ABOUT THE SPEAKER
Michele L. Sullivan - Social innovator
Michele L. Sullivan is known for her sustainable and collaborative approach to philanthropic investing.

Why you should listen

Michele L. Sullivan has held various globally influential leadership positions at Caterpillar during her 29-year career. She currently is Caterpillar's Director of Corporate Social Innovation and President of the Caterpillar Foundation, the philanthropic arm of Caterpillar Inc.

Throughout Sullivan's career, she has dramatically grown the reach, influence and impact of each role. Her time with the Caterpillar Foundation is no different. She has taken the Caterpillar Foundation from a transactional Foundation into a global and strategic Foundation. She has moved the Foundation from Corporate Social Responsibility into Corporate Social Innovation. This strategy places the human need first, not as an afterthought of profit. Sullivan is well known for her global expertise and sustainable and collaborative approach to philanthropic investing.

Sullivan strongly believes monumental and sustainable change in our largest global challenges can only happen through partnerships and collaboration between public, private and non-profit entities. This strategy resulted in the Caterpillar Foundation's transformation into one of the most influential corporate foundations and, ultimately, the launch of the Foundation's collaborative impact platform, Together.Stronger.

Determination and resilience have been present throughout Sullivan;s life. She endured many years of orthopedic surgeries and other challenges. She provided leadership starting in the Little Prairie Chapter of Little People of America as a teenager. She was named by Inside Philanthropy as one of the 50 most powerful women in philanthropy and she served as a US delegate to the United Nations Commission on the Status of Women. She is a member of the ONE board of directors and chairs the Greater Peoria Local Initiatives Support Corporation (LISC) Advisory Board. She earned her MBA from Bradley University, and she is the first woman to be President of the Caterpillar Foundation.

More profile about the speaker
Michele L. Sullivan | Speaker | TED.com
TEDWomen 2016

Michele L. Sullivan: Asking for help is a strength, not a weakness

Michele L. Sullivan: Att be om hjälp är en styrka, inte en svaghet

Filmed:
1,604,468 views

Vi går alla igenom utmaningar - en del syns, men de flesta inte, säger Michele L. Sullivan. I ett tal om att se på saker ur olika perspektiv, delar Sullivan historier fulla med klokskap och vishet, och påminner oss om att vi alla är en del i varandras skyddsnät. "De enda skor du kan gå i är dina egna" säger hon. "Med medkänsla, mod och förståelse kan vi vandra tillsammans, sida vid sida."
- Social innovator
Michele L. Sullivan is known for her sustainable and collaborative approach to philanthropic investing. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
We all have milestonesmilstolpar in life
that we rememberkom ihåg so vividlylivligt.
0
560
4416
Vi har alla tillfällen i livet
som vi minns tydligt.
00:17
The first one for me
was when I was enteringin kindergartendagis.
1
5000
3616
Mitt första var
när jag började i förskolan.
00:20
My bigstor brotherbror was in schoolskola,
and by gollyGolly, it was my time.
2
8640
3440
Min storebror gick i skolan
och nu jäklar var det min tur.
00:25
And I wentåkte trottin'trottin' down that hallwayhall.
3
13000
2256
Jag halvsprang nerför korridoren.
00:27
I was so excitedupphetsad, I almostnästan wetvåt myselfjag själv.
4
15280
2480
Jag var så exalterad
att jag nästan kissade på mig.
00:30
And I go to the doordörr,
5
18520
1576
Och jag kom fram till dörren
00:32
and there was the teacherlärare
with a warmvärma welcomeVälkommen,
6
20120
2616
och där stod läraren
och hälsade välkommen,
00:34
and she tooktog me into the classroomklassrum,
7
22760
2136
och hon tog med mig in i klassrummet,
00:36
showedvisade me my little cubbyholekrypin --
8
24920
1576
visade mig min lilla bänk -
00:38
we all rememberkom ihåg those
little cubbyholescubbyholes, don't we --
9
26520
2616
de små bänkarna
kommer vi alla ihåg, eller hur -
00:41
and we put our stuffgrejer in there.
10
29160
1440
och vi lade våra saker i dem.
Och hon sade: "Gå bort till ringen
00:43
And then she said, "Go over to the circlecirkel
11
31240
1976
och lek med barnen
tills lektionen börjar."
00:45
and playspela with the kidsbarn
untilfram tills classklass startsbörjar."
12
33240
2280
00:48
So I wentåkte over there
and ploppedplopped down like I ownedägd the placeplats,
13
36160
3456
Så jag gick bort dit och satte mig ner
som om jag ägde stället,
00:51
and I'm playingspelar,
14
39640
1416
och jag börjar leka.
00:53
and all of a suddenplötslig, the boypojke nextNästa to me,
15
41080
1905
Helt plötsligt sade pojken bredvid mig -
00:55
he was wearingbär a whitevit shirtskjorta
with blueblå shortsshorts.
16
43009
3047
han hade på sig en vit skjorta
och blå shorts;
00:58
I rememberkom ihåg it like it was yesterdayi går.
17
46080
1720
jag minns det som igår.
01:00
SuddenlyPlötsligt he stoppedstoppad playingspelar and he said,
18
48840
2656
Helt plötsligt slutade han leka och sade:
01:03
"Why are you so shortkort?"
19
51520
1600
"Varför är du så kort?"
01:05
And I just kepthålls playingspelar.
I didn't think he was talkingtalande to me.
20
53920
2896
Och jag bara fortsatte leka,
jag trodde inte han menade mig.
01:08
(LaughterSkratt)
21
56840
1016
(Skratt)
01:09
And in a louderhögre voiceröst, he said,
22
57880
1816
Med högre röst sade han:
01:11
"Hey, why are you so shortkort?"
23
59720
2280
"Hör du du, varför är du så kort?"
01:14
So I lookedtittade up and I said,
24
62600
1416
Jag tittade upp och sade:
01:16
"What are you talkingtalande about?
Let's just playspela. We're happylycklig.
25
64040
3696
"Vad menar du? Nu leker vi, det är kul ju.
01:19
I've been waitingväntar for this."
26
67760
1360
Jag har längtat så efter det här."
01:21
And so we playedspelade,
and about a minuteminut latersenare,
27
69920
2176
Så vi lekte vidare,
och ungefär en minut senare
01:24
the girlflicka nextNästa to him,
in a whitevit shirtskjorta and a pinkrosa skirtkjol,
28
72120
3656
var det en flicka bredvid honom
i vit tröja och rosa kjol
01:27
stoodstod up, put her handshänder on her hipshöfterna,
29
75800
1736
som ställde sig upp,
satte händerna i sidan och sade:
01:29
and said, "Yeah,
why do you look so differentannorlunda?"
30
77560
3040
"Ja, varför ser du så annorlunda ut?"
01:33
And I wentåkte, "What are you talkingtalande about?
31
81560
2896
Och jag sade: "Vad pratar ni om?
01:36
I don't look differentannorlunda. I'm not shortkort.
Again, let's just playspela."
32
84480
3360
Jag ser inte annorlunda ut.
Jag är inte kort. Nu leker vi."
01:40
About this time, I lookedtittade
all around the circlecirkel I was in,
33
88520
3496
Då tittade jag mig omkring
i ringen där jag satt
01:44
and all the kidsbarn had stoppedstoppad playingspelar
and they were all looking at me.
34
92040
3360
och alla barn hade slutat leka
och de tittade på mig.
01:48
And I'm thinkingtänkande --
35
96120
1576
Och jag tänker -
01:49
in today'sdagens languagespråk,
it would be "OMGOMG" or "WTFWTF."
36
97720
3776
med dagens språkbruk
skulle jag tänkt "OMG" eller "WTF".
01:53
(LaughterSkratt)
37
101520
2640
(Skratt)
01:57
What just happenedhände?
38
105880
1200
Vad hände där?
02:00
So all the confidenceförtroende
that I wentåkte in with that morningmorgon-
39
108240
3616
All självkänsla som jag hade på morgonen
02:03
was witheringvissnande away as the morningmorgon- wentåkte on
40
111880
3336
försvann mer och mer ju längre dagen gick
02:07
and the questionsfrågor kepthålls comingkommande.
41
115240
1680
och jag fick fler och fler frågor.
02:09
And at the endslutet of the morningmorgon-,
before I wentåkte home,
42
117640
2536
Mot slutet av morgonen, innan vi gick hem,
02:12
the teacherlärare had us in a circlecirkel,
43
120200
1936
satt vi i en cirkel igen med vår lärare,
02:14
and I actuallyfaktiskt foundhittades myselfjag själv
outsideutanför of the circlecirkel.
44
122160
2696
och jag satt plötsligt utanför cirkeln.
02:16
I couldn'tkunde inte look at anybodyvem som helst.
45
124880
1336
Jag ville inte titta på någon.
02:18
I could not understandförstå what just happenedhände.
46
126240
2640
Jag kunde inte förstå vad som just hänt.
02:22
And over the nextNästa few yearsår,
47
130039
1897
Och under de kommande åren
02:23
I hatedhatade to go out in publicoffentlig.
48
131960
2096
hatade jag att gå ut bland folk.
02:26
I feltkänt everyvarje starestirra, everyvarje gigglefnissa,
49
134080
2896
Jag kände varje blick, varje fniss,
02:29
everyvarje pointedspetsig fingerfinger,
50
137000
1656
varje pekande finger -
02:30
not the fingerfinger,
51
138680
1416
inte långfingret -
02:32
but everyvarje pointedspetsig fingerfinger,
52
140120
1936
men varje pekande finger,
02:34
and I hatedhatade it.
53
142080
1256
och jag hatade det.
02:35
I would hideDölj behindBakom my parents'föräldrarnas legsben
like nobodyingen could see me.
54
143360
2920
Jag gömde mig bakom mina föräldrars ben
som om ingen kunde se mig.
02:39
And as a childbarn,
55
147200
1376
Och som barn
02:40
you can't understandförstå
anotherannan child'sbarnets curiositynyfikenhet,
56
148600
3336
kan man inte förstå
att andra barn är nyfikna,
02:43
norinte heller an adult'svuxens ignoranceokunnighet.
57
151960
1760
eller att vuxna kan vara okunniga.
02:46
It becameblev very apparentuppenbara to me
that the realverklig worldvärld was not builtbyggd
58
154680
4336
Det gick upp för mig
att världen där ute inte var gjord
för någon av min storlek,
02:51
for someonenågon of my sizestorlek,
bothbåde literallybokstavligen or figurativelybildligt talat.
59
159040
4000
varken bokstavligt och bildligt.
02:56
And so I have no anonymityanonymitet,
as you can probablyförmodligen tell,
60
164200
5576
Jag kan inte undgå detta, som ni förstår.
03:01
and while you can see my sizestorlek,
61
169800
1736
Min storlek syns,
03:03
we all go throughgenom manymånga challengesutmaningar
throughgenom our lifetimelivstid.
62
171560
3496
men alla har något de kämpar med
någon gång i livet.
03:07
And some you can see, like minemina.
63
175080
2976
En del är väldigt tydliga, som mitt.
03:10
MostDe flesta you can't.
64
178080
1576
De flesta andra syns inte.
03:11
You can't tell if someone'snågons dealingsom handlar om
with a mentalmental illnesssjukdom,
65
179680
4976
Det syns inte utanpå
om någon har en psykisk sjukdom,
03:16
or they're strugglingkämpar
with theirderas genderkön identityidentitet,
66
184680
2576
eller om någon kämpar
med sin könstillhörighet,
03:19
they're caringomtänksam for an agingåldring parentförälder,
67
187280
2536
har hand om en åldrande förälder,
03:21
they're havinghar financialfinansiell difficultysvårighet.
68
189840
1736
har ekonomiska problem.
03:23
You can't see that kindsnäll of stuffgrejer.
69
191600
1920
Det går inte att se.
03:26
So while you can see
70
194560
1816
Så även om du kan se
03:28
one of my challengesutmaningar is my sizestorlek,
71
196400
2816
att en av mina utmaningar är min storlek;
03:31
seeingseende does not mean you understandförstå
72
199240
2336
att se innebär inte att du förstår
03:33
what it's trulyverkligt to be me on a dailydagligen basisgrund,
or what I go throughgenom.
73
201600
4816
hur det är att vara jag varje dag,
eller vad jag går igenom.
03:38
And so I'm here to debunkavslöja a mythmyt.
74
206440
2456
Jag är här för att slå hål på en myt.
03:40
I do not believe you can
walk in someonenågon else'sannans shoesskor,
75
208920
4136
Jag tror inte man kan gå
i någon annans skor,
03:45
and because of that, we mustmåste adoptanta
a newny way of givingger of ourselvesoss själva.
76
213080
4616
och på grund av det
måste vi börja ge av oss själva.
03:49
SimplyHelt enkelt statedanges, I will never know
what it's like to be you
77
217720
3896
Enkelt uttryckt: Jag kan aldrig veta
hur det är att vara du
03:53
and you will never know
what it's like to be me.
78
221640
2816
och du kan aldrig veta
hur det är att vara jag.
03:56
I cannotkan inte faceansikte your fearsrädsla
or chaseChase your dreamsdrömmar,
79
224480
2776
Jag kan inte övervinna dina rädslor
eller uppnå dina drömmar,
03:59
and you can't do that for me,
80
227280
1856
och du kan inte göra det för mig.
04:01
but we can be supportivestödjande of eachvarje other.
81
229160
2520
Men vi kan stötta varandra.
Istället för att försöka gå
i varandras skor
04:04
InsteadIstället of tryingpåfrestande to walk
in eachvarje other'sdras shoesskor,
82
232360
2616
04:07
we mustmåste adoptanta a newny way
of givingger of ourselvesoss själva.
83
235000
3240
måste vi börja ge av oss själva
på ett nytt sätt.
04:11
I learnedlärt mig at an earlytidigt ageålder
84
239440
1856
Jag insåg tidigt i livet
04:13
that I did have to do some things
differentannorlunda than mostmest people,
85
241320
3856
att jag var tvungen att göra en del saker
annorlunda än de flesta andra,
04:17
but I alsoockså learnedlärt mig there were things
I was on equallika footingvillkor with,
86
245200
3456
men jag insåg också att det fanns saker
där jag var som alla andra,
04:20
and one of those was the classroomklassrum.
87
248680
2136
och en av dem var klassrummet.
04:22
HehHeh, hehheh, hehheh. I was equallika.
88
250840
1960
Ha ha ha. Jag var jämställd.
04:25
As a mattermateria of factfaktum,
I excelledutmärkte sig in the classroomklassrum.
89
253960
2936
Det var till och med så
att jag ägde i klassrummet.
04:28
This was vitallyoerhört importantViktig,
I discoveredupptäckt as I grewväxte olderäldre
90
256920
3575
Det här var mycket viktigt
märkte jag när jag blev äldre
04:32
and realizedinsåg I wasn'tvar inte going to be ablestånd
to do a physicalfysisk jobjobb.
91
260519
3297
och insåg att jag inte skulle kunna ha
ett jobb med kroppsarbete.
04:35
I neededbehövs an educationutbildning.
92
263840
1840
Jag behövde en utbildning.
04:38
So I wentåkte on and got a universityuniversitet degreegrad,
93
266240
2936
Så jag fortsatte
och tog en universitetsexamen,
04:41
but I feltkänt to be one stepsteg aheadett huvud
of everyonealla for employmentsysselsättning,
94
269200
3776
men jag kände att jag ville ligga före
alla andra för att få ett jobb,
04:45
I neededbehövs to have
an advancedAvancerad universityuniversitet degreegrad,
95
273000
3216
jag var tvungen att ha
en avancerad universitetsexamen,
04:48
so I wentåkte aheadett huvud and got that.
96
276240
1416
så jag skaffade mig den.
04:49
Now I'm readyredo for my interviewintervju.
97
277680
1896
Nu var jag redo för min intervju.
04:51
RememberKom ihåg your first interviewintervju?
What am I going to wearha på sig?
98
279600
2856
Kommer ni ihåg er första intervju?
Vad ska jag ha på mig?
04:54
What questionsfrågor?
99
282480
1216
Vilka frågor?
04:55
And don't forgetglömma that firmfast handshakehandslag.
100
283720
1800
Och kom ihåg att ta i hand ordentligt.
04:58
I was right there with you.
101
286040
1736
Jag kände likadant.
04:59
So 24 hourstimmar before my interviewintervju,
102
287800
2016
24 timmar innan min intervju
05:01
a friendvän of minemina
who I've knownkänd all my life
103
289840
2536
ringde en av mina vänner
som jag känt hela livet och sade:
05:04
calledkallad and said, "MicheleMichele,
the buildingbyggnad you're going in has stepssteg."
104
292400
4296
"Michele, huset du ska till har trappor."
05:08
And she knewvisste I couldn'tkunde inte climbklättra stepssteg.
105
296720
2176
Hon visste att jag inte kunde gå i trappor
05:10
So suddenlyplötsligt, my focusfokus changedändrats.
106
298920
1856
så plötsligt ändrades mitt fokus.
05:12
In my shoesskor, I was worriedorolig
about how am I going to get there?
107
300800
3440
Där stod jag och oroade mig för
hur jag skulle komma dit.
05:17
So I wentåkte earlytidigt and foundhittades a loadinglastning dockdocka
and got in and had a great interviewintervju.
108
305120
5456
Jag åkte tidigt och hittade en lastbrygga
och hade en fantastisk intervju.
05:22
They had no ideaaning what I wentåkte throughgenom
for the day and that's OK.
109
310600
2960
De visste inte vad jag gick igenom
för att fixa det, och det är OK.
05:26
You're probablyförmodligen thinkingtänkande my greateststörst
challengeutmaning that day was the interviewintervju,
110
314480
3496
Ni tror nog att min största utmaning
den dagen var intervjun,
05:30
or getting in the buildingbyggnad.
111
318000
1896
eller att ta mig in i huset.
05:31
In realityverklighet, my biggeststörsta challengeutmaning that day
112
319920
2616
I själva verket var min största utmaning
05:34
was getting throughgenom the loadinglastning dockdocka
withoututan getting runspringa over.
113
322560
2905
att ta mig över lastbryggan
utan att bli överkörd.
05:38
I am very vulnerablesårbar
in certainvissa situationssituationer:
114
326200
2960
Jag är väldigt utsatt i vissa situationer:
05:42
airportsflygplatser, hallwayskorridorer, parkingparkering lots,
115
330000
4296
Flygplatser, korridorer,
parkeringsplatser,
05:46
loadinglastning docksDocks.
116
334320
1200
lastbryggor.
05:48
And so I have to be very carefulförsiktig.
117
336080
2016
Jag måste vara väldigt försiktig.
05:50
I have to anticipateförutse and be flexibleflexibel
118
338120
2936
Jag måste vara beredd och flexibel
05:53
and moveflytta as quicklysnabbt as I can sometimesibland.
119
341080
2320
och förflytta mig så fort jag kan ibland.
05:56
So I got the jobjobb,
120
344680
2016
Jag fick jobbet,
05:58
and in my currentnuvarande roleroll
I travelresa quiteganska a bitbit.
121
346720
3056
och i min nuvarande roll reser jag mycket.
06:01
And travelresa is a challengeutmaning
for all of us these daysdagar.
122
349800
2880
Att resa är en utmaning
för oss alla nuförtiden.
06:05
And so you probablyförmodligen get to the airportflygplats,
runspringa throughgenom securitysäkerhet, get to the gatePort.
123
353280
4336
Ni kommer till flygplatsen,
rusar genom säkerhetskontrollen,
tar er till gaten.
06:09
Did I get my aislemittgången seatsittplats or my windowfönster seatsittplats?
Did I get my upgradeuppgradering?
124
357640
3680
Fick jag mitt yttersäte, min fönsterplats?
Fick jag uppgraderingen?
06:14
Me, first of all,
I don't runspringa throughgenom anything.
125
362080
2296
Till att börja med:
Jag rusar inte igenom något.
06:16
(LaughterSkratt)
126
364400
1176
(Skratt)
06:17
And I especiallyspeciellt don't runspringa throughgenom the TSATSA
127
365600
2056
Och speciellt inte igenom kontrollen,
jag får utstå en manuell kontroll.
06:19
because I get to experienceerfarenhet
the personalpersonlig patdownpatdown.
128
367680
2840
06:23
I won'tvana commentkommentar on that.
129
371560
1776
Jag ska inte gå in på det.
06:25
And then I make my way to the gatePort,
130
373360
1976
Och sedan tar jag mig till gaten,
06:27
and with my giftgåva of gabGAB
that my parentsföräldrar said I was bornfödd with,
131
375360
3776
och tack vare talets gåva,
som mina föräldrar sade jag föddes med,
06:31
I talk to the gatePort agentAgent, and then I say,
"By the way, my scooterskoter weighsväger this much,
132
379160
4616
talar jag med gatepersonalen, och säger:
"Förresten, min elrullstol
väger så här mycket,
06:35
I have a drytorr cellcell batterybatteri,
133
383800
1616
den har ett torrcellsbatteri,
06:37
and I can drivekör it down
to the doordörr of the planeplan."
134
385440
2400
och jag kan köra den ner till dörren."
06:40
AlsoOckså, the day before, I had calledkallad
the citystad where I'm travelingreser to
135
388640
3376
Och dagen innan hade jag ringt till staden
som jag är på väg till
06:44
to find out where I could renthyra a scooterskoter
in casefall minemina getsblir brokenbruten on the way.
136
392040
5160
för att se var jag kan hyra en elrullstol
ifall min skulle gå sönder på vägen.
06:49
So in my shoesskor,
it's a little bitbit differentannorlunda.
137
397680
2160
Så i min situation är det lite annorlunda.
06:52
When I get ontotill the planeplan,
138
400480
1256
När jag kommit på planet
06:53
I use my giftgåva of gabGAB to askfråga the ladylady
to put my bagväska up, and they graciouslynådigt do.
139
401760
4440
använder jag talets gåva
för att be damen lägga upp min väska,
och de hjälper mig med det.
06:58
I try not to eatäta or drinkdryck on a planeplan
140
406800
1736
Jag försöker att inte äta och dricka
07:00
because I don't want to have to
get up and walk on the planeplan,
141
408560
2896
eftersom jag inte vill resa mig
och gå omkring i planet.
Men naturen har sin gång,
07:03
but naturenatur has its ownegen scheduleschema,
142
411480
1576
07:05
and not long agosedan,
it knockedknackade and I answeredsvarat.
143
413080
2576
och för ett tag sedan hade jag inget val.
07:07
So I walkedpromenerade up to the frontfrämre of the planeplan
144
415680
2376
Jag gick längst fram i planet
07:10
and gabbedgabbed with the flightflyg attendantAttendant,
145
418080
2016
och pratade med flygvärdinnan, och sade:
07:12
and said, "Can you watch the doordörr?
I can't reach the locklåsa."
146
420120
3320
"Kan du vakta dörren?
Jag når inte till låset."
07:16
So I'm in there doing my businessföretag,
and the doordörr fliesflugor openöppen.
147
424640
3776
Så där sitter jag och uträttar mina behov
när dörren flyger upp,
07:20
And there's a gentlemanherre there
148
428440
1560
och där står en man
07:22
with a look of horrorSkräck on his faceansikte.
149
430880
2536
med en skräckslagen blick i ansiktet.
07:25
I'm sure I had the samesamma look.
150
433440
1381
Jag såg säkert likadan ut.
07:27
As I camekom out, I noticedlade märke till
that he was sittingSammanträde right acrosstvärs över from me,
151
435880
4320
När jag kom ut såg jag
att han satt på andra sidan gången,
07:33
and he's in totaltotal, completekomplett embarrassmentförlägenhet.
152
441520
2880
och han skäms något fruktansvärt.
07:37
So I walk up to him and I quietlytyst go,
153
445120
2696
Så jag går fram till honom och säger:
07:39
"Are you going to rememberkom ihåg this
as much as I am?"
154
447840
2296
"Kommer du minnas detta lika väl som jag?"
07:42
(LaughterSkratt)
155
450160
2680
(Skratt)
07:48
And he goesgår, "I think so."
156
456120
1976
Och han säger: "Jag tror det."
(Skratt)
07:50
(LaughterSkratt)
157
458120
1656
07:51
Now, while he's probablyförmodligen
not talkingtalande about it publiclyoffentligt, I am.
158
459800
3296
Men han pratar nog inte
vitt och brett om det som jag gör.
07:55
(LaughterSkratt)
159
463120
1816
(Skratt)
07:56
But we talkedtalade for the restresten of the flightflyg,
160
464960
2776
Vi fortsatte prata under resten av resan,
07:59
and we got to know eachvarje other,
our familiesfamiljer, sportssporter, work,
161
467760
3896
och vi lärde känna varandra -
våra familjer, sport, arbete -
08:03
and when we landedlandat, he said,
162
471680
1696
och när vi landade sade han:
08:05
"MicheleMichele, I noticedlade märke till
someonenågon put your bagväska up.
163
473400
2176
"Michele, jag såg att du fick hjälp
med väskan. Ska jag ta ner den?"
08:07
Can I get that for you?"
164
475600
1216
Och jag sade: "Ja tack, gärna."
08:08
And I said, "Of coursekurs, thank you."
165
476840
1680
08:11
And we wishedönskat eachvarje other well,
166
479440
2136
Och vi tog adjö
08:13
and the mostmest importantViktig thing that day
167
481600
1896
och det viktigaste den dagen
08:15
was that he was not going to leavelämna
with that embarrassmentförlägenhet,
168
483520
3776
var att vi inte skulle skiljas åt skamsna,
08:19
that experienceerfarenhet of embarrassmentförlägenhet.
169
487320
2416
med känslan av skam.
08:21
He won'tvana forgetglömma it, and neithervarken will I,
170
489760
2416
Han kommer inte glömma det,
och inte jag heller,
08:24
but I think he will rememberkom ihåg more
171
492200
2256
men jag tror att det han kommer minnas
08:26
our chatchatt and our differentannorlunda perspectivesperspektiv.
172
494480
2720
är vårt samtal och vår diskussion.
08:30
When you travelresa internationallyinternationellt,
173
498240
1976
När man reser internationellt
08:32
it can be even more challengingutmanande
in certainvissa wayssätt.
174
500240
2576
kan det vara än mer utmanande ibland.
08:34
A few yearsår agosedan, I was in ZanzibarZanzibar,
175
502840
2736
För några år sedan var jag i Zanzibar,
08:37
and I come wheelingWheeling in,
176
505600
1616
och jag kommer inrullande.
08:39
and think about that.
177
507240
1200
Tänk dig detta:
08:41
ShortKort, whitevit, blondBlond womankvinna in a chairstol.
178
509440
4455
Kort, vit, blond, kvinna i rullstol.
08:45
That doesn't probablyförmodligen happenhända everyvarje day.
179
513919
1961
Det händer nog inte varje dag.
08:49
So I go up, and with my giftgåva of gabGAB,
I startStart to talk to the agentAgent.
180
517360
3576
Jag rullar fram och med talets gåva
börjar jag prata med killen vid disken.
08:52
So friendlyvänlig, and I askfråga
about theirderas culturekultur and so forthvidare,
181
520960
3416
Mycket trevlig, och jag frågar
om deras kultur och så vidare,
och jag såg att det inte fanns
någon landgång.
08:56
and I noticelägga märke till there wasn'tvar inte a jetjet bridgebro.
182
524400
2816
08:59
So I had to kindsnäll of say,
183
527240
1936
Så då var jag tvungen att säga:
09:01
"Not only do you have to lifthiss my chairstol,
184
529200
2056
"Först måste min rullstol lyftas på,
09:03
I could use some help
getting up the stepssteg."
185
531280
2240
och jag behöver även hjälp med trappan."
09:05
So we got to spendspendera about an hourtimme togethertillsammans
while we waitedväntade for the flightflyg,
186
533920
3856
Vi spenderade runt en timme tillsammans
när vi väntade på flighten,
09:09
and it was the mostmest magnificentmagnifik hourtimme.
187
537800
1856
och det blev en helt fantastisk timme.
09:11
Our perspectiveperspektiv changedändrats
for bothbåde of us that day.
188
539680
3456
Vi lärde oss så mycket
om varandras kulturer den dagen.
09:15
And onceen gång I got on the flightflyg,
189
543160
1416
När jag var ombord på planet
09:16
he pattedklappade me on the back
and wishedönskat me well,
190
544600
2936
klappade han mig på ryggen
och önskade mig lycka till,
09:19
and I thankedtackade him so much.
191
547560
2216
och jag tackade honom
så mycket för hjälpen.
09:21
And again, I think he's going
to rememberkom ihåg that experienceerfarenhet more
192
549800
4456
Och även denna gång tror jag
att han kommer minnas vårt samtal
mer än känslan när jag kom inrullande
då han var lite avvaktande.
09:26
than when I first camekom in,
and there was a bitbit of hesitationtvekan.
193
554280
3560
09:31
And as you noticelägga märke till, I get a lot of help.
194
559440
2416
Som ni märker så får jag mycket hjälp.
09:33
I would not be where I am todayi dag
195
561880
1936
Jag skulle inte vara där jag är idag
09:35
if it was not for my familyfamilj,
my friendsvänner, my colleagueskollegor
196
563840
4336
om det inte vore för min familj,
mina vänner, mina kollegor
09:40
and the manymånga strangersfrämlingar
197
568200
1696
och alla främlingar
09:41
that help me everyvarje singleenda day of my life.
198
569920
3280
som hjälper mig varenda dag i livet.
09:46
And it's importantViktig
that we all have a supportStöd systemsystemet.
199
574040
3816
Det är viktigt att ha stöd i livet.
09:49
AskingBe for help is a strengthstyrka,
200
577880
2616
Att be om hjälp är en styrka,
09:52
not a weaknesssvaghet.
201
580520
1216
inte en svaghet.
09:53
(ApplauseApplåder)
202
581760
1560
(Applåder)
10:00
We all need help throughoutgenom hela our lifetimelivstid,
203
588880
2896
Vi behöver alla hjälp någon gång i livet,
10:03
but it is just as importantViktig
204
591800
2416
men det är precis lika viktigt
10:06
that we are partdel
of other people'smänniskors supportStöd systemssystem.
205
594240
3416
att vi ställer upp och hjälper andra.
10:09
We mustmåste adoptanta that way of givingger back.
206
597680
3176
Det måste bli en vana att ge tillbaka.
10:12
We all obviouslysjälvklart have a roleroll to playspela
in our ownegen successesframgångar,
207
600880
3880
Självklart påverkar vi vår egen framgång,
10:17
but think about the roleroll we have to playspela
in other people'smänniskors successesframgångar,
208
605600
3576
men kom ihåg att vi måste
hjälpa andra till framgång,
10:21
just like people do for me
everyvarje singleenda day.
209
609200
3680
precis som människor
gör för mig varje dag.
10:26
It's vitallyoerhört importantViktig
that we help eachvarje other,
210
614000
3536
Det är livsavgörande att hjälpa varandra
10:29
because societysamhälle is increasinglyalltmer
placingplacering people in silossilos
211
617560
5320
eftersom samhället i allt högre grad
stoppar folk i fack
10:36
basedbaserad on biasesförspänner and ideologiesideologier.
212
624040
2520
baserat på förutfattade meningar
och på ideologier.
10:39
And we mustmåste look pastdåtid the surfaceyta
213
627600
2520
Vi måste se förbi ytan
10:43
and be confrontedkonfronteras with the truthsanning
214
631080
2136
och bli konfronterade med sanningen
10:45
that noneingen of us are what you can see.
215
633240
2856
att ingen av oss är det du ser på ytan.
10:48
There's more to us than that,
216
636120
2096
Vi är så mycket mer,
10:50
and we're all dealingsom handlar om with things
that you cannotkan inte see.
217
638240
3280
och alla kämpar med saker vi inte kan se.
10:55
So livinglevande a life freefri of judgmentdom
218
643240
2976
Att leva ett liv utan fördömanden
10:58
allowstillåter all of us to sharedela med sig
those experiencesupplevelser togethertillsammans
219
646240
4336
gör det möjligt för oss alla
att dela upplevelser med varandra
11:02
and have a totallytotalt differentannorlunda perspectiveperspektiv,
220
650600
3056
och lära oss något helt nytt,
11:05
just like the couplepar of people
I mentionednämnts earliertidigare in my storiesberättelser.
221
653680
3680
precis som de personer
jag pratat om tidigare.
11:11
So rememberkom ihåg, the only shoesskor
222
659280
2296
Så kom ihåg:
De enda skor du verkligen kan gå i
11:13
you trulyverkligt can walk in are your ownegen.
223
661600
2480
är dina egna.
11:16
I cannotkan inte walk in yoursdin.
224
664840
1840
Jag kan inte gå i dina.
11:19
I know you can't walk in my sizestorlek 1s --
225
667280
2976
Jag vet att du inte får plats i mina 25:or
11:22
(LaughterSkratt)
226
670280
1096
(Skratt)
11:23
but you can try.
227
671400
1200
men du får gärna försöka.
11:26
But we can do something better than that.
228
674080
2360
Men det finns något ännu bättre än det;
11:28
With compassionmedlidande,
couragemod and understandingförståelse,
229
676920
3856
med medkänsla, mod och förståelse,
11:32
we can walk sidesida by sidesida
230
680800
2696
kan vi gå sida vid sida
11:35
and supportStöd one anotherannan,
231
683520
2056
och stödja varandra.
11:37
and think about how societysamhälle can changeByta
232
685600
2656
Och tänk på hur samhället skulle förändras
11:40
if we all do that
233
688280
1656
om vi alla gör så
11:41
insteadistället of judgingatt döma
on only what you can see.
234
689960
3440
istället för att döma
baserat på det man kan se.
11:45
Thank you.
235
693960
1216
Tack!
11:47
(ApplauseApplåder)
236
695200
5680
(Applåder)
11:52
Thank you.
237
700920
1360
Tack!
Translated by Helena Jonsson
Reviewed by Annika Bidner

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Michele L. Sullivan - Social innovator
Michele L. Sullivan is known for her sustainable and collaborative approach to philanthropic investing.

Why you should listen

Michele L. Sullivan has held various globally influential leadership positions at Caterpillar during her 29-year career. She currently is Caterpillar's Director of Corporate Social Innovation and President of the Caterpillar Foundation, the philanthropic arm of Caterpillar Inc.

Throughout Sullivan's career, she has dramatically grown the reach, influence and impact of each role. Her time with the Caterpillar Foundation is no different. She has taken the Caterpillar Foundation from a transactional Foundation into a global and strategic Foundation. She has moved the Foundation from Corporate Social Responsibility into Corporate Social Innovation. This strategy places the human need first, not as an afterthought of profit. Sullivan is well known for her global expertise and sustainable and collaborative approach to philanthropic investing.

Sullivan strongly believes monumental and sustainable change in our largest global challenges can only happen through partnerships and collaboration between public, private and non-profit entities. This strategy resulted in the Caterpillar Foundation's transformation into one of the most influential corporate foundations and, ultimately, the launch of the Foundation's collaborative impact platform, Together.Stronger.

Determination and resilience have been present throughout Sullivan;s life. She endured many years of orthopedic surgeries and other challenges. She provided leadership starting in the Little Prairie Chapter of Little People of America as a teenager. She was named by Inside Philanthropy as one of the 50 most powerful women in philanthropy and she served as a US delegate to the United Nations Commission on the Status of Women. She is a member of the ONE board of directors and chairs the Greater Peoria Local Initiatives Support Corporation (LISC) Advisory Board. She earned her MBA from Bradley University, and she is the first woman to be President of the Caterpillar Foundation.

More profile about the speaker
Michele L. Sullivan | Speaker | TED.com