English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2015

LaToya Ruby Frazier: A visual history of inequality in industrial America

ЛаТойа Рубі Фрейзьє: Візуальна історія нерівності в промисловій Америці

Filmed
Views 1,180,036

Останні 12 років ЛаТойа Рубі Фрейзьє фотографує друзів, сусідів і свою сім'ю у Бреддоку, штат Пенсильванія. Попри те, що недавно це містечко називали символом відродженням промисловості, фотографії Фрейзьє розповідають зовсім іншу історію - історію впливу нерівності та забруднення довкілля. У своєму короткому, проте надзвичайно переконливому виступі учасниця стипендіальної програми TED Fellow ділиться власним поглядом на часто невидимий світ.

- Photographer
LaToya Ruby Frazier focuses her camera lens on her family and her hometown of Braddock, Pennsylvania, to explore themes of family, inequality, health care and environmental racism. Full bio

Along the ancient path
of the Monongahela River,
Бреддок, штат Пенсильванія, розташований
вздовж русла давньої річки
00:13
Braddock, Pennsylvania sits
in the eastern region of Allegheny County,
Мононґагіла на сході округу Аллеґені,
00:17
approximately nine miles
outside of Pittsburgh.
що приблизно 9 миль від Пітсбурга.
00:22
An industrial suburb,
Промислове провінційне містечко
00:28
Braddock is home
to Andrew Carnegie's first steel mill,
Бреддок - домівка для першого заводу
виробництва сталі Ендрю Карнеґі,
00:30
the Edgar Thomson Works.
заводів Едґара Томсона.
00:34
Operating since 1875,
Заснований ще 1875 року,
00:37
it is the last functioning
steel mill in the region.
це - останній завод регіону,
що досі функціонує.
00:39
For 12 years, I have produced
collaborative portraits,
Вже 12 років я малюю колективні портрети,
00:45
still lifes, landscapes and aerial views
натюрморти, пейзажі та роблю аерознімки
00:50
in order to build a visual archive
to address the intersection
для того, щоб побудувати візуальний архів
і показати зв'язок між
00:54
of the steel industry,
індустрією виготовлення сталі,
00:59
the environment,
довкіллям і системою
охорони здоров'я,
01:01
and the health care system's impact
on the bodies of my family and community.
який впливає на організми
членів моєї родини та спільноти.
01:03
The tradition and grand
narrative of Braddock
Традиції і велика історія Бреддоку
01:11
is mostly comprised of stories
of industrialists and trade unions.
здебільшого складається з історій
промисловців і профспілок.
01:14
Currently, the new narrative
about Braddock,
Наразі нова історія Бреддоку стосується
01:20
a poster child for Rust Belt
revitalization,
відродження промислового сектору.
01:25
is a story of urban pioneers
discovering a new frontier.
Це - історія міських піонерів,
які відкривають нові горизонти.
01:28
Mass media has omitted the fact
that Braddock is predominantly black.
Медіа проігнорували те, що в Бреддоку
живуть здебільшого чорношкірі.
01:34
Our existence has been co-opted,
silenced and erased.
Наше існування було тихо
асимільовано і стерто.
01:41
Fourth generation in a lineage of women,
Я належу до четвертого
покоління жінок
01:47
I was raised under the protection
and care of Grandma Ruby,
і виховувалась під опікою
й турботою бабусі Рубі,
01:51
off 8th Street
at 805 Washington Avenue.
поблизу 8-ої вулиці на
Вашинґтон-авеню, 805.
01:56
She worked as a manager for Goodwill.
Вона працювала менеджером
у крамниці вживаних товарів.
02:01
Mom was a nurse's aid.
Мама працювала помічницею
медсестри.
02:07
She watched the steel mills close
and white flight to suburban developments.
Вона бачила закриття сталевих заводів
і переселення білих у приміські райони.
02:08
By the time my generation
walked the streets,
Коли вже моє покоління заполонило вулиці,
02:16
disinvestment at the local,
state and federal level,
нестача фінансування на місцевому рівні,
на рівні штату та на федеральному рівні,
02:19
eroded infrastructure,
зіпсована інфраструктура,
02:24
and the War on Drugs
dismantled my family and community.
війна з наркотиками довели до злиднів
нашу сім'ю та спільноту.
02:26
Grandma Ruby's stepfather Gramps
Вітчим бабусі Рубі - Дідусь -
02:33
was one of few black men to retire
from Carnegie's mill with his pension.
був один із чорношкірих чоловіків, хто
вийшов на пенсію з фабрики Карнеґі.
02:36
He worked in high temperatures,
Він працював в умовах високих температур,
02:40
tearing down and rebuilding furnaces,
cleaning up spilt metal and slag.
розбираючи та збираючи котли,
прибираючи розлитий метал і вигарки.
02:43
The history of a place is written
on the body and the landscape.
Історія місця викарбувана на тілі та
ландшафті.
02:49
Areas of heavy truck traffic,
Територія з інтенсивним рухом вантажівок,
02:57
exposure to benzene and atomized metals,
вплив бензолу і розпиленого металу,
03:00
risk cancer and lupus.
ризик раку та вовчаку.
03:04
One hundred twenty-three licensed beds,
652 employees,
123 дозволених місць і 652 працівника,
03:10
rehabilitation programs decimated.
занедбані реабілітаційні програми.
03:15
A housing discrimination lawsuit
against Allegheny County
Судовий позов проти округу Аллеґні
стосовно житлової дискримінації
03:23
removed where the projects
Talbot Towers once stood.
призвів до руйнування соціальних
будинків Талбот Тауерз.
03:27
Recent rezoning for more light industry
has since appeared.
З того часу почали роботу над
впровадженням більш легкої промисловості.
03:33
Google Maps and Google Earth pixelations
conceal the flammable waste
Розширення на картах Google приховує
існування вибухонебезпечних відходів,
03:39
being used to squeeze the Bunn family
off their home and land.
які використовують, щоб прогнати
сім'ю Банн з її рідної землі.
03:45
In 2013, I chartered a helicopter
У 2013 я на гелікоптері
03:53
with my cameras to document
this aggressive dispossession.
зняла на камеру це агресивне
незаконне виселення.
03:57
In flight, my observation reveals
thousands of plastic white bundles
З повітря я зафіксувала тисячі
білих пластикових пляшок,
04:05
owned by a conservation industry
що їх викидає промисловість
консервації продуктів.
04:10
that claims it's eco-friendly
Вони заявляє про свою турботу
про довкілля
04:13
and recycles millions of tires
і переробляє мільйони шин,
04:15
to preserve people's lives
щоб зберегти людські життя
04:18
and to improve people's lives.
і покращити їх.
04:21
My work spirals from the micro
to the macro level,
Я працюю на мікро- та макрорівнях,
04:25
excavating hidden histories.
розкриваю приховані історії.
04:30
Recently, at the Seattle Art Museum,
Нещодавно в Музеї мистецтв Сіеттлу
04:33
Isaac Bunn and I mounted this exhibition,
ми з Ісааком Банном створили виставку,
04:36
and the exhibition was used
as a platform to launch his voice.
яку використали як платформу,
щоб голос Ісаака почули.
04:40
Through reclamation of our narrative,
Постійно розповідаючи нашу історію,
ми невпинно боремося
04:46
we will continue to fight historic erasure
and socioeconomic inequality.
з неповнотою даних історії
та соціо-економічною нерівністю.
04:49
Thank you.
Дякую за увагу.
04:56
(Applause)
(Оплески)
04:58
Translated by Iryna Novoseltseva
Reviewed by Hanna Leliv

▲Back to top

About the speaker:

LaToya Ruby Frazier - Photographer
LaToya Ruby Frazier focuses her camera lens on her family and her hometown of Braddock, Pennsylvania, to explore themes of family, inequality, health care and environmental racism.

Why you should listen

TED Fellow LaToya Ruby Frazier uses photography, video and performance to address issues of industrialism, rustbelt revitalization, environmental justice, healthcare inequality, family and communal history. Some of her work, which features images of her mother and grandmother (Grandma Ruby) was published in her first book, The Notion of Family, which received the International Center for Photography Infinity Award.

She has exhibited her work widely in the United States and elsewhere, with solo exhibitions at the Brooklyn Museum, Seattle Art Museum, the Institute of Contemporary Art in Boston and the Contemporary Arts Museum Houston. She is an assistant professor of photography at the School of Art Institute of Chicago, having previously taught at Yale, Rutgers and Syracuse University.

LaToya received her BFA in applied media arts from Edinboro University of Pennsylvania and her MFA in art photography from Syracuse University. She was the Guna S. Mundheim Fellow for visual arts at the American Academy in Berlin in 2013 and won a fellowship from the John Simon Guggenheim Memorial Foundation in 2014. She is also a 2015 MacArthur Fellow.

More profile about the speaker
LaToya Ruby Frazier | Speaker | TED.com