ABOUT THE SPEAKER
Luisa Neubauer - Climate activist
Luisa Neubauer is a climate activist, author and leader of the "Fridays For Future" school strike movement.

Why you should listen

In 2018, Luisa Neubauer co-initiated the "Fridays for Future" school strike movement Germany, which was inspired by the Swedish teen Greta Thunberg. In fear of growing up in a world of rising global temperatures, Neubauer is organzing mass action to urge global governments to comply to the 2015 Paris Agreements.

More profile about the speaker
Luisa Neubauer | Speaker | TED.com
TEDxYouth@München

Luisa Neubauer: Why you should be a climate activist

Luisa Neubauer: Varför du ska bli klimataktivist

Filmed:
1,868,185 views

"Jag drömmer om en värld där geografilektionerna handlar om hur klimatkrisen var den stora utmaning som vanns av personer som du och jag", säger klimataktivisten Luisa Neubauer. Tillsammans med Greta Thunberg startade Neubauer "Fridays For Future", den enorma internationella skolstrejken mot bristen på åtgärder mot klimatkrisen. Hon delar med sig av fyra steg som alla, oavsett ålder, kan ta för att bli klimataktivist. "Detta är ingen uppgift för en enda generation. Det är en uppgift för mänskligheten", säger hon.
- Climate activist
Luisa Neubauer is a climate activist, author and leader of the "Fridays For Future" school strike movement. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
I never plannedplanerad to becomebli
a climateklimat activistaktivist.
0
1071
2944
Jag planerade aldrig
att bli klimataktivist.
00:16
But things have changedändrats,
1
4579
2265
Men saker och ting
har förändrats
00:18
and now, standingstående here
as a climateklimat activistaktivist,
2
6868
3060
och nu när jag står här
som klimataktivist
00:21
I askfråga you all to becomebli one, too.
3
9952
2356
ber jag er alla
att också bli klimataktivister.
00:25
Here'sHär är why,
4
13193
1497
Jag ska berätta varför
00:26
and mostmest importantlyviktigt, how.
5
14714
2154
och ännu viktigare hur.
00:30
TenTio yearsår agosedan, when I was 13 yearsår oldgammal,
6
18821
3491
För tio år sedan,
när jag var 13 år,
00:34
I first learnedlärt mig about
the greenhouseväxthus effecteffekt.
7
22336
2599
hörde jag för första gången
talas om växthuseffekten.
00:37
Back then, we spentbringade
90 minutesminuter on this issueproblem,
8
25887
3818
Vi ägnade den gången
90 minuter åt ämnet
00:41
and I rememberkom ihåg findingfynd it quiteganska irritatingirriterande
9
29729
2136
och jag tyckte
att det var irriterande
00:43
that something so fundamentalgrundläggande
10
31889
2217
att något så viktigt
00:46
would be squeezedklämde into
a singleenda geographygeografi lessonlektion.
11
34130
2829
skulle pressas in
på en enda geografilektion.
00:50
Some of this irritationirritation remainedförblev,
so when I graduatedgraderad from highhög schoolskola,
12
38123
3846
Lite av irritationen fastnade,
så när jag tog studenten
00:53
I decidedbestämt to studystudie geographygeografi,
13
41993
2298
bestämde jag mig
för att läsa geografi.
00:56
just to make sure I was on the right trackspåra
with this wholehela climateklimat changeByta thing.
14
44315
4226
Jag ville bli säker på
att jag förstått grejen
med klimatförändringarna.
01:01
And this is when everything changedändrats.
15
49487
2875
Det var då allt ändrades.
01:05
This was the first time
I lookedtittade at the datadata,
16
53492
2198
Det var första gången
jag tittade på fakta
01:07
at the sciencevetenskap behindBakom the climateklimat crisiskris,
17
55714
2389
och vetenskap bakom klimatkrisen
01:10
and I couldn'tkunde inte believe what I was readingläsning.
18
58881
2458
och jag hade svårt att tro
vad jag läste.
01:13
Like manymånga of you,
19
61985
2119
Precis som många av er
01:16
I thought that the planetplanet
wasn'tvar inte really in a good statestat.
20
64128
3204
trodde jag att vår planet
kanske inte mådde perfekt
01:20
I had no ideaaning that we are rushingrusar
into this self-madeSelf-made disasterkatastrof
21
68562
5016
men jag hade ingen aning om
att vi närmade oss en katastrof
01:25
in suchsådan a rapidsnabb pacetakt.
22
73602
1998
i hög hastighet.
01:28
There was alsoockså the first time
I understoodförstått what differenceskillnad it makesgör
23
76636
3335
Det var också första gången
jag förstod vilken skillnad det gör
01:31
when you consideröverväga the biggerstörre picturebild.
24
79995
2154
när man ser helheten.
01:34
Take the COCO2 concentrationkoncentration
in the atmosphereatmosfär, for instanceexempel,
25
82173
3710
Titta till exempel på halten
av koldioxid i atmosfären,
01:37
the numbersiffra one driverförare for globalglobal warminguppvärmningen.
26
85907
2172
det största bidraget
till global uppvärmning.
01:40
Yes, this looksutseende baddålig.
27
88487
1787
Ja, det ser illa ut.
01:42
This looksutseende like we are on
a prettySöt baddålig trackspåra.
28
90298
3484
Vi verkar vara ute
på riktigt svag is.
01:46
But it's only onceen gång you don't
just consideröverväga the last 60 yearsår
29
94362
3223
Men när man inte bara tittar
på de senaste 60 åren
01:49
but the last 10,000 yearsår
30
97609
1614
utan de senaste 10 000 åren,
01:51
that you understandförstå
how terrifyingskrämmande this really is.
31
99247
2926
då förstår man hur förfärligt illa
det faktiskt är.
01:55
And this is just one aspectaspekt
of the crisiskris we're seeingseende.
32
103512
3635
Och det är ändå bara en aspekt
av den kris vi ser.
01:59
I'm not going to get into detailsdetaljer here,
but let me tell you so much:
33
107922
3362
Jag ska inte gå in på alla detaljer,
men låt mig säga:
02:04
we are in a pointpunkt of historyhistoria
34
112546
2933
Vi har kommit
till en tidpunkt i historien
02:07
that the mostmest destructivedestruktiva forcetvinga
on the planetplanet is humanitymänskligheten itselfsig.
35
115503
5283
där det mest destruktiva
på planeten är människan.
02:12
We are in a pointpunkt of historyhistoria
36
120810
2414
Vi har kommit
till en tidpunkt i historien
02:15
that no scientistforskare could guaranteegaranti you
that you will surviveöverleva this.
37
123248
4338
där ingen vetenskapsman
kan lova att du överlever.
02:20
We are in a pointpunkt of historyhistoria
38
128547
2599
Vi har kommit
till en tidpunkt i historien
02:23
that humanitymänskligheten is creatingskapande an environmentmiljö
39
131170
3712
där mänskligheten skapar en miljö
02:26
that's not safesäker for humansmänniskor anymorelängre.
40
134906
3352
som inte längre är säker för människor.
02:32
Yeah, there I was,
41
140353
1597
Jaha, där stod jag
med ett års geografistudier
02:34
first yearår of geographygeografi,
42
142878
1336
02:36
and feltkänt prettySöt overwhelmedöverväldigad.
43
144238
1451
och jag kände mig förkrossad.
02:37
But ...
44
145713
1166
Men ...
02:39
there was good newsNyheter.
45
147329
1297
det fanns bättre nyheter.
02:42
The very samesamma yearår
I first learnedlärt mig about all this,
46
150087
3511
Samma år
som jag lärt mig allt detta
02:45
leadersledare from acrosstvärs över the globeklot
camekom togethertillsammans in ParisParis
47
153622
3603
träffades världens ledare i Paris
02:49
to decidebesluta on the commonallmänning targetmål to limitbegränsa
globalglobal warminguppvärmningen to belowNedan two degreesgrader.
48
157249
5806
för att bestämma om en gräns
för uppvärmning på två grader.
02:55
PicturesBilder wentåkte around the worldvärld,
49
163763
1613
Foton därifrån
sändes över världen
02:57
and I was told that historyhistoria
was madegjord that day.
50
165400
2485
och man sade
att det var en historisk dag.
03:00
How relievinglindra, right?
51
168949
1556
Det var befriande, eller hur?
03:04
ExceptFörutom ...
52
172358
1161
Fast ...
03:06
something didn't quiteganska
work out about this.
53
174430
3376
något gick fel.
03:11
After this agreementavtal was signedsignerad,
54
179314
2818
När avtalet skrivits under
03:14
things didn't really get better.
55
182156
2069
blev det inte bättre.
03:16
ActuallyFaktiskt, they got much worsevärre.
56
184249
2550
Det blev faktiskt mycket värre.
03:19
DecisionBeslut makersbeslutsfattare and industriesindustrier,
leadersledare and politicianspolitiker,
57
187823
4044
Beslutsfattare och industrier,
ledare och politiker
03:23
they wentåkte back to businessföretag as usualvanliga,
58
191891
3543
fortsatte som förut,
03:27
exploitingatt utnyttja our livelihoodsförsörjningsmöjligheter
like there is literallybokstavligen no tomorrowi morgon,
59
195458
3968
utnyttjade våra resurser
som om morgondagen inte fanns.
03:32
buildingbyggnad coalkol powerkraft plantsväxter
again and again,
60
200252
3640
De byggde det ena kolkraftverket
efter det andra
03:35
even thoughdock we know that needsbehov to stop,
61
203916
2551
fast de visste att de måste sluta
03:38
accordingenligt to the ParisParis AgreementAvtal.
62
206491
2010
enligt Parisavtalet.
03:42
So while there are alsoockså
good developmentsutvecklingen, of coursekurs --
63
210369
3192
Så även om det så klart pågår
bra utveckling,
03:45
there are installationsinstallationer of windvind and solarsol-
energyenergi all over the globeklot, yes --
64
213585
4142
sol- och vindkraftverk
över hela jordklotet, ja -
03:49
but these positivepositiv changesförändringar
are slowlångsam -- too slowlångsam, in factfaktum.
65
217751
4120
men dessa positiva förändringar
är långsamma - alltför långsamma.
03:53
So sincesedan the ParisParis AgreementAvtal was signedsignerad,
66
221895
2675
Sedan Parisavtalet undertecknades
03:56
climateklimat graphsgrafer keep racingtävlings to the toptopp,
67
224594
3055
har kurvorna i klimatdiagrammet rusat
i höjden, med nya rekord varje år.
03:59
smashingSmashing recordsuppgifter everyvarje yearår.
68
227673
2735
04:02
The fivefem hottesthetast yearsår ever recordedspelade in
69
230432
2432
De fem varmaste åren
som någonsin uppmätts
04:04
were the previoustidigare fivefem yearsår,
70
232888
2503
är de fem senaste åren
04:07
and at no time have globalglobal emissionsutsläpp
been higherhögre than todayi dag.
71
235415
5431
och aldrig har de globala utsläppen
varit högre än idag.
04:15
So there I was,
72
243003
1181
Så där stod jag
04:16
seeingseende and understandingförståelse
the sciencevetenskap on the one sidesida,
73
244208
3007
och såg och förstod vetenskapen
04:19
but not seeingseende answerssvar,
not seeingseende the actionhandling, on the other sidesida.
74
247239
5056
men jag såg inga svar,
jag såg inga åtgärder.
04:25
At that pointpunkt, I had enoughtillräckligt.
75
253684
2933
Då kände jag
att det fick vara nog.
04:28
I wanted to go to the UNFN: S
ClimateKlimatet ConferenceKonferens myselfjag själv,
76
256641
3407
Jag ville själv resa
till FN:s klimatkonferens
04:32
that very placeplats that was createdskapad
to bringföra people togethertillsammans
77
260072
4552
just den plats som skulle
föra samman de människor
04:36
to fixfixera the climateklimat --
78
264648
1863
som ska fixa klimatet ...
04:38
exceptbortsett från not really, apparentlyuppenbarligen.
79
266535
2471
fast ändå inte, tydligen.
04:41
This was last yearår.
80
269030
1150
Detta var förra året.
04:42
I traveledrest to the ClimateKlimatet ConferenceKonferens
and wanted to find out
81
270204
3248
Jag reste till klimatkonferensen
för att förstå hur det verkligen är,
vad det faktiskt handlar om.
04:45
what this is really like,
what this is about.
82
273476
2366
04:49
For politicalpolitisk realistsrealister,
this mightmakt be no surpriseöverraskning,
83
277344
4115
För politiska realister
är det kanske ingen överraskning,
04:54
but I foundhittades it hardhård to bearBjörn:
84
282253
2125
men för mig var det svårt att inse:
04:56
that fossilfossil fuelbränsle industriesindustrier
and politicalpolitisk leadersledare
85
284402
5452
att fossilindustrin
och de politiska ledarna
05:01
are doing everything, everything
to preventförhindra realverklig changeByta from happeninghappening.
86
289878
4514
verkligen gör allt för
att förhindra riktiga förändringar.
05:06
They are not keenangelägen to setuppsättning targetsmål
that are ambitiousambitiösa enoughtillräckligt
87
294823
3608
De vill inte sätta upp mål
som är tillräckligt ambitiösa
05:10
to put us on a below-two-degreeunder-två grader pathwayväg.
88
298455
2616
för att vi ska klara oss
under två graders höjning.
05:14
After all, these are the only onesettor who
benefitdra nytta from this climateklimat crisiskris, right?
89
302163
5478
De är ju de enda som tjänar
på klimatkrisen eller hur?
05:19
The fossilfossil fuelbränsle industryindustri
generatesgenererar profitsvinster,
90
307665
2891
Fossilindustrin skapar vinster
05:22
and politicalpolitisk leadersledare, well,
they look at the nextNästa electionval,
91
310580
3574
och politikerna, tja,
de siktar på nästa val
05:26
at what makesgör them popularpopulär,
92
314178
1481
och vad som gör dem populära.
05:27
and I guessgissa that's not askingbe
the inconvenientobekvämt questionsfrågor.
93
315683
3262
Jag gissar att det är
att inte ställa jobbiga frågor.
05:31
There is no intentionavsikt for them
to changeByta the gamespel.
94
319760
3305
De har ingen tanke
på att förändra världen.
05:35
There is no countryland in the worldvärld
where eitherantingen companiesföretag or politicalpolitisk powersbefogenheter
95
323393
5126
Det finns inget land i världen
där företag eller politiska krafter
05:40
are sanctionedsanktionerade for wreckingbärgnings- the climateklimat.
96
328543
3268
har rätt att förstöra klimatet.
05:46
With all the strangenessegendomlighet
and the sadnesssorg about this conferencekonferens,
97
334201
5772
Bland allt konstigt
och sorgligt med denna konferens
05:51
there was one someonenågon who was differentannorlunda,
98
339997
2234
fanns det en person
som var annorlunda,
05:54
someonenågon who seemedverkade to be quiteganska worriedorolig,
99
342255
4241
en person som verkade riktigt orolig,
05:58
and that was GretaGreta ThunbergThunberg.
100
346520
1871
och det var Greta Thunberg.
06:01
I decidedbestämt right there
that everything elseannan seemedverkade hopelesshopplös
101
349129
4341
Jag bestämde mig för
att allt verkade hopplöst
06:05
and didn't seemverka to make sensekänsla,
102
353494
1477
och inte verkade betyda något
06:06
so I joinedfogade her climateklimat strikestrejk
right there at the conferencekonferens.
103
354995
3273
så jag gick direkt med
i hennes klimatstrejk.
06:10
It was my very first climateklimat strikestrejk ever
104
358292
2795
Det var min första klimatstrejk någonsin
06:13
and an incrediblyoerhört strangekonstig settingmiljö,
105
361111
2222
och en otroligt märklig syn,
06:15
just me and her sittingSammanträde there
at this conferencekonferens hallhall,
106
363357
3217
bara hon och jag
som satt där i konferenshallen
06:18
surroundedomgiven by this busynessSysselsatthet
of the suit-wearingKostymklädd conferencekonferens crowdfolkmassan
107
366598
4948
omgivna av upptagna
konferensgäster i kostym
06:23
who had no ideaaning what to do with us.
108
371570
3107
som inte visste
vad de skulle göra med oss.
06:27
And yetän, this feltkänt more powerfulkraftfull
109
375602
3998
Men detta kändes mer effektfullt
06:31
than anything I had expectedförväntat
in a very long time.
110
379624
3427
än något annat jag tänkt
på väldigt lång tid.
06:36
And it was right there
that I feltkänt it was maybe time
111
384279
3727
Och det var då jag kom på
att det kanske var dags
06:40
to startStart strikingslående in GermanyTyskland.
112
388030
1643
att börja strejka i Tyskland.
06:41
I was now certainvissa that no one elseannan
was going to fixfixera this for us,
113
389697
3546
Jag blev nu säker på
att ingen skulle fixa detta åt oss.
06:45
and if there was just the slightestminsta chancechans
that this could make a differenceskillnad,
114
393267
5842
Om det fanns en liten chans
att det kunde göra skillnad
06:51
it seemedverkade almostnästan foolishdåraktiga
not to give it a go.
115
399133
3062
verkade det dumt att låta bli.
06:55
So I --
116
403482
2138
Så jag ...
06:57
(ApplauseApplåder)
117
405644
6980
(Applåder)
07:06
So I traveledrest back to BerlinBerlin.
118
414805
1760
Så jag reste tillbaka till Berlin.
07:08
I foundhittades alliesallierade who had
the samesamma ideaaning at the samesamma time,
119
416589
3830
Jag hittade vänner
som hade samma tankar som jag
07:12
and togethertillsammans we thought we'dvI hADE give
this "FridaysFredagar For FutureFramtid" thing a go.
120
420443
3991
och tillsammans gav vi oss in
i "Fridays For Future".
07:16
ObviouslyUppenbarligen, we had no ideaaning
what we were getting into.
121
424458
3105
Vi visste så klart inte
vad vi gav oss in i.
07:19
Before our first strikestrejk,
manymånga of us, includingInklusive me,
122
427991
2988
Många av oss, jag till exempel,
hade innan vår första strejk
07:23
had never organizedorganiserad a publicoffentlig demonstrationdemonstration
or any kindsnäll of protestprotest before.
123
431003
4924
aldrig organiserat
en demonstration förut.
07:27
We had no moneypengar, no resourcesMedel
124
435951
1892
Vi hade inga pengar, inga resurser
07:29
and absolutelyabsolut no ideaaning
what climateklimat strikingslående really is.
125
437867
3855
och absolut ingen aning om
vad en klimatstrejk innebär.
07:33
So we startedsatte igång doing what we were good at:
126
441746
2793
Vi började med det vi var bra på:
07:37
we startedsatte igång textingSkicka SMS,
127
445099
1811
att skicka sms och meddelanden.
07:38
textingSkicka SMS ensv massemasse, night and day,
everyonealla we could reach,
128
446934
2878
Vi skrev massor, dag och natt,
till alla vi kände.
07:41
organizingorganisering our first
climateklimat strikestrejk viavia WhatsAppWhatsApp.
129
449836
3258
Vår första klimatstrejk
organiserades på WhatsApp.
07:46
The night before our first strikestrejk,
I was so nervousnervös I couldn'tkunde inte sleepsova.
130
454105
3986
Kvällen före den första strejken
var jag väldigt nervös.
07:50
I didn't know what to expectförvänta,
but I expectedförväntat the worstvärst.
131
458481
3501
Jag visste inte vad som väntade,
jag antog det värsta.
07:56
Maybe it was because
we weren'tinte the only onesettor
132
464188
5884
Kanske för att vi inte
var de enda
08:02
who had been longinglängtan to have a voiceröst
in a politicalpolitisk environmentmiljö
133
470096
4462
som hade längtat efter
att få höras i politiken
08:06
that had seeminglytill synes forgottenglömt
how to includeomfatta youngung people'smänniskors perspectiveperspektiv
134
474582
4228
som uppenbarligen hade glömt
de ungas perspektiv
08:10
into decision-makingbeslutsfattande, maybe.
135
478834
2584
i beslutsfattandet. Kanske.
08:14
But somehowpå något sätt this workedarbetade out.
136
482049
2421
På något sätt fungerade det.
08:16
And from one day to the other,
137
484987
2503
Och från en dag till nästa
08:19
we were all over the placeplats.
138
487514
1553
fanns vi överallt.
08:21
And I, from one day to the other,
139
489666
3224
Och jag blev från en dag till nästa
08:24
becameblev a climateklimat activistaktivist.
140
492914
1601
en klimataktivist.
08:29
UsuallyVanligtvis,
141
497459
1295
Vanligen,
08:31
in these kindsnäll of TEDTED TalksSamtal,
142
499983
2267
i denna typ av TED Talks
08:34
I would now say how it's overlyalltför hopefulhoppfull,
143
502274
2989
borde jag nu förklara
hur allt ser hoppfullt ut
08:37
how we youngung people
are going to get this sortedsorterad,
144
505287
2476
hur vi unga
ska få ordning på detta,
08:39
how we're going to savespara the futureframtida
and the planetplanet and everything elseannan,
145
507787
3444
hur vi ska rädda planeten
och framtiden och allt annat,
08:43
how we youngung people
strikingslående for the climateklimat
146
511255
2341
hur vi unga som klimatstrejkar
08:45
are going to fixfixera this.
147
513620
1291
ska fixa allt detta.
08:47
UsuallyVanligtvis.
148
515671
1184
Vanligen.
08:50
But this is not how this worksArbetar.
149
518677
1537
Men det är inte så det fungerar.
08:52
This is not how this crisiskris worksArbetar.
150
520238
2970
Det är inte så
den här krisen fungerar.
08:56
Here'sHär är a twisttwist:
151
524223
1175
Här är grejen:
08:59
todayi dag, threetre and a halfhalv yearsår
after that ParisParis AgreementAvtal was signedsignerad,
152
527049
5501
idag, tre och ett halvt år
efter att Parisavtalet skrevs under
09:04
when we look at the sciencevetenskap,
153
532574
2641
kan vi, när vi ser på vetenskapen,
09:07
we find it's still possiblemöjlig
to keep globalglobal warminguppvärmningen
154
535239
3080
se att det ännu går att hålla
den globala uppvärmningen
09:10
to belowNedan two degreesgrader --
155
538343
1572
under två grader ...
09:13
technicallytekniskt.
156
541107
1315
tekniskt sett.
09:15
And we alsoockså see it's still possiblemöjlig
to holdhåll other disastrouskatastrofala developmentsutvecklingen
157
543442
3864
Vi ser också att det går att stoppa
annan förfärlig utveckling
09:19
we're seeingseende, suchsådan as massmassa
extinctionutdöende and soiljord degradationdegradering --
158
547330
2990
som massutrotning och markförstöring ...
09:22
yes, technicallytekniskt.
159
550344
2059
Ja rent tekniskt sett,
09:25
It's just incrediblyoerhört, incrediblyoerhört unlikelyosannolik.
160
553668
5157
Det är bara väldigt, väldigt osannolikt.
09:33
And in any casefall,
161
561341
2459
I vilket fall som helst
09:35
the worldvärld would have to see changesförändringar
162
563824
3327
innebär det förändringar i världen
09:39
whichsom we have never experiencederfaren before.
163
567175
2259
som vi aldrig förut upplevt.
09:42
We'dVi skulle have to fullyfullt decarbonizedecarbonize
our economiesekonomier by 2050
164
570102
3910
Vi måste kolsanera
vår ekonomi före 2050
09:46
and transformomvandla the distributiondistribution of powersbefogenheter
165
574036
2661
och ändra den maktstruktur
09:48
that is currentlyför närvarande allowingtillåta those fossilfossil
fuelbränsle giantsjättar and politicalpolitisk leadersledare
166
576721
3955
som låter fossiljättar
och politiker styra världen.
09:52
to staystanna kvar on toptopp of the gamespel.
167
580700
1816
09:55
We are talkingtalande of nothing lessmindre
than the greateststörst transformationomvandling
168
583562
4149
Vi pratar om den största omstruktureringen
09:59
sincesedan the IndustrialIndustriella RevolutionRevolutionen.
169
587735
1958
sedan industrialiseringen.
10:01
We are talkingtalande, if you want
to put it that way,
170
589717
2201
Vi pratar, om man vill uttrycka det så,
10:03
we are talkingtalande of a climateklimat revolutionrotation
171
591942
2235
om en klimatrevolution
10:07
in a minimumminimum amountmängd of time.
172
595637
2161
på minimal tid.
10:09
We wouldn'tskulle inte have a singleenda
furtherytterligare yearår to loseförlora.
173
597822
3187
Vi har inte ett enda år att förlora.
10:14
And in any casefall, for any
of that changeByta to happenhända,
174
602875
4014
Och för att det ska kunna hända
10:19
the worldvärld needsbehov to stop relyingatt förlita sig on
175
607889
3489
måste världen sluta förlita sig på
10:23
one or two or threetre millionmiljon schoolskola
strikersStrejkande to sortsortera this out.
176
611402
4089
att en, två eller tre miljoner
skolstrejkare ska lösa problemen.
10:28
Yes, we are great,
we are going to keep going,
177
616286
2541
Ja, vi är duktiga,
vi kommer att fortsätta
10:30
and we are going to go to placesplatser
no one ever expectedförväntat us, yes.
178
618851
3513
och vi kommer att finnas på platser
man aldrig trodde.
10:34
But we are not the limitbegränsa;
179
622888
1845
Men vi är inte gränsen;
10:36
we are the startStart.
180
624757
1521
Vi är början.
10:39
This is not a jobjobb for a singleenda generationgeneration.
181
627414
2437
Detta är inte ett jobb
för en enda generation.
10:41
This is a jobjobb for humanitymänskligheten.
182
629875
2081
Det är ett jobb för mänskligheten.
10:44
And this is when all eyesögon are on you.
183
632692
3831
Du har ögonen på dig.
10:50
For this changeByta to happenhända,
184
638411
1343
För att förändringen ska ske
10:51
we will have to get
one millionmiljon things sortedsorterad.
185
639778
3699
måste vi få ordning på en miljon saker.
10:56
It's an incrediblyoerhört
complexkomplex thing, after all.
186
644051
2430
Det är trots allt
ett oerhört komplicerat problem.
10:59
But ...
187
647897
1151
Men ...
11:02
there are some things that everyonealla
can get startedsatte igång with.
188
650376
2864
det finns några saker
alla kan börja med.
11:05
BadDålig newsNyheter first: if you thought
I would tell you now to cyclecykel more
189
653721
3768
Dåliga nyheter först: Om du tror
att jag ska be dig cykla mer
11:09
or eatäta lessmindre meatkött, to flyflyga lessmindre,
or to go secondhandbegagnat shoppinghandla,
190
657513
3371
eller äta mindre kött, flyga mindre
eller handla på secondhand,
11:12
sorry, this is not that easylätt.
191
660908
2545
tyvärr, det är inte så lätt.
11:15
But here comeskommer the good newsNyheter:
192
663477
1681
Men är kommer de goda nyheterna:
11:17
you are more than consumerskonsumenterna and shoppersshoppare,
193
665633
4249
Ni är mer än konsumenter,
11:21
even thoughdock the industryindustri would like you
to keep yourselveser limitedbegränsad to that.
194
669906
3696
även om industrin gärna vill
att man begränsar sig själv så.
11:25
No; me and you --
we are all politicalpolitisk beingsvarelser,
195
673626
4771
Nej, du och jag - vi är
alla politiska medborgare,
11:30
and we can all be partdel of this answersvar.
196
678421
3547
och vi kan alla bli en del av svaret.
11:33
We can all be something
that manymånga people call climateklimat activistsaktivister.
197
681992
4562
Vi kan alla bli vad många
kallar klimataktivister.
11:38
YayYay?
198
686578
1164
Jippi?
11:39
(LaughterSkratt)
199
687766
1530
(Skratt)
11:41
So what are the first stepssteg?
200
689320
1418
Vilka är de första stegen?
11:42
FourFyra first stepssteg that are essentialgrundläggande
to get everything elseannan doneGjort,
201
690762
3946
Fyra första steg
som krävs för att få allt gjort,
11:46
fourfyra first stepssteg that everyonealla
can get startedsatte igång with,
202
694732
3773
fyra första steg
som alla kan börja med,
11:50
fourfyra first stepssteg that decidebesluta
about everything that can happenhända after.
203
698529
5903
fyra första steg som avgör
allt som händer sedan.
11:57
So what's that?
204
705178
1375
Så vilka är de?
11:59
NumberAntal one:
205
707573
1210
Nummer ett:
12:02
we need to drasticallydrastiskt reframeReframe
our understandingförståelse of a climateklimat activistaktivist,
206
710086
3968
Vi måste ändra vår förståelse
av vad en klimataktivist är,
12:06
our understandingförståelse of who
can be the answersvar to this.
207
714078
4938
vår förståelse av vem
som kan vara svaret.
12:11
A climateklimat activistaktivist isn't that one personperson
that's readläsa everyvarje singleenda studystudie
208
719977
3691
En klimataktivist är inte en person
som har läst alla studier
12:15
and is now spendingutgifterna everyvarje afternooneftermiddag
handinglämnandet out leafletsbroschyrer about vegetarianismVegetarianism
209
723692
4958
och som varje dag
delar ut lappar på köpcentrum
12:20
in shoppinghandla mallsvaruhus.
210
728674
1166
om att vara vegetarian.
12:21
No.
211
729864
1212
Nej.
12:23
A climateklimat activistaktivist can be everyonealla,
212
731100
3126
En klimataktivist
kan vara vem som helst
12:26
everyonealla who wants to joinansluta sig a movementrörelse
of those who intendavsikt to growväxa oldgammal
213
734250
5191
som vill vara med i en rörelse
för dem som vill bli gamla
12:31
on a planetplanet that prioritizesprioriterar
protectionskydd of naturalnaturlig environmentsmiljöer
214
739465
3904
på en planet
som prioriterar naturskydd
12:35
and happinesslycka and healthhälsa for the manymånga
215
743393
2713
och lycka och hälsa för många
12:38
over the destructionförstörelse of the climateklimat
and the wreckingbärgnings- of the planetplanet
216
746130
4320
framför att förstöra
vårt klimat och vår planet
12:42
for the profitsvinster of the few.
217
750474
1635
för att några få tjänar på det.
12:45
And sincesedan the climateklimat crisiskris is affectingpåverkar
everyvarje singleenda partdel of our socialsocial,
218
753232
4673
Eftersom klimatkrisen påverkar
varje del av vårt sociala,
12:49
of our politicalpolitisk and of our privateprivat life,
219
757929
2539
vårt politiska och vårt privata liv
12:52
we need climateklimat activistsaktivister
everywhereöverallt on everyvarje cornerhörn,
220
760492
3053
behöver vi klimataktivister
överallt, i varje hörn,
12:55
not only in everyvarje roomrum,
221
763569
1378
inte bara i varje rum,
12:56
but alsoockså in everyvarje citystad and countryland
and statestat and continentkontinent.
222
764971
3421
utan i varje stad, land och kontinent.
13:02
SecondAndra:
223
770478
1252
Nummer två:
13:05
I need you to get out of
that zonezon of conveniencebekvämlighet,
224
773341
4598
Du måste lämna din komfortzon.
13:09
away from a businessföretag as usualvanliga
that has no tomorrowi morgon.
225
777963
3103
lämna business-as-usual
som inte har någon framtid.
13:14
All of you here, you are
eitherantingen a friendvän or a familyfamilj membermedlem,
226
782931
3962
Alla ni här, ni är en vän,
en familjemedlem,
13:18
you are a workerarbetstagare, a colleaguekollega,
a studentstuderande, a teacherlärare
227
786917
2596
en arbetare, en kollega,
en student, en lärare
13:21
or, in manymånga casesfall, a voterväljare.
228
789537
1613
eller i många fall en väljare.
13:23
All of this comeskommer alonglängs
with a responsibilityansvar
229
791632
3024
Med allt detta följer ett ansvar
13:26
that this crisiskris requireskräver you
to growväxa up to.
230
794680
3046
som krisen kräver att du tar.
13:30
There's the companyföretag that employssysselsätter you
231
798776
3482
Ta företaget du jobbar på
13:34
or that sponsorssponsorer you.
232
802282
1655
eller som sponsrar dig.
13:36
Is it on trackspåra of meetingmöte
the ParisParis AgreementAvtal?
233
804477
2788
Lever det upp till Parisavtalet?
13:39
Does your locallokal parliamentarianParlamentariker know
that you carevård about this,
234
807932
3096
Vet din lokala riksdagsledamot
att du bryr dig om detta,
13:43
that you want this to be a priorityprioritet
in everyvarje electionval?
235
811052
2597
att du vill att det får
högsta prioritet i varje val?
13:45
Does your bestbäst friendvän know about this?
236
813673
1936
Känner din bästa vän till det?
13:48
Do you readläsa a newspapertidning
or writeskriva a newspapertidning? Great.
237
816077
3974
Läser du en dagstidning
eller skriver i en? Bra.
13:52
Then let them know you want them
to reportrapportera on this in everyvarje issueproblem,
238
820075
3360
Låt dem veta att du vill
att de rapporterar allt om frågan
13:55
and that you want them to challengeutmaning
decisionbeslut makersbeslutsfattare in everyvarje singleenda interviewintervju.
239
823459
4809
och att du vill
att de utmanar makthavare
i varje intervju.
14:01
If you're a singersångare, singsjunga about this.
If you're a teacherlärare, teachlära about this.
240
829878
3573
Om du är sångare, sjung om det.
Om du är lärare, undervisa om det.
14:05
And if you have a bankBank accountkonto,
tell your bankBank you're going to leavelämna
241
833475
3252
Om du har ett bankkonto,
säg till din bank att du lämnar dem
om de investerar i fossila bränslen.
14:08
if they keep investinginvestera in fossilfossil fuelsbränslen.
242
836751
1999
14:11
And, of coursekurs, on FridaysFredagar,
you should all know what to do.
243
839410
3306
Och så klart: Du vet vad du
ska göra på fredagarna.
14:17
ThirdlyFör det tredje:
244
845495
1208
Nummer tre:
14:19
leavinglämnar that zonezon of conveniencebekvämlighet
worksArbetar bestbäst when you joinansluta sig forceskrafter.
245
847340
5911
Att lämna komfortzonen
är lättast tillsammans.
14:26
One personperson askingbe for inconvenientobekvämt changeByta
246
854608
3142
En person som ber om
obekväma förändringar
14:29
is mostlyför det mesta inconvenientobekvämt.
247
857774
3623
är mest jobbig.
14:33
Two, fivefem, tentio, one hundredhundra people
askingbe for inconvenientobekvämt changeByta
248
861421
3881
Flera hundra personer
som ber om jobbiga förändringar
14:37
are hardhård to ignoreignorera.
249
865326
1557
är svåra att förbise.
14:38
The more you are, the harderhårdare it getsblir
for people to justifyrättfärdiga
250
866907
2966
Ju fler man är, desto svårare
blir det för andra att försvara
14:41
a systemsystemet that has no futureframtida.
251
869897
2065
ett system utan framtid.
14:44
PowerMakt is not something
that you eitherantingen have or don't have.
252
872831
3137
Makt är inte något
man har eller inte har,
14:47
PowerMakt is something you eitherantingen take
or leavelämna to othersandra,
253
875992
2922
Makt är något
man tar eller ger till andra,
14:50
and it growsväxer onceen gång you sharedela med sig it.
254
878938
2273
och den växer när du delar den.
14:54
We youngung people on the streetsgator,
we schoolskola strikersStrejkande,
255
882317
2517
Vi unga på gatorna,
vi skolstrejkare,
14:56
we are showingsom visar how this can work out.
256
884858
2198
vi visar hur detta kan gå till.
14:59
One singleenda schoolskola strikerAnfallare will always be
one singleenda schoolskola strikerAnfallare --
257
887080
4259
En ensam skolstrejkare är
alltid bara en skolstrejkare ...
15:03
well, GretaGreta ThunbergThunberg.
258
891363
1435
eller tja... Greta Thunberg.
15:04
Two, fivefem, tentio, one thousandtusen people
strikingslående schoolskola are a movementrörelse,
259
892822
3195
Två, fem, tusen skolstrejkare
är en rörelse
15:08
and that's what we need everywhereöverallt.
260
896041
1793
och det är vad vi behöver överallt.
15:09
No pressuretryck.
261
897858
1221
Känn ingen press.
15:11
(LaughterSkratt)
262
899103
1253
(Skratt)
15:12
And numbersiffra fourfyra, finallytill sist --
263
900955
2921
Nummer fyra:
15:15
and this is probablyförmodligen the mostmest
importantViktig aspectaspekt of all of this --
264
903900
4792
Detta är nog den
viktigaste aspekten ...
15:23
I need you to startStart takingtar
yourselveser more seriouslyallvarligt.
265
911653
3731
Ni måste ta er själva på större allvar.
15:28
If there's one thing I've learnedlärt mig
266
916457
2270
Om jag lärt mig en enda sak
15:30
duringunder sevensju monthsmånader
of organizingorganisering climateklimat actionhandling,
267
918751
3859
under sju månader med klimataktioner
15:34
it's that if you don't go for something,
268
922634
2318
så är det att om inte du satsar
15:37
chanceschanser are highhög that no one elseannan will.
269
925840
2685
är risken stor att ingen annan gör det.
15:41
The mostmest powerfulkraftfull
institutionsinstitutioner of this worldvärld
270
929724
3616
De mäktigaste institutionerna i världen
15:45
have no intentionavsikt of changingskiftande the gamespel
they're profitingdra vinning from mostmest,
271
933364
5003
har ingen avsikt att ändra det
de tjänar mest pengar på.
15:50
so there's no pointpunkt
in furtherytterligare relyingatt förlita sig on them.
272
938391
2742
Det tjänar inget till att lita på dem.
15:54
That's scaryskrämmande, I know.
273
942308
1509
Det är skrämmande, jag vet.
15:56
That's a hugeenorm responsibilityansvar, a hugeenorm
burdenbörda on everyone'sallas shouldersaxlar, yes.
274
944341
4010
Ansvaret och bördan
på våra axlar är enorm, ja.
16:01
But this alsoockså meansbetyder,
275
949716
1868
Men det betyder också
16:03
if we want to,
276
951608
1455
att vi om vi vill
16:05
we can have a say in this.
277
953857
1865
kan göra vår röst hörd.
16:09
We can be partdel of that changeByta.
We can be partdel of that answersvar.
278
957191
3060
Vi kan bli en del av
förändringen och av svaret.
16:13
And that's quiteganska beautifulvacker, right?
279
961038
2049
Visst är det vackert!
16:16
So let's give it a try,
let's rocksten and rollrulle,
280
964484
2118
Så låt oss försöka, låt oss sätta igång,
16:18
let's floodöversvämning the worldvärld
with climateklimat activistsaktivister.
281
966626
2453
låt oss fylla världen
med klimataktivister.
16:21
Let's get out of the zoneszoner of conveniencebekvämlighet
282
969649
2343
Låt oss lämna vår komfortzon
16:24
and joinansluta sig forceskrafter and startStart
takingtar ourselvesoss själva more seriouslyallvarligt.
283
972016
3646
och gå samman
och ta oss själva på allvar.
16:29
ImagineFöreställ dig what this worldvärld would look like,
284
977119
2575
Föreställ dig hur världen ser ut,
16:31
where childrenbarn would growväxa up,
285
979718
2915
när barn växer upp
16:34
knowingmenande theirderas futureframtida was this one
great adventureäventyr to look forwardfram- to
286
982657
6123
och vet att framtiden är
ett äventyr att se fram emot
16:40
and nothing to be scaredrädd of,
287
988804
1593
och inget att vara rädd för.
16:43
what this worldvärld would look like
when the nextNästa climateklimat conferencekonferens
288
991905
3663
Hur världen ser ut
när nästa klimatkonferens
16:47
is this great happeninghappening of people
who come togethertillsammans,
289
995592
4474
är en stor happening
där människor träffas
16:52
who had heardhört the voicesröster of millionsmiljoner,
290
1000090
2546
för att de har hört folkets röst
16:54
who would then rollrulle up theirderas sleevesärmar,
readyredo to createskapa realverklig changeByta.
291
1002660
4253
och de kavlar upp ärmarna,
för att jobba för förändringar.
17:00
You know,
292
1008152
1161
Vet ni,
17:02
I dreamdröm of this worldvärld
293
1010394
1647
jag drömmer om den världen
17:05
where geographygeografi classesklasser
teachlära about the climateklimat crisiskris
294
1013057
5995
där geografilektionerna
handlar om klimatkrisen
17:11
as this one greateststörst challengeutmaning
295
1019076
3047
som en av de största utmaningar
17:14
that was wonvann by people like you and me,
296
1022147
3679
som folket vann
17:18
who had startedsatte igång actingverkande in time
297
1026865
2311
eftersom de agerade i tid
17:21
because they understoodförstått
they had nothing to loseförlora
298
1029200
3696
eftersom de förstod
att det fanns inget att förlora
17:24
and everything to winvinna.
299
1032920
2011
men allt att vinna.
17:28
So why not give it a go?
300
1036472
1516
Så varför inte försöka?
17:30
No one elseannan will savespara the futureframtida for us.
301
1038012
2223
Ingen annan räddar framtiden åt oss.
17:32
This is more than an invitationinbjudan.
SpreadSpridning the wordord.
302
1040842
2443
Detta är mer än en inbjudan.
Sprid budskapet.
17:35
Thank you.
303
1043309
1210
Tack.
17:36
(ApplauseApplåder)
304
1044543
5140
(Applåder)
Translated by Kerstin Brodelius
Reviewed by Holger Marklund

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Luisa Neubauer - Climate activist
Luisa Neubauer is a climate activist, author and leader of the "Fridays For Future" school strike movement.

Why you should listen

In 2018, Luisa Neubauer co-initiated the "Fridays for Future" school strike movement Germany, which was inspired by the Swedish teen Greta Thunberg. In fear of growing up in a world of rising global temperatures, Neubauer is organzing mass action to urge global governments to comply to the 2015 Paris Agreements.

More profile about the speaker
Luisa Neubauer | Speaker | TED.com