ABOUT THE SPEAKER
Morgan Vague - Senior researcher assistant
Bacteria, bugs, germs -- Morgan Vague loves to get in the dirt (literally) to explore solutions to pressing problems.

Why you should listen

Morgan Vague works as a senior research assistant on phase 1 clinical cancer trials, combining her love of scientific research with her passion for healthcare applications. She explore accessible, microbiological solutions to the pollution problems plaguing our planet.

More profile about the speaker
Morgan Vague | Speaker | TED.com
TEDxMtHood

Morgan Vague: These bacteria eat plastic

Morgan Vague: Bu bakteriler plastik yiyor

Filmed:
2,001,893 views

İnsanlar her sene 300 milyon ton yeni plastik üretiyor -- ancak elimizden gelenin en iyisine rağmen yüzde 10'dan daha azı geri dönüştürülebiliyor. Bu atıkla başa çıkmanın daha iyi bir yolu var mı? Mikrobiyolog Morgan Vague bazı yaratıcı adaptasyonlar ile plastik yeme gibi beklenmedik bir yetenek geliştiren -- ve artan kirlilik problemimizde bize yardımcı olabilecek bakterileri araştırıyor.
- Senior researcher assistant
Bacteria, bugs, germs -- Morgan Vague loves to get in the dirt (literally) to explore solutions to pressing problems. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
PlasticsPlastik: you know about them,
you mayMayıs ayı not love them,
0
1542
3809
Plastikler: onları biliyorsunuz,
onları sevmiyor olabilirsiniz
00:17
but chancesşansı are
you use them everyher singletek day.
1
5375
3625
ancak muhtemelen
onları her gün kullanıyorsunuz.
00:22
By 2050, researchersaraştırmacılar estimatetahmin
2
10167
2726
2050'ye kadar araştırmacılar
00:24
that there will be more plasticplastik
in the oceanokyanus than fishbalık.
3
12917
3041
okyanusta balıktan daha fazla plastik
olacağını tahmin ediyorlar.
00:29
DespiteRağmen our besten iyi effortsçabaları,
4
17000
1893
Çabalarımıza rağmen
00:30
only ninedokuz percentyüzde of all plasticplastik we use
windsrüzgarlar up beingolmak recycledgeri dönüştürülmüş.
5
18917
5708
kullandığımız bütün plastiğin
sadece yüzde dokuzu geri dönüştürülüyor.
00:37
And even worsedaha da kötüsü,
6
25417
1517
Daha da kötüsü,
00:38
plasticplastik is incrediblyinanılmaz toughsert and durabledayanıklı
7
26958
2893
plastik oldukça sert ve dayanıklı
00:41
and researchersaraştırmacılar estimatetahmin
8
29875
1518
ve araştırmacılar tamamen yok olması için
00:43
that it can take anywhereherhangi bir yer
from 500 to 5,000 yearsyıl
9
31417
4101
500 ile 5 bin yıl
gerektiğini tahmin ediyorlar.
00:47
to fullytamamen breakkırılma down.
10
35542
2184
00:49
It leacheskaşıntılar harmfulzararlı chemicalkimyasal contaminantskirletici
into our oceansokyanuslar, our soiltoprak,
11
37750
5518
Okyanuslarımıza, toprağımıza,
yiyeceklerimize, suyumuza ve bize
00:55
our foodGıda, our waterSu, and into us.
12
43292
4541
zararlı kimyasal atıklar salıyor.
01:00
So how did we windrüzgar up
with so much plasticplastik wasteatık?
13
48958
3643
Peki, bu kadar çok plastik atıkla
nasıl başa başa kaldık?
01:04
Well, it's simplebasit.
14
52625
2018
Cevap basit.
01:06
PlasticPlastik is cheapucuz, durabledayanıklı,
adaptableuyarlanabilir, and it's everywhereher yerde.
15
54667
5666
Plastik ucuz, dayanıklı,
uyumlu ve her yerde.
01:12
But the good newshaber is
16
60833
1351
Fakat iyi haber şu ki
01:14
there's something elsebaşka that's cheapucuz,
durabledayanıklı, adaptableuyarlanabilir and everywhereher yerde.
17
62208
4601
ucuz, dayanıklı, uyumlu ve her yerde
olan başka bir şey daha var.
01:18
And my researchAraştırma showsgösterileri
it mayMayıs ayı even be ableyapabilmek to help us
18
66833
3351
Benim araştırmam,
plastik kirliliği problemimize bile
01:22
with our plasticplastik pollutionkirlilik problemsorun.
19
70208
2125
yardımcı olabileceğini gösteriyor.
01:25
I'm talkingkonuşma about bacteriabakteriler.
20
73417
2458
Bakterilerden bahsediyorum.
Bakteri her yerde yaşayan, çıplak göze
görünmeyen mikroskobik canlılardır,
01:28
BacteriaBakteri are microscopicmikroskobik livingyaşam beingsvarlıklar
invisiblegörünmez to the nakedçıplak eyegöz
21
76750
4893
01:33
that livecanlı everywhereher yerde,
22
81667
1684
01:35
in all sortssıralar of diverseçeşitli
and extremeaşırı environmentsortamları,
23
83375
3226
her tür ve zorlu çevrelerde yaşarlar,
01:38
from the humaninsan gutbağırsak, to soiltoprak, to skincilt,
24
86625
3601
insan bağırsağından toprağa, tene,
700 fahrenhayt derece sıcaklığa ulaşan
01:42
to ventsHavalandırma in the oceanokyanus floorzemin, reachingulaşan
temperaturessıcaklıklar of 700 degreesderece FahrenheitFahrenheit.
25
90250
4518
okyanus tabanındaki yarıklara
kadar her yerde yaşarlar.
01:46
BacteriaBakteri livecanlı everywhereher yerde,
26
94792
2267
Bakteriler her yerde yaşarlar,
01:49
in all sortssıralar of diverseçeşitli
and extremeaşırı environmentsortamları.
27
97083
3185
her tür ve zorlu çevrelerde.
01:52
And as suchböyle, they have to get
prettygüzel creativeyaratıcı with theironların foodGıda sourceskaynaklar.
28
100292
4541
Böyle olunca da yiyecek kaynaklarında
oldukça yaratıcı olmak zorundalar.
01:58
There's alsoAyrıca a lot of them.
29
106000
2101
Aynı zamanda çok fazlalar.
02:00
ResearchersAraştırmacılar estimatetahmin that there are
roughlykabaca fivebeş millionmilyon trilliontrilyon trilliontrilyon --
30
108125
5059
Araştırmacılar, gezegende hemen hemen
beş milyon trilyon trilyon bakteri --
02:05
that's a fivebeş with 30 zerossıfır after it --
bacteriabakteriler on the planetgezegen.
31
113208
5334
ardından 30 sıfır gelen bir beş --
olduğunu tahmin ediyorlar.
02:11
Now, consideringdikkate alınarak that we humansinsanlar produceüretmek
32
119625
3351
O halde, insanların her yıl 300 milyon ton
yeni plastik ürettiğini hesaba katarsak
02:15
300 millionmilyon tonston of newyeni plasticplastik eachher yearyıl,
33
123000
4393
02:19
I'd say that our plasticplastik numberssayılar
34
127417
2517
bizim plastik sayımızın
bakterilerinkine oranla
02:21
are looking prettygüzel
comparablekarşılaştırılabilir to bacteria'sbakteri.
35
129958
2709
oldukça kıyaslanabilir
gözüktüğünü söyleyebilirim.
02:25
So, after noticingfark this
36
133833
2476
Bu yüzden bunu fark ettikten
ve bakterilerin yiyecek bulmak için
02:28
and after learningöğrenme
about all of the creativeyaratıcı waysyolları
37
136333
2310
yarattığı tüm yaratıcı yolları
öğrendikten sonra
02:30
that bacteriabakteriler find foodGıda,
38
138667
2017
02:32
I startedbaşladı to think:
39
140708
2185
şunu düşünmeye başladım:
02:34
could bacteriabakteriler in
plastic-pollutedPlastik-kirlenmiş environmentsortamları
40
142917
2892
Plastikle kirlenmiş çevrelerde bakteriler
02:37
have figuredanladım out
how to use plasticplastik for foodGıda?
41
145833
3417
acaba plastiği yiyecek olarak
kullanmanın bir yolunu bulabilir mi?
02:42
Well, this is the questionsoru that I decidedkarar
to pursuesürdürmek a coupleçift of yearsyıl agoönce.
42
150375
4934
Bu, birkaç sene önce peşine
düşmeye karar verdiğim soru.
02:47
Now, fortunatelyneyse ki for me,
43
155333
2018
Neyse ki Amerika'daki en kirli şehri
Houston, Teksaslıyım.
02:49
I'm from one of the mostçoğu
pollutedkirlenmiş citiesşehirler in AmericaAmerika,
44
157375
3143
02:52
HoustonHouston, TexasTexas.
45
160542
1851
02:54
(LaughsGülüyor)
46
162417
1184
(Gülüşmeler)
02:55
In my hometownMemleket aloneyalnız,
47
163625
1268
Sadece benim memleketimde
02:56
there are sevenYedi EPA-designatedEPA tarafından belirlenmiş
SuperfundGibidir sitesSiteler.
48
164917
3875
yedi Çevre Koruma Ajansı tarafından
belirlenmiş Superfund sahası var.
03:02
These are sitesSiteler that are so pollutedkirlenmiş,
49
170208
2560
Bu sahalar o kadar kirli ki
03:04
that the governmenthükümet has deemedsayılır
theironların cleanupTemizleme a nationalUlusal priorityöncelik.
50
172792
4125
devlet temizliğini
ulusal bir öncelik haline getirdi.
03:10
So I decidedkarar to trekTrek around to these sitesSiteler
51
178250
3059
Bu yüzden bu sahalarda
yürüyüş yapmaya karar verdim
03:13
and collecttoplamak soiltoprak samplesörnekler
teemingiç içedir with bacteriabakteriler.
52
181333
3351
ve bakterilerle dolup taşan
toprak örnekleri topladım.
03:16
I startedbaşladı toyingoynuyor with a protocolprotokol,
53
184708
2310
Bir yöntem için süslü bilim sohbeti olan
bir protokolü kurcalamaya başladım.
03:19
whichhangi is fancyfantezi scienceBilim talk for a recipeyemek tarifi.
54
187042
3059
03:22
And what I was tryingçalışıyor to cookpişirmek up
was a carbon-freekarbon-ücretsiz mediamedya,
55
190125
4184
Uydurmaya çalıştığım şey ise karbonsuz
bir ortam veya yiyeceksiz bir çevreydi.
03:26
or a food-freeGıda içermeyen environmentçevre.
56
194333
2768
03:29
An environmentçevre withoutolmadan the usualolağan
carbonsKarbonlar, or foodGıda,
57
197125
2809
Biz insanlar gibi bakterilerin de
yaşamak için gerek duyduğu
03:31
that bacteriabakteriler, like us humansinsanlar,
need to livecanlı.
58
199958
3042
her zamanki karbon ve yiyecekler
olmadan bir çevre.
03:36
Now, in this environmentçevre,
59
204083
1268
Şimdi, bu çevrede bakterilerime sadece
bir karbon, yiyecek ya da kaynak sağlarım.
03:37
I would providesağlamak my bacteriabakteriler
with a soleTek carbonkarbon, or foodGıda, sourcekaynak.
60
205375
3833
03:42
I would feedbesleme my bacteriabakteriler
polyethylenePolietilen terephthalatetereftalat,
61
210042
4351
Bakterilerimi polietilen
tereftalat ile beslerim
03:46
or PETEVDE BESLENEN HAYVAN plasticplastik.
62
214417
2291
veya diğer bir adıyla PET plastikle.
03:49
PETEVDE BESLENEN HAYVAN plasticplastik is the mostçoğu widelygeniş ölçüde producedüretilmiş
plasticplastik in the worldDünya.
63
217917
5017
PET plastik dünyada en yaygın
bir şekilde tüketilen plastiktir.
03:54
It's used in all sortssıralar
of foodGıda and drinkiçki containersKonteynerler,
64
222958
3060
Her çeşit yiyecek ve içecek
kaplarında kullanılır
03:58
with the mostçoğu notoriousadı çıkmış exampleörnek
beingolmak plasticplastik waterSu bottlesşişeler,
65
226042
3976
ki en kötü şöhretli örneği
insanların bu günlerde dakikada bir milyon
oranda kullandığı plastik su şişeleridir.
04:02
of whichhangi we humansinsanlar currentlyşu anda go throughvasitasiyla
at a rateoran of one millionmilyon perbaşına minutedakika.
66
230042
5666
04:10
So, what I would be doing,
67
238042
2226
Bu yüzden yapacağım şey
04:12
is essentiallyesasen puttingkoyarak my bacteriabakteriler
on a forcedzorunlu dietdiyet of PETEVDE BESLENEN HAYVAN plasticplastik
68
240292
4892
bakterilerimi özellikle mecburi
bir PET plastik diyetine sokmak
04:17
and seeinggörme whichhangi, if any,
mightbelki survivehayatta kalmak or, hopefullyinşallah, thrivegelişmek.
69
245208
4542
ve herhangi birinin hayatta kaldığını
veya umuyorum ki gelişmesini görmektir.
04:23
See, this typetip of experimentdeney
would actdavranmak as a screenekran
70
251000
2518
Görüyorsunuz ki bu tür bir deney,
plastikle kirlenen çevreye uyum sağlamış
04:25
for bacteriabakteriler that had adapteduyarlanmış
to theironların plastic-pollutedPlastik-kirlenmiş environmentçevre
71
253542
3975
ve PET plastik yemek gibi
muazzam bir beceri geliştirmiş olan
04:29
and evolvedgelişti the incrediblyinanılmaz coolgüzel
abilitykabiliyet to eatyemek PETEVDE BESLENEN HAYVAN plasticplastik.
72
257541
4667
bakteriler için bir ekran
olarak işlev görürdü.
04:35
And usingkullanma this screenekran,
73
263167
1642
Bu ekranı kullanarak
04:36
I was ableyapabilmek to find some bacteriabakteriler
that had donetamam just that.
74
264833
3667
bunu yapan bazı bakterileri
bulabilmeyi başarmıştım.
04:41
These bacteriabakteriler had figuredanladım out
how to eatyemek PETEVDE BESLENEN HAYVAN plasticplastik.
75
269375
4750
Bu bakteriler, nasıl PET plastik
yiyeceklerini keşfetmişlerdi.
04:48
So how do these bacteriabakteriler do this?
76
276583
2167
Peki bu bakteriler nasıl bunu yapabiliyor?
04:51
Well, it's actuallyaslında prettygüzel simplebasit.
77
279583
2768
Aslında oldukça basit.
04:54
Just as we humansinsanlar digestözet carbonkarbon or foodGıda
into chunksparçaları of sugarşeker
78
282375
4059
Nasıl biz insanlar karbonu veya yemekleri
daha sonra enerji olarak kullandığımız
04:58
that we then use for energyenerji,
79
286458
1851
şekeri sindiriyorsak
bakteriler de öyle yapıyor.
05:00
so too do my bacteriabakteriler.
80
288333
1917
05:03
My bacteriabakteriler, howeverancak, have figuredanladım out
how to do this digestionsindirim processsüreç
81
291375
4351
Ancak benim bakterilerim
bu sindirim sürecini
nasıl büyük, sert, dayanıklı PET
plastikle yapacaklarını buldular.
05:07
to bigbüyük, toughsert, durabledayanıklı PETEVDE BESLENEN HAYVAN plasticplastik.
82
295750
3125
05:12
Now, to do this,
my bacteriabakteriler use a specialözel versionversiyon
83
300292
2767
O hâlde, bunu yapmak için
bakterilerim enzim denen şeyin
05:15
of what's calleddenilen an enzymeenzim.
84
303083
2060
özel bir versiyonunu kullanıyorlar.
05:17
Now, enzymesenzimler are simplybasitçe compoundsBileşikler
that existvar olmak in all livingyaşam things.
85
305167
4309
Enzimler basitçe her canlıda
var olan bileşimlerdir.
05:21
There are manyçok differentfarklı typestürleri of enzymesenzimler,
86
309500
2018
Enzimlerin birçok farklı türü vardır
05:23
but basicallytemel olarak, they make
processessüreçler go forwardileri,
87
311542
3142
ancak temelde yiyeceklerin enerjiye
sindirimi gibi ileri dönük işlem yaparlar.
05:26
suchböyle as the digestionsindirim of foodGıda into energyenerji.
88
314708
2667
05:30
For instanceörnek, we humansinsanlar
have an enzymeenzim calleddenilen an amylaseAmilaz
89
318417
3434
Örneğin, biz insanların ekmek gibi
komplex nişastaları daha sonrasında
05:33
that helpsyardım eder us digestözet
complexkarmaşık starchesnişastalar, suchböyle as breadekmek,
90
321875
3643
enerji için kullanabileceğimiz küçük şeker
parçalarına sindirmemizde yardımcı olan
05:37
into smallküçük chunksparçaları of sugarşeker
that we can then use for energyenerji.
91
325542
3416
amilaz denen bir enzimi vardır.
05:42
Now, my bacteriabakteriler have
a specialözel enzymeenzim calleddenilen a lipaseLipaz
92
330042
3892
Benim bakterilerimin ise
büyük, sert, dayanıklı PET plastiği saran
05:45
that bindsbağlar to bigbüyük, toughsert,
durabledayanıklı PETEVDE BESLENEN HAYVAN plasticplastik
93
333958
3685
ve bakterilerimin daha sonrasında
enerji için kullanabileceği
05:49
and helpsyardım eder breakkırılma it
into smallküçük chunksparçaları of sugarşeker
94
337667
2684
küçük şeker parçalarına bölmesine yardımcı
olan lipaz denen özel bir enzimi var.
05:52
that my bacteriabakteriler can then use for energyenerji.
95
340375
2708
05:56
So basicallytemel olarak,
96
344250
1268
Temel olarak PET plastiği büyük, sert,
uzun ömürlü kirletici madde olmaktan
05:57
PETEVDE BESLENEN HAYVAN plasticplastik goesgider from beingolmak
a bigbüyük, toughsert, long-lastinguzun ömürlü pollutantkirletici
97
345542
4642
bakterilerim için
lezzetli bir öğüne dönüşüyor.
06:02
to a tastylezzetli mealyemek for my bacteriabakteriler.
98
350208
2334
Kulağa baya havalı geliyor, değil mi?
06:06
SoundsSesler prettygüzel coolgüzel, right?
99
354958
1709
06:10
And I think, givenverilmiş the currentşimdiki scopekapsam
of our plasticplastik pollutionkirlilik problemsorun,
100
358458
4601
Bence şu anki plastik kirliliği
problemimizi düşünürsek
06:15
I think it soundssesleri prettygüzel usefulişe yarar.
101
363083
1834
bence kulağa oldukça faydalı geliyor.
06:18
The statisticsistatistik I sharedpaylaşılan with you
102
366250
1768
Gezegenimizde ne kadar çok
plastik atığın biriktiği konusunda
06:20
on just how much plasticplastik wasteatık
has accumulatedbirikmiş on our planetgezegen
103
368042
4351
sizinle paylaştığım
istatistikler iç karartıcı.
06:24
are dauntingyıldırıcı.
104
372417
1517
06:25
They're scarykorkutucu.
105
373958
1685
Korkunçlar.
06:27
And I think they highlightvurgulamak
106
375667
1476
Ayrıca kısma, yeniden kullanma
ve geri dönüştürme önemli olsa da
06:29
that while reducingindirgen, reusingYeniden kullanım
and recyclinggeri dönüşüm are importantönemli,
107
377167
4309
sadece bunları yapmanın,
bu problemi çözmek için
06:33
they aloneyalnız are not going to be enoughyeterli
to solveçözmek this problemsorun.
108
381500
3667
yeterli olmadığını
vurguladığını düşünüyorum.
06:38
And this is where I think bacteriabakteriler
mightbelki be ableyapabilmek to help us out.
109
386417
4458
Bu noktada bence
bakteriler bize yardım edebilir.
06:43
But I do understandanlama
why the conceptkavram of bacterialbakteri help
110
391750
3768
Ancak bakteri yardımı kavramının
06:47
mightbelki make some people a little nervoussinir.
111
395542
2934
bazı insanları neden biraz
kaygılı yaptığını anlayabiliyorum.
06:50
After all, if plasticplastik is everywhereher yerde
and these bacteriabakteriler eatyemek plasticplastik,
112
398500
5559
Nihayetinde eğer plastik her yerdeyse
ve bu bakteriler plastik yiyorsa
06:56
isn't there a riskrisk of these bacteriabakteriler
gettingalma out in the environmentçevre
113
404083
3185
bu bakterilerin çevreden çıkma
ve yıkıma neden olma riski yok mu?
06:59
and wreakingkavuruyor havocHavoc?
114
407292
1333
07:02
Well, the shortkısa answerCevap is no,
and I'll tell you why.
115
410292
3851
Kısa cevap hayır
ve size nedenini söyleyeyim.
07:06
These bacteriabakteriler are alreadyzaten
in the environmentçevre.
116
414167
3375
Bu bakteriler zaten çevredeler.
07:10
The bacteriabakteriler in my researchAraştırma
are not geneticallygenetik olarak modifieddeğiştirilme tarihi frankenbugsfrankenbugs.
117
418375
4250
Araştırmamdaki bakteriler genetiği
değiştirilmiş frankenbug değiller.
07:16
These are naturallydoğal olarak occurringmeydana gelen bacteriabakteriler
118
424250
2309
Bunlar, plastikle kirletilmiş
çevreye basitçe uyum sağlamış
07:18
that have simplybasitçe adapteduyarlanmış
to theironların plastic-pollutedPlastik-kirlenmiş environmentçevre
119
426583
3768
ve PET plastiği yemek gibi
inanılmaz bir yetenek geliştirmiş
07:22
and evolvedgelişti the incrediblyinanılmaz gnarlygnarly
abilitykabiliyet to eatyemek PETEVDE BESLENEN HAYVAN plasticplastik.
120
430375
4708
doğal olarak oluşmuş bakteriler.
07:28
So the processsüreç of bacteriabakteriler eatingyemek yiyor plasticplastik
is actuallyaslında a naturaldoğal one.
121
436167
5434
Bu yüzden bakterilerin plastik yeme
süreci aslında doğal bir süreç.
07:33
But it's an incrediblyinanılmaz slowyavaş processsüreç.
122
441625
2809
Fakat oldukça yavaş bir süreç.
07:36
And there remainskalıntılar a lot of work to be donetamam
123
444458
2476
Bu süreci nasıl yararlı bir sürate
hızlandırılacağını bulmak için de
07:38
to figureşekil out how to speedhız up
this processsüreç to a usefulişe yarar pacehız.
124
446958
3875
geriye yapılacak çok iş bırakıyor.
07:44
My researchAraştırma is currentlyşu anda
looking at waysyolları of doing this
125
452000
2726
Araştırmam, şu anda temelde PET plastiği
güneş ışığına maruz bırakma anlamına gelen
07:46
throughvasitasiyla a seriesdizi of UVUV,
or ultravioletmorötesi, pretreatmentspretreatments,
126
454750
4101
UV veya diğer adıyla morötesi, ön muamele
ile bunu yapmanın yollarını araştırıyor.
07:50
whichhangi basicallytemel olarak meansanlamına geliyor
we blastüfleme PETEVDE BESLENEN HAYVAN plasticplastik with sunlightGüneş ışığı.
127
458875
3875
07:56
We do this because sunlightGüneş ışığı
actseylemler a bitbit like tenderizertokmağı on a steakbiftek,
128
464292
4601
Bunu yapıyoruz çünkü güneş ışığı biftek
üzerinde ev döveceği gibi davranıyor,
08:00
turningdöndürme the bigbüyük, toughsert,
durabledayanıklı bondstahviller in PETEVDE BESLENEN HAYVAN plasticplastik
129
468917
3976
PET plastikteki büyük, sert, dayanıklı
bağları biraz daha yumuşak yapıyor
08:04
a bitbit softerdaha yumuşak and a bitbit easierDaha kolay
for my bacteriabakteriler to chewçiğnemek on.
130
472917
3958
ve bakterilerimin çiğnemesi için
daha kolaylaştırıyor.
08:10
UltimatelySonuçta, what my researchAraştırma hopesumutlar to do
131
478208
2476
En sonunda araştırmamın yapmayı umduğu şey
08:12
is createyaratmak an industrial-scaleendüstriyel ölçekli
containediçeriyordu carbon-freekarbon-ücretsiz systemsistem,
132
480708
4601
bu bakterilerin tek yemek
kaynağı PET plastik atığı olan
08:17
similarbenzer to a compostkompost heapyığın,
133
485333
2226
kapsamlı bir sistem içinde
gelişebileceği komposta benzer
08:19
where these bacteriabakteriler can thrivegelişmek
in a containediçeriyordu systemsistem,
134
487583
3601
endüstriyel skalada kapsamlı bir
karbonsuz sistem yaratmak.
08:23
where theironların soleTek foodGıda sourcekaynak
is PETEVDE BESLENEN HAYVAN plasticplastik wasteatık.
135
491208
4167
08:28
ImagineHayal one day beingolmak ableyapabilmek to disposeelden çıkarma
of all of your plasticplastik wasteatık
136
496458
4685
Bakteri ile çalışan özel bir plastik atık
tesisine gittiğini bildiğiniz bir çöpe
08:33
in a binçöp Kutusu at the curbKaldırıma
137
501167
1434
08:34
that you knewbiliyordum was boundciltli for a dedicatedadanmış
bacteria-poweredbakteri destekli plasticplastik wasteatık facilitytesis.
138
502625
5750
bir gün tüm plastik atığınızı
atabildiğinizi hayal edin.
08:41
I think with some hardzor work
this is an achievableelde realitygerçeklik.
139
509542
4790
Bence biraz sıkı çalışmayla bu,
başarılabilir bir gerçeklik.
08:47
Plastic-eatingPlastik yeme bacteriabakteriler is not a cure-alltedavi.
140
515250
3393
Plastik yiyen bakteri her şeye
çare bulan bir şey değil.
08:50
But givenverilmiş the currentşimdiki statisticsistatistik,
it's clearaçık that we humansinsanlar,
141
518667
4266
Ama şu anki istatistikleri hesaba katarsak
biz insanların bu problemde biraz
yardıma ihtiyacımız olduğu ortada.
08:54
we could use a little help
with this problemsorun.
142
522957
2501
08:58
Because people,
143
526292
1267
Çünkü millet, plastik kirliği
konusunda acil bir probleme sahibiz
08:59
we possesssahip olmak a pressingbasma problemsorun
of plasticplastik pollutionkirlilik.
144
527583
3685
09:03
And bacteriabakteriler mightbelki be
a really importantönemli partBölüm of the solutionçözüm.
145
531292
4434
ve bakteriler çözümün
gerçekten önemli bir parçası olabilir.
09:07
Thank you.
146
535750
1268
Teşekkür ederim.
09:09
(ApplauseAlkış)
147
537042
2958
(Alkış)
Translated by Gözde Alpçetin
Reviewed by Figen Ergürbüz

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Morgan Vague - Senior researcher assistant
Bacteria, bugs, germs -- Morgan Vague loves to get in the dirt (literally) to explore solutions to pressing problems.

Why you should listen

Morgan Vague works as a senior research assistant on phase 1 clinical cancer trials, combining her love of scientific research with her passion for healthcare applications. She explore accessible, microbiological solutions to the pollution problems plaguing our planet.

More profile about the speaker
Morgan Vague | Speaker | TED.com