ABOUT THE SPEAKER
Moreangels Mbizah - Lion conservationist
Moreangels Mbizah is the founder of Wildlife Conservation Action, an organization dedicated to conserving biodiversity, promoting human-wildlife coexistence and empowering local communities.

Why you should listen

Besides identifying and addressing the threats to lions, other large carnivores and their habitat in Zimbabwe, Moreangels Mbizah also works to promote coexistence between wildlife and the communities that reside alongside wildlife habitats. Mbizah has dedicated her life to seeking ways to jointly address conservation and livelihoods issues to benefit both wildlife and the local communities who are living in abject poverty.

More profile about the speaker
Moreangels Mbizah | Speaker | TED.com
TED2019

Moreangels Mbizah: How community-led conservation can save wildlife

Morendželsa Mbiza: Kā savvaļas dzīvniekus var glābt vietējo kopienu iesaiste

Filmed:
1,405,511 views

Dabas aizsardzības speciāliste un TED stipendiāte Morendželsa Mbiza pētīja slaveno lauvu Sesilu, līdz dzīvnieku 2015. gadā nošāva trofeju mednieks. Viņa jautā, vai notikumi būtu varējuši izvērsties citādi, ja Sesila aizsardzībā būtu bijusi iesaistīta vietējā kopiena. Mbiza stāsta par dabas aizsardzības situāciju savā dzimtajā Zimbabvē un skaidro, kāpēc, viņasprāt, visvairāk iespēju palīdzēt dzīvniekiem ir tieši kopienām, kas dzīvo turpat blakus.
- Lion conservationist
Moreangels Mbizah is the founder of Wildlife Conservation Action, an organization dedicated to conserving biodiversity, promoting human-wildlife coexistence and empowering local communities. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
I'm a lionLauva conservationistconservationist.
0
1317
1968
Es esmu lauvu aizsardzības speciāliste.
00:15
SoundsSkaņas coolatdzesē, doesn't it?
1
3309
1857
Izklausās forši, vai ne?
00:17
Some people mayvar have no ideaideja
what that meansnozīmē.
2
5190
3191
Dažiem varbūt nav ne jausmas,
ko tas nozīmē.
00:20
But I'm sure you've all hearddzirdējuši
about CecilSesils the lionLauva.
3
8405
3009
Bet esmu droša, ka visi
esat dzirdējuši par lauvu Sesilu.
00:23
[CecilSesils the LionLauva (2002-2015)]
4
11438
1545
[Lauva Sesils (2002–2015)]
00:25
(LionLauva roaringRūkšana)
5
13007
4989
(Lauvas rēcieni)
00:31
He roarsrēc no more.
6
19744
2276
Viņa rēcienus vairs nedzird.
00:34
On the secondotrais of JulyJūlija, 2015,
7
22044
2628
2015. gada 2. jūlijā
00:36
his life was cutsagriezti shortīss
when he was killednogalināts by a trophytrofeja huntermednieks.
8
24696
3419
viņa dzīvību aprāva
trofeju mednieka lode.
00:41
They say that you can becomekļūt attachedpievienots
to the animalsdzīvnieki you studypētījums.
9
29069
3344
Runā, ka cilvēki var pieķerties
dzīvniekiem, ko pēta.
00:44
That was the casegadījums for me
with CecilSesils the lionLauva,
10
32919
2722
Tieši tā notika ar mani un lauvu Sesilu,
00:47
havingņemot knownzināms him and studiedstudējis him
for threetrīs yearsgadiem
11
35665
2301
jo Vanges nacionālajā parkā
pazinu un pētīju viņu trīs gadus.
00:49
in HwangeHwange NationalValsts ParkParks.
12
37990
1541
00:52
I was heartbrokenHeartbroken at his deathnāve.
13
40411
2066
Viņa nāve salauza man sirdi.
00:56
But the good thing
to come out of this tragedytraģēdija
14
44061
2525
Bet labums no šīs traģēdijas bija tas,
00:58
is the attentionuzmanība that the storystāsts broughtcelta
15
46610
2269
ka notikums piesaistīja uzmanību
01:00
towardsvirzienā the plightnelaimes gadījums
of threateneddraudēja wildsavvaļas animalsdzīvnieki.
16
48903
3174
apdraudēto savvaļas dzīvnieku situācijai.
01:04
After Cecil'sCecil ' s deathnāve,
17
52101
2095
Pēc Sesila nāves
01:06
I begansākās to askjautājiet myselfsevi these questionsjautājumi:
18
54220
2802
es sāku sev uzdot jautājumus.
01:09
What if the communitykopiena
that liveddzīvoja nextnākamais to CecilSesils the lionLauva
19
57046
3987
Ja nu Sesila tuvumā dzīvojošā kopiena
01:13
was involvediesaistīts in protectingaizsargāt him?
20
61057
2066
būtu bijusi iesaistīta viņa aizsardzībā?
01:15
What if I had mettikās CecilSesils
when I was 10 yearsgadiem oldvecs, insteadtā vietā of 29?
21
63572
5473
Ja nu es Sesilu būtu satikusi,
kad man bija 10, nevis 29 gadi?
01:21
Could I or my classmatesklasesbiedriem
have changedmainījies his fateliktenis?
22
69458
2988
Vai es vai mani skolasbiedri
būtu varējuši mainīt viņa likteni?
01:25
ManyDaudzi people are workingstrādā
to stop lionslauvas from disappearingpazūd,
23
73212
3714
Daudz cilvēku strādā,
lai pasargātu lauvas no izzušanas,
01:28
but very fewmaz of these people
are nativenative to these countriesvalstīm
24
76950
3667
taču viņu vidū tikai daži
ir vietējie iedzīvotāji
01:32
or from the communitieskopienas mostlielākā daļa affectedietekmē.
25
80641
2533
vai to kopienu pārstāvji,
kurās izzušana notiek vistraujāk.
01:35
But the communitieskopienas
that livedzīvot with the lionslauvas
26
83601
2445
Taču kopienas, kas ar lauvām
dzīvo plecu pie pleca,
01:38
are the onestiem bestlabākais positionednovietots
to help lionslauvas the mostlielākā daļa.
27
86070
3673
ir tās, kurām iespēju palīdzēt
ir visvairāk.
01:42
LocalVietējās people should be at the forefrontpriekšplānā
28
90268
2333
Vietējiem iedzīvotājiem
būtu jābūt šo risinājumu
galvenajam elementam.
01:44
of the solutionsrisinājumi to the challengesizaicinājumi
facingsaskaras theirviņu wildlifesavvaļas dzīvnieki.
29
92625
3563
01:48
SometimesDažreiz, changemainīt can only come
30
96212
2095
Reizēm pārmaiņas var notikt tikai tad,
01:50
when the people mostlielākā daļa affectedietekmē
and impactedietekmētas take chargemaksas.
31
98331
4182
ja vadību uzņemas cilvēki,
kurus problēma ietekmē visvairāk.
01:54
LocalVietējās communitieskopienas playspēlēt an importantsvarīgs roleloma
32
102537
2198
Vietējām kopienām ir svarīga loma
01:56
in fightingkaujas poachingMalumedniecību
and illegalnelegāls wildlifesavvaļas dzīvnieki tradetirdzniecība,
33
104759
3182
malumedniecības un nelegālas
dzīvnieku tirdzniecības apkarošanā –
01:59
whichkas are majorgalvenais threatsdraudi
affectingietekmē lionslauvas and other wildlifesavvaļas dzīvnieki.
34
107965
3717
šīs nodarbes ir galvenie draudi
lauvām un citiem savvaļas dzīvniekiem.
02:04
BeingTiek a blackmelns AfricanĀfrikas womansieviete
in the scienceszinātnes,
35
112395
2825
Es esmu melnādaina
afrikāņu sieviete zinātnē,
02:07
the people I meetsatikt
are always curiousziņkārīgs to know
36
115244
2558
un cilvēki vienmēr vēlas zināt,
02:09
if I've always wanted
to be a conservationistconservationist,
37
117826
2640
vai es vienmēr esmu gribējusi
strādāt dabas aizsardzībā,
02:12
because they don't meetsatikt
a lot of conservationistsAizstāvju
38
120490
2309
jo šajā jomā viņiem negadās sastapt
02:14
who look like me.
39
122823
1381
daudz man līdzīgo.
02:16
When I was growingpieaug up,
40
124228
1151
Bērnībā es pat nezināju,
02:17
I didn't even know that wildlifesavvaļas dzīvnieki
conservationsaglabāšana was a careerkarjera.
41
125403
3066
ka ir tāda profesija kā dabas aizsardzība.
02:20
The first time I saw a wildsavvaļas animaldzīvnieks
in my home countryvalsts
42
128800
3214
Savā dzimtenē pirmo dzīvnieku savvaļā
es ieraudzīju 25 gadu vecumā,
02:24
was when I was 25 yearsgadiem oldvecs,
43
132038
2626
02:26
even thoughtomēr lionslauvas and AfricanĀfrikas wildsavvaļas dogssuņi
44
134688
2453
kaut gan lauvas un Āfrikas savvaļas suņi
02:29
liveddzīvoja just a fewmaz milesjūdzes away from my home.
45
137165
2865
dzīvo tikai dažu kilometru attālumā
no manām mājām.
02:32
This is quitediezgan commonkopīgs in ZimbabweZimbabve,
46
140815
2326
Zimbabvē tas nav nekas neparasts,
02:35
as manydaudzi people
are not exposedpakļauti to wildlifesavvaļas dzīvnieki,
47
143165
2666
jo daudz cilvēku pat nesastopas
ar savvaļas dzīvniekiem,
02:37
even thoughtomēr it's partdaļa of our heritagemantojums.
48
145855
2654
lai gan dzīvā daba ir daļa mūsu mantojuma.
02:40
When I was growingpieaug up,
49
148533
1539
Bērnībā es nemaz nezināju,
02:42
I didn't even know
that lionslauvas liveddzīvoja in my backyardpiemājas dārzā.
50
150096
3968
ka lauvas dzīvo turpat kaimiņos.
02:46
When I steppedpastiprināts into
SavSavé ValleyIeleja ConservancyConservancy
51
154088
2730
Kad pirms 10 gadiem, aukstā ziemas rītā,
spēru pirmo soli Savē ielejas rezervātā,
02:48
on a coldauksts winterziema morningno rīta 10 yearsgadiem agopirms
52
156842
3068
02:51
to studypētījums AfricanĀfrikas wildsavvaļas dogssuņi
for my master'smaģistra researchpētniecība projectprojekts,
53
159934
4184
lai savam maģistra darbam
pētītu Āfrikas savvaļas suņus,
02:56
I was mesmerizedmesmerized by the beautyskaistums
and the tranquilitymiers that surroundedapkārt me.
54
164142
4091
mani apbūra šīs vietas skaistums un miers.
03:00
I feltfilcs like I had foundatrasts my passionkaislība
and my purposemērķim in life.
55
168701
3676
Es jutu, ka esmu atradusi
savas dzīves mērķi un aizraušanos.
03:04
I madeizgatavots a commitmentsaistības that day
56
172401
1936
Todien es apsolījos
03:06
that I was going to dedicateveltīt my life
to protectingaizsargāt animalsdzīvnieki.
57
174361
3357
savu dzīvi veltīt dzīvnieku aizsardzībai.
03:09
I think of my childhoodbērnība
schoolskola daysdienas in ZimbabweZimbabve
58
177742
2873
Es atceros skolas dienas Zimbabvē
03:12
and the other kidsbērni I was in schoolskola with.
59
180639
2446
un pārējos bērnus, ar kuriem kopā mācījos.
03:15
PerhapsVarbūt if we had a chanceiespēja
to interactmijiedarboties with wildlifesavvaļas dzīvnieki,
60
183109
4206
Ja mums būtu bijusi
iespēja sastapt dzīvniekus,
03:19
more of my classmatesklasesbiedriem
would be workingstrādā alongsidekopā me now.
61
187339
3250
varbūt vairāk manu klasesbiedru
šobrīd strādātu kopā ar mani.
03:23
UnlessJa vien the localvietējais communitieskopienas
want to protectaizsargāt and coexistlīdzāspastāvēt with wildlifesavvaļas dzīvnieki,
62
191458
4881
Ja vien vietējie iedzīvotāji nevēlas
dzīvniekus aizsargāt un sadzīvot ar tiem,
03:28
all conservationsaglabāšana effortscentieni mightvarētu be in vainVelti.
63
196363
2733
visi centieni saudzēt dabu var būt vējā.
03:31
These are the communitieskopienas
that livedzīvot with the wildsavvaļas animalsdzīvnieki
64
199616
2977
Tās ir kopienas,
kas dzīvo vienotā ekosistēmā
ar savvaļas dzīvniekiem
03:34
in the samepats ecosystemekosistēma
65
202617
1635
03:36
and bearsedz the costizmaksas of doing so.
66
204276
2201
un kurām par to ir jāmaksā.
03:39
If they don't have a directtieši connectionsavienojums
67
207109
2278
Ja viņiem nav tiešas saiknes
ar dzīvniekiem
03:41
or benefitpabalsts from the animalsdzīvnieki,
68
209411
2166
vai kāds labums no tiem,
03:43
they have no reasoniemesls
to want to protectaizsargāt them.
69
211601
2549
nav arī iemesla vēlmei tos aizsargāt.
03:46
And if localvietējais communitieskopienas
don't protectaizsargāt theirviņu wildlifesavvaļas dzīvnieki,
70
214649
3111
Un, ja dzīvniekus neaizsargā
vietējās kopienas,
03:49
no amountsumma of outsideārpusē
interventioniejaukšanās will work.
71
217784
3000
nekāda iejaukšanās no ārpuses nepalīdzēs.
03:53
So what needsvajadzībām to be donepabeigts?
72
221728
2182
Ko darīt?
03:56
ConservationistsAizstāvju mustjābūt prioritizeprioritāti
environmentalvides aizsardzība educationizglītība
73
224688
3461
Aktīvistiem galvenā uzmanība
būtu jāpievērš vides izglītībai
04:00
and help expandpaplašināt the community'skopienas skillsprasmes
to conservetaupīt theirviņu wildlifesavvaļas dzīvnieki.
74
228173
3831
un jāpalīdz uzlabot iedzīvotāju
prasmes dabas aizsardzībā.
Skolas vecuma bērni
un vietējie iedzīvotāji
04:04
SchoolchildrenSkolēniem and communitieskopienas
mustjābūt be takenņemti to nationalnacionālais parksparki,
75
232426
3651
jāved uz nacionālajiem parkiem,
04:08
so they get a chanceiespēja
to connectsavienot with the wildlifesavvaļas dzīvnieki.
76
236101
3151
lai viņi iepazītu dzīvniekus.
04:11
At everykatrs effortpūles and everykatrs levellīmenis,
77
239776
2682
Ikvienā rīcībā un ikvienā līmenī
04:14
conservationsaglabāšana mustjābūt includeiekļaut
the economiesekonomiku of the people
78
242482
2993
dabas aizsardzībā jāņem vērā
to cilvēku ekonomika,
04:17
who sharedalīties the landzeme with the wildsavvaļas animalsdzīvnieki.
79
245499
2734
kuri dzīvo uz vienas zemes ar dzīvniekiem.
04:20
It is alsoarī criticalkritisks
that localvietējais conservationistsAizstāvju
80
248872
3127
Ārkārtīgi svarīga
ir arī vietējo aktīvistu iesaiste
04:24
be partdaļa of everykatrs conservationsaglabāšana effortpūles,
81
252023
3068
ikvienā dabas aizsardzības pasākumā;
04:27
if we are to buildbūvēt trustuzticība and really embediegult
conservationsaglabāšana into communitieskopienas.
82
255115
4414
tikai tā var veicināt uzticēšanos
un padarīt dabas aizsardzību
par šo kopienu dzīvesveida sastāvdaļu.
04:31
As localvietējais conservationistsAizstāvju,
we faceseja manydaudzi hurdlesŠķēršļiem,
83
259974
3486
Vietējie dabas sargātāji
sastop daudz šķēršļu –
04:35
from outrightTurnīra uzvarētājs discriminationdiskriminācijas
to barriersšķēršļi because of culturalkultūras normsnormas.
84
263484
4347
no neslēptas diskriminācijas līdz pat
kultūras normu noteiktiem ierobežojumiem.
04:40
But I will not give up my effortscentieni
85
268133
2365
Tomēr es nepadošos
04:42
to bringatnest indigenousvietējie
communitieskopienas to this fightcīņa
86
270522
2543
un turpināšu iesaistīt vietējās kopienas
cīņā par mūsu planētas izdzīvošanu.
04:45
for the survivalizdzīvošana of our planetplanēta.
87
273089
2067
04:47
I'm askingjautā you to come
and standstāvēt togetherkopā with me.
88
275712
3047
Es aicinu jūs pievienoties.
04:50
We mustjābūt activelyaktīvi dismantledemontēt
the hurdlesŠķēršļiem we have createdradīts,
89
278783
3461
Mums aktīvi jānojauc šķēršļi,
04:54
whichkas are leavingatstājot indigenousvietējie populationspopulācijas
out of conservationsaglabāšana effortscentieni.
90
282268
4182
kas vietējām kopienām traucē
iesaistīties dabas aizsardzībā.
04:58
I've dedicatedveltīts my life
to protectingaizsargāt lionslauvas.
91
286474
3143
Savu dzīvi esmu veltījusi
lauvu aizsardzībai.
05:01
And I know my neighborkaimiņš would, too,
92
289641
2333
Un to darītu arī mani kaimiņi,
05:03
if only they knewzināja the animalsdzīvnieki
that liveddzīvoja nextnākamais doordurvis to them.
93
291998
4406
ja vien pazītu dzīvniekus,
kas mitinās tiem turpat blakus.
05:08
Thank you.
94
296984
1174
Paldies.
05:10
(ApplauseAplausi)
95
298182
4515
(Aplausi)
Translated by Ilze Garda
Reviewed by Kristaps Kadiķis

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Moreangels Mbizah - Lion conservationist
Moreangels Mbizah is the founder of Wildlife Conservation Action, an organization dedicated to conserving biodiversity, promoting human-wildlife coexistence and empowering local communities.

Why you should listen

Besides identifying and addressing the threats to lions, other large carnivores and their habitat in Zimbabwe, Moreangels Mbizah also works to promote coexistence between wildlife and the communities that reside alongside wildlife habitats. Mbizah has dedicated her life to seeking ways to jointly address conservation and livelihoods issues to benefit both wildlife and the local communities who are living in abject poverty.

More profile about the speaker
Moreangels Mbizah | Speaker | TED.com