ABOUT THE SPEAKER
Olga Yurkova - Journalist, editor
TED Fellow Olga Yurkova is a journalist and cofounder of StopFake.org, an independent Ukrainian organization that trains an international cohort of fact-checkers in an effort to curb propaganda and misinformation in the media.

Why you should listen

Olga Yurkova edits the Context and Opinions sections of StopFake.org. She teaches different audiences how propaganda works and how to identify fake news, consulting a range of organizations and public structures and collaborating with mainstream media as a journalist.

Yurkova explores propaganda methods and finds out new ways to overcome these new challenges. In June 2017, she and her colleagues Maarten Schenk and Jordy Nijenhuis launched a project called Forbidden Facts, which explains how fake news spreads online through clickbait headlines on Facebook that reach out to skeptical audiences.

Yurkova has 15 years of experience in journalism. She headed the local multimedia newsroom in Ternopil city for six years, becoming the market leader during that time. She then ran the Donbas and Crimea department at the national multimedia newsroom Nova Informacia for three years. She has been working as a new media trainer since 2012. 

For fighting propaganda, Yurkova was included into the list of New Europe 100 and was named a TED Fellow in 2018.

More profile about the speaker
Olga Yurkova | Speaker | TED.com
TED2018

Olga Yurkova: Inside the fight against Russia's fake news empire

Olga Jurkova: Cīņā pret Krievijas viltus ziņu impēriju

Filmed:
1,312,757 views

„Ja fakti ir nepatiesi, kļūdaini ir lēmumi,” saka redaktore un TED stipendiāte Olga Jurkova. Lai apturētu viltus ziņu izplatību, viņa kopā ar žurnālistu grupu izveidoja StopFake.org, kas atklāj tendenciozu vai neprecīzu žurnālistiku, lai atjaunotu zudušo ticību žurnālistiem, vadītājiem un iestādēm. Uzziniet vairāk par to, kā cīnīties pret dezinformāciju, kā arī rūpēties par to, lai nelasītu (un nedalītos) ar viltus ziņām.
- Journalist, editor
TED Fellow Olga Yurkova is a journalist and cofounder of StopFake.org, an independent Ukrainian organization that trains an international cohort of fact-checkers in an effort to curb propaganda and misinformation in the media. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
2014, JulyJūlija 5,
0
1440
3696
2014. gada 5. jūlijā
00:17
the UkrainianUkraiņu armyarmija enteredievadīts
SlovianskSloviansk citypilsēta in easternaustrumu UkraineUkraina.
1
5160
4200
Ukrainas karaspēks iegāja
Slovjanskā, Austrumukrainā.
00:21
They gatheredsapulcināti all the localsvietējie iedzīvotāji
in LeninLenin SquareKvadrāts.
2
9880
3936
Viņi Ļeņina laukumā
sapulcēja visus vietējos.
00:25
Then, they organizedorganizēts
the publicsabiedrība crucifixionkrustā sišana
3
13840
4216
Tad viņi sarīkoja prokrieviska kaujinieka
dēla publisku krustā sišanu.
00:30
of the sondēls of a pro-RussiaPro-Krievija militantkaujinieku.
4
18080
3176
00:33
He was only threetrīs yearsgadiem oldvecs.
5
21280
2480
Viņš bija tikai trīs gadus vecs.
00:36
RefugeeBēgļa GalinaGalina PyshnyakPyshnyak told this storystāsts
to Russia'sKrievijas First TVTV channelkanāls.
6
24440
6496
Šo stāstu Krievijas Pirmajam kanālam
pavēstīja bēgle Gaļina Pišņaka.
00:42
In factfakts, this incidentincidents never happenednotika.
7
30960
4056
Patiesībā šis incidents nekad nenotika.
00:47
I visitedapmeklēja SlovianskSloviansk.
8
35040
2096
Es Slovjansku apmeklēju.
00:49
There is no LeninLenin SquareKvadrāts.
9
37160
2336
Tur nav Ļeņina laukuma.
00:51
In realityrealitāte, Galina'sGalina ir husbandvīrs was an activeaktīva
pro-RussiaPro-Krievija militantkaujinieku in DonbassDonbass.
10
39520
6456
Īstenībā Gaļinas vīrs bija aktīvs
prokrieviskais kaujinieks Donbasā.
00:58
This is just one of manydaudzi examplespiemēri.
11
46000
3176
Tas ir tikai viens no daudziem piemēriem.
01:01
UkraineUkraina has been sufferingciešanas
from RussianKrievu propagandapropaganda and fakeviltus newsziņas
12
49200
3896
Ukraina jau četrus gadus cieš
no Krievijas propagandas un viltus ziņām,
01:05
for fourčetri yearsgadiem now,
13
53120
2416
01:07
but RussiaKrievija is not
the only playerspēlētājs in this spacetelpa.
14
55560
4376
taču Krievija šajā laukā
nav vienīgais spēlētājs.
01:11
FakeViltus newsziņas is happeningnotiek
all around the worldpasaule.
15
59960
4056
Viltus ziņas rodas visā pasaulē.
01:16
We all know about fakeviltus newsziņas.
16
64040
1856
Mēs visi zinām par viltus ziņām.
01:17
We see it and readlasīt it all the time.
17
65920
3136
Mēs bieži vien tās redzam un lasām.
01:21
But the thing about fakeviltus newsziņas
18
69080
2536
Taču ar viltus ziņām lieta tāda,
01:23
is that we don't always know
what is fakeviltus and what is realreāls,
19
71640
4176
ka ne vienmēr zinām,
kas ir īsts un kas ne,
01:27
but we basebāze our decisionslēmumi on factsfakti
we get from the pressnospiediet and socialsociālais mediaplašsaziņas līdzekļi.
20
75840
5936
taču mūsu lēmumu pamatā ir no preses
un sociālajiem medijiem iegūtie fakti.
01:33
When factsfakti are falseviltus,
21
81800
2056
Ja fakti ir nepatiesi,
01:35
decisionslēmumi are wrongnepareizi.
22
83880
1560
kļūdaini ir lēmumi.
01:38
A lot of people
stop believingticot anyonekāds at all
23
86560
3496
Daudzi cilvēki vispār pārstāj kādam ticēt,
01:42
and this is even more dangerousbīstama.
24
90080
2736
un tas ir vēl bīstamāk.
01:44
They easilyviegli becomekļūt preylaupījums
to populistspopulisti in electionsvēlēšanas,
25
92840
3936
Viņi vēlēšanās viegli krīt
par upuriem populistiem
01:48
or even take up armsieročus.
26
96800
1880
vai pat ņem rokās ieročus.
01:51
FakeViltus newsziņas is not only badslikti for journalismžurnālistika.
27
99760
2536
Viltus ziņas kaitē ne tikai žurnālistikai.
01:54
It's a threatdraudi for democracydemokrātija and societysabiedrība.
28
102320
3760
Tās ir drauds demokrātijai un sabiedrībai.
01:58
FourČetri yearsgadiem agopirms, unmarkedneatzīmētas soldierskaravīri
29
106960
3456
Pirms četriem gadiem
kareivji bez atpazīšanas zīmēm
02:02
enteredievadīts the CrimeanKrimas PeninsulaPussalas,
30
110440
2776
iegāja Krimas pussalā,
02:05
and at the samepats time,
31
113240
1616
un vienlaikus
02:06
RussianKrievu mediaplašsaziņas līdzekļi was going crazytraks
with fakeviltus newsziņas about UkraineUkraina.
32
114880
4160
Krievijas plašsaziņas līdzekļi
bija pilni viltus ziņām par Ukrainu.
02:12
So a groupgrupa of journalistsžurnālisti, includingtostarp me,
33
120200
3496
Tāpēc žurnālistu grupa, kurā biju arī es,
02:15
startedsāka a websitemājas lapa
to investigateizmeklēt this fakeviltus newsziņas.
34
123720
3936
aizsāka tīmekļa vietni
šo viltus ziņu izpētei.
02:19
We calledsauc it StopFakeStopFake.
35
127680
2280
Mēs to nosaucām par StopFake.
02:22
The ideaideja was simplevienkāršs:
36
130600
1616
Doma bija vienkārša: izvēlēties ziņu,
02:24
take a piecegabals of newsziņas,
checkpārbaudīt it with verifiablepārbaudāma proofpierādījums
37
132240
4336
pārliecināties par tās patiesumu
ar pārbaudāmiem pierādījumiem,
02:28
like photosfotogrāfijas, videosvideoklipi
and other strongspēcīgs evidencepierādījumi.
38
136600
3496
piemēram, fotogrāfijām, video
un citiem spēcīgiem pierādījumiem.
02:32
If it turnspagriežas out to be fakeviltus,
we put it on our websitemājas lapa.
39
140120
3520
Ja tā izrādās nepatiesa,
mēs to ievietojam savā tīmekļa vietnē.
02:36
Now, StopFakeStopFake is an informationalinformatīvie hubcentrs
40
144600
3616
StopFake ir informatīvs centrs,
02:40
whichkas analyzesanalīzes propagandapropaganda
in all its phasesfāzes.
41
148240
3440
kas analizē propagandu visos tās posmos.
02:44
We have 11 languagevaloda versionsversijas,
we have millionsmiljoniem of viewsviedokļi,
42
152600
4816
Mums ir versijas 11 valodās,
mums ir miljoniem skatījumu.
02:49
We have taughtmācīts more than 10,000 people
43
157440
3136
Mēs esam apmācījuši
vairāk nekā 10 000 cilvēku
02:52
how to distinguishatšķirt truetaisnība from falseviltus.
44
160600
3016
atšķirt patiesību no nepatiesības.
02:55
And we teachmācīt factfakts checkersdambrete
all around the worldpasaule.
45
163640
3960
Un mēs visā pasaulē
apmācām faktu pārbaudītājus.
03:00
StopFakeStopFake has uncoverednesegtās
more than 1,000 fakesviltojumi about UkraineUkraina.
46
168760
5120
Par Ukrainu StopFake ir atklājis
vairāk nekā 1000 nepatiesības.
03:06
We'veMēs esam identifiedidentificēts 18 narrativesstāstos
47
174880
3936
Mēs esam apzinājuši 18
ar viltus ziņām radītus stāstījumus,
03:10
createdradīts usingizmantojot this fakeviltus newsziņas,
48
178840
2536
03:13
suchtāds as UkraineUkraina is a fascistfašistu stateValsts,
49
181400
3616
piemēram, to, ka Ukraina
ir fašistiska valsts,
03:17
a failedneizdevās stateValsts,
50
185040
1496
neizdevusies valsts,
03:18
a stateValsts runpalaist by a juntahunta who camenāca to powerjauda
as a resultrezultāts of a coupapvērsuma d'd "étattat.
51
186560
4856
valsts, ko vada hunta,
kas nākusi pie varas pēc valsts apvērsuma.
03:23
We provedpierādīts that it's not badslikti journalismžurnālistika;
52
191440
2776
Mēs pierādījām,
ka tā nav slikta žurnālistika:
03:26
it's a deliberateapzināta acttēlot of misinformationdezinformācija.
53
194240
2960
tā ir apzināta dezinformācija.
03:29
FakeViltus newsziņas is a powerfulspēcīgs weaponierocis
in informationinformācija warfarekaujas,
54
197800
3456
Viltus ziņas informācijas karā
ir varens ierocis,
03:33
but there is something we can do about it.
55
201280
2800
taču ir kaut kas,
ko varam darīt lietas labā.
03:37
We all have smartphonesSmartphones.
56
205080
1936
Mums visiem ir viedtālruņi.
03:39
When we see something interestinginteresanti,
it's oftenbieži automaticAutomātiska.
57
207040
3456
Redzot kaut ko interesantu,
tas bieži vien notiek automātiski.
03:42
We just clickklikšķis and passiet it alongkopā.
58
210520
1920
Mēs nospiežam un dalāmies ar to tālāk.
03:45
But how can you
not be a partdaļa of fakeviltus newsziņas?
59
213400
2840
Bet kā nekļūt par viltus ziņu daļu?
03:48
First, if it's too dramaticdramatisks,
too emotionalemocionāls, too clickbaitclickbait,
60
216680
6480
Pirmkārt, ja tā ir pārāk dramatiska,
pārāk emocionāla, pārāk liela klikšķēsma,
03:56
then it's very likelyiespējams that it isn't truetaisnība.
61
224240
2920
ļoti iespējams, ka tā nav patiesība.
04:00
The truthpatiesība is boringgarlaicīgi sometimesdažreiz.
62
228320
2336
Patiesība reizēm ir garlaicīga.
04:02
(LaughterSmiekli)
63
230680
1376
(Smiekli)
04:04
ManipulationsManipulācijām are always sexyseksīgs.
64
232080
2320
Manipulēšana vienmēr ir seksīga.
04:07
They are designedizstrādāts to captivateaizraut you.
65
235040
2080
Tā ir veidota, lai aizrautu.
04:10
Do your researchpētniecība.
66
238000
1776
Izpētiet.
04:11
This is the secondotrais pointpunkts, very simplevienkāršs.
67
239800
2816
Tas ir otrais punkts, ļoti vienkāršs.
04:14
Look at other sitesvietnes.
68
242640
1816
Aplūkojiet citas vietnes.
04:16
CheckIzvēles out alternativealternatīva newsziņas sourcesavotiem.
69
244480
2616
Pārbaudiet alternatīvus ziņu avotus.
04:19
GoogleGoogle namesvārdi, addressesadreses,
licenselicence platesplātnes, expertseksperti and offerspiedāvājumus.
70
247120
5416
Ieguglējiet vārdus, adreses,
numurzīmes, ekspertus un autorus.
04:24
Don't just believe, checkpārbaudīt.
71
252560
1600
Tāpat vien neticiet, pārbaudiet.
04:26
It's the only way
to stop this culturekultūra of fakeviltus newsziņas.
72
254840
3960
Tas ir vienīgais viltus ziņu kultūras
apturēšanas veids.
04:31
This informationinformācija warfarekaujas
is not only about fakeviltus newsziņas.
73
259640
3496
Šajā informācijas karā
runa nav tikai par viltus ziņām.
04:35
Our societysabiedrība dependsatkarīgs on trustuzticība:
74
263160
2600
No ticības ir atkarīga mūsu sabiedrība:
04:38
trustuzticība in our institutionsiestādes,
75
266840
1856
no ticības iestādēm,
04:40
in sciencezinātne,
76
268720
1376
zinātnei,
04:42
trustuzticība in our leaderslīderi,
77
270120
2056
ticības vadītājiem,
04:44
trustuzticība in our newsziņas outletsnoieta tirgus.
78
272200
2480
ticības ziņām.
04:47
And it's on us to find a way
to rebuildpārbūvēt trustuzticība,
79
275320
5056
Mūsu ziņā ir atrast veidu,
kā atjaunot ticību,
04:52
because fakeviltus newsziņas destroysiznīcina it.
80
280400
2120
jo viltus ziņas to iznīcina.
04:55
So askjautājiet yourselfsevi,
81
283320
2096
Tāpēc pajautājiet sev,
04:57
what have you lostzaudējis your faithticība in?
82
285440
2640
kam esat zaudējuši ticību.
05:01
Where has trustuzticība been ruinedizpostīts for you?
83
289000
2720
Kam ir zudusi jūsu ticība?
05:04
And what are you going to do about it?
84
292600
2800
Un ko jūs darīsiet lietas labā?
05:08
Thank you.
85
296160
1216
Paldies.
05:09
(ApplauseAplausi)
86
297400
5520
(Aplausi)
Translated by Kristaps Kadiķis
Reviewed by Ilze Garda

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Olga Yurkova - Journalist, editor
TED Fellow Olga Yurkova is a journalist and cofounder of StopFake.org, an independent Ukrainian organization that trains an international cohort of fact-checkers in an effort to curb propaganda and misinformation in the media.

Why you should listen

Olga Yurkova edits the Context and Opinions sections of StopFake.org. She teaches different audiences how propaganda works and how to identify fake news, consulting a range of organizations and public structures and collaborating with mainstream media as a journalist.

Yurkova explores propaganda methods and finds out new ways to overcome these new challenges. In June 2017, she and her colleagues Maarten Schenk and Jordy Nijenhuis launched a project called Forbidden Facts, which explains how fake news spreads online through clickbait headlines on Facebook that reach out to skeptical audiences.

Yurkova has 15 years of experience in journalism. She headed the local multimedia newsroom in Ternopil city for six years, becoming the market leader during that time. She then ran the Donbas and Crimea department at the national multimedia newsroom Nova Informacia for three years. She has been working as a new media trainer since 2012. 

For fighting propaganda, Yurkova was included into the list of New Europe 100 and was named a TED Fellow in 2018.

More profile about the speaker
Olga Yurkova | Speaker | TED.com