ABOUT THE SPEAKER
Moreangels Mbizah - Lion conservationist
Moreangels Mbizah is the founder of Wildlife Conservation Action, an organization dedicated to conserving biodiversity, promoting human-wildlife coexistence and empowering local communities.

Why you should listen

Besides identifying and addressing the threats to lions, other large carnivores and their habitat in Zimbabwe, Moreangels Mbizah also works to promote coexistence between wildlife and the communities that reside alongside wildlife habitats. Mbizah has dedicated her life to seeking ways to jointly address conservation and livelihoods issues to benefit both wildlife and the local communities who are living in abject poverty.

More profile about the speaker
Moreangels Mbizah | Speaker | TED.com
TED2019

Moreangels Mbizah: How community-led conservation can save wildlife

Moreangels Mbizah: Cum pot salva comunitățile locale fauna sălbatică prin conservare

Filmed:
1,405,511 views

Moreangels Mbizah, conservatoare și TED Fellow, a studiat celebrul leu Cecil până când acesta a fost împușcat de un vânător de trofee în 2015. Se întreabă cum ar fi putut ca lucrurile să decurgă altfel: „Ce s-ar fi întâmplat ]n cazul ]n care comunitatea care locuia lângă Cecil ar fi fost implicată în protejarea lui?“ Într-o prezentare scurtă, Mbizah împărtășește nivelul de conservare din țara ei, Zimbabwe, și de ce crede acele comunități care trăiesc cu animalele sălbatice sunt cele mai în măsură să le ajute.
- Lion conservationist
Moreangels Mbizah is the founder of Wildlife Conservation Action, an organization dedicated to conserving biodiversity, promoting human-wildlife coexistence and empowering local communities. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
I'm a lionleu conservationistconservationist.
0
1317
1968
Lucrez pentru protejarea leilor.
00:15
SoundsSunete coolmisto, doesn't it?
1
3309
1857
Sună grozav, nu-i așa?
00:17
Some people mayMai have no ideaidee
what that meansmijloace.
2
5190
3191
Sunt persoane care poate
nici nu știu ce înseamnă asta.
00:20
But I'm sure you've all heardauzit
about CecilCecil the lionleu.
3
8405
3009
Dar sunt sigură că ați auzit
cu toții de leul Cecil.
00:23
[CecilCecil the LionLeu (2002-2015)]
4
11438
1545
[Leul Cecil (2002-2015)]
00:25
(LionLeu roaringhohotitor)
5
13007
4989
(Leul răcnind)
00:31
He roarshohote no more.
6
19744
2276
Cecil nu mai răcnește.
00:34
On the secondal doilea of JulyIulie, 2015,
7
22044
2628
Pe data de 2 iulie 2015,
00:36
his life was cuta taia shortmic de statura
when he was killeducis by a trophytrofeu huntervânător.
8
24696
3419
viața lui s-a sfârșit atunci când
un vânător de trofee l-a omorât.
00:41
They say that you can becomedeveni attachedatașat
to the animalsanimale you studystudiu.
9
29069
3344
Se spune că poți să te atașezi
de animalele pe care le studiezi.
00:44
That was the casecaz for me
with CecilCecil the lionleu,
10
32919
2722
Asta mi s-a întâmplat și mie
cu leul Cecil,
00:47
havingavând knowncunoscut him and studiedstudiat him
for threeTrei yearsani
11
35665
2301
deoarece l-am cunoscut
și studiat timp de trei ani
00:49
in HwangeHwange NationalNaţionale ParkPark.
12
37990
1541
în Parcul Național Hwange.
00:52
I was heartbrokeninima Franta at his deathmoarte.
13
40411
2066
Mi s-a frânt inima când a murit.
00:56
But the good thing
to come out of this tragedytragedie
14
44061
2525
Partea bună a acestei tragedii
00:58
is the attentionAtenţie that the storypoveste broughtadus
15
46610
2269
a fost atenția atrasă de această știre
01:00
towardscătre the plightstare
of threatenedamenințat wildsălbatic animalsanimale.
16
48903
3174
privind pericolul în care se află
animalele sălbatice.
01:04
After Cecil'sLui Cecil deathmoarte,
17
52101
2095
După moartea lui Cecil,
01:06
I begana început to askcere myselfeu insumi these questionsîntrebări:
18
54220
2802
am început să mă întreb:
01:09
What if the communitycomunitate
that livedtrăit nextUrmător → to CecilCecil the lionleu
19
57046
3987
Ce-ar fi fost dacă persoanele
care locuiau aproape de leul Cecil
01:13
was involvedimplicat in protectingprotectoare him?
20
61057
2066
s-ar fi implicat în protejarea lui?
01:15
What if I had metîntâlnit CecilCecil
when I was 10 yearsani oldvechi, insteadin schimb of 29?
21
63572
5473
Ce-ar fi fost dacă l-aș fi cunoscut
pe Cecil când aveam 10 ani, și nu 29?
01:21
Could I or my classmatescolegi de clasa
have changedschimbat his fatesoartă?
22
69458
2988
Puteam eu sau colegii mei
să-i schimbăm soarta?
01:25
ManyMulte people are workinglucru
to stop lionslei from disappearingdispărând,
23
73212
3714
Multă lume lucrează
ca să pună capăt dispariției leilor,
01:28
but very fewpuțini of these people
are nativenativ to these countriesțări
24
76950
3667
dar foarte puțini
sunt născuți în țările respective
01:32
or from the communitiescomunități mostcel mai affectedafectat.
25
80641
2533
sau în comunitățile cele mai afectate.
01:35
But the communitiescomunități
that livetrăi with the lionslei
26
83601
2445
Dar comunitățile care trăiesc
alături de lei
01:38
are the onescele bestCel mai bun positionedpoziţionat
to help lionslei the mostcel mai.
27
86070
3673
sunt cele mai în măsură să-i ajute.
01:42
LocalLocale people should be at the forefrontfruntea
28
90268
2333
Localnicii ar trebui să fie primii
01:44
of the solutionssoluţii to the challengesprovocări
facingcu care se confruntă theiral lor wildlifefaunei sălbatice.
29
92625
3563
care aduc soluții pentru problemele
animalelor sălbatice.
01:48
SometimesUneori, changeSchimbare can only come
30
96212
2095
Câteodată, schimbarea poate surveni
01:50
when the people mostcel mai affectedafectat
and impactedafectate take chargeîncărca.
31
98331
4182
doar când persoanele cele mai afectate
preiau controlul.
01:54
LocalLocale communitiescomunități playa juca an importantimportant rolerol
32
102537
2198
Comunitățile locale joacă un rol important
în lupta împotriva braconajului
și a tranzacțiilor ilegale cu animale,
01:56
in fightingluptă poachingbraconaj
and illegalilegal wildlifefaunei sălbatice tradecomerț,
33
104759
3182
01:59
whichcare are majormajor threatsameninţări
affectingcare afectează lionslei and other wildlifefaunei sălbatice.
34
107965
3717
pericolele majore care afectează
leii și alte animale sălbatice.
02:04
BeingFiind a blacknegru AfricanAfricane womanfemeie
in the sciencesștiințe,
35
112395
2825
Fiind o femeie africană
care lucrează ca cercetătoare,
02:07
the people I meetîntâlni
are always curiouscurios to know
36
115244
2558
lumea e întotdeauna curioasă să știe
02:09
if I've always wanted
to be a conservationistconservationist,
37
117826
2640
dacă mi-am dorit mereu să lucrez
în domeniul conservării,
02:12
because they don't meetîntâlni
a lot of conservationistsconservare
38
120490
2309
fiindcă nu cunosc
foarte mulți profesioniști
02:14
who look like me.
39
122823
1381
care arată ca mine.
02:16
When I was growingcreştere up,
40
124228
1151
Când eram mică,
02:17
I didn't even know that wildlifefaunei sălbatice
conservationconservare was a careerCarieră.
41
125403
3066
nici nu știam că și conservarea
faunei sălbatice e o carieră.
02:20
The first time I saw a wildsălbatic animalanimal
in my home countryțară
42
128800
3214
Prima dată când am văzut
un animal sălbatic în țara mea
02:24
was when I was 25 yearsani oldvechi,
43
132038
2626
a fost când aveam 25 de ani,
02:26
even thoughdeşi lionslei and AfricanAfricane wildsălbatic dogscâini
44
134688
2453
deși leii și câinii sălbatici africani
02:29
livedtrăit just a fewpuțini milesmile away from my home.
45
137165
2865
trăiau în apropiere de casa mea.
02:32
This is quitedestul de commoncomun in ZimbabweZimbabwe,
46
140815
2326
Aceste situații sunt foarte comune
în Zimbabwe,
02:35
as manymulți people
are not exposedexpuse to wildlifefaunei sălbatice,
47
143165
2666
pentru că foarte puțini
sunt expuși animalelor sălbatice,
02:37
even thoughdeşi it's partparte of our heritagepatrimoniu.
48
145855
2654
chiar dacă fac parte
din moștenirea noastră.
02:40
When I was growingcreştere up,
49
148533
1539
Când eram mică,
02:42
I didn't even know
that lionslei livedtrăit in my backyardcurte.
50
150096
3968
nici nu știam că leii
trăiau în curtea din spate.
02:46
When I steppedtrepte into
SavSavé ValleyValea ConservancyConservancy
51
154088
2730
Când am mers la rezervația Savé Valley
02:48
on a coldrece winteriarnă morningdimineaţă 10 yearsani agoîn urmă
52
156842
3068
într-o dimineață friguroasă de iarnă,
acum 10 ani,
02:51
to studystudiu AfricanAfricane wildsălbatic dogscâini
for my master'sMaster researchcercetare projectproiect,
53
159934
4184
să studiez câini sălbatici africani
pentru proiectul de cercetare de master,
02:56
I was mesmerizedfascinat by the beautyfrumuseţe
and the tranquilitylinişte that surroundedinconjurat me.
54
164142
4091
am fost fascinată de frumusețea
și liniștea care mă înconjura.
03:00
I feltsimțit like I had foundgăsite my passionpasiune
and my purposescop in life.
55
168701
3676
Simțeam că am găsit pasiunea
și țelul meu în viață.
03:04
I madefăcut a commitmentangajament that day
56
172401
1936
În acea zi mi-am luat angajamentul
03:06
that I was going to dedicatededica my life
to protectingprotectoare animalsanimale.
57
174361
3357
de a-mi dedica viața
protecției animalelor.
03:09
I think of my childhoodcopilărie
schoolşcoală dayszi in ZimbabweZimbabwe
58
177742
2873
Mă gândesc la copilăria mea în Zimbabwe
03:12
and the other kidscopii I was in schoolşcoală with.
59
180639
2446
și la colegii mei de școală.
03:15
PerhapsPoate că if we had a chanceşansă
to interactinteracționa with wildlifefaunei sălbatice,
60
183109
4206
Poate că dacă aveam șansa să interacționăm
mai mult cu animalele sălbatice,
03:19
more of my classmatescolegi de clasa
would be workinglucru alongsidealături de me now.
61
187339
3250
mai mulți colegi ar fi muncit
alături de mine acum.
03:23
UnlessCu excepţia cazului în the locallocal communitiescomunități
want to protectproteja and coexistcoexista with wildlifefaunei sălbatice,
62
191458
4881
Până când comunitățile locale
nu vor proteja și coexista cu animalele,
03:28
all conservationconservare effortseforturi mightar putea be in vaindegeaba.
63
196363
2733
toate eforturile de conservare
ar putea fi zadarnice.
03:31
These are the communitiescomunități
that livetrăi with the wildsălbatic animalsanimale
64
199616
2977
Acestea sunt comunitățile
care trăiesc cu animalele sălbatice
03:34
in the samela fel ecosystemecosistem
65
202617
1635
în același ecosistem
03:36
and bearurs the costa costat of doing so.
66
204276
2201
și suportă consecințele.
03:39
If they don't have a directdirect connectionconexiune
67
207109
2278
Dacă nu au o relație directă
03:41
or benefitbeneficiu from the animalsanimale,
68
209411
2166
sau nu beneficiază de pe urma animalelor,
03:43
they have no reasonmotiv
to want to protectproteja them.
69
211601
2549
nu au niciun motiv să le protejeze.
03:46
And if locallocal communitiescomunități
don't protectproteja theiral lor wildlifefaunei sălbatice,
70
214649
3111
Dacă în comunitățile locale
nu se protejează fauna,
03:49
no amountCantitate of outsidein afara
interventionintervenţie will work.
71
217784
3000
nicio intervenție exterioară
nu va funcționa.
03:53
So what needsare nevoie to be doneTerminat?
72
221728
2182
Ce trebuie să facem?
03:56
ConservationistsConservare musttrebuie sa prioritizeprioritiza
environmentalde mediu educationeducaţie
73
224688
3461
Conservatorii trebuie să prioritizeze
educația ecologică
04:00
and help expandextinde the community'scomunității skillsaptitudini
to conserveconserva theiral lor wildlifefaunei sălbatice.
74
228173
3831
și să extindă aptitudinile comunităților
pentru a conserva fauna sălbatică.
04:04
SchoolchildrenElevi and communitiescomunități
musttrebuie sa be takenluate to nationalnaţional parksparcuri,
75
232426
3651
Dacă elevii și adulții
merg în parcuri naționale,
04:08
so they get a chanceşansă
to connectconectați with the wildlifefaunei sălbatice.
76
236101
3151
vor avea șansa de a interacționa
cu animalele sălbatice.
04:11
At everyfiecare effortefort and everyfiecare levelnivel,
77
239776
2682
La fiecare efort și nivel,
04:14
conservationconservare musttrebuie sa includeinclude
the economieseconomii of the people
78
242482
2993
conservarea trebuie inclusă
în economia locală
04:17
who shareacțiune the landteren with the wildsălbatic animalsanimale.
79
245499
2734
care împarte teritoriul
cu animalele sălbatice.
04:20
It is alsode asemenea criticalcritic
that locallocal conservationistsconservare
80
248872
3127
Conservatorii locali trebuie, de asemenea,
04:24
be partparte of everyfiecare conservationconservare effortefort,
81
252023
3068
să participe
la orice acțiune de conservare,
04:27
if we are to buildconstrui trustîncredere and really embedîncorporare
conservationconservare into communitiescomunități.
82
255115
4414
pentru a crea încredere și a integra
conservatorii în comunități.
04:31
As locallocal conservationistsconservare,
we facefață manymulți hurdlesobstacole,
83
259974
3486
Conservatorii locali
întâmpină multe obstacole
04:35
from outrightpur şi simplu discriminationdiscriminare
to barriersbariere because of culturalcultural normsnorme.
84
263484
4347
de la discriminare directă la bariere
ridicate de normele culturale.
04:40
But I will not give up my effortseforturi
85
268133
2365
Dar nu voi renunța la eforturile mele
04:42
to bringaduce indigenousindigen
communitiescomunități to this fightluptă
86
270522
2543
de a implica în această luptă
comunitățile locale
04:45
for the survivalsupravieţuire of our planetplanetă.
87
273089
2067
pentru supraviețuirea planetei noastre.
04:47
I'm askingcer you to come
and standstand togetherîmpreună with me.
88
275712
3047
Vă invit să vă alăturați
și să rămânem uniți.
04:50
We musttrebuie sa activelyactiv dismantledemontare
the hurdlesobstacole we have createdcreată,
89
278783
3461
Trebuie să spulberăm obstacolele
pe care le-am creat,
04:54
whichcare are leavinglăsând indigenousindigen populationspopulații
out of conservationconservare effortseforturi.
90
282268
4182
care nu includ populațiile locale
în eforturile de conservare.
04:58
I've dedicateddedicat my life
to protectingprotectoare lionslei.
91
286474
3143
Mi-am dedicat viața protecției leilor.
05:01
And I know my neighborvecin would, too,
92
289641
2333
Și știu că și vecinul meu ar face-o
05:03
if only they knewștiut the animalsanimale
that livedtrăit nextUrmător → dooruşă to them.
93
291998
4406
dacă ar cunoaște animalele
care trăiesc la doi pași de el.
05:08
Thank you.
94
296984
1174
Vă mulțumesc!
05:10
(ApplauseAplauze)
95
298182
4515
(Aplauze)
Translated by Andreea Cîrcu
Reviewed by Bianca-Ioanidia Mirea

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Moreangels Mbizah - Lion conservationist
Moreangels Mbizah is the founder of Wildlife Conservation Action, an organization dedicated to conserving biodiversity, promoting human-wildlife coexistence and empowering local communities.

Why you should listen

Besides identifying and addressing the threats to lions, other large carnivores and their habitat in Zimbabwe, Moreangels Mbizah also works to promote coexistence between wildlife and the communities that reside alongside wildlife habitats. Mbizah has dedicated her life to seeking ways to jointly address conservation and livelihoods issues to benefit both wildlife and the local communities who are living in abject poverty.

More profile about the speaker
Moreangels Mbizah | Speaker | TED.com