
1960
penetrowały miejsce
i chciały się socjalizować.
10:36
They lookedspojrzał like they
had never been stressedpodkreślił at all,
217
624740
2480
Jakby nigdy nie były zestresowane,
10:40
whichktóry is impossibleniemożliwy.
218
628020
1200
co jest niemożliwe.
10:42
So we could have just stoppedzatrzymany there,
219
630260
1720
Mogłyśmy na tym zakończyć,
10:44
but ChristineChristine had alsorównież used
CalypsolKalypsol before as anesthesiaznieczulenie,
220
632780
4296
ale Christine używała
Calypsolu jako anestetyku
i już parę lat temu zauważyła,
10:49
and a fewkilka yearslat agotemu she had seenwidziany
221
637100
1576
że lek dziwne wpływa na komórki
10:50
that it seemedwydawało się to have
some weirddziwne effectsruchomości on cellskomórki
222
638700
2376
oraz wykazuje działanie,
10:53
and some other behaviorzachowanie
223
641100
1216
które zdaje się
trwać długo po zażyciu leku,
10:54
that alsorównież seemedwydawało się to last
long after the drugnarkotyk,
224
642340
3016
10:57
maybe a fewkilka weekstygodnie.
225
645380
1256
nawet kilka tygodni.
10:58
So we were like, OK,
226
646660
1256
Pomyślałyśmy, że nie jest to
zupełnie niemożliwie,
10:59
maybe this is not completelycałkowicie impossibleniemożliwy,
227
647940
2176
11:02
but we were really skepticalsceptyczny.
228
650140
1496
ale pozostałyśmy sceptyczne.
11:03
So we did what you do in sciencenauka
when you're not sure,
229
651660
2536
Zrobiłyśmy więc to,
co każdy niepewny naukowiec.
Powtórzyłyśmy badanie.
11:06
and we ranpobiegł it again.
230
654220
1200
11:08
And I rememberZapamiętaj beingistota in the animalzwierzę roompokój,
231
656460
3016
Pamiętam siedzenie
w pomieszczeniu badawczym,
11:11
movingw ruchu micemyszy from boxpudełko to boxpudełko
to testtest them,
232
659500
3656
przemieszczanie myszy
z pudełka do pudełka, by je badać.
Christine siedziała na podłodze
z komputerem na kolanach,
11:15
and ChristineChristine was actuallytak właściwie sittingposiedzenie
on the floorpiętro with the computerkomputer in her lappodołek
233
663180
3616
11:18
so the micemyszy couldn'tnie mógł see her,
234
666820
1416
żeby myszy jej nie widziały
11:20
and she was analyzinganalizowanie
the datadane in realreal time.
235
668260
2256
i analizowała dane w czasie rzeczywistym.
Pamiętam, jak zaczęłyśmy krzyczeć,
11:22
And I rememberZapamiętaj us yellingwrzeszczał,
236
670540
1376
11:23
whichktóry you're not supposeddomniemany to do
in an animalzwierzę roompokój where you're testingtestowanie,
237
671940
3296
czego nie wolno robić
w pomieszczeniu badań nad zwierzętami,
ponieważ lek zadziałał.
11:27
because it had workedpracował.
238
675260
1576
11:28
It seemedwydawało się like these micemyszy
were protectedchroniony againstprzeciwko stressnaprężenie,
239
676860
4376
Wyglądało to jakby lek
chronił myszy przed stresem
albo że były "niedorzecznie szczęśliwe".
11:33
or they were inappropriatelyniewłaściwie happyszczęśliwy,
howeverjednak you want to call it.
240
681260
3056
Jakkolwiek tego nie nazwać.
11:36
And we were really excitedpodekscytowany.
241
684340
2440
Byłyśmy bardzo podekscytowane.
Później stałyśmy się sceptyczne,
11:39
And then we were really skepticalsceptyczny,
because it was too good to be trueprawdziwe.
242
687820
3480
bo wydawało się to zbyt piękne,
by było prawdziwe.
11:43
So we ranpobiegł it again.
243
691860
1200
Przeprowadziłyśmy badanie jeszcze raz,
11:45
And then we ranpobiegł it again in a PTSDPTSD modelModel,
244
693740
2736
na modelu stresu pourazowego,
11:48
and we ranpobiegł it again
in a physiologicalfizjologiczne modelModel,
245
696500
2416
później na modelu fizjologicznym,
11:50
where all we did was give stressnaprężenie hormoneshormony.
246
698940
2216
w którym podałyśmy hormony stresu.
11:53
And we had our undergradssześciopaki runbiegać it.
247
701180
1616
Wciągnęłyśmy naszych studentów.
11:54
And then we had our collaboratorswspółpracownicy
halfwaywpół acrossprzez the worldświat in FranceFrancja runbiegać it.
248
702820
4120
Później badania przeprowadzili
współpracownicy we Francji.
11:59
And everykażdy time someonektoś ranpobiegł it,
they confirmedzatwardziały the samepodobnie thing.
249
707780
3216
Za każdym razem wyniki były potwierdzane.
12:03
It seemedwydawało się like
this one injectionwstrzyknięcia of CalypsolKalypsol
250
711020
2816
Okazywało się,
że jeden zastrzyk Calypsolu,
12:05
was somehowjakoś protectingochrona
againstprzeciwko stressnaprężenie for weekstygodnie.
251
713860
2760
uodparnia na stres przez tygodnie.
12:09
And we only publishedopublikowany this a yearrok agotemu,
252
717180
1856
Wyniki opublikowano rok temu.
Od tego czasu, wiele
niezależnych laboratoriów
12:11
but sinceod then other labslaboratoria
have independentlyniezależnie confirmedzatwardziały this effectefekt.
253
719060
4080
potwierdziło to działanie.
12:15
So we don't know what causesprzyczyny depressiondepresja,
254
723940
1920
Przyczyny depresji pozostają nieznane,
12:18
but we do know that stressnaprężenie
is the initialInicjał triggercyngiel
255
726460
3696
ale wiemy, że stres
jest pierwotną przyczyną
12:22
in 80 percentprocent of casesprzypadki,
256
730180
2336
w 80% przypadków.
Depresja i PTSD to dwie różne choroby,
12:24
and depressiondepresja and PTSDPTSD
are differentróżne diseaseschoroby,
257
732540
2216
ale łączy je podłoże.
12:26
but this is something
they sharedzielić in commonpospolity.
258
734780
2016
12:28
Right? It is traumatictraumatyczny stressnaprężenie
259
736820
1816
Silne traumatyczne sytuacje stresowe,
czynny udział w działaniach wojennych,
12:30
like activeaktywny combatwalka or naturalnaturalny disasterskatastrofy
260
738660
2896
klęski żywiołowe,
12:33
or communityspołeczność violenceprzemoc or sexualseksualny assaultatak
261
741580
2456
przemoc społeczna,
napaść na tle seksualnym,
12:36
that causesprzyczyny post-traumaticpourazowe
stressnaprężenie disordernieład,
262
744060
2280
mogą wywołać zespół stresu pourazowego.
12:38
and not everyonekażdy that is exposednarażony to stressnaprężenie
developsrozwija się a moodnastrój disordernieład.
263
746980
5616
Jednak nie u każdego narażonego
rozwijają się zaburzenia nastroju.
12:44
And this abilityzdolność to experiencedoświadczenie
stressnaprężenie and be resilientelastyczne
264
752620
2896
Ta zdolność doświadczenia stresu
i nie poddania się mu,
12:47
and bounceBounce back and not developrozwijać
depressiondepresja or PTSDPTSD
265
755540
4160
podniesienia się i nie zapadnięcia
na depresję lub PTSD,
12:52
is knownznany as stressnaprężenie resiliencesprężystość,
266
760500
2256
nazywa się odpornością na stres.
12:54
and it variesróżni się od betweenpomiędzy people.
267
762780
1856
Ludzie różnią się tą cechą.
12:56
And we have always thought of it
as just sortsortować of this passivebierny propertynieruchomość.
268
764660
3336
Zawsze wyobrażaliśmy ją sobie
jako pasywną cechę.
Brak podatności,
13:00
It's the absencebrak of susceptibilitywrażliwość na factorsczynniki
269
768020
2536
czy obniżone ryzyko
rozwinięcia tych zaburzeń.
13:02
and riskryzyko factorsczynniki for these disorderszaburzenia.
270
770580
2080
13:05
But what if it were activeaktywny?
271
773620
1880
Co jeśli jest aktywna?
13:08
Maybe we could enhancewzmacniać it,
272
776420
1496
Może moglibyśmy ją ulepszyć?
13:09
sortsortować of akinAkin to puttingwprowadzenie on armorzbroja.
273
777940
2160
Jakby założyć zbroję.
13:13
We had accidentallyprzypadkowo discoveredodkryty
the first resilience-enhancingwzmocnienie odporności drugnarkotyk.
274
781220
4600
Przypadkowo odkryłyśmy pierwszy lek
wspomagający odporność na stres.
13:18
And like I said, we only gavedał
a tinymalutki amountilość of the drugnarkotyk,
275
786740
2776
Jak wspomniałam,
wystarczyła mała dawka leku,
by działanie trwało kilka tygodni.
13:21
and it lastedtrwała for weekstygodnie,
276
789540
1576
13:23
and that's not like anything
you see with antidepressantsleki przeciwdepresyjne.
277
791140
3216
Czegoś takiego nigdy nie widziałyśmy
w przypadku antydepresantów.
13:26
But it is actuallytak właściwie kinduprzejmy of similarpodobny
to what you see in immuneodporny vaccinesszczepionki.
278
794380
4320
Sposób działania jest podobny,
jak w przypadku szczepionek.
13:31
So in immuneodporny vaccinesszczepionki,
you'llTy będziesz get your shotsstrzały,
279
799180
2936
Po przyjęciu kilku dawek,
13:34
and then weekstygodnie, monthsmiesiące, yearslat laterpóźniej,
280
802140
3376
przez następne tygodnie, miesiące i lata,
13:37
when you're actuallytak właściwie exposednarażony to bacteriabakteria,
281
805540
2336
przy zetknięciu się z bakterią,
13:39
it's not the vaccineszczepionka in your bodyciało
that protectschroni you.
282
807900
2456
nie chroni nas szczepionka,
tylko system immunologiczny,
który zbudował odporność,
13:42
It's your ownwłasny immuneodporny systemsystem
283
810380
1376
13:43
that's developedrozwinięty resistanceodporność and resiliencesprężystość
to this bacteriabakteria that fightswalki it off,
284
811780
4136
zwalcza bakterię i nigdy nie chorujemy.
13:47
and you actuallytak właściwie never get the infectioninfekcja,
285
815940
2136
13:50
whichktóry is very differentróżne
from, say, our treatmentszabiegi. Right?
286
818100
3056
Działa to zupełnie inaczej niż leczenie,
13:53
In that casewalizka, you get the infectioninfekcja,
you're exposednarażony to the bacteriabakteria,
287
821180
3816
gdy łapiecie infekcję,
jesteście wystawieni na bakterie,
zaczynacie chorować,
13:57
you're sickchory, and then you take,
say, an antibioticantybiotyk whichktóry curesleczy it,
288
825020
3856
a wtedy bierzecie antybiotyk,
który leczy chorobę.
14:00
and those drugsleki are actuallytak właściwie workingpracujący
to killzabić the bacteriabakteria.
289
828900
3240
Działanie tych leków,
polega na zabiciu bakterii.
14:04
Or similarpodobny to as I said before,
with this palliativepaliatywnej,
290
832780
2496
Podobnie ma się rzecz
ze środkami paliatywnymi,
14:07
you'llTy będziesz take something
that will suppressstłumić the symptomsobjawy,
291
835300
2856
które zmniejszają objawy,
14:10
but it won'tprzyzwyczajenie treatleczyć
the underlyingpoważniejszych infectioninfekcja,
292
838180
2696
ale nie leczą pierwotnej przyczyny,
14:12
and you'llTy będziesz only feel better
duringpodczas the time in whichktóry you're takingnabierający it,
293
840900
3336
jedynie poprawiają
samopoczucie w czasie kuracji.
Dlatego nie można przestać ich zażywać.
14:16
whichktóry is why you have to keep takingnabierający it.
294
844260
1936
14:18
And in depressiondepresja and PTSDPTSD --
295
846220
2696
W depresji i zespole stresu pourazowego,
14:20
here we have your stressnaprężenie exposureekspozycji --
296
848940
1976
gdzie mamy stres,
14:22
we only have palliativepaliatywnej careopieka.
297
850940
2616
dajemy tylko opiekę paliatywną.
14:25
AntidepressantsLeki przeciwdepresyjne only suppressstłumić symptomsobjawy,
298
853580
2496
Antydepresanty tylko hamują symptomy.
14:28
and that is why you basicallygruntownie
have to keep takingnabierający them
299
856100
2856
Dlatego w zasadzie trzeba
brać je przez całą chorobę,
14:30
for the life of the diseasechoroba,
300
858980
1696
co często oznacza do końca życia.
14:32
whichktóry is oftenczęsto
the lengthdługość of your ownwłasny life.
301
860700
2200
14:35
So we're callingpowołanie our resilience-enhancingwzmocnienie odporności
drugsleki "paravaccinesparavaccines,"
302
863940
4216
Leki zwiększające odporność
nazywamy para-szczepionkami.
14:40
whichktóry meansznaczy vaccine-likejak szczepionka,
303
868180
1536
Działają podobnie jak szczepionki,
14:41
because it seemswydaje się
like they mightmoc have the potentialpotencjał
304
869740
2496
bo potencjalnie mogą chronić przed stresem
14:44
to protectochraniać againstprzeciwko stressnaprężenie
305
872260
1816
14:46
and preventzapobiec micemyszy from developingrozwijanie
306
874100
3416
i zapobiec rozwojowi depresji
14:49
depressiondepresja and post-traumaticpourazowe
stressnaprężenie disordernieład.
307
877540
2760
czy zespołu stresu pourazowego u myszy.
14:52
AlsoRównież, not all antidepressantsleki przeciwdepresyjne
are alsorównież paravaccinesparavaccines.
308
880780
3440
Nie wszystkie antydepresanty
są para-szczepionkami.
14:57
We triedwypróbowany ProzacProzac as well,
309
885300
1616
Prozak, który testowaliśmy,
nie przyniósł efektów.
14:58
and that had no effectefekt.
310
886940
1360
15:01
So if this were to translateTłumaczyć into humansludzie,
311
889060
3016
Jeśli będzie można
zastosować te leki u ludzi,
15:04
we mightmoc be ablezdolny to protectochraniać people
312
892100
2576
będziemy w stanie chronić
narażonych w przyszłości na zaburzenia
15:06
who are predictablyzgodnie z przewidywaniami at riskryzyko
313
894700
2256
15:08
againstprzeciwko stress-inducedstresem disorderszaburzenia
like depressiondepresja and PTSDPTSD.
314
896980
3856
spowodowane stresem, jak depresja
czy zespół stresu pourazowego.
15:12
So that's first respondersobiekty odpowiadające w trybie
and firefightersstrażaków,
315
900860
3136
Ludzie niosący pierwszą pomoc, strażacy,
15:16
refugeesuchodźcy, prisonerswięźniowie and prisonwięzienie guardsosłony,
316
904020
4136
uchodźcy, więźniowie, strażnicy więzienni,
15:20
soldiersżołnierski, you nameNazwa it.
317
908180
2080
żołnierze, wiecie, o kogo chodzi.
15:23
And to give you a sensesens
of the scaleskala of these diseaseschoroby,
318
911220
3800
Postaram się zobrazować
zasięg tych chorób.
15:27
in 2010, the globalświatowy burdenobciążenie of diseasechoroba
319
915620
3056
W 2010 roku szacowany koszt
chorób psychicznych,
15:30
was estimatedszacowany at 2.5 trillionkwintylion dollarsdolarów,
320
918700
3840
osiągnął 2,5 biliona dolarów.
15:35
and sinceod they are chronicPrzewlekłe,
321
923060
1536
Ze względu na ich chroniczność,
15:36
that costkoszt is compoundingskład
and is thereforew związku z tym expectedspodziewany to risewzrost
322
924620
3216
koszt narasta,
a oczekiwany koszt wydatków może wzrosnąć
15:39
up to sixsześć trillionkwintylion dollarsdolarów
in just the nextNastępny 15 yearslat.
323
927860
3240
do 6 bilionów dolarów
w ciągu następnych 15 lat.
15:44
As I mentionedwzmiankowany before,
324
932460
1579
Jak wcześniej wspominałam,
zmiana zastosowań, może być wyzwaniem,
15:46
repurposingZmiana przeznaczenia can be challengingtrudne
because of our priorwcześniejszy biasesuprzedzenia.
325
934064
4076
ze względu na uprzedzenia.
15:50
CalypsolKalypsol has anotherinne nameNazwa,
326
938860
1520
Inną nazwą Calypsolu jest Ketamina,
15:53
ketamineKetamina,
327
941100
1200
15:55
whichktóry alsorównież goesidzie by anotherinne nameNazwa,
328
943380
1560
nazywana slangowo witaminą K,
15:57
SpecialSpecjalne K,
329
945460
1416
która jest ulubieńcem klubowiczów
15:58
whichktóry is a clubKlub drugnarkotyk and drugnarkotyk of abusenadużycie.
330
946900
2400
i narkotykiem.
16:02
It's still used acrossprzez the worldświat
as an anestheticZnieczulenie.
331
950540
3096
Stosuje się ją na całym świecie
jako środek znieczulający.
16:05
It's used in childrendzieci.
We use it on the battlefieldpole bitwy.
332
953660
2856
Jest stosowana u dzieci i na polach walki.
16:08
It's actuallytak właściwie the drugnarkotyk of choicewybór
in a lot of developingrozwijanie nationsnarody,
333
956540
2976
To lek pierwszego rzutu
w państwach rozwijających się,
16:11
because it doesn't affectoddziaływać breathingoddechowy.
334
959540
1856
bo nie wpływa na oddychanie.
16:13
It is on the WorldŚwiat HealthZdrowie OrganizationOrganizacja
listlista of mostwiększość essentialistotny medicinesleki.
335
961420
4680
Znajduje się na liście
najbardziej niezbędnych leków
Światowej Organizacji Zdrowia.
16:18
If we had discoveredodkryty ketamineKetamina
as a paravaccineparavaccine first,
336
966580
3560
Gdybyśmy odkryli działanie ketaminy
jako para-szczepionki wcześniej,
16:22
it'dto by było be prettyładny easyłatwo for us to developrozwijać it,
337
970820
2856
byłoby nam łatwiej ją opracować.
16:25
but as is, we have to competerywalizować
with our functionalfunkcjonalny fixednessFiksacja
338
973700
3856
Musimy walczyć z fiksacją funkcjonalną
16:29
and mentalpsychiczny setzestaw that kinduprzejmy of interferekolidować.
339
977580
2800
oraz negatywnym nastawieniem mentalnym.
16:33
FortunatelyNa szczęście, it's not
the only compoundzłożony we have discoveredodkryty
340
981700
3856
Na szczęście to niejedyny odkryty związek,
16:37
that has these prophylacticprofilaktyczne,
paravaccineparavaccine qualitiescechy,
341
985580
3440
który wykazuje profilaktyczne
i zbliżone do szczepionki właściwości.
16:41
but all of the other drugsleki
we'vemamy discoveredodkryty,
342
989700
2200
Wszystkie pozostałe odkryte leki,
czy związki, które są nowe,
muszą zostać zatwierzone
16:44
or compoundszwiązki if you will,
they're totallycałkowicie newNowy,
343
992780
2176
16:46
they have to go throughprzez
the entireCały FDAFDA approvalzatwierdzenie processproces --
344
994980
3616
przez Agencję ds. Żywności i Leków,
o ile przejdą poprzednie etapy,
16:50
if they make it before
they can ever be used in humansludzie.
345
998620
3576
zanim będą mogły być zażywane przez ludzi.
16:54
And that will be yearslat.
346
1002220
1656
Miną lata, zanim to nastąpi.
16:55
So if we wanted something soonerwcześniej,
347
1003900
2256
Potrzebujemy czegoś szybciej,
16:58
ketamineKetamina is alreadyjuż FDA-approvedZatwierdzone przez FDA.
348
1006180
2376
a ketamina jest już zatwierdzona.
17:00
It's genericrodzajowy, it's availabledostępny.
349
1008580
2696
Nie jest chroniona patentem,
jest dostępna.
17:03
We could developrozwijać it for a fractionfrakcja
of the pricecena and a fractionfrakcja of the time.
350
1011300
4160
Możemy ją opracować
za ułamek ceny i czasu.
17:08
But actuallytak właściwie, beyondpoza
functionalfunkcjonalny fixednessFiksacja and mentalpsychiczny setzestaw,
351
1016380
4376
W walce przeciwko starym przyzwyczajeniom,
istnieje inne wyzwanie,
17:12
there's a realreal other challengewyzwanie
to repurposingZmiana przeznaczenia drugsleki,
352
1020780
3576
17:16
whichktóry is policypolityka.
353
1024380
1199
czyli polityka firm.
17:18
There are no incentiveszachęt in placemiejsce
354
1026179
2216
Gdy lek staje się powszechny
17:20
oncepewnego razu a drugnarkotyk is genericrodzajowy and off patentpatent
and no longerdłużej exclusiveEkskluzywny
355
1028419
3736
i przestaje być chroniony patentem,
nie ma sposobów,
17:24
to encouragezachęcać pharmaPharma companiesfirmy
to developrozwijać them,
356
1032179
2337
by zachęcić firmy farmaceutyczne
do inwestowania,
17:26
because they don't make moneypieniądze.
357
1034540
1429
bo lek nie generuje zysków.
17:28
And that's not trueprawdziwe for just ketamineKetamina.
That is trueprawdziwe for all drugsleki.
358
1036380
3120
To dotyczy wszystkich leków,
nie tylko ketaminy.
17:32
RegardlessNiezależnie od tego, the ideapomysł itselfsamo
is completelycałkowicie novelpowieść in psychiatryPsychiatria,
359
1040579
5657
Mimo wszystko, pomysł jest zupełnie nowy,
by w psychiatrii stosować leki
w celu zapobiegania
17:38
to use drugsleki to preventzapobiec mentalpsychiczny illnesschoroba
360
1046260
3896
chorobom psychicznym,
zamiast je tylko leczyć.
17:42
as opposedprzeciwny to just treatleczyć it.
361
1050180
1360
17:44
It is possiblemożliwy that 20, 50,
100 yearslat from now,
362
1052740
5056
Być może, za 20, 50 czy 100 lat,
17:49
we will look back now
at depressiondepresja and PTSDPTSD
363
1057820
4096
będziemy patrzeć na depresję
czy zespół stresu pourazowego,
17:53
the way we look back
at tuberculosisgruźlica sanitoriumssanitoria
364
1061940
3216
jak teraz patrzymy na sanatoria gruźlicze
17:57
as a thing of the pastprzeszłość.
365
1065180
1200
jako relikty przeszłości.
17:59
This could be the beginningpoczątek of the endkoniec
of the mentalpsychiczny healthzdrowie epidemicepidemia.
366
1067180
5240
To być może początek końca
epidemii chorób psychicznych.
18:05
But as a great scientistnaukowiec oncepewnego razu said,
367
1073380
3200
Cytując wielkiego naukowca:
18:09
"Only a fooloszukać is sure of anything.
368
1077900
2256
"Tylko głupiec jest pewien czegokolwiek.
18:12
A wisemądry man keepstrzyma on guessingzgadywania."
369
1080180
2040
Mędrzec pozostaje przy domysłach..."
[MacGyver]
18:16
Thank you, guys.
370
1084044
1240
Dziękuję.
(Śmiech)
18:17
(ApplauseAplauz)
371
1085780
4066
(Brawa)
Translated by Marek Wilkowski
Reviewed by Agnieszka Fijałkowska

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Rebecca Brachman - Neuroscientist, writer, entrepreneur
Rebecca Brachman is a pioneer in the field of preventative psychopharmacology, developing drugs to enhance stress resilience and prevent mental illness.

Why you should listen

Current treatments for mood disorders only suppress symptoms without addressing the underlying disease, and there are no known cures. The drugs Rebecca Brachman is developing would be the first to prevent psychiatric disorders such as post-traumatic stress disorder (PTSD) and depression.

Brachman completed her PhD at Columbia University, prior to which she was a fellow at the National Institutes of Health, where she discovered that immune cells carry a memory of psychological stress and that white blood cells can act as antidepressants and resilience-enhancers. Brachman's research has been featured in The Atlantic, WIRED and Business Insider, and her work was recently described by Dr. George Slavich on NPR as a "moonshot project that is very much needed in the mental health arena."

In addition to conducting ongoing research at Columbia, Brachman is an NYCEDC Entrepreneurship Lab Fellow and cofounder of Paravax -- a biotech startup developing vaccine-like prophylactic drugs ("paravaccines") -- along with her scientific collaborator, Christine Ann Denny. She is also working on a non-profit venture to repurpose existing generic drugs for use as prophylactics, and previously served as the Interim Program Director for Outreach at the Zuckerman Institute at Columbia University.

Brachman is also a playwright and screenwriter. She holds Bachelor's degrees in both neuroscience and creative wWriting, and she is currently working on a tech-focused writing project with her long-time writing partner, Sean Calder ("Grimm," "Damages," "ER"). She served as the director of NeuWrite, a national network of science-writing groups that fosters ongoing collaboration between scientists, writers and artists, and she has been featured as a storyteller at The Story Collider.

(Photo: Kenneth Willardt)

More profile about the speaker
Rebecca Brachman | Speaker | TED.com