English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2015

LaToya Ruby Frazier: A visual history of inequality in industrial America

LaToya Ruby Frazier: Vizualna povijest nejednakosti u industrijskoj Americi

Filmed
Views 1,192,907

Proteklih 12 godina, LaToya Ruby Frazier fotografirala je prijatelje, susjede i obitelj u Braddocku, Pennsylvaniji. Iako je čelični grad nedavno slavljen kao zaštitno lice "revitalizacije Pojasa hrđe", njena priča je drugačija i prikazuje pravi utjecaj nejednakosti i toksičnosti okoline. U ovome kratkom, ali snažnom govoru, sudionica TED Fellow programa dijeli veoma osoban pogled na svijet, koji se ne viđa često.

- Photographer
LaToya Ruby Frazier focuses her camera lens on her family and her hometown of Braddock, Pennsylvania, to explore themes of family, inequality, health care and environmental racism. Full bio

Duž prastarog puta,
niz rijeku Monongahela,
00:13
Along the ancient path
of the Monongahela River,
Braddock u Pennsylvaniji nalazi se
u istočnom dijelu okruga Allegheny
00:17
Braddock, Pennsylvania sits
in the eastern region of Allegheny County,
otprilike 14 kilometara izvan Pittsburga.
00:22
approximately nine miles
outside of Pittsburgh.
Kao industrijsko predgrađe,
00:28
An industrial suburb,
Braddock je mjesto
prve čeličane Andrewa Crangiea,
00:30
Braddock is home
to Andrew Carnegie's first steel mill,
tvornica Edgar Thompson.
00:34
the Edgar Thomson Works.
Posluje od 1875.
00:37
Operating since 1875,
i to je posljednja čeličana
u regiji koja još radi.
00:39
it is the last functioning
steel mill in the region.
Tijekom 12 godina fotografirala sam
kolaborativne portrete,
00:45
For 12 years, I have produced
collaborative portraits,
mrtvu prirodu, pejzaže i
fotografije iz ptičje perspektive,
00:50
still lifes, landscapes and aerial views
kako bih izradila vizualnu arhivu
i opisala presjek
00:54
in order to build a visual archive
to address the intersection
čelične industrije,
00:59
of the steel industry,
okoliša,
01:01
the environment,
ali i utjecaj zdravstvenog sistema
na moju obitelj i zajednicu.
01:03
and the health care system's impact
on the bodies of my family and community.
Tradicija i velika pripovijest Braddocka
01:11
The tradition and grand
narrative of Braddock
većinom se sastoji od priča
industrijalaca i radničkih sindikata.
01:14
is mostly comprised of stories
of industrialists and trade unions.
Trenutno, nova pripovijest za Braddock,
01:20
Currently, the new narrative
about Braddock,
je zaštitno lice
za revitalizaciju Pojasa hrđe,
01:25
a poster child for Rust Belt
revitalization,
a to je priča o urbanim pionirima
koji otkrivaju nove granice.
01:28
is a story of urban pioneers
discovering a new frontier.
Masovni mediji izostavili su činjenicu
da je stanovništvo Braddocka uglavnom crno.
01:34
Mass media has omitted the fact
that Braddock is predominantly black.
Naša egzistencija je bila preuzeta,
ušutkana i izbrisana.
01:41
Our existence has been co-opted,
silenced and erased.
Četvrta sam generacija loze žena.
01:47
Fourth generation in a lineage of women,
Podigla me je baka Ruby
pod svojom zaštitom,
01:51
I was raised under the protection
and care of Grandma Ruby,
s ugla 8. ulice i 805. aveniji Washington.
01:56
off 8th Street
at 805 Washington Avenue.
Radila je kao upravnik u Goodwillu.
02:01
She worked as a manager for Goodwill.
Mama je bila
pomoćna medicinska sestra.
02:07
Mom was a nurse's aid.
Gledala je kako se čeličane zatvaraju
i kako bijelci bježe u predgrađa.
02:08
She watched the steel mills close
and white flight to suburban developments.
Do vremena kada je moja generacija
počela hodati ulicama,
02:16
By the time my generation
walked the streets,
nedostatak investicija na lokalnom,
državnom i saveznom nivou
02:19
disinvestment at the local,
state and federal level,
uništio je infrastrukturu.
02:24
eroded infrastructure,
A rat protiv droge uništio je
moju obitelj i zajednicu.
02:26
and the War on Drugs
dismantled my family and community.
Očuh bake Ruby, Gramps
02:33
Grandma Ruby's stepfather Gramps
02:36
was one of few black men to retire
from Carnegie's mill with his pension.
bio je jedan od rijetkih crnih muškaraca,
koji su napustili čeličanu
Crangie s penzijom.
Radio je na visokim temperaturama,
02:40
He worked in high temperatures,
rastavljao i ponovo sastavljao peći,
čistio komade metala i šljake.
02:43
tearing down and rebuilding furnaces,
cleaning up spilt metal and slag.
Povijest jednog mjesta
zapisana je na tijelu i pejzažu.
02:49
The history of a place is written
on the body and the landscape.
Područja s dosta kamionskog prometa,
02:57
Areas of heavy truck traffic,
izloženost benzenu i
atomiziranim metalima,
03:00
exposure to benzene and atomized metals,
rizik od raka i lupusa.
03:04
risk cancer and lupus.
123 licencirana kreveta, 652 zaposlenika,
03:10
One hundred twenty-three licensed beds,
652 employees,
desetkovani programom rehabilitacije.
03:15
rehabilitation programs decimated.
Tužbom za diskriminaciju pri smještaju
protiv okruga Allegheny
03:23
A housing discrimination lawsuit
against Allegheny County
uklonjeno je mjesto
gdje su nekada stajali Talbot tornjevi.
03:27
removed where the projects
Talbot Towers once stood.
Nedavno se pojavilo urbano planiranje
za laku industriju.
03:33
Recent rezoning for more light industry
has since appeared.
Google Maps i Google Earth
prikrivaju zapaljiv otpad,
03:39
Google Maps and Google Earth pixelations
conceal the flammable waste
kojim se pokušava istjerati obitelj Bunn
iz njihovog doma i s njihovog zemljišta.
03:45
being used to squeeze the Bunn family
off their home and land.
2013. iznajmila sam helikopter,
03:53
In 2013, I chartered a helicopter
kako bi sa svojim fotoaparatima zabilježila
ovo agresivno oduzimanje imanja.
03:57
with my cameras to document
this aggressive dispossession.
U letu, moja opažanja otkrivaju
na tisuće plastičnih, bijelih svežnjeva,
04:05
In flight, my observation reveals
thousands of plastic white bundles
koji su vlasništvo kompanije za očuvanje,
04:10
owned by a conservation industry
koja tvrdi da je ekološka
04:13
that claims it's eco-friendly
i reciklira milijune guma,
04:15
and recycles millions of tires
kako bi očuvala živote ljude,
04:18
to preserve people's lives
ali i unaprijedila ih.
04:21
and to improve people's lives.
Moj se rad proteže od mikro
do makro nivoa,
04:25
My work spirals from the micro
to the macro level,
istražujući skrivene povijesti.
04:30
excavating hidden histories.
Nedavno smo u Muzeju umjetnosti u Seattleu
04:33
Recently, at the Seattle Art Museum,
Isaac Bunn i ja postavljali ovu izložbu
04:36
Isaac Bunn and I mounted this exhibition,
i iskoristili smo ju kao platformu
kojom on podiže svoj glas.
04:40
and the exhibition was used
as a platform to launch his voice.
Kroz vraćanje naše pripovijesti,
nastavit ćemo se boriti
04:46
Through reclamation of our narrative,
protiv brisanja povijesti
i socioekonomske nejednakosti
04:49
we will continue to fight historic erasure
and socioeconomic inequality.
Hvala vam.
04:56
Thank you.
(Pljesak)
04:58
(Applause)
Reviewed by Ivan Stamenkovic

▲Back to top

About the speaker:

LaToya Ruby Frazier - Photographer
LaToya Ruby Frazier focuses her camera lens on her family and her hometown of Braddock, Pennsylvania, to explore themes of family, inequality, health care and environmental racism.

Why you should listen

TED Fellow LaToya Ruby Frazier uses photography, video and performance to address issues of industrialism, rustbelt revitalization, environmental justice, healthcare inequality, family and communal history. Some of her work, which features images of her mother and grandmother (Grandma Ruby) was published in her first book, The Notion of Family, which received the International Center for Photography Infinity Award.

She has exhibited her work widely in the United States and elsewhere, with solo exhibitions at the Brooklyn Museum, Seattle Art Museum, the Institute of Contemporary Art in Boston and the Contemporary Arts Museum Houston. She is an assistant professor of photography at the School of Art Institute of Chicago, having previously taught at Yale, Rutgers and Syracuse University.

LaToya received her BFA in applied media arts from Edinboro University of Pennsylvania and her MFA in art photography from Syracuse University. She was the Guna S. Mundheim Fellow for visual arts at the American Academy in Berlin in 2013 and won a fellowship from the John Simon Guggenheim Memorial Foundation in 2014. She is also a 2015 MacArthur Fellow.

More profile about the speaker
LaToya Ruby Frazier | Speaker | TED.com