ABOUT THE SPEAKER
Moriba Jah - Space environmentalist
TED Fellow Moriba Jah studies and predicts the motion of objects in space in an effort to make space safe, secure, and sustainable.

Why you should listen

All kinds of junk are floating around in space -- old satellites, rockets, other man-made debris -- that pose an increasing danger to space missions. Astrodynamicist Moriba Jah monitors this orbital debris with ASTRIAGraph, a software that tracks the positions and speeds of objects in Earth’s orbit. Jah's vision is for AstriaGraph to become a crowd-sourced citizen-science platform that will make information about space traffic openly available to future generations. His ultimate goal is to make space safe, secure and sustainable.

More profile about the speaker
Moriba Jah | Speaker | TED.com
TED2019

Moriba Jah: The world's first crowdsourced space traffic monitoring system

Moriba Jah: Prvi skupno financirani sustav praćenja svemirskog prometa na svijetu

Filmed:
1,581,310 views

"Većina onoga što pošaljemo u svemir se nikada ne vrati", kaže astrodinamičar i TED-ov suradnik Moriba Jah. U ovom nadahnutom govoru Jah opisuje svemirske autoceste koje kruže oko Zemlje i kako su većinom pune svemirskog otpada. Naučimo više o njegovoj misiji da razvije i uputi u masovnu upotrebu prvi skupno financirani sustav praćenja svemirskog prometa na svijetu - i kako bi to moglo riješiti problem otpadnih nakupina u prostoru bliže Zemlji.
- Space environmentalist
TED Fellow Moriba Jah studies and predicts the motion of objects in space in an effort to make space safe, secure, and sustainable. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
I am an astrodynamicistastrodinamičar --
0
1146
2381
Ja sam astrodinamičar --
00:15
you know, like that guy RichBogati PurnellPurnell
in the moviefilm "The MartianMarsu."
1
3551
3460
znate, kao onaj Rich Purnell
u filmu "Marsovac".
00:19
And it's my jobposao to studystudija and predictpredvidjeti
motionpokret of objectsobjekti in spaceprostor.
2
7885
5877
Posao mi je proučavati i predvidjeti
kretanje predmeta u svemiru.
00:27
CurrentlyTrenutno we trackstaza about one percentposto
of hazardousopasne objectsobjekti on orbitorbita --
3
15172
5752
Trenutno pratimo oko jedan posto
opasnih predmeta u orbiti --
00:33
hazardousopasne to servicesusluge like locationmjesto,
4
21714
3117
opasnih po usluge kao što su lociranje,
00:36
agriculturepoljoprivreda, bankingbankarstvo,
5
24855
2350
poljoprivreda, bankarstvo,
00:39
televisiontelevizija and communicationskomunikacije,
6
27229
1967
televizija i komunikacije,
00:41
and soonuskoro -- very soonuskoro --
7
29220
1866
a uskoro -- vrlo uskoro --
00:43
even the internetInternet itselfsebe.
8
31110
1673
čak i sam internet.
00:45
Now these servicesusluge are not protectedzaštićeni
from, roughlygrubo, halfpola a millionmilijuna objectsobjekti
9
33892
6197
Sve te usluge nisu zaštićene od oko
pola milijuna predmeta
00:52
the sizeveličina of a specktrun of paintboja
10
40113
2120
veličine mrlje boje,
00:55
all the way to a schoolškola busautobus in sizeveličina.
11
43060
2150
pa sve do veličine školskog autobusa.
00:58
A specktrun of paintboja,
12
46398
1874
Mrlja boje,
01:00
travelingputujući at the right speedubrzati,
13
48296
2855
putujući odgovarajućom brzinom,
01:03
impactingutječe na one of these objectsobjekti,
14
51175
1558
u doticaju s jednim od ovih objekata
01:04
could renderučiniti it absolutelyapsolutno uselessbeskoristan.
15
52757
2219
mogla bi ih oštetiti
do stanja neupotrebljivosti.
01:08
But we can't trackstaza things
as smallmali as a specktrun of paintboja.
16
56394
3925
Ali ne možemo pratiti predmete
sićušne poput mrlje boje.
01:12
We can only trackstaza things
as smallmali as say, a smartphonesmartphone.
17
60694
4164
Možemo pratiti samo stvari
veličine, primjerice, mobitela.
01:17
So of this halfpola millionmilijuna objectsobjekti
that we should be concernedzabrinut about,
18
65605
4866
Od tih pola milijuna predmeta
koji bi nas trebali zabrinjavati,
01:22
we can only trackstaza
about 26,000 of these objectsobjekti.
19
70495
4157
možemo pratiti samo oko
26 000 tih predmeta.
01:26
And of these 26,000,
only 2,000 actuallyzapravo work.
20
74676
5642
A od tih 26 000
samo 2000 doista funkcioniraju.
01:33
Everything elsedrugo
21
81805
1150
Sve ostalo
01:35
is garbagesmeće.
22
83764
1150
je smeće.
01:38
That's a lot of garbagesmeće.
23
86481
1368
To je puno smeća.
01:40
To make things a little bitbit worsegore,
24
88227
1928
Da još pogoršamo situaciju,
01:43
mostnajviše of what we launchlansiranje into orbitorbita
never comesdolazi back.
25
91356
4069
većina toga što pošaljemo u orbitu
nikada se ne vrati.
01:49
We sendposlati the satellitesatelit in orbitorbita,
26
97496
2611
Pošaljemo satelit u orbitu,
01:52
it stopszaustavlja workingrad, it runsradi out of fuelgorivo,
27
100131
2968
pokvari se, ostane bez goriva,
01:55
and we sendposlati something elsedrugo up ...
28
103123
2635
a mi pošaljemo gore nešto drugo...
01:57
and then we sendposlati up something elsedrugo ...
29
105782
2365
pa zatim nešto drugo...
02:00
and then something elsedrugo.
30
108171
1491
pa još nešto drugo.
02:01
And everysvaki oncejednom in a while,
31
109686
1529
Prije ili kasnije
02:03
two of these things
will collidesudariti se with eachsvaki other
32
111239
2530
dva takva predmeta se sudare
02:05
or one of these things will explodeeksplodirati,
33
113793
1771
ili jedan od njih eksplodira,
02:07
or even worsegore,
34
115588
1195
ili još gore,
02:08
somebodyneko mightmoć just happendogoditi se to destroyuništiti
one of theirnjihov satellitessateliti on orbitorbita,
35
116807
3685
netko slučajno uništi
svoje satelite u orbiti,
02:13
and this generatesgenerira manymnogi, manymnogi more pieceskomada,
36
121595
3659
što stvara još puno, puno sitnih komada
02:17
mostnajviše of whichkoji alsotakođer never come back.
37
125278
2602
od kojih se većina također nikad ne vrati.
02:20
Now these things are not
just randomlyslučajno scatteredraspršene in orbitorbita.
38
128748
3760
Ti predmeti nisu samo proizvoljno
razbacani po orbiti.
02:25
It turnsokreti out that givendan
the curvaturezakrivljenosti of space-timeprostor-vrijeme,
39
133715
3245
Ispostavlja se da, uzmemo li u
obzir prostorno-vremensku strukturu,
02:28
there are idealidealan locationslokacije
40
136984
1962
postoje idealne lokacije
02:30
where we put some of these satellitessateliti --
41
138970
1986
gdje postavljamo satelite --
02:32
think of these as spaceprostor highwaysautoceste.
42
140980
2751
zamislite to kao svemirske autoceste.
02:37
Very much like highwaysautoceste on earthZemlja,
43
145344
1889
Baš poput autocesta na Zemlji,
02:39
these spaceprostor highwaysautoceste can only take up
a maximummaksimum capacitykapacitet of trafficpromet
44
147257
4719
te autoceste mogu primiti
određeni kapacitet prometa
02:44
to sustainodržati space-safeprostor-sef operationsoperacije.
45
152000
3780
kako bi funkcionirale na sigurnoj razini.
02:49
UnlikeZa razliku od highwaysautoceste on earthZemlja,
46
157014
2336
Za razliku od autocesta na Zemlji,
02:51
there are actuallyzapravo no spaceprostor trafficpromet rulespravila.
47
159374
2212
svemirska prometna pravila
doslovno ne postoje.
02:53
NoneNiti jedan whatsoevergod, OK?
48
161610
1933
Nikakvih, OK?
02:57
WowSjajna osoba.
49
165662
1150
Wow.
03:00
What could possiblymožda go wrongpogrešno with that?
50
168450
1945
Što bi tu moglo uopće poći po zlu?
03:02
(LaughterSmijeh)
51
170419
1367
(Smijeh)
03:04
Now, what would be really nicelijepo
52
172482
2315
Stoga bi bilo vrlo lijepo
03:06
is if we had something
like a spaceprostor trafficpromet mapkarta,
53
174821
3638
kad bismo imali nešto poput
svemirske karte prometa,
03:10
like a WazeWaze for spaceprostor that I could look up
54
178483
3023
kao Waze aplikacije za svemir,
gdje bih mogao pogledati
03:13
and see what the currentstruja
trafficpromet conditionsUvjeti are in spaceprostor,
55
181530
2767
i vidjeti trenutne prometne
uvjete u svemiru,
03:16
maybe even predictpredvidjeti these.
56
184321
1434
možda ih čak i predvidjeti.
03:17
The problemproblem with that, howevermeđutim,
57
185779
2103
Međutim, problem u tome je
03:19
is that askpitati fivepet differentdrugačiji people,
58
187906
3362
ako pitate petero različitih ljudi,
03:24
"What's going on in orbitorbita?
59
192337
1403
"Što se događa u orbiti?",
03:25
Where are things going?"
60
193764
1215
"Kamo odlaze predmeti?",
03:27
and you're probablyvjerojatno going to get
10 differentdrugačiji answersodgovori.
61
195003
2673
vjerojatno ćete dobiti
10 različitih odgovora.
03:29
Why is that?
62
197700
1382
Zašto?
03:31
It's because informationinformacija about things
on orbitorbita is not commonlyobično sharedpodijeljen eitherili.
63
199106
4810
Zato što podaci o predmetima u orbiti
nisu javno dostupni.
03:37
So what if we had a globallyglobalno accessibledostupan,
64
205187
2495
Što ako bismo imali
globalno dostupan,
03:39
openotvoren and transparenttransparentan
spaceprostor trafficpromet informationinformacija systemsistem
65
207706
3348
otvoren i transparentan sustav
svemirskog prometa
03:43
that can informobavijestiti the publicjavnost
of where everything is locatednalazi
66
211078
3015
koji bi informirao javnost o
lokaciji svakog predmeta,
03:46
to try to keep spaceprostor safesef and sustainableodrživ?
67
214117
2980
kako bismo pokušali svemir učiniti
sigurnim i održivim?
03:49
And what if the systemsistem could be used
68
217121
3604
I što ako bi se taj sustav moglo koristiti
03:52
to formoblik evidence-basedutemeljena na dokazima
normsnorme of behaviorponašanje --
69
220749
2977
kako bismo oblikovali norme ponašanja
zasnovane na dokazima --
03:55
these spaceprostor trafficpromet rulespravila?
70
223750
1572
ta svemirska prometna pravila?
03:57
So I developedrazvijen ASTRIAGraph. ASTRIAGraph,
71
225830
2159
Zato sam razvio ASTRIAGraph,
04:00
the world'ssvijetu first crowdsourcedCrowdsourced,
spaceprostor trafficpromet monitoringnadgledanje systemsistem
72
228013
3765
prvi svjetski skupno financirani
sustav praćenja svemirskog prometa
04:03
at the UniversitySveučilište of TexasTexas at AustinAustin.
73
231802
1794
na Sveučilištu Teksas u Austinu.
04:06
ASTRIAGraph. ASTRIAGraph combineskombajna multiplevišekratnik sourcesizvori
of informationinformacija from around the globeGlobus --
74
234694
5282
ASTRIAGraph kombinira više izvora
podataka iz cijelog svijeta --
04:12
governmentvlada, industryindustrija and academiaakademske zajednice --
75
240000
1917
vlade, industrije i akademije --
04:13
and representspredstavlja this in a commonzajednička frameworkokvir
that anybodyiko can accesspristup todaydanas.
76
241941
4017
i predstavlja zajednički okvir kojemu
danas bilo tko može pristupiti.
04:19
Here, you can see 26,000 objectsobjekti
orbitingu orbiti the earthZemlja,
77
247249
4510
Ovdje možete vidjeti 26 000 predmeta
kako kruže oko Zemlje,
04:23
multiplevišekratnik opinionsmišljenje,
78
251783
1829
brojna mišljenja,
04:25
and it getsdobiva updatedažurirana in nearblizu realstvaran time.
79
253636
2473
a podaci se očitavaju u stvarnom vremenu.
04:28
But back to my problemproblem
of spaceprostor trafficpromet mapkarta:
80
256447
3606
Ali vratimo se na moj problem
karte svemirskog prometa.
04:32
What if you only had informationinformacija
from the US governmentvlada?
81
260077
3369
Što ako podatke dobivate jedino
od američke vlade?
04:36
Well, in that casespis, that's what
your spaceprostor trafficpromet mapkarta would look like.
82
264018
3374
U tom slučaju, vaša karta svemirskog
prometa bi izgledala ovako.
04:39
But what do the RussiansRusi think?
83
267989
2390
Ali što Rusi misle?
04:45
That looksizgled significantlyznačajno differentdrugačiji.
84
273343
1950
Ovo izgleda znatno drugačije.
04:47
Who'sKoji je right? Who'sKoji je wrongpogrešno?
85
275881
2153
Tko je u pravu? Tko je u krivu?
04:50
What should I believe?
86
278058
1405
U što bih trebao vjerovati?
04:51
What could I trustpovjerenje?
87
279487
1360
Čemu mogu vjerovati?
04:52
This is partdio of the issueizdanje.
88
280871
1464
To je dio problema.
04:55
In the absenceodsutnost of this frameworkokvir
to monitormonitor space-actorsvemirski glumac behaviorponašanje,
89
283864
6777
U nedostatku takvog okvira za
praćenje ponašanja svemirskih igrača,
05:03
to monitormonitor activityaktivnost in spaceprostor --
90
291421
2273
nedostatku promatranja
aktivnosti u svemiru --
05:05
where these objectsobjekti are locatednalazi --
91
293718
1751
gdje su ovi predmeti locirani --
05:07
to reconcilepomiriti these inconsistenciesnedosljednosti
92
295493
2937
izbjegavanjem pomirenja ovih nejasnoća
05:10
and make this knowledgeznanje commonplaceuobičajena pojava,
93
298454
2456
i nečinjenjem tog znanja sveopćim,
05:12
we actuallyzapravo riskrizik losinggubljenje the abilitysposobnost
94
300934
3621
zapravo riskiramo izgubiti mogućnost
05:17
to use spaceprostor for humanity'sčovječanstva benefitkorist.
95
305580
3046
da koristimo svemir
za dobrobit čovječanstva.
05:22
Thank you very much.
96
310393
1159
Puno vam hvala.
05:23
(ApplausePljesak and cheersklicati)
97
311576
4630
(Pljesak i navijanje)
Translated by Martina Peraic
Reviewed by Sanda Liker

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Moriba Jah - Space environmentalist
TED Fellow Moriba Jah studies and predicts the motion of objects in space in an effort to make space safe, secure, and sustainable.

Why you should listen

All kinds of junk are floating around in space -- old satellites, rockets, other man-made debris -- that pose an increasing danger to space missions. Astrodynamicist Moriba Jah monitors this orbital debris with ASTRIAGraph, a software that tracks the positions and speeds of objects in Earth’s orbit. Jah's vision is for AstriaGraph to become a crowd-sourced citizen-science platform that will make information about space traffic openly available to future generations. His ultimate goal is to make space safe, secure and sustainable.

More profile about the speaker
Moriba Jah | Speaker | TED.com