ABOUT THE SPEAKER
Morgan Vague - Senior researcher assistant
Bacteria, bugs, germs -- Morgan Vague loves to get in the dirt (literally) to explore solutions to pressing problems.

Why you should listen

Morgan Vague works as a senior research assistant on phase 1 clinical cancer trials, combining her love of scientific research with her passion for healthcare applications. She explore accessible, microbiological solutions to the pollution problems plaguing our planet.

More profile about the speaker
Morgan Vague | Speaker | TED.com
TEDxMtHood

Morgan Vague: These bacteria eat plastic

Morgan Vague: Deze bacterie eet plastic

Filmed:
2,001,893 views

De mens produceert 300 miljoen ton aan nieuw plastic per jaar -- en toch wordt daarvan, ondanks onze beste pogingen, minder dan 10 procent gerecycled. Is er een betere manier om met al dit afval om te gaan? Microbioloog Morgan Vague bestudeert bacteriën die, door middel van creatieve aanpassingen, het onverwachte vermogen ontwikkeld hebben om plastic te kunnen eten -- en die ons kunnen helpen om het groter wordende vervuilingsprobleem op te lossen.
- Senior researcher assistant
Bacteria, bugs, germs -- Morgan Vague loves to get in the dirt (literally) to explore solutions to pressing problems. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
PlasticsKunststof: you know about them,
you maymei not love them,
0
1542
3809
Plastic: je weet wat het is,
je houdt er misschien niet van,
00:17
but chanceskansen are
you use them everyelk singlesingle day.
1
5375
3625
maar de kans is groot
dat je het elke dag gebruikt.
00:22
By 2050, researchersonderzoekers estimateschatting
2
10167
2726
Onderzoekers schatten dat er zich in 2050
00:24
that there will be more plasticplastic
in the oceanoceaan than fishvis.
3
12917
3041
meer plastic dan vis
in de oceaan zal bevinden.
00:29
DespiteOndanks our bestbeste effortsinspanningen,
4
17000
1893
Ondanks onze beste pogingen
00:30
only ninenegen percentprocent of all plasticplastic we use
windswinden up beingwezen recycledgerecycled.
5
18917
5708
wordt slechts negen procent
van alle gebruikte plastic gerecycled.
00:37
And even worseerger,
6
25417
1517
Wat nog erger is,
00:38
plasticplastic is incrediblyongelooflijk toughtaai and durableduurzaam
7
26958
2893
is dat plastic heel stevig en slijtvast is
00:41
and researchersonderzoekers estimateschatting
8
29875
1518
en onderzoekers schatten in
00:43
that it can take anywhereoveral
from 500 to 5,000 yearsjaar
9
31417
4101
dat het tussen de 500
en 5.000 jaar kan duren
00:47
to fullygeheel breakbreken down.
10
35542
2184
voordat het volledig afgebroken is.
00:49
It leachesloogt harmfulschadelijk chemicalchemisch contaminantscontaminanten
into our oceansoceanen, our soilbodem,
11
37750
5518
Het lekt schadelijke chemische stoffen
in onze oceanen, onze grond,
00:55
our foodeten, our waterwater, and into us.
12
43292
4541
ons voedsel, ons water en in onszelf.
01:00
So how did we windwind up
with so much plasticplastic wasteverspilling?
13
48958
3643
Hoe zijn we in zoveel
plastic afval verzeild geraakt?
01:04
Well, it's simpleeenvoudig.
14
52625
2018
Dat is simpel.
01:06
PlasticKunststof is cheapgoedkoop, durableduurzaam,
adaptableaanpasbaar, and it's everywhereoveral.
15
54667
5666
Plastic is goedkoop, slijtvast,
flexibel en het is overal aanwezig.
01:12
But the good newsnieuws is
16
60833
1351
Het goede nieuws is
01:14
there's something elseanders that's cheapgoedkoop,
durableduurzaam, adaptableaanpasbaar and everywhereoveral.
17
62208
4601
dat er iets anders is dat goedkoop,
slijtvast, flexibel en overal aanwezig is.
01:18
And my researchOnderzoek showsshows
it maymei even be ablein staat to help us
18
66833
3351
Mijn onderzoek wijst uit
dat dit zelfs zou kunnen helpen
01:22
with our plasticplastic pollutionverontreiniging problemprobleem.
19
70208
2125
met het vervuilingsprobleem van plastic.
01:25
I'm talkingpratend about bacteriabacterie.
20
73417
2458
Ik heb het over bacteriën.
01:28
BacteriaBacteriën are microscopicmicroscopische livingleven beingswezens
invisibleonzichtbaar to the nakednaakt eyeoog
21
76750
4893
Bacteriën zijn microscopisch kleine wezens
die niet met het blote oog te zien zijn,
01:33
that liveleven everywhereoveral,
22
81667
1684
die overal leven,
01:35
in all sortssoorten of diverseverschillend
and extremeextreem environmentsomgevingen,
23
83375
3226
in allerlei diverse
en extreme omstandigheden.
01:38
from the humanmenselijk gutdarm, to soilbodem, to skinhuid,
24
86625
3601
Ze leven in de menselijke darmen,
in aarde, op de huid,
01:42
to ventsopeningen in the oceanoceaan floorverdieping, reachingbereiken
temperaturestemperaturen of 700 degreesgraden FahrenheitFahrenheit.
25
90250
4518
in luchtgaten in de oceaanbodem waar het
wel 350 graden Celsius kan worden.
01:46
BacteriaBacteriën liveleven everywhereoveral,
26
94792
2267
Bacteriën leven overal
01:49
in all sortssoorten of diverseverschillend
and extremeextreem environmentsomgevingen.
27
97083
3185
in allerlei diverse
en extreme omstandigheden.
01:52
And as suchzodanig, they have to get
prettymooi creativecreatief with theirhun foodeten sourcesbronnen.
28
100292
4541
Daarom moeten ze zeer creatief zijn
met hun voedselbronnen.
01:58
There's alsoook a lot of them.
29
106000
2101
Er zijn er ook heel veel van.
02:00
ResearchersOnderzoekers estimateschatting that there are
roughlyongeveer fivevijf millionmiljoen trillionbiljoen trillionbiljoen --
30
108125
5059
Onderzoekers schatten dat er
zo'n vijf miljoen biljoen biljoen --
02:05
that's a fivevijf with 30 zerosnullen after it --
bacteriabacterie on the planetplaneet.
31
113208
5334
dat is een vijf met 30 nullen erachter --
bacteriën op aarde leven.
Gezien het feit dat wij mensen
02:11
Now, consideringgezien het feit that we humansmensen produceproduceren
32
119625
3351
300 miljoen ton nieuw plastic
per jaar produceren,
02:15
300 millionmiljoen tonstons of newnieuwe plasticplastic eachelk yearjaar,
33
123000
4393
02:19
I'd say that our plasticplastic numbersgetallen
34
127417
2517
zou ik zeggen dat onze hoeveelheid plastic
02:21
are looking prettymooi
comparablevergelijkbaar to bacteria'svan bacteriën.
35
129958
2709
aardig overeenkomt
met de hoeveelheid bacteriën.
02:25
So, after noticingin de gaten hebben this
36
133833
2476
Toen ik dit opmerkte
02:28
and after learningaan het leren
about all of the creativecreatief waysmanieren
37
136333
2310
en toen ik leerde
over alle creatieve manieren
02:30
that bacteriabacterie find foodeten,
38
138667
2017
waarop bacteriën voedsel vinden,
02:32
I startedbegonnen to think:
39
140708
2185
dacht ik:
02:34
could bacteriabacterie in
plastic-pollutedkunststof-vervuild environmentsomgevingen
40
142917
2892
zouden bacteriën in een omgeving
met veel plasticvervuiling
02:37
have figuredbedacht out
how to use plasticplastic for foodeten?
41
145833
3417
een manier gevonden hebben
om plastic als voedsel te gebruiken?
02:42
Well, this is the questionvraag that I decidedbeslist
to pursuena te streven a couplepaar of yearsjaar agogeleden.
42
150375
4934
Een paar jaar geleden
besloot ik deze vraag te gaan onderzoeken.
02:47
Now, fortunatelygelukkig for me,
43
155333
2018
Ik heb het geluk
02:49
I'm from one of the mostmeest
pollutedvervuilde citiessteden in AmericaAmerika,
44
157375
3143
om in een van de meest
vervuilde steden in Amerika te wonen:
02:52
HoustonHouston, TexasTexas.
45
160542
1851
Houston in Texas.
02:54
(LaughsLacht)
46
162417
1184
(Gelach)
Alleen al in mijn woonplaats
02:55
In my hometownhometown alonealleen,
47
163625
1268
02:56
there are sevenzeven EPA-designatedEPA-aangewezen
SuperfundSuperfund sitesplaatsen.
48
164917
3875
zijn er zeven locaties waar
de milieubescherming vervuiling opruimt.
03:02
These are sitesplaatsen that are so pollutedvervuilde,
49
170208
2560
Deze locaties zijn zo vervuild
03:04
that the governmentregering has deemedgeacht
theirhun cleanupopruimen a nationalnationaal priorityprioriteit.
50
172792
4125
dat de overheid het reinigen ervan
als nationaal belang ziet.
03:10
So I decidedbeslist to trekTrek around to these sitesplaatsen
51
178250
3059
Ik besloot naar deze locaties toe te gaan
03:13
and collectverzamelen soilbodem samplessamples
teemingvol with bacteriabacterie.
52
181333
3351
om bodemmonsters
vol met bacteriën te verzamelen.
03:16
I startedbegonnen toyingspeelde with a protocolprotocol,
53
184708
2310
Ik begon te spelen met een protocol,
03:19
whichwelke is fancyzin in hebben sciencewetenschap talk for a reciperecept.
54
187042
3059
wat gewoon een recept is,
maar dan in wetenschapstaal.
03:22
And what I was tryingproberen to cookkoken up
was a carbon-freekoolstofvrije mediamedia,
55
190125
4184
Ik probeerde een koolstofloos medium
in elkaar te knutselen,
03:26
or a food-freeFood-Free environmentmilieu.
56
194333
2768
of een leefmilieu zonder voedsel.
03:29
An environmentmilieu withoutzonder the usualgebruikelijk
carbonskoolstofatomen, or foodeten,
57
197125
2809
Een leefmilieu zonder
de gebruikelijke koolstof, of voedsel,
03:31
that bacteriabacterie, like us humansmensen,
need to liveleven.
58
199958
3042
die bacteriën, net als wij mensen,
nodig hebben om te leven.
03:36
Now, in this environmentmilieu,
59
204083
1268
In dit leefmilieu
03:37
I would providevoorzien my bacteriabacterie
with a solezool carbonkoolstof, or foodeten, sourcebron.
60
205375
3833
bood ik mijn bacteriën
een enkele koolstof- ofwel voedselbron:
03:42
I would feedeten geven my bacteriabacterie
polyethylenepolyethyleen terephthalatepolyethyleentereftalaat,
61
210042
4351
ik gaf mijn bacteriën
polyethyleentereftalaat,
03:46
or PETHUISDIER plasticplastic.
62
214417
2291
oftewel PET-plastic.
03:49
PETHUISDIER plasticplastic is the mostmeest widelywijd producedgeproduceerd
plasticplastic in the worldwereld-.
63
217917
5017
PET-plastic is het meest
geproduceerde plastic ter wereld.
Het wordt gebruikt in allerlei
verpakkingen van voedsel en drinken.
03:54
It's used in all sortssoorten
of foodeten and drinkdrinken containerscontainers,
64
222958
3060
03:58
with the mostmeest notoriousberucht examplevoorbeeld
beingwezen plasticplastic waterwater bottlesflessen,
65
226042
3976
Het meest beruchte voorbeeld
is plastic waterflesjes,
04:02
of whichwelke we humansmensen currentlymomenteel go throughdoor
at a ratetarief of one millionmiljoen perper minuteminuut.
66
230042
5666
waar we er als mens een miljoen
per minuut van gebruiken.
04:10
So, what I would be doing,
67
238042
2226
Ik zette mijn bacteriën op
een gedwongen dieet van PET-plastic
04:12
is essentiallyin wezen puttingzetten my bacteriabacterie
on a forcedgedwongen dietdieet of PETHUISDIER plasticplastic
68
240292
4892
04:17
and seeingziend whichwelke, if any,
mightmacht surviveoverleven or, hopefullyhopelijk, thrivetieren.
69
245208
4542
en bekeek welke er overleefden
of misschien zelfs opbloeiden.
04:23
See, this typetype of experimentexperiment
would acthandelen as a screenscherm
70
251000
2518
Een experiment als dit
fungeert als een zeef
04:25
for bacteriabacterie that had adaptedaangepast
to theirhun plastic-pollutedkunststof-vervuild environmentmilieu
71
253542
3975
voor bacteriën die zich hebben aangepast
aan een door plastic vervuilde omgeving
04:29
and evolvedgeëvolueerd the incrediblyongelooflijk coolkoel
abilityvermogen to eateten PETHUISDIER plasticplastic.
72
257541
4667
en die de enorm gave vaardigheid
hebben ontwikkeld om PET-plastic te eten.
04:35
And usinggebruik makend van this screenscherm,
73
263167
1642
Met behulp van deze zeef
04:36
I was ablein staat to find some bacteriabacterie
that had donegedaan just that.
74
264833
3667
vond ik bacteriën
die dat precies hadden gedaan.
04:41
These bacteriabacterie had figuredbedacht out
how to eateten PETHUISDIER plasticplastic.
75
269375
4750
Deze bacteriën hadden
zichzelf geleerd om PET-plastic te eten.
04:48
So how do these bacteriabacterie do this?
76
276583
2167
Hoe doen deze bacteriën dat?
04:51
Well, it's actuallywerkelijk prettymooi simpleeenvoudig.
77
279583
2768
Het is eigenlijk heel simpel.
04:54
Just as we humansmensen digestverteren carbonkoolstof or foodeten
into chunksbrokken of sugarsuiker
78
282375
4059
Zoals wij mensen koolstof of voedsel
omzetten in stukjes suiker
04:58
that we then use for energyenergie,
79
286458
1851
die we dan als energiebron gebruiken,
05:00
so too do my bacteriabacterie.
80
288333
1917
zo doen mijn bacteriën dat ook.
05:03
My bacteriabacterie, howeverechter, have figuredbedacht out
how to do this digestionspijsvertering processwerkwijze
81
291375
4351
Mijn bacteriën hebben een manier
gevonden om dit verteringsproces
05:07
to biggroot, toughtaai, durableduurzaam PETHUISDIER plasticplastic.
82
295750
3125
toe te passen op het grote,
stevige, slijtvaste PET-plastic.
Voor dit proces gebruiken
mijn bacteriën een speciale versie
05:12
Now, to do this,
my bacteriabacterie use a specialspeciaal versionversie
83
300292
2767
05:15
of what's calledriep an enzymeenzym.
84
303083
2060
van wat we een enzym noemen.
05:17
Now, enzymesenzymen are simplyeenvoudigweg compoundsverbindingen
that existbestaan in all livingleven things.
85
305167
4309
Enzymen zijn simpelweg verbindingen
die in alle levende wezens aanwezig zijn.
Er zijn veel verschillende soorten enzymen
05:21
There are manyveel differentverschillend typestypes of enzymesenzymen,
86
309500
2018
die ervoor zorgen
dat processen kunnen draaien,
05:23
but basicallyeigenlijk, they make
processesprocessen go forwardvooruit,
87
311542
3142
05:26
suchzodanig as the digestionspijsvertering of foodeten into energyenergie.
88
314708
2667
zoals het omzetten van voedsel in energie.
05:30
For instanceaanleg, we humansmensen
have an enzymeenzym calledriep an amylaseAmylase
89
318417
3434
Mensen hebben bijvoorbeeld
een enzym genaamd amylase
05:33
that helpshelpt us digestverteren
complexcomplex starcheszetmeel, suchzodanig as breadbrood,
90
321875
3643
dat ons helpt met het verteren
van complex zetmeel zoals brood
05:37
into smallklein chunksbrokken of sugarsuiker
that we can then use for energyenergie.
91
325542
3416
en daar kleine stukjes suiker van maakt
die we gebruiken als energiebron.
05:42
Now, my bacteriabacterie have
a specialspeciaal enzymeenzym calledriep a lipaseLipase
92
330042
3892
Mijn bacteriën hebben
een speciaal enzym dat we lipase noemen.
05:45
that bindsbindt to biggroot, toughtaai,
durableduurzaam PETHUISDIER plasticplastic
93
333958
3685
Het maakt een verbinding met het grote,
stevige, slijtvaste PET-plastic
05:49
and helpshelpt breakbreken it
into smallklein chunksbrokken of sugarsuiker
94
337667
2684
en helpt met het omzetten
in kleine stukjes suiker
05:52
that my bacteriabacterie can then use for energyenergie.
95
340375
2708
die mijn bacteriën
kunnen gebruiken als energiebron.
05:56
So basicallyeigenlijk,
96
344250
1268
Dus eigenlijk
05:57
PETHUISDIER plasticplastic goesgaat from beingwezen
a biggroot, toughtaai, long-lastinglangdurige pollutantverontreinigende stof
97
345542
4642
verandert PET-plastic van een groot,
stevig, langdurig stuk vervuiling
06:02
to a tastysmakelijke mealmaaltijd for my bacteriabacterie.
98
350208
2334
in een smakelijke maaltijd
voor mijn bacteriën.
06:06
SoundsGeluiden prettymooi coolkoel, right?
99
354958
1709
Dat klinkt gaaf, toch?
06:10
And I think, givengegeven the currentactueel scopestrekking
of our plasticplastic pollutionverontreiniging problemprobleem,
100
358458
4601
Zeker gezien de omvang
van ons probleem van plasticvervuiling
06:15
I think it soundsklanken prettymooi usefulnuttig.
101
363083
1834
klinkt dit behoorlijk nuttig.
06:18
The statisticsstatistieken I sharedgedeelde with you
102
366250
1768
De cijfers die ik met jullie deelde
06:20
on just how much plasticplastic wasteverspilling
has accumulatedgeaccumuleerde on our planetplaneet
103
368042
4351
over hoeveel plastic afval
zich op onze planeet heeft verzameld,
06:24
are dauntingontmoedigend.
104
372417
1517
zijn overweldigend.
06:25
They're scaryeng.
105
373958
1685
Ze zijn eng.
06:27
And I think they highlighthoogtepunt
106
375667
1476
Ik denk dat ze laten zien
06:29
that while reducingvermindering, reusinghergebruiken
and recyclingrecycling are importantbelangrijk,
107
377167
4309
dat hoewel verminderen,
hergebruiken en recyclen belangrijk zijn,
06:33
they alonealleen are not going to be enoughgenoeg
to solveoplossen this problemprobleem.
108
381500
3667
dit alleen niet genoeg gaat zijn
om het probleem op te lossen.
06:38
And this is where I think bacteriabacterie
mightmacht be ablein staat to help us out.
109
386417
4458
Ik denk dat bacteriën ons
op dit punt kunnen gaan helpen.
06:43
But I do understandbegrijpen
why the conceptconcept of bacterialbacterie- help
110
391750
3768
Ik begrijp ook dat het idee
dat bacteriën ons zouden helpen
06:47
mightmacht make some people a little nervousnerveus.
111
395542
2934
sommige mensen nerveus kan maken.
06:50
After all, if plasticplastic is everywhereoveral
and these bacteriabacterie eateten plasticplastic,
112
398500
5559
Als er overal plastic is
en de bacteriën dit plastic eten,
is er dan geen risico dat deze bacteriën
in de natuur terecht komen
06:56
isn't there a riskrisico of these bacteriabacterie
gettingkrijgen out in the environmentmilieu
113
404083
3185
en daar schade aanrichten?
06:59
and wreakingwreaking havocHavoc?
114
407292
1333
07:02
Well, the shortkort answerantwoord is no,
and I'll tell you why.
115
410292
3851
Het korte antwoord is 'nee'
en ik zal vertellen waarom.
07:06
These bacteriabacterie are alreadynu al
in the environmentmilieu.
116
414167
3375
Deze bacteriën bevinden
zich al in de natuur.
07:10
The bacteriabacterie in my researchOnderzoek
are not geneticallygenetisch modifiedgewijzigd frankenbugsfrankenbugs.
117
418375
4250
De bacteriën in mijn onderzoek zijn geen
genetisch gemanipuleerde monsters.
07:16
These are naturallyvan nature occurringvoorkomend bacteriabacterie
118
424250
2309
Het zijn bacteriën
die in de natuur voorkomen
07:18
that have simplyeenvoudigweg adaptedaangepast
to theirhun plastic-pollutedkunststof-vervuild environmentmilieu
119
426583
3768
en zich simpelweg hebben aangepast
aan hun met plastic vervuilde omgeving
07:22
and evolvedgeëvolueerd the incrediblyongelooflijk gnarlyGnarly
abilityvermogen to eateten PETHUISDIER plasticplastic.
120
430375
4708
en de extreme vaardigheid
hebben ontwikkeld om PET-plastic te eten.
07:28
So the processwerkwijze of bacteriabacterie eatingaan het eten plasticplastic
is actuallywerkelijk a naturalnatuurlijk one.
121
436167
5434
Het proces waarin een bacterie
plastic eet, is eigenlijk heel natuurlijk.
07:33
But it's an incrediblyongelooflijk slowlangzaam processwerkwijze.
122
441625
2809
Het is alleen een heel langzaam proces.
07:36
And there remainsstoffelijk overschot a lot of work to be donegedaan
123
444458
2476
En er is nog veel werk nodig
07:38
to figurefiguur out how to speedsnelheid up
this processwerkwijze to a usefulnuttig pacetempo.
124
446958
3875
om uit te zoeken hoe we dit proces
kunnen versnellen naar een nuttig tempo.
07:44
My researchOnderzoek is currentlymomenteel
looking at waysmanieren of doing this
125
452000
2726
Ik doe nu onderzoek
naar manieren om dit te doen
07:46
throughdoor a seriesserie of UVUV-BEVEILIGING,
or ultravioletultraviolet, pretreatmentsverzorging,
126
454750
4101
door middel van een aantal
voorbehandelingen met UV, of ultraviolet,
07:50
whichwelke basicallyeigenlijk meansmiddelen
we blastontploffing PETHUISDIER plasticplastic with sunlightzonlicht.
127
458875
3875
wat inhoudt dat we PET-plastic
bombarderen met zonlicht.
07:56
We do this because sunlightzonlicht
actsacts a bitbeetje like tenderizertenderizer on a steakbiefstuk,
128
464292
4601
Dit doen we omdat zonlicht werkt
zoals een vleeshamer op een biefstuk.
08:00
turningdraaien the biggroot, toughtaai,
durableduurzaam bondsobligaties in PETHUISDIER plasticplastic
129
468917
3976
Het zorgt dat de grote, stevige,
slijtvaste verbindingen in PET-plastic
wat zachter worden,
08:04
a bitbeetje softerzachter and a bitbeetje easiergemakkelijker
for my bacteriabacterie to chewkauwen on.
130
472917
3958
zodat mijn bacteriën
er makkelijker op kunnen kauwen.
08:10
UltimatelyUiteindelijk, what my researchOnderzoek hopeshoop to do
131
478208
2476
Het uiteindelijke doel van mijn onderzoek
08:12
is createcreëren an industrial-scaleindustriële schaal
containedbevatte carbon-freekoolstofvrije systemsysteem,
132
480708
4601
is het maken van een gesloten koolstofvrij
systeem op industriële schaal,
08:17
similarsoortgelijk to a compostcompost heaphoop,
133
485333
2226
net zoiets als een composthoop,
08:19
where these bacteriabacterie can thrivetieren
in a containedbevatte systemsysteem,
134
487583
3601
waar deze bacteriën kunnen opbloeien
in een afgesloten systeem
08:23
where theirhun solezool foodeten sourcebron
is PETHUISDIER plasticplastic wasteverspilling.
135
491208
4167
met afval van PET-plastic
als enige voedselbron.
08:28
ImagineStel je voor one day beingwezen ablein staat to disposevervreemding
of all of your plasticplastic wasteverspilling
136
496458
4685
Stel je voor dat je ooit
al je plastic afval kon weggooien
in een prullenbak op de stoep,
08:33
in a binbak at the curbCurb
137
501167
1434
in de wetenschap
dat het zou worden afgevoerd
08:34
that you knewwist was boundgebonden for a dedicatedtoegewijd
bacteria-poweredbacteriën-aangedreven plasticplastic wasteverspilling facilityfaciliteit.
138
502625
5750
naar een afvalbedrijf
dat op bacteriën draaide.
08:41
I think with some hardhard work
this is an achievablehaalbare realityrealiteit.
139
509542
4790
Ik denk dat we dit kunnen bereiken
met wat hard werken.
08:47
Plastic-eatingPlastic-eating bacteriabacterie is not a cure-allwondermiddel.
140
515250
3393
Bacteriën die plastic eten
lossen niet alles op.
08:50
But givengegeven the currentactueel statisticsstatistieken,
it's clearduidelijk that we humansmensen,
141
518667
4266
Gezien de huidige cijfers
is het wel duidelijk dat wij als mensen
08:54
we could use a little help
with this problemprobleem.
142
522957
2501
wel wat hulp kunnen gebruiken
bij dit probleem.
08:58
Because people,
143
526292
1267
Want voor ons mensen
08:59
we possessbezitten a pressingpersing problemprobleem
of plasticplastic pollutionverontreiniging.
144
527583
3685
is plastic afval
een heel dringend probleem.
09:03
And bacteriabacterie mightmacht be
a really importantbelangrijk partdeel of the solutionoplossing.
145
531292
4434
En bacteriën zouden een belangrijk
onderdeel van de oplossing kunnen zijn.
09:07
Thank you.
146
535750
1268
Dank jullie wel.
09:09
(ApplauseApplaus)
147
537042
2958
(Applaus)
Translated by Esther van Driel
Reviewed by Peter Van de Ven

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Morgan Vague - Senior researcher assistant
Bacteria, bugs, germs -- Morgan Vague loves to get in the dirt (literally) to explore solutions to pressing problems.

Why you should listen

Morgan Vague works as a senior research assistant on phase 1 clinical cancer trials, combining her love of scientific research with her passion for healthcare applications. She explore accessible, microbiological solutions to the pollution problems plaguing our planet.

More profile about the speaker
Morgan Vague | Speaker | TED.com