ABOUT THE SPEAKER
Morgan Vague - Senior researcher assistant
Bacteria, bugs, germs -- Morgan Vague loves to get in the dirt (literally) to explore solutions to pressing problems.

Why you should listen

Morgan Vague works as a senior research assistant on phase 1 clinical cancer trials, combining her love of scientific research with her passion for healthcare applications. She explore accessible, microbiological solutions to the pollution problems plaguing our planet.

More profile about the speaker
Morgan Vague | Speaker | TED.com
TEDxMtHood

Morgan Vague: These bacteria eat plastic

Morgan Vague: Bakterijos, kurios maitinasi plastiku

Filmed:
2,001,893 views

Kiekvienais metais žmonės pagamina 300 mln. tonų naujo plastiko. Deja, net ir dedant didžiules pastangas perdirbama tik mažiau nei 10%. Ar yra geresnis būdas šiai problemai spręsti? Mikrobiologė Morgan Vague tyrinėja bakterijas, kurios geba adaptuotis ir kurios išvystė neįtikėtiną gebėjimą maitintis plastiku. Tai galėtų būti vienas iš vis didėjančios užterštumo problemos sprendimo būdų.
- Senior researcher assistant
Bacteria, bugs, germs -- Morgan Vague loves to get in the dirt (literally) to explore solutions to pressing problems. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
PlasticsPlastikų: you know about them,
you mayGegužė not love them,
0
1542
3809
Plastiko gaminiai: jūs žinote apie juos,
gal jums jie nepatinka,
00:17
but chancesšansai are
you use them everykiekvienas singlevienišas day.
1
5375
3625
bet tikriausiai naudojate juos kasdien.
00:22
By 2050, researchersmokslininkai estimateapskaičiuoti
2
10167
2726
Mokslininkai teigia, kad iki 2050 metų
00:24
that there will be more plasticplastmasinis
in the oceanvandenynas than fishžuvis.
3
12917
3041
vandenynuose bus daugiau plastiko
nei žuvų.
00:29
DespiteNepaisant to our bestgeriausia effortspastangos,
4
17000
1893
Nepaisant visų mūsų pastangų,
00:30
only ninedevyni percentproc of all plasticplastmasinis we use
windsvėjai up beingesamas recycledperdirbtas.
5
18917
5708
tik 9 procentai mūsų naudojamo
plastiko yra perdirbama.
00:37
And even worseblogiau,
6
25417
1517
Ir dar blogiau,
00:38
plasticplastmasinis is incrediblyneįtikėtinai toughkietas and durablepatvarus
7
26958
2893
plastikas yra ypač stiprus ir tvirtas
00:41
and researchersmokslininkai estimateapskaičiuoti
8
29875
1518
ir mokslininkai teigia, kad
00:43
that it can take anywherebet kur
from 500 to 5,000 yearsmetai
9
31417
4101
plastiko irimas gali užtrukti
00:47
to fullyvisiškai breakpertrauka down.
10
35542
2184
nuo 500 iki 5000 metų.
00:49
It leachesišskiria harmfulkenksmingas chemicalcheminė medžiaga contaminantsteršalų
into our oceansvandenynai, our soildirvožemis,
11
37750
5518
Jis skleidžia kenksmingus chemikalus
į vandenynus, dirvą,
00:55
our foodmaistas, our watervanduo, and into us.
12
43292
4541
maistą, vandenį ir į mus pačius.
01:00
So how did we windvėjas up
with so much plasticplastmasinis wasteatliekos?
13
48958
3643
Taigi, kaip mes atsidūrėme
tokioje situacijoje?
01:04
Well, it's simplepaprasta.
14
52625
2018
Tai paprasta.
01:06
PlasticPlastiko is cheappigus, durablepatvarus,
adaptablepritaikomas, and it's everywherevisur.
15
54667
5666
Plastikas yra pigus, tvirtas,
pritaikomas, ir jo yra visur.
01:12
But the good newsnaujienos is
16
60833
1351
Gera žinia tai, kad
01:14
there's something elseKitas that's cheappigus,
durablepatvarus, adaptablepritaikomas and everywherevisur.
17
62208
4601
yra kai kas, kas yra taip pat pigus,
tvirtas, pritaikomas ir jo yra visur.
01:18
And my researchtyrimai showsparodos
it mayGegužė even be ablegalingas to help us
18
66833
3351
Ir mano tyrimai rodo,
kad tai netgi gali padėti mums
01:22
with our plasticplastmasinis pollutiontarša problemproblema.
19
70208
2125
spręsti plastiko užterštumo problemą.
01:25
I'm talkingkalbėti about bacteriabakterijos.
20
73417
2458
Aš kalbu apie bakterijas.
01:28
BacteriaBakterijos are microscopicmikroskopiniai livinggyvenimas beingsbūtybės
invisiblenematomas to the nakednuogas eyeakis
21
76750
4893
Bakterijos yra plika akimi nematomos
mikroskopinės gyvos būtybės,
01:33
that livegyventi everywherevisur,
22
81667
1684
kurios gyvena visur:
01:35
in all sortsrūšiuoja of diverseįvairus
and extremeekstremalios environmentsaplinka,
23
83375
3226
įvairiausiose ekstremaliose aplinkose:
01:38
from the humanžmogus gutžarnynas, to soildirvožemis, to skinoda,
24
86625
3601
nuo žmogaus skrandžio iki dirvos, odos,
01:42
to ventsventiliacijos angos in the oceanvandenynas floorgrindys, reachingpasiekti
temperaturestemperatūra of 700 degreeslaipsniai FahrenheitPagal Celsijų.
25
90250
4518
angų vandenyno dugne, kur temperatūros
siekia 370 laipsnių pagal Celsijų.
01:46
BacteriaBakterijos livegyventi everywherevisur,
26
94792
2267
Bakterijos gyvena visur:
01:49
in all sortsrūšiuoja of diverseįvairus
and extremeekstremalios environmentsaplinka.
27
97083
3185
įvairiausiose ekstremaliose aplinkose.
01:52
And as suchtoks, they have to get
prettygana creativekūrybingas with their foodmaistas sourcesšaltiniai.
28
100292
4541
Taip gyvendamos, jos turi būti pakankamai
sumanios, kad rastų maisto.
01:58
There's alsotaip pat a lot of them.
29
106000
2101
Bakterijų yra labai daug.
02:00
ResearchersMokslininkai estimateapskaičiuoti that there are
roughlymaždaug fivepenki millionmln trilliontrilijonas trilliontrilijonas --
30
108125
5059
Mokslininkai spėja, kad Žemėje yra
apie 5 milijonus trilijonų trilijonų –
02:05
that's a fivepenki with 30 zerosnuliai after it --
bacteriabakterijos on the planetplaneta.
31
113208
5334
tai penki su 30 nulių
bakterijų šioje planetoje.
02:11
Now, consideringatsižvelgiant į tai that we humansžmonės producepagaminti
32
119625
3351
Taigi, atsižvelgiant į tai, kad
mes, žmonės, pagaminame
02:15
300 millionmln tonstonų of newnaujas plasticplastmasinis eachkiekvienas yearmetai,
33
123000
4393
300 milijonų tonų naujo plastiko
kiekvienais metais,
02:19
I'd say that our plasticplastmasinis numbersnumeriai
34
127417
2517
drįsčiau teigti, kad plastiko skaičiai
02:21
are looking prettygana
comparablepalyginamas to bacteria'sbakterijų.
35
129958
2709
galėtų būti lyginami
su bakterijų skaičiais.
02:25
So, after noticingpastebėjau this
36
133833
2476
Pastebėjus tai
02:28
and after learningmokymasis
about all of the creativekūrybingas waysbūdai
37
136333
2310
ir sužinojus
apie visus išradingus būdus,
02:30
that bacteriabakterijos find foodmaistas,
38
138667
2017
kaip bakterijos randa maisto,
02:32
I startedprasidėjo to think:
39
140708
2185
aš pradėjau mąstyti:
02:34
could bacteriabakterijos in
plastic-pollutedplastiko užterštas environmentsaplinka
40
142917
2892
ar galėjo bakterijos
plastiku priterštose aplinkose
02:37
have figuredfigured out
how to use plasticplastmasinis for foodmaistas?
41
145833
3417
rasti būdą
kaip naudoti plastiką kaip maistą?
02:42
Well, this is the questionklausimas that I decidednusprendė
to pursuesiekti a couplepora of yearsmetai agoprieš.
42
150375
4934
Tai yra klausimas, kurį aš nusprendžiau
tyrinėti prieš kelerius metus.
02:47
Now, fortunatelylaimei for me,
43
155333
2018
Dabar, mano laimei,
02:49
I'm from one of the mostlabiausiai
pollutedužterštas citiesmiestai in AmericaAmerikoje,
44
157375
3143
aš esu iš vieno labiausiai
užteršto miesto Amerikoje –
02:52
HoustonHouston, TexasTexas.
45
160542
1851
Hiustono Teksaso valstijoje.
02:54
(LaughsJuokiasi)
46
162417
1184
(Juokiasi)
02:55
In my hometownGimtasis miestas alonevienas,
47
163625
1268
Vien mano gimtajame mieste
02:56
there are sevenseptyni EPA-designatedAAA paskirta
SuperfundSuperfund sitessvetaines.
48
164917
3875
yra septynios EPA paskirtų užterštų
„Superfund“ vietos.
03:02
These are sitessvetaines that are so pollutedužterštas,
49
170208
2560
Tai tokios užterštos vietos,
03:04
that the governmentvyriausybė has deemedlaikomas
their cleanupvalymas a nationalnacionalinis priorityprioritetas.
50
172792
4125
kad vyriausybė jų išvalymą
paskelbė nacionaliniu prioritetu.
03:10
So I decidednusprendė to trekžygį around to these sitessvetaines
51
178250
3059
Aš nusprendžiau pasivaikščioti
šiose vietose
03:13
and collectrinkti soildirvožemis samplespavyzdžiai
teemingknibžda with bacteriabakterijos.
52
181333
3351
ir surinkti dirvų, knibždančių
bakterijomis, pavyzdžius.
03:16
I startedprasidėjo toyingDarbų brandinamam with a protocolprotokolas,
53
184708
2310
Aš pradėjau žaisti su protokolu,
03:19
whichkuris is fancyišgalvotas sciencemokslas talk for a recipereceptas.
54
187042
3059
kuris yra madingas mokslinis žodis
nusakyti receptui.
03:22
And what I was tryingbandau to cookvirėjas up
was a carbon-freeBe anglies dvideginio mediažiniasklaida,
55
190125
4184
Ir tai, ką aš bandžiau pagaminti
buvo dirva be anglies
03:26
or a food-freebe maisto environmentaplinka.
56
194333
2768
arba aplinka be maisto.
03:29
An environmentaplinka withoutbe the usualįprasta
carbonsangliukai, or foodmaistas,
57
197125
2809
Aplinka be anglies ar maisto,
03:31
that bacteriabakterijos, like us humansžmonės,
need to livegyventi.
58
199958
3042
kurių bakterijoms, kaip ir mums,
reikia, kad išgyventų.
03:36
Now, in this environmentaplinka,
59
204083
1268
Šioje aplinkoje
03:37
I would providenumatyti my bacteriabakterijos
with a solevienintelis carbonanglis, or foodmaistas, sourcešaltinis.
60
205375
3833
aš aprūpinau bakterijas
anglimi arba maisto šaltiniu.
03:42
I would feedmaitinti my bacteriabakterijos
polyethylenePolietileno terephthalateTereftalato,
61
210042
4351
Aš maitinau savo bakterijas
polietileno tereftalatu
03:46
or PETPET plasticplastmasinis.
62
214417
2291
arba PET plastiku.
03:49
PETPET plasticplastmasinis is the mostlabiausiai widelyplačiai producedpagamintas
plasticplastmasinis in the worldpasaulis.
63
217917
5017
PET plastikas yra labiausiai gaminamas
plastikas pasaulyje.
03:54
It's used in all sortsrūšiuoja
of foodmaistas and drinkgerti containerskonteineriai,
64
222958
3060
Jis naudojamas visose
maisto ir gėrimų pakuotėse,
03:58
with the mostlabiausiai notoriousžinomas examplepavyzdys
beingesamas plasticplastmasinis watervanduo bottlesbuteliai,
65
226042
3976
populiariausias to pavyzdys –
plastikiniai vandens buteliai,
04:02
of whichkuris we humansžmonės currentlyšiuo metu go throughper
at a ratenorma of one millionmln per minuteminutė.
66
230042
5666
kurių mes, žmonės, naudojame
1 milijoną per minutę.
04:10
So, what I would be doing,
67
238042
2226
Taigi, tai, ką, dariau aš –
04:12
is essentiallyiš esmės puttingišleisti my bacteriabakterijos
on a forcedpriverstas dietdieta of PETPET plasticplastmasinis
68
240292
4892
tiesiog priverstinai maitinau
savo bakterijas PET plastiku
04:17
and seeingpamatyti whichkuris, if any,
mightgali surviveišgyventi or, hopefullytikiuosi, thriveklestėti.
69
245208
4542
ir stebėjau, kurios išgyventų
arba netgi suklestėtų.
04:23
See, this typetipo of experimenteksperimentas
would actveikti as a screenekranas
70
251000
2518
Šis eksperimentas – lyg filtras
04:25
for bacteriabakterijos that had adaptedpritaikytas
to their plastic-pollutedplastiko užterštas environmentaplinka
71
253542
3975
bakterijoms, kurios prisitaikė
prie savo plastiku užterštos aplinkos
04:29
and evolvedišsivystė the incrediblyneįtikėtinai coolSaunus
abilitygebėjimas to eatvalgyti PETPET plasticplastmasinis.
72
257541
4667
ir išvystė neįtikėtiną
gebėjimą valgyti PET plastiką.
04:35
And usingnaudojant this screenekranas,
73
263167
1642
Naudodama ši filtrą
04:36
I was ablegalingas to find some bacteriabakterijos
that had donepadaryta just that.
74
264833
3667
aš sugebėjau rasti kelias bakterijas,
kurios tiesiog tai ir padarė.
04:41
These bacteriabakterijos had figuredfigured out
how to eatvalgyti PETPET plasticplastmasinis.
75
269375
4750
Šios bakterijos rado būdą kaip maitintis
PET plastiku.
04:48
So how do these bacteriabakterijos do this?
76
276583
2167
Taigi, kaip šios bakterijos tai daro?
04:51
Well, it's actuallyiš tikrųjų prettygana simplepaprasta.
77
279583
2768
Na, iš tikrųjų tai gana paprasta.
04:54
Just as we humansžmonės digestvirškinti carbonanglis or foodmaistas
into chunksgabaliukai of sugarcukrus
78
282375
4059
Taip kaip žmonės suskaido anglį
ar maistą į cukraus junginius,
04:58
that we then use for energyenergija,
79
286458
1851
kuriuos vėliau naudoja energijai,
05:00
so too do my bacteriabakterijos.
80
288333
1917
taip elgiasi ir mano bakterijos.
05:03
My bacteriabakterijos, howevertačiau, have figuredfigured out
how to do this digestionvirškinimas processprocesas
81
291375
4351
Tačiau mano bakterijos išsiaiškino, kaip
suvirškinti
05:07
to bigdidelis, toughkietas, durablepatvarus PETPET plasticplastmasinis.
82
295750
3125
stambų, patvarų PET plastiką.
05:12
Now, to do this,
my bacteriabakterijos use a specialypatingas versionversija
83
300292
2767
Šiam tikslui jos
naudoja kai ką ypatingą –
05:15
of what's calledvadinamas an enzymefermentas.
84
303083
2060
tai vadinama fermentu.
05:17
Now, enzymesfermentai are simplytiesiog compoundsjunginiai
that existegzistuoja in all livinggyvenimas things.
85
305167
4309
Fermentai – paprasčiausi junginiai,
randami visuose gyvuose organizmuose.
05:21
There are manydaug differentskiriasi typestipai of enzymesfermentai,
86
309500
2018
Egzistuoja labai daug skirtingų fermentų,
05:23
but basicallyiš esmės, they make
processesprocesai go forwardPirmyn,
87
311542
3142
bet iš tikrųjų jie valdo procesus,
05:26
suchtoks as the digestionvirškinimas of foodmaistas into energyenergija.
88
314708
2667
tokius kaip maisto virškinimas ir
vertimas energija.
05:30
For instancepavyzdys, we humansžmonės
have an enzymefermentas calledvadinamas an amylaseAmilazės
89
318417
3434
Pavyzdžiui, mes, žmonės,
turime fermentą vadinamą amilazė,
05:33
that helpspadeda us digestvirškinti
complexkompleksas starcheskrakmolas, suchtoks as breadduona,
90
321875
3643
kuris padeda virškinti kompleksinius
angliavandenius, tokius kaip duoną,
05:37
into smallmažas chunksgabaliukai of sugarcukrus
that we can then use for energyenergija.
91
325542
3416
ir paversti mažais cukraus junginiais,
kuriuos naudojame energijai.
05:42
Now, my bacteriabakterijos have
a specialypatingas enzymefermentas calledvadinamas a lipaseLipazės
92
330042
3892
Mano bakterijos turi dar vieną
specialų fermentą, vadinamą lipazė,
05:45
that bindsjungiasi to bigdidelis, toughkietas,
durablepatvarus PETPET plasticplastmasinis
93
333958
3685
kuris jungiasi su dideliais, sunkiais,
patvariais PET plastikais
05:49
and helpspadeda breakpertrauka it
into smallmažas chunksgabaliukai of sugarcukrus
94
337667
2684
ir padeda virškinti juos
į mažus cukraus junginius,
05:52
that my bacteriabakterijos can then use for energyenergija.
95
340375
2708
kuriuos mano bakterijos
gali naudoti energijai.
05:56
So basicallyiš esmės,
96
344250
1268
Taigi, visai paprastai
05:57
PETPET plasticplastmasinis goeseina from beingesamas
a bigdidelis, toughkietas, long-lastingilgalaikis pollutantTeršalų
97
345542
4642
PET plastikas iš didelio, standaus,
ilgalaikio teršėjo tampa
06:02
to a tastyskanus mealmaistas for my bacteriabakterijos.
98
350208
2334
skaniu maistu mano bakterijoms.
06:06
SoundsGarsai prettygana coolSaunus, right?
99
354958
1709
Skamba puikiai, tiesa?
06:10
And I think, givenpateiktas the currentdabartinis scopeapimtis
of our plasticplastmasinis pollutiontarša problemproblema,
100
358458
4601
Turint galvoje dabartinius
plastiko taršos problemos mąstus,
06:15
I think it soundsgarsai prettygana usefulnaudinga.
101
363083
1834
aš manau tai skamba gana naudingai.
06:18
The statisticsstatistika I sharedbendrai naudojamas with you
102
366250
1768
Statistiniai duomenys
06:20
on just how much plasticplastmasinis wasteatliekos
has accumulatedsukaupta on our planetplaneta
103
368042
4351
apie tai kiek daug plastiko šiukšlių
susidarė musų planetoje
06:24
are dauntingbauginantis.
104
372417
1517
yra gąsdinantys.
06:25
They're scarybaugus.
105
373958
1685
Jie baugina.
06:27
And I think they highlightparyškinti
106
375667
1476
Manau, jie akcentuoja,
06:29
that while reducingsumažinti, reusingpakartotinis panaudojimas
and recyclingperdirbimas are importantsvarbu,
107
377167
4309
kad mažinimas, antrinis naudojimas
ir perdirbimas yra svarbūs,
06:33
they alonevienas are not going to be enoughpakankamai
to solveišspręsk this problemproblema.
108
381500
3667
tačiau to nepakanka,
kad ši problema būtų išspręsta.
06:38
And this is where I think bacteriabakterijos
mightgali be ablegalingas to help us out.
109
386417
4458
Mums į pagalbą galėtų ateiti bakterijos.
06:43
But I do understandsuprasti
why the conceptkoncepcija of bacterialbakterinis help
110
391750
3768
Bet aš suprantu,
kodėl bakterijų pasitelkimas
06:47
mightgali make some people a little nervousnervingas.
111
395542
2934
gali kai kuriuos žmones
šiek tiek bauginti.
06:50
After all, if plasticplastmasinis is everywherevisur
and these bacteriabakterijos eatvalgyti plasticplastmasinis,
112
398500
5559
Galų gale, jei plastiko yra visur
ir šios bakterijos juo maitinasi,
06:56
isn't there a riskrizika of these bacteriabakterijos
gettinggauti out in the environmentaplinka
113
404083
3185
ar neatsiranda rizika, kad
šios bakterijos išeis iš savo aplinkos
06:59
and wreakingwreaking havocsumaištį?
114
407292
1333
ir sukels sumaištį?
07:02
Well, the shorttrumpas answeratsakyti is no,
and I'll tell you why.
115
410292
3851
Na, trumpas atsakymas yra ne,
ir aš pasakysiu jums kodėl.
07:06
These bacteriabakterijos are alreadyjau
in the environmentaplinka.
116
414167
3375
Šios bakterijos jau yra aplinkoje.
07:10
The bacteriabakterijos in my researchtyrimai
are not geneticallygenetiškai modifiedmodifikuoto frankenbugsAndrius Paulis.
117
418375
4250
Bakterijos mano tyrimuose nėra genetiškai
modifikuotos frankenšteino bakterijos.
07:16
These are naturallynatūraliai occurringatsiranda bacteriabakterijos
118
424250
2309
Jos yra natūraliai randamos bakterijos,
07:18
that have simplytiesiog adaptedpritaikytas
to their plastic-pollutedplastiko užterštas environmentaplinka
119
426583
3768
kurios tiesiog prisitaikė
prie savo plastiku užterštos aplinkos
07:22
and evolvedišsivystė the incrediblyneįtikėtinai gnarlynesukalbamas
abilitygebėjimas to eatvalgyti PETPET plasticplastmasinis.
120
430375
4708
ir išsivystė neįtikėtiną
gebėjimą maitintis PET plastiku.
07:28
So the processprocesas of bacteriabakterijos eatingvalgymas plasticplastmasinis
is actuallyiš tikrųjų a naturalnatūralus one.
121
436167
5434
Taigi, bakterijų plastiko valgymo procesas
iš tikrųjų yra natūralus.
07:33
But it's an incrediblyneįtikėtinai slowlėtas processprocesas.
122
441625
2809
Deja, jis yra neįtikėtinai lėtas procesas.
07:36
And there remainslieka a lot of work to be donepadaryta
123
444458
2476
Ir dar reikia įdėti labai daug darbo.
07:38
to figurefigūra out how to speedgreitis up
this processprocesas to a usefulnaudinga pacetempas.
124
446958
3875
Reikia išsiaiškinti, kaip pagreitinti
šį procesą.
07:44
My researchtyrimai is currentlyšiuo metu
looking at waysbūdai of doing this
125
452000
2726
Savo tyrimais šiuo metu
ieškau būdų tai padaryti
07:46
throughper a seriesserija of UVUV,
or ultravioletultravioletinis, pretreatmentsišankstinis apdorojimas,
126
454750
4101
per UV,
arba ultravioletinį apdorojimą,
07:50
whichkuris basicallyiš esmės meansreiškia
we blastsprogimas PETPET plasticplastmasinis with sunlightsaulės spinduliai.
127
458875
3875
kas reiškia kad mes peršviečiame
PET plastiką saulės šviesa.
07:56
We do this because sunlightsaulės spinduliai
actsveiksmai a bitšiek tiek like tenderizertenderizer on a steakkepsnys,
128
464292
4601
Tai darome tam, kad saulės šviesa
veikdama kaip mėsos minkštintojas,
08:00
turningtekinimas the bigdidelis, toughkietas,
durablepatvarus bondsobligacijos in PETPET plasticplastmasinis
129
468917
3976
paverčia didelius, standžius, tvirtus
junginius PET plastike
08:04
a bitšiek tiek softerminkštesnė and a bitšiek tiek easierlengviau
for my bacteriabakterijos to chewkramtyti on.
130
472917
3958
šiek tiek minkštesniais ir lengviau
sukramtomais mano bakterijoms.
08:10
UltimatelyGaliausiai, what my researchtyrimai hopestikisi to do
131
478208
2476
Galiausiai, moksliniais tyrimais tikiuosi
08:12
is createsukurti an industrial-scalepramoninio masto
containedesantis carbon-freeBe anglies dvideginio systemsistema,
132
480708
4601
sukurti industrinio masto uždarą
beanglę sistemą,
08:17
similarpanašus to a compostkompostas heapkrūva,
133
485333
2226
panašią į komposto krūvą,
08:19
where these bacteriabakterijos can thriveklestėti
in a containedesantis systemsistema,
134
487583
3601
kur šios bakterijos gali klestėti
uždaroje sistemoje,
08:23
where their solevienintelis foodmaistas sourcešaltinis
is PETPET plasticplastmasinis wasteatliekos.
135
491208
4167
kur jų vienintelis maisto šaltinis
yra PET plastiko šiukšlės.
08:28
ImagineĮsivaizduokite one day beingesamas ablegalingas to disposešalinti
of all of your plasticplastmasinis wasteatliekos
136
496458
4685
Įsivaizduokite, kad vieną dieną
galėsite pašalinti visas plastiko atliekas
08:33
in a binbin at the curbpažaboti
137
501167
1434
konteineryje kelkraštyje
08:34
that you knewžinojau was boundprivaloma for a dedicatedskirta
bacteria-poweredbakterijos-Powered plasticplastmasinis wasteatliekos facilityįrenginys.
138
502625
5750
žinodami, kad jos pateks į bakterijomis
varomą perdirbimo vietą.
08:41
I think with some hardsunku work
this is an achievablepasiekiamas realitytikrovė.
139
509542
4790
Aš manau kad sunkiai dirbant
tai yra pasiekiama realybė.
08:47
Plastic-eatingPlastikiniai valgyti bacteriabakterijos is not a cure-allPanacėja.
140
515250
3393
Plastiką valganti bakterija nėra
visų problemų sprendimas,
08:50
But givenpateiktas the currentdabartinis statisticsstatistika,
it's clearaišku that we humansžmonės,
141
518667
4266
bet pateikus dabartinius duomenis
yra aišku, kad mes, žmonės,
08:54
we could use a little help
with this problemproblema.
142
522957
2501
galėtume pasinaudoti šia pagalba.
08:58
Because people,
143
526292
1267
Žmonės yra susidūrę su
08:59
we possessturėti a pressingspaudžiant problemproblema
of plasticplastmasinis pollutiontarša.
144
527583
3685
rimta plastiko užterštumo
problema.
09:03
And bacteriabakterijos mightgali be
a really importantsvarbu partdalis of the solutiontirpalas.
145
531292
4434
Ir bakterijos gali tapti
labai svarbia problemos sprendimo dalimi.
09:07
Thank you.
146
535750
1268
Dėkui.
09:09
(ApplausePlojimai)
147
537042
2958
(Plojimai)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Morgan Vague - Senior researcher assistant
Bacteria, bugs, germs -- Morgan Vague loves to get in the dirt (literally) to explore solutions to pressing problems.

Why you should listen

Morgan Vague works as a senior research assistant on phase 1 clinical cancer trials, combining her love of scientific research with her passion for healthcare applications. She explore accessible, microbiological solutions to the pollution problems plaguing our planet.

More profile about the speaker
Morgan Vague | Speaker | TED.com