ABOUT THE SPEAKER
Jessi Arrington - Designer
Jessi Arrington is a color-loving designer based in Brooklyn.

Why you should listen

Jessi Arrington is a founder and owner of WORKSHOP, a designer firm in Brooklyn. Her favorite color is rainbow and her default answer is YES. She’s taught Design Fundamentals at Touro College and given guest lectures at NYU; she's a board member of AIGA/NY. Before co-founding WORKSHOP, she carried out branding for Brooklyn Brewery, Tomato Records and Lion Brand Yarn under the direction of Milton Glaser. She makes a hobby of wearing nothing new (except undies).

She blogs at LuckySoAndSo.com about design, consumption and color.

More profile about the speaker
Jessi Arrington | Speaker | TED.com
TEDActive 2011

Jessi Arrington: Wearing nothing new

Ջեսսի Արինգտոն` Ոչ մի նոր զգեստ իմ զգեստապահարանում

Filmed:
1,427,173 views

Դիզայներ Ջեսսի Արինգտոնը TED ուղևորվելիս յոթ ներքնազգեստից բացի ոչինչ իր հետ չի վերցրել և իր զգեստները գնել է Լոս Անջելեսի էժանագին խանութներից: Սա գիտակցված գնումներ կատարելու իսկական մեդիտացիա է. հագնվել ծիածանի գույներով և ստեղծագործական ոճով:
- Designer
Jessi Arrington is a color-loving designer based in Brooklyn. Full bio

Double-click (or triple-click) the English transcript below to play the video.

00:15
I'm Jessi, and this is my suitcase.
0
0
3000
Ես Ջեսսին եմ և սա իմ ճամպրուկն է:
00:18
But before I show you what I've got inside,
1
3000
3000
Բայց մինչ ես ցույց կտամ, թե ինչ կա դրա մեջ,
00:21
I'm going to make a very public confession,
2
6000
3000
ես պատրաստվում եմ մի հանրային խոստովանություն անել,
00:24
and that is,
3
9000
2000
և դա հետևյալն է․
00:26
I'm outfit-obsessed.
4
11000
2000
ես տարված եմ հագուստներով:
00:28
I love finding, wearing,
5
13000
2000
Ես սիրում եմ գտնել, հագնել, և
00:30
and more recently,
6
15000
2000
և վերջերս էլ
00:32
photographing and blogging
7
17000
2000
նկարահանել և բլոգում գրել
00:34
a different, colorful, crazy outfit
8
19000
2000
տարբեր գունագեղ և խելառ զգեստների մասին`
00:36
for every single occasion.
9
21000
3000
նախատեսված տարբեր իրադարձությունների համար:
00:39
But I don't buy anything new.
10
24000
2000
Բայց ես ոչ մի նոր բան չեմ գնում:
00:41
I get all my clothes secondhand
11
26000
2000
Ես իմ բոլոր զգեստները գնում եմ հագած հագուստի խանութներից,
00:43
from flea markets and thrift stores.
12
28000
3000
էժանագին շուկաներից և խանութներից:
00:46
Aww, thank you.
13
31000
2000
Վոու~, շնորհակալ եմ:
00:49
Secondhand shopping
14
34000
2000
Հագած հագուստի խանութներից գնումներ կատարելը
00:51
allows me to reduce the impact
15
36000
2000
մեղմացնում է ազդեցությունը
00:53
my wardrobe has on the environment
16
38000
2000
իմ զգեստապահարանի և շրջակա միջավայրի,
00:55
and on my wallet.
17
40000
2000
ինչպես նաև իմ դրամապանակի վրա:
00:57
I get to meet all kinds of great people;
18
42000
2000
Ես տարբեր հիանալի մարդկանց հետ եմ հանդիպում,
00:59
my dollars usually go to a good cause;
19
44000
3000
իմ դոլարները լավ նպատակի են ծառայում,
01:02
I look pretty unique;
20
47000
2000
Ես յուրահատուկ տեսք եմ ունենում,
01:04
and it makes shopping like my own personal treasure hunt.
21
49000
3000
և գնումները դարձնում են գանձեր որոնելու պես մի բան:
01:07
I mean, what am I going to find today?
22
52000
2000
Ի՞նչ եմ գտնելու այսօր։
01:09
Is it going to be my size?
23
54000
2000
Արդյո՞ք այն իմ չափով է լինելու:
01:11
Will I like the color?
24
56000
2000
Արդյո՞ք ինձ դուր կգա գույնը:
01:13
Will it be under $20?
25
58000
3000
Արդյո՞ք այն 20 դոլարից քիչ կարժենա:
01:16
If all the answers are yes,
26
61000
2000
Եթե բոլոր պատասխանները այո են,
01:18
I feel as though I've won.
27
63000
2000
ես հաղթանակած եմ ինձ զգում:
01:20
I want to get back to my suitcase
28
65000
3000
Ես ուզում եմ վերադառնալ իմ ճամպրուկին,
01:23
and tell you what I packed
29
68000
2000
և պատմել ձեզ, թե ինչ եմ ինձ հետ վերցրել
01:25
for this exciting week here at TED.
30
70000
2000
TED-ի այս հիանալի շաբաթվա համար:
01:27
I mean, what does somebody with all these outfits bring with her?
31
72000
4000
Ի՞նչ եմ բերել ես ինձ հետ, մի մարդ, որ այդքան զգեստների ունի։
01:31
So I'm going to show you exactly what I brought.
32
76000
3000
Այսպիսով, ես պատրաստվում եմ ձեզ ցույց տալ այն ամենն ինչ բերել եմ ինձ հետ։
01:34
I brought seven pairs of underpants
33
79000
3000
Ես ինձ հետ յոթ հատ ներքնազգեստ եմ բերել,
01:37
and that's it.
34
82000
3000
և դա ամենն է:
01:40
Exactly one week's worth of undies
35
85000
3000
Ուղիղ մեկ շաբաթվա համար անհրաժեշտ ներքնազգեստներ,
01:43
is all I put in my suitcase.
36
88000
2000
ահա այն ամենը ինչ դրել եմ ճամպրուկիս մեջ:
01:45
I was betting that I'd be able to find
37
90000
3000
Ես համոզված էի, որ կարող եմ գտնել
01:48
everything else I could possible want to wear
38
93000
2000
այն ամենն ինչ ուզում եմ հագնել,
01:50
once I got here to Palm Springs.
39
95000
3000
Փալմ Սփրինգս հասնելուն պես:
01:53
And since you don't know me
40
98000
2000
Եվ քանի որ դուք ինձ չեք ճանաչում,
01:55
as the woman walking around TED in her underwear --
41
100000
2000
որպես մի կին, որ ներքնազգեստով է շրջում այստեղ TED-ում,
01:57
(Laughter)
42
102000
2000
(Ծիծաղ)
01:59
that means I found a few things.
43
104000
2000
դա նշանակում է, որ ես հագնելու բան գտել եմ։
02:01
And I'd really love to show you my week's worth of outfits right now.
44
106000
3000
Եվ շատ կուզենայի ձեզ ցույց տալ իմ այս շաբաթվա հագուստը։
02:04
Does that sound good?
45
109000
2000
Ի՞նչ կասեք։
02:06
(Applause)
46
111000
2000
(Ծափահարություններ)
02:08
So as I do this,
47
113000
2000
Եվ մինչ ես դա կանեմ,
02:10
I'm also going to tell you a few of the life lessons
48
115000
3000
ես նաև ձեզ կպատմեմ այն կյանքի դասերը
02:13
that, believe it or not, I have picked up
49
118000
2000
որոնք, ուզում եք հավատացեք, ուզում եք՝ ոչ, բացահայտել եմ
02:15
in these adventures wearing nothing new.
50
120000
3000
նոր հագուստ չհագնելու ընթացքում:
02:18
So let's start with Sunday.
51
123000
2000
Եկեք սկսենք կիրակի օրվանից
02:20
I call this "Shiny Tiger."
52
125000
2000
Ես այս փայլուն վագր եմ անվանում:
02:22
You do not have to spend a lot of money to look great.
53
127000
4000
Պետք չէ շատ փող ծախսել լավ տեսք ունենալու համար:
02:26
You can almost always look phenomenal for under $50.
54
131000
3000
Միշտ էլ կարելի է առանձնահատուկ տեսք ունենալ $50-ով:
02:29
This whole outfit, including the jacket,
55
134000
2000
Այս ամբողջ հագուստը բաղկացած է բաճկոնից,
02:31
cost me $55,
56
136000
2000
որն արժեր 55 դոլար,
02:33
and it was the most expensive thing
57
138000
2000
և դա ամենաթանկ բանն է,
02:35
that I wore the entire week.
58
140000
2000
որ ես հագել եմ ամբողջ շաբաթվա ընթացքում:
02:37
Monday: Color is powerful.
59
142000
3000
Երկուշաբթի. Գույները մեծ ազդեցություն ունեն:
02:40
It is almost physiologically impossible
60
145000
3000
Հոգեբանորեն գրեթե անհնար է
02:43
to be in a bad mood when you're wearing bright red pants.
61
148000
3000
վատ տրամադրություն ունենալ, երբ վառ կարմիր անդրավարտիք ես հագել:
02:46
(Laughter)
62
151000
2000
(Ծիծաղ)
02:48
If you are happy,
63
153000
3000
Երբ դու ուրախ ես,
02:51
you are going to attract other happy people to you.
64
156000
3000
դու ուրախ մարդկանց ես գրավում դեպի քեզ:
02:54
Tuesday:
65
159000
2000
Երեքշաբթի,
02:56
Fitting in is way overrated.
66
161000
3000
բոլորի պես լինելը միշտ էլ գերագնահատվել է:
02:59
I've spent a whole lot of my life
67
164000
2000
Ես իմ կյանքի մեծ մասն անցկացրել եմ
03:01
trying to be myself
68
166000
2000
փորձելով լինել այն ինչ կամ
03:03
and at the same time fit in.
69
168000
2000
և փորձել եմ նաև լինել բոլորի պես:
03:05
Just be who you are.
70
170000
2000
Պարզապես եղեք այնպիսին ինչպիսին կաք:
03:07
If you are surrounding yourself with the right people,
71
172000
3000
Եթե դուք ձեզ շրջապատում եք ճիշտ մարդկանցով,
03:10
they will not only get it,
72
175000
2000
նրանք ոչ միայն կհասկանան
03:12
they will appreciate it.
73
177000
2000
այլ նաև կգնահատեն դա:
03:14
Wednesday:
74
179000
2000
Չորեքշաբթի,
03:16
Embrace your inner child.
75
181000
2000
դուրս ազատեք ձեր ներքին երեխային:
03:18
Sometimes people tell me
76
183000
2000
Երբեմն մարդիկ ասում են ինձ,
03:20
that I look like I'm playing dress-up,
77
185000
2000
որ ես կարծես զուգվել-զարդարվելու խաղ եմ խաղում,
03:22
or that I remind them of their seven-year-old.
78
187000
4000
կամ որ ես նրանց հիշեցնում եմ նրանց յոթ տարեկանի:
03:26
I like to smile
79
191000
2000
Ես այդ դեպքում ժպտում եմ
03:28
and say, "Thank you."
80
193000
2000
և ասում` շնորհակալություն:
03:30
Thursday:
81
195000
2000
Հինգշաբթի`
03:32
Confidence is key.
82
197000
2000
վստահությունն ամենակարևորն է:
03:34
If you think you look good in something,
83
199000
2000
Եթե կարծում եք, որ լավ տեսք ունեք,
03:36
you almost certainly do.
84
201000
2000
ապա այդպես էլ կա:
03:38
And if you don't think you look good in something,
85
203000
2000
Եթե չեք կարծում, որ լավ տեսք ունեք,
03:40
you're also probably right.
86
205000
2000
ապա ամենայն հավանականությամբ ճիշտ եք:
03:42
I grew up with a mom who taught me this day-in and day-out.
87
207000
4000
Ես մեծացել եմ մի մոր հետ, ով ամեն օր այս դասն էր կրկնում:
03:46
But it wasn't until I turned 30
88
211000
2000
Բայց միայն երեսունս լրանալուն պես
03:48
that I really got what this meant.
89
213000
2000
ես իսկապես հասկացա, թե ինչ է դա նշանակում:
03:50
And I'm going to break it down for you for just a second.
90
215000
3000
Եվ ես պատրաստվում եմ բացատրել դա ձեզ մի քանի վայրկյանում։
03:53
If you believe you're a beautiful person
91
218000
3000
Եթե դուք հավատում եք, որ գեղեցիկ մարդ եք
03:56
inside and out,
92
221000
3000
թե ներքուստ, և թե արտաքուստ,
03:59
there is no look that you can't pull off.
93
224000
3000
ապա անհնար է, որ այդպես չլինի:
04:02
So there is no excuse for any of us here in this audience.
94
227000
2000
Այնպես որ, այստեղ ներկա գտնվողներից որևէ մեկը չի կարող դրան չհավատալ։
04:04
We should be able to rock anything we want to rock.
95
229000
3000
Մենք պետք է կարողանանք անել այն ամենն, ինչ ցանկանում ենք:
04:07
Thank you.
96
232000
2000
Շնորհակալ եմ:
04:09
(Applause)
97
234000
3000
(Ծափահարություններ)
04:12
Friday: A universal truth -- five words for you:
98
237000
3000
Ուրբաթ. համընդհանուր ճմարտություն` վեց բառ ձեզ համար.
04:15
Gold sequins go with everything.
99
240000
5000
ոսկեգույնն ամեն ինչի հետ սազում է:
04:20
And finally, Saturday:
100
245000
3000
Եվ վերջապես շաբաթ․
04:23
Developing your own unique personal style
101
248000
2000
Ձեր առանձնահատուկ ոճը ձևավորելը
04:25
is a really great way to tell the world something about you
102
250000
3000
հիանալի միջոց է աշխարհին պատմելու ձեր մասին
04:28
without having to say a word.
103
253000
2000
առանց որևէ բառ անգամ ասելու:
04:30
It's been proven to me time and time again
104
255000
2000
Սա ամեն անգամ հաստատվում է,
04:32
as people have walked up to me this week
105
257000
2000
այս շաբաթ նույնպես մարդիկ մոտենում էին ինձ,
04:34
simply because of what I'm wearing,
106
259000
2000
միայն իմ հագած զգեստների պատճառով:
04:36
and we've had great conversations.
107
261000
2000
Եվ մենք հիանալի զրուցում էինք:
04:38
So obviously this is not all going to fit
108
263000
2000
Ակնհայտ է, որ այս ամենը դժվար թե
04:40
back in my tiny suitcase.
109
265000
2000
իմ փոքրիկ ճամպրուկում տեղավորվի:
04:42
So before I go home to Brooklyn,
110
267000
2000
Այնպես որ, մինչև տուն, Բրուքլին վերադառնալը,
04:44
I'm going to donate everything back.
111
269000
2000
ես պատրաստվում եմ այս ամենը նվիրաբերել։
04:46
Because the lesson I'm trying to learn myself this week
112
271000
3000
Քանի որ այս շաբաթվա դասը, որ փորձում եմ սովորել
04:49
is that it's okay to let go.
113
274000
3000
հետևյալն է՝ պետք է կարողանալ ազատվել դրանցից։
04:52
I don't need to get emotionally attached to these things
114
277000
2000
Պետք չէ կապվել դրանց հետ,
04:54
because around the corner,
115
279000
2000
քանի որ հենց հաջորդ անկյունում,
04:56
there is always going to be
116
281000
2000
միշտ կարելի է գտնել
04:58
another crazy, colorful,
117
283000
2000
մեկ այլ խելառ, գունագեղ
05:00
shiny outfit
118
285000
2000
փայլուն հագուստ,
05:02
just waiting for me,
119
287000
2000
որն հենց ինձ է սպասում,
05:04
if I put a little love in my heart and look.
120
289000
2000
եթե ես մի քիչ սեր և ջանք ներդնել այն գտնելու գործում։
05:06
Thank you very much.
121
291000
2000
Շատ շնորհակալ եմ։
05:08
(Applause)
122
293000
3000
(Ծափահարություններ)
05:11
Thank you.
123
296000
2000
Շնորհակալ եմ։
05:13
(Applause)
124
298000
5000
(Ծափահարություններ)
Translated by Kristine Sargsyan
Reviewed by Gohar Khachatryan

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Jessi Arrington - Designer
Jessi Arrington is a color-loving designer based in Brooklyn.

Why you should listen

Jessi Arrington is a founder and owner of WORKSHOP, a designer firm in Brooklyn. Her favorite color is rainbow and her default answer is YES. She’s taught Design Fundamentals at Touro College and given guest lectures at NYU; she's a board member of AIGA/NY. Before co-founding WORKSHOP, she carried out branding for Brooklyn Brewery, Tomato Records and Lion Brand Yarn under the direction of Milton Glaser. She makes a hobby of wearing nothing new (except undies).

She blogs at LuckySoAndSo.com about design, consumption and color.

More profile about the speaker
Jessi Arrington | Speaker | TED.com