English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2015

LaToya Ruby Frazier: A visual history of inequality in industrial America

LaToya Ruby Frazier: Egy vizuális történet az egyenlőtlenségről az ipari Amerikában

Filmed
Views 1,180,036

Az utóbbi 12 évben, LaToya Ruby Frazier barátokat, szomszédokat és családtagokat fényképezett Braddockban, Pennsylvania államban. Habár az acélvárost a "Rozsdaövezet újraélesztésének" modelljeként üdvözölték, Frazier képei egy másik történetről tanúskodnak, amely az egyenlőtlenség és a környezetmérgezés igazi hatásáról szól. Ebben a rövid, erőteljes beszédben, a TED-tag egy mélyen személyes bepillantást ad egy gyakran láthatatlan világba.

- Photographer
LaToya Ruby Frazier focuses her camera lens on her family and her hometown of Braddock, Pennsylvania, to explore themes of family, inequality, health care and environmental racism. Full bio

Along the ancient path
of the Monongahela River,
A Monongahela folyó menti
ősi útvonalon
00:13
Braddock, Pennsylvania sits
in the eastern region of Allegheny County,
találhtató Braddock, Pennsylvania,
Allegheny megye keleti részén
00:17
approximately nine miles
outside of Pittsburgh.
körülbelül 14 kilométerre Pittsburgh-től.
00:22
An industrial suburb,
Egy ipari övezet,
00:28
Braddock is home
to Andrew Carnegie's first steel mill,
amely otthont ad
Andrew Carnegie első acélüzemének,
00:30
the Edgar Thomson Works.
az Edgar Thomson Műveknek.
00:34
Operating since 1875,
1875 óta üzemel,
00:37
it is the last functioning
steel mill in the region.
és ez az utolsó működő
acélüzem a régióban.
00:39
For 12 years, I have produced
collaborative portraits,
12 éven át készítettem
kollaboratív portrékat,
00:45
still lifes, landscapes and aerial views
csendéleteket, tájfotókat
és légi felvételeket,
00:50
in order to build a visual archive
to address the intersection
egy vizuális archívum érdekében,
hogy felhívjam a figyelmet a kapcsolatra
00:54
of the steel industry,
az acélipar,
00:59
the environment,
a környezet
01:01
and the health care system's impact
on the bodies of my family and community.
és az egészségügyi rendszer családomra
és közösségemre gyakorolt hatása közt.
01:03
The tradition and grand
narrative of Braddock
Braddock hagyománya
és nagyszerű történelme
01:11
is mostly comprised of stories
of industrialists and trade unions.
többnyire gyárosok és szakszervezetek
elbeszéléseiből áll.
01:14
Currently, the new narrative
about Braddock,
Braddock új történelme,
01:20
a poster child for Rust Belt
revitalization,
a "Rozsdaövezet" felújításának
iskolapéldája,
01:25
is a story of urban pioneers
discovering a new frontier.
jelenleg városi úttörők története
egy új határvidék felfedezéséről.
01:28
Mass media has omitted the fact
that Braddock is predominantly black.
A sajtóból rendszeresen kimarad a tény,
hogy Braddock javarészt fekete lakosságú.
01:34
Our existence has been co-opted,
silenced and erased.
A létezésünket gyakran beolvasztották,
elnémították és eltörölték.
01:41
Fourth generation in a lineage of women,
Egy női leszármazási ág
negyedik generációjaként
01:47
I was raised under the protection
and care of Grandma Ruby,
Ruby nagyi védelme
és gondviselése alatt nevelkedtem,
01:51
off 8th Street
at 805 Washington Avenue.
a Nyolcadik utcából nyíló
Washington sugárút 805 alatt.
01:56
She worked as a manager for Goodwill.
Üzletvezetőként dolgozott a Goodwillnél.
02:01
Mom was a nurse's aid.
Anyu egészségügyi gondozó volt.
02:07
She watched the steel mills close
and white flight to suburban developments.
Figyelte az acélüzem bezárását
és a fehérek migrációját a kertvárosokba.
02:08
By the time my generation
walked the streets,
Mire az én generációm járta az utcákat,
02:16
disinvestment at the local,
state and federal level,
a befektetés kivonása helyi, állami
és szövetségi szinten,
02:19
eroded infrastructure,
aláásta az infrastruktúrát,
02:24
and the War on Drugs
dismantled my family and community.
és a drogok elleni harc lebontotta
a családomat és a közösségemet.
02:26
Grandma Ruby's stepfather Gramps
Rubi nagyi mostohaapja, Papa,
02:33
was one of few black men to retire
from Carnegie's mill with his pension.
egyike volt a kevés fekete férfinak, aki
Carnegie üzeméből ment nyugdíjba.
02:36
He worked in high temperatures,
Magas hőmérsekletű
környezetben dolgozott,
02:40
tearing down and rebuilding furnaces,
cleaning up spilt metal and slag.
kemencéket szedett szét és rakott össze,
kiömlött fémet meg salakot takarított.
02:43
The history of a place is written
on the body and the landscape.
A hely történelme a testre
és a tájra van írva.
02:49
Areas of heavy truck traffic,
Sűrű kamion forgalom,
02:57
exposure to benzene and atomized metals,
benzénnek és elporlasztott fémeknek
való kitettség,
03:00
risk cancer and lupus.
rák és lupusz kockázata.
03:04
One hundred twenty-three licensed beds,
652 employees,
Százhuszonhárom engedélyezett ágy,
652 alkalmazott,
03:10
rehabilitation programs decimated.
rehabilitációs programok megtizedelve.
03:15
A housing discrimination lawsuit
against Allegheny County
Egy Allegheny megye elleni
lakásügyi diszkriminációs per
03:23
removed where the projects
Talbot Towers once stood.
eltávolította az állami lakótelepet,
a Talbot Towerst.
03:27
Recent rezoning for more light industry
has since appeared.
Azóta a területet átszervezték
a könnyűipar számára.
03:33
Google Maps and Google Earth pixelations
conceal the flammable waste
A Google Térképen és Google Földön pixelek
rejtik el a tűzveszélyes hulladékot,
03:39
being used to squeeze the Bunn family
off their home and land.
amelyet arra használnak, hogy kitúrják
Bunnékat az otthonukból és a földjükről.
03:45
In 2013, I chartered a helicopter
2013-ban kibéreltem egy helikoptert,
03:53
with my cameras to document
this aggressive dispossession.
hogy a kamerámmal dokumentáljam
ezt az aggresszív birtokelvételt.
03:57
In flight, my observation reveals
thousands of plastic white bundles
A repülés közbeni megfigyelésem több ezer
fehér műanyag csomagot fedett fel,
04:05
owned by a conservation industry
amelyek egy környezetvédelmi cég
birtokában vannak,
04:10
that claims it's eco-friendly
amely azt állítja magáról,
hogy környezetbarát,
04:13
and recycles millions of tires
és hogy több milliónyi kerékabroncsot
hasznosít újra,
04:15
to preserve people's lives
hogy megőrizze emberek életét,
04:18
and to improve people's lives.
és hogy javítsa emberek életét.
04:21
My work spirals from the micro
to the macro level,
A munkám a mikro szintről
a makróra emelkedett,
04:25
excavating hidden histories.
elrejtett históriákat tárok fel.
04:30
Recently, at the Seattle Art Museum,
Nemrég a Seattle-i Művészeti Múzeumban
04:33
Isaac Bunn and I mounted this exhibition,
Isaac Bunn és én megszerveztük
ezt a kiállítást,
04:36
and the exhibition was used
as a platform to launch his voice.
és platformként használtuk arra,
hogy Bunn hallassa a hangját.
04:40
Through reclamation of our narrative,
A történetünk visszakövetelése által
04:46
we will continue to fight historic erasure
and socioeconomic inequality.
harcolni fogunk a történelmi eltörlés és
társadalmi-gazdasági egyenlőtlenség ellen.
04:49
Thank you.
Köszönöm.
04:56
(Applause)
(Taps)
04:58
Translated by Lívia Sági
Reviewed by Izabella Szalma

▲Back to top

About the speaker:

LaToya Ruby Frazier - Photographer
LaToya Ruby Frazier focuses her camera lens on her family and her hometown of Braddock, Pennsylvania, to explore themes of family, inequality, health care and environmental racism.

Why you should listen

TED Fellow LaToya Ruby Frazier uses photography, video and performance to address issues of industrialism, rustbelt revitalization, environmental justice, healthcare inequality, family and communal history. Some of her work, which features images of her mother and grandmother (Grandma Ruby) was published in her first book, The Notion of Family, which received the International Center for Photography Infinity Award.

She has exhibited her work widely in the United States and elsewhere, with solo exhibitions at the Brooklyn Museum, Seattle Art Museum, the Institute of Contemporary Art in Boston and the Contemporary Arts Museum Houston. She is an assistant professor of photography at the School of Art Institute of Chicago, having previously taught at Yale, Rutgers and Syracuse University.

LaToya received her BFA in applied media arts from Edinboro University of Pennsylvania and her MFA in art photography from Syracuse University. She was the Guna S. Mundheim Fellow for visual arts at the American Academy in Berlin in 2013 and won a fellowship from the John Simon Guggenheim Memorial Foundation in 2014. She is also a 2015 MacArthur Fellow.

More profile about the speaker
LaToya Ruby Frazier | Speaker | TED.com