English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2015

LaToya Ruby Frazier: A visual history of inequality in industrial America

Latoja Rubi Frejžer (LaToya Ruby Frazier): Vizuelna istorija nejednakosti u industrijskoj Americi

Filmed
Views 1,192,907

Proteklih 12 godina, Latoja Rubi Frejžer fotografisala je prijatelje, susede i porodicu u Bredoku, Pensilvanija. Ali iako je čelični grad nedavno slavljen kao zaštitno lice "revitalizacije Pojasa rđe", priča Frejžerove je drugačija i pokazuje pravi uticaj nejednakosti i toksičnosti okoline. U ovom kratkom, snažnom govoru, učesnica TED Fellows programa deli veoma ličan pogled na svet koji se ne viđa često.

- Photographer
LaToya Ruby Frazier focuses her camera lens on her family and her hometown of Braddock, Pennsylvania, to explore themes of family, inequality, health care and environmental racism. Full bio

Duž prastarog puta, niz reku Monogahejla,
00:13
Along the ancient path
of the Monongahela River,
Bredok u Pensilvaniji nalazi se
u istočnom delu okruga Alegejni,
00:17
Braddock, Pennsylvania sits
in the eastern region of Allegheny County,
otprilike 14 kilometara od Pitsburga.
00:22
approximately nine miles
outside of Pittsburgh.
Kao industrijsko predgrađe,
00:28
An industrial suburb,
Bredok je mesto prve čeličane
Endrua Karnegija,
00:30
Braddock is home
to Andrew Carnegie's first steel mill,
fabrike Edgar Tomson.
00:34
the Edgar Thomson Works.
Posluje od 1875.
00:37
Operating since 1875,
i to je poslednja čeličana
u regionu koja još radi.
00:39
it is the last functioning
steel mill in the region.
Tokom 12 godina slikala sam
kolaborativne portrete,
00:45
For 12 years, I have produced
collaborative portraits,
mrtvu prirodu, pejzaže
i slike iz ptičje perspektive
00:50
still lifes, landscapes and aerial views
kako bih načinila vizuelnu arhivu
i opisala presek
00:54
in order to build a visual archive
to address the intersection
industrije čelika,
00:59
of the steel industry,
prirodnog okruženja
01:01
the environment,
i uticaja zdravstenog sistema na tela
moje porodice i zajednice.
01:03
and the health care system's impact
on the bodies of my family and community.
Tradicija i okvirni narativ Bredoka
01:11
The tradition and grand
narrative of Braddock
većinom se sastoje od priča
industrijalaca i radničkih sindikata.
01:14
is mostly comprised of stories
of industrialists and trade unions.
Trenutno, novi narativ za Bredok,
01:20
Currently, the new narrative
about Braddock,
zaštitno lice
za revitalizaciju Pojasa rđe,
01:25
a poster child for Rust Belt
revitalization,
čini priča urbanih pionira
koji otkrivaju novi svet.
01:28
is a story of urban pioneers
discovering a new frontier.
Masovni mediji su izostavili činjenicu
da je stanovništvo Bredoka uglavnom crno.
01:34
Mass media has omitted the fact
that Braddock is predominantly black.
Naše postojanje je preuzeto,
ugušeno i izbrisano.
01:41
Our existence has been co-opted,
silenced and erased.
Četvrta sam generacija loze žena
01:47
Fourth generation in a lineage of women,
i podigla me je baka Rubi
pod svojom zaštitom,
01:51
I was raised under the protection
and care of Grandma Ruby,
sa ugla 8. ulice i 805. avenije Vašingon.
01:56
off 8th Street
at 805 Washington Avenue.
Ona je radila kao upravnik u Gudvilu.
02:01
She worked as a manager for Goodwill.
Majka je bila pomoćna medicinska sestra.
02:07
Mom was a nurse's aid.
Gledala je kako se zatvaraju čeličane
a belci beže u predgrađa.
02:08
She watched the steel mills close
and white flight to suburban developments.
Do vremena kad je moja generacija
počela da hoda ulicama,
02:16
By the time my generation
walked the streets,
nedostatak investicija na lokalnom,
državnom i saveznom nivou
02:19
disinvestment at the local,
state and federal level,
uništio je infrastrukturu
02:24
eroded infrastructure,
a rat protiv droge rasturio je
moju porodicu i zajednicu.
02:26
and the War on Drugs
dismantled my family and community.
Očuh bake Rubi, Gremps,
02:33
Grandma Ruby's stepfather Gramps
bio je jedan od retkih crnih muškaraca
02:36
was one of few black men to retire
from Carnegie's mill with his pension.
koji su napustili
čeličanu Karnegi s penzijom.
Radio je na visokim temperaturama,
02:40
He worked in high temperatures,
rasturao i ponovo sastavljao peći,
čistio komade metala i šljake.
02:43
tearing down and rebuilding furnaces,
cleaning up spilt metal and slag.
Istorija jednog mesta zapisana je
na telu i pejzažu.
02:49
The history of a place is written
on the body and the landscape.
Područja sa dosta saobraćaja,
02:57
Areas of heavy truck traffic,
izloženost benzenu
i atomiziranim metalima,
03:00
exposure to benzene and atomized metals,
rizik od raka i lupusa.
03:04
risk cancer and lupus.
123 licencirana kreveta, 652 radnika,
03:10
One hundred twenty-three licensed beds,
652 employees,
desetkovani programom rehabilitacije.
03:15
rehabilitation programs decimated.
Tužbom za diskriminaciju pri smeštaju
protiv okruga Alegeni
03:23
A housing discrimination lawsuit
against Allegheny County
uklonjeno je mesto gde su nekad
stajale kule Talbot.
03:27
removed where the projects
Talbot Towers once stood.
Nedavno se javilo novo urbano planiranje
za lakšu industriju.
03:33
Recent rezoning for more light industry
has since appeared.
Pikseli na Gugl mapama i Gugl Earth
prikrivaju zapaljivi otpad
03:39
Google Maps and Google Earth pixelations
conceal the flammable waste
kojim se isteruje porodica Ban
iz svog doma i sa svog zemljišta.
03:45
being used to squeeze the Bunn family
off their home and land.
Iznajmila sam helikopter 2013.
03:53
In 2013, I chartered a helicopter
kako bih svojim fotoaparatima zabeležila
ovo agresivno oduzimanje imanja.
03:57
with my cameras to document
this aggressive dispossession.
U letu, moja opažanja otkrivaju
hiljade plastičnih belih svežnjeva
04:05
In flight, my observation reveals
thousands of plastic white bundles
koji su vlasništvo kompanije za očuvanje
04:10
owned by a conservation industry
koja tvrdi da je ekološka
04:13
that claims it's eco-friendly
i reciklira milione guma
04:15
and recycles millions of tires
da očuva živote ljudi
04:18
to preserve people's lives
i unapredi živote ljudi.
04:21
and to improve people's lives.
Moj rad proteže se od mikro
do makro nivoa,
04:25
My work spirals from the micro
to the macro level,
iskopavajući skrivene istorije.
04:30
excavating hidden histories.
Nedavno smo u Muzeju umetnosti Sijetla
04:33
Recently, at the Seattle Art Museum,
Ajzak Ban i ja postavljali ovu izložbu,
04:36
Isaac Bunn and I mounted this exhibition,
i iskoristili smo je kao platformu
kojom on iskazuje svoj glas.
04:40
and the exhibition was used
as a platform to launch his voice.
Kroz vraćanje našeg narativa,
nastavićemo da se borimo
04:46
Through reclamation of our narrative,
protiv brisanja istorije
i socioekonomske nejednakosti.
04:49
we will continue to fight historic erasure
and socioeconomic inequality.
Hvala vam.
04:56
Thank you.
(Aplauz)
04:58
(Applause)
Translated by Mile Živković
Reviewed by Milenka Okuka

▲Back to top

About the speaker:

LaToya Ruby Frazier - Photographer
LaToya Ruby Frazier focuses her camera lens on her family and her hometown of Braddock, Pennsylvania, to explore themes of family, inequality, health care and environmental racism.

Why you should listen

TED Fellow LaToya Ruby Frazier uses photography, video and performance to address issues of industrialism, rustbelt revitalization, environmental justice, healthcare inequality, family and communal history. Some of her work, which features images of her mother and grandmother (Grandma Ruby) was published in her first book, The Notion of Family, which received the International Center for Photography Infinity Award.

She has exhibited her work widely in the United States and elsewhere, with solo exhibitions at the Brooklyn Museum, Seattle Art Museum, the Institute of Contemporary Art in Boston and the Contemporary Arts Museum Houston. She is an assistant professor of photography at the School of Art Institute of Chicago, having previously taught at Yale, Rutgers and Syracuse University.

LaToya received her BFA in applied media arts from Edinboro University of Pennsylvania and her MFA in art photography from Syracuse University. She was the Guna S. Mundheim Fellow for visual arts at the American Academy in Berlin in 2013 and won a fellowship from the John Simon Guggenheim Memorial Foundation in 2014. She is also a 2015 MacArthur Fellow.

More profile about the speaker
LaToya Ruby Frazier | Speaker | TED.com