ABOUT THE SPEAKER
Luisa Neubauer - Climate activist
Luisa Neubauer is a climate activist, author and leader of the "Fridays For Future" school strike movement.

Why you should listen

In 2018, Luisa Neubauer co-initiated the "Fridays for Future" school strike movement Germany, which was inspired by the Swedish teen Greta Thunberg. In fear of growing up in a world of rising global temperatures, Neubauer is organzing mass action to urge global governments to comply to the 2015 Paris Agreements.

More profile about the speaker
Luisa Neubauer | Speaker | TED.com
TEDxYouth@München

Luisa Neubauer: Why you should be a climate activist

Luisa Neubauer: Miért legyen ön is klímaaktivista?

Filmed:
1,868,185 views

"Álmodom egy világról, ahol földrajzórán úgy tanítanak a klímaválságról, hogy óriási kihívás volt, amelyet a hozzánk hasonló emberek nyertek meg" – mondja Luisa Neubauer, klímaaktivista. Greta Thunberggel együtt Neubauernek is szerepe volt a hatalmas nemzetközi iskolai mozgalom, a "Péntek a jövőért" beindításában, amely tiltakozik a klímaválsággal szembeni tétlenség ellen. Négy lépést oszt meg, amelyet korra való tekintet nélkül bárki megtehet, hogy klímaaktivistává váljon. "Ez nem egyetlen generáció feladata. Ez az emberiség feladata" – mutat rá Luisa.
- Climate activist
Luisa Neubauer is a climate activist, author and leader of the "Fridays For Future" school strike movement. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
I never plannedtervezett to becomeválik
a climateéghajlat activistaktivista.
0
1071
2944
Sosem terveztem,
hogy klímaaktivista leszek.
00:16
But things have changedmegváltozott,
1
4579
2265
De megváltoztak a dolgok,
00:18
and now, standingálló here
as a climateéghajlat activistaktivista,
2
6868
3060
és most, klímaaktivistaként állva itt,
00:21
I askkérdez you all to becomeválik one, too.
3
9952
2356
azt kérem, önök is legyenek azok.
00:25
Here'sItt van why,
4
13193
1497
Mindjárt elmondom, miért,
00:26
and mosta legtöbb importantlyfontosabb, how.
5
14714
2154
de ami még fontosabb, hogyan.
00:30
TenTíz yearsévek agoezelőtt, when I was 13 yearsévek oldrégi,
6
18821
3491
Tíz évvel ezelőtt, 13 évesen
tanultam először az üvegházhatásról.
00:34
I first learnedtanult about
the greenhouseüvegház effecthatás.
7
22336
2599
00:37
Back then, we spentköltött
90 minutespercek on this issueprobléma,
8
25887
3818
Akkoriban 90 percet szenteltünk a témának,
00:41
and I rememberemlékezik findinglelet it quiteegészen irritatingirritáló
9
29729
2136
és emlékszem, meglehetősen zavart,
00:43
that something so fundamentalalapvető
10
31889
2217
hogy egy ilyen sarkalatos pontot
00:46
would be squeezedfacsart into
a singleegyetlen geographyföldrajz lessonlecke.
11
34130
2829
egyetlen földrajzórába préselünk bele.
00:50
Some of this irritationirritáció remainedmaradt,
so when I graduateddiplomázott from highmagas schooliskola,
12
38123
3846
Maradt bennem némi ingerültség,
így amikor leérettségiztem,
00:53
I decidedhatározott to studytanulmány geographyföldrajz,
13
41993
2298
úgy döntöttem, földrajzot tanulok,
00:56
just to make sure I was on the right tracknyomon követni
with this wholeegész climateéghajlat changeváltozás thing.
14
44315
4226
hogy biztosan jó úton járjak
a klímaváltozás dolgával kapcsolatban.
01:01
And this is when everything changedmegváltozott.
15
49487
2875
Ekkor változott meg minden.
01:05
This was the first time
I lookednézett at the dataadat,
16
53492
2198
Ekkor tanulmányoztam először adatokat,
01:07
at the sciencetudomány behindmögött the climateéghajlat crisisválság,
17
55714
2389
vizsgáltam tudományos
szemmel a klímaváltozást,
01:10
and I couldn'tnem tudott believe what I was readingolvasás.
18
58881
2458
és képtelen voltam elhinni, amit olvasok.
01:13
Like manysok of you,
19
61985
2119
Ahogy sokan önök közül,
01:16
I thought that the planetbolygó
wasn'tnem volt really in a good stateállapot.
20
64128
3204
úgy én is azt hittem,
a Föld nincs igazán jó állapotban.
01:20
I had no ideaötlet that we are rushingrohanó
into this self-madesaját készítésű disasterkatasztrófa
21
68562
5016
Fogalmam sem volt, hogy egy önmagunk által
generált katasztrófa irányába tartunk,
01:25
in suchilyen a rapidgyors pacesebesség.
22
73602
1998
ráadásul ennyire gyors léptekkel.
01:28
There was alsois the first time
I understoodmegértett what differencekülönbség it makesgyártmányú
23
76636
3335
Ekkor értettem meg, mit jelent,
01:31
when you considerfontolgat the biggernagyobb picturekép.
24
79995
2154
ha a nagy egészet szemlélem.
01:34
Take the COCO2 concentrationkoncentráció
in the atmospherelégkör, for instancepélda,
25
82173
3710
Vegyük például a légkör
szén-dioxid-koncentrációját,
01:37
the numberszám one driversofőr for globalglobális warmingmelegítés.
26
85907
2172
ami a globális felmelegedés fő oka.
01:40
Yes, this looksúgy néz ki, badrossz.
27
88487
1787
Igen, elég rosszul fest.
01:42
This looksúgy néz ki, like we are on
a prettyszép badrossz tracknyomon követni.
28
90298
3484
Úgy tűnik, elég rossz úton járunk.
01:46
But it's only onceegyszer you don't
just considerfontolgat the last 60 yearsévek
29
94362
3223
Ám csak akkor értjük meg,
valójában ez mennyire ijesztő,
01:49
but the last 10,000 yearsévek
30
97609
1614
ha nem csupán az elmúlt hatvan,
01:51
that you understandmegért
how terrifyingfélelmetes this really is.
31
99247
2926
hanem az elmúlt ezer évet
vesszük górcső alá.
01:55
And this is just one aspectvonatkozás
of the crisisválság we're seeinglátás.
32
103512
3635
Ez csak egy, a szemünk előtt
zajló krízis aspektusai közül.
01:59
I'm not going to get into detailsrészletek here,
but let me tell you so much:
33
107922
3362
Nem bocsátkozom részletekbe,
de hadd mondjam el:
02:04
we are in a pointpont of historytörténelem
34
112546
2933
a történelem olyan pontján járunk,
02:07
that the mosta legtöbb destructiveromboló forceerő
on the planetbolygó is humanityemberiség itselfmaga.
35
115503
5283
ahol a bolygó legpusztítóbb
ereje maga az emberiség.
02:12
We are in a pointpont of historytörténelem
36
120810
2414
A történelem során most tartunk ott,
02:15
that no scientisttudós could guaranteegarancia you
that you will survivetúlélni this.
37
123248
4338
hogy egyetlen tudós sem
garantálhatja, hogy önök túlélik ezt.
02:20
We are in a pointpont of historytörténelem
38
128547
2599
A történelemnek e pontján
02:23
that humanityemberiség is creatinglétrehozása an environmentkörnyezet
39
131170
3712
az emberiség alkotta környezet
02:26
that's not safebiztonságos for humansemberek anymoretöbbé.
40
134906
3352
nem biztonságos többé az emberek számára.
02:32
Yeah, there I was,
41
140353
1597
Szóval, ott találtam magam
02:34
first yearév of geographyföldrajz,
42
142878
1336
elsőéves földrajzszakosként,
02:36
and feltfilc prettyszép overwhelmedtúlterheltek.
43
144238
1451
meglehetősen döbbenten.
02:37
But ...
44
145713
1166
Ám...
02:39
there was good newshírek.
45
147329
1297
akadt jó hír is.
02:42
The very sameazonos yearév
I first learnedtanult about all this,
46
150087
3511
Ugyanabban az évben,
amikor ezeket megtudtam,
02:45
leadersvezetők from acrossát the globeföldgolyó
camejött togetheregyütt in ParisPárizs
47
153622
3603
a világ vezetői Párizsban gyűltek össze,
02:49
to decidedöntsd el on the commonközös targetcél to limithatár
globalglobális warmingmelegítés to belowlent two degreesfok.
48
157249
5806
hogy közös célként fogadják el a globális
felmelegedés 2 fokban való korlátozását.
02:55
PicturesKépek wentment around the worldvilág,
49
163763
1613
Képek járták be a világot,
02:57
and I was told that historytörténelem
was madekészült that day.
50
165400
2485
és úgy tartották,
aznap történelmet írtunk.
03:00
How relievingenyhíti a, right?
51
168949
1556
Micsoda megkönnyebbülés, mi?
03:04
ExceptKivéve ...
52
172358
1161
Csakhogy...
03:06
something didn't quiteegészen
work out about this.
53
174430
3376
nem igazán működött.
03:11
After this agreementmegegyezés was signedaláírt,
54
179314
2818
Miután aláírták a megegyezést,
03:14
things didn't really get better.
55
182156
2069
a dolgok nem javultak.
03:16
ActuallyValójában, they got much worserosszabb.
56
184249
2550
Sőt: valójában romlottak.
03:19
DecisionHatározat makersdöntéshozók and industriesiparágak,
leadersvezetők and politicianspolitikusok,
57
187823
4044
A döntéshozók és az iparágak,
vezetők és politikusok
03:23
they wentment back to businessüzleti as usualszokásos,
58
191891
3543
mind ugyanúgy folytatták, mint azelőtt,
03:27
exploitingkiaknázása our livelihoodsmegélhetés
like there is literallyszó szerint no tomorrowholnap,
59
195458
3968
úgy kiaknázva a megélhetési forrásainkat,
mintha szó szerint nem lenne holnapunk,
03:32
buildingépület coalszén powererő plantsnövények
again and again,
60
200252
3640
újabb és újabb szénerőműveket emelve,
03:35
even thoughbár we know that needsigények to stop,
61
203916
2551
miközben tudjuk: ennek véget kell vetni
03:38
accordingszerint to the ParisPárizs AgreementMegállapodás.
62
206491
2010
a Párizsi Egyezmény szerint.
03:42
So while there are alsois
good developmentsfejlemények, of coursetanfolyam --
63
210369
3192
Így aztán bár vannak jó kezdeményezések –
03:45
there are installationslétesítmények of windszél and solarnap-
energyenergia all over the globeföldgolyó, yes --
64
213585
4142
a világon mindenütt szél- és napenergiát
hasznosító berendezések épültek, igen –,
03:49
but these positivepozitív changesváltoztatások
are slowlassú -- too slowlassú, in facttény.
65
217751
4120
ezek a pozitív változások lassúak –
az igazat megvallva: túlontúl lassúak.
03:53
So sincemivel the ParisPárizs AgreementMegállapodás was signedaláírt,
66
221895
2675
Amióta a Párizsi Egyezményt aláírták,
03:56
climateéghajlat graphsgrafikonok keep racingverseny to the topfelső,
67
224594
3055
a klímamutatók versengve törnek az élre,
03:59
smashingLenyûgözõ recordsfeljegyzések everyminden yearév.
68
227673
2735
minden évben újabb rekordot döntve meg.
04:02
The fiveöt hottestlegmelegebb yearsévek ever recordedfeljegyzett
69
230432
2432
Az elmúlt öt év a valaha mért
04:04
were the previouselőző fiveöt yearsévek,
70
232888
2503
legforróbb öt év volt,
04:07
and at no time have globalglobális emissionskibocsátás
been highermagasabb than todayMa.
71
235415
5431
és a globális kibocsátás
sosem volt olyan magas, mint ma.
Szóval, ott voltam,
04:15
So there I was,
72
243003
1181
04:16
seeinglátás and understandingmegértés
the sciencetudomány on the one sideoldal,
73
244208
3007
egyrészről láttam és értettem
a tudományos dolgokat,
04:19
but not seeinglátás answersválaszokat,
not seeinglátás the actionakció, on the other sideoldal.
74
247239
5056
másrészről nem láttam
válaszokat, akciókat.
04:25
At that pointpont, I had enoughelég.
75
253684
2933
Elegem lett.
04:28
I wanted to go to the UNENSZ
ClimateÉghajlat ConferenceKonferencia myselfmagamat,
76
256641
3407
Magam akartam elmenni
az ENSZ klímacsúcsára,
04:32
that very placehely that was createdkészítette
to bringhoz people togetheregyütt
77
260072
4552
amelyet azért hívtak életre,
hogy az emberek összefogjanak,
04:36
to fixerősít the climateéghajlat --
78
264648
1863
és rendbe hozzák a klímát –
04:38
exceptkivéve not really, apparentlylátszólag.
79
266535
2471
persze nem igazából, úgy tűnik.
04:41
This was last yearév.
80
269030
1150
Ez tavaly történt.
04:42
I traveledutazott to the ClimateÉghajlat ConferenceKonferencia
and wanted to find out
81
270204
3248
Elutaztam a klímacsúcsra, hogy megtudjam,
04:45
what this is really like,
what this is about.
82
273476
2366
mi ez, miről szól ez az egész.
04:49
For politicalpolitikai realistsrealisták,
this mightesetleg be no surprisemeglepetés,
83
277344
4115
A politikai realisták számára
ez nyilván nem lesz meglepetés,
04:54
but I foundtalál it hardkemény to bearmedve:
84
282253
2125
de nehezemre esett elviselni,
04:56
that fossilkövület fuelüzemanyag industriesiparágak
and politicalpolitikai leadersvezetők
85
284402
5452
hogy a fosszilistüzelőanyag-ipar
és a vezető politikusok
05:01
are doing everything, everything
to preventmegelőzése realigazi changeváltozás from happeningesemény.
86
289878
4514
mindent megtesznek azért,
hogy megakadályozzák a valós változást.
05:06
They are not keenlelkes to setkészlet targetscélkitűzések
that are ambitiousambiciózus enoughelég
87
294823
3608
Nem vágynak olyan
nagyra törő célokat kitűzni,
05:10
to put us on a below-two-degreealatt-két fokos pathwayútvonal.
88
298455
2616
hogy rátérjünk a felmelegedés
mértékét lassító útra.
05:14
After all, these are the only onesazok who
benefithaszon from this climateéghajlat crisisválság, right?
89
302163
5478
Végül is ők profitálnak igazából
a klímaválságból, nemde?
05:19
The fossilkövület fuelüzemanyag industryipar
generatesgenerál profitsnyereség,
90
307665
2891
A fosszilistüzelőanyag-ipar nyereséges,
05:22
and politicalpolitikai leadersvezetők, well,
they look at the nextkövetkező electionválasztás,
91
310580
3574
a politikai vezetők pedig a következő
választásra és arra összpontosítanak,
05:26
at what makesgyártmányú them popularnépszerű,
92
314178
1481
mi teszi őket népszerűvé,
05:27
and I guessTaláld ki that's not askingkérve
the inconvenientkényelmetlen questionskérdések.
93
315683
3262
és gondolom, az nem, ha kényelmetlen
kérdéseket kezdenek feszegetni.
05:31
There is no intentionszándék for them
to changeváltozás the gamejátszma, meccs.
94
319760
3305
Nem áll szándékukban
változtatni a dolgok menetén.
05:35
There is no countryország in the worldvilág
where eitherbármelyik companiesvállalatok or politicalpolitikai powershatáskörök
95
323393
5126
Nincs a világon olyan ország,
ahol vállalatokat vagy politikai erőket
05:40
are sanctionedszankcionálni for wreckingrombolás the climateéghajlat.
96
328543
3268
szankcionáltak volna
a klíma tönkretétele miatt.
05:46
With all the strangenessidegenség
and the sadnessszomorúság about this conferencekonferencia,
97
334201
5772
A konferencia minden furcsasága
és szánalmas mivolta ellenére is
05:51
there was one someonevalaki who was differentkülönböző,
98
339997
2234
volt egy valaki, aki kitűnt másságával,
05:54
someonevalaki who seemedÚgy tűnt to be quiteegészen worriedaggódó,
99
342255
4241
valaki, aki meglehetősen aggódni látszott,
05:58
and that was GretaGréta ThunbergThunberg.
100
346520
1871
és ez Greta Thunberg volt.
06:01
I decidedhatározott right there
that everything elsemás seemedÚgy tűnt hopelessreménytelen
101
349129
4341
Akkor és ott eldöntöttem,
hogy minden más reménytelen,
06:05
and didn't seemlátszik to make senseérzék,
102
353494
1477
értelmetlennek tűnik,
06:06
so I joinedcsatlakozott her climateéghajlat strikesztrájk
right there at the conferencekonferencia.
103
354995
3273
így rögtön helyben csatlakoztam
Greta klímatüntetéséhez.
06:10
It was my very first climateéghajlat strikesztrájk ever
104
358292
2795
Ez volt az első ilyen az életemben,
06:13
and an incrediblyhihetetlenül strangefurcsa settingbeállítás,
105
361111
2222
és meglehetősen különös körülmények közt,
06:15
just me and her sittingülés there
at this conferencekonferencia hallterem,
106
363357
3217
csak ő és én, ahogy ültünk
ebben a konferenciateremben,
06:18
surroundedkörülvett by this busynesselfoglaltság
of the suit-wearingöltöny-viselése conferencekonferencia crowdtömeg
107
366598
4948
öltönyös résztvevők
buzgólkodtak körülöttünk,
06:23
who had no ideaötlet what to do with us.
108
371570
3107
akiknek fogalmuk sem volt,
mi legyen velünk.
06:27
And yetmég, this feltfilc more powerfulerős
109
375602
3998
Mégis, sokkal hatásosabbnak éreztem,
06:31
than anything I had expectedvárt
in a very long time.
110
379624
3427
mint bármit, amivel korábban találkoztam.
06:36
And it was right there
that I feltfilc it was maybe time
111
384279
3727
Ott és akkor úgy éreztem,
talán eljött az idő,
hogy sztrájkot szervezzünk Németországban.
06:40
to startRajt strikingmeglepő in GermanyNémetország.
112
388030
1643
06:41
I was now certainbizonyos that no one elsemás
was going to fixerősít this for us,
113
389697
3546
Biztosra vettem, senki más nem
hozza helyre ezt helyettünk,
06:45
and if there was just the slightestlegkisebb chancevéletlen
that this could make a differencekülönbség,
114
393267
5842
és ha csak kis esély is van rá,
hogy ezzel változást érünk el,
06:51
it seemedÚgy tűnt almostmajdnem foolishostoba
not to give it a go.
115
399133
3062
szinte bolondságnak tűnt
nem tenni egy próbát.
06:55
So I --
116
403482
2138
Így aztán...
06:57
(ApplauseTaps)
117
405644
6980
(Taps)
07:06
So I traveledutazott back to BerlinBerlin.
118
414805
1760
Így aztán hazatértem Berlinbe.
07:08
I foundtalál alliesszövetségesek who had
the sameazonos ideaötlet at the sameazonos time,
119
416589
3830
Szövetségesekre leltem, akiket pont
hasonló gondolatok foglalkoztattak,
07:12
and togetheregyütt we thought we'dHázasodik give
this "FridaysPénteken For FutureJövő" thing a go.
120
420443
3991
és együtt elhatároztuk, csatlakozunk
a "Péntek a jövőért" kezdeményezéshez.
07:16
ObviouslyNyilvánvalóan, we had no ideaötlet
what we were gettingszerzés into.
121
424458
3105
Természetesen fogalmunk
sem volt, mibe kezdünk bele.
07:19
Before our first strikesztrájk,
manysok of us, includingbeleértve me,
122
427991
2988
Az első tüntetést megelőzően
legtöbbünk, így én is,
07:23
had never organizedszervezett a publicnyilvános demonstrationdemonstráció
or any kindkedves of protesttiltakozás before.
123
431003
4924
soha nem szervezett nyilvános
demonstrációt vagy más tiltakozást.
07:27
We had no moneypénz, no resourceserőforrások
124
435951
1892
Nem volt pénzünk, erőforrásaink,
07:29
and absolutelyteljesen no ideaötlet
what climateéghajlat strikingmeglepő really is.
125
437867
3855
sőt ötletünk sem, milyen is
valójában egy klímatüntetés.
07:33
So we startedindult doing what we were good at:
126
441746
2793
Így azt csináltuk, amihez értettünk:
07:37
we startedindult textingtextil,
127
445099
1811
elkezdtünk tömegestül üzengetni,
07:38
textingtextil enen massetömegesen, night and day,
everyonemindenki we could reachelér,
128
446934
2878
éjt-nappallá téve mindenkinek
üzentünk, akit elértünk,
07:41
organizingszervező our first
climateéghajlat strikesztrájk viakeresztül WhatsAppWhatsApp.
129
449836
3258
WhatsAppon szervezve le
az első klímatüntetésünket.
07:46
The night before our first strikesztrájk,
I was so nervousideges I couldn'tnem tudott sleepalvás.
130
454105
3986
Az első sztrájkot megelőző éjszakán
az idegességtől aludni sem tudtam.
07:50
I didn't know what to expectelvár,
but I expectedvárt the worstlegrosszabb.
131
458481
3501
Nem tudtam, mire számítsak,
de a legrosszabbra készültem.
07:56
Maybe it was because
we weren'tnem voltak the only onesazok
132
464188
5884
Talán, mert nem mi voltunk az egyetlenek,
08:02
who had been longingvágy to have a voicehang
in a politicalpolitikai environmentkörnyezet
133
470096
4462
akik egy olyan politikai környezetben
szerettük volna hallatni a hangunkat,
08:06
that had seeminglylátszólag forgottenelfelejtett
how to includetartalmaz youngfiatal people'semberek perspectivetávlati
134
474582
4228
amely látszólag elfeledkezett
a fiatalok érdekeiről,
08:10
into decision-makingDöntéshozatal, maybe.
135
478834
2584
ha döntéshozatalra került sor.
08:14
But somehowvalahogy this workeddolgozott out.
136
482049
2421
Ám végül kiforrta magát a dolog.
08:16
And from one day to the other,
137
484987
2503
Egyik napról a másikra
08:19
we were all over the placehely.
138
487514
1553
mindenütt megjelentünk.
08:21
And I, from one day to the other,
139
489666
3224
Jómagam pedig,
szintén egyik napról a másikra,
08:24
becamelett a climateéghajlat activistaktivista.
140
492914
1601
klímaaktivista lettem.
08:29
UsuallyÁltalában,
141
497459
1295
Általában
08:31
in these kindkedves of TEDTED TalksBeszél,
142
499983
2267
az ehhez hasonló TED-előadásokban
08:34
I would now say how it's overlytúlságosan hopefulbizakodó,
143
502274
2989
most rátérnék, milyen nagyon
reménykeltő a helyzet,
08:37
how we youngfiatal people
are going to get this sortedrendezve,
144
505287
2476
hogyan hozzuk ezt mi, fiatalok rendbe,
08:39
how we're going to savementés the futurejövő
and the planetbolygó and everything elsemás,
145
507787
3444
hogy mentjük meg a jövőt,
a világot és minden mást,
08:43
how we youngfiatal people
strikingmeglepő for the climateéghajlat
146
511255
2341
mi, a klímáért tüntető fiatalok
08:45
are going to fixerősít this.
147
513620
1291
hogy érünk el javulást.
08:47
UsuallyÁltalában.
148
515671
1184
Általában.
08:50
But this is not how this worksművek.
149
518677
1537
De ez nem így működik.
08:52
This is not how this crisisválság worksművek.
150
520238
2970
Ez a válság nem így működik.
08:56
Here'sItt van a twistcsavar:
151
524223
1175
Íme a csavar:
08:59
todayMa, threehárom and a halffél yearsévek
after that ParisPárizs AgreementMegállapodás was signedaláírt,
152
527049
5501
ma, három és fél évvel
a Párizsi Egyezmény aláírása után,
09:04
when we look at the sciencetudomány,
153
532574
2641
ha a tudományos adatokat nézzük,
09:07
we find it's still possiblelehetséges
to keep globalglobális warmingmelegítés
154
535239
3080
a globális felmelegedés
mértékét még mindig
09:10
to belowlent two degreesfok --
155
538343
1572
2 fok alatt tudjuk tartani –
09:13
technicallytechnikailag.
156
541107
1315
technikailag.
09:15
And we alsois see it's still possiblelehetséges
to holdtart other disastrouskatasztrofális developmentsfejlemények
157
543442
3864
Lehetségesnek tűnik a jelenleg
tapasztalt többi katasztrofális folyamat,
09:19
we're seeinglátás, suchilyen as masstömeg
extinctionkihalás and soiltalaj degradationdegradáció --
158
547330
2990
például a tömeges kihalás
és talajromlás megfékezése is –
09:22
yes, technicallytechnikailag.
159
550344
2059
igen, technikailag.
09:25
It's just incrediblyhihetetlenül, incrediblyhihetetlenül unlikelyvalószínűtlen.
160
553668
5157
Ám mindez nagyon-nagyon valószerűtlen.
09:33
And in any caseügy,
161
561341
2459
Mindenesetre
09:35
the worldvilág would have to see changesváltoztatások
162
563824
3327
a világnak olyan változásokon
kellene átmennie,
09:39
whichmelyik we have never experiencedtapasztalt before.
163
567175
2259
amilyeneket sosem láttunk azelőtt.
09:42
We'dMi lenne have to fullyteljesen decarbonizedecarbonize
our economiesgazdaságok by 2050
164
570102
3910
2050-re nullára kell csökkenteni
a gazdaságok szén-dioxid-kibocsátását,
09:46
and transformátalakít the distributionterjesztés of powershatáskörök
165
574036
2661
és meg kell változtatni az erőviszonyokat,
09:48
that is currentlyjelenleg allowinglehetővé téve those fossilkövület
fuelüzemanyag giantsóriások and politicalpolitikai leadersvezetők
166
576721
3955
amelyek lehetővé teszik,
hogy az óriáscégek és a politikai vezetők
kezükben tartsák a hatalmat.
09:52
to staymarad on topfelső of the gamejátszma, meccs.
167
580700
1816
09:55
We are talkingbeszél of nothing lessKevésbé
than the greatestlegnagyobb transformationátalakítás
168
583562
4149
Nem kevesebbről van itt szó, mint
a valaha volt legnagyobb átalakulásról
09:59
sincemivel the IndustrialIpari RevolutionForradalom.
169
587735
1958
az ipari forradalom óta.
10:01
We are talkingbeszél, if you want
to put it that way,
170
589717
2201
Amiről itt szó van, ha így jobban tetszik,
10:03
we are talkingbeszél of a climateéghajlat revolutionforradalom
171
591942
2235
hogy klímaforradalmat robbantunk ki,
10:07
in a minimumminimális amountösszeg of time.
172
595637
2161
mégpedig a lehető legrövidebb időn belül.
10:09
We wouldn'tnem have a singleegyetlen
furthertovábbi yearév to loseelveszít.
173
597822
3187
Nincs még egy elvesztegethető évünk.
10:14
And in any caseügy, for any
of that changeváltozás to happentörténik,
174
602875
4014
Bárhogy alakuljon is, bármilyen
változás következzék is be,
10:19
the worldvilág needsigények to stop relyingtámaszkodva on
175
607889
3489
a világ nem számíthat
10:23
one or two or threehárom millionmillió schooliskola
strikersCsatárok to sortfajta this out.
176
611402
4089
egy-két millió tüntető diákra,
hogy majd ők megoldják ezt.
10:28
Yes, we are great,
we are going to keep going,
177
616286
2541
Igen, nagyszerűek vagyunk, folytatjuk,
10:30
and we are going to go to placeshelyek
no one ever expectedvárt us, yes.
178
618851
3513
és igen, oda is eljutunk,
ahová senki nem gondolta volna.
10:34
But we are not the limithatár;
179
622888
1845
De nem mi vagyunk a végső határ,
10:36
we are the startRajt.
180
624757
1521
mi csak a kezdet vagyunk.
10:39
This is not a jobmunka for a singleegyetlen generationgeneráció.
181
627414
2437
Ez nem egyetlen generáció feladata.
10:41
This is a jobmunka for humanityemberiség.
182
629875
2081
Ez az emberiség feladata.
10:44
And this is when all eyesszemek are on you.
183
632692
3831
És ez az a pillanat, amikor
minden szem ránk szegeződik.
10:50
For this changeváltozás to happentörténik,
184
638411
1343
E változás bekövetkeztéért
10:51
we will have to get
one millionmillió things sortedrendezve.
185
639778
3699
milliónyi dolgot kell megoldanunk.
10:56
It's an incrediblyhihetetlenül
complexösszetett thing, after all.
186
644051
2430
Végtére is ez egy nagyon összetett dolog.
10:59
But ...
187
647897
1151
Ám...
11:02
there are some things that everyonemindenki
can get startedindult with.
188
650376
2864
vannak dolgok, amiket bárki
megtehet kezdő lépésként.
11:05
Badrossz newshírek first: if you thought
I would tell you now to cycleciklus more
189
653721
3768
Jöjjön a rossz hír: ha azt hitték,
azt mondom, többet hasznosítsanak újra,
11:09
or eateszik lessKevésbé meathús, to flylégy lessKevésbé,
or to go secondhandSecondhand shoppingbevásárlás,
190
657513
3371
egyenek kevesebb húst, repüljenek
kevesebbszer, vegyenek használt holmikat,
11:12
sorry, this is not that easykönnyen.
191
660908
2545
akkor bocsánat, de ez nem ilyen egyszerű.
11:15
But here comesjön the good newshírek:
192
663477
1681
De íme a jó hír:
11:17
you are more than consumersfogyasztók and shoppersa vásárlók,
193
665633
4249
önök nem csupán fogyasztók és vásárlók,
11:21
even thoughbár the industryipar would like you
to keep yourselvesmagatok limitedkorlátozott to that.
194
669906
3696
még ha az ipar szeretné is, ha önök
csak ekképpen kategorizálnák magukat.
11:25
No; me and you --
we are all politicalpolitikai beingslények,
195
673626
4771
Nem; mi mindannyian
politikai lények vagyunk,
11:30
and we can all be partrész of this answerválasz.
196
678421
3547
és részei lehetünk ennek a válasznak.
11:33
We can all be something
that manysok people call climateéghajlat activistsaktivisták.
197
681992
4562
Mindannyian válhatunk olyasvalakivé,
akit sokan klímaaktivistának neveznek.
11:38
YayYay?
198
686578
1164
Ugye?
11:39
(LaughterNevetés)
199
687766
1530
(Nevetés)
11:41
So what are the first stepslépések?
200
689320
1418
Tehát mik az első lépések?
11:42
FourNégy first stepslépések that are essentialalapvető
to get everything elsemás doneKész,
201
690762
3946
Négy ilyen kezdő lépés van, amelyek
alapvetően szükségesek minden máshoz,
11:46
fournégy first stepslépések that everyonemindenki
can get startedindult with,
202
694732
3773
négy kezdő lépés,
amelyekbe bárki belevághat,
11:50
fournégy first stepslépések that decidedöntsd el
about everything that can happentörténik after.
203
698529
5903
négy kezdő lépés, amelyek döntően
kihatnak minden utánuk következő dologra.
11:57
So what's that?
204
705178
1375
Mik ezek?
11:59
NumberSzám one:
205
707573
1210
Az első:
12:02
we need to drasticallydrasztikusan reframeReframe
our understandingmegértés of a climateéghajlat activistaktivista,
206
710086
3968
drasztikusan átfogalmazni,
mit is jelent klímaaktivistának lenni,
12:06
our understandingmegértés of who
can be the answerválasz to this.
207
714078
4938
ki lehet jó válasz erre.
12:11
A climateéghajlat activistaktivista isn't that one personszemély
that's readolvas everyminden singleegyetlen studytanulmány
208
719977
3691
Klímaaktivista nemcsak az lehet,
aki minden egyes tanulmányt elolvas,
12:15
and is now spendingkiadások everyminden afternoondélután
handingátadása out leafletsszórólapok about vegetarianismvegetarianizmus
209
723692
4958
és délutánonként plázákban
osztogat röplapokat
a vegetarianizmus előnyeiről.
12:20
in shoppingbevásárlás mallsbevásárlóközpontok.
210
728674
1166
12:21
No.
211
729864
1212
Nem.
12:23
A climateéghajlat activistaktivista can be everyonemindenki,
212
731100
3126
Klímaaktivista bárki lehet,
12:26
everyonemindenki who wants to joincsatlakozik a movementmozgalom
of those who intendszándékozik to grow oldrégi
213
734250
5191
bárki, aki csatlakozni akar
azok mozgalmához,
akik olyan bolygón akarnak felnőni,
ahol előnyt élvez a természet védelme,
12:31
on a planetbolygó that prioritizeselőnyben
protectionvédelem of naturaltermészetes environmentskörnyezetek
214
739465
3904
12:35
and happinessboldogság and healthEgészség for the manysok
215
743393
2713
a tömegek boldogsága és egészsége
12:38
over the destructionmegsemmisítés of the climateéghajlat
and the wreckingrombolás of the planetbolygó
216
746130
4320
néhányak profitjával szemben,
12:42
for the profitsnyereség of the fewkevés.
217
750474
1635
amelyre a klíma és bolygónk
rombolásával tesznek szert.
12:45
And sincemivel the climateéghajlat crisisválság is affectingérintő
everyminden singleegyetlen partrész of our socialtársadalmi,
218
753232
4673
És mivel a klímaválság a társasági,
politikai és magánéletünk
12:49
of our politicalpolitikai and of our privatemagán life,
219
757929
2539
minden mozzanatára hatást gyakorol,
12:52
we need climateéghajlat activistsaktivisták
everywheremindenhol on everyminden cornersarok,
220
760492
3053
klímaaktivisták kellenek
mindenhová, minden sarokra,
12:55
not only in everyminden roomszoba,
221
763569
1378
nemcsak minden helyiségbe,
12:56
but alsois in everyminden cityváros and countryország
and stateállapot and continentkontinens.
222
764971
3421
de minden városba és országba,
államba és kontinensre.
13:02
SecondMásodik:
223
770478
1252
A második:
13:05
I need you to get out of
that zonezóna of conveniencekényelem,
224
773341
4598
hagyják el a komfortzónájukat,
13:09
away from a businessüzleti as usualszokásos
that has no tomorrowholnap.
225
777963
3103
hagyják a dolgok megszokott
menetét, aminek nincs jövője.
13:14
All of you here, you are
eitherbármelyik a friendbarát or a familycsalád membertag,
226
782931
3962
Önök mindannyian barátok, családtagok
13:18
you are a workermunkás, a colleaguekolléga,
a studentdiák, a teachertanár
227
786917
2596
vagy dolgozók, kollégák, diákok, tanárok
13:21
or, in manysok casesesetek, a voterválasztói.
228
789537
1613
vagy sok esetben: szavazók.
13:23
All of this comesjön alongmentén
with a responsibilityfelelősség
229
791632
3024
Mindezek felelősséggel járnak:
13:26
that this crisisválság requiresigényel you
to grow up to.
230
794680
3046
fel kell nőniük ehhez a válsághoz.
13:30
There's the companyvállalat that employsfoglalkoztat you
231
798776
3482
Ott a cég, amely alkalmazza
13:34
or that sponsorstámogatók you.
232
802282
1655
vagy támogatja önöket.
13:36
Is it on tracknyomon követni of meetingtalálkozó
the ParisPárizs AgreementMegállapodás?
233
804477
2788
Tesz azért, hogy megfeleljen
a Párizsi Egyezménynek?
13:39
Does your localhelyi parliamentarianparlamenti know
that you caregondoskodás about this,
234
807932
3096
A helyi képviselőik tudják,
hogy önök ezt fontosnak tartják,
hogy szeretnék, ha ez elsőbbséget
élvezne minden választáson?
13:43
that you want this to be a prioritykiemelten fontos
in everyminden electionválasztás?
235
811052
2597
Tudja a legjobb barátjuk?
13:45
Does your bestlegjobb friendbarát know about this?
236
813673
1936
13:48
Do you readolvas a newspaperújság
or writeír a newspaperújság? Great.
237
816077
3974
Olvasnak vagy írnak újságot? Nagyszerű.
13:52
Then let them know you want them
to reportjelentés on this in everyminden issueprobléma,
238
820075
3360
Tudassák a lapjukkal: azt akarják,
hogy ez minden számban téma legyen,
13:55
and that you want them to challengekihívás
decisiondöntés makersdöntéshozók in everyminden singleegyetlen interviewinterjú.
239
823459
4809
és hogy a döntéshozókat vonják
kérdőre minden egyes interjúban.
14:01
If you're a singerénekes, singénekel about this.
If you're a teachertanár, teachtanít about this.
240
829878
3573
Ha énekesek, énekeljenek erről.
Ha tanárok, tanítsanak róla.
Ha van bankszámlájuk, mondják meg
a banknak, hogy elmennek máshová,
14:05
And if you have a bankbank accountszámla,
tell your bankbank you're going to leaveszabadság
241
833475
3252
ha továbbra is fosszilis
üzemanyagba invesztálnak.
14:08
if they keep investingbefektetés in fossilkövület fuelsüzemanyagok.
242
836751
1999
14:11
And, of coursetanfolyam, on FridaysPénteken,
you should all know what to do.
243
839410
3306
Péntekenként pedig, természetesen,
tudják mi a dolguk.
14:17
ThirdlyHarmadszor:
244
845495
1208
Harmadjára:
14:19
leavingkilépő that zonezóna of conveniencekényelem
worksművek bestlegjobb when you joincsatlakozik forceserők.
245
847340
5911
a komfortzóna elhagyása úgy hatékony,
ha csatlakoznak valami csoportosuláshoz.
14:26
One personszemély askingkérve for inconvenientkényelmetlen changeváltozás
246
854608
3142
Ha egy ember harcol
egy kellemetlen változásért,
14:29
is mostlytöbbnyire inconvenientkényelmetlen.
247
857774
3623
többnyire kellemetlen alaknak tartják.
14:33
Two, fiveöt, tentíz, one hundredszáz people
askingkérve for inconvenientkényelmetlen changeváltozás
248
861421
3881
Amikor ketten, öten, tízen,
százan harcolnak érte,
14:37
are hardkemény to ignorefigyelmen kívül hagyni.
249
865326
1557
már nehezebb semmibe venni.
14:38
The more you are, the hardernehezebb it getsjelentkeznek
for people to justifyindokol
250
866907
2966
Minél többen vannak,
annál kevésbé lehet megvédeni
14:41
a systemrendszer that has no futurejövő.
251
869897
2065
egy olyan rendszert,
amelynek nincs jövője.
14:44
PowerTeljesítmény is not something
that you eitherbármelyik have or don't have.
252
872831
3137
Nincs olyan, hogy vagy van
hatalmuk, vagy nincs.
14:47
PowerTeljesítmény is something you eitherbármelyik take
or leaveszabadság to othersmások,
253
875992
2922
A hatalommal vagy élnek,
vagy ráhagyják másokra,
14:50
and it growsnövekszik onceegyszer you shareOssza meg it.
254
878938
2273
és minél többen osztoznak
rajta, annál nagyobb.
14:54
We youngfiatal people on the streetsutcák,
we schooliskola strikersCsatárok,
255
882317
2517
Mi, fiatalok az utcán,
mi, sztrájkoló diákok
14:56
we are showingkiállítás how this can work out.
256
884858
2198
megmutatjuk, hogyan valósítható ez meg.
14:59
One singleegyetlen schooliskola strikerCsatár will always be
one singleegyetlen schooliskola strikerCsatár --
257
887080
4259
Ha egyetlen diák bojkottálja az iskolát,
az csak egyetlen sztrájkoló diák –
15:03
well, GretaGréta ThunbergThunberg.
258
891363
1435
Greta Thunberg.
15:04
Two, fiveöt, tentíz, one thousandezer people
strikingmeglepő schooliskola are a movementmozgalom,
259
892822
3195
Ha kettő, öt, tíz, ezer ember
bojkottálja az iskolát, az már mozgalom,
15:08
and that's what we need everywheremindenhol.
260
896041
1793
és erre van mindenütt szükségünk.
15:09
No pressurenyomás.
261
897858
1221
Nem mintha sürgetni akarnám.
15:11
(LaughterNevetés)
262
899103
1253
(Nevetés)
15:12
And numberszám fournégy, finallyvégül --
263
900955
2921
Végül negyedszer –
15:15
and this is probablyvalószínűleg the mosta legtöbb
importantfontos aspectvonatkozás of all of this --
264
903900
4792
és talán ez a legfontosabb mind közül –,
15:23
I need you to startRajt takingbevétel
yourselvesmagatok more seriouslyKomolyan.
265
911653
3731
el kell kezdjék magukat
sokkal komolyabban venni.
Egy dolgot biztosan megtanultam
15:28
If there's one thing I've learnedtanult
266
916457
2270
15:30
duringalatt sevenhét monthshónap
of organizingszervező climateéghajlat actionakció,
267
918751
3859
a hét hónap alatt, miközben
megmozdulásokat szerveztem:
15:34
it's that if you don't go for something,
268
922634
2318
hogyha nem teszünk komolyan valamiért,
15:37
chancesesélyeit are highmagas that no one elsemás will.
269
925840
2685
esélyes, hogy más sem fog.
15:41
The mosta legtöbb powerfulerős
institutionsintézmények of this worldvilág
270
929724
3616
A világ legbefolyásosabb intézményeinek
15:45
have no intentionszándék of changingváltozó the gamejátszma, meccs
they're profitingprofitál from mosta legtöbb,
271
933364
5003
nem áll szándékában megváltoztatni
a játszmát, ami a legtöbb haszonnal jár,
15:50
so there's no pointpont
in furthertovábbi relyingtámaszkodva on them.
272
938391
2742
tehát nincs miért tovább bíznunk bennük.
15:54
That's scaryijedős, I know.
273
942308
1509
Ez ijesztő, tudom.
15:56
That's a hugehatalmas responsibilityfelelősség, a hugehatalmas
burdenteher on everyone'smindenki shouldersvállak, yes.
274
944341
4010
Hatalmas felelősség, hatalmas teher
mindenki vállán, igen.
16:01
But this alsois meanseszközök,
275
949716
1868
De ez egyben azt is jelenti,
16:03
if we want to,
276
951608
1455
ha akarjuk,
16:05
we can have a say in this.
277
953857
1865
beleszólhatunk a dolgokba.
16:09
We can be partrész of that changeváltozás.
We can be partrész of that answerválasz.
278
957191
3060
A változás részesei lehetünk.
A válasz részesei lehetünk.
16:13
And that's quiteegészen beautifulszép, right?
279
961038
2049
Ez pedig elég jó, nemde?
16:16
So let's give it a try,
let's rockszikla and rolltekercs,
280
964484
2118
Próbáljuk hát meg, induljon a banzáj,
16:18
let's floodárvíz the worldvilág
with climateéghajlat activistsaktivisták.
281
966626
2453
árasszuk el a világot klímaaktivistákkal.
16:21
Let's get out of the zoneszónák of conveniencekényelem
282
969649
2343
Törjünk ki a komfortzónánkból,
16:24
and joincsatlakozik forceserők and startRajt
takingbevétel ourselvesminket more seriouslyKomolyan.
283
972016
3646
csatlakozzunk valami kezdeményezéshez,
kezdjük komolyabban venni magunkat.
16:29
ImagineKépzeld el what this worldvilág would look like,
284
977119
2575
Képzeljék el, milyen lenne ez a világ,
16:31
where childrengyermekek would grow up,
285
979718
2915
ha a gyerekek úgy nőnének fel,
16:34
knowingtudva theirazok futurejövő was this one
great adventurekaland to look forwardelőre to
286
982657
6123
hogy a jövőjük egy hatalmas kaland,
16:40
and nothing to be scaredmegrémült of,
287
988804
1593
és semmitől sem kell félniük,
16:43
what this worldvilág would look like
when the nextkövetkező climateéghajlat conferencekonferencia
288
991905
3663
milyen lenne ez a világ,
ha a következő klímakonferencia
16:47
is this great happeningesemény of people
who come togetheregyütt,
289
995592
4474
egy hatalmas rendezvény lenne,
ahol az emberek, akik találkoznak,
16:52
who had heardhallott the voiceshangok of millionsTöbb millió,
290
1000090
2546
hallják a milliók hangját,
16:54
who would then rolltekercs up theirazok sleevesujjak,
readykész to createteremt realigazi changeváltozás.
291
1002660
4253
s aztán igazi változtatásra készen
feltűrik az ingujjukat.
17:00
You know,
292
1008152
1161
Tudják,
17:02
I dreamálom of this worldvilág
293
1010394
1647
álmodom erről a világról,
17:05
where geographyföldrajz classesosztályok
teachtanít about the climateéghajlat crisisválság
294
1013057
5995
ahol földrajzórán úgy
tanítanak a klímaválságról,
17:11
as this one greatestlegnagyobb challengekihívás
295
1019076
3047
hogy óriási kihívás volt,
17:14
that was wonnyerte by people like you and me,
296
1022147
3679
amelyet a hozzánk hasonló
emberek nyertek meg,
17:18
who had startedindult actingható in time
297
1026865
2311
azáltal hogy időben cselekedtek,
17:21
because they understoodmegértett
they had nothing to loseelveszít
298
1029200
3696
mert megértették, nincs vesztenivalójuk,
17:24
and everything to wingyőzelem.
299
1032920
2011
de mindent megnyerhetnek.
17:28
So why not give it a go?
300
1036472
1516
Szóval miért ne próbáljuk meg?
17:30
No one elsemás will savementés the futurejövő for us.
301
1038012
2223
Senki nem fogja megmenteni nekünk a jövőt.
17:32
This is more than an invitationMeghívó.
SpreadElterjedése the wordszó.
302
1040842
2443
Ez nem csupán felhívás.
Terjesszék az eszmét!
17:35
Thank you.
303
1043309
1210
Köszönöm.
17:36
(ApplauseTaps)
304
1044543
5140
(Taps)
Translated by Eva Danko
Reviewed by Zsuzsanna Lőrincz

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Luisa Neubauer - Climate activist
Luisa Neubauer is a climate activist, author and leader of the "Fridays For Future" school strike movement.

Why you should listen

In 2018, Luisa Neubauer co-initiated the "Fridays for Future" school strike movement Germany, which was inspired by the Swedish teen Greta Thunberg. In fear of growing up in a world of rising global temperatures, Neubauer is organzing mass action to urge global governments to comply to the 2015 Paris Agreements.

More profile about the speaker
Luisa Neubauer | Speaker | TED.com