English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED Residency

Alvin Irby: How to inspire every child to be a lifelong reader

Alvin Irby: Kako potaknuti svako dijete da postane čitatelj kroz život

Filmed:
1,137,502 views

Prema Odjelu za obrazovanje Sjedinjenih Američkih Država, više od 85 posto crnih maturanata nisu vješti u čitanju. Kakva bi iskustva čitanjatrebali stvoriti kako bi djeca dobro čitala? u razgovoru koji će vas natjerati da razmislite kako učimo čitati, nastavnik i autor Alvin Irby objašnjava čitateljske izazove s kojima se mnoga crna djeca suočavaju -- i kaže nam što kulturološki kompetentni nastavnici rade kako bi pomogli da sva djeca postanu čitatelji.

- Educator, comedian, social entrepreneur, author
Whether speaking to barbers about early literacy, entertaining strangers at comedy clubs, or reading to kindergarteners at a local school, TED Resident Alvin Irby endeavors to make learning relevant and engaging. Full bio

As an elementaryosnovni schoolškola teacheručitelj, nastavnik, profesor,
Budući da je bila učiteljica,
00:12
my mommama did everything she could
to ensureosigurati I had good readingčitanje skillsvještine.
moja mama je dala sve od sebe kako bih
dobro naučio čitati.
00:14
This usuallyobično consistedkoja se sastoji of weekendvikend
readingčitanje lessonslekcije at our kitchenkuhinja tablestol
To je obično vikendom uključivalo satove
čitanja za kuhinjskim stolom
00:20
while my friendsprijatelji playedigrao outsideizvan.
dok su se moji prijatelji igrali vani.
00:24
My readingčitanje abilitysposobnost improvedpoboljšan,
Moja sposobnost čitanja je napredovala,
00:26
but these forcedprisiljeni readingčitanje lessonslekcije
didn't exactlytočno inspirenadahnuti a love of readingčitanje.
ali mi ovi prisilni sati čitanja nisu baš
usadili ljubav prema čitanju.
00:29
HighVisoke schoolškola changedpromijenjen everything.
U srednjoj školi se sve promijenilo.
00:35
In 10thth graderazred, my regularredovan Englishengleski classklasa
readčitati shortkratak storiespriče and did spellingpravopis teststestovi.
U drugom razredu, sat engleskog bio je
čitanje kratkih priča i testovi slovkanja.
00:38
Out of sheerfin boredomdosada, I askedpitao
to be switcheduključen into anotherjoš classklasa.
Iz čiste dosade zatražio sam da me prebace
na drugi kolegij.
00:45
The nextSljedeći semestersemestar,
I joinedspojen advancednapredan Englishengleski.
Sljedećeg semestra prebacio sam se na
napredni engleski.
00:48
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
00:52
We readčitati two novelsromani and wrotenapisao
two bookrezervirati reportsizvještaji that semestersemestar.
Tog smo semestra pročitali dva romana
i napisali recenzije dviju knjiga.
00:53
The drasticdrastične differencerazlika and rigorstrogost
betweenizmeđu these two Englishengleski classesklase
Jako me je nervirala velika razlika i
strogost između ta dva kolegija engleskog
00:57
angerednaljutio me and spurredpotaknuo je questionspitanja like,
te su mi se nametnula pitanja poput,
01:01
"Where did all these
whitebijela people come from?"
"Odakle su došli svi ovi bijelci?"
01:05
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
01:07
My highvisok schoolškola was over
70 percentposto blackcrno and LatinoLatino,
70% učenika u mojoj srednjoj školi bili su
crnci i latinoamerikanci,
01:09
but this advancednapredan Englishengleski classklasa
had whitebijela studentsstudenti everywheresvugdje, posvuda.
ali na ovom naprednom engleskom kolegiju
posvuda su bili bijeli učenici.
01:13
This personalosobni encountersusret
with institutionalizedinstitucionalizirana racismrasizam
Ovaj osobni susret s institucionalnim
rasizmom
01:18
alteredpromijenjen my relationshipodnos
with readingčitanje foreverzauvijek.
zauvijek je promijenio moj
odnos prema čitanju.
01:22
I learnednaučeno that I couldn'tne mogu dependzavisiti
on a schoolškola, a teacheručitelj, nastavnik, profesor or curriculumnastavni plan
Shvatio sam da ne smijem ovisiti o školi,
učitelju ili školskom programu
01:25
to teachučiti me what I neededpotreban to know.
da me nauči onome što trebam znati.
01:29
And more out of like, rebellionpobuna,
than beingbiće intellectualintelektualac,
I ne zato što sam bio intelektualac,
više iz nekog buntovništva,
01:31
I decidedodlučio I would no longerviše allowdopustiti
other people to dictatediktirati
odlučio sam više ne dozvoljavati drugim
ljudima da mi diktiraju
01:35
when and what I readčitati.
kada i što čitam.
01:39
And withoutbez realizingrealizirati it,
I had stumbledposrnuo uponna a keyključ
I bez da sam to shvatio,
naletio sam na ključ
01:41
to helpingpomoć childrendjeca readčitati.
kako djeci pomoći u čitanju.
01:45
IdentityIdentitet.
Identitet.
01:47
InsteadUmjesto toga of fixatingse uhvatila on skillsvještine
Umjesto fiksiranja na vještinu
01:49
and movingkreće studentsstudenti
from one readingčitanje levelnivo to anotherjoš,
i pomicanja učenika s jedne razine
čitanja na drugu,
01:52
or forcingforsiranje strugglingbore readersčitači
to memorizememorirati listsarena of unfamiliarnepoznato wordsriječi,
ili prisiljavanja čitatelja da se bore s
pamćenjem popisa nepoznatih riječi,
01:55
we should be askingtraži ourselvessebe
this questionpitanje:
moramo se upitati:
02:01
How can we inspirenadahnuti childrendjeca
to identifyidentificirati as readersčitači?
Kako možemo inspirirati djecu da se
prepoznaju kao čitatelji?
02:05
DeSeanDeSean, a brilliantsjajan first-graderučenik prvog razreda
I taughtučio in the BronxBronx,
DeSean, briljantni učenik prvog razreda
kojem sam predavao u Bronxu,
02:10
he helpedpomogao me understandrazumjeti
how identityidentitet shapesoblika learningučenje.
pomogao mi je shvatiti kako identitet
oblikuje učenje.
02:15
One day duringza vrijeme mathmatematika,
I walkhodati up to DeSeanDeSean, and I say,
Jednog dana sam mu prišao na matematici ,
i rekao mu,
02:18
"DeSeanDeSean, you're a great mathematicianmatematičar."
"DeSean, ti si sjajan matematičar."
02:22
He looksizgled at me and respondsodgovara,
Pogledao me je i rekao,
02:25
"I'm not a mathematicianmatematičar,
I'm a mathmatematika geniusgenije!"
"Ja nisam matematičar, ja sam
matematički genije!"
02:27
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
02:29
OK DeSeanDeSean, right?
U redu, DeSean, stvarno?
02:31
ReadingČitanje?
Čitanje?
02:34
CompletelyPotpuno differentdrugačiji storypriča.
Potpuno druga priča.
02:35
"MrG.. IrbyIrby, I can't readčitati.
"Gospodine Irby, ja ne mogu čitati.
02:37
I'm never going to learnnaučiti
to readčitati," he would say.
Nikada neću naučiti čitati," rekao je.
02:39
I taughtučio DeSeanDeSean to readčitati,
Naučio sam DeSeana čitati,
02:42
but there are countlessnebrojen blackcrno boysdječaci
who remainostati trappedzarobljena in illiteracynepismenost.
ali postoje bezbrojni crni dječaci koji su
ostali zarobljeni u zamci nepismenosti.
02:44
AccordingPrema to the US
DepartmentOdjel of EducationObrazovanje,
Prema podacima Odjela za edukaciju SAD-a,
02:50
more than 85 percentposto
of blackcrno malemuški fourthČetvrta gradersgrejderi
više od 85% crnih muških maturanata
02:53
are not proficientstručnjak in readingčitanje.
nisu vješti u čitanju.
02:57
85 percentposto!
85 posto!
02:59
The more challengesizazovi
to readingčitanje childrendjeca facelice,
Što više izazova s kojima
se djeca susreću u čitanju,
03:02
the more culturallykulturno competentnadležan
educatorsodgojitelji need to be.
to i nastavnici moraju biti
kulturološki kompetentniji.
03:07
MoonlightingCrno as a stand-upustani comediankomičar
for the pastprošlost eightosam yearsgodina,
Radeći na crno zadnjih osam godina
kao stand-up komičar,
03:11
I understandrazumjeti the importancevažnost
of culturalkulturni competencykompetencije,
shvatio sam važnost
kulturološke kompetencije,
03:15
whichkoji I definedefinirati as the abilitysposobnost to translatePrevedi
koju definiram kao sposobnost prenošenja
03:18
what you want someonenetko elsedrugo
to know or be ableu stanju to do
onoga što želiš da netko drugi zna ili
je sposoban učiniti
03:20
into communicationkomunikacija or experiencesiskustva
that they find relevantrelevantan and engagingprivlačan.
u komunikaciju ili iskustva koja će oni
prihvatiti kao važna i privlačna.
03:25
Before going on stagefaza,
I assessprocijeniti an audiencepublika.
Prije izlaska na pozornicu,
procjenjujem publiku.
03:30
Are they whitebijela, are they LatinoLatino?
Jesu li su bijelci,
jesu li latinoamerikanci?
03:33
Are they oldstar, youngmladi,
professionalprofesionalac, conservativekonzervativan?
Jesu li stari, mladi,
profesionalci, konzervativci?
03:36
Then I curatekapelan and modifyizmijeniti my jokesVicevi
Tada biram i prilagođavam šale
03:40
basedzasnovan on what I think
would generategenerirati the mostnajviše laughtersmijeh.
prema onome što mislim da će
izazvati najviše smijeha.
03:43
While performingobavljanje in a churchcrkva,
I could tell barbar jokesVicevi.
Nastupajući u crkvi,
mogao bih ispričati barske šale.
03:46
But that mightmoć not resultproizlaziti in laughtersmijeh.
Ali moguće ja da to ne bi izazvalo smijeh.
03:50
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
03:52
As a societydruštvo, we're creatingstvaranje
readingčitanje experiencesiskustva for childrendjeca
Kao zajednica, djeci stvaramo
čitateljska iskustva
03:54
that are the equivalentekvivalent
of tellingreći barbar jokesVicevi in a churchcrkva.
ekvivalentna pričanju barskih šala
u crkvi.
03:59
And then we wonderčudo
why so manymnogi childrendjeca don't readčitati.
I onda se čudimo zašto tako puno
djece ne čita.
04:03
EducatorPedagog and philosopherfilozof PauloPaulo FreireFreire
Nastavnik i filozof Paulo Freire
04:07
believedvjerovao that teachingnastava and learningučenje
should be two-waydvosmjerni.
vjerovao je da predavanje i učenje mora
biti dvosmjerno.
04:10
StudentsStudenti shouldn'tne treba be viewedsu pogledali
as emptyprazan bucketskante to be filledispunjen with factsčinjenicama
Učenike se ne bi smjelo gledati kao prazne
kante koje treba ispuniti činjenicama
04:13
but as cocreatorscocreators of knowledgeznanje.
nego kao su-stvaratelje znanja.
04:18
Cookie-cutterCookie-cutter curriculumskurikulumima
and schoolškola policiespolitika
Neinventivni kurikulumi i školske politike
04:21
that requirezahtijevati studentsstudenti to sitsjediti statue-stillKip-uvijek
koje zahtjevaju od učenika da
sjede kao kipovi
04:25
or to work in completepotpun silencetišina --
ili da rade u potpunoj tišini --
04:28
these environmentsokruženja oftenčesto excludeisključiti
the individualpojedinac learningučenje needspotrebe,
takva okruženja često isključuju
individualne potrebe u učenju,
04:30
the interestinteres and expertiseekspertiza of childrendjeca.
interes i stručnost djece.
04:35
EspeciallyPosebno blackcrno boysdječaci.
Posebno crnih dječaka.
04:39
ManyMnogi of the children'sdječji booksknjige
promotedunaprijeđen to blackcrno boysdječaci
Mnoštvo se dječjih knjiga predstavljenih
crnim dječacima
04:41
focusfokus on seriousozbiljan topicsteme, like slaveryropstvo,
civilgrađanski rightsprava and biographiesbiografije.
fokusira na ozbiljne teme, poput ropstva,
ljudskih prava i biografija.
04:44
LessManje than two percentposto of teachersučitelji
in the UnitedUjedinjeni StatesDržava are blackcrno malesmuškarci.
Manje od 2 posto učitelja u Sjedinjenim
Državama su crni muškarci.
04:50
And a majorityvećina of blackcrno boysdječaci
are raiseduzdignut by singlesingl mothersmajke.
I većinu crnih dječaka podižu
samohrane majke.
04:54
There are literallydoslovce youngmladi blackcrno boysdječaci
who have never seenvidio a blackcrno man readingčitanje.
Oni su doslovno mladi crni dječaci koji
nikad nisu vidjeli crnog muškarca da čita.
04:58
Or never had a blackcrno man
encourageohrabriti him to readčitati.
Ili ih nikada crni muškarac nije potaknuo
na čitanje.
05:04
What culturalkulturni factorsčimbenici,
what socialsocijalni cuesštapovi are presentpredstaviti
Koji kulturološki faktori, koji to
postojeći društveni znakovi
05:09
that would leaddovesti
a youngmladi blackcrno boydječak to concludezaključiti
bi vodili mladog crnog dječaka
da zaključi
05:14
that readingčitanje is even
something he should do?
kako je čitanje nešto što bi i on
trebao činiti?
05:16
This is why I createdstvorio BarbershopBrijačnica BooksKnjiga.
Zato sam napravio Barbershop Books.
05:19
It's a literacypismenost nonprofitneprofitna
To je neprofitna pismenost
05:24
that createsstvara child-friendlydjeci
readingčitanje spacesprostori in barberbrijač shopstrgovine.
koja stvara djeci ugodne prostore za
čitanje u brijačnicama.
05:26
The missionmisija is simplejednostavan:
Misija je jednostavna:
05:31
to help youngmladi blackcrno boysdječaci
identifyidentificirati as readersčitači.
pomoći mladim crnim dječacima da se
prepoznaju kao čitatelji.
05:33
Lots of blackcrno boysdječaci go to the barberbrijač shopdućan
oncejednom or twicedvaput a monthmjesec.
Mnogo crnih dječaka ide u brijačnice
jednom ili dva puta mjesečno.
05:37
Some see theirnjihov barbersbrijači
more than they see theirnjihov fathersoci.
Neki vide svoje brijače češće nego
svoje očeve.
05:41
BarbershopBrijačnica BooksKnjiga connectsspaja readingčitanje
to a male-centeredMuški centrirano spaceprostor
Barbershop Books povezuje čitanje
s muškim prostorom
05:46
and involvesuključuje blackcrno menmuškarci
and boys'dječaka earlyrano readingčitanje experiencesiskustva.
i uključuje crne muškarce i rano dječačko
čitateljsko iskustvo.
05:50
This identity-basedna temelju identiteta readingčitanje programprogram
Ovaj čitateljski program utemeljen
na identitetu
05:55
usesnamjene a curatedcurated listpopis of children'sdječji booksknjige
recommendedpreporučuje se by blackcrno boysdječaci.
koristi probranu listu dječjih knjiga
koje su preporučili crni dečki.
05:57
These are the booksknjige
that they actuallyzapravo want to readčitati.
To su knjige koje oni stvarno
žele pročitati.
06:01
Scholastic'sScholastic je 2016 KidsDjeca and FamilyObitelj ReportIzvješće
Izvještaj za djecu i obitelji koji je
objavio Scholastic 2016.
06:06
foundpronađeno that the numberbroj one thing
childrendjeca look for when choosingOdabir a bookrezervirati
kaže da je prva stvar koju djeca traže kod
odabira knjige
06:10
is a bookrezervirati that will make them laughsmijeh.
da knjiga bude smiješna.
06:16
So if we're seriousozbiljan about helpingpomoć
blackcrno boysdječaci and other childrendjeca to readčitati
Ako stvarno želimo pomoći crnim dječacima
i drugoj djeci s čitanjem
06:19
when it's not requiredpotreban,
u slobodno vrijeme,
06:24
we need to incorporateugraditi
relevantrelevantan malemuški readingčitanje modelsmodeli
moramo uvesti relevantne muške primjere
06:26
into earlyrano literacypismenost.
u počecima čitanja.
06:29
In exchangerazmjena, some of the children'sdječji booksknjige
that adultsodrasli love so much
Isto tako, postoje dječje knjige koje
odrasli toliko vole
06:31
for funnysmiješno, sillyglup or even grossbruto booksknjige,
like "GrossBruto GregGreg".
jer su smiješne, luckaste, čak i odvratne
knjige, poput "Odvratnog Grega".
06:36
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
06:41
"You call them boogerssline.
GregGreg callspozivi them deliciousukusna little sugarsšećeri."
"Vi ih zovete šmrklji.
Greg ih zove ukusnim malim šećerima."
06:45
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
06:50
That laughsmijeh, that positivepozitivan reactionreakcija
Taj smijeh, ta pozitivna reakcija
06:52
or grossbruto reactionreakcija some of you just had,
ili odvratna reakcija koju su neki imali,
06:56
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
06:58
blackcrno boysdječaci deservezaslužiti
and desperatelyočajnički need more of that.
crni dječaci zaslužuju i očajnički
trebaju više takvih stvari.
06:59
DismantlingDemontaža the savagedivljak inequalitiesnejednakosti
that plagueKuga AmericanAmerički educationobrazovanje
Rasturanje divljačkih nejednakosti koje
muče američko obrazovanje
07:05
requirestraži us to createstvoriti readingčitanje experiencesiskustva
zahtjeva od nas kreiranje
čitateljskog iskustva
07:09
that inspirenadahnuti all childrendjeca
to say threetri wordsriječi:
koje će inspirirati svu djecu da
kažu tri riječi:
07:13
I'm a readerčitač.
Ja sam čitatelj.
07:17
Thank you.
Hvala.
07:19
(ApplausePljesak)
(Pljesak)
07:20
Translated by Danijela Žagar
Reviewed by Ivan Stamenkovic

▲Back to top

About the speaker:

Alvin Irby - Educator, comedian, social entrepreneur, author
Whether speaking to barbers about early literacy, entertaining strangers at comedy clubs, or reading to kindergarteners at a local school, TED Resident Alvin Irby endeavors to make learning relevant and engaging.

Why you should listen

Alvin Irby is a former kindergarten teacher turned social entrepreneur. He is founder and chief reading inspirer at Barbershop Books, a nonprofit organization that creates child-friendly reading spaces in barbershops and provides early literacy training to barbers. His work connecting reading to male-centered spaces and involving men in boys’ early reading experiences earned him the National Book Foundation's 2017 Innovations in Reading Prize.

As a cultural competency specialist, Irby trains educators and administrators to translate learning objectives for children or adults into relevant and engaging communication and experiences. Irby's nationally recognized keynotes and workshops excavate his eclectic professional and personal life to better understand and address one of American education’s greatest challenges - cultivating children’s intrinsic motivation to read.  

Irby's debut children’s book, Gross Greg, combines his passion for early literacy and comedy; it is a laugh-out-loud story that captures the hilariously gross behavior of kids everywhere. His clever social commentary and astute observations shine through in his 2012 comedy album They Know Too Much. One of the highlights of Irby's comedy career was being selected as a 2015 StandUp NBC national finalist and performing at the legendary Hollywood Improv in Los Angeles, CA. 

Irby holds a Masters in Childhood Education from the Bank Street Graduate School of Education, a Masters in Public Administration from the Wagner School of Public Service at New York University, and a Bachelors in Sociology from Grinnell College.

More profile about the speaker
Alvin Irby | Speaker | TED.com