ABOUT THE SPEAKER
Jessi Arrington - Designer
Jessi Arrington is a color-loving designer based in Brooklyn.

Why you should listen

Jessi Arrington is a founder and owner of WORKSHOP, a designer firm in Brooklyn. Her favorite color is rainbow and her default answer is YES. She’s taught Design Fundamentals at Touro College and given guest lectures at NYU; she's a board member of AIGA/NY. Before co-founding WORKSHOP, she carried out branding for Brooklyn Brewery, Tomato Records and Lion Brand Yarn under the direction of Milton Glaser. She makes a hobby of wearing nothing new (except undies).

She blogs at LuckySoAndSo.com about design, consumption and color.

More profile about the speaker
Jessi Arrington | Speaker | TED.com
TEDActive 2011

Jessi Arrington: Wearing nothing new

Джеси Арингтън: Не нося нищо ново

Filmed:
1,427,173 views

Дизайнерката Джеси Арингтън не опаковала нищо за TED освен 7 чифта бельо, купувайки останалата част от дрехите си в магазини за втора употреба около Лос Анджелис. Това е размишление над съзнателното потребление -- опаковано в дъга от цветове и креативност.
- Designer
Jessi Arrington is a color-loving designer based in Brooklyn. Full bio

Double-click (or triple-click) the English transcript below to play the video.

00:15
I'm JessiJessi, and this is my suitcaseкуфар.
0
0
3000
Казвам се Джеси, и това е моят куфар.
00:18
But before I showшоу you what I've got insideвътре,
1
3000
3000
Но преди да ви покажа какво имам вътре,
00:21
I'm going to make a very publicобществен confessionизповед,
2
6000
3000
ще направя много публично признание,
00:24
and that is,
3
9000
2000
и това е,
00:26
I'm outfit-obsessedУкрашение-обсебен.
4
11000
2000
че съм обсебена от модата.
00:28
I love findingнамиране, wearingносенето,
5
13000
2000
Обичам да изнамирам, нося,
00:30
and more recentlyнаскоро,
6
15000
2000
а отскоро,
00:32
photographingфотографиране and bloggingблоговете
7
17000
2000
да фотографирам и блогвам
00:34
a differentразличен, colorfulцветен, crazyлуд outfitинвентар
8
19000
2000
за различни цветни, луди премени
00:36
for everyвсеки singleединичен occasionповод.
9
21000
3000
за всеки различен случай.
00:39
But I don't buyКупувам anything newнов.
10
24000
2000
Но аз не купувам нищо ново.
00:41
I get all my clothesдрехи secondhandвтора употреба
11
26000
2000
доставям всичките си дрехи от базари
00:43
from fleaбълха marketsпазари and thriftпестеливост storesмагазини.
12
28000
3000
и магазини за втора употреба.
00:46
AwwAW, thank you.
13
31000
2000
Ооо, благодаря ви.
00:49
SecondhandВтора употреба shoppingпазаруване
14
34000
2000
Пазаруването на дрехи втора употреба
00:51
allowsпозволява me to reduceнамаляване на the impactвъздействие
15
36000
2000
ми позволява да намаля въздействието,
00:53
my wardrobeгардероб has on the environmentзаобикаляща среда
16
38000
2000
което гардероба ми оказва върху околната среда
00:55
and on my walletпортфейл.
17
40000
2000
и върху моя портфейл.
00:57
I get to meetСреща all kindsвидове of great people;
18
42000
2000
Срещам се с различни велики хора;
00:59
my dollarsдолара usuallyобикновено go to a good causeкауза;
19
44000
3000
доларите ми обикновено отиват за добри каузи;
01:02
I look prettyкрасива uniqueединствен по рода си;
20
47000
2000
изглеждам доста уникално;
01:04
and it makesправи shoppingпазаруване like my ownсобствен personalперсонален treasureсъкровище huntлов.
21
49000
3000
и това превръща пазаруването в мое лично търсене на съкровища.
01:07
I mean, what am I going to find todayднес?
22
52000
2000
Имам предвид, какво ще открия днес?
01:09
Is it going to be my sizeразмер?
23
54000
2000
Дали ще бъде моя размер?
01:11
Will I like the colorцвят?
24
56000
2000
Ще харесам ли цвета?
01:13
Will it be underпри $20?
25
58000
3000
Ще бъде ли под 20 долара?
01:16
If all the answersотговори are yes,
26
61000
2000
Ако всички отговори са "да",
01:18
I feel as thoughвъпреки че I've wonСпечелени.
27
63000
2000
се чувствам, все едно съм спечелила.
01:20
I want to get back to my suitcaseкуфар
28
65000
3000
Искам да се върна обратно към моя куфар
01:23
and tell you what I packedнатъпкан
29
68000
2000
и да ви кажа какво опаковах,
01:25
for this excitingвълнуващ weekседмица here at TEDТЕД.
30
70000
2000
за тази вълнуваща седмица тук в TED.
01:27
I mean, what does somebodyнякой with all these outfitsсъоръжения bringвъвеждат with her?
31
72000
4000
Искам да кажа, какво носи със себе си някой с всичките тези премени?
01:31
So I'm going to showшоу you exactlyточно what I broughtдонесе.
32
76000
3000
Така че ще ви покажа точно какво донесох.
01:34
I broughtдонесе sevenседем pairsдвойки of underpantsдолни гащи
33
79000
3000
Донесох седем чифта бельо,
01:37
and that's it.
34
82000
3000
и това е всичко.
01:40
ExactlyТочно one week'sна седмица worthзаслужава си of undiesдамско бельо
35
85000
3000
Бельо точно за една седмица,
01:43
is all I put in my suitcaseкуфар.
36
88000
2000
е всичко, което поставих в куфара си.
01:45
I was bettingзалагания that I'd be ableспособен to find
37
90000
3000
Надявах се, че ще мога да намеря
01:48
everything elseоще I could possibleвъзможен want to wearизносване
38
93000
2000
всичко друго, от които имах нужда за носене,
01:50
onceведнъж I got here to PalmPalm SpringsПружини.
39
95000
3000
веднъж щом пристигнех тук в Палм Спрингс.
01:53
And sinceот you don't know me
40
98000
2000
И тъй като не ме знаете
01:55
as the womanжена walkingходене around TEDТЕД in her underwearбельо --
41
100000
2000
като жената, която се разхожда по бельо из TED --
01:57
(LaughterСмях)
42
102000
2000
(Смях)
01:59
that meansсредства I foundнамерено a fewмалцина things.
43
104000
2000
това означава, че успях да намеря няколко неща.
02:01
And I'd really love to showшоу you my week'sна седмица worthзаслужава си of outfitsсъоръжения right now.
44
106000
3000
И наистина бих искала да ви покажа всичките си премени за седмицата сега.
02:04
Does that soundзвук good?
45
109000
2000
Дали това ви звучи добре?
02:06
(ApplauseАплодисменти)
46
111000
2000
(Ръкопляскане)
02:08
So as I do this,
47
113000
2000
И докато правя това,
02:10
I'm alsoсъщо going to tell you a fewмалцина of the life lessonsУроци
48
115000
3000
ще ви споделя няколко от житейските уроци,
02:13
that, believe it or not, I have pickedизбран up
49
118000
2000
които, ако щете вярвайте, научих
02:15
in these adventuresприключения wearingносенето nothing newнов.
50
120000
3000
в тези приключения, докато не носих нищо ново.
02:18
So let's startначало with SundayНеделя.
51
123000
2000
И така нека да започнем с неделя.
02:20
I call this "ShinyЛъскав TigerТигър."
52
125000
2000
Наричам това лъскав тигър.
02:22
You do not have to spendхарча a lot of moneyпари to look great.
53
127000
4000
Не трябва да пръсвате луди пари, за да изглеждате страхотно.
02:26
You can almostпочти always look phenomenalфеноменален for underпри $50.
54
131000
3000
Почти винаги можете да изглеждате феноменално за под 50 долара.
02:29
This wholeцяло outfitинвентар, includingвключително the jacketяке,
55
134000
2000
Цялата тази премяна, включително якето,
02:31
costцена me $55,
56
136000
2000
ми струваха 55 долара,
02:33
and it was the mostнай-много expensiveскъп thing
57
138000
2000
и това беше най-скъпото нещо,
02:35
that I woreносеше the entireцял weekседмица.
58
140000
2000
което носих през цялата седмица.
02:37
MondayПонеделник: ColorЦвят is powerfulмощен.
59
142000
3000
Понеделник: Цветът е въздействащ.
02:40
It is almostпочти physiologicallyфизиологично impossibleневъзможен
60
145000
3000
Почти физиологически невъзможно е
02:43
to be in a badлошо moodнастроение when you're wearingносенето brightярък redчервен pantsпанталони.
61
148000
3000
да бъдете в лошо настроение, когато носите ярко червени панталони.
02:46
(LaughterСмях)
62
151000
2000
(Смях)
02:48
If you are happyщастлив,
63
153000
3000
Ако сте щастливи,
02:51
you are going to attractпривлекат other happyщастлив people to you.
64
156000
3000
ще привличате други щастливи хора около вас.
02:54
TuesdayВторник:
65
159000
2000
Вторник:
02:56
FittingМонтаж in is way overratedнадценявани.
66
161000
3000
Пасването в обкръжаващата среда е доста надценено.
02:59
I've spentпрекарах a wholeцяло lot of my life
67
164000
2000
Прекарах значима част от живота си,
03:01
tryingопитвайки to be myselfсебе си
68
166000
2000
опитвайки се да бъда себе си,
03:03
and at the sameедин и същ time fitгоден in.
69
168000
2000
и по същото време да се впиша в обкръжаващата среда.
03:05
Just be who you are.
70
170000
2000
Просто бъдете себе си.
03:07
If you are surroundingобграждащ yourselfсебе си with the right people,
71
172000
3000
Ако се заобградите с правилните хора,
03:10
they will not only get it,
72
175000
2000
те не само ще го разпознаят,
03:12
they will appreciateценя it.
73
177000
2000
те ще го оценят.
03:14
WednesdayСряда:
74
179000
2000
Сряда:
03:16
EmbraceПрегръдка your innerатрешна childдете.
75
181000
2000
Прегърнете детското в себе си.
03:18
SometimesПонякога people tell me
76
183000
2000
Понякога хората ми казват,
03:20
that I look like I'm playingиграете dress-upрокля-нагоре,
77
185000
2000
че изглеждам все едно си играя на труфене,
03:22
or that I remindнапомням them of theirтехен seven-year-oldседем-годишният.
78
187000
4000
или че им приличам на тяхното седемгодишно дете.
03:26
I like to smileусмивка
79
191000
2000
Обичам да се усмихвам
03:28
and say, "Thank you."
80
193000
2000
и да казвам: "Благодаря ви."
03:30
ThursdayЧетвъртък:
81
195000
2000
Четвъртък:
03:32
ConfidenceДоверието is keyключ.
82
197000
2000
Самоувереността е от ключово значение.
03:34
If you think you look good in something,
83
199000
2000
Ако си мислите, че изглеждате добре в нещо,
03:36
you almostпочти certainlyразбира се do.
84
201000
2000
почти със сигурност е така.
03:38
And if you don't think you look good in something,
85
203000
2000
И ако си мислите, че не изглеждате добре в нещо,
03:40
you're alsoсъщо probablyвероятно right.
86
205000
2000
вероятно също сте прави.
03:42
I grewизраснал up with a momмама who taughtпреподава me this day-inден в and day-outден-out.
87
207000
4000
Израснах с майка, която ме учеше това всеки божи ден.
03:46
But it wasn'tне е untilдо I turnedоказа 30
88
211000
2000
Но не стана, докато не навърших 30,
03:48
that I really got what this meantозначаваше.
89
213000
2000
когато наистина осъзнах, какво точно означава това.
03:50
And I'm going to breakпочивка it down for you for just a secondвтори.
90
215000
3000
И ще ви го обясня по-подробно само за секунда.
03:53
If you believe you're a beautifulкрасив personчовек
91
218000
3000
Ако смятате, че сте красив човек --
03:56
insideвътре and out,
92
221000
3000
отвътре и отвън,
03:59
there is no look that you can't pullдърпам off.
93
224000
3000
няма външен вид, който да не ви отива.
04:02
So there is no excuseизвинение for any of us here in this audienceпублика.
94
227000
2000
Така че няма оправдания за всички нас тук, в тази аудитория.
04:04
We should be ableспособен to rockрок anything we want to rockрок.
95
229000
3000
Ние трябва да можем да разтърсим всичко, което искаме да разтърсим.
04:07
Thank you.
96
232000
2000
Благодаря ви.
04:09
(ApplauseАплодисменти)
97
234000
3000
(Ръкопляскане)
04:12
FridayПетък: A universalуниверсален truthистина -- fiveпет wordsдуми for you:
98
237000
3000
Петък: Една универсална истина -- пет думи за вас:
04:15
GoldЗлато sequinsпайети go with everything.
99
240000
5000
Златните пайети вървят със всичко.
04:20
And finallyнакрая, SaturdayСъбота:
100
245000
3000
И накрая, събота:
04:23
DevelopingРазработване на your ownсобствен uniqueединствен по рода си personalперсонален styleстил
101
248000
2000
Разработването на свой собствен уникален стил
04:25
is a really great way to tell the worldсвят something about you
102
250000
3000
е наистина чудесен начин да кажете нещо на света за вас,
04:28
withoutбез havingкато to say a wordдума.
103
253000
2000
без да се налага да кажете дори и дума.
04:30
It's been provenдоказан to me time and time again
104
255000
2000
Това ми беше доказано, отново и отново,
04:32
as people have walkedвървеше up to me this weekседмица
105
257000
2000
когато хората са приближаваха към мен тази седмица,
04:34
simplyпросто because of what I'm wearingносенето,
106
259000
2000
само заради това, което нося.
04:36
and we'veние имаме had great conversationsразговори.
107
261000
2000
И ние имахме страхотни разговори.
04:38
So obviouslyочевидно this is not all going to fitгоден
108
263000
2000
Очевидно всичко това няма да се побере
04:40
back in my tinyмъничък suitcaseкуфар.
109
265000
2000
обратно в моя малък куфар.
04:42
So before I go home to BrooklynБруклин,
110
267000
2000
Така че преди да се прибера обратно вкъщи в Бруклин,
04:44
I'm going to donateдари everything back.
111
269000
2000
ще даря всичко обратно.
04:46
Because the lessonурок I'm tryingопитвайки to learnуча myselfсебе си this weekседмица
112
271000
3000
Тъй като урокът, който се опитвам да науча през тази седмица
04:49
is that it's okay to let go.
113
274000
3000
е, че е добре да се дарява.
04:52
I don't need to get emotionallyемоционално attachedприкрепен to these things
114
277000
2000
Не е нужно да се обвързвам емоционално с тези неща,
04:54
because around the cornerъглов,
115
279000
2000
защото зад ъгъла,
04:56
there is always going to be
116
281000
2000
винаги ще има
04:58
anotherоще crazyлуд, colorfulцветен,
117
283000
2000
друга луда, цветна,
05:00
shinyлъскав outfitинвентар
118
285000
2000
бляскава премяна,
05:02
just waitingочакване for me,
119
287000
2000
която просто да чака за мен,
05:04
if I put a little love in my heartсърце and look.
120
289000
2000
ако поставя малко любов в сърцето си и потърся.
05:06
Thank you very much.
121
291000
2000
Много ви благодаря.
05:08
(ApplauseАплодисменти)
122
293000
3000
(Ръкопляскане)
05:11
Thank you.
123
296000
2000
Благодаря ви.
05:13
(ApplauseАплодисменти)
124
298000
5000
(Ръкопляскане)
Translated by Anton Hikov
Reviewed by Darina Stoyanova

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Jessi Arrington - Designer
Jessi Arrington is a color-loving designer based in Brooklyn.

Why you should listen

Jessi Arrington is a founder and owner of WORKSHOP, a designer firm in Brooklyn. Her favorite color is rainbow and her default answer is YES. She’s taught Design Fundamentals at Touro College and given guest lectures at NYU; she's a board member of AIGA/NY. Before co-founding WORKSHOP, she carried out branding for Brooklyn Brewery, Tomato Records and Lion Brand Yarn under the direction of Milton Glaser. She makes a hobby of wearing nothing new (except undies).

She blogs at LuckySoAndSo.com about design, consumption and color.

More profile about the speaker
Jessi Arrington | Speaker | TED.com