ABOUT THE SPEAKER
Simon Anholt - Policy advisor
After 20 years working with the presidents and prime ministers of 54 countries, Simon Anholt has a plan to make the world work better.

Why you should listen

For 20 years, Simon Anholt has worked with the presidents, prime ministers and governments of more than fifty nations, devising strategies and policies to help them to engage more imaginatively and productively with the international community. 

In 2014, impatient to do better, Anholt founded the Good Country, a project aimed at helping countries work together to tackle global challenges like climate change, poverty, migration and terrorism, by mobilizing "the only superpower left on the planet: global public opinion."

According to The Independent, Anholt's aim is to change the way countries, cities and companies work "...by us all encouraging their leaders to think about the global impact of their actions, rather than cut-throat self-interest."

Measurement of Good Country progress is done through Anholt's Good Country Index, the only survey to rank countries according to their contribution to humanity and the planet rather than their domestic performance. According to The Guardian, "He has built his career in part as a formidable cruncher of data." Since 2005, his research into global perceptions of nations and cities has collected and analyzed over 300 billion data points. 

In 2016, Anholt launched the Global Vote, a project that enables anybody in the world to vote in other countries' elections, choosing the candidate who is likely to do most for humanity and the planet: three months later over 100,000 people from 130 countries took part in the Global Vote on the US Presidential Election. The Global Vote now covers an election somewhere in the world almost every month.

Anholt is an Honorary Professor of Political Science and the author of five books about countries, cultures and globalisation. He is the founder and Editor Emeritus of a leading academic journal focused on public diplomacy and perceptions of places.

 

More profile about the speaker
Simon Anholt | Speaker | TED.com
TEDxFrankfurt

Simon Anholt: Who would the rest of the world vote for in your country's election?

Simon Anholt: Hvem ville resten af verden stemme på i dit lands valg?

Filmed:
1,117,752 views

Ville du ønske du kunne stemme i et andet lands valg? Simon Anholt løfter sløret for the Global Vote, en online platform der lader alle, uanset hvor i verden, "stemme" til valget i ethvert land på kloden (med overraskende resultater).
- Policy advisor
After 20 years working with the presidents and prime ministers of 54 countries, Simon Anholt has a plan to make the world work better. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Well, as manymange of you know,
0
280
1535
Som mange af jer ved,
00:13
the resultsresultater of the recentnylig
electionvalg were as followsfølger:
1
1839
2382
var resultatet
af det seneste valg som følgende:
00:17
HillaryHillary ClintonClinton, the DemocraticDemokratiske candidatekandidat
2
5160
2616
Hillary Clinton,
den demokratiske kandidat,
00:19
wonvandt a landslidejordskred victorysejr
3
7800
1896
vandt en jordskredssejr
00:21
with 52 percentprocent of the overallsamlet set votestemme.
4
9720
2080
med 52 procent af de samlede stemmer.
00:24
JillJill SteinStein, the GreenGrøn candidatekandidat,
5
12520
2256
Jill Stein, de grønnes kandidat,
00:26
camekom a distantfjern secondanden, with 19 percentprocent.
6
14800
2600
kom på en fjern andenplads med 19 procent.
00:30
DonaldDonald J. TrumpTrump, the RepublicRepublik candidatekandidat,
7
18080
2456
Donald J. Trump,
den republikanske kandidat,
00:32
was hothed on her heelshæle with 14 percentprocent,
8
20560
2280
var lige i hælene på hende med 14 procent,
00:35
and the remainderresten of the votestemme
were shareddelt betweenmellem abstainerssofavælgere
9
23680
3416
og de resterende stemmer
blev delt mellem sofavælgere
og Gary Johnson,
den libertarianske kandidat.
00:39
and GaryGary JohnsonJohnson,
the LibertarianLibertære candidatekandidat.
10
27120
3040
00:45
(LaughterLatter)
11
33260
1570
(Latter)
Så, hvilket parallelunivers
tror I så, jeg lever i?
00:47
Now, what parallelparallel universeunivers
do you supposeformode I livelevende in?
12
35360
3920
00:52
Well, I don't livelevende in a parallelparallel universeunivers.
13
40760
2016
Jeg tror ikke på paralleluniverser.
00:54
I livelevende in the worldverden,
and that is how the worldverden votedstemt.
14
42800
2800
Jeg lever i verden,
og det var sådan verden stemte.
Så lad mig tage jer tilbage
og forklare hvad jeg mener.
00:59
So let me take you back
and explainforklare what I mean by that.
15
47160
2640
01:02
In JuneJuni this yearår,
16
50800
1216
I juni i år,
01:04
I launchedlanceret something
calledhedder the GlobalGlobal VoteAfstemning.
17
52040
2160
lancerede jeg the Global Vote.
og the Global Vote gør præcis det,
der står på indpakningen.
01:06
And the GlobalGlobal VoteAfstemning
does exactlyNemlig what it sayssiger on the tintin.
18
54800
3080
01:10
For the first time in historyhistorie,
19
58640
1656
For første gang i historien,
lader den alle folk, alle steder i verden,
01:12
it letslader anybodynogen, anywhereoveralt in the worldverden,
20
60320
2736
stemme i valg,
i andre folks lande.
01:15
votestemme in the electionsvalg
of other people'sfolks countrieslande.
21
63080
3000
01:19
Now, why would you do that?
22
67040
1286
Så, hvorfor ville man det?
Hvad er pointen?
01:21
What's the pointpunkt?
23
69120
1616
Her er hvordan det ser ud.
01:22
Well, let me showat vise you what it looksudseende like.
24
70760
2336
01:25
You go to a websiteinternet side,
25
73120
1400
Du går ind på en hjemmeside,
01:27
ratherhellere a beautifulsmuk websiteinternet side,
26
75800
1286
en ganske smuk hjemmeside,
og så vælger du et valg.
01:29
and then you selectVælg an electionvalg.
27
77840
2816
01:32
Here'sHer er a bunchflok that we'vevi har alreadyallerede covereddækket.
28
80680
2040
Dem her har vi allerede dækket.
Vi bruger omkring en måned
eller deromkring.
01:35
We do about one a monthmåned, or thereaboutsderomkring.
29
83960
3136
Så I kan se Bulgarien,
og USA,
01:39
So you can see BulgariaBulgarien,
the UnitedUnited StatesStater of AmericaAmerika,
30
87120
2816
01:41
Secretary-GeneralGeneralsekretær of the UnitedUnited NationsNationer,
31
89960
2496
Generalsekretær til FN,
folkeafstemningen om Brexit,
der til sidst.
01:44
the BrexitBrexit referendumfolkeafstemning at the endende there.
32
92480
2936
01:47
You selectVælg the electionvalg
that you're interestedinteresseret in,
33
95440
2776
Du trykker på det valg,
du er interesseret i,
og vælger kandidaterne.
01:50
and you pickplukke the candidateskandidater.
34
98240
3256
Dette er kandidaterne
fra det seneste præsidentvalg
01:53
These are the candidateskandidater
from the recentnylig presidentialpræsidentvalg electionvalg
35
101520
2936
på den lille ønation
São Tomé and Príncipe,
01:56
in the tinylille bitte islandø nationnation
of São TomTomé and PrPríncipencipe,
36
104480
3096
199.000 indbyggere,
01:59
199,000 inhabitantsindbyggere,
37
107600
2376
02:02
off the coastkyst of WestWest AfricaAfrika.
38
110000
1381
ud fra Vestafrikas kyst.
02:04
And then you can look at the briefkort summaryResumé
of eachhver of those candidateskandidater
39
112520
4496
Og så kan du se en kort opsummering
af de forskellige kandidater,
02:09
whichhvilken I dearlydyrt hopehåber is very neutralneutral,
40
117040
2496
som jeg i høj grad håber er meget neutral,
02:11
very informativeinformative and very succinctkortfattet.
41
119560
2816
meget informerende, og meget koncis.
02:14
And when you've foundfundet
the one you like, you votestemme.
42
122400
2320
Og du stemmer ved den du kan lide.
02:17
These were the candidateskandidater
43
125640
1536
Dette var kandidaterne
02:19
in the recentnylig Icelandicislandsk
presidentialpræsidentvalg electionvalg,
44
127200
2856
i det seneste islandske
præsidentvalg,
og sådan ser det ud.
02:22
and that's the way it goesgår.
45
130080
1286
Så hvorfor i alverden ville du gide stemme
i et andet lands valg?
02:24
So why on earthjorden would you want to votestemme
in anotheren anden country'slandets electionvalg?
46
132920
4720
02:30
Well, the reasongrund
that you wouldn'tville ikke want to do it,
47
138720
3096
Grunden til man ikke ville gøre det,
02:33
let me reassureberolige you,
48
141840
1216
tro mig,
er fordi man ville blande sig i
de demokratiske processer i et andet land.
02:35
is in orderbestille to interfereblande in the democraticdemokratisk
processesprocesser of anotheren anden countryLand.
49
143080
3896
02:39
That's not the purposeformål at all.
50
147000
1656
Det er slet ikke formålet.
02:40
In factfaktum, you can't,
51
148680
1416
Faktisk så kan man ikke,
02:42
because usuallysom regel what I do
is I releasefrigøre the resultsresultater
52
150120
2456
fordi jeg offentliggør resultatet
efter valgkredsen allerede har stemt
i det individuelle land,
02:44
after the electoratevælgerne in eachhver
individualindividuel countryLand has alreadyallerede votedstemt,
53
152600
3536
02:48
so there's no way that we could
interfereblande in that processbehandle.
54
156160
2816
så vi ikke kan blande os i den proces.
Men hvad vigtigere er,
02:51
But more importantlyvigtigere,
55
159000
1376
at jeg ikke er interesseret
02:52
I'm not particularlyisær interestedinteresseret
56
160400
1576
i indenrigspolitikken
i individuelle lande.
02:54
in the domesticindenlandske issuesproblemer
of individualindividuel countrieslande.
57
162000
2256
Det er ikke dét, vi stemmer om.
02:56
That's not what we're votingafstemning on.
58
164280
1560
02:58
So what DonaldDonald J. TrumpTrump or HillaryHillary ClintonClinton
proposedforeslog to do for the AmericansAmerikanerne
59
166680
3936
Så dét som Trump eller Clinton
foreslog at gøre for amerikanerne
03:02
is franklyærligt talt noneingen of our businessforretning.
60
170640
2016
kommer ærligt talt ikke os ved.
Det er noget,
som kun amerikanerne kan stemme om.
03:04
That's something that only
the AmericansAmerikanerne can votestemme on.
61
172680
3016
I den globale stemme
overvejer man kun ét aspekt af det,
03:07
No, in the globalglobal votestemme,
you're only consideringovervejer one aspectaspekt of it,
62
175720
3536
som er hvad kommer disse ledere
til at gøre for resten af os?
03:11
whichhvilken is what are those leadersledere
going to do for the resthvile of us?
63
179280
3200
03:15
And that's so very importantvigtig
because we livelevende,
64
183480
2656
Og det er meget vigtigt
fordi vi lever,
som I sikkert er trætte af
at høre folk fortælle jer,
03:18
as no doubttvivl you're sicksyg
of hearinghøring people tell you,
65
186160
2416
i en globaliseret, hyperforbundet,
massiv gensidig afhængig verden,
03:20
in a globalizedglobaliseret, hyperconnectedHyperConnected,
massivelymassivt interdependentindbyrdes afhængige worldverden
66
188600
4240
03:25
where the politicalpolitisk decisionsbeslutninger
of people in other countrieslande
67
193880
2736
hvor alle politiske afgørelser
i andre folks lande
03:28
can and will have an impactpåvirkning on our livesliv
68
196640
2216
kan og vil have betydning for vores liv
03:30
no matterstof who we are,
no matterstof where we livelevende.
69
198880
2240
uanset hvem vi er,
uanset hvor vi bor.
Som vingerne på en sommerfugl
03:34
Like the wingsvinger of the butterflysommerfugl
70
202440
1856
03:36
beatingprygl on one sideside of the PacificPacific
71
204320
2296
der slår på den anden side af Stillehavet
03:38
that can apparentlytilsyneladende createskab
a hurricaneorkan on the other sideside,
72
206640
3536
som åbenbart kan skabe
en orkan på den anden side,
03:42
so it is with the worldverden
that we livelevende in todayi dag
73
210200
2656
ligesom er det med den verden,
vi lever i i dag
og i verden af politik.
03:44
and the worldverden of politicspolitik.
74
212880
1696
Der er ikke længere en skillelinje mellem
indenrigs- og udenrigsspørgsmål.
03:46
There is no longerlængere a dividingdelende linelinje betweenmellem
domesticindenlandske and internationalinternational affairsanliggender.
75
214600
4200
03:51
Any countryLand, no matterstof how smalllille,
76
219920
2416
Ethvert land, uanset hvor lille,
03:54
even if it's São TomTomé and PrPríncipencipe,
77
222360
2056
selv São Tomé and Príncipe,
kunne frembringe den næste Nelson Mandela
03:56
could producefremstille the nextNæste NelsonNelson MandelaMandela
78
224440
2536
eller den næste Stalin.
03:59
or the nextNæste StalinStalin.
79
227000
1200
04:01
They could polluteforurene the atmosphereatmosfære
and the oceansoceaner, whichhvilken belongtilhører to all of us,
80
229640
3976
De kunne forurene atmosfæren
og havene, som tilhører os alle,
eller de kunne være ansvarlige
og de kunne hjælpe os alle.
04:05
or they could be responsibleansvarlig
and they could help all of us.
81
233640
2920
Og alligevel er systemet så mærkeligt,
04:09
And yetendnu, the systemsystem is so strangemærkelig
82
237600
3096
fordi systemet endnu ikke har indhentet
denne globaliserede virkelighed.
04:12
because the systemsystem hasn'thar ikke caughtfanget up
with this globalizedglobaliseret realityvirkelighed.
83
240720
3696
04:16
Only a smalllille numbernummer of people
are allowedtilladt to votestemme for those leadersledere,
84
244440
3216
Kun et lille antal mennesker
kan stemme på disse ledere,
selvom deres indvirkning er gigantisk
04:19
even thoughselvom theirderes impactpåvirkning is giganticgigantisk
85
247680
2056
04:21
and almostnæsten universaluniversel.
86
249760
1200
og næsten universelt.
04:24
What numbernummer was it?
87
252040
1416
Hvilket antal var det?
04:25
140 millionmillion AmericansAmerikanerne votedstemt
88
253480
2536
140 millioner amerikanere stemte
04:28
for the nextNæste presidentformand
of the UnitedUnited StatesStater,
89
256040
2256
på USA's næste præsident
04:30
and yetendnu, as all of us knowskender,
in a few weeksuger time,
90
258320
2935
og alligevel, som mange af os ved,
om nogle få uger,
04:33
somebodyen eller anden is going to handhånd over
the nuclearnuklear launchlancering codeskoder
91
261279
2617
vil nogen overlevere koderne
til atomvåbnene
til Donald J. Trump.
04:35
to DonaldDonald J. TrumpTrump.
92
263920
1200
04:37
Now, if that isn't havingat have
a potentialpotentiel impactpåvirkning on all of us,
93
265720
2816
Hvis dét ikke har
en mulig indflydelse på os alle,
så ved jeg ikke hvad har.
04:40
I don't know what is.
94
268560
1200
04:42
SimilarlyPå samme måde, the electionvalg
for the referendumfolkeafstemning on the BrexitBrexit votestemme,
95
270520
5720
Ligeledes med
folkeafstemningen om Brexit,
04:49
a smalllille numbernummer of millionsmillioner
of BritishBritiske people votedstemt on that,
96
277200
3416
et lille antal af millioner
af det britiske folk stemte,
04:52
but the outcomeresultat of the votestemme,
whicheverUanset hvilken way it wentgik,
97
280640
2696
men udfaldet,
uanset hvilken vej det gik,
ville have haft en betydelig indvirkning
04:55
would have had a significantvæsentlig impactpåvirkning
98
283360
1696
04:57
on the livesliv of tenstiere, hundredshundreder of millionsmillioner
of people around the worldverden.
99
285080
4416
på mange hundreder af millioner
menneskers liv rundt omkring i verden.
05:01
And yetendnu, only a tinylille bitte numbernummer could votestemme.
100
289520
1880
Og det var kun et lille antal,
der kunne stemme.
05:03
What kindvenlig of democracydemokrati is that?
101
291960
1480
Hvilken slags demokrati er det?
05:06
HugeKæmpe decisionsbeslutninger that affectpåvirke all of us
102
294600
1736
Kæmpe beslutninger som påvirker os alle
05:08
beingvære decidedbesluttede by relativelyforholdsvis
very smalllille numbersnumre of people.
103
296360
3856
bliver bestemt af relativt
meget små antal af mennesker.
Og jeg ved ikke med jer,
05:12
And I don't know about you,
104
300240
1336
05:13
but I don't think
that soundslyde very democraticdemokratisk.
105
301600
2160
men jeg synes ikke,
det er ret demokratisk.
Så jeg prøver at råde bod på det.
05:16
So I'm tryingforsøger to clearklar it up.
106
304360
1776
Men som jeg siger,
05:18
But as I say,
107
306160
1456
05:19
we don't askSpørg about domesticindenlandske questionsspørgsmål.
108
307640
1856
ingen indenrigs-spørgsmål.
Faktisk så stiller jeg altid kun
to spørgsmål til alle kandidater.
05:21
In factfaktum, I only ever askSpørg two questionsspørgsmål
of all of the candidateskandidater.
109
309520
3056
05:24
I sendsende them the samesamme
two questionsspørgsmål everyhver singleenkelt time.
110
312600
2496
Jeg sender de samme
to spørgsmål hver gang.
Jeg siger, ét:
05:27
I say, one,
111
315120
1416
Hvis du bliver valgt ind,
hvad gør du så for os andre,
05:28
if you get electedvalgt, what are you
going to do for the resthvile of us,
112
316560
3136
05:31
for the remainderresten of the sevensyv billionmilliard
who livelevende on this planetplanet?
113
319720
3416
for de resterende syv milliarder,
der bor på denne planet?
Andet spørgsmål:
05:35
SecondAnden questionspørgsmål:
114
323160
1936
Hvad er din vision
for dit lands fremtid i verden?
05:37
What is your visionvision
for your country'slandets futurefremtid in the worldverden?
115
325120
3216
Hvilken rolle ser du det spille?
05:40
What rolerolle do you see it playingspille?
116
328360
1560
05:42
EveryHver candidatekandidat,
I sendsende them those questionsspørgsmål.
117
330560
2120
Hver kandidat,
sender jeg disse spørgsmål til.
Ikke alle svarer.
Forstå mig ret.
05:45
They don't all answersvar. Don't get me wrongforkert.
118
333360
2096
Jeg antager, at hvis man står
05:47
I reckonregner if you're standingstående
119
335480
1776
til at blive USA's næste præsident,
05:49
to becomeblive the nextNæste presidentformand
of the UnitedUnited StatesStater,
120
337280
2376
har man sikkert meget om ørene
det meste af tiden,
05:51
you're probablysandsynligvis prettysmuk tiedbundet up
mostmest of the time,
121
339680
2376
05:54
so I'm not altogetherhelt surprisedoverrasket
that they don't all answersvar, but manymange do.
122
342080
4056
så jeg er ikke ligefrem overrasket over,
at ikke alle svarer, men mange gør.
Flere hver gang.
05:58
More everyhver time.
123
346160
1496
Og nogle af dem gør meget mere
end bare at svare.
05:59
And some of them do much more than answersvar.
124
347680
2056
06:01
Some of them answersvar in the mostmest
enthusiasticentusiastiske and mostmest excitingspændende way
125
349760
3136
Nogle svarer på den mest
entusiastiske og mest spændende måde,
06:04
you could imagineforestille.
126
352920
1216
der kan forestilles.
Her vil jeg gerne sige et par ord,
om Saviour Chishimba,
06:06
I just want to say a wordord here
for SaviourFrelser ChishimbaChishimba,
127
354160
2496
06:08
who was one of the candidateskandidater
128
356680
1416
som var kandidat
til det seneste zambiske præsidentvalg
06:10
in the recentnylig ZambianZambias
presidentialpræsidentvalg electionvalg.
129
358120
2256
Hans svar på disse to spørgsmål
var i bund og grund en 18-siders afhandling
06:12
His answerssvar to those two questionsspørgsmål
were basicallyi bund og grund an 18-page-side dissertationafhandling
130
360400
4536
om hans syn på Zambias
potentielle rolle i verden
06:16
on his viewudsigt of Zambia'sZambias
potentialpotentiel rolerolle in the worldverden
131
364960
3656
og i det internationale fællesskab.
06:20
and in the internationalinternational communityfællesskab.
132
368640
2016
Jeg lagde det op på hjemmesiden,
så alle kunne læse det.
06:22
I postedbogført it on the websiteinternet side
so anybodynogen could readlæse it.
133
370680
2440
06:25
Now, SaviourFrelser wonvandt the globalglobal votestemme,
134
373920
2320
Saviour vandt den globale stemme,
06:28
but he didn't winvinde the ZambianZambias electionvalg.
135
376960
1880
men han vandt ikke
det zambiske præsidentvalg.
06:31
So I foundfundet myselfMig selv wonderingundrende,
136
379320
1376
Så jeg tænkte på,
hvad jeg skulle med denne
utrolige gruppe af folk?
06:32
what am I going to do
with this extraordinaryekstraordinær groupgruppe of people?
137
380720
2936
Jeg har pragtfulde folk,
som vandt den globale stemme.
06:35
I've got some wonderfulvidunderlig people here
who wonvandt the globalglobal votestemme.
138
383680
2856
Forresten så tager vi altid fejl.
06:38
We always get it wrongforkert, by the way.
139
386560
1696
Den, som vi vælger,
06:40
The one that we electudvalgte
140
388280
1216
er aldrig den person, der bliver valgt
af de nationale stemmer.
06:41
is never the personperson who'shvem der er electedvalgt
by the domesticindenlandske electoratevælgerne.
141
389520
2880
06:45
That maykan be partlytil dels because
we always seemsynes to go for the womankvinde.
142
393640
2920
Det er måske delvist fordi,
vi altid ser ud til at gå efter kvinden.
06:49
But I think it maykan alsoogså be a signskilt
143
397400
2136
Men jeg tror også,
det kan være et tegn
på at de nationale stemmer
stadig tænker meget nationalt.
06:51
that the domesticindenlandske electoratevælgerne
is still thinkingtænker very nationallynationalt.
144
399560
3576
06:55
They're still thinkingtænker very inwardlyindadtil.
145
403160
2136
De tænker stadig meget indad.
De spørger stadig sig selv:
Hvad er der i det for mig?
06:57
They're still askingspørger themselvesdem selv:
What's in it for me? ...
146
405320
3496
07:00
insteadi stedet of what
they should be askingspørger todayi dag,
147
408840
2096
fremfor det de burde,
hvilket er, hvad er der i det for os?
07:02
whichhvilken is, what's in it for we?
148
410960
1760
Men der har I det.
07:06
But there you go.
149
414000
1216
07:07
So suggestionsforslag, please, not right now,
150
415240
2136
Ingen forslag lige nu, tak.
07:09
but sendsende me an emaile-mail if you've got an ideaide
151
417400
2000
men send en e-mail,
hvis du har en idé
til hvad vi kan gøre med dette
fantastiske hold af gloværdige tabere.
07:11
about what we can do
with this amazingfantastiske teamhold of gloriousherlige loserstabere.
152
419424
1376
(Latter)
07:14
(LaughterLatter)
153
422700
1060
07:15
We'veVi har got SaviourFrelser ChishimbaChishimba,
who I mentionednævnte before.
154
423800
2456
Vi har Saviour Chishimba,
som jeg nævnte før.
Vi har Halla Tómasdóttir,
07:18
We'veVi har got HallaHallamasdMasdóttirttir,
155
426280
1376
07:19
who was the runnerrunner up
in the Icelandicislandsk presidentialpræsidentvalg electionvalg.
156
427680
2896
som kom på andenpladsen
i det islandske præsidentvalg.
Mange af jer har sikkert set
hendes fantastiske foredrag til TEDWomen
07:22
ManyMange of you maykan have seenset
her amazingfantastiske talk at TEDWomenTEDWomen
157
430600
2696
07:25
just a few weeksuger agosiden
158
433320
1216
et par uger siden,
hvor hun talte om behovet
for at flere kvinder går ind i politik.
07:26
where she spoketalte about the need
for more womenKvinder to get into politicspolitik.
159
434560
3576
07:30
We'veVi har got MariaMaria dasDas NevesNeves
from São TomTomé and PrPríncipencipe.
160
438160
2520
Vi har Maria das Neves
fra São Tomé and Príncipe.
07:33
We'veVi har got HillaryHillary ClintonClinton.
161
441520
1616
Vi har Hillary Clinton.
07:35
I don't know if she's availableledig.
162
443160
2056
Jeg ved ikke om hun er ledig.
Vi har Jill Stein.
07:37
We'veVi har got JillJill SteinStein.
163
445240
1200
07:39
And we covereddækket alsoogså the electionvalg
164
447480
2856
Og vi har også dækket valget
07:42
for the nextNæste Secretary-GeneralGeneralsekretær
of the UnitedUnited NationsNationer.
165
450360
2480
til næste Generalsekretær i FN
07:45
We'veVi har got the ex-primeex-prime ministerminister
of NewNye ZealandZealand,
166
453465
2191
Vi har den tidligere statsminister
af New Zealand,
07:47
who would be a wonderfulvidunderlig
membermedlem of the teamhold.
167
455680
2096
som ville være et skønt
medlem af holdet.
Så jeg tror måske at disse mennesker,
07:49
So I think maybe those people,
168
457800
1496
07:51
the gloriousherlige loser'staberens clubklub,
could travelrejse around the worldverden
169
459320
2656
den herlige taberklub
kunne rejse hen,
hvor end der afholdes et valg
07:54
whereverhvor som helst there's an electionvalg
170
462000
1376
og minde folk om
behovet i vores moderne tidsalder,
07:55
and remindminde om people
of the necessitynødvendighed in our modernmoderne agealder
171
463400
3376
om at tænkte en lille smule udad,
07:58
of thinkingtænker a little bitbit outwardsudad
172
466800
1616
08:00
and thinkingtænker of
the internationalinternational consequenceskonsekvenser.
173
468440
2191
og at tænke på
de internationale konsekvenser.
Så hvad sker der nu med den globale stemme?
08:04
So what comeskommer nextNæste for the globalglobal votestemme?
174
472440
1896
Altså, selvfølgelig,
08:06
Well, obviouslynaturligvis,
175
474360
1776
08:08
the DonaldDonald and HillaryHillary showat vise
is a bitbit of a difficultsvært one to followfølge efter,
176
476160
4456
er Donald og Hillary-showet
lidt svært at efterfølge,
men der er nogle andre
meget vigtige kommende valg.
08:12
but there are some other
really importantvigtig electionsvalg comingkommer up.
177
480640
2936
Det ser ud til at formere sig.
08:15
In factfaktum, they seemsynes to be multiplyingmultiplicere.
178
483600
1816
Der er noget i gang, som jeg er sikker på
I har bemærket, i verden.
08:17
There's something going on,
I'm sure you've noticedbemærket, in the worldverden.
179
485440
3136
Og den næste række valg
er allesammen kritisk vigtige.
08:20
And the nextNæste rowrække of electionsvalg
are all criticallykritisk importantvigtig.
180
488600
3240
08:25
In just a few day'sdage time
181
493280
1496
Om bare nogle få dage
08:26
we'vevi har got the rerunomvalg
of the AustrianØstrigske presidentialpræsidentvalg electionvalg,
182
494800
3056
har vi en gentagelse
af det østrigske præsidentvalg
08:29
with the prospectudsigt of NorbertNorbert HoferHofer
183
497880
1776
med udsigt til at Norber Hofer bliver,
08:31
becomingblive what is commonlyalmindeligt describedbeskrevet
184
499680
1976
hvad normalt beskrives som,
08:33
as the first far-righthøjreekstremistiske headhoved of statestat
in EuropeEuropa sincesiden the SecondAnden WorldVerden WarKrig.
185
501680
3480
den første yderste højrefløjsstatsleder
i Europa siden den 2. verdenskrig.
Næste år har vi Tyskland,
08:38
NextNæste yearår we'vevi har got GermanyTyskland,
186
506280
1416
08:39
we'vevi har got FranceFrankrig,
187
507720
1216
vi har Frankrig,
vi har præsidentvalg i Iran
08:40
we'vevi har got presidentialpræsidentvalg electionsvalg in IranIran
188
508960
2136
og et dusin andre.
08:43
and a dozendusin othersandre.
189
511120
1200
08:44
It doesn't get lessmindre importantvigtig.
190
512919
2137
Det bliver ikke mindre vigtigt.
08:47
It getsfår more and more importantvigtig.
191
515080
1599
Det bliver mere og mere vigtigt.
08:50
ClearlyKlart, the globalglobal votestemme
is not a stand-aloneenkeltstående projectprojekt.
192
518400
3776
Selvfølgelig er den globale stemme
ikke et enestående projekt.
Den er der ikke bare for sig selv.
08:54
It's not just there on its ownegen.
193
522200
1479
08:56
It has some backgroundbaggrund.
194
524760
1256
Den har en baggrund.
08:58
It's parten del of a projectprojekt
whichhvilken I launchedlanceret back in 2014,
195
526040
4016
Det er en del af et projekt,
jeg lancerede tilbage i 2014,
09:02
whichhvilken I call the Good CountryLand.
196
530080
1560
som jeg kaldte the Good Country.
09:04
The ideaide of the Good CountryLand
is basicallyi bund og grund very simpleenkel.
197
532440
2560
Idéen bag the Good Country
er i bund og grund meget simpel.
09:07
It's my simpleenkel diagnosisdiagnose
of what's wrongforkert with the worldverden
198
535840
3456
Det er min simple diagnose
af hvad der er galt med verden
og hvordan vi kan løse det.
09:11
and how we can fixrette op it.
199
539320
1200
Hvad der er galt med verden
har jeg allerede hintet til.
09:13
What's wrongforkert with the worldverden
I've alreadyallerede hintedantydet at.
200
541800
2416
09:16
BasicallyDybest set, we faceansigt
an enormousenorm and growingvoksende numbernummer
201
544240
2736
Grundlæggende står vi over for
et enormt og stigende antal
af gigantiske, eksistentielle
globale udfordringer:
09:19
of giganticgigantisk, existentialeksistentiel
globalglobal challengesudfordringer:
202
547000
3176
klimaændringer,
menneskerrettighedskrænkelser,
09:22
climateklima changelave om, humanhuman rightsrettigheder abusesmisbrug,
203
550200
2656
massemigrationer, terrorisme,
økonomisk kaos, vækst i antal våben.
09:24
massmasse migrationmigration, terrorismterrorisme,
economicøkonomisk chaoskaos, weaponsvåben proliferationproliferation.
204
552880
4200
09:30
All of these problemsproblemer
whichhvilken threatenTrue to wipetørre us out
205
558080
3176
Alle disse problemer,
som truer med at udslette os,
09:33
are by theirderes very naturenatur
globalizedglobaliseret problemsproblemer.
206
561280
2136
er i deres natur
globaliserede problemer.
09:35
No individualindividuel countryLand has the capabilityevne
of tacklinghåndtering af them on its ownegen.
207
563440
4400
Intet individuelt land har evnen
til at tackle dem alle for sig selv.
Og derfor, ret indlysende,
09:40
And so very obviouslynaturligvis
208
568760
1736
bliver vi nødt til
at arbejde sammen som nationer,
09:42
we have to cooperatesamarbejde
and we have to collaboratesamarbejde as nationsnationer
209
570520
3616
hvis vi skal løse disse problemer.
09:46
if we're going to solveløse these problemsproblemer.
210
574160
1858
Det er så indlysende,
og alligevel gør vi det ikke.
09:48
It's so obviousindlysende, and yetendnu we don't.
211
576560
2360
09:51
We don't do it nearlynæsten oftentit enoughnok.
212
579880
1880
Vi er ikke tæt på,
at gøre det ofte nok.
Det meste af tiden,
bliver lande ved med at opføre sig,
09:54
MostDe fleste of the time,
countrieslande still persistpersist in behavingopfører sig
213
582640
3576
som om de var bekrigende,
egoistiske stammer, der kæmper mod hinanden,
09:58
as if they were warringWarring, selfishselvisk tribesstammer
battlingkæmper againstmod eachhver other,
214
586240
4656
meget ligesom de har gjort
siden nationalstaten blev opfundet
10:02
much as they have doneFærdig
sincesiden the nation-statenationalstat was inventedopfundet
215
590920
2736
for hundredevis af år siden.
10:05
hundredshundreder of yearsflere år agosiden.
216
593680
1576
10:07
And this has got to changelave om.
217
595280
2136
Og dette må ændres.
Dette er ikke en ændring
i politiske systemer eller i ideologi.
10:09
This is not a changelave om in politicalpolitisk systemssystemer
or a changelave om in ideologyideologi.
218
597440
3336
Dette er en ændring i kultur.
10:12
This is a changelave om in culturekultur.
219
600800
1936
10:14
We, all of us, have to understandforstå
220
602760
2000
Vi, os allesammen,
bliver nødt til at forstå,
10:17
that thinkingtænker inwardsindad is not the solutionløsning
to the world'sVerdens problemsproblemer.
221
605640
4016
at tænke indad ikke er løsningen
på verdens problemer.
Vi bliver nødt til at lære at samarbejde
og arbejde sammen i meget højere grad
10:21
We have to learnlære how to cooperatesamarbejde
and collaboratesamarbejde a great dealdel more
222
609680
3976
og konkurrere bare en lille smule mindre.
10:25
and competekonkurrere just a tinylille bitte bitbit lessmindre.
223
613680
2400
10:29
OtherwiseEllers things
are going to carrybære on getting baddårlig
224
617200
2376
Ellers bliver tingene
ved med at forværres
og de bliver meget værre,
meget hurtigere end vi forventer.
10:31
and they're going to get much worseværre,
much soonerfør than we anticipateforegribe.
225
619600
3200
Denne ændring vil kun ske,
10:35
This changelave om will only happenske
226
623760
1896
10:37
if we ordinaryalmindelig people
227
625680
1736
hvis vi almindelige mennesker
fortæller vores politikere
at tingene har ændret sig.
10:39
tell our politicianspolitikere
that things have changedændret.
228
627440
2816
Vi må fortælle dem,
at kulturen har ændret sig.
10:42
We have to tell them
that the culturekultur has changedændret.
229
630280
2536
10:44
We have to tell them
that they'vede har got a newny mandatemandat.
230
632840
2576
Vi må fortælle dem,
at de har et nyt mandat.
Det gamle mandat
var meget simpelt og meget enligt:
10:47
The oldgammel mandatemandat
was very simpleenkel and very singleenkelt:
231
635440
2896
10:50
if you're in a positionposition
of powerstrøm or authoritymyndighed,
232
638360
2176
Hvis du har magt eller autoritet,
så er du ansvarlig for dit eget folk
og dit eget lille stykke territorie,
10:52
you're responsibleansvarlig for your ownegen people
and your ownegen tinylille bitte sliceskive of territoryterritorium,
233
640560
3616
og det er dét.
10:56
and that's it.
234
644200
1216
Og hvis du, for at gøre
det bedste for dit eget folk,
10:57
And if in orderbestille to do
the bestbedst thing for your ownegen people,
235
645440
2696
tager røven på alle andre
på planeten, så er det endnu bedre.
11:00
you screwskrue over everybodyalle elseandet
on the planetplanet, that's even better.
236
648160
3056
Det bliver betragtet som en smule macho.
11:03
That's consideredtaget i betragtning to be a bitbit machomacho.
237
651240
1736
11:05
TodayI dag, I think everybodyalle
in a positionposition of powerstrøm and responsibilityansvar
238
653000
3376
I dag, tror jeg alle
i en position af magt og ansvar
11:08
has got a dualdobbelt mandatemandat,
239
656400
1616
har et tosidet mandat,
11:10
whichhvilken sayssiger if you're in a positionposition
of powerstrøm and responsibilityansvar,
240
658040
2976
som siger, at hvis du har magt og ansvar,
så er du ansvarlig over for dit eget folk
11:13
you're responsibleansvarlig for your ownegen people
241
661040
1856
og for hver mand, kvinde,
barn og dyr på planeten.
11:14
and for everyhver singleenkelt man, womankvinde,
childbarn and animaldyr on the planetplanet.
242
662920
3240
Du er ansvarlig
for dit eget stykke territorie
11:19
You're responsibleansvarlig
for your ownegen sliceskive of territoryterritorium
243
667280
2376
11:21
and for everyhver singleenkelt squarefirkant milemil
of the earth'sjordens surfaceoverflade
244
669680
3696
og for hver enkel kvadratmeter
af Jordens overflade
11:25
and the atmosphereatmosfære aboveover it.
245
673400
1376
og atmosfæren over den.
Og kan du ikke lide dette ansvar,
så burde du ikke være ved magten.
11:26
And if you don't like that responsibilityansvar,
you should not be in powerstrøm.
246
674800
3336
Dette er for mig reglen
for den moderne tidsalder,
11:30
That for me is the ruleHerske of the modernmoderne agealder,
247
678160
2056
11:32
and that's the messagebesked that we'vevi har got
to get acrosset kors to our politicianspolitikere,
248
680240
3376
og det er den besked,
vi skal igennem med til vores politikere,
og vise dem at det er den måde,
tingene bliver gjort på nu om dage.
11:35
and showat vise them that that's the way
things are doneFærdig these daysdage.
249
683640
3296
Ellers er vi allesammen på røven.
11:38
OtherwiseEllers, we're all screwedskruet.
250
686960
1680
Jeg har faktisk intet problem
11:42
I don't have a problemproblem, actuallyrent faktisk,
251
690040
1616
11:43
with DonaldDonald Trump'sTrumps credoCredo
of "AmericaAmerika first."
252
691680
2936
med Donald Trumps motto
"America first".
11:46
It seemsser ud til to me that that's
a prettysmuk banalbanale statementudmelding
253
694640
2416
Det virker som et ret banalt udsagn
om hvad politikere altid har gjort,
og sikkert altid bør gøre.
11:49
of what politicianspolitikere have always doneFærdig
and probablysandsynligvis should always do.
254
697080
3176
11:52
Of courseRute they're electedvalgt to representrepræsentere
the interestsinteresser of theirderes ownegen people.
255
700280
3440
Selvfølgelig bliver de valgt for
at repræsentere deres egne folks interesser.
11:56
But what I find so boringkedelig
and so old-fashionedgammeldags
256
704480
2976
Men det, jeg finder så kedeligt
og så gammeldags
11:59
and so unimaginativefantasiløs
about his take on that
257
707480
2736
og så fantasiløst
om hans tilgang til dette,
er, at Amerika først,
betyder alle andre sidst,
12:02
is that AmericaAmerika first
meansmidler everyonealle sammen elseandet last,
258
710240
2520
at gøre Amerika stort igen,
betyder at gøre alle andre små igen,
12:06
that makingmaking AmericaAmerika great again
meansmidler makingmaking everybodyalle elseandet smalllille again,
259
714280
4176
12:10
and it's just not truerigtigt.
260
718480
1200
og det er simpelthen ikke sandt.
I mit job som politisk rådgiver
gennem de sidste ca. 20 år,
12:12
In my jobjob as a policypolitik advisorrådgiver
over the last 20 yearsflere år or so,
261
720640
2896
12:15
I've seenset so manymange hundredshundreder
of exampleseksempler of policiespolitikker
262
723560
3616
har jeg set så mange hundreder
af eksempler på politikker,
der harmoniserer de internationale
og nationale behov,
12:19
that harmonizeharmonisere the internationalinternational
and the domesticindenlandske needsbehov,
263
727200
3536
og de udgør en bedre politik.
12:22
and they make better policypolitik.
264
730760
1976
12:24
I'm not askingspørger nationsnationer
to be altruisticaltruistiske or self-sacrificingselvopofrende.
265
732760
3576
Jeg beder ikke nationer om
at være altruistiske eller ofre sig selv.
12:28
That would be ridiculouslatterlig.
266
736360
1336
Det ville være tåbeligt.
12:29
No nationnation would ever do that.
267
737720
1400
Ingen nation ville gøre det.
Jeg beder dem om at vågne op og forstå,
at vi behøver en ny måde at regere på,
12:31
I'm askingspørger them to wakevågne up and understandforstå
that we need a newny formform of governanceregeringsførelse,
268
739840
3816
hvilket er muligt
12:35
whichhvilken is possiblemuligt
269
743680
1200
og hvilket harmoniserer de to behov:
12:37
and whichhvilken harmonizesharmonerer those two needsbehov,
270
745640
1816
12:39
those good for our ownegen people
and those good for everybodyalle elseandet.
271
747480
3040
dem der er gode for vores folk,
og dem der er gode for alle andre.
Siden det amerikanske valg
og siden Brexit,
12:43
SinceSiden the US electionvalg and sincesiden BrexitBrexit
272
751520
2216
er det blevet mere
og mere tydeligt for mig,
12:45
it's becomeblive more and more obviousindlysende to me
273
753760
2376
12:48
that those oldgammel distinctionsudmærkelser
of left wingvinge and right wingvinge
274
756160
2616
at de gamle skel
mellem venstre- og højrefløj
ikke længere giver mening.
12:50
no longerlængere make sensefølelse.
275
758800
1296
12:52
They really don't fitpasse the patternmønster.
276
760120
1640
De passer ikke rigtig til mønsteret.
Det, der ser ud til at betyde noget i dag,
12:54
What does seemsynes to matterstof todayi dag
277
762760
2296
12:57
is very simpleenkel,
278
765080
1616
er meget simpelt;
uanset om dit syn på verden er,
12:58
whetherom your viewudsigt of the worldverden is
279
766720
2176
at du finder tilfredsstillelse ved,
at kigge indad og tilbage,
13:00
that you take comfortkomfort
from looking inwardsindad and backwardstilbage,
280
768920
3696
13:04
or whetherom, like me, you find hopehåber
in looking forwardsfremad and outwardsudad.
281
772640
4720
eller om du, som jeg, finder håb i,
at kigge fremad og udad.
Dét er den nye politik.
13:10
That's the newny politicspolitik.
282
778240
1496
Dét er det nye skel,
der splitter verden over på midten.
13:11
That's the newny divisiondivision that is
splittingopdele the worldverden right down the middlemidten.
283
779760
3640
13:16
Now, that maykan soundlyd judgmentalfordømmende,
but it's not meantbetød to be.
284
784800
2896
Det lyder måske fordømmende,
men det er ikke meningen.
13:19
I don't at all misunderstandmisforstår
285
787720
1936
Jeg misforstår overhovedet ikke,
13:21
why so manymange people find theirderes comfortkomfort
in looking inwardsindad and backwardstilbage.
286
789680
4120
hvorfor så mange mennesker finder
deres trøst i at kigge indad og tilbage.
Når tiderne er svære,
når du er i pengenød,
13:26
When timesgange are difficultsvært,
when you're shortkort of moneypenge,
287
794560
2496
når du føler dig
usikker og sårbar,
13:29
when you're feelingfølelse
insecureusikre and vulnerablesårbar,
288
797080
2096
13:31
it's almostnæsten a naturalnaturlig
humanhuman tendencytendens to turntur inwardsindad,
289
799200
2496
så er det en næsten naturlig tendens,
at vende sig indad,
13:33
to think of your ownegen needsbehov
290
801720
2016
at tænke på sine egne behov,
13:35
and to discardkassere everybodyalle else'sellers er,
291
803760
2096
og at tilsidesætte alle andres,
13:37
and perhapsmåske to startStart to imagineforestille
that the pastforbi was somehowen eller anden måde better
292
805880
3736
og måske begynde at forestille sig,
at fortiden på en måde var bedre
end nutiden eller fremtiden
nogensinde kunne være.
13:41
than the presenttil stede or the futurefremtid
could ever be.
293
809640
2400
13:44
But I happenske to believe
that that's a deaddød endende.
294
812720
2456
Men jeg mener,
at det er en blindgyde.
13:47
HistoryHistorie showsviser sig us that it's a deaddød endende.
295
815200
2256
Historien viser os,
at det er en blindgyde.
13:49
When people turntur inwardsindad
and turntur backwardstilbage,
296
817480
2136
Når folk vender sig indad
og ser tilbage,
så går menneskeligt fremskridt i baggear
13:51
humanhuman progressfremskridt becomesbliver til reversedvendt
297
819640
1776
13:53
and things get worseværre for everybodyalle
very quicklyhurtigt indeedJa.
298
821440
3560
og tingene bliver værre for alle,
meget hurtigt.
Hvis du er ligesom mig,
13:58
If you're like me
299
826720
1416
14:00
and you believe in forwardsfremad and outwardsudad,
300
828160
2696
og du tror på fremad og udad,
og du tror på, at det bedste
ved menneskeheden, er dens diversitet,
14:02
and you believe that the bestbedst thing
about humanitymenneskelighed is its diversitymangfoldighed,
301
830880
4696
og det bedste ved globalisering
14:07
and the bestbedst thing about globalizationglobalisering
302
835600
2776
er måden den pisker op
i denne diversitet, dette kulturelle mix,
14:10
is the way that it stirsrører up
that diversitymangfoldighed, that culturalkulturel mixtureblanding
303
838400
4296
for at lave noget, der er mere kreativt,
mere spændende, mere produktivt
14:14
to make something more creativekreativ,
more excitingspændende, more productiveproduktiv
304
842720
3016
end der nogensinde har været før
i menneskehedens historie,
14:17
than there's ever been before
in humanhuman historyhistorie,
305
845760
2936
så, mine venner,
har vi et job at udføre,
14:20
then, my friendsvenner,
we'vevi har got a jobjob on our handshænder,
306
848720
2520
14:24
because the inwardsindad and backwardstilbage brigadebrigade
307
852160
2896
fordi indads- og bagudsbrigaden
forener sig som aldrig før,
14:27
are unitingforenende as never before,
308
855080
2536
14:29
and that creedtrosbekendelse of inwardsindad and backwardstilbage,
309
857640
1936
og dette motto om indad og bagud,
den frygt, den angst,
14:31
that fearfrygt, that anxietyangst,
310
859600
2560
der spiller på de simpleste instinkter,
14:35
playingspille on the simplestenkleste instinctsinstinkter,
311
863040
1816
14:36
is sweepingfejende acrosset kors the worldverden.
312
864880
2536
fejer ind over verden.
Dem af os der tror,
14:39
Those of us who believe,
313
867440
1936
14:41
as I believe, in forwardsfremad and outwardsudad,
314
869400
2736
som jeg tror, på fremad og udad,
vi bliver nødt til
at få os selv organiseret,
14:44
we have to get ourselvesos selv organizedorganiseret,
315
872160
1880
fordi tiden løber ud
meget, meget hurtigt.
14:47
because time is runningløb out
very, very quicklyhurtigt.
316
875080
3640
14:52
Thank you.
317
880240
1216
Tak.
14:53
(ApplauseBifald)
318
881480
1320
(Bifald)
Translated by Jeppe Bertelsen
Reviewed by Sune Vilsted

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Simon Anholt - Policy advisor
After 20 years working with the presidents and prime ministers of 54 countries, Simon Anholt has a plan to make the world work better.

Why you should listen

For 20 years, Simon Anholt has worked with the presidents, prime ministers and governments of more than fifty nations, devising strategies and policies to help them to engage more imaginatively and productively with the international community. 

In 2014, impatient to do better, Anholt founded the Good Country, a project aimed at helping countries work together to tackle global challenges like climate change, poverty, migration and terrorism, by mobilizing "the only superpower left on the planet: global public opinion."

According to The Independent, Anholt's aim is to change the way countries, cities and companies work "...by us all encouraging their leaders to think about the global impact of their actions, rather than cut-throat self-interest."

Measurement of Good Country progress is done through Anholt's Good Country Index, the only survey to rank countries according to their contribution to humanity and the planet rather than their domestic performance. According to The Guardian, "He has built his career in part as a formidable cruncher of data." Since 2005, his research into global perceptions of nations and cities has collected and analyzed over 300 billion data points. 

In 2016, Anholt launched the Global Vote, a project that enables anybody in the world to vote in other countries' elections, choosing the candidate who is likely to do most for humanity and the planet: three months later over 100,000 people from 130 countries took part in the Global Vote on the US Presidential Election. The Global Vote now covers an election somewhere in the world almost every month.

Anholt is an Honorary Professor of Political Science and the author of five books about countries, cultures and globalisation. He is the founder and Editor Emeritus of a leading academic journal focused on public diplomacy and perceptions of places.

 

More profile about the speaker
Simon Anholt | Speaker | TED.com