English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2015

Kailash Satyarthi: How to make peace? Get angry

Kailash Satyarthi: Kuidas luua rahu? Saa vihaseks!

Filmed:
1,298,679 views

Kuidas sai Indias kõrges kastis sündinud noormehest 83 000 lapse orjusest vabastaja? Nobeli rahupreemia laureaat Kailash Satyarthi jagab müneti ootamatu soovituse kõigile, kes tahaksid maailma paremaks muuta. Ta soovitab südamest vihastada, saada ebaõigluse peale südamest vihaseks. Oma kaasahaaravas kõnes räägib Satyarthi, kuidas ta on läbi oma elu leidnud vihast jõudu ja innustust, et tuua maailmale rahu ja aidata viletsuses olevaid inimesi.

- Children’s rights activist
2014 Nobel Peace Prize winner Kailash Satyarthi is a tireless activist fighting to protect the rights of voiceless children everywhere. Full bio

Räägin teile täna vihast.
00:13
TodayTäna, I am going to talk about angerviha.
Kui ma olin 11-aastane,
00:21
When I was 11,
00:23
seeingnähes some of my friendssõbrad
leavinglahkudes the schoolkooli
tekitas minus viha see
kui mitmed mu sõbrad
pidid kooli pooleli jätma,
00:26
because theiroma parentsvanemad
could not affordendale lubada textbooksõpikud
kuna nende vanematel
ei olnud raha õpikute jaoks.
00:30
madetehtud me angryvihane.
See tegi mind vihaseks.
Kui ma olin 27-aastane,
00:35
When I was 27,
00:38
hearingära kuulata the plightkohutav olukord
of a desperatemeeleheitel slaveori fatherisa
kuulsin ühe orjast isa
meeleheitlikust olukorrast,
00:43
whosekelle daughtertütar was
about to be soldmüüdud to a brothelLõbumaja
kelle tütar pidi peagi müüdama bordelli.
00:48
madetehtud me angryvihane.
See vihastas mind.
50-aastaselt tekitas minus viha,
00:52
At the agevanus of 50,
et lamasin tänaval vereloigus
oma poja kõrval.
00:54
lyingvaletades on the streettänav,
in a poolbassein of bloodveri,
00:59
alongmööda with my ownoma sonpoeg,
See tekitas minus viha.
01:02
madetehtud me angryvihane.
Kallid sõbrad, meile on sajandeid
õpetatud, et viha on halb.
01:07
DearKallis friendssõbrad, for centuriessajandeid
we were taughtõpetas angerviha is badhalb.
Meie vanemad, õpetajad, preestrid -
01:13
Our parentsvanemad, teachersõpetajad, priestspreestrid --
kõik õpetasid meile, kuidas oma
viha kontrollida ja alla suruda.
01:15
everyonekõik taughtõpetas us how to controlkontroll
and suppressmaha suruda our angerviha.
Aga ma küsin - miks?
01:24
But I askküsi why?
Miks ei võiks me oma viha
ühiskonna kasuks pöörata?
01:27
Why can't we convertteisendada our angerviha
for the largersuurem good of societyühiskond?
Miks ei kasuta oma viha selleks,
01:32
Why can't we use our angerviha
01:34
to challengeväljakutse and changemuutus
the evilskurja of the worldmaailm?
et muuta maailma kurjust.
Mina proovisin seda teha.
01:41
That I triedproovis to do.
Sõbrad,
01:46
FriendsSõbrad,
01:49
mostkõige rohkem of the brightestsäravam ideasideid
cametuli to my mindmeeles out of angerviha.
kõige paremad mõtted on mul
tulnud just tänu vihastamisele.
Nagu siis, kui olin 35 ja pidin viibima
vangistuses väga väikeses ruumis.
01:55
Like when I was 35 and satistus
in a locked-uplukus-up, tinyväike prisonvangla.
Ma olin terve öö vihane.
02:06
The wholeterve night, I was angryvihane.
See aga sünnitas uue idee.
02:09
But it has givenantakse birthsündi to a newuus ideaidee.
Sellest ideest räägin hiljem lähemalt.
02:13
But I will come to that laterhiljem on.
Alustan hoopis sellest,
kuidas ma endale nime tegin.
02:16
Let me beginalustada with the storylugu
of how I got a namenimi for myselfise.
Ma olin juba lapsest saadik
Mahatma Gandhi suur imetleja.
02:25
I had been a bigsuur admireraustaja
of MahatmaMahatma GandhiGandhi sincesest my childhoodlapsepõlves.
Gandhi võitles ja juhtis India
iseseisvusliikumist.
02:31
GandhiGandhi foughtvõitles and leadjuhtima
India'sIndia freedomvabadus movementliikumine.
Veelgi enam õpetas ta,
02:37
But more importantlytähtsam,
kuidas suhtuda kõige
nõrgematesse,
02:39
he taughtõpetas us how to treatravige
the mostkõige rohkem vulnerablehaavatav sectionssektsioonid,
kõige enam puudust tundvatesse
inimestesse väärikuse ja austusega.
02:46
the mostkõige rohkem deprivedära võetud people,
with dignityväärikus and respectaustama.
Seega, kui India tähistas 1969. aastal
02:51
And so, when IndiaIndia was celebratingtähistame
Mahatma Gandhi 100. sünniaastapäeva
02:56
MahatmaMahatma Gandhi'sGandhi
birthsündi centenarysaja in 1969 --
ja mina olin tollal 15,
02:59
at that time I was 15 --
tekkis mul üks mõte.
03:02
an ideaidee cametuli to my mindmeeles.
Miks ei võiks me seda teisiti tähistada?
03:05
Why can't we celebratetähistama it differentlyerinevalt?
Ma teadsin, nagu ehk paljudki teist,
03:09
I knewteadis, as perhapsehk
manypalju of you mightvõib-olla know,
et Indias sünnib suur osa inimesi
kõige madalamas kastis.
03:14
that in IndiaIndia, a largesuur numbernumber of people
are bornsündinud in the lowestmadalaim segmentsegmendis of casteseisuse.
Neid koheldakse kui puutumatuid.
03:24
And they are treatedtöödeldud as untouchablesUntouchables.
Need on inimesed, keda rääkimata
sellest, et neid templitesse ei lasta,
03:27
These are the people --
03:28
forgetunustage about allowinglubades them
to go to the templestemplid,
ei lubata isegi kõrgema kasti inimeste
majadesse ja poodidesse.
03:33
they cannotei saa even go into the housesmajad
and shopspoed of high-castekõrge seisuse people.
Mulle jättis sügava mulje,
kui minu linna juhid
03:40
So I was very impressedmuljet avaldatud with
the leadersjuhid of my townlinn
hakkasid valjult kastisüsteemi
ja puutumatust kritiseerima
03:45
who were speakingrääkides very highlyväga againstvastu
the casteseisuse systemsüsteem and untouchabilitypuutumatuid
ja gandilikest väärtustest rääkima.
03:50
and talkingräägime of GandhianGandhian idealsideaalide.
Olin niivõrd liigutatud,
et tahtsin näidata eeskuju sellega,
03:53
So inspiredinspireeritud by that, I thought,
let us setseatud an examplenäide
et kutsusin need inimesed,
03:56
by invitingkutsudes these people to eatsööma foodtoit
cookedkeedetud and servedserveeritud
puutumatute poolt valmistatud ja
serveeritud toitu sööma.
04:03
by the untouchablepuutumatu communitykogukond.
Läksin siis madalamasse kasti kuuluvate
puutumatutega rääkima
04:06
I wentläksin to some low-castemadala-seisuse,
so-callednn untouchablepuutumatu, people,
ja üritasin neid veenda,
04:13
triedproovis to convinceveenda them,
but it was unthinkablemõeldamatu for them.
kuid see tundus neile täiesti mõeldamatu.
04:17
They told me, "No, no. It's not possiblevõimalik.
It never happenedjuhtus."
Mulle öeldi: "Ei, see ei ole võimalik,
seda pole varem kunagi juhtunud.”
Ma ütlesin: "Vaadake neid juhte -
04:23
I said, "Look at these leadersjuhid,
nad on suurepärased, nad on kastide vastu.
04:24
they are so great,
they are againstvastu untouchabilitypuutumatuid.
Nemad tulevad.
04:27
They will come. If nobodykeegi ei comestuleb,
we can setseatud an examplenäide."
Ja kui keegi ei tule, saame
selle näiteks tuua.”
Nende arust olin ma liiga naiivne.
04:32
These people thought that I was too naivenaiivne.
Lõpuks nad siiski nõustusid.
04:40
FinallyLõpuks, they were convincedveendunud.
Käisime sõpradega ratastega
kutsumas kohalikke tähtsaid poliitikuid.
04:42
My friendssõbrad and I tookvõttis our bicyclesjalgrattad
and invitedkutsutud politicalpoliitiline leadersjuhid.
Olin nii elevil, pelgalt mõte sellest,
04:49
And I was so thrilledpõnevil, ratherpigem, empoweredvolitatud
04:53
to see that eachiga one of them
agreedkokku lepitud to come.
et saan nad kõik nõusse osalema,
innustas mind tohutult.
Mõtlesin: “Suurepärane idee!
Saame sellest teha pretsedendi
04:59
I thought, "Great ideaidee.
We can setseatud an examplenäide.
mis tekitab ühiskonnas muutuse.”
05:02
We can bringtuua about changemuutus in the societyühiskond."
Jõudis kätte see päev.
05:07
The day has come.
Kõik need puutumatud,
kolm naist ja kaks meest
05:09
All these untouchablesUntouchables,
threekolm womennaised and two menmehed,
olid kohale tulnud.
05:15
they agreedkokku lepitud to come.
Mäletan, et nad olid selga
pannud oma parimad riided.
05:19
I could recalltagasikutsumine that they had used
the bestparim of theiroma clothesriided.
Nad olid võtnud kaasa uued söögiriistad.
05:26
They broughttõi kaasa newuus utensilsnõud.
Nad olid end pesnud ilmselt sadu kordi,
05:30
They had takenvõetud bathsvannid
hundredssadu of timeskorda
sest see olukord oli neile mõeldamatu.
05:32
because it was unthinkablemõeldamatu
for them to do.
05:35
It was the momenthetk of changemuutus.
Käes oli muutuse hetk.
Nad tulid kohale, toit tehti valmis.
05:39
They gatheredkogutud. FoodToidu was cookedkeedetud.
Kell oli 7.
05:42
It was 7 o'clockkellaaeg.
Kell sai juba 8 ja me ikka ootasime,
05:45
By 8 o'clockkellaaeg, we kepthoitakse on waitingootab,
sest juhtub ikka, et juhid
jäävad tunnikese hiljaks.
05:47
because it's not very uncommonaeg-ajalt
that the leadersjuhid becomesaada latehilja,
05:52
for an hourtund or so.
Pärast kella 8 võtsime rattad
ja sõitsime nende juurde koju.
05:55
So after 8 o'clockkellaaeg, we tookvõttis our bicyclesjalgrattad
and wentläksin to these leaders'juhtide homeskodu,
Lihtsalt, et neile meelde tuletada.
06:01
just to remindtuleta meelde them.
Ühe juhi naine ütles mulle,
06:06
One of the leader'sjuhi wivesnaised told me,
et ta abikaasal on peavalu
ja ta ei saa vist tulla.
06:10
"Sorry, he is havingvõttes some headachepeavalu,
perhapsehk he cannotei saa come."
06:15
I wentläksin to anotherteine leaderliider
Läksime teise juhi juurde,
06:18
and his wifeatskirų tangytitikartlartisk told me,
"Okay, you go, he will definitelykindlasti joinliitu."
kelle naine ütles, et mingu me tagasi,
ta mees kindlasti varsti ka sinna.
Uskusin, et õhtusöök siiski toimub -
06:23
So I thought that the dinnerõhtusöök
will take placekoht,
lihtsalt väiksemas koosseisus.
06:27
thoughkuigi not at that largesuur a scaleskaala.
Läksime tagasi - õhtusöök pidi toimuma
uues Mahatma Gandhi pargis.
06:33
I wentläksin back to the venueSaal, whichmis was
a newlyäsja builtehitatud MahatmaMahatma GandhiGandhi ParkPark.
Kell sai 10.
06:40
It was 10 o'clockkellaaeg.
Mitte ükski juhtidest ei ilmunud kohale.
06:43
NoneÜkski of the leadersjuhid showednäitas up.
See vihastas mind väga.
06:48
That madetehtud me angryvihane.
Seisin seal nõjatudes vastu
Mahatma Gandhi kuju.
06:52
I was standingseisab, leaningSümpaatia againstvastu
MahatmaMahatma Gandhi'sGandhi statuekuju.
Olin emotsionaalselt tühjaks pigistatud,
07:01
I was emotionallyemotsionaalselt drainedkuivendatud,
ratherpigem exhaustedammendatud.
täiesti kurnatud.
Istusin toidu juurde maha.
07:08
Then I satistus down where
the foodtoit was lyingvaletades.
Hoidsin oma emotsioone tagasi.
07:17
I kepthoitakse my emotionsemotsioonid on holdpidage kinni.
07:19
But then, when I tookvõttis the first bitehammustada,
Kui aga võtsin esimese suutäie,
puhkesin nutma.
07:24
I brokemurdis down in tearspisarad.
Äkitselt tundsin oma õlal kätt.
07:27
And suddenlyäkki I felttundsin a handkäsi on my shoulderõla.
07:32
And it was the healingravimine, motherlyema touchpuudutage
of an untouchablepuutumatu womannaine.
See oli puutumatu naise
lohutav ja emalik puudutus.
07:38
And she told me,
"KailashKailash, why are you cryingnutt?
Ta küsis: "Kailash, miks sa nutad?
Sa täitsid oma osa.
07:43
You have donelõpetatud your bitnatuke.
Sa oled söönud meie,
puutumatute, valmistatud toitu,
07:46
You have eatensöönud the foodtoit
cookedkeedetud by untouchablesUntouchables,
seda pole varem juhtunud."
07:49
whichmis has never happenedjuhtus in our memorymälu."
Ta ütles: “Täna oli sinu võidupäev.”
07:53
She said, "You wonvõitis todaytäna."
Ja sõbrad, tal oli õigus.
07:57
And my friendssõbrad, she was right.
Jõudsin koju veidi pärast keskööd.
08:04
I cametuli back home, a little after midnightkesköö,
Olin šokeeritud, nähes, et minu õuel
08:07
shockedšokeeritud to see that severalmitu
high-castekõrge seisuse elderlyeakad people
istuvad mitu vanemat
kõrgema kasti inimest.
08:12
were sittingistudes in my courtyardCourtyard.
Nägin, et mu ema ja vanemad naised nutavad
08:14
I saw my motherema and
elderlyeakad womennaised were cryingnutt
ja anuvad neilt vanainimestelt andestust,
08:17
and they were pleadingmenetlusdokumendi
to these elderlyeakad people
sest terve mu pere oli ähvardatud
meie seisusest pagendada.
08:22
because they had threatenedähvardas
to outcasteoutcaste my wholeterve familyperekond.
Ühe pere kastist väljaviskamine
on suurim sotsiaalne karistus,
08:26
And you know, outcastingoutcasting the familyperekond
is the biggestsuurim socialsotsiaalne punishmentkaristus
mis üldse olemas võib olla.
08:31
one can think of.
Kuidagi siiski lepiti vaid
minu karistamisega,
08:35
SomehowKuidagi they agreedkokku lepitud to punishkaristada only me,
and the punishmentkaristus was purificationpuhastamine.
karistuseks oli puhastus.
08:40
That meanstähendab I had to go 600 milesmiili
away from my hometownkodulinn
Selleks pidin minema 600 miili
kaugusel asuvas Gangese jõe äärde
08:45
to the RiverJõgi GangesGangese to take a holyPüha dipDIP.
ja seal püha supluse tegema.
Selle järel oleks pidanud ma
101 preestrile pidusöögi korraldama,
08:49
And after that, I should organizekorraldama a feastpidu
for priestspreestrid, 101 priestspreestrid,
nende jalgu pesema ja seda vett jooma.
08:53
washpeske theiroma feetjalad and drinkjuua that watervesi.
See oli täiesti arulage
08:58
It was totalkokku nonsensejama,
ja ma keeldusin seda tegemast.
09:01
and I refusedtagasi lükatud to acceptaktsepteerima that punishmentkaristus.
Kuidas nad mind karistasid?
09:05
How did they punishkaristada me?
Mulle keelati oma kööki ja
söögituppa sisenemine
09:07
I was barredaegunud from enteringsisenemine into my ownoma
kitchenköök and my ownoma diningsöögituba roomtuba,
ja mu söögiriistad eraldati.
09:13
my utensilsnõud were separatederaldatud.
Sel ööl, kui ma vihastasin,
taheti mind kastist välja visata.
09:16
But the night when I was angryvihane,
they wanted to outcasteoutcaste me.
Mina aga otsustasin kogu
kasti-süsteemi välja visata.
09:22
But I decidedotsustasin to outcasteoutcaste
the entireterve casteseisuse systemsüsteem.
09:27
(ApplauseAplaus)
(Aplaus)
See oli võimalik, sest alustuseks
09:32
And that was possiblevõimalik because
the beginningalgusest peale would have been
oleksin pidanud oma perekonnanime muutma,
09:38
to changemuutus the familyperekond namenimi, or surnameperekonnanimi,
sest Indias on enamik
perekonnanimed kasti-nimed.
09:40
because in IndiaIndia, mostkõige rohkem of the
familyperekond namesnimed are casteseisuse namesnimed.
Seega otsustasin oma nimest loobuda.
09:43
So I decidedotsustasin to droplangema my namenimi.
09:46
And then, laterhiljem on, I gaveandis
a newuus namenimi to myselfise: SatyarthiSatyarthi,
Ja siis, mõne aja pärast võtsin
endale uue nime: Satyarthi.
09:52
that meanstähendab, "seekerTööotsija of truthtõde."
See tähendab "tõeotsija".
(Aplaus)
09:57
(ApplauseAplaus)
Sealt saigi alguse viha kaudu muutmine.
10:01
And that was the beginningalgusest peale
of my transformativeteosed angerviha.
Sõbrad, ehk oskab keegi teist öelda,
10:06
FriendsSõbrad, maybe one of you can tell me,
mida ma enne laste õiguste
aktivistiks saamist tegin?
10:08
what was I doing before becomingmuutumas
a children'slastega rightsõigused activistaktivist?
Kas keegi teab?
10:14
Does anybodykeegi know?
Ei.
10:16
No.
10:18
I was an engineerinsener, an electricalelektriline engineerinsener.
Ma olin insener, elektriinsener.
Ja seal õppisingi,
10:24
And then I learnedõppinud how the energyenergia
kuidas põleva leegi ja söe energia,
10:29
of burningpõletamine firetuli, coalkivisüsi,
kambritesisene tuumaplahvatus,
10:34
the nucleartuumaenergia blastlööklaine insidesees the chamberskodade,
mäslevad jõevoolud
10:38
ragingraevukas riverjõgi currentsvoolud,
10:41
fierceäge windstuuled,
ja vihased tuuleiilid
saab muuta valguseks
miljonitele inimestele.
10:45
could be convertedümber into the lightvalgus
and liveselab of millionsmiljonid.
Ma õppisin, kuidas ka kõige
metsikumat energiavormi
10:50
I alsoka learnedõppinud how the mostkõige rohkem
uncontrollablekontrollimatu formvormis of energyenergia
saab muuta kasulikuks ning
rakendada ühiskonna arenguks.
10:55
could be harnessedrakendada for good
and makingtegemine societyühiskond better.
Tulen nüüd tagasi selle juurde,
kui ma vanglas istusin.
11:04
So I'll come back to the storylugu of
when I was caughtpüütud in the prisonvangla:
Olin õnnelik, et sain vabastada
kaksteist last orjusest
11:11
I was very happyõnnelik freeingsiit:
a dozentosinat childrenlapsed from slaveryorjus,
ja anda nad vanematele tagasi.
11:15
handingkättetoimetamine them over to theiroma parentsvanemad.
Ma ei suuda kirjeldada seda rõõmu,
mida tundsin laste vabastamise üle.
11:18
I cannotei saa explainseletama my joyrõõm
when I freetasuta a childlaps.
Ma oli nii õnnelik.
11:23
I was so happyõnnelik.
Kui ma aga ootasin rongi, et
naasta kodulinna Delhisse,
11:25
But when I was waitingootab for my trainrongi
to come back to my hometownkodulinn, DelhiDelhi,
nägin, et saabus suur hulk lapsi,
11:31
I saw that dozenskümneid of childrenlapsed
were arrivingsaabuvad;
keda parajasti kuskile viidi.
11:34
they were beingolemine traffickedinimkaubanduse ohvriks langenud by someonekeegi.
11:37
I stoppedpeatus them, those people.
Ma pidasin need inimesed kinni
ja teatasin politseisse.
11:40
I complainedkaebas to the policepolitsei.
Politseinik, selle asemel, et mind aidata,
11:42
So the policemenpolitseinikud, insteadselle asemel of helpingaidates me,
viskas mu väikesesse kongi nagu looma.
11:47
they threwviskas me in this smallväike,
tinyväike shellkest, like an animalloom.
Sel ööl tekkis mul tänu suurele vihale
11:53
And that was the night of angerviha
11:55
when one of the brightestsäravam
and biggestsuurim ideasideid was bornsündinud.
üks helgemaid mõttevälgatusi.
Mõistsin, et sellest ei piisa,
kui vabastan 10 või isegi 50 last.
11:59
I thought that if I keep on freeingsiit: 10
childrenlapsed, and 50 more will joinliitu,
Seda pole piisavalt.
12:05
that's not donelõpetatud.
Ja ma uskusin tarbijate võimu.
12:06
And I believeduskusin in the powervõimsus of consumerstarbijad,
12:09
and let me tell you that this
was the first time
See oli esimene kord,
kui mina või üldse keegi maailmas
12:12
when a campaignkampaania was launchedkäivitatud by me
or anywherekõikjal in the worldmaailm,
algatas kampaania tarbijate harimiseks,
12:17
to educateharida and sensitizetundlikumaks the consumerstarbijad
et tekitada nõudlus
lapstööjõuvabade vaipade järele.
12:22
to createloo a demandnõudlus
for child-labor-freelapse tööjõu vaba rugsvaibad.
12:27
In EuropeEuroopa and AmericaAmeerikas,
we have been successfuledukas.
Euroopas ja Ameerikas
oleme olnud edukad.
Selle tagajärjel on lapstööjõu kasutamine
12:31
And it has resultedtulemusena
in a falllangevad in childlaps labortöö
Lõuna-Aasia riikides vähenenud 80%
12:35
in SouthLõuna AsianAasia countriesriikides by 80 percentprotsenti.
12:39
(ApplauseAplaus)
(Aplaus)
Ja mitte ainult seda.
12:44
Not only that, but this first-everesmakordselt
consumer'starbijale powervõimsus, or consumer'starbijale campaignkampaania
See esmakordne tarbijate võimu
näitamine ehk tarbijakampaania
on levinud edasi teistesse
riikidesse ja tööstusharudesse,
12:51
has grownkasvanud in other countriesriikides
and other industriestööstusharudes,
näiteks šokolaadi-, rõiva- ja
jalatsitööstusesse ja mujalegi.
12:55
maybe chocolatešokolaad, maybe apparelrõivad,
maybe shoeskingad -- it has goneläinud beyondkaugemale.
11-aastase lapsena vihastades sain aru,
13:03
My angerviha at the agevanus of 11,
13:04
when I realizedrealiseeritud how importantoluline
educationharidus is for everyigaüks childlaps,
kui oluline on anda igale lapsele haridus.
Mul tuli mõte koguda kasutatud raamatuid
13:10
I got an ideaidee to collectkoguma used booksraamatud
and help the poorestvaeseim childrenlapsed.
ja aidata kõige vaesemaid lapsi.
Tegin 11-aastaselt raamatupanga.
13:17
I createdloodud a bookraamat bankpank at the agevanus of 11.
Sellega ma ei piirdunud.
13:22
But I did not stop.
13:23
LaterHiljem on, I cofoundedcofounded
Vanemaks saades algatasin
koos teiste huvilistega
13:26
the world'smaailma singleüksi largestsuurim civiltsiviilõigus societyühiskond
campaignkampaania for educationharidus
suurima kodanikuühiskonnale
suunatud hariduskampaania,
13:30
that is the GlobalÜlemaailmne CampaignKampaania for EducationHaridus.
mille nimi oli “Ülemaailmne
hariduskampaania".
See on aidanud täielikult muuta
inimeste arusaamist haridusest
13:34
That has helpedaitas in changingmuutumas
the wholeterve thinkingmõtlesin towardssuunas educationharidus
ja nihutanud rõhuasetust
heategevuselt inimõigustele.
13:38
from the charityheategevus moderežiim
to the humaninimene rightsõigused moderežiim,
13:41
and that has concretelykonkreetselt helpedaitas
the reductionvähendamine of out-of-schoolkooli-ja childrenlapsed
15 aastaga on tänu sellele väheneud
koolis mittekäivate laste arv poole võrra.
13:46
by halfpool in the last 15 yearsaastaid.
13:49
(ApplauseAplaus)
(Aplaus)
Viha, mida tundsin 27-aastasena,
13:55
My angerviha at the agevanus of 27,
et vabastada see tüdruk,
kes pidi bordellile müüdama,
13:58
to freetasuta that girltüdruk who was about
to be soldmüüdud to a brothelLõbumaja,
andis mulle mõtte kasutada
päästemissioonides uut strateegiat,
14:04
has givenantakse me an ideaidee
14:09
to go for a newuus strategystrateegia
of raidRAID and rescuepäästetööd,
selleks, et lapsi orjusest vabastada.
14:13
freeingsiit: childrenlapsed from slaveryorjus.
Olen õnnelik ja uhke öeldes,
14:16
And I am so luckyõnnelik and prouduhke to say
that it is not one or 10 or 20,
et me ei räägi siin mitte
ühest, kümnest või kahekümnest,
14:22
but my colleagueskolleegid and I have been ablevõimeline
to physicallyfüüsiliselt liberatevabastama 83,000 childlaps slavesorjad
vaid oleme koos kolleegidega
füüsiliselt vabastanud 83 000 lapsorja
ja andnud nad tagasi nende
peredele ja emadele.
14:28
and handkäsi them over
back to theiroma familiesperekonnad and mothersemad.
14:32
(ApplauseAplaus)
(Aplaus)
Ma teadsin, et vajasime
rahvusvahelist reeglistikku.
14:37
I knewteadis that we neededvajalik globalglobaalne policiespoliitika.
Korraldasime ülemaailmseid
lapstööjõuvastaseid meeleavaldusi,
14:39
We organizedkorraldatud the worldwidekogu maailmas marchesMarches
againstvastu childlaps labortöö
14:43
and that has alsoka resultedtulemusena in
a newuus internationalrahvusvaheline conventionkonventsioon
mille tulemusena loodi uus
rahvusvaheline konventsioon
kaitsta halbades oludes elavaid lapsi.
14:49
to protectkaitsta the childrenlapsed
who are in the worsthalvim formsvormid.
Selle kõige tulemusena on
lapstööliste hulk maailmas
14:54
And the concretebetoon resulttulemus was that
the numbernumber of childlaps laborerstöötegijaid globallyglobaalselt
14:58
has goneläinud down by one thirdkolmas
in the last 15 yearsaastaid.
viimase 15 aastaga
kolmandiku võrra vähenenud.
15:03
(ApplauseAplaus)
(Aplaus)
Seega, iga kord sai asi
alguse vihastamisest,
15:08
So, in eachiga casejuhtum,
15:11
it beganalgas from angerviha,
millest sündis mõte ja tegutsemine.
15:15
turnedpööratud into an ideaidee,
15:18
and actiontegevus.
Seega, viha.
15:21
So angerviha, what nextjärgmine?
Ja mis järgmiseks?
15:24
IdeaIdee, and --
Mõte ja --
Publik: Tegutsemine!
15:26
AudiencePublik: ActionTegevus
Viha, idee, tegutsemine:
15:28
KailashKailash SatyarthiSatyarthi: AngerViha, ideaidee, actiontegevus.
WhichMis I triedproovis to do.
nii ma püüdsingi teha.
Viha on jõud, viha on energia,
15:34
AngerViha is a powervõimsus, angerviha is an energyenergia,
ja loodusseadus ütleb,
15:36
and the lawseadus of natureloodus is that energyenergia
et energia ei saa kunagi tekkida,
kaduda ega hävida.
15:39
can never be createdloodud and never
be vanishedkadunud, can never be destroyedhävitatud.
Miks ei saa siis kasutada viha energiat,
15:44
So why can't the energyenergia of angerviha
be translatedtõlgitud and harnessedrakendada
et luua parem ja ilusam,
õiglasem ja võrdsem maailm?
15:51
to createloo a better and beautifulilus worldmaailm,
a more just and equitableõiglane worldmaailm?
Viha on olemas igaühes teist.
15:56
AngerViha is withinjooksul eachiga one of you,
Ma ütlen teile kohe ühe saladuse.
15:59
and I will sharejagada a secretsaladus
for a fewvähe secondssekundit:
16:05
that if we are confinedpiiratud in
the narrowkitsas shellskestad of egosego,
Kui me sulgume oma ego kitsasse
kesta ja oleme enesekesksed
16:12
and the circlesringid of selfishnessisekus,
siis muutub viha raevuks, vägivallaks,
kättemaksuks ja hävinguks.
16:17
then the angerviha will turnpööra out to be
hatredvihkamine, violencevägivald, revengekättemaksu, destructionhävitamine.
Aga kui suudame selle kesta purustada
16:25
But if we are ablevõimeline to breakmurda the circlesringid,
saab sellest vihast tohutu jõud.
16:28
then the samesama angerviha could turnpööra
into a great powervõimsus.
Suudame murda läbi sellest kestast
käivitades kaasasündinud võime hoolida,
16:34
We can breakmurda the circlesringid
by usingkasutades our inherentomane compassionkaastunne
16:38
and connectühendage with the worldmaailm throughläbi
compassionkaastunne to make this worldmaailm better.
ja võtta endale vastutus
maailma paremaks muutmise eest.
Sellest samast vihast sünnib tegutsemine.
16:42
That samesama angerviha could be
transformedmuundatud into it.
Kallid sõbrad, õed ja vennad.
16:46
So dearkallis friendssõbrad, sistersõed and brothersvennad,
again, as a NobelNobeli LaureateAuhind,
Nobeli preemia laureaadina
julgustan teid vihastama.
16:51
I am urgingkutsudes you to becomesaada angryvihane.
Julgustan teid saama vihaseks.
16:55
I am urgingkutsudes you to becomesaada angryvihane.
Ja see kõige vihasem meie seas on see
17:00
And the angriestangriest amongseas us
kes saaks muuta oma viha
mõtteks ja tegutsemiseks.
17:04
is the one who can transformmuuda his angerviha
into ideaidee and actiontegevus.
Suur tänu!
17:12
Thank you so much.
(Aplaus)
17:14
(ApplauseAplaus)
Chris Anderson: Te olete aastaid
olnud paljudele inspiratsiooniks.
17:27
ChrisChris AndersonAnderson: For manypalju yearsaastaid,
you've been an inspirationinspiratsiooni to othersteised.
17:30
Who or what inspiresinspireerib you and why?
Mis aga inspireerib teid ennast ja miks?
KS: Hea küsimus.
17:34
KSKS: Good questionküsimus.
Chris, las ma ütlen sulle
ja täpselt nii see ka on,
17:36
ChrisChris, let me tell you,
and that is the truthtõde,
et iga kord, kui vabastan lapse,
17:40
eachiga time when I freetasuta a childlaps,
lapse, kes on kaotanud lootuse,
et ta kunagi ema juurde tagasi saab.
17:44
the childlaps who has lostkadunud all his hopelootust
that he will ever come back to his motherema,
Lapse esimene naeratus vabaduses
17:49
the first smilenaeratus of freedomvabadus,
ja ema, kes enam ei uskunud,
17:53
and the motherema who has lostkadunud all hopelootust
et ta poeg või tütar tagasi tuleb
ja ta saab teda süles hoida.
17:55
that the sonpoeg or daughtertütar
can ever come back and sitistuda in her lapring,
18:02
they becomesaada so emotionalemotsionaalne
Nad on nii liigutatud,
selles esimeses rõõmupisaras,
mis veereb alla mööda ema põske,
18:04
and the first tearpisar of joyrõõm
rollsrullid down on her cheekpõske,
näen viivuks Jumalat -
see ongi mu suurim inspiratsioon.
18:09
I see the glimpsepilguheit of God in it --
this is my biggestsuurim inspirationinspiratsiooni.
Ma olen nii õnnelik,
et olen mitte vaid korra,
18:13
And I am so luckyõnnelik that not onceüks kord,
as I said before, but thousandstuhat of timeskorda,
vaid tuhandeid kordi näinud
oma Jumalat nende laste nägudel,
18:18
I have been ablevõimeline to witnesstunnistaja my God
in the facesnäod of those childrenlapsed
nemad on mu suurimaks inspiratsiooniks.
18:21
and they are my biggestsuurim inspirationsinspiratsiooni.
18:23
Thank you.
Tänan.
18:25
(ApplauseAplaus)
(Aplaus)
Translated by Merili Reck
Reviewed by Aari Lemmik

▲Back to top

About the speaker:

Kailash Satyarthi - Children’s rights activist
2014 Nobel Peace Prize winner Kailash Satyarthi is a tireless activist fighting to protect the rights of voiceless children everywhere.

Why you should listen
Nobel Laureate Kailash Satyarthi has been leading the global fight against child slavery for over three decades.  As the founder of a grassroots nonprofit, Bachpan Bachao Andolan, or Save Childhood Movement, he has rescued more than 80,000 Indian children to date from various forms of exploitation from child labor to child trafficking.

Kailash’s work has involved organizing almost weekly raid, rescue and recovery missions on workplaces that employ and enslave children. Since 2001, Satyarthi’s has risked his own life to rescue these children and has convinced families in more than 300 Indian villages to avoid sending their children to work, and instead putting them in school.
 
Satyarthi’s has also managed to grab and retain the world’s attention on the problem. He organized the Global March Against Child Labor in the 1990s to raise awareness and free millions of children shackled in various forms of modern slavery. His activism was also instrumental in the adoption of Convention No. 182 by the International Labour Organization, a statue that's become a guideline for many governments on child labor.
 
In 2014, he and Malala Yousafzai were awarded the Nobel Peace Prize for “their struggle against the suppression of children and young people and for the right of all children to education.”

More profile about the speaker
Kailash Satyarthi | Speaker | TED.com