ABOUT THE SPEAKER
Michele L. Sullivan - Social innovator
Michele L. Sullivan is known for her sustainable and collaborative approach to philanthropic investing.

Why you should listen

Michele L. Sullivan has held various globally influential leadership positions at Caterpillar during her 29-year career. She currently is Caterpillar's Director of Corporate Social Innovation and President of the Caterpillar Foundation, the philanthropic arm of Caterpillar Inc.

Throughout Sullivan's career, she has dramatically grown the reach, influence and impact of each role. Her time with the Caterpillar Foundation is no different. She has taken the Caterpillar Foundation from a transactional Foundation into a global and strategic Foundation. She has moved the Foundation from Corporate Social Responsibility into Corporate Social Innovation. This strategy places the human need first, not as an afterthought of profit. Sullivan is well known for her global expertise and sustainable and collaborative approach to philanthropic investing.

Sullivan strongly believes monumental and sustainable change in our largest global challenges can only happen through partnerships and collaboration between public, private and non-profit entities. This strategy resulted in the Caterpillar Foundation's transformation into one of the most influential corporate foundations and, ultimately, the launch of the Foundation's collaborative impact platform, Together.Stronger.

Determination and resilience have been present throughout Sullivan;s life. She endured many years of orthopedic surgeries and other challenges. She provided leadership starting in the Little Prairie Chapter of Little People of America as a teenager. She was named by Inside Philanthropy as one of the 50 most powerful women in philanthropy and she served as a US delegate to the United Nations Commission on the Status of Women. She is a member of the ONE board of directors and chairs the Greater Peoria Local Initiatives Support Corporation (LISC) Advisory Board. She earned her MBA from Bradley University, and she is the first woman to be President of the Caterpillar Foundation.

More profile about the speaker
Michele L. Sullivan | Speaker | TED.com
TEDWomen 2016

Michele L. Sullivan: Asking for help is a strength, not a weakness

Michele L. Sullivan: Tražiti pomoć je snaga, a ne slabost

Filmed:
1,604,468 views

Svi prolazimo kroz izazove - neke možeš vidjeti, većinu ne, kaže Michele L. Sullivan. U govoru o pogledu na stvari, Sullivan dijeli priče ispunjene humorom i mudrošću te nas podsjeća da smo svi mi dio međusobnih sustava podrške. "Jedine cipele u kojima možeš hodati su tvoje," kaže. "Suosjećanjem, hrabrošću i razumijevanjem možemo ići zajedno, jedni pored drugih."
- Social innovator
Michele L. Sullivan is known for her sustainable and collaborative approach to philanthropic investing. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
We all have milestonesprekretnice in life
that we rememberzapamtiti so vividlyživo.
0
560
4416
Svi mi imamo prekretnice u životu
kojih se jasno sjećamo.
00:17
The first one for me
was when I was enteringulazak kindergartenDječji vrtić.
1
5000
3616
Moja prva se dogodila
kada sam krenula u vrtić.
00:20
My bigvelika brotherbrat was in schoolškola,
and by gollysto mu muka, it was my time.
2
8640
3440
Moj je stariji brat već bio u školi i,
moj Bože, došao je i moj trenutak.
00:25
And I wentotišao trottin'trottin' down that hallwayhodnik.
3
13000
2256
Kaskala sam tim hodnikom.
00:27
I was so exciteduzbuđen, I almostskoro wetmokro myselfsebe.
4
15280
2480
Bila sam toliko uzbuđena
da sam se skoro pomokrila.
00:30
And I go to the doorvrata,
5
18520
1576
Dođem do vrata
i tamo je bila učiteljica,
toplo me dočekavši,
00:32
and there was the teacheručitelj, nastavnik, profesor
with a warmtoplo welcomeDobrodošli,
6
20120
2616
uvela me u učionicu,
00:34
and she tookuzeo me into the classroomučionica,
7
22760
2136
i pokazala mi moj mali ormarić.
00:36
showedpokazala me my little cubbyholeSada radi --
8
24920
1576
Svi se sjećamo tih malih ormarića, zar ne?
00:38
we all rememberzapamtiti those
little cubbyholescubbyholes, don't we --
9
26520
2616
I tamo smo stavili stvari.
00:41
and we put our stuffstvari in there.
10
29160
1440
00:43
And then she said, "Go over to the circlekrug
11
31240
1976
Onda je rekla, "Idi do kruga
i igraj se s djecom do početka nastave."
00:45
and playigrati with the kidsdjeca
untildo classklasa startspočinje."
12
33240
2280
00:48
So I wentotišao over there
and ploppedplopped down like I ownedvlasništvu the placemjesto,
13
36160
3456
Otišla sam tamo i sjela
kao da sam najvažnija osoba na svijetu,
i igrala sam se
00:51
and I'm playingigranje,
14
39640
1416
i odjednom dečko kraj mene,
00:53
and all of a suddennaglo, the boydječak nextSljedeći to me,
15
41080
1905
nosio je bijelu majicu
i plave kratke hlače.
00:55
he was wearingnošenje a whitebijela shirtkošulja
with blueplava shortskratke hlače.
16
43009
3047
Sjećam se kao da je bilo jučer.
00:58
I rememberzapamtiti it like it was yesterdayjučer.
17
46080
1720
01:00
SuddenlyOdjednom he stoppedprestao playingigranje and he said,
18
48840
2656
Najednom se prestao igrati i rekao je,
"Zašto si tako niska?"
01:03
"Why are you so shortkratak?"
19
51520
1600
01:05
And I just keptčuva playingigranje.
I didn't think he was talkingkoji govori to me.
20
53920
2896
Ja sam se nastavila igrati.
Nisam mislila da govori meni.
(Smijeh)
01:08
(LaughterSmijeh)
21
56840
1016
Rekao je glasnije,
01:09
And in a louderglasnije voiceglas, he said,
22
57880
1816
"Hej, zašto si tako niska?"
01:11
"Hey, why are you so shortkratak?"
23
59720
2280
01:14
So I lookedgledao up and I said,
24
62600
1416
Pogledala sam ga i rekla,
"O čemu govoriš? Igrajmo se. Sretni smo.
01:16
"What are you talkingkoji govori about?
Let's just playigrati. We're happysretan.
25
64040
3696
Čekala sam ovo."
01:19
I've been waitingčekanje for this."
26
67760
1360
01:21
And so we playedigrao,
and about a minuteminuta laterkasnije,
27
69920
2176
I igrali smo se, a minutu kasnije
djevojčica do njega
u bijeloj majici i ružičastoj suknji,
01:24
the girldjevojka nextSljedeći to him,
in a whitebijela shirtkošulja and a pinkružičasta skirtsuknja,
28
72120
3656
ustala je, stavila ruke na kukove,
01:27
stoodstajao up, put her handsruke on her hipskukova,
29
75800
1736
i rekla, "Da, zašto izgledaš
toliko drugačije?"
01:29
and said, "Yeah,
why do you look so differentdrugačiji?"
30
77560
3040
01:33
And I wentotišao, "What are you talkingkoji govori about?
31
81560
2896
Rekoh, "O čemu pričaš?
Ne izgledam drugačije. Nisam niska.
Idemo se samo igrati."
01:36
I don't look differentdrugačiji. I'm not shortkratak.
Again, let's just playigrati."
32
84480
3360
01:40
About this time, I lookedgledao
all around the circlekrug I was in,
33
88520
3496
Tada sam bolje pogledala
po krugu i vidjela,
da su se sva djeca
prestala igrati i gledala me.
01:44
and all the kidsdjeca had stoppedprestao playingigranje
and they were all looking at me.
34
92040
3360
01:48
And I'm thinkingmišljenje --
35
96120
1576
I mislila sam,
u današnjem bi to jeziku
bilo "OMG" ili "WTF."
01:49
in today'sdanas je languagejezik,
it would be "OMGOMG" or "WTFWTF."
36
97720
3776
(Smijeh)
01:53
(LaughterSmijeh)
37
101520
2640
01:57
What just happeneddogodilo?
38
105880
1200
Što se upravo dogodilo?
02:00
So all the confidencepovjerenje
that I wentotišao in with that morningjutro
39
108240
3616
Svo samopouzdanje
s kojim sam to jutro ušla
venulo je kako je jutro odmicalo,
02:03
was witheringsušenje away as the morningjutro wentotišao on
40
111880
3336
a pitanja su samo nadolazila.
02:07
and the questionspitanja keptčuva comingdolazak.
41
115240
1680
02:09
And at the endkraj of the morningjutro,
before I wentotišao home,
42
117640
2536
Na kraju jutra,
prije no što sam otišla kući,
učiteljica nas je postavila u krug,
02:12
the teacheručitelj, nastavnik, profesor had us in a circlekrug,
43
120200
1936
i našla sam se izvan toga kruga.
02:14
and I actuallyzapravo foundpronađeno myselfsebe
outsideizvan of the circlekrug.
44
122160
2696
Nisam nikoga mogla pogledati.
02:16
I couldn'tne mogu look at anybodyiko.
45
124880
1336
Nisam razumjela što se dogodilo.
02:18
I could not understandrazumjeti what just happeneddogodilo.
46
126240
2640
02:22
And over the nextSljedeći fewnekoliko yearsgodina,
47
130039
1897
Sljedećih nekoliko godina
mrzila sam izlaziti u javnost.
02:23
I hatedomrznut to go out in publicjavnost.
48
131960
2096
Osjetila sam svaki pogled, svaki hihot,
02:26
I feltosjećala everysvaki starebuljiti, everysvaki gigglecerekanje,
49
134080
2896
svaki upereni prst,
02:29
everysvaki pointedšiljast fingerprst,
50
137000
1656
ne srednji prst,
02:30
not the fingerprst,
51
138680
1416
već svaki upereni prst,
02:32
but everysvaki pointedšiljast fingerprst,
52
140120
1936
i mrzila sam to.
02:34
and I hatedomrznut it.
53
142080
1256
Skrivala bih se iza nogu svojih roditelja,
kako me nitko ne bi vidio.
02:35
I would hidesakriti behindiza my parents'roditelja legsnoge
like nobodynitko could see me.
54
143360
2920
02:39
And as a childdijete,
55
147200
1376
Kao dijete,
ne možeš razumjeti
radoznalost drugog djeteta,
02:40
you can't understandrazumjeti
anotherjoš child'sdjeteta curiosityznatiželja,
56
148600
3336
niti neukost odrasle osobe.
02:43
norni an adult'sodraslih ignoranceneznanje.
57
151960
1760
02:46
It becamepostao very apparentOčito to me
that the realstvaran worldsvijet was not builtizgrađen
58
154680
4336
Postalo mi je jasno
da stvarni svijet nije sagrađen
za nekoga moje veličine,
i doslovce i figurativno.
02:51
for someonenetko of my sizeveličina,
bothoba literallydoslovce or figurativelyfigurativno.
59
159040
4000
02:56
And so I have no anonymityanonimnost,
as you can probablyvjerojatno tell,
60
164200
5576
Nisam imala nikakve anonimnosti,
kao što vjerojatno vidite,
i dok možete vidjeti moju veličinu,
03:01
and while you can see my sizeveličina,
61
169800
1736
03:03
we all go throughkroz manymnogi challengesizazovi
throughkroz our lifetimedoživotno.
62
171560
3496
svi prolazimo kroz mnoge izazove
tijekom svojih života.
Neke možete vidjeti, poput mojih.
03:07
And some you can see, like minerudnik.
63
175080
2976
Većinu ne možete.
03:10
MostVećina you can't.
64
178080
1576
03:11
You can't tell if someone'snetko dealingbavljenje
with a mentalmentalni illnessbolest,
65
179680
4976
Ne vidite kada se netko nosi
s mentalnom bolešću,
ili kada ga muči
vlastiti spolni identitet,
03:16
or they're strugglingbore
with theirnjihov genderrod identityidentitet,
66
184680
2576
kada brine za starijeg roditelja,
03:19
they're caringbrižan for an agingstarenje parentroditelj,
67
187280
2536
kada ima financijskih problema.
03:21
they're havingima financialfinancijska difficultyteškoća.
68
189840
1736
Ne možete vidjeti takve stvari.
03:23
You can't see that kindljubazan of stuffstvari.
69
191600
1920
03:26
So while you can see
70
194560
1816
Iako možete vidjeti
da je jedan od mojih izazova
moja veličina,
03:28
one of my challengesizazovi is my sizeveličina,
71
196400
2816
vidjeti ne znači razumjeti
03:31
seeingvidim does not mean you understandrazumjeti
72
199240
2336
što znači biti ja,
ili kroz što prolazim svakoga dana.
03:33
what it's trulyuistinu to be me on a dailydnevno basisosnova,
or what I go throughkroz.
73
201600
4816
Tu sam kako bih pobila mit.
03:38
And so I'm here to debunkraskrinkati a mythmit.
74
206440
2456
Ne vjerujem da možeš
hodati u tuđim cipelama,
03:40
I do not believe you can
walkhodati in someonenetko else'sdrugo je shoescipele,
75
208920
4136
i baš zato moramo usvojiti
nov način davanja sebe.
03:45
and because of that, we mustmora adoptposvojiti
a newnovi way of givingdavanje of ourselvessebe.
76
213080
4616
Jednostavno rečeno,
nikada neću znati kako je biti vi
03:49
SimplyJednostavno statednavedeno, I will never know
what it's like to be you
77
217720
3896
i vi nikada nećete znati kako je biti ja.
03:53
and you will never know
what it's like to be me.
78
221640
2816
Ne mogu se suočiti s vašim strahovima
ili ganjati vaše snove,
03:56
I cannotNe možete facelice your fearsstrahovi
or chaseChase your dreamssnovi,
79
224480
2776
03:59
and you can't do that for me,
80
227280
1856
ni vi to ne možete napraviti za mene,
no možemo se međusobno podržavati.
04:01
but we can be supportivepodržavaju of eachsvaki other.
81
229160
2520
04:04
InsteadUmjesto toga of tryingtežak to walkhodati
in eachsvaki other'sdrugi shoescipele,
82
232360
2616
Umjesto hodanja u tuđim cipelama,
moramo usvojiti novi način davanja sebe.
04:07
we mustmora adoptposvojiti a newnovi way
of givingdavanje of ourselvessebe.
83
235000
3240
04:11
I learnednaučeno at an earlyrano agedob
84
239440
1856
Već sam u ranoj dobi naučila
da neke stvari moram raditi
drugačije od većine ljudi,
04:13
that I did have to do some things
differentdrugačiji than mostnajviše people,
85
241320
3856
no naučila sam i da smo
u nekim stvarima ravnopravni,
04:17
but I alsotakođer learnednaučeno there were things
I was on equaljednak footinguporište with,
86
245200
3456
kao u učionici.
04:20
and one of those was the classroomučionica.
87
248680
2136
Heh, heh, heh. Bila sam jednaka.
04:22
HehHeh, hehHeh, hehHeh. I was equaljednak.
88
250840
1960
04:25
As a matterstvar of factčinjenica,
I excelledOdlično in the classroomučionica.
89
253960
2936
Zapravo, bila sam izvrsna na nastavi.
To je bilo od životne važnosti,
otkrila sam to kako sam odrastala
04:28
This was vitallyod vitalne importantvažno,
I discoveredotkriven as I grewrastao olderstariji
90
256920
3575
i shvatila da neću moći
raditi fizički posao.
04:32
and realizedshvatio I wasn'tnije going to be ableu stanju
to do a physicalfizička jobposao.
91
260519
3297
Trebalo mi je obrazovanje.
04:35
I neededpotreban an educationobrazovanje.
92
263840
1840
04:38
So I wentotišao on and got a universitysveučilište degreestupanj,
93
266240
2936
Nastavila sam školovanje i diplomirala,
no mislila sam kako bih trebala
biti korak ispred drugih za posao,
04:41
but I feltosjećala to be one stepkorak aheadnaprijed
of everyonesvatko for employmentzapošljavanje,
94
269200
3776
trebala sam magistrirati,
04:45
I neededpotreban to have
an advancednapredan universitysveučilište degreestupanj,
95
273000
3216
pa sam to i napravila.
04:48
so I wentotišao aheadnaprijed and got that.
96
276240
1416
Sada sam bila spremna za intervju.
04:49
Now I'm readyspreman for my interviewintervju.
97
277680
1896
Sjećate li se svog prvog intervjua?
Što ću obući?
04:51
RememberSjećam se your first interviewintervju?
What am I going to wearnositi?
98
279600
2856
Koja pitanja?
04:54
What questionspitanja?
99
282480
1216
I ne smijem zaboraviti čvrst stisak
kod rukovanja.
04:55
And don't forgetzaboraviti that firmfirma handshakestisak ruke.
100
283720
1800
04:58
I was right there with you.
101
286040
1736
Tako je i meni bilo.
I tako, 24 sata prije intervjua,
04:59
So 24 hourssati before my interviewintervju,
102
287800
2016
prijateljica koju znam cijeli život,
05:01
a friendprijatelj of minerudnik
who I've knownznan all my life
103
289840
2536
nazvala me i rekla, "Michele,
zgrada u koju ideš ima stepenice."
05:04
calledzvao and said, "MicheleMichele,
the buildingzgrada you're going in has stepskoraci."
104
292400
4296
A znala je da se ne mogu
penjati stepenicama.
05:08
And she knewznao I couldn'tne mogu climbpopeti se stepskoraci.
105
296720
2176
I odjednom se moj fokus promijenio.
05:10
So suddenlyiznenada, my focusfokus changedpromijenjen.
106
298920
1856
U svojim cipelama, zabrinula sam se
kako ću tamo stići.
05:12
In my shoescipele, I was worriedzabrinut
about how am I going to get there?
107
300800
3440
05:17
So I wentotišao earlyrano and foundpronađeno a loadingučitavanje dockdok
and got in and had a great interviewintervju.
108
305120
5456
Uranila sam i našla rampu za utovar,
ušla i imala odličan intervju.
Nisu znali što sam sve prošla
toga dana, i to je OK.
05:22
They had no ideaideja what I wentotišao throughkroz
for the day and that's OK.
109
310600
2960
05:26
You're probablyvjerojatno thinkingmišljenje my greatestnajveći
challengeizazov that day was the interviewintervju,
110
314480
3496
Vjerojatno mislite da je moj najveći
izazov toga dana bio intervju,
ili ulazak u zgradu.
05:30
or gettinguzimajući in the buildingzgrada.
111
318000
1896
U stvarnosti, moj najveći izazov
toga dana bilo je
05:31
In realitystvarnost, my biggestnajveći challengeizazov that day
112
319920
2616
prijeći rampu, bez da me netko pregazi.
05:34
was gettinguzimajući throughkroz the loadingučitavanje dockdok
withoutbez gettinguzimajući runtrčanje over.
113
322560
2905
05:38
I am very vulnerableranjiv
in certainsiguran situationssituacije:
114
326200
2960
Vrlo sam ranjiva u nekim situacijama:
05:42
airportszračne luke, hallwayshodnici, parkingparkiralište lots,
115
330000
4296
u zračnim lukama, u hodnicima,
na parkiralištima,
rampama za utovar.
05:46
loadingučitavanje dockspristaništa.
116
334320
1200
05:48
And so I have to be very carefulpažljiv.
117
336080
2016
Zato moram biti vrlo oprezna.
Moram moći nešto predvidjeti,
biti fleksibilna
05:50
I have to anticipatepredvidjeti and be flexiblefleksibilno
118
338120
2936
i nekada se kretati što brže mogu.
05:53
and movepotez as quicklybrzo as I can sometimesponekad.
119
341080
2320
05:56
So I got the jobposao,
120
344680
2016
Dobila sam posao
i trenutno zbog posla dosta putujem.
05:58
and in my currentstruja roleuloga
I travelputovati quitedosta a bitbit.
121
346720
3056
Putovanja su svima ovih dana izazov.
06:01
And travelputovati is a challengeizazov
for all of us these daysdana.
122
349800
2880
06:05
And so you probablyvjerojatno get to the airportzračna luka,
runtrčanje throughkroz securitysigurnosti, get to the gatevrata.
123
353280
4336
Vi vjerojatno dođete do aerodroma,
prođete osiguranje, dođete do izlaza.
Imam li mjesto do prolaza ili do prozora?
Jesam li dobila bolji smještaj?
06:09
Did I get my aisleprolaz seatsjedalo or my windowprozor seatsjedalo?
Did I get my upgradenadogradnja?
124
357640
3680
06:14
Me, first of all,
I don't runtrčanje throughkroz anything.
125
362080
2296
Ja, kao prvo, ne prolazim kroz ništa.
(Smijeh)
06:16
(LaughterSmijeh)
126
364400
1176
Pogotovo ne prolazim kroz osiguranje,
06:17
And I especiallyposebno don't runtrčanje throughkroz the TSATSA
127
365600
2056
već moram tamo proći osobni pregled.
06:19
because I get to experienceiskustvo
the personalosobni patdownpatdown.
128
367680
2840
06:23
I won'tnavika commentkomentar on that.
129
371560
1776
Neću to komentirati.
Onda se uputim prema izlazu
06:25
And then I make my way to the gatevrata,
130
373360
1976
i svojim urođenim darom brbljanja,
kako moji roditelji kažu,
06:27
and with my giftdar of gabnisu kao ja
that my parentsroditelji said I was bornrođen with,
131
375360
3776
pričam s agentom na izlazu i kažem,
"Usput, moj je skuter težak toliko,
06:31
I talk to the gatevrata agentAgente, and then I say,
"By the way, my scooterskuter weighsteži this much,
132
379160
4616
imam suhu bateriju,
06:35
I have a drysuho cellćelija batterybaterija,
133
383800
1616
i mogu ga voziti do ulaza u avion."
06:37
and I can drivepogon it down
to the doorvrata of the planeavion."
134
385440
2400
06:40
AlsoTakođer, the day before, I had calledzvao
the cityGrad where I'm travelingputujući to
135
388640
3376
Također, dan ranije nazvala sam
grad u koji putujem,
kako bih saznala gdje mogu unajmiti skuter
ako se moj putem pokvari.
06:44
to find out where I could rentnajam a scooterskuter
in casespis minerudnik getsdobiva brokenslomljen on the way.
136
392040
5160
06:49
So in my shoescipele,
it's a little bitbit differentdrugačiji.
137
397680
2160
Dakle, u mojim je cipelama
malo drukčije.
06:52
When I get ontona the planeavion,
138
400480
1256
Kad uđem u avion,
iskoristim svoje brbljanje
06:53
I use my giftdar of gabnisu kao ja to askpitati the ladydama
to put my bagtorba up, and they graciouslymilostivo do.
139
401760
4440
kako bih nekog zamolila da mi podigne
torbu i oni to ljubazno učine.
Pokušavam ne jesti ili piti u avionu,
06:58
I try not to eatjesti or drinkpiće on a planeavion
140
406800
1736
jer ne bih htjela
ustajati i hodati avionom,
07:00
because I don't want to have to
get up and walkhodati on the planeavion,
141
408560
2896
no priroda ima svoj vlastiti raspored
07:03
but naturepriroda has its ownvlastiti scheduleraspored,
142
411480
1576
i nedavno je pokucala,
a ja sam morala odgovoriti.
07:05
and not long agoprije,
it knockedpokucao and I answeredodgovorio.
143
413080
2576
Došla sam do prednjeg dijela aviona,
07:07
So I walkedhodao up to the frontispred of the planeavion
144
415680
2376
07:10
and gabbedPričali with the flightlet attendantpolaznik,
145
418080
2016
brbljala sa stjuardesom
07:12
and said, "Can you watch the doorvrata?
I can't reachdohvatiti the lockzaključati."
146
420120
3320
te pitala, "Možete li paziti na vrata?
Ne mogu dosegnuti bravu."
07:16
So I'm in there doing my businessPoslovni,
and the doorvrata fliesmuhe openotvoren.
147
424640
3776
Unutra sam i obavljam svoje,
i vrata se otvore.
07:20
And there's a gentlemangospodin there
148
428440
1560
Jedan je gospodin tamo
07:22
with a look of horroružas on his facelice.
149
430880
2536
s izrazom užasa na licu.
Sigurna sam da sam imala isti pogled.
07:25
I'm sure I had the sameisti look.
150
433440
1381
07:27
As I camedošao out, I noticedprimijetio
that he was sittingsjedenje right acrosspreko from me,
151
435880
4320
Kad sam izašla, primijetila sam
da sjedi baš preko puta mene,
07:33
and he's in totalukupno, completepotpun embarrassmentSram.
152
441520
2880
i bilo ga je neizmjerno sram.
07:37
So I walkhodati up to him and I quietlytiho go,
153
445120
2696
Stoga sam mu prišla i tiho rekla,
"Hoće li i Vama ovo ostati
u pamćenju kao meni?"
07:39
"Are you going to rememberzapamtiti this
as much as I am?"
154
447840
2296
(Smijeh)
07:42
(LaughterSmijeh)
155
450160
2680
07:48
And he goeside, "I think so."
156
456120
1976
I on kaže, "Mislim da hoće."
(Smijeh)
07:50
(LaughterSmijeh)
157
458120
1656
I dok on o tome vjerojatno
ne govori javno, ja govorim.
07:51
Now, while he's probablyvjerojatno
not talkingkoji govori about it publiclyjavno, I am.
158
459800
3296
(Smijeh)
07:55
(LaughterSmijeh)
159
463120
1816
No, pričali smo do kraja leta
07:56
But we talkedRazgovarao for the restodmor of the flightlet,
160
464960
2776
i upoznali smo se,
svoje obitelji, sportove, posao,
07:59
and we got to know eachsvaki other,
our familiesobitelji, sportssportski, work,
161
467760
3896
i kada smo sletjeli, rekao je,
08:03
and when we landedsletio, he said,
162
471680
1696
"Michele, vidio sam
da Vam je netko podigao torbu.
08:05
"MicheleMichele, I noticedprimijetio
someonenetko put your bagtorba up.
163
473400
2176
08:07
Can I get that for you?"
164
475600
1216
Mogu li Vam je dodati?"
08:08
And I said, "Of coursenaravno, thank you."
165
476840
1680
Rekoh, "Naravno, hvala Vam."
08:11
And we wishedpoželio eachsvaki other well,
166
479440
2136
Poželjeli smo si sreću
i najvažnija stvar tog dana
08:13
and the mostnajviše importantvažno thing that day
167
481600
1896
bila je da neće otići s tim sramom,
08:15
was that he was not going to leavenapustiti
with that embarrassmentSram,
168
483520
3776
tim osjećajem srama.
08:19
that experienceiskustvo of embarrassmentSram.
169
487320
2416
Neće to zaboraviti, neću ni ja,
08:21
He won'tnavika forgetzaboraviti it, and neitherni will I,
170
489760
2416
no mislim da će se više sjećati
08:24
but I think he will rememberzapamtiti more
171
492200
2256
našeg razgovora i naših
različitih pogleda na stvari.
08:26
our chatrazgovor and our differentdrugačiji perspectivesperspektive.
172
494480
2720
08:30
When you travelputovati internationallymeđunarodno,
173
498240
1976
Kad putuješ svijetom,
može biti još izazovnije,
na određene načine.
08:32
it can be even more challengingizazovno
in certainsiguran waysnačine.
174
500240
2576
Prije par godina bila sam u Zanzibaru,
08:34
A fewnekoliko yearsgodina agoprije, I was in ZanzibarZanzibar,
175
502840
2736
i uvezem se unutra,
08:37
and I come wheelingvožnja in,
176
505600
1616
sada razmislite o tome.
08:39
and think about that.
177
507240
1200
08:41
ShortKratki, whitebijela, blondplavuša womanžena in a chairstolica.
178
509440
4455
Niska, plavokosa bjelkinja u kolicima.
To se vjerojatno ne događa svaki dan.
08:45
That doesn't probablyvjerojatno happendogoditi se everysvaki day.
179
513919
1961
08:49
So I go up, and with my giftdar of gabnisu kao ja,
I startpočetak to talk to the agentAgente.
180
517360
3576
Priđem i, svojom brbljavošću,
započnem razgovor s agentom.
Bio je jako srdačan pa upitam
o njihovoj kulturi i slično,
08:52
So friendlyprijateljski, and I askpitati
about theirnjihov cultureKultura and so forthdalje,
181
520960
3416
08:56
and I noticeobavijest there wasn'tnije a jetmlaz bridgemost.
182
524400
2816
i primijetim da ne postoji most do aviona.
Morala sam mu reći,
08:59
So I had to kindljubazan of say,
183
527240
1936
"Ne samo da mi morate podići kolica,
09:01
"Not only do you have to liftlift my chairstolica,
184
529200
2056
trebala bi mi pomoć
kod uspinjanja stepenicama."
09:03
I could use some help
gettinguzimajući up the stepskoraci."
185
531280
2240
09:05
So we got to spendprovesti about an hoursat togetherzajedno
while we waitedčekao for the flightlet,
186
533920
3856
Proveli smo oko sat vremena zajedno
dok smo čekali let,
bio je to stvarno divno proveden sat.
09:09
and it was the mostnajviše magnificentveličanstven hoursat.
187
537800
1856
Kod oboje su se pogledi na stvari
promijenili toga dana.
09:11
Our perspectiveperspektiva changedpromijenjen
for bothoba of us that day.
188
539680
3456
Kada sam dospjela u avion,
09:15
And oncejednom I got on the flightlet,
189
543160
1416
potapšao me po leđima
i poželio mi dobro,
09:16
he pattedpotapšao me on the back
and wishedpoželio me well,
190
544600
2936
a ja sam mu se mnogo zahvalila.
09:19
and I thankedzahvalio him so much.
191
547560
2216
I opet, mislim da će se
više sjećati tog iskustva
09:21
And again, I think he's going
to rememberzapamtiti that experienceiskustvo more
192
549800
4456
nego mog prvotnog ulaska,
kad je među nama bilo oklijevanja.
09:26
than when I first camedošao in,
and there was a bitbit of hesitationoklijevanja.
193
554280
3560
09:31
And as you noticeobavijest, I get a lot of help.
194
559440
2416
Kao što primjećujete,
ljudi mi mnogo pomažu.
Ne bih bila tu gdje jesam danas,
09:33
I would not be where I am todaydanas
195
561880
1936
da nema moje obitelji,
mojih prijatelja, suradnika
09:35
if it was not for my familyobitelj,
my friendsprijatelji, my colleagueskolege
196
563840
4336
te mnogih neznanaca,
09:40
and the manymnogi strangersstranci
197
568200
1696
09:41
that help me everysvaki singlesingl day of my life.
198
569920
3280
koji mi pomažu doslovno svakoga dana.
09:46
And it's importantvažno
that we all have a supportpodrška systemsistem.
199
574040
3816
Jako je važno da svi imamo
svoje sustave podrške.
Tražiti pomoć je snaga,
09:49
AskingMolba for help is a strengthsnaga,
200
577880
2616
a ne slabost.
09:52
not a weaknessslabost.
201
580520
1216
(Pljesak)
09:53
(ApplausePljesak)
202
581760
1560
10:00
We all need help throughoutkroz our lifetimedoživotno,
203
588880
2896
Svi trebamo pomoć tijekom svog života,
no jednako je bitno,
10:03
but it is just as importantvažno
204
591800
2416
da smo dio sustava podrške
drugim ljudima.
10:06
that we are partdio
of other people'snarodno supportpodrška systemssustavi.
205
594240
3416
Moramo usvojiti taj način vraćanja.
10:09
We mustmora adoptposvojiti that way of givingdavanje back.
206
597680
3176
Svi mi očito imamo ulogu
u svojim vlastitim uspjesima,
10:12
We all obviouslyočito have a roleuloga to playigrati
in our ownvlastiti successesuspjesi,
207
600880
3880
10:17
but think about the roleuloga we have to playigrati
in other people'snarodno successesuspjesi,
208
605600
3576
ali razmislite o ulozi koju imamo
u uspjesima drugih ljudi,
poput ljudi u mom životu
svakoga dana.
10:21
just like people do for me
everysvaki singlesingl day.
209
609200
3680
10:26
It's vitallyod vitalne importantvažno
that we help eachsvaki other,
210
614000
3536
Nužno je da jedni drugima pomažemo,
jer društvo sve češće razdvaja ljude
10:29
because societydruštvo is increasinglysve
placingsmještanje people in silossilosi
211
617560
5320
10:36
basedzasnovan on biasespredrasude and ideologiesideologija.
212
624040
2520
na temelju pristranosti i ideologija.
10:39
And we mustmora look pastprošlost the surfacepovršinski
213
627600
2520
Moramo gledati dalje od površine
10:43
and be confrontedsuočeni with the truthistina
214
631080
2136
i suočiti se s istinom,
da nitko od nas nije samo ono što vidimo.
10:45
that nonenijedan of us are what you can see.
215
633240
2856
Mi smo više od toga,
10:48
There's more to us than that,
216
636120
2096
i svi se suočavamo sa stvarima
koje ne možeš vidjeti.
10:50
and we're all dealingbavljenje with things
that you cannotNe možete see.
217
638240
3280
10:55
So livingživot a life freebesplatno of judgmentpresuda
218
643240
2976
Živjeti bez osuđivanja
svima nam dozvoljava
da zajedno dijelimo ta iskustva
10:58
allowsomogućuje all of us to sharePodjeli
those experiencesiskustva togetherzajedno
219
646240
4336
11:02
and have a totallypotpuno differentdrugačiji perspectiveperspektiva,
220
650600
3056
i da imamo potpuno drukčije poglede,
poput ljudi koje sam spomenula
ranije u svojim pričama.
11:05
just like the couplepar of people
I mentionedspominje earlierranije in my storiespriče.
221
653680
3680
11:11
So rememberzapamtiti, the only shoescipele
222
659280
2296
Zapamtite, jedine cipele
u kojima istinski možete biti,
su vaše vlastite.
11:13
you trulyuistinu can walkhodati in are your ownvlastiti.
223
661600
2480
11:16
I cannotNe možete walkhodati in yourstvoj.
224
664840
1840
Ne mogu hodati u vašima.
11:19
I know you can't walkhodati in my sizeveličina 1s --
225
667280
2976
Znam da ne možete hodati
u onima moje veličine...
(Smijeh)
11:22
(LaughterSmijeh)
226
670280
1096
ali možete pokušati.
11:23
but you can try.
227
671400
1200
11:26
But we can do something better than that.
228
674080
2360
No, možemo učiniti nešto bolje od toga.
11:28
With compassionsamilost,
couragehrabrost and understandingrazumijevanje,
229
676920
3856
Suosjećanjem, hrabrošću i razumijevanjem
možemo hodati jedno pored drugog
11:32
we can walkhodati sidestrana by sidestrana
230
680800
2696
i podupirati se,
11:35
and supportpodrška one anotherjoš,
231
683520
2056
razmisliti koliko se društvo
može promijeniti
11:37
and think about how societydruštvo can changepromijeniti
232
685600
2656
ako učinimo sve to,
11:40
if we all do that
233
688280
1656
umjesto osuđivanja
na temelju onog što vidimo.
11:41
insteadumjesto of judgingSudeći
on only what you can see.
234
689960
3440
11:45
Thank you.
235
693960
1216
Hvala vam.
(Pljesak)
11:47
(ApplausePljesak)
236
695200
5680
11:52
Thank you.
237
700920
1360
Hvala.
Translated by Irma Komljenović
Reviewed by Sanda L

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Michele L. Sullivan - Social innovator
Michele L. Sullivan is known for her sustainable and collaborative approach to philanthropic investing.

Why you should listen

Michele L. Sullivan has held various globally influential leadership positions at Caterpillar during her 29-year career. She currently is Caterpillar's Director of Corporate Social Innovation and President of the Caterpillar Foundation, the philanthropic arm of Caterpillar Inc.

Throughout Sullivan's career, she has dramatically grown the reach, influence and impact of each role. Her time with the Caterpillar Foundation is no different. She has taken the Caterpillar Foundation from a transactional Foundation into a global and strategic Foundation. She has moved the Foundation from Corporate Social Responsibility into Corporate Social Innovation. This strategy places the human need first, not as an afterthought of profit. Sullivan is well known for her global expertise and sustainable and collaborative approach to philanthropic investing.

Sullivan strongly believes monumental and sustainable change in our largest global challenges can only happen through partnerships and collaboration between public, private and non-profit entities. This strategy resulted in the Caterpillar Foundation's transformation into one of the most influential corporate foundations and, ultimately, the launch of the Foundation's collaborative impact platform, Together.Stronger.

Determination and resilience have been present throughout Sullivan;s life. She endured many years of orthopedic surgeries and other challenges. She provided leadership starting in the Little Prairie Chapter of Little People of America as a teenager. She was named by Inside Philanthropy as one of the 50 most powerful women in philanthropy and she served as a US delegate to the United Nations Commission on the Status of Women. She is a member of the ONE board of directors and chairs the Greater Peoria Local Initiatives Support Corporation (LISC) Advisory Board. She earned her MBA from Bradley University, and she is the first woman to be President of the Caterpillar Foundation.

More profile about the speaker
Michele L. Sullivan | Speaker | TED.com