English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2015

LaToya Ruby Frazier: A visual history of inequality in industrial America

LaToya Ruby Frazier: Endüstriyel Amerika'da eşitsizliğin görsel bir tarihi

Filmed
Views 1,192,907

Son 12 yıldır, LaToya Rubby Frazier Pensilvanya Braddock' taki arkadaşlarını, komşularını ve ailesini fotoğraflıyor. Fakat çelik kasaba "Rust Belt yeniden canlandırılması"nın tipik bir örneği olarak takdir edilirken, Frazier'in fotoğrafları farklı bir hikaye anlatır, eşitsizliğin ve çevresel kirlenmenin gerçek etkisini. Bu kısa konuşmada, TED Dostu çokça görülmeyen dünyaya kişisel bakışını paylaşıyor.

- Photographer
LaToya Ruby Frazier focuses her camera lens on her family and her hometown of Braddock, Pennsylvania, to explore themes of family, inequality, health care and environmental racism. Full bio

AlongBoyunca the ancienteski pathyol
of the MonongahelaMonongahela RiverNehir,
Monongahela Nehri'nin antik yolu boyunca,
00:13
BraddockBraddock, PennsylvaniaPennsylvania sitsoturur
in the easterndoğu regionbölge of AlleghenyAllegheny Countyİlçe,
Braddock, Pensilvanya Allegheny
Bölgesinin doğusunda yer alır,
00:17
approximatelyyaklaşık olarak ninedokuz milesmil
outsidedışında of PittsburghPittsburgh.
Pittsburgh'un yaklaşık
15 kilometre dışında.
00:22
An industrialSanayi suburbbanliyösü,
Endüstriyel bir banliyö olan Braddock
00:28
BraddockBraddock is home
to AndrewAndrew Carnegie'sCarnegie first steelçelik milldeğirmen,
Andrew Carnegie'nin ilk çelik fabrikası
Edgar Thomson Work'e
00:30
the EdgarEdgar ThomsonThomson WorksWorks.
ev sahipliği yapmaktadır.
00:34
Operatingİşletim sincedan beri 1875,
1875 yılından beri işletilen bu fabrika,
00:37
it is the last functioningişleyen
steelçelik milldeğirmen in the regionbölge.
bölgedeki son çalışan çelik fabrikasıdır.
00:39
For 12 yearsyıl, I have producedüretilmiş
collaborativeişbirlikçi portraitsportreler,
12 yıldır, görsel bir arşiv oluşturmak ve
00:45
still lifesCan, landscapesmanzaralar and aerialHava viewsgörünümler
çelik endüstrisi,
çevre ve sağlık sisteminin
00:50
in ordersipariş to buildinşa etmek a visualgörsel archiveArşiv
to addressadres the intersectionkesişim
ailem ve toplum organları üzerindeki
00:54
of the steelçelik industrysanayi,
etkisine değinmek için
00:59
the environmentçevre,
ortaklaşa portreler,
01:01
and the healthsağlık carebakım system'ssistemin impactdarbe
on the bodiesbedenler of my familyaile and communitytoplum.
natürmortlar, manzaralar ve
hava görünümleri yapıyorum.
01:03
The traditiongelenek and grandbüyük
narrativeöykü of BraddockBraddock
Braddock' un geleneği ve büyük anlatısı
01:11
is mostlyçoğunlukla comprisedoluşan of storieshikayeleri
of industrialistssanayici and tradeTicaret unionssendikalar.
işçi sendikaları ve sanayici
hikayelerinden oluşmaktadır.
01:14
CurrentlyŞu anda, the newyeni narrativeöykü
about BraddockBraddock,
Şu anda, Braddock hakkında yeni anlatı,
01:20
a posterafiş childçocuk for RustPas BeltKemer
revitalizationcanlandırma,
yeni bir cephe keşfeden kentsel öncülerin
bir hikayesidir ve
01:25
is a storyÖykü of urbankentsel pioneersÖncüler
discoveringkeşfetmek a newyeni frontiersınır.
Rust Belt'in yeniden canlanmasının
tipik bir simgesidir.
01:28
MassKitle mediamedya has omittedatlanmış the factgerçek
that BraddockBraddock is predominantlyağırlıklı olarak blacksiyah.
Kitle iletişim araçları, Braddock'un
siyah olduğu gerçeğini es geçmektedir.
01:34
Our existencevaroluş has been co-optedortak tercih,
silencedsusturdu and erasedsildim.
Varlığımız gözardı edilip
sessizleştirilmiş ve silinmiştir.
01:41
FourthDördüncü generationnesil in a lineagesoy of womenkadınlar,
Kendi kadın soyumda
dördüncü nesil olan ben,
01:47
I was raisedkalkık underaltında the protectionkoruma
and carebakım of GrandmaBüyükanne RubyYakut,
büyükannem Ruby'nin gözetiminde
ve koruması altında
01:51
off 8thinci StreetSokak
at 805 WashingtonWashington AvenueAvenue.
805 Washington caddesinin,
8. sokağında büyütüldüm.
01:56
She workedişlenmiş as a managermüdür for Goodwillİyi niyet.
Büyükannem Goodwill'de
müdür olarak çalıştı.
02:01
MomAnne was a nurse'shemşirenin aidyardım.
Annem bir hasta bakıcıydı.
02:07
She watchedizledi the steelçelik millsüreticiler closekapat
and whitebeyaz flightuçuş to suburbanbanliyö developmentsgelişmeler.
Çelik fabrikalarının kapanışına ve
beyazların banliyölere göçüne tanık oldu.
02:08
By the time my generationnesil
walkedyürüdü the streetssokaklar,
Benim neslim sokaklara çıkana kadar,
02:16
disinvestmentyatırım azalması at the localyerel,
statebelirtmek, bildirmek and federalfederal levelseviye,
yerel ve eyalet düzeyindeki ve
federal düzeydeki
02:19
erodedaşınmış infrastructurealtyapı,
yatırım azlığı, yıpranmış altyapı
02:24
and the WarSavaş on DrugsUyuşturucu
dismantledsökülmüş my familyaile and communitytoplum.
ve uyuşturucu savaşları
ailemi ve toplumu parçaladı.
02:26
GrandmaBüyükanne Ruby'sRuby'nin stepfatherüvey baba GrampsBüyükbaba
Büyükanne Ruby'nin üvey babası Gramps
02:33
was one of fewaz blacksiyah menerkekler to retireemekli olmak
from Carnegie'sCarnegie milldeğirmen with his pensionemeklilik.
Carnegie fabrikasından emekli olup
maaş alan birkaç siyahtan biriydi.
02:36
He workedişlenmiş in highyüksek temperaturessıcaklıklar,
Fırınların sökülerek yeniden yapılması,
metal ve curufun temizlenmesi işinde
02:40
tearingkocaman down and rebuildingYeniden oluşturma furnacesfırınları,
cleaningtemizlik up spiltdöktüm metalmetal and slagcüruf.
yüksek sıcaklıklarda çalıştı.
02:43
The historytarih of a placeyer is writtenyazılı
on the bodyvücut and the landscapepeyzaj.
Bir yerin tarihi, insan bedeni
ve çevrenin üstüne işler.
02:49
AreasAlanları of heavyağır truckkamyon traffictrafik,
Ağır kamyon trafiği bölgeleri,
02:57
exposurePozlama to benzenebenzen and atomizedatomize metalsmadenler,
benzin ve ağır metallere maruz kalmak,
03:00
riskrisk cancerkanser and lupusLupus.
kanser ve lupus (deri veremi)
riski yaratır.
03:04
One hundredyüz twenty-threeYirmi üç licensedruhsatlı bedsyataklar,
652 employeesçalışanlar,
Yüz yirmi üç lisanslı yatak,
652 çalışan,
03:10
rehabilitationRehabilitasyon programsprogramlar decimateddecimated.
rehabilitasyon programları yok edildi.
03:15
A housingKonut discriminationayrımcılık lawsuitdava
againstkarşısında AlleghenyAllegheny Countyİlçe
Allegheny Vilayetine karşı
bir konut ayrımcılığı davası
03:23
removedçıkarıldı where the projectsprojeler
TalbotTalbot TowersKuleleri oncebir Zamanlar stooddurdu.
daha önce Talbot Kulesi projelerinin
durduğu yere taşındı.
03:27
RecentSon rezoningRezoning for more lightışık industrysanayi
has sincedan beri appearedortaya çıktı.
Hafif endüstri için farklı bölgelerin
tahsis edilmesi o zamandan beri ilerlemiştir.
03:33
GoogleGoogle MapsHaritalar and GoogleGoogle EarthDünya pixelationspixelations
concealgizlemek the flammableYanıcı wasteatık
Google Maps ve Google Earth
sayısal görüntüleri, Bunn ailesini
03:39
beingolmak used to squeezesıkmak the BunnBunn familyaile
off theironların home and landarazi.
evinden ve yurdundan uzaklaştırırken kullanılan
yanıcı atıkların görüntüsünü gizlemiştir.
03:45
In 2013, I charteredChartered a helicopterhelikopter
2013'te, bu saldırgan evden
çıkarmayı belgelemek için
03:53
with my cameraskameralar to documentbelge
this aggressiveagresif dispossessiontasarrufun.
kameramı da alarak
bir helikopter kiraladım.
03:57
In flightuçuş, my observationgözlem revealsortaya çıkarır
thousandsbinlerce of plasticplastik whitebeyaz bundlesdemetleri
Bu uçuştaki gözlemlerim,
çevre dostu olduğunu iddia eden ve
04:05
ownedSahip olunan by a conservationkoruma industrysanayi
insan hayatını koruyup iyileştirmek için
04:10
that claimsiddialar it's eco-friendlyÇevre Dostu
milyonlarca lastiği geri dönüştüren
04:13
and recyclesgeri dönüştürür millionsmilyonlarca of tireslastikler
bir konserve firmasına ait olan
04:15
to preservekorumak people'sinsanların liveshayatları
binlerce beyaz plastik yığınını
04:18
and to improveiyileştirmek people'sinsanların liveshayatları.
ortaya çıkardı.
04:21
My work spiralsspiraller from the micromikro
to the macroMakro levelseviye,
Benim işim,
gizli kalmış hikayeleri kazıyarak
04:25
excavatingkazı hiddengizli historiesgeçmişleri.
mikrodan makro düzeye
doğru gitmektedir.
04:30
RecentlySon zamanlarda, at the SeattleSeattle ArtSanat MuseumMüze,
Geçenlerde, Seattle Sanat Müzesinde
04:33
IsaacIsaac BunnBunn and I mountedMonte this exhibitionsergi,
Isaac Bunn ve ben bir sergi işine giriştik
04:36
and the exhibitionsergi was used
as a platformplatform to launchbaşlatmak his voiceses.
ve bu sergi onun sesinin duyurulması için
bir platform olarak kullanıldı.
04:40
ThroughAracılığıyla reclamationıslah of our narrativeöykü,
Biz bu anlatımızı daha da
ileri düzeye taşıyarak,
04:46
we will continuedevam et to fightkavga historictarihi erasuresilme
and socioeconomicsosyo-ekonomik inequalityeşitsizlik.
tarihin silinmesine ve sosyo-ekonomik
eşitsizliğe karşı savaşmaya devam edeceğiz.
04:49
Thank you.
Teşekkürler.
04:56
(ApplauseAlkış)
(Alkış)
04:58
Translated by Mustafa Badri
Reviewed by Ramazan Şen

▲Back to top

About the speaker:

LaToya Ruby Frazier - Photographer
LaToya Ruby Frazier focuses her camera lens on her family and her hometown of Braddock, Pennsylvania, to explore themes of family, inequality, health care and environmental racism.

Why you should listen

TED Fellow LaToya Ruby Frazier uses photography, video and performance to address issues of industrialism, rustbelt revitalization, environmental justice, healthcare inequality, family and communal history. Some of her work, which features images of her mother and grandmother (Grandma Ruby) was published in her first book, The Notion of Family, which received the International Center for Photography Infinity Award.

She has exhibited her work widely in the United States and elsewhere, with solo exhibitions at the Brooklyn Museum, Seattle Art Museum, the Institute of Contemporary Art in Boston and the Contemporary Arts Museum Houston. She is an assistant professor of photography at the School of Art Institute of Chicago, having previously taught at Yale, Rutgers and Syracuse University.

LaToya received her BFA in applied media arts from Edinboro University of Pennsylvania and her MFA in art photography from Syracuse University. She was the Guna S. Mundheim Fellow for visual arts at the American Academy in Berlin in 2013 and won a fellowship from the John Simon Guggenheim Memorial Foundation in 2014. She is also a 2015 MacArthur Fellow.

More profile about the speaker
LaToya Ruby Frazier | Speaker | TED.com