ABOUT THE SPEAKER
Olga Yurkova - Journalist, editor
TED Fellow Olga Yurkova is a journalist and cofounder of StopFake.org, an independent Ukrainian organization that trains an international cohort of fact-checkers in an effort to curb propaganda and misinformation in the media.

Why you should listen

Olga Yurkova edits the Context and Opinions sections of StopFake.org. She teaches different audiences how propaganda works and how to identify fake news, consulting a range of organizations and public structures and collaborating with mainstream media as a journalist.

Yurkova explores propaganda methods and finds out new ways to overcome these new challenges. In June 2017, she and her colleagues Maarten Schenk and Jordy Nijenhuis launched a project called Forbidden Facts, which explains how fake news spreads online through clickbait headlines on Facebook that reach out to skeptical audiences.

Yurkova has 15 years of experience in journalism. She headed the local multimedia newsroom in Ternopil city for six years, becoming the market leader during that time. She then ran the Donbas and Crimea department at the national multimedia newsroom Nova Informacia for three years. She has been working as a new media trainer since 2012. 

For fighting propaganda, Yurkova was included into the list of New Europe 100 and was named a TED Fellow in 2018.

More profile about the speaker
Olga Yurkova | Speaker | TED.com
TED2018

Olga Yurkova: Inside the fight against Russia's fake news empire

Olga Yurkova: Z boja proti ruskému impériu falošných správ

Filmed:
1,312,757 views

Keď sú fakty nepravdivé, rozhodnutia sú nesprávne, hovorí editorka a členka TEDu Olga Yurkova. Aby zastavila šírenie falošných správ, spoločne so skupinou novinárov založila webovú stránku StopFake.org, ktorá odhaľuje predpojaté alebo nepresné správy, čím chce obnoviť dôveru v novinárov, politikov a inštitúcie, ktorú sme stratili. Zistite viac o boji proti dezinformáciám a naučte sa, ako sa môžete dvomi kritickými spôsobmi ubezpečiť, že nečítate (alebo nezdieľate) falošné správy.
- Journalist, editor
TED Fellow Olga Yurkova is a journalist and cofounder of StopFake.org, an independent Ukrainian organization that trains an international cohort of fact-checkers in an effort to curb propaganda and misinformation in the media. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
2014, JulyJúla 5,
0
1440
3696
5. júla 2014
00:17
the Ukrainianukrajinčina armyarmáda enteredvstúpil
SlovianskSlavjansk cityveľkomesto in easternVýchodná UkraineUkrajina.
1
5160
4200
ukrajinská armáda prišla
do mesta Sloviansk vo východnej Ukrajine.
00:21
They gatheredzhromaždené all the localsmiestna
in LeninLenin SquareNámestie.
2
9880
3936
Zhromaždila všetkých miestnych
na Leninovom námestí.
00:25
Then, they organizedorganizovaný
the publicverejnosť crucifixionukrižovanie
3
13840
4216
Následne zorganizovali verejné ukrižovanie
00:30
of the sonsyn of a pro-Russiapre-Rusko militantmilitantné.
4
18080
3176
syna proruského radikála.
00:33
He was only threetri yearsleta oldstarý.
5
21280
2480
Mal len tri roky.
00:36
RefugeePre utečencov GalinaGalina PyshnyakPyshnyak told this storypríbeh
to Russia'sRuska First TVTV channelchannel.
6
24440
6496
Utečenkyňa Galina Pyšnjaková tento príbeh
rozpovedala ruskej televízii Prvý kanál.
00:42
In factskutočnosť, this incidentincident never happenedStalo.
7
30960
4056
V skutočnosti sa tento
incident nikdy nestal.
00:47
I visitednavštívil SlovianskSlavjansk.
8
35040
2096
Navštívila som Sloviansk.
00:49
There is no LeninLenin SquareNámestie.
9
37160
2336
Nie je tam žiadne Leninovo námestie.
00:51
In realityrealita, Galina'sGalina ' s husbandmanžel was an activeaktívny
pro-Russiapre-Rusko militantmilitantné in DonbassDonbass.
10
39520
6456
V skutočnosti bol Galinin manžel
aktívnym proruským bojovníkom v Donbase.
00:58
This is just one of manyveľa examplespríklady.
11
46000
3176
Toto je len jeden príklad z mnohých.
01:01
UkraineUkrajina has been sufferingutrpenie
from Russianruština propagandapropaganda and fakefalzifikát newsnoviny
12
49200
3896
Ukrajina trpí ruskou propagandou
a falošnými správami
01:05
for fourštyri yearsleta now,
13
53120
2416
už štyri roky,
01:07
but RussiaRusko is not
the only playerprehrávač in this spacepriestor.
14
55560
4376
ale Rusko nie je v tejto oblasti
jediným hráčom.
01:11
FakeFake newsnoviny is happeninghappening
all around the worldsvet.
15
59960
4056
Falošné správy sa šíria po celom svete.
01:16
We all know about fakefalzifikát newsnoviny.
16
64040
1856
Všetci vieme o falošných správach.
01:17
We see it and readprečítať it all the time.
17
65920
3136
Neustále ich vidíme a čítame.
01:21
But the thing about fakefalzifikát newsnoviny
18
69080
2536
Problémom falošných správ je,
01:23
is that we don't always know
what is fakefalzifikát and what is realskutočný,
19
71640
4176
že nie vždy vieme,
čo je falošné a čo skutočné,
01:27
but we basezákladňa our decisionsrozhodnutie on factsfakty
we get from the presslis and socialsociálny mediamédiá.
20
75840
5936
ale svoje rozhodnutia zakladáme na faktoch
získaných z tlače a sociálnych sietí.
01:33
When factsfakty are falsenepravdivý,
21
81800
2056
Keď sú fakty nepravdivé,
01:35
decisionsrozhodnutie are wrongzle.
22
83880
1560
rozhodnutia sú nesprávne.
01:38
A lot of people
stop believingveriť anyoneniekto at all
23
86560
3496
Mnoho ľudí sa rozhodne neveriť nikomu
01:42
and this is even more dangerousnebezpečný.
24
90080
2736
a to je ešte nebezpečnejšie.
01:44
They easilyľahko becomestať sa preykorisť
to populistspopulisti in electionsvoľby,
25
92840
3936
Ľahko sa stanú korisťami
populistov vo voľbách,
01:48
or even take up armszbrane.
26
96800
1880
či dokonca vezmú do rúk zbrane.
01:51
FakeFake newsnoviny is not only badzlý for journalismžurnalistika.
27
99760
2536
Falošné správy nie sú zlé
len pre žurnalistiku.
01:54
It's a threathrozba for democracydemokracia and societyspoločnosť.
28
102320
3760
Sú hrozbou pre demokraciu a spoločnosť.
01:58
FourŠtyri yearsleta agopred, unmarkedneoznačené soldiersvojaci
29
106960
3456
Pred štyrmi rokmi prišli neoznačení vojaci
02:02
enteredvstúpil the CrimeanTehla "krymská" PeninsulaPolostrov,
30
110440
2776
na Krymský polostrov
02:05
and at the samerovnaký time,
31
113240
1616
a v rovnakom čase
02:06
Russianruština mediamédiá was going crazybláznivý
with fakefalzifikát newsnoviny about UkraineUkrajina.
32
114880
4160
boli ruské média preplnené
falošnými správami o Ukrajine.
02:12
So a groupskupina of journalistsnovinári, includingpočítajúc do toho me,
33
120200
3496
Skupina novinárov, vrátane mňa,
02:15
startedzahájená a websitewebové stránky
to investigatevyšetrovať this fakefalzifikát newsnoviny.
34
123720
3936
preto založila webovú stránku
s cieľom skúmať takéto falošné správy.
02:19
We calledvolal it StopFakeStopFake.
35
127680
2280
Nazvali sme ju StopFake.
02:22
The ideanápad was simpleprostý:
36
130600
1616
Myšlienka bola jednoduchá:
02:24
take a piecekus of newsnoviny,
checkskontrolovať it with verifiableoveriteľný proofdôkaz
37
132240
4336
zobrať správu,
skontrolovať ju overiteľným dôkazom
02:28
like photosfotografie, videosvideá
and other strongsilný evidencedôkaz.
38
136600
3496
ako fotkami, videami
a inými silnými dôkazmi.
02:32
If it turnszákruty out to be fakefalzifikát,
we put it on our websitewebové stránky.
39
140120
3520
Ak sa ukáže, že je falošná,
tak ju dáme na našu stránku.
02:36
Now, StopFakeStopFake is an informationalinformačné hubhúb
40
144600
3616
Teraz je StopFake informačné centrum,
02:40
whichktorý analyzesanalýzy propagandapropaganda
in all its phasesfázy.
41
148240
3440
ktoré analyzuje propagandu
vo všetkých jej fázach.
02:44
We have 11 languageJazyk versionsverzia,
we have millionsmilióny of viewsnázory,
42
152600
4816
Máme 11 jazykových verzií,
milióny návštev.
02:49
We have taughtučil more than 10,000 people
43
157440
3136
Viac ako 10 000 ľudí sme naučili
02:52
how to distinguishrozlíšiť truepravdivý from falsenepravdivý.
44
160600
3016
rozpoznať pravdu od nepravdy.
02:55
And we teachvyučovať factskutočnosť checkersDáma
all around the worldsvet.
45
163640
3960
A overovať fakty učíme ľudí
z celého sveta.
03:00
StopFakeStopFake has uncoveredOdkryté
more than 1,000 fakesfalzifikáty about UkraineUkrajina.
46
168760
5120
StopFake odhalila viac ako
1 000 falošných správ o Ukrajine.
03:06
We'veSme identifiedidentifikovaný 18 narrativespríbehy
47
174880
3936
Identifikovali sme 18 mylných tvrdení
03:10
createdvytvoril usingpoužitím this fakefalzifikát newsnoviny,
48
178840
2536
vytvorených falošnými správami,
03:13
suchtaký as UkraineUkrajina is a fascistfašistické statestáť,
49
181400
3616
napríklad, že Ukrajina je fašistický štát,
03:17
a failedneúspešný statestáť,
50
185040
1496
nefungujúci štát,
03:18
a statestáť runbeh by a juntaJunta who cameprišiel to powermoc
as a resultvýsledok of a coupprevrat d'détatTat.
51
186560
4856
štát riadený skupinou, ktorá prišla k moci
vďaka štátnemu prevratu.
03:23
We provedukázalo that it's not badzlý journalismžurnalistika;
52
191440
2776
Dokázali sme, že nejde o zlú žurnalistiku;
03:26
it's a deliberateúmyselné actakt of misinformationdezinformácie.
53
194240
2960
ale o zámernú dezinformáciu.
03:29
FakeFake newsnoviny is a powerfulmocný weaponzbraň
in informationinformácie warfarebojovanie,
54
197800
3456
Falošné správy sú silnou zbraňou
v informačnej vojne,
03:33
but there is something we can do about it.
55
201280
2800
ale niečo s tým môžeme robiť.
03:37
We all have smartphonessmartphony.
56
205080
1936
Všetci máme smartfóny.
03:39
When we see something interestingzaujímavý,
it's oftenčasto automaticAutomatické.
57
207040
3456
Keď zbadáme niečo zaujímavé,
03:42
We just clickcvaknutie and passmíňať it alongpozdĺž.
58
210520
1920
často na to automaticky klikneme
a šírime to ďalej.
03:45
But how can you
not be a partčasť of fakefalzifikát newsnoviny?
59
213400
2840
Ale ako sa dá nepodieľať sa
na falošných správach?
03:48
First, if it's too dramaticdramatický,
too emotionalcitový, too clickbaitclickbait,
60
216680
6480
Po prvé, ak je správa príliš dramatická,
príliš emotívna, príliš provokačná,
03:56
then it's very likelypravdepodobný that it isn't truepravdivý.
61
224240
2920
je veľmi pravdepodobné,
že nie je pravdivá.
04:00
The truthpravda is boringnudný sometimesniekedy.
62
228320
2336
Pravda je nudná, niekedy.
04:02
(LaughterSmiech)
63
230680
1376
(smiech)
04:04
ManipulationsManipulácie are always sexysexy.
64
232080
2320
Manipulácie sú vždy sexy.
04:07
They are designednavrhol to captivatezaujať you.
65
235040
2080
Sú vytvorené tak, aby vás upútali.
04:10
Do your researchvýskum.
66
238000
1776
Urobte si vlastný prieskum.
04:11
This is the seconddruhý pointbod, very simpleprostý.
67
239800
2816
Toto je druhý bod, veľmi jednoduchý.
04:14
Look at other sitesweby.
68
242640
1816
Navštevujte rôzne stránky.
04:16
CheckSkontrolujte out alternativealternatívne newsnoviny sourceszdroje.
69
244480
2616
Pozrite si rôzne zdroje správ.
04:19
GoogleGoogle namesmená, addressesadresy,
licenselicencie platesdosky, expertsodborníci and offersponúk.
70
247120
5416
Vyhľadávajte si mená, adresy, poznávacie
značky áut, odborníkov a ponuky.
04:24
Don't just believe, checkskontrolovať.
71
252560
1600
Neverte len tak, kontrolujte.
04:26
It's the only way
to stop this culturekultúra of fakefalzifikát newsnoviny.
72
254840
3960
To je jediný spôsob
ako zastaviť kultúru falošných správ.
04:31
This informationinformácie warfarebojovanie
is not only about fakefalzifikát newsnoviny.
73
259640
3496
Táto informačná vojna
nie je len o falošných správach.
04:35
Our societyspoločnosť dependszávisí on trustdôvera:
74
263160
2600
Naša spoločnosť závisí od dôvery:
04:38
trustdôvera in our institutionsinštitúcie,
75
266840
1856
dôvery v inštitúcie, vo vedu,
04:40
in scienceveda,
76
268720
1376
dôvery v politických predstaviteľov,
04:42
trustdôvera in our leadersvedúci,
77
270120
2056
04:44
trustdôvera in our newsnoviny outletspredajne.
78
272200
2480
dôvery v tlač.
04:47
And it's on us to find a way
to rebuildprestavať trustdôvera,
79
275320
5056
A je na nás nájsť spôsob
ako obnoviť dôveru,
04:52
because fakefalzifikát newsnoviny destroysničí it.
80
280400
2120
pretože falošné správy ju ničia.
04:55
So askopýtať sa yourselfsám,
81
283320
2096
Takže sa spýtajte samých seba,
04:57
what have you loststratený your faithviera in?
82
285440
2640
v čo ste stratili dôveru?
05:01
Where has trustdôvera been ruinedzničený for you?
83
289000
2720
Kde vám ju zničili?
05:04
And what are you going to do about it?
84
292600
2800
A čo s tým urobíte?
05:08
Thank you.
85
296160
1216
Ďakujem.
05:09
(ApplausePotlesk)
86
297400
5520
(potlesk)
Translated by Daniel Javoran
Reviewed by Lucia Daubnerova

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Olga Yurkova - Journalist, editor
TED Fellow Olga Yurkova is a journalist and cofounder of StopFake.org, an independent Ukrainian organization that trains an international cohort of fact-checkers in an effort to curb propaganda and misinformation in the media.

Why you should listen

Olga Yurkova edits the Context and Opinions sections of StopFake.org. She teaches different audiences how propaganda works and how to identify fake news, consulting a range of organizations and public structures and collaborating with mainstream media as a journalist.

Yurkova explores propaganda methods and finds out new ways to overcome these new challenges. In June 2017, she and her colleagues Maarten Schenk and Jordy Nijenhuis launched a project called Forbidden Facts, which explains how fake news spreads online through clickbait headlines on Facebook that reach out to skeptical audiences.

Yurkova has 15 years of experience in journalism. She headed the local multimedia newsroom in Ternopil city for six years, becoming the market leader during that time. She then ran the Donbas and Crimea department at the national multimedia newsroom Nova Informacia for three years. She has been working as a new media trainer since 2012. 

For fighting propaganda, Yurkova was included into the list of New Europe 100 and was named a TED Fellow in 2018.

More profile about the speaker
Olga Yurkova | Speaker | TED.com