ABOUT THE SPEAKER
Luisa Neubauer - Climate activist
Luisa Neubauer is a climate activist, author and leader of the "Fridays For Future" school strike movement.

Why you should listen

In 2018, Luisa Neubauer co-initiated the "Fridays for Future" school strike movement Germany, which was inspired by the Swedish teen Greta Thunberg. In fear of growing up in a world of rising global temperatures, Neubauer is organzing mass action to urge global governments to comply to the 2015 Paris Agreements.

More profile about the speaker
Luisa Neubauer | Speaker | TED.com
TEDxYouth@München

Luisa Neubauer: Why you should be a climate activist

Luisa Neubauer: Hvorfor du burde blive klima-aktivist

Filmed:
1,868,185 views

"Jeg drømmer om en verden, hvor vi i geografitimerne lærer om klimakrisen som en enestående udfordring, der blev overvundet af folk som dig og mig.", siger klima-aktivisten Luisa Neubauer. Sammen med Greta Thunberg var Neubauer med til at starte "Fredage for Fremtiden", den skelsættende internationale skolestrejkebevægelse, der protesterer mod mangel på handling for klimaet. Hun fortæller om de fire trin alle, uanset alder, kan tage, og bliver klima-aktivister. "Det her er ikke en opgave for én generation.", siger hun. "Det er en opgave for menneskeheden."
- Climate activist
Luisa Neubauer is a climate activist, author and leader of the "Fridays For Future" school strike movement. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Det var aldrig planen,
at jeg skulle blive klima-aktivist
00:13
I never plannedplanlagt to becomeblive
a climateklima activistaktivist.
0
1071
2944
00:16
But things have changedændret,
1
4579
2265
Men situationen har forandret sig
00:18
and now, standingstående here
as a climateklima activistaktivist,
2
6868
3060
og nu står jeg her,
som klima-aktivist
00:21
I askSpørg you all to becomeblive one, too.
3
9952
2356
og beder jeg alle
om også at blive det.
00:25
Here'sHer er why,
4
13193
1497
Nu vil jeg fortælle hvorfor,
og endnu vigtigere: hvordan.
00:26
and mostmest importantlyvigtigere, how.
5
14714
2154
For ti år siden,
da jeg var 13,
00:30
TenTi yearsflere år agosiden, when I was 13 yearsflere år oldgammel,
6
18821
3491
00:34
I first learnedlærte about
the greenhousedrivhus effecteffekt.
7
22336
2599
lærte jeg første gang
om drivhuseffekten.
Vi brugte 90 minutter
på emnet,
00:37
Back then, we spentbrugt
90 minutesminutter on this issueproblem,
8
25887
3818
og jeg kan huske,
at det irriterede mig,
00:41
and I rememberHusk findingfund it quitetemmelig irritatingirriterende
9
29729
2136
at noget så fundamentalt
00:43
that something so fundamentalgrundlæggende
10
31889
2217
00:46
would be squeezedklemt into
a singleenkelt geographygeografi lessonlektie.
11
34130
2829
blev kogt ned til kun én geografitime.
Den irritation gik aldrig helt væk,
så da jeg blev student,
00:50
Some of this irritationirritation remainedforblevet,
so when I graduatedgradueret from highhøj schoolskole,
12
38123
3846
00:53
I decidedbesluttede to studyundersøgelse geographygeografi,
13
41993
2298
besluttede jeg at læse geografi,
for at sikre at jeg forstod
det med klimaforandringerne.
00:56
just to make sure I was on the right trackspore
with this wholehel climateklima changelave om thing.
14
44315
4226
01:01
And this is when everything changedændret.
15
49487
2875
Og det vendte op
og ned på det hele.
01:05
This was the first time
I lookedkigget at the datadata,
16
53492
2198
Det var første gang,
jeg så på tallene,
01:07
at the sciencevidenskab behindbag the climateklima crisiskrise,
17
55714
2389
på videnskaben bag klimakrisen
01:10
and I couldn'tkunne ikke believe what I was readinglæsning.
18
58881
2458
og jeg troede ikke mine egne øjne.
01:13
Like manymange of you,
19
61985
2119
Som de fleste
vidste jeg nok, at planeten
ikke havde det så godt.
01:16
I thought that the planetplanet
wasn'tvar ikke really in a good statestat.
20
64128
3204
01:20
I had no ideaide that we are rushingfarende
into this self-madeSelf-Made disasterkatastrofe
21
68562
5016
Men jeg anede ikke, at vi
nærmer os en selvskabt katastrofe
01:25
in suchsådan a rapidhurtig pacetempo.
22
73602
1998
med så hastige skridt.
01:28
There was alsoogså the first time
I understoodforstået what differenceforskel it makesmærker
23
76636
3335
Det var også første gang jeg forstod,
hvor stor forskel det gør
at se på det store billede.
01:31
when you consideroverveje the biggerstørre picturebillede.
24
79995
2154
01:34
Take the COCO2 concentrationkoncentration
in the atmosphereatmosfære, for instanceinstans,
25
82173
3710
Tag for eksempel koncentrationen af CO2;
den vigtigste faktor i global opvarmning.
01:37
the numbernummer one driverchauffør for globalglobal warmingopvarmning.
26
85907
2172
01:40
Yes, this looksudseende baddårlig.
27
88487
1787
Det her ser jo slemt ud.
01:42
This looksudseende like we are on
a prettysmuk baddårlig trackspore.
28
90298
3484
Det ser ud som om
det går den forkerte vej.
01:46
But it's only onceenkelt gang you don't
just consideroverveje the last 60 yearsflere år
29
94362
3223
Men når man ser
ikke bare på de sidste 60 år,
01:49
but the last 10,000 yearsflere år
30
97609
1614
men de sidste 10.000 år,
01:51
that you understandforstå
how terrifyingfrygtindgydende this really is.
31
99247
2926
forstår man hvor uhyggeligt,
det her faktisk er.
01:55
And this is just one aspectaspekt
of the crisiskrise we're seeingat se.
32
103512
3635
Og det er kun ét aspekt
af den krise, vi er midt i.
01:59
I'm not going to get into detailsdetaljer here,
but let me tell you so much:
33
107922
3362
Jeg vil ikke gå i detaljer,
men lad mig sige én ting:
02:04
we are in a pointpunkt of historyhistorie
34
112546
2933
Vi lever i en tid
02:07
that the mostmest destructivedestruktive forcekraft
on the planetplanet is humanitymenneskelighed itselfsig selv.
35
115503
5283
hvor den mest ødelæggende kraft
på planeten, er menneskeheden selv.
02:12
We are in a pointpunkt of historyhistorie
36
120810
2414
Vi lever i en tid
02:15
that no scientistvidenskabsmand could guaranteegaranti you
that you will surviveoverleve this.
37
123248
4338
som ingen videnskabsfolk
kan love, at du overlever.
02:20
We are in a pointpunkt of historyhistorie
38
128547
2599
Vi lever i en tid,
hvor vi skaber et miljø,
02:23
that humanitymenneskelighed is creatingskabe an environmentmiljø
39
131170
3712
02:26
that's not safesikker for humansmennesker anymorelængere.
40
134906
3352
der ikke længere er
sikkert for mennesker.
Så der sad jeg,
02:32
Yeah, there I was,
41
140353
1597
02:34
first yearår of geographygeografi,
42
142878
1336
første år på geografi,
og følte mig ret overvældet.
02:36
and feltfølte prettysmuk overwhelmedovervældet.
43
144238
1451
Men ...
02:37
But ...
44
145713
1166
02:39
there was good newsnyheder.
45
147329
1297
der var også gode nyheder.
Det samme år
jeg hørte om alt det her,
02:42
The very samesamme yearår
I first learnedlærte about all this,
46
150087
3511
gik ledere fra hele verden
sammen i Paris
02:45
leadersledere from acrosset kors the globeglobus
camekom togethersammen in ParisParis
47
153622
3603
02:49
to decidebeslutte on the commonalmindelige targetmål to limitbegrænse
globalglobal warmingopvarmning to belowunder two degreesgrader.
48
157249
5806
og aftalte et fælles mål
om global opvarmning på max 2 grader.
02:55
PicturesBilleder wentgik around the worldverden,
49
163763
1613
Billederne gik verden rundt,
og folk sagde til mig,
at det var en historisk dag.
02:57
and I was told that historyhistorie
was madelavet that day.
50
165400
2485
03:00
How relievinglindre, right?
51
168949
1556
Sikke en lettelse, hva'?
03:04
ExceptBortset fra ...
52
172358
1161
Bortset fra ...
03:06
something didn't quitetemmelig
work out about this.
53
174430
3376
at der var noget,
der ikke helt stemte.
03:11
After this agreementaftale was signedunderskrevet,
54
179314
2818
Efter aftalen var underskrevet,
blev situationen ikke bedre.
03:14
things didn't really get better.
55
182156
2069
Faktisk blev den meget værre.
03:16
ActuallyFaktisk, they got much worseværre.
56
184249
2550
03:19
DecisionAfgørelse makersbeslutningstagere and industriesindustrier,
leadersledere and politicianspolitikere,
57
187823
4044
Beslutningstagere,
industrier, ledere og politikere.
fortsatte som før
03:23
they wentgik back to businessforretning as usualsædvanlig,
58
191891
3543
og udnytter vores ressourcer
uden tanke for fremtiden,
03:27
exploitingat udnytte our livelihoodslevebrød
like there is literallybogstaveligt talt no tomorrowi morgen,
59
195458
3968
03:32
buildingbygning coalkul powerstrøm plantsplanter
again and again,
60
200252
3640
og bygger flere kulkraftværker
selvom vi godt ved,
at der står i Paris-aftalen,
03:35
even thoughselvom we know that needsbehov to stop,
61
203916
2551
at vi skal holde op med det.
03:38
accordingifølge to the ParisParis AgreementAftale.
62
206491
2010
03:42
So while there are alsoogså
good developmentsudvikling, of courseRute --
63
210369
3192
Så selvom der naturligvis
også sker noget positiv --
03:45
there are installationsinstallationer of windvind and solarsol
energyenergi all over the globeglobus, yes --
64
213585
4142
der bliver installeret vind-
og solenergi verden over, ja --
men de forandringer
går langsomt -- alt for langsomt, faktisk.
03:49
but these positivepositiv changesændringer
are slowlangsom -- too slowlangsom, in factfaktum.
65
217751
4120
Så efter Paris-aftalen blev underskrevet,
03:53
So sincesiden the ParisParis AgreementAftale was signedunderskrevet,
66
221895
2675
fortsætter graferne
deres himmelflugt
03:56
climateklima graphsgrafer keep racingvæddeløb to the toptop,
67
224594
3055
og sætter nye rekorder hvert år.
03:59
smashingSmashing recordsoptegnelser everyhver yearår.
68
227673
2735
04:02
The fivefem hottesthotteste yearsflere år ever recordedregistreret
69
230432
2432
De fem varmeste år,
vi nogensinde har målt
04:04
were the previoustidligere fivefem yearsflere år,
70
232888
2503
er de sidste fem år,
og vi har aldrig udledt mere,
på globalt plan, end vi gør i dag.
04:07
and at no time have globalglobal emissionsemissioner
been higherhøjere than todayi dag.
71
235415
5431
04:15
So there I was,
72
243003
1181
Så der stod jeg
04:16
seeingat se and understandingforståelse
the sciencevidenskab on the one sideside,
73
244208
3007
på én gang kunne jeg se
og forstå videnskaben,
og se, at der ikke kom svar,
at der ikke kom handling.
04:19
but not seeingat se answerssvar,
not seeingat se the actionhandling, on the other sideside.
74
247239
5056
04:25
At that pointpunkt, I had enoughnok.
75
253684
2933
Og så fik jeg nok.
Jeg besluttede mig for
at tage med til FN's Klimakonvention,
04:28
I wanted to go to the UNFN 'S
ClimateKlima ConferenceKonferencen myselfMig selv,
76
256641
3407
det forum, der blev oprettet
for at bringe folk sammen
04:32
that very placeplacere that was createdskabt
to bringtage med people togethersammen
77
260072
4552
for at få styr på klimaet --
04:36
to fixrette op the climateklima --
78
264648
1863
04:38
exceptundtagen not really, apparentlytilsyneladende.
79
266535
2471
men åbenbart ikke sådan rigtigt.
04:41
This was last yearår.
80
269030
1150
Det var sidste år.
Jeg rejste over til Klimakonventionen
for at finde ud af
04:42
I traveledrejste to the ClimateKlima ConferenceKonferencen
and wanted to find out
81
270204
3248
hvad der foregår,
hvad det egentlig handler om.
04:45
what this is really like,
what this is about.
82
273476
2366
04:49
For politicalpolitisk realistsRealister,
this mightmagt be no surpriseoverraskelse,
83
277344
4115
Hvis du er politisk realist,
er det måske ikke overraskende,
04:54
but I foundfundet it hardhårdt to bearbjørn:
84
282253
2125
men for mig var det svært at tage:
04:56
that fossilfossil fuelbrændstof industriesindustrier
and politicalpolitisk leadersledere
85
284402
5452
Olieindustrien
og politiske ledere
gør alt, alt hvad de kan
for at forhindre réel forandring.
05:01
are doing everything, everything
to preventforhindre realægte changelave om from happeningsker.
86
289878
4514
05:06
They are not keenopsat to setsæt targetsmål
that are ambitiousambitiøse enoughnok
87
294823
3608
De vil helst ikke sætte mål,
der er ambitiøse nok
til at holde os under de 2 grader.
05:10
to put us on a below-two-degreeunder-to-graders pathwaypathway.
88
298455
2616
05:14
After all, these are the only onesdem who
benefitfordel from this climateklima crisiskrise, right?
89
302163
5478
De er jo dem, der som de eneste,
har gavn af denne klimakrise, ikke?
Olieindustrien genererer profit,
05:19
The fossilfossil fuelbrændstof industryindustri
generatesgenererer profitsoverskud,
90
307665
2891
og de politiske ledere,
overvejer næste valg,
05:22
and politicalpolitisk leadersledere, well,
they look at the nextNæste electionvalg,
91
310580
3574
05:26
at what makesmærker them popularpopulær,
92
314178
1481
og det der er populært
og det er åbenbart ikke
at stille de svære spørgsmål
05:27
and I guessgætte that's not askingspørger
the inconvenientubekvemme questionsspørgsmål.
93
315683
3262
05:31
There is no intentionhensigt for them
to changelave om the gamespil.
94
319760
3305
De har ingen grund
til at ændre spillets regler.
05:35
There is no countryLand in the worldverden
where eitherenten companiesvirksomheder or politicalpolitisk powersbeføjelser
95
323393
5126
Der findes ingen lande,
hvor virksomheder eller politiske kræfter
bliver underlagt sanktioner,
når de smadrer klimaet.
05:40
are sanctionedsanktioneret for wreckingødelægge the climateklima.
96
328543
3268
05:46
With all the strangenessfremmedhed
and the sadnesssorg about this conferencekonference,
97
334201
5772
Hvor underlig og trist,
den konvention end var,
så var der én, der var anderledes,
05:51
there was one someonenogen who was differentforskellige,
98
339997
2234
05:54
someonenogen who seemedsyntes to be quitetemmelig worriedbekymret,
99
342255
4241
én som virkede ret bekymret,
og det var Greta Thunberg.
05:58
and that was GretaGreta ThunbergThunberg.
100
346520
1871
06:01
I decidedbesluttede right there
that everything elseandet seemedsyntes hopelesshåbløs
101
349129
4341
I dét øjeblik besluttede jeg
at alt andet virkede håbløst
06:05
and didn't seemsynes to make sensefølelse,
102
353494
1477
og meningsløst
så jeg gik med i hendes klimastrejke,
lige der på konventionen.
06:06
so I joinedsluttede her climateklima strikestrejke
right there at the conferencekonference.
103
354995
3273
06:10
It was my very first climateklima strikestrejke ever
104
358292
2795
Det var min første klimastrejke,
og det var en meget
mærkelig kulisse,
06:13
and an incrediblyutroligt strangemærkelig settingindstilling,
105
361111
2222
06:15
just me and her sittingsidder there
at this conferencekonference hallhal,
106
363357
3217
bare hun og jeg, der sad
der i konferencelokalet,
06:18
surroundedomgivet by this busynesstravlhed
of the suit-wearingdragt-iført conferencekonference crowdmenneskemængde
107
366598
4948
omringet af et virvar
af jakkeklædte konferencedeltagere,
som slet ikke anede,
hvad de skulle stille op med os.
06:23
who had no ideaide what to do with us.
108
371570
3107
06:27
And yetendnu, this feltfølte more powerfulkraftfuld
109
375602
3998
Og alligevel føltes det mere kraftfuldt,
end jeg længe
havde turde håbe på.
06:31
than anything I had expectedforventes
in a very long time.
110
379624
3427
Og det var lige der,
jeg fik følelsen af, at det var tid til
06:36
And it was right there
that I feltfølte it was maybe time
111
384279
3727
at begynde at strejke i Tyskland.
06:40
to startStart strikingslående in GermanyTyskland.
112
388030
1643
06:41
I was now certainbestemte that no one elseandet
was going to fixrette op this for us,
113
389697
3546
Jeg var blevet overbevist om,
at ingen andre ville gøre det for os,
og var der den mindste chance for,
at det kunne gøre en forskel
06:45
and if there was just the slightestmindste chancechance
that this could make a differenceforskel,
114
393267
5842
virkede det dumt ikke at prøve.
06:51
it seemedsyntes almostnæsten foolishtåbelige
not to give it a go.
115
399133
3062
06:55
So I --
116
403482
2138
Så jeg --
(klapsalver)
06:57
(ApplauseBifald)
117
405644
6980
Så jeg rejste tilbage til Berlin.
07:06
So I traveledrejste back to BerlinBerlin.
118
414805
1760
07:08
I foundfundet alliesallierede who had
the samesamme ideaide at the samesamme time,
119
416589
3830
Jeg fik allierede, som havde fået
den samme idé på det tidspunkt.
og sammen ville vi afprøve
"Fredage for fremtiden".
07:12
and togethersammen we thought we'dvi ville give
this "FridaysFredage For FutureFremtid" thing a go.
120
420443
3991
07:16
ObviouslyNaturligvis, we had no ideaide
what we were getting into.
121
424458
3105
Vi anede naturligvis ikke,
hvad vi rodede os ud i.
07:19
Before our first strikestrejke,
manymange of us, includinginklusive me,
122
427991
2988
Før vores første strejke
havde mange af os, inklusive mig
aldrig organiseret en demonstration
eller nogen form for protestaktion før.
07:23
had never organizedorganiseret a publicoffentlig demonstrationdemonstration
or any kindvenlig of protestprotest before.
123
431003
4924
Vi havde ingen penge, ingen ressourcer
07:27
We had no moneypenge, no resourcesressourcer
124
435951
1892
07:29
and absolutelyabsolut no ideaide
what climateklima strikingslående really is.
125
437867
3855
og overhovedet ingen idé om
hvad klimastrejke er.
Så vi begyndte med noget, vi var gode til:
07:33
So we startedstartede doing what we were good at:
126
441746
2793
07:37
we startedstartede textingtekstning,
127
445099
1811
at sende tekstbeskeder
07:38
textingtekstning enda massemassevis, night and day,
everyonealle sammen we could reach,
128
446934
2878
vi skrev dag og nat,
til så mange som muligt,
og vi organiserede vores første
klimastrejke gennem WhatsApp.
07:41
organizingorganisering our first
climateklima strikestrejke viavia WhatsAppWhatsapp.
129
449836
3258
07:46
The night before our first strikestrejke,
I was so nervousnervøs I couldn'tkunne ikke sleepsøvn.
130
454105
3986
Natten før vores første strejkeaktion
kunne jeg ikke sove af nervøsitet.
07:50
I didn't know what to expectforventer,
but I expectedforventes the worstværst.
131
458481
3501
Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle forvente,
men havde bange anelser.
07:56
Maybe it was because
we weren'tvar ikke the only onesdem
132
464188
5884
Måske var det fordi
vi ikke var de eneste,
08:02
who had been longinglængsel to have a voicestemme
in a politicalpolitisk environmentmiljø
133
470096
4462
der havde længtes efter
at få en stemme i et politisk miljø
der lod til at have glemt
at inkludere de unges perspektiv
08:06
that had seeminglytilsyneladende forgottenglemt
how to includeomfatte youngung people'sfolks perspectiveperspektiv
134
474582
4228
i beslutningsprocessen.
Måske.
08:10
into decision-makingbeslutningstagning, maybe.
135
478834
2584
08:14
But somehowen eller anden måde this workedarbejdet out.
136
482049
2421
Men på en eller anden måde
viste det sig at virke.
08:16
And from one day to the other,
137
484987
2503
Og fra den ene dag til den anden
var vi over det hele.
08:19
we were all over the placeplacere.
138
487514
1553
08:21
And I, from one day to the other,
139
489666
3224
Og jeg var, fra den ene
dag til den anden
08:24
becameblev til a climateklima activistaktivist.
140
492914
1601
blevet en klima-aktivist.
08:29
UsuallyNormalt,
141
497459
1295
Normalt,
08:31
in these kindvenlig of TEDTED TalksSamtaler,
142
499983
2267
i den her slags TED Talk,
er vi nu kommet dertil,
hvor jeg skal sige, at der er håb,
08:34
I would now say how it's overlyoverdrevent hopefulhåbefuld,
143
502274
2989
08:37
how we youngung people
are going to get this sortedsorteres,
144
505287
2476
at vi unge mennesker
nok skal få styr på det
at vi redder fremtiden
og planeten og det hele
08:39
how we're going to saveGemme the futurefremtid
and the planetplanet and everything elseandet,
145
507787
3444
at vi unge mennesker,
der strejker for klimaet,
08:43
how we youngung people
strikingslående for the climateklima
146
511255
2341
kan løse det her problem.
08:45
are going to fixrette op this.
147
513620
1291
08:47
UsuallyNormalt.
148
515671
1184
Sådan er det normalt.
08:50
But this is not how this worksarbejder.
149
518677
1537
Men ikke med det her.
Sådan fungerer den her krise ikke.
08:52
This is not how this crisiskrise worksarbejder.
150
520238
2970
08:56
Here'sHer er a twisttwist:
151
524223
1175
Her kommer plot-twistet:
08:59
todayi dag, threetre and a halfhalvt yearsflere år
after that ParisParis AgreementAftale was signedunderskrevet,
152
527049
5501
Når vi ser på videnskaben i dag,
tre-et-halvt år efter Paris-aftalen,
09:04
when we look at the sciencevidenskab,
153
532574
2641
kan vi se, det stadig er muligt
at holde den globale opvarmning
09:07
we find it's still possiblemuligt
to keep globalglobal warmingopvarmning
154
535239
3080
under to grader --
09:10
to belowunder two degreesgrader --
155
538343
1572
09:13
technicallyteknisk set.
156
541107
1315
teknisk muligt.
Og vi kan også se, det stadig er muligt
at stoppe andre katastrofer
09:15
And we alsoogså see it's still possiblemuligt
to holdholde other disastrouskatastrofale developmentsudvikling
157
543442
3864
der er ved at ske, såsom
masseudryddelser og jordforringelse --
09:19
we're seeingat se, suchsådan as massmasse
extinctionudslettelse and soiljord degradationnedbrydning --
158
547330
2990
ja, teknisk set.
09:22
yes, technicallyteknisk set.
159
550344
2059
09:25
It's just incrediblyutroligt, incrediblyutroligt unlikelyusandsynlig.
160
553668
5157
Det er bare helt utrolig usandsynligt.
09:33
And in any casetilfælde,
161
561341
2459
Og uanset hvad,
kræver det forandring
09:35
the worldverden would have to see changesændringer
162
563824
3327
i en skala, vi aldrig har set før.
09:39
whichhvilken we have never experiencedoplevet before.
163
567175
2259
Vores økonomier skulle
blive carbon-uafhængige før 2050
09:42
We'dVi ønsker have to fullyfuldt ud decarbonizedekarbonisere transportsektoren
our economiesøkonomier by 2050
164
570102
3910
og vi skulle omvælte den magtfordeling
09:46
and transformomdanne the distributionfordeling of powersbeføjelser
165
574036
2661
09:48
that is currentlyi øjeblikket allowingtillader those fossilfossil
fuelbrændstof giantsGiants and politicalpolitisk leadersledere
166
576721
3955
der i øjeblikket tillader oliegiganterne
sammen med politiske ledere
09:52
to stayBliv on toptop of the gamespil.
167
580700
1816
at blive siddende på magten.
09:55
We are talkingtaler of nothing lessmindre
than the greateststørst transformationtransformation
168
583562
4149
Vi taler om intet mindre
end den største omvæltning
siden den industrielle revolution.
09:59
sincesiden the IndustrialIndustrielle RevolutionRevolution.
169
587735
1958
10:01
We are talkingtaler, if you want
to put it that way,
170
589717
2201
Vi taler, om man vil,
10:03
we are talkingtaler of a climateklima revolutionrevolution
171
591942
2235
om en klimarevolution.
på rekordtid.
10:07
in a minimumminimum amountbeløb of time.
172
595637
2161
10:09
We wouldn'tville ikke have a singleenkelt
furtheryderligere yearår to losetabe.
173
597822
3187
Der ville ikke være ét år mere at spilde
10:14
And in any casetilfælde, for any
of that changelave om to happenske,
174
602875
4014
Og uanset hvad,
kræver den slags forandring
10:19
the worldverden needsbehov to stop relyingstole on
175
607889
3489
at verden ikke forventer,
10:23
one or two or threetre millionmillion schoolskole
strikersStrejkende to sortsortere this out.
176
611402
4089
at en eller tre millioner
skolestrejkere kan ordne det her.
10:28
Yes, we are great,
we are going to keep going,
177
616286
2541
Jo, vi er ret seje,
og vi bliver ved,
10:30
and we are going to go to placessteder
no one ever expectedforventes us, yes.
178
618851
3513
og vi kommer til at udrette ting,
som ingen havde forestillet sig. Ja.
10:34
But we are not the limitbegrænse;
179
622888
1845
Men det slutter ikke med os;
10:36
we are the startStart.
180
624757
1521
det begynder med os.
10:39
This is not a jobjob for a singleenkelt generationgeneration.
181
627414
2437
Det her er ikke
en opgave for én generation.
10:41
This is a jobjob for humanitymenneskelighed.
182
629875
2081
Det er en opgave for menneskeheden.
Og det er nu,
at alle øjne vender sig mod jer.
10:44
And this is when all eyesøjne are on you.
183
632692
3831
10:50
For this changelave om to happenske,
184
638411
1343
Hvis det her skal lykkes
skal vi få styr
på en million ting
10:51
we will have to get
one millionmillion things sortedsorteres.
185
639778
3699
10:56
It's an incrediblyutroligt
complexkompleks thing, after all.
186
644051
2430
Det er trods alt
en meget kompleks problemstilling.
10:59
But ...
187
647897
1151
Men ...
11:02
there are some things that everyonealle sammen
can get startedstartede with.
188
650376
2864
der er nogle ting,
vi allesammen kan gå i gang med.
11:05
BadDårlig newsnyheder first: if you thought
I would tell you now to cyclecyklus more
189
653721
3768
De dårlige nyheder først: Hvis I troede,
jeg ville bede Jer om at cykle mere
spise mindre kød, flyve mindre,
eller tage en tur i genbrugsbutikken;
11:09
or eatspise lessmindre meatkød, to flyflyve lessmindre,
or to go secondhandSecondhand shoppinghandle ind,
190
657513
3371
beklager, så nemt er det ikke.
11:12
sorry, this is not that easylet.
191
660908
2545
11:15
But here comeskommer the good newsnyheder:
192
663477
1681
Men her er de gode nyheder:
11:17
you are more than consumersforbrugere and shoppersshoppere,
193
665633
4249
I er mere end bare
købere og forbrugere
selvom industrien gerne ser,
at I begrænser Jer dertil.
11:21
even thoughselvom the industryindustri would like you
to keep yourselvesjer selv limitedbegrænset to that.
194
669906
3696
11:25
No; me and you --
we are all politicalpolitisk beingsvæsener,
195
673626
4771
Nej, du og jeg --
vi er allesammen politiske væsner
11:30
and we can all be parten del of this answersvar.
196
678421
3547
og vi kan allesammen
være en del af svaret på det her.
11:33
We can all be something
that manymange people call climateklima activistsaktivister.
197
681992
4562
Vi kan alle være det,
som mange kalder klima-aktivister.
11:38
YayYay?
198
686578
1164
yay?
11:39
(LaughterLatter)
199
687766
1530
(latter)
11:41
So what are the first stepstrin?
200
689320
1418
Hvad er de første skridt så?
Fire trin er nødvendige,
før resten lader sig gøre.
11:42
FourFire first stepstrin that are essentialvigtig
to get everything elseandet doneFærdig,
201
690762
3946
De fire første skridt,
som alle kan tage
11:46
fourfire first stepstrin that everyonealle sammen
can get startedstartede with,
202
694732
3773
De fire første skridt,
som er afgørende.
11:50
fourfire first stepstrin that decidebeslutte
about everything that can happenske after.
203
698529
5903
11:57
So what's that?
204
705178
1375
Og hvad er de så?
11:59
NumberAntallet one:
205
707573
1210
Nummer ét:
Vi skal drastisk omdefinere
forståelse af en klima-aktivist
12:02
we need to drasticallydrastisk reframeReframe
our understandingforståelse of a climateklima activistaktivist,
206
710086
3968
12:06
our understandingforståelse of who
can be the answersvar to this.
207
714078
4938
vores opfattelse af,
hvem der er svaret på det.
En klima-aktivist er ikke én
der har læst alle videnskabelige artikler
12:11
A climateklima activistaktivist isn't that one personperson
that's readlæse everyhver singleenkelt studyundersøgelse
208
719977
3691
12:15
and is now spendingudgifter everyhver afternooneftermiddag
handingaflevering out leafletsbrochurer about vegetarianismvegetarisme
209
723692
4958
og nu bruger hver eftermiddag
på at uddele brochurer om vegetarisme
i indkøbscentre.
12:20
in shoppinghandle ind mallsindkøbscentre.
210
728674
1166
12:21
No.
211
729864
1212
Nej.
En klima-aktivist kan være hvem som helst.
12:23
A climateklima activistaktivist can be everyonealle sammen,
212
731100
3126
12:26
everyonealle sammen who wants to jointilslutte a movementbevægelse
of those who intendhensigt to growdyrke oldgammel
213
734250
5191
Enhver der vil være med
i en bevægelse for dem, der vil bo
på en planet, der prioriterer
at beskytte naturlige miljøer
12:31
on a planetplanet that prioritizesprioriterer
protectionbeskyttelse of naturalnaturlig environmentsmiljøer
214
739465
3904
12:35
and happinesslykke and healthsundhed for the manymange
215
743393
2713
og glæde og sundhed for de mange
fremfor at ødelægge klimaet
og smadre planeten
12:38
over the destructionødelæggelse of the climateklima
and the wreckingødelægge of the planetplanet
216
746130
4320
så nogle få kan score profit.
12:42
for the profitsoverskud of the few.
217
750474
1635
Og fordi klimakrisen påvirker
hver eneste del af vores sociale,
12:45
And sincesiden the climateklima crisiskrise is affectingpåvirker
everyhver singleenkelt parten del of our socialsocial,
218
753232
4673
vores politiske, og vores private liv,
12:49
of our politicalpolitisk and of our privateprivat life,
219
757929
2539
12:52
we need climateklima activistsaktivister
everywhereoveralt on everyhver cornerhjørne,
220
760492
3053
har vi brug for klima-aktivister overalt
på hvert gadehjørne,
og ikke bare i alle værelser,
12:55
not only in everyhver roomværelse,
221
763569
1378
men i alle byer, lande,
stater og kontinenter.
12:56
but alsoogså in everyhver cityby and countryLand
and statestat and continentkontinent.
222
764971
3421
13:02
SecondAnden:
223
770478
1252
Nummer to:
I skal komme ud af jeres komfortzone
13:05
I need you to get out of
that zonezone of conveniencebekvemmelighed,
224
773341
4598
13:09
away from a businessforretning as usualsædvanlig
that has no tomorrowi morgen.
225
777963
3103
Det vi plejer at gøre,
er der ingen fremtid i.
Alle her i salen,
I er nogens venner eller familie,
13:14
All of you here, you are
eitherenten a friendven or a familyfamilie membermedlem,
226
782931
3962
I er arbejdere, kolleger,
elever, lærere
13:18
you are a workerarbejder, a colleaguekollega,
a studentstuderende, a teacherlærer
227
786917
2596
og måske er I også
stemmeberettigede.
13:21
or, in manymange casessager, a votervælgeren.
228
789537
1613
13:23
All of this comeskommer alonghen ad
with a responsibilityansvar
229
791632
3024
Det medfører altsammen et ansvar
som denne krise kræver, at I tager.
13:26
that this crisiskrise requireskræver you
to growdyrke up to.
230
794680
3046
13:30
There's the companySelskab that employsbeskæftiger you
231
798776
3482
Det firma, du er ansat i,
eller som sponsorerer dig,
13:34
or that sponsorssponsorer you.
232
802282
1655
13:36
Is it on trackspore of meetingmøde
the ParisParis AgreementAftale?
233
804477
2788
overholder de Paris-aftalen?
13:39
Does your locallokal parliamentarianParlamentariker know
that you careomsorg about this,
234
807932
3096
Ved din repræsentant i Folketinget,
at du går op i det her,
og at du vil have det
på dagsordenen til valget?
13:43
that you want this to be a priorityprioritet
in everyhver electionvalg?
235
811052
2597
13:45
Does your bestbedst friendven know about this?
236
813673
1936
Har din bedste ven
hørt om det her?
13:48
Do you readlæse a newspaperavis
or writeskrive a newspaperavis? Great.
237
816077
3974
Læser du avis,
eller skriver du for en avis? Fedt.
Så fortæl den, at der skal skrives
om det her i hver eneste udgave,
13:52
Then let them know you want them
to reportrapport on this in everyhver issueproblem,
238
820075
3360
13:55
and that you want them to challengeudfordring
decisionafgørelse makersbeslutningstagere in everyhver singleenkelt interviewinterview.
239
823459
4809
og at beslutningstagerne
skal udfordres hver dag.
14:01
If you're a singersanger, singsynge about this.
If you're a teacherlærer, teachunderviser about this.
240
829878
3573
Er du sanger? Så syng om det her.
Er du lærer? Så undervis i det.
Og hvis du har en bankkonto,
så sig til din bank, at du skrider,
14:05
And if you have a bankbank accountkonto,
tell your bankbank you're going to leaveforlade
241
833475
3252
hvis de bliver ved med
at investere i olie
14:08
if they keep investinginvestere in fossilfossil fuelsbrændstoffer.
242
836751
1999
14:11
And, of courseRute, on FridaysFredage,
you should all know what to do.
243
839410
3306
Og så, selvfølgelig,
om fredagen, der ved I, hvad I skal.
14:17
ThirdlyFor det tredje:
244
845495
1208
Nummer tre:
14:19
leavingforlader that zonezone of conveniencebekvemmelighed
worksarbejder bestbedst when you jointilslutte forceskræfter.
245
847340
5911
At forlade komfortzonen,
fungerer bedst i fællesskab.
Én person, der kalder
på besværlige forandringer,
14:26
One personperson askingspørger for inconvenientubekvemme changelave om
246
854608
3142
14:29
is mostlyfor det meste inconvenientubekvemme.
247
857774
3623
er mest bare besværlig.
14:33
Two, fivefem, tenti, one hundredhundrede people
askingspørger for inconvenientubekvemme changelave om
248
861421
3881
To, fem, ti, hundrede personer,
der kalder på besværlige forandringer
er svære at ignorere.
14:37
are hardhårdt to ignoreignorere.
249
865326
1557
Jo flere I er, des sværere
bliver det for folk at forsvare
14:38
The more you are, the harderhårdere it getsfår
for people to justifyretfærdiggøre
250
866907
2966
et system, der ikke har nogen fremtid.
14:41
a systemsystem that has no futurefremtid.
251
869897
2065
14:44
PowerMagt is not something
that you eitherenten have or don't have.
252
872831
3137
Magt er ikke noget,
man enten har eller ikke har.
14:47
PowerMagt is something you eitherenten take
or leaveforlade to othersandre,
253
875992
2922
Magt er noget, man enten
tager eller overlader til andre,
14:50
and it growsvokser onceenkelt gang you sharedel it.
254
878938
2273
og som bliver større,
når man deler det.
14:54
We youngung people on the streetsgader,
we schoolskole strikersStrejkende,
255
882317
2517
Vi unge mennesker på gaden,
vi skolestrejkende,
viser jer, hvordan det kan fungere.
14:56
we are showingviser how this can work out.
256
884858
2198
14:59
One singleenkelt schoolskole strikerAngriber will always be
one singleenkelt schoolskole strikerAngriber --
257
887080
4259
Én skolestrejkende vil altid blot være
én skolestrejkende --
eller Greta Thunberg.
15:03
well, GretaGreta ThunbergThunberg.
258
891363
1435
15:04
Two, fivefem, tenti, one thousandtusind people
strikingslående schoolskole are a movementbevægelse,
259
892822
3195
To-, fem-, titusinde, der strejker,
er en bevægelse,
og det er det, vi mangler, overalt.
15:08
and that's what we need everywhereoveralt.
260
896041
1793
Så det er jo en smal sag.
15:09
No pressuretryk.
261
897858
1221
15:11
(LaughterLatter)
262
899103
1253
(latter)
15:12
And numbernummer fourfire, finallyendelig --
263
900955
2921
Og sidst, men ikke mindst, nummer fire:
15:15
and this is probablysandsynligvis the mostmest
importantvigtig aspectaspekt of all of this --
264
903900
4792
Det her er måske
det allervigtigste i alt det her.
I bliver nødt til
at tage jer selv mere alvorligt.
15:23
I need you to startStart takingtager
yourselvesjer selv more seriouslyhelt seriøst.
265
911653
3731
15:28
If there's one thing I've learnedlærte
266
916457
2270
Hvis jeg har lært én ting
af at organisere klima-aktioner
i syv måneder,
15:30
duringi løbet af sevensyv monthsmåneder
of organizingorganisering climateklima actionhandling,
267
918751
3859
så er det, at hvis man
ikke giver noget et forsøg
15:34
it's that if you don't go for something,
268
922634
2318
15:37
chanceschancer are highhøj that no one elseandet will.
269
925840
2685
er der sandsynligvis
heller ikke andre, der gør.
15:41
The mostmest powerfulkraftfuld
institutionsinstitutioner of this worldverden
270
929724
3616
Verdens mest magtfulde institutioner
har ikke tænkt sig at lave om
på det spil, de tjener så godt på,
15:45
have no intentionhensigt of changingskiftende the gamespil
they're profitingprofiterer from mostmest,
271
933364
5003
15:50
so there's no pointpunkt
in furtheryderligere relyingstole on them.
272
938391
2742
så der er ingen grund til
at overlade det til dem.
15:54
That's scaryskræmmende, I know.
273
942308
1509
Jeg ved godt, det er skræmmende.
15:56
That's a hugekæmpe stor responsibilityansvar, a hugekæmpe stor
burdenbyrde on everyone'salles shouldersskuldre, yes.
274
944341
4010
Det er et enormt ansvar,
en enorm vægt på alles skuldre, ja.
16:01
But this alsoogså meansmidler,
275
949716
1868
Men det betyder også,
at hvis vi vil,
16:03
if we want to,
276
951608
1455
16:05
we can have a say in this.
277
953857
1865
kan vi gøre noget ved det her.
16:09
We can be parten del of that changelave om.
We can be parten del of that answersvar.
278
957191
3060
Vi kan være en del af forandringen.
Vi kan være en del af svaret.
16:13
And that's quitetemmelig beautifulsmuk, right?
279
961038
2049
Og er det ikke ret smukt?
Så lad os komme derudad.
16:16
So let's give it a try,
let's rockklippe and rollrulle,
280
964484
2118
Lad os oversvømme verden
med klima-aktivister.
16:18
let's floodoversvømmelse the worldverden
with climateklima activistsaktivister.
281
966626
2453
Lad os komme ud af
vores komfortzoner
16:21
Let's get out of the zoneszoner of conveniencebekvemmelighed
282
969649
2343
16:24
and jointilslutte forceskræfter and startStart
takingtager ourselvesos selv more seriouslyhelt seriøst.
283
972016
3646
gå sammen og begynde
at tage os selv mere alvorligt.
Forestil jer, hvordan
denne verden ville se ud,
16:29
ImagineForestil dig what this worldverden would look like,
284
977119
2575
hvis børn kunne vokse op
16:31
where childrenbørn would growdyrke up,
285
979718
2915
i vished om, at fremtiden
er et eventyr de kan glæde sig til
16:34
knowingkende theirderes futurefremtid was this one
great adventureeventyr to look forwardfrem to
286
982657
6123
og ikke noget at være bange for,
16:40
and nothing to be scaredskræmt of,
287
988804
1593
16:43
what this worldverden would look like
when the nextNæste climateklima conferencekonference
288
991905
3663
hvordan verden ville se ud,
hvis den næste klimakonvention
16:47
is this great happeningsker of people
who come togethersammen,
289
995592
4474
er en stor begivenhed
hvor de der mødes,
har hørt millioner af stemmer,
16:52
who had heardhørt the voicesstemmer of millionsmillioner,
290
1000090
2546
og trækker i arbejdstøjet
for at skabe ægte forandring.
16:54
who would then rollrulle up theirderes sleevesærmer,
readyparat to createskab realægte changelave om.
291
1002660
4253
17:00
You know,
292
1008152
1161
Altså,
17:02
I dreamdrøm of this worldverden
293
1010394
1647
jeg drømmer om en verden,
17:05
where geographygeografi classesklasser
teachunderviser about the climateklima crisiskrise
294
1013057
5995
hvor man i geografitimerne
lærer om klimakrisen
som den her enestående,
store udfordring
17:11
as this one greateststørst challengeudfordring
295
1019076
3047
der blev overvundet af
folk som dig og mig
17:14
that was wonvandt by people like you and me,
296
1022147
3679
17:18
who had startedstartede actingskuespil in time
297
1026865
2311
som handlede i tide
fordi de forstod,
de ikke havde noget at tabe
17:21
because they understoodforstået
they had nothing to losetabe
298
1029200
3696
men alt at vinde.
17:24
and everything to winvinde.
299
1032920
2011
17:28
So why not give it a go?
300
1036472
1516
Så hvorfor ikke forsøge?
Der kommer ikke andre
og redder fremtiden.
17:30
No one elseandet will saveGemme the futurefremtid for us.
301
1038012
2223
Det her er mere end en invitation.
Sig det videre.
17:32
This is more than an invitationinvitation.
SpreadSpredning the wordord.
302
1040842
2443
Tak.
17:35
Thank you.
303
1043309
1210
(klapsalver)
17:36
(ApplauseBifald)
304
1044543
5140
Translated by Jacob Ostergaard
Reviewed by Jette Thrane

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Luisa Neubauer - Climate activist
Luisa Neubauer is a climate activist, author and leader of the "Fridays For Future" school strike movement.

Why you should listen

In 2018, Luisa Neubauer co-initiated the "Fridays for Future" school strike movement Germany, which was inspired by the Swedish teen Greta Thunberg. In fear of growing up in a world of rising global temperatures, Neubauer is organzing mass action to urge global governments to comply to the 2015 Paris Agreements.

More profile about the speaker
Luisa Neubauer | Speaker | TED.com