ABOUT THE SPEAKER
Brené Brown - Vulnerability researcher
Brené Brown studies vulnerability, courage, authenticity, and shame.

Why you should listen

Brené Brown is a research professor at the University of Houston Graduate College of Social Work. She has spent the past ten years studying vulnerability, courage, authenticity, and shame. She spent the first five years of her decade-long study focusing on shame and empathy, and is now using that work to explore a concept that she calls Wholeheartedness. She poses the questions:

How do we learn to embrace our vulnerabilities and imperfections so that we can engage in our lives from a place of authenticity and worthiness? How do we cultivate the courage, compassion, and connection that we need to recognize that we are enough – that we are worthy of love, belonging, and joy?

Read the TED Blog's Q&A with Brené Brown >>

More profile about the speaker
Brené Brown | Speaker | TED.com
TED2012

Brené Brown: Listening to shame

Brené Brown: Luisteren naar schaamte

Filmed:
13,362,658 views

Schaamte is een onuitgesproken epidemie, het geheim achter vele vormen van gebroken gedrag. Brené Brown, wier eerdere talk over kwetsbaarheid een 'virale' hit werd, onderzoekt wat kan gebeuren als mensen hun schaamte onder ogen zien. Haar eigen humor, menselijkheid en kwetsbaarheid klinken door in elk woord.
- Vulnerability researcher
Brené Brown studies vulnerability, courage, authenticity, and shame. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
I'm going to tell you a little bitbeetje
0
0
3000
Ik ga jullie wat vertellen
00:18
about my TEDxHoustonTEDxHouston Talk.
1
3000
2000
over mijn talk voor TEDxHouston.
00:20
I wokewakker up the morningochtend- after I gavegaf that Talk
2
5000
4000
Ik werd wakker de ochtend nadat ik die talk had gegeven
00:24
with the worstslechtst vulnerabilitykwetsbaarheid hangoverkater
3
9000
3000
met de ergste kwetsbaarheidskater
00:27
of my life.
4
12000
2000
van mijn leven.
00:29
And I actuallywerkelijk didn't leavehet verlof my househuis
5
14000
3000
Ik kwam mijn huis drie dagen lang
00:32
for about threedrie daysdagen.
6
17000
2000
niet uit.
00:34
The first time I left was to meetontmoeten a friendvriend for lunchlunch.
7
19000
4000
De eerste keer dat ik buitenkwam, was om met een vriendin te lunchen.
00:38
And when I walkedwandelde in, she was alreadynu al at the tabletafel.
8
23000
2000
Toen ik binnenkwam, zat zij al aan tafel.
00:40
And I satza down, and she said,
9
25000
2000
Ik ging zitten. Ze zei:
00:42
"God, you look like hellhel."
10
27000
2000
"Je ziet er beroerd uit."
00:44
I said, "ThanksBedankt. I feel really --
11
29000
2000
Ik zei: "Bedankt. Ik voel me --
00:46
I'm not functioningfunctionerende."
12
31000
3000
ik functioneer niet."
00:49
And she said, "What's going on?"
13
34000
2000
Ze zei: "Wat is er aan de hand?"
00:51
And I said, "I just told
14
36000
2000
Ik zei: "Ik heb zopas
00:53
500 people
15
38000
3000
500 mensen verteld
00:56
that I becamewerd a researcheronderzoeker
16
41000
2000
dat ik onderzoeker ben geworden
00:58
to avoidvermijden vulnerabilitykwetsbaarheid.
17
43000
2000
om kwetsbaarheid te vermijden.
01:00
And that when beingwezen vulnerablekwetsbaar
18
45000
2000
Toen bleek dat kwetsbaar zijn
01:02
emergedvoortgekomen from my datagegevens,
19
47000
2000
volgens mijn gegevens
01:04
as absolutelyAbsoluut essentialessentieel
20
49000
3000
absoluut essentieel was
01:07
to whole-heartedharte livingleven,
21
52000
2000
voor een oprecht leven,"
01:09
I told these 500 people
22
54000
2000
zo vertelde ik die 500 mensen,
01:11
that I had a breakdownverdeling.
23
56000
2000
"ben ik ingestort.
01:13
I had a slideglijbaan that said BreakdownVerdeling.
24
58000
2000
Ik had een slide met 'instorting' erop.
01:15
At what pointpunt did I think that was a good ideaidee?"
25
60000
3000
Hoe kwam ik erbij dat dat een goed idee was?"
01:18
(LaughterGelach)
26
63000
3000
(Gelach)
01:21
And she said, "I saw your Talk live-streamedLive streamed-.
27
66000
2000
Ze zei: "Ik heb de livestream van je talk gezien.
01:23
It was not really you.
28
68000
2000
Dat was jij niet echt.
01:25
It was a little differentverschillend than what you usuallydoorgaans do.
29
70000
2000
Het was een beetje anders dan je normaal doet.
01:27
But it was great."
30
72000
2000
Maar het was geweldig."
01:29
And I said,
31
74000
2000
Ik zei:
01:31
"This can't happengebeuren.
32
76000
2000
"Dit kan niet zijn.
01:33
YouTubeYouTube, they're puttingzetten this thing on YouTubeYouTube.
33
78000
2000
YouTube, ze zetten dit op YouTube.
01:35
And we're going to be talkingpratend about 600, 700 people."
34
80000
4000
Dat worden dus 600, 700 mensen."
01:39
(LaughterGelach)
35
84000
4000
(Gelach)
01:43
And she said, "Well, I think it's too latelaat."
36
88000
3000
Ze zei: "Volgens mij is het te laat."
01:46
And I said, "Let me askvragen you something."
37
91000
2000
Ik zei: "Mag ik je iets vragen?"
01:48
And she said, "Yeah."
38
93000
2000
Zij: "Ja."
01:50
And I said, "Do you rememberonthouden when we were in collegecollege
39
95000
2000
Ik: "Weet je nog toen we op de universiteit zaten
01:52
and really wildwild and kindsoort of dumbstom?"
40
97000
2000
en een beetje wild en dom waren?"
01:54
And she said, "Yeah."
41
99000
2000
Zij: "Ja."
01:56
And I said, "RememberVergeet niet when we'dwij hadden leavehet verlof a really badslecht messagebericht
42
101000
2000
Ik: "Weet je nog dat we belabberde boodschappen inspraken
01:58
on our ex-boyfriend'sex-vriendje answeringantwoordapparaat machinemachine?
43
103000
2000
op het antwoordapparaat van ons ex-vriendje?
02:00
Then we'dwij hadden have to breakbreken into his dormslaapzaal roomkamer
44
105000
2000
En dat we moesten inbreken op zijn kot
02:02
and then erasewissen the tapeband?"
45
107000
2000
om het bandje te wissen?"
02:04
(LaughterGelach)
46
109000
2000
(Gelach)
02:06
And she goesgaat, "Uh ... no."
47
111000
3000
Zij: "Eh ... nee."
02:09
(LaughterGelach)
48
114000
2000
(Gelach)
02:11
So of courseCursus, the only thing I could think of to say at that pointpunt was,
49
116000
3000
Toen kon ik natuurlijk alleen maar zeggen:
02:14
"Yeah, me neithernoch.
50
119000
2000
"Tja, ik ook niet.
02:16
That ... me neithernoch."
51
121000
3000
Dat ... ik ook niet."
02:20
And I'm thinkinghet denken to myselfmezelf,
52
125000
2000
En ik denk bij mezelf:
02:22
"BreneBrene, what are you doing? What are you doing?
53
127000
3000
"Brené, wat ben je aan het doen?
02:25
Why did you bringbrengen this up? Have you lostde weg kwijt your mindgeest?
54
130000
3000
Waarom ben je hierover begonnen? Ben je gek geworden?
02:28
Your sisterszusters would be perfectperfect for this."
55
133000
3000
Je zussen zouden dit perfect doen."
02:32
So I lookedkeek back up and she said,
56
137000
3000
Ik keek terug en ze zei:
02:35
"Are you really going to try to breakbreken in
57
140000
3000
"Ga je echt proberen in te breken
02:38
and stealstelen the videovideo-
58
143000
2000
en de video te stelen
02:40
before they put it on YouTubeYouTube?"
59
145000
3000
voor ze hem op YouTube zetten?"
02:43
And I said, "I'm just thinkinghet denken about it a little bitbeetje."
60
148000
3000
Ik zei: "Ik denk er een klein beetje over na."
02:46
(LaughterGelach)
61
151000
2000
(Gelach)
02:48
She said, "You're like the worstslechtst vulnerabilitykwetsbaarheid rolerol modelmodel- ever."
62
153000
4000
Ze zei: "Je bent het allerbelabberdste kwetsbaarheids-rolmodel ooit."
02:52
(LaughterGelach)
63
157000
3000
(Gelach)
02:55
And then I lookedkeek at her and I said something
64
160000
2000
Ik keek naar haar en zei iets
02:57
that at the time feltvoelde a little dramaticdramatisch,
65
162000
2000
dat toen een beetje pathetisch aanvoelde,
02:59
but endedbeëindigde up beingwezen more propheticprofetische than dramaticdramatisch.
66
164000
2000
maar dat achteraf eerder profetisch dan pathetisch bleek.
03:01
I said,
67
166000
2000
Ik zei:
03:03
"If 500 turnsbochten into 1,000
68
168000
4000
"Als 500 er 1.000 worden,
03:07
or 2,000,
69
172000
2000
of 2.000,
03:09
my life is over."
70
174000
2000
dan is het met mij gedaan."
03:11
(LaughterGelach)
71
176000
2000
(Gelach)
03:13
I had no contingencyonvoorziene planplan for fourvier millionmiljoen.
72
178000
3000
Ik had geen noodplan voor vier miljoen.
03:16
(LaughterGelach)
73
181000
3000
(Gelach)
03:20
And my life did endeinde when that happenedgebeurd.
74
185000
3000
Het was inderdaad met mij gedaan toen dat gebeurde.
03:23
And maybe the hardesthardste partdeel about my life endingeinde
75
188000
4000
Het lastigste aan dat einde van mijn leven,
03:27
is that I learnedgeleerd something hardhard about myselfmezelf,
76
192000
4000
is dat ik iets leerde over mijzelf.
03:31
and that was that,
77
196000
3000
Dat was het volgende:
03:34
as much as I would frustratedgefrustreerd
78
199000
2000
hoezeer ik ook gefrustreerd was
03:36
about not beingwezen ablein staat to get my work out to the worldwereld-,
79
201000
2000
over het feit dat mijn werk geen weerklank kreeg,
03:38
there was a partdeel of me that was workingwerkend very hardhard
80
203000
3000
een deel van mij deed heel erg zijn best
03:41
to engineeringenieur stayingverblijven smallklein,
81
206000
3000
om te zorgen dat ik klein bleef
03:44
stayingverblijven right underonder the radarradar.
82
209000
3000
dat ik onder de radar bleef.
03:48
But I want to talk about what I've learnedgeleerd.
83
213000
2000
Ik wil praten over wat ik leerde.
03:50
There's two things that I've learnedgeleerd in the last yearjaar.
84
215000
3000
Ik heb het laatste jaar twee dingen geleerd.
03:54
The first is
85
219000
4000
Het eerste is
03:58
vulnerabilitykwetsbaarheid is not weaknesszwakte.
86
223000
4000
dat kwetsbaarheid niet hetzelfde is als zwakte.
04:02
And that mythmythe
87
227000
2000
Die mythe
04:04
is profoundlydiep dangerousgevaarlijk.
88
229000
2000
is heel erg gevaarlijk.
04:06
Let me askvragen you honestlyeerlijk --
89
231000
2000
Laat me jullie eerlijk vragen --
04:08
and I'll give you this warningwaarschuwing,
90
233000
2000
en ik waarschuw jullie
04:10
I'm trainedgetraind as a therapisttherapeut,
91
235000
2000
dat ik als gediplomeerde therapeut
04:12
so I can out-waituitgaande wachten you uncomfortablyoncomfortabel --
92
237000
3000
oncomfortabel lang kan wachten tot jullie het opgeven --
04:15
so if you could just raiseverhogen your handhand- that would be awesomegeweldig --
93
240000
3000
steek gewoon jullie hand op:
04:18
how manyveel of you honestlyeerlijk,
94
243000
2000
hoeveel van jullie denken, eerlijk,
04:20
when you're thinkinghet denken about doing something vulnerablekwetsbaar
95
245000
2000
dat als jullie aan iets kwetsbaars denken
04:22
or sayinggezegde something vulnerablekwetsbaar,
96
247000
2000
of iets kwetsbaars zeggen:
04:24
think, "God, vulnerability'skwetsbaarheid van weaknesszwakte. This is weaknesszwakte?"
97
249000
2000
"Help, kwetsbaarheid is zwakte. Dit is zwakte"?
04:26
How manyveel of you think of vulnerabilitykwetsbaarheid and weaknesszwakte synonymouslyals synoniem?
98
251000
3000
Hoevelen van jullie denken dat kwetsbaarheid en zwakte synoniem zijn?
04:29
The majoritymeerderheid of people.
99
254000
2000
De meerderheid.
04:31
Now let me askvragen you this questionvraag:
100
256000
2000
Laat me jullie deze vraag stellen:
04:33
This pastverleden weekweek at TEDTED,
101
258000
3000
deze week op TED,
04:36
how manyveel of you, when you saw vulnerabilitykwetsbaarheid up here,
102
261000
3000
hoevelen van jullie hebben, als jullie hier kwetsbaarheid zagen,
04:39
thought it was purezuiver couragemoed?
103
264000
2000
gedacht dat het pure moed was?
04:43
VulnerabilityBeveiligingslek is not weaknesszwakte.
104
268000
3000
Kwetsbaarheid is geen zwakte.
04:46
I definebepalen vulnerabilitykwetsbaarheid
105
271000
2000
Ik definieer kwetsbaarheid
04:48
as emotionalemotioneel riskrisico,
106
273000
3000
als emotioneel risico,
04:51
exposureblootstelling, uncertaintyonzekerheid.
107
276000
3000
blootstelling, onzekerheid.
04:54
It fuelsbrandstoffen our dailydagelijks liveslevens.
108
279000
2000
Het is de brandstof van ons dagelijks leven.
04:56
And I've come to the beliefgeloof --
109
281000
2000
Ik ben gaan geloven --
04:58
this is my 12thth yearjaar doing this researchOnderzoek --
110
283000
2000
ik ben al 12 jaar met dit onderzoek bezig --
05:00
that vulnerabilitykwetsbaarheid
111
285000
2000
dat kwetsbaarheid
05:02
is our mostmeest accurateaccuraat measurementmeting
112
287000
3000
onze meest accurate meting is
05:05
of couragemoed --
113
290000
3000
van moed --
05:08
to be vulnerablekwetsbaar, to let ourselvesonszelf be seengezien,
114
293000
3000
kwetsbaar zijn, onszelf laten zien,
05:11
to be honesteerlijk.
115
296000
2000
eerlijk zijn.
05:13
One of the weirdvreemd things that's happenedgebeurd
116
298000
2000
Eén van de rare dingen die gebeurden
05:15
is, after the TEDTED explosionexplosie,
117
300000
2000
na de TED-explosie,
05:17
I got a lot of offersaanbiedingen to speakspreken all over the countryland --
118
302000
3000
is dat ik overal gevraagd werd om te spreken --
05:20
everyoneiedereen from schoolsscholen and parentouder meetingsvergaderingen
119
305000
3000
van scholen en ouderavonden
05:23
to FortuneFortuin 500 companiesbedrijven.
120
308000
3000
tot Fortune 500-bedrijven.
05:26
And so manyveel of the callscalls wentgegaan like this,
121
311000
2000
Vele gesprekken verliepen als volgt:
05:28
"Hey, DrDr. BrownBrown. We lovedgeliefde your TEDTalkTEDTalk.
122
313000
2000
"Hallo, Dr. Brown. We zijn dol op uw TEDTalk.
05:30
We'dWe zouden like you to come in and speakspreken.
123
315000
2000
We willen u graag als spreker.
05:32
We'dWe zouden appreciateop prijs stellen it
124
317000
2000
We zouden het op prijs stellen
05:34
if you wouldn'tzou het niet mentionnoemen vulnerabilitykwetsbaarheid or shameschande."
125
319000
3000
als u het niet over kwetsbaarheid of schaamte zou hebben."
05:37
(LaughterGelach)
126
322000
4000
(Gelach)
05:41
What would you like for me to talk about?
127
326000
3000
Waar willen jullie dat ik over praat?
05:44
There's threedrie biggroot answersantwoorden.
128
329000
2000
Drie grote antwoorden.
05:46
This is mostlymeestal, to be honesteerlijk with you, from the businessbedrijf sectorsector:
129
331000
3000
Eerlijk gezegd, dit komt vooral uit de bedrijfssector:
05:49
innovationinnovatie, creativitycreativiteit
130
334000
2000
innovatie, creativiteit
05:51
and changeverandering.
131
336000
3000
en verandering.
05:55
So let me go on the recordrecord
132
340000
2000
Ik zeg het nu
05:57
and say,
133
342000
2000
officieel:
05:59
vulnerabilitykwetsbaarheid is the birthplacegeboorteplaats
134
344000
2000
kwetsbaarheid is de geboorteplaats
06:01
of innovationinnovatie, creativitycreativiteit and changeverandering.
135
346000
3000
van innovatie, creativiteit en verandering.
06:04
(ApplauseApplaus)
136
349000
5000
(Applaus)
06:12
To createcreëren is to make something
137
357000
3000
Creëren is iets maken
06:15
that has never existedbestonden before.
138
360000
3000
dat nog niet bestond.
06:18
There's nothing more vulnerablekwetsbaar than that.
139
363000
3000
Niets is meer kwetsbaar dan dat.
06:21
AdaptabilityAanpassingsvermogen to changeverandering
140
366000
2000
Kunnen omgaan met verandering
06:23
is all about vulnerabilitykwetsbaarheid.
141
368000
2000
gaat helemaal over kwetsbaarheid.
06:25
The secondtweede thing,
142
370000
2000
Tweede punt.
06:27
in additiontoevoeging to really finallyTenslotte understandingbegrip
143
372000
4000
Naast het feit dat ik eindelijk begreep
06:31
the relationshipverhouding betweentussen vulnerabilitykwetsbaarheid and couragemoed,
144
376000
2000
hoe kwetsbaarheid en moed met elkaar verwant zijn,
06:33
the secondtweede thing I learnedgeleerd is this:
145
378000
3000
was dit mijn tweede grote les:
06:36
We have to talk about shameschande.
146
381000
3000
we moeten het over schaamte hebben.
06:41
And I'm going to be really honesteerlijk with you.
147
386000
2000
Ik zal heel eerlijk zijn.
06:43
When I becamewerd a "vulnerabilitykwetsbaarheid researcheronderzoeker"
148
388000
4000
Toen ik "kwetsbaarheidsonderzoeker" werd,
06:47
and that becamewerd the focusfocus because of the TEDTalkTEDTalk --
149
392000
3000
werd dat de focus, omwille van de TEDTalk --
06:50
and I'm not kiddingkidding.
150
395000
2000
geen grapje.
06:52
I'll give you an examplevoorbeeld.
151
397000
2000
Ik geef je een voorbeeld.
06:54
About threedrie monthsmaanden agogeleden, I was in a sportingsporting goodsgoederen storeop te slaan
152
399000
2000
Ongeveer drie maanden geleden was ik in een sportzaak
06:56
buyingbuying gogglesbril and shinShin guardsbewakers
153
401000
2000
om een duikbril en scheenlappen te kopen
06:58
and all the things that parentsouders buykopen at the sportingsporting goodsgoederen storeop te slaan.
154
403000
3000
en andere dingen die ouders kopen in sportzaken.
07:01
About from a hundredhonderd feetvoeten away, this is what I hearhoren:
155
406000
3000
Vanop 30 meter afstand hoor ik dit:
07:04
"VulnerabilityBeveiligingslek TEDTED! VulnerabilityBeveiligingslek TEDTED!"
156
409000
3000
"Kwetsbaarheid-TED! Kwetsbaarheid-TED!"
07:07
(LaughterGelach)
157
412000
8000
(Gelach)
07:15
I'm a fifthvijfde generationgeneratie TexanTexaanse.
158
420000
2000
Ik ben Texaanse van de vijfde generatie.
07:17
Our familyfamilie mottomotto is "LockVergrendelen and loadladen."
159
422000
3000
Ons familiemotto is "Vergrendelen en laden".
07:20
I am not a naturalnatuurlijk vulnerabilitykwetsbaarheid researcheronderzoeker.
160
425000
4000
Ik ben van nature geen kwetsbaarheidsonderzoeker.
07:25
So I'm like,
161
430000
2000
Ik denk dus:
07:27
just keep walkingwandelen, she's on my sixzes.
162
432000
2000
gewoon doorlopen, ze bevindt zich achter mij.
07:29
(LaughterGelach)
163
434000
2000
(Gelach)
07:31
And then I hearhoren, "VulnerabilityBeveiligingslek TEDTED!"
164
436000
4000
Tot ik "Kwetsbaarheid-TED!" hoor.
07:35
I turnbeurt around, I go, "HiHallo."
165
440000
3000
Ik draai me om en zeg: "Hallo."
07:38
She's right here and she said,
166
443000
2000
Ze staat hier en zegt:
07:40
"You're the shameschande researcheronderzoeker who had the breakdownverdeling."
167
445000
3000
"Jij bent die schaamte-onderzoeker die instortte."
07:43
(LaughterGelach)
168
448000
4000
(Gelach)
07:47
At this pointpunt
169
452000
2000
Op dat punt begonnen
07:49
parentsouders are, like, pullingtrekken theirhun childrenkinderen closedichtbij.
170
454000
3000
ouders hun kinderen dichter naar zich toe te trekken.
07:53
"Look away."
171
458000
2000
"Niet kijken."
07:57
And I'm so worngedragen out at this pointpunt in my life,
172
462000
2000
Ik was toen zo uitgeput,
07:59
I look at her and I actuallywerkelijk say,
173
464000
2000
dat ik haar aankeek en zei:
08:01
"It was a frickin'frickin' spiritualgeestelijk awakeningontwaken."
174
466000
3000
"Het was verdorie een spiritueel ontwaken."
08:04
(LaughterGelach)
175
469000
2000
(Gelach)
08:06
(ApplauseApplaus)
176
471000
2000
(Applaus)
08:08
And she lookslooks back and does this,
177
473000
2000
Ze kijkt terug en doet dit:
08:10
"I know."
178
475000
2000
"Weet ik."
08:12
And she said,
179
477000
2000
Ze zei:
08:14
"We watchedbekeken your TEDTalkTEDTalk in my bookboek clubclub.
180
479000
3000
"We bekeken je TEDTalk in mijn boekenclub.
08:17
Then we readlezen your bookboek
181
482000
2000
Toen lazen we je boek,
08:19
and we renamedomgedoopt tot ourselvesonszelf
182
484000
2000
en we veranderden onze naam in
08:21
'The BreakdownVerdeling BabesBabes.'"
183
486000
3000
'The Breakdown Babes'.
08:24
And she said, "Our taglineTagline is:
184
489000
2000
Ze zei: "Ons motto is:
08:26
'We're fallingvallend apartdeel and it feelsvoelt fantasticfantastisch.'"
185
491000
4000
'We staan op instorten, een fantastisch gevoel!' "
08:30
(LaughterGelach)
186
495000
3000
(Gelach)
08:33
You can only imaginestel je voor
187
498000
2000
Beeld je eens in
08:35
what it's like for me in a facultyfaculteit meetingvergadering.
188
500000
3000
wat ik doormaak op een faculteitsvergadering.
08:40
So when I becamewerd VulnerabilityBeveiligingslek TEDTED,
189
505000
2000
Dus toen ik Kwetsbaarheid-TED werd,
08:42
like an actionactie figurefiguur --
190
507000
3000
als een actiefiguurtje --
08:45
like NinjaNinja BarbieBarbie, but I'm VulnerabilityBeveiligingslek TEDTED --
191
510000
4000
als Ninja Barbie, maar ik ben Kwetsbaarheid-TED --
08:49
I thought, I'm going to leavehet verlof that shameschande stuffspul behindachter,
192
514000
3000
dacht ik: ik laat dat schaamtegedoe achter me.
08:52
because I spentdoorgebracht sixzes yearsjaar studyingaan het studeren shameschande
193
517000
3000
Ik heb zes jaar aan de studie van schaamte besteed
08:55
before I really startedbegonnen writingschrift and talkingpratend about vulnerabilitykwetsbaarheid.
194
520000
3000
voor ik begon te schrijven en praten over kwetsbaarheid.
08:58
And I thought, thank God, because shameschande is this horribleverschrikkelijk topiconderwerp,
195
523000
3000
Ik dacht: godzijdank, want schaamte is een vreselijk onderwerp.
09:01
no one wants to talk about it.
196
526000
2000
Niemand wil erover praten.
09:03
It's the bestbeste way to shutgesloten people down on an airplanevliegtuig.
197
528000
2000
Het is de beste manier om mensen te doen zwijgen op een vliegtuig.
09:05
"What do you do?" "I studystudie shameschande." "Oh."
198
530000
2000
"Wat doe je?" "Ik bestudeer schaamte." "Oh."
09:07
(LaughterGelach)
199
532000
2000
(Gelach)
09:09
And I see you.
200
534000
2000
"En ik heb je in de gaten."
09:11
(LaughterGelach)
201
536000
6000
(Gelach)
09:17
But in survivingoverlevende this last yearjaar,
202
542000
3000
Maar bij het overleven, afgelopen jaar,
09:20
I was remindedherinnerde of a cardinalkardinaal ruleregel --
203
545000
3000
werd ik aan een hoofdregel herinnerd --
09:23
not a researchOnderzoek ruleregel,
204
548000
3000
geen onderzoeksregel,
09:26
but a moralMoreel imperativegebiedende wijs
205
551000
2000
maar een morele imperatief
09:28
from my upbringingopvoeding --
206
553000
2000
uit mijn opvoeding:
09:30
you've got to dancedans with the one who brungbrung ya.
207
555000
4000
je moet dansen met diegene die je naar het bal bracht.
09:34
And I did not learnleren about vulnerabilitykwetsbaarheid
208
559000
2000
Ik heb niet geleerd over kwetsbaarheid
09:36
and couragemoed and creativitycreativiteit and innovationinnovatie
209
561000
3000
en moed en creativiteit en innovatie
09:39
from studyingaan het studeren vulnerabilitykwetsbaarheid.
210
564000
3000
door kwetsbaarheid te bestuderen.
09:42
I learnedgeleerd about these things
211
567000
2000
Ik heb erover geleerd
09:44
from studyingaan het studeren shameschande.
212
569000
2000
door schaamte te bestuderen.
09:46
And so I want to walklopen you in
213
571000
2000
Dus wil ik jullie binnenleiden
09:48
to shameschande.
214
573000
2000
in het land van de schaamte.
09:50
JungianJungiaanse analystsanalisten call shameschande
215
575000
3000
Jungiaanse analytici noemen schaamte
09:53
the swamplandmoerasgebied of the soulziel.
216
578000
3000
het moeras van de ziel.
09:56
And we're going to walklopen in.
217
581000
2000
En wij gaan er binnenlopen.
09:58
And the purposedoel is not to walklopen in
218
583000
2000
De bedoeling is niet om er binnen te lopen,
10:00
and constructconstrueren a home and liveleven there.
219
585000
2000
een thuis te bouwen en er te wonen.
10:02
It is to put on some galoshesGaloshes
220
587000
4000
We gaan onze gummilaarzen aantrekken,
10:06
and walklopen throughdoor and find our way around.
221
591000
3000
erdoor stappen en onze weg zoeken.
10:11
Here'sHier is why.
222
596000
2000
En wel om deze reden.
10:15
We heardgehoord the mostmeest compellingdwingende call ever
223
600000
2000
We hebben een zeer overtuigende oproep gehoord
10:17
to have a conversationgesprek in this countryland,
224
602000
3000
om in dit land het debat aan te gaan --
10:20
and I think globallywereldwijd,
225
605000
2000
over de hele wereld, denk ik --
10:22
around racerace, right?
226
607000
2000
over ras.
10:24
Yes? We heardgehoord that.
227
609000
2000
Niet? Dat hebben we gehoord.
10:26
Yes?
228
611000
2000
Niet?
10:28
CannotKan niet have that conversationgesprek withoutzonder shameschande,
229
613000
3000
Dat debat is niet mogelijk zonder schaamte,
10:31
because you cannotkan niet talk about racerace withoutzonder talkingpratend about privilegevoorrecht.
230
616000
3000
want je kan niet praten over ras zonder het over bevoorrechting te hebben.
10:34
And when people startbegin talkingpratend about privilegevoorrecht,
231
619000
3000
Als mensen over bevoorrechting beginnen,
10:37
they get paralyzedverlamd by shameschande.
232
622000
2000
worden ze verlamd door schaamte.
10:39
We heardgehoord a brilliantbriljant simpleeenvoudig solutionoplossing
233
624000
2000
We hoorden een briljante oplossing
10:41
to not killingdoden people in surgerychirurgie,
234
626000
2000
om sterven bij operaties te verhinderen:
10:43
whichwelke is have a checklistControlelijst.
235
628000
2000
zorg dat je een checklist hebt.
10:45
You can't fixrepareren that problemprobleem withoutzonder addressingadressering shameschande,
236
630000
3000
Dat probleem kan je niet oplossen zonder het over schaamte te hebben,
10:48
because when they teachonderwijzen those folksmensen how to sutureSutuur (geologie),
237
633000
4000
want als ze die mensen leren hechten,
10:52
they alsoook teachonderwijzen them how to stitchSteek theirhun self-wortheigenwaarde
238
637000
3000
leren ze hen ook hoe ze hun gevoel van eigenwaarde
10:55
to beingwezen all-powerfulalmachtig.
239
640000
2000
moeten dichtstikken tot 'oppermachtig'.
10:57
And all-powerfulalmachtig folksmensen don't need checklistsControlelijsten.
240
642000
4000
Oppermachtige mensen hebben geen checklists nodig.
11:02
And I had to writeschrijven down the namenaam of this TEDTED FellowCollega 's
241
647000
2000
Ik moest de naam van deze TED Fellow noteren
11:04
so I didn't messknoeien it up here.
242
649000
2000
om er geen potje van te maken.
11:06
MyshkinMyshkin IngawaleIngawale,
243
651000
2000
Myshkin Ingawale.
11:08
I hopehoop I did right by you.
244
653000
2000
Hopelijk zeg ik het goed.
11:10
(ApplauseApplaus)
245
655000
3000
(Applaus)
11:13
I saw the TEDTED FellowsFellows my first day here.
246
658000
2000
Ik zag de TED Fellows op mijn eerste dag hier.
11:15
And he got up and he explaineduitgelegd
247
660000
2000
Hij stond op en legde uit
11:17
how he was drivenaangedreven to createcreëren
248
662000
2000
hoe gemotiveerd hij was
11:19
some technologytechnologie to help testtest for anemiabloedarmoede
249
664000
2000
om technologie te ontwerpen om op bloedarmoede te testen
11:21
because people were dyingsterven unnecessarilyonnodig.
250
666000
2000
omdat mensen nodeloos stierven.
11:23
And he said, "I saw this need.
251
668000
2000
Hij zei: "Ik zag de nood.
11:25
So you know what I did? I madegemaakt it."
252
670000
2000
Dus weet je wat ik deed? Ik heb het gemaakt."
11:27
And everybodyiedereen just burstuitbarsting into applauseapplaus, and they were like "Yes!"
253
672000
3000
Iedereen barstte in applaus uit, iedereen riep "Yes!"
11:30
And he said, "And it didn't work.
254
675000
3000
Hij zei: "En het werkte niet.
11:33
And then I madegemaakt it 32 more timestijden,
255
678000
4000
Toen heb ik het nog 32 keer gemaakt,
11:37
and then it workedwerkte."
256
682000
2000
tot het werkte."
11:39
You know what the biggroot secretgeheim about TEDTED is?
257
684000
2000
Weet je wat het grote geheim van TED is?
11:41
I can't wait to tell people this.
258
686000
2000
Ik sta te popelen om dit wereldkundig te maken.
11:43
I guessraden I'm doing it right now.
259
688000
2000
Dat gaat nu gebeuren.
11:45
(LaughterGelach)
260
690000
2000
(Gelach)
11:47
This is like the failuremislukking conferenceconferentie.
261
692000
2000
Dit is de conferentie van het falen.
11:49
No, it is.
262
694000
2000
Echt waar.
11:51
(ApplauseApplaus)
263
696000
3000
(Applaus)
11:54
You know why this placeplaats is amazingverbazingwekkend?
264
699000
3000
Weet je waarom deze plek geweldig is?
11:57
Because very fewweinig people here
265
702000
2000
Omdat maar weinig mensen hier
11:59
are afraidbang to failmislukken.
266
704000
2000
bang zijn om te falen.
12:01
And no one who getskrijgt on the stagestadium, so farver that I've seengezien, has not failedmislukt.
267
706000
4000
Voor zover ik heb gezien, heeft er nog niemand op het podium gestaan zonder te falen.
12:05
I've failedmislukt miserablyjammerlijk, manyveel timestijden.
268
710000
3000
Ik heb vreselijk gefaald, al vaak.
12:08
I don't think the worldwereld- understandsbegrijpt that
269
713000
3000
Ik denk niet dat de wereld dat begrijpt,
12:11
because of shameschande.
270
716000
2000
omwille van de schaamte.
12:13
There's a great quotecitaat that savedgered me this pastverleden yearjaar
271
718000
2000
Er is een geweldig citaat dat me dit jaar
12:15
by TheodoreTheodore RooseveltRoosevelt.
272
720000
3000
al vaak heeft gered, van Theodore Roosevelt.
12:18
A lot of people referverwijzen to it as the "Man in the ArenaArena" quotecitaat.
273
723000
3000
Vele mensen verwijzen ernaar als het "man in de arena"-citaat.
12:21
And it goesgaat like this:
274
726000
2000
Het gaat zo:
12:23
"It is not the criticcriticus who countstellingen.
275
728000
2000
"Het is niet de criticus die telt.
12:25
It is not the man who sitszit and pointspoints out
276
730000
3000
Het is niet de man die zit aan te wijzen
12:28
how the doerdoener of deedsdaden could have donegedaan things better
277
733000
2000
hoe de doener van daden de dingen beter had aangepakt,
12:30
and how he fallsfalls and stumblesstruikelt.
278
735000
2000
hoe hij valt en struikelt.
12:32
The creditcredit goesgaat to the man in the arenaarena
279
737000
3000
De punten gaan naar de man in de arena,
12:35
whosewaarvan facegezicht is marredontsierd
280
740000
2000
wiens gezicht ontsierd is
12:37
with duststof and bloodbloed and sweatzweet.
281
742000
3000
door vuil en bloed en zweet.
12:40
But when he's in the arenaarena,
282
745000
2000
Als hij in de arena staat,
12:42
at bestbeste he winswint,
283
747000
3000
wint hij op zijn best,
12:45
and at worstslechtst he losesverliest,
284
750000
3000
en verliest hij op zijn slechtst,
12:48
but when he failsmislukt, when he losesverliest,
285
753000
2000
maar als hij faalt, als hij verliest,
12:50
he does so daringDaring greatlyzeer."
286
755000
3000
doet hij dat met grootse moed.
12:53
And that's what this conferenceconferentie, to me, is about.
287
758000
3000
Daar gaat deze conferentie voor mij over.
12:56
That's what life is about, about daringDaring greatlyzeer,
288
761000
2000
Daar gaat het leven over, over grootse moed,
12:58
about beingwezen in the arenaarena.
289
763000
2000
over in de arena staan.
13:00
When you walklopen up to that arenaarena and you put your handhand- on the doordeur-,
290
765000
3000
Als je de arena inloopt en je hand op de klink hebt,
13:03
and you think, "I'm going in and I'm going to try this,"
291
768000
2000
en denkt: "Ik ga naar binnen en ik ga ervoor,"
13:05
shameschande is the gremlinGremlin
292
770000
2000
dan is schaamte de gremlin
13:07
who sayszegt, "Uh, uh.
293
772000
2000
die zegt: "Uh, uh.
13:09
You're not good enoughgenoeg.
294
774000
2000
Je bent niet goed genoeg.
13:11
You never finishedgeëindigd that MBAMBA. Your wifevrouw left you.
295
776000
3000
Je hebt die MBA niet afgemaakt. Je vrouw heeft je verlaten.
13:14
I know your dadpa really wasn'twas niet in LuxembourgLuxemburg,
296
779000
2000
Ik weet dat je vader niet echt in Luxemburg zat,
13:16
he was in SingZingen SingZingen.
297
781000
4000
maar in Sing Sing.
13:20
I know those things that happenedgebeurd to you growinggroeiend up.
298
785000
3000
Ik weet wat er gebeurde tijdens je jeugd.
13:23
I know you don't think that you're prettymooi enoughgenoeg
299
788000
2000
Ik weet dat je denkt dat je niet knap genoeg bent
13:25
or smartslim enoughgenoeg or talentedgetalenteerd enoughgenoeg or powerfulkrachtig enoughgenoeg.
300
790000
3000
of slim of getalenteerd of krachtig genoeg.
13:28
I know your dadpa never paidbetaald attentionaandacht, even when you madegemaakt CFOCFO."
301
793000
4000
Ik weet dat je pa je nooit aandacht gaf, zelfs niet toen je CFO werd."
13:32
ShameSchande is that thing.
302
797000
3000
Dat is schaamte.
13:35
And if we can quietrustig it down and walklopen in
303
800000
3000
Als we dat kunnen doen zwijgen en binnenlopen
13:38
and say, "I'm going to do this,"
304
803000
4000
met de woorden: "Ik ga ervoor,"
13:42
we look up and the criticcriticus that we see
305
807000
2000
dan kijken we omhoog, en de criticus
13:44
pointingwijzen and laughinglachend,
306
809000
2000
die we zien wijzen en lachen,
13:46
99 percentprocent of the time is who?
307
811000
3000
is 99 procent van de tijd wie?
13:49
Us.
308
814000
3000
Wijzelf.
13:52
ShameSchande drivesdrives two biggroot tapestapes --
309
817000
2000
Schaamte speelt twee bandjes --
13:54
"never good enoughgenoeg"
310
819000
2000
"Nooit goed genoeg,"
13:56
and, if you can talk it out of that one,
311
821000
2000
en, als je je daar onderuit kan praten,
13:58
"who do you think you are?"
312
823000
3000
"Wie denk je dat je bent?"
14:02
The thing to understandbegrijpen about shameschande is it's not guiltschuld.
313
827000
2000
Wat je over schaamte moet begrijpen, is dat het geen schuld is.
14:04
ShameSchande is a focusfocus on selfzelf, guiltschuld is a focusfocus on behaviorgedrag.
314
829000
3000
Schaamte focust op het zelf, schuld focust op gedrag.
14:07
ShameSchande is "I am badslecht."
315
832000
2000
Schaamte is "Ik ben slecht."
14:09
GuiltSchuld is "I did something badslecht."
316
834000
3000
Schuld is "Ik heb iets slechts gedaan."
14:12
How manyveel of you,
317
837000
2000
Hoeveel van jullie zouden,
14:14
if you did something that was hurtfulkwetsend to me,
318
839000
2000
als jullie mij ergens pijn mee hebben gedaan,
14:16
would be willinggewillig to say, "I'm sorry. I madegemaakt a mistakevergissing?"
319
841000
2000
bereid zijn te zeggen: "Sorry. Ik heb een fout gemaakt?"
14:18
How manyveel of you would be willinggewillig to say that?
320
843000
3000
Hoeveel zouden daartoe bereid zijn?
14:21
GuiltSchuld: I'm sorry. I madegemaakt a mistakevergissing.
321
846000
3000
Schuld: "Sorry, ik heb een fout gemaakt."
14:24
ShameSchande: I'm sorry. I am a mistakevergissing.
322
849000
4000
Schaamte: "Sorry, ik ben een fout."
14:28
There's a hugereusachtig differenceverschil betweentussen shameschande and guiltschuld.
323
853000
2000
Er is een groot verschil tussen schaamte en schuld.
14:30
And here'shier is what you need to know.
324
855000
2000
Dit moet je weten.
14:32
ShameSchande is highlyzeer, highlyzeer correlatedgecorreleerd
325
857000
3000
Er is een zeer sterke correlatie tussen schaamte
14:35
with addictionverslaving, depressiondepressie, violencegeweld, aggressionagressie,
326
860000
3000
en verslaving, depressie, geweld, agressie,
14:38
bullyingpesten, suicidezelfmoord, eatingaan het eten disordersaandoeningen.
327
863000
4000
pesten, zelfmoord, eetstoornissen.
14:42
And here'shier is what you even need to know more.
328
867000
2000
Dit moet je nog veel meer weten.
14:44
GuiltSchuld, inverselyomgekeerd correlatedgecorreleerd with those things.
329
869000
3000
Er is een omgekeerde correlatie tussen deze zaken en schuld.
14:49
The abilityvermogen to holdhouden something we'vewij hebben donegedaan or failedmislukt to do
330
874000
3000
Ons vermogen om iets dat we al dan niet gedaan hebben,
14:52
up againsttegen who we want to be
331
877000
2000
af te zetten tegen wie we willen zijn,
14:54
is incrediblyongelooflijk adaptiveaangepaste.
332
879000
2000
is geweldig adaptief.
14:56
It's uncomfortableongemakkelijk, but it's adaptiveaangepaste.
333
881000
3000
Het is onbehaaglijk, maar het is adaptief.
15:02
The other thing you need to know about shameschande
334
887000
2000
Het andere ding dat je moet weten over schaamte,
15:04
is it's absolutelyAbsoluut organizedgeorganiseerd by gendergeslacht.
335
889000
3000
is dat het echt volgens geslacht is georganiseerd.
15:07
If shameschande washeswast over me and washeswast over ChrisChris,
336
892000
3000
Als schaamte mij overvalt en Chris overvalt,
15:10
it's going to feel the samedezelfde.
337
895000
3000
voelt dat hetzelfde.
15:13
EveryoneIedereen sittingzittend in here knowsweet the warmwarm washwassen of shameschande.
338
898000
3000
Iedereen hier weet hoe de warme gloed van schaamte voelt.
15:16
We're prettymooi sure that the only people who don't experienceervaring shameschande
339
901000
2000
We weten zeker dat de enigen die geen schaamte voelen,
15:18
are people who have no capacitycapaciteit
340
903000
2000
mensen zijn zonder vermogen
15:20
for connectionverbinding or empathyempathie.
341
905000
2000
tot verbinding of empathie.
15:22
WhichDie meansmiddelen, yes, I have a little shameschande;
342
907000
2000
Dat betekent: ja, ik voel een zekere schaamte;
15:24
no, I'm a sociopathsociopaat.
343
909000
2000
nee, ik ben een sociopaat.
15:26
So I would optopteren for, yes, you have a little shameschande.
344
911000
3000
Ik zou kiezen voor: "ja, ik voel een beetje schaamte."
15:32
ShameSchande feelsvoelt the samedezelfde for menmannen and womenvrouw,
345
917000
2000
Schaamte voelt hetzelfde voor mannen en vrouwen,
15:34
but it's organizedgeorganiseerd by gendergeslacht.
346
919000
2000
maar het is per geslacht georganiseerd.
15:36
For womenvrouw,
347
921000
2000
Voor vrouwen
15:38
the bestbeste examplevoorbeeld I can give you
348
923000
2000
is het beste voorbeeld dat ik kan geven
15:40
is EnjoliEnjoli
349
925000
2000
Enjoli,
15:42
the commercialcommercieel:
350
927000
2000
het reclamefilmpje:
15:44
"I can put the washwassen on the linelijn,
351
929000
2000
"Ik kan de was aan de lijn hangen,
15:46
packpak the luncheslunches, handhand- out the kisseskussen
352
931000
2000
de boterhammen smeren, de kusjes geven
15:48
and be at work at fivevijf to ninenegen.
353
933000
2000
en op het werk zijn om vijf voor negen.
15:50
I can bringbrengen home the baconspek, frybakken it up in the panpan
354
935000
3000
Ik kan het spek mee naar huis nemen, het bakken in de pan
15:53
and never let you forgetvergeten you're a man."
355
938000
3000
en je nooit doen vergeten wat je bent: een man."
15:56
For womenvrouw, shameschande is do it all,
356
941000
2000
Voor vrouwen draait schaamte om alles doen,
15:58
do it perfectlyvolmaakt
357
943000
2000
het perfect doen
16:00
and never let them see you sweatzweet.
358
945000
3000
en zorgen dat ze je nooit zien zweten.
16:03
I don't know how much perfumeparfum that commercialcommercieel solduitverkocht,
359
948000
3000
Ik weet niet hoeveel parfum die advertentie heeft doen verkopen,
16:06
but I guaranteegarantie you,
360
951000
2000
maar ik geef je op een briefje
16:08
it movedverhuisd a lot of antidepressantsantidepressiva and anti-anxietyanti-angst medsmeds.
361
953000
2000
dat het veel antidepressiva en angstremmers deed verkopen.
16:10
(LaughterGelach)
362
955000
3000
(Gelach)
16:14
ShameSchande, for womenvrouw, is this webweb
363
959000
3000
Schaamte is voor vrouwen een web
16:17
of unobtainableonverkrijgbare, conflictingconflicterende, competingconcurrerende expectationsverwachtingen
364
962000
3000
van onhaalbare, conflicterende, concurrerende verwachtingen
16:20
about who we're supposedvermeend to be.
365
965000
3000
over wie we moeten zijn.
16:24
And it's a straight-jacketStraight-jacket.
366
969000
2000
Het is een dwangbuis.
16:26
For menmannen,
367
971000
2000
Voor mannen
16:28
shameschande is not a bunchbos of competingconcurrerende, conflictingconflicterende expectationsverwachtingen.
368
973000
3000
is schaamte geen hoop concurrerende, conflicterende verwachtingen.
16:31
ShameSchande is one,
369
976000
2000
Schaamte is één ding:
16:33
do not be perceivedwaargenomen as what?
370
978000
3000
zorg ervoor dat je niet overkomt als wat?
16:36
WeakZwak.
371
981000
2000
Zwak.
16:38
I did not interviewinterview menmannen for the first fourvier yearsjaar of my studystudie.
372
983000
3000
De eerste vier jaren van mijn studie heb ik geen mannen geïnterviewd.
16:41
And it wasn'twas niet untiltot a man lookedkeek at me one day after a bookboek signingondertekenen,
373
986000
2000
Tot een man me aankeek na een signeersessie
16:43
said, "I love what you have to say about shameschande,
374
988000
2000
en zei: "Ik vind het prima wat je vertelt over schaamte.
16:45
I'm curiousnieuwsgierig why you didn't mentionnoemen menmannen."
375
990000
2000
Ik vraag me af waarom je het niet over mannen hebt."
16:47
And I said, "I don't studystudie menmannen."
376
992000
3000
Ik zei: "Ik bestudeer geen mannen."
16:50
And he said, "That's convenientgeschikt."
377
995000
2000
Hij zei: "Dat is comfortabel."
16:52
(LaughterGelach)
378
997000
3000
(Gelach)
16:55
And I said, "Why?"
379
1000000
2000
Ik zei: "Waarom?"
16:57
And he said, "Because you say to reachberijk out,
380
1002000
3000
Hij zei: "Je zegt dat we naar buiten moeten komen,
17:00
tell our storyverhaal,
381
1005000
2000
ons verhaal vertellen,
17:02
be vulnerablekwetsbaar.
382
1007000
3000
kwetsbaar zijn.
17:05
But you see those booksboeken you just signedondertekend
383
1010000
2000
Maar zie je die boeken die je getekend hebt
17:07
for my wifevrouw and my threedrie daughtersdochters?"
384
1012000
2000
voor mijn vrouw en mijn drie dochters?"
17:09
I said, "Yeah."
385
1014000
2000
Ik zei: "Ja."
17:11
"They'dZij zouden ratherliever me diedood gaan on toptop of my whitewit horsepaard
386
1016000
3000
"Ze zien me nog liever sterven op mijn witte paard
17:14
than watch me fallvallen down.
387
1019000
3000
dan dat ze me zien vallen.
17:17
When we reachberijk out and be vulnerablekwetsbaar
388
1022000
3000
Als wij naar buiten komen en kwetsbaar zijn,
17:20
we get the shitstront beatovertreffen out of us.
389
1025000
2000
krijgen we een pak slaag.
17:22
And don't tell me
390
1027000
2000
En kom me niet vertellen
17:24
it's from the guys and the coachescoaches and the dadsvaders,
391
1029000
4000
dat het de mannen en de coaches en de papa's zijn,
17:28
because the womenvrouw in my life are harderharder on me than anyoneiedereen elseanders."
392
1033000
4000
want de vrouwen in mijn leven pakken me harder aan dan wie ook."
17:32
So I startedbegonnen interviewinginterviewen menmannen
393
1037000
2000
Dus begon ik mannen te interviewen
17:34
and askingvragen questionsvragen.
394
1039000
2000
en begon ik vragen te stellen.
17:36
And what I learnedgeleerd is this:
395
1041000
3000
Dit is wat ik leerde:
17:39
You showtonen me a womanvrouw who can actuallywerkelijk sitzitten with a man
396
1044000
2000
toon me een vrouw die een gesprek met een man kan hebben,
17:41
in realecht vulnerabilitykwetsbaarheid and fearangst,
397
1046000
2000
in ware kwetsbaarheid en vrees,
17:43
I'll showtonen you a womanvrouw who'swie is donegedaan incredibleongelooflijk work.
398
1048000
4000
en ik toon je een vrouw die een ongelooflijke klus heeft geklaard.
17:47
You showtonen me a man who can sitzitten with a womanvrouw
399
1052000
2000
Toon me een man die een gesprek kan hebben met een vrouw
17:49
who'swie is just had it,
400
1054000
2000
die het gewoon gehàd heeft,
17:51
she can't do it all anymoremeer,
401
1056000
3000
die het niet meer kan bolwerken,
17:54
and his first responseantwoord is not,
402
1059000
2000
en wiens eerste reactie niet is:
17:56
"I unloadedgelost the dishwashervaatwasser,"
403
1061000
3000
"Ik heb de vaatwasmachine leeggemaakt!"
17:59
but he really listensluistert --
404
1064000
3000
maar die echt luistert --
18:02
because that's all we need --
405
1067000
2000
want meer hebben we niet nodig --
18:04
I'll showtonen you a guy who'swie is donegedaan a lot of work.
406
1069000
2000
en ik toon je een man die hard heeft gewerkt.
18:06
ShameSchande is an epidemicepidemie in our culturecultuur.
407
1071000
3000
Schaamte is een epidemie in onze cultuur.
18:11
And to get out from underneathonder it,
408
1076000
5000
Om er onderuit te komen,
18:16
to find our way back to eachelk other,
409
1081000
2000
om onze weg terug te vinden naar elkaar,
18:18
we have to understandbegrijpen how it affectsbeïnvloedt us
410
1083000
2000
moeten we begrijpen hoe het ons raakt
18:20
and how it affectsbeïnvloedt the way we're parentingouderschap,
411
1085000
3000
en hoe het beïnvloedt welke opvoeding we geven,
18:23
the way we're workingwerkend, the way we're looking at eachelk other.
412
1088000
4000
hoe we werken, hoe we elkaar bekijken.
18:27
Very quicklysnel, some researchOnderzoek by MahalikMahalik at BostonBoston CollegeCollege.
413
1092000
4000
Heel snel, onderzoek van Mahalik aan Boston College.
18:31
He askedgevraagd, what do womenvrouw need to do to conformvoldoen to femalevrouw normsnormen?
414
1096000
3000
Hij vroeg: wat moeten vrouwen doen om aan vrouwelijke normen te voldoen?
18:34
The toptop answersantwoorden in this countryland:
415
1099000
4000
De meest geciteerde antwoorden in dit land:
18:38
niceleuk, thindun, modestbescheiden
416
1103000
2000
aardig, dun, bescheiden,
18:40
and use all availablebeschikbaar resourcesmiddelen for appearanceuiterlijk.
417
1105000
3000
en gebruik alle mogelijke middelen voor je uiterlijk.
18:43
When he askedgevraagd about menmannen,
418
1108000
2000
Toen hij de vraag stelde over mannen,
18:45
what do menmannen in this countryland need to do
419
1110000
2000
wat moeten mannen in dit land doen
18:47
to conformvoldoen with malemannetje normsnormen,
420
1112000
2000
om te voldoen aan mannelijke normen,
18:49
the answersantwoorden were:
421
1114000
2000
waren de antwoorden:
18:51
always showtonen emotionalemotioneel controlcontrole, work is first,
422
1116000
3000
houd je emoties altijd onder controle, werk komt op de eerste plaats,
18:54
pursuena te streven statusstaat and violencegeweld.
423
1119000
3000
streef status na en geweld.
18:57
If we're going to find our way back to eachelk other,
424
1122000
3000
Als we onze weg naar elkaar willen terugvinden,
19:00
we have to understandbegrijpen and know empathyempathie,
425
1125000
3000
moeten we empathie begrijpen en kennen,
19:03
because empathy'svan empathie the antidotetegengif to shameschande.
426
1128000
2000
want empathie is het tegengif voor schaamte.
19:05
If you put shameschande in a PetriPetri dishschotel,
427
1130000
2000
Als je schaamte in een petrischaaltje legt,
19:07
it needsbehoefte aan threedrie things to growgroeien exponentiallyexponentieel:
428
1132000
3000
dan heeft het drie dingen nodig om exponentieel te groeien:
19:10
secrecygeheimhouding, silencestilte and judgmentoordeel.
429
1135000
2000
verborgenheid, stilte en beoordeling.
19:12
If you put the samedezelfde amountbedrag of shameschande in a PetriPetri dishschotel and dousedoven it with empathyempathie,
430
1137000
3000
Als je dezelfde hoeveelheid schaamte onder empathie bedelft,
19:15
it can't surviveoverleven.
431
1140000
2000
kan ze niet overleven.
19:17
The two mostmeest powerfulkrachtig wordstekst when we're in struggleworstelen:
432
1142000
3000
De twee krachtigste woorden als we het moeilijk hebben:
19:20
me too.
433
1145000
2000
ik ook.
19:22
And so I'll leavehet verlof you with this thought.
434
1147000
3000
Dit is dus mijn slotgedachte voor jullie.
19:25
If we're going to find our way
435
1150000
2000
Als we onze weg naar elkaar
19:27
back to eachelk other,
436
1152000
3000
terug willen vinden,
19:30
vulnerabilitykwetsbaarheid is going to be that pathpad.
437
1155000
4000
dan is kwetsbaarheid het pad.
19:34
And I know it's seductiveverleidelijke to standstand outsidebuiten the arenaarena,
438
1159000
2000
Ik weet dat het verleidelijk is om buiten de arena te staan,
19:36
because I think I did it my wholegeheel life,
439
1161000
2000
want dat heb ik mijn hele leven gedaan.
19:38
and think to myselfmezelf,
440
1163000
2000
Ik denk bij mezelf:
19:40
I'm going to go in there and kicktrap some assezel
441
1165000
2000
ik ga naar binnen en ik laat ze een poepje ruiken
19:42
when I'm bulletproofkogelvrij and when I'm perfectperfect.
442
1167000
4000
als niemand mij wat kan maken en als ik perfect ben.
19:46
And that is seductiveverleidelijke.
443
1171000
2000
Dat is verleidelijk.
19:48
But the truthwaarheid is that never happensgebeurt.
444
1173000
3000
Maar de waarheid is dat dat nooit gebeurt.
19:51
And even if you got as perfectperfect as you could
445
1176000
2000
Zelfs als je zo perfect zou worden als jij kan,
19:53
and as bulletproofkogelvrij as you could possiblymogelijk musteropbrengen
446
1178000
2000
en je maximale onaantastbaarheid had bereikt,
19:55
when you got in there,
447
1180000
2000
als je de arena binnengaat,
19:57
that's not what we want to see.
448
1182000
4000
is dat niet wat wij willen zien.
20:01
We want you to go in.
449
1186000
3000
Wij willen dat je binnengaat.
20:04
We want to be with you and acrossaan de overkant from you.
450
1189000
3000
We willen daar zijn met jou, tegenover jou.
20:07
And we just want,
451
1192000
2000
We willen
20:09
for ourselvesonszelf and the people we carezorg about
452
1194000
2000
dat wijzelf, de mensen om wie we geven
20:11
and the people we work with,
453
1196000
2000
en de mensen met wie we werken
20:13
to daredurven greatlyzeer.
454
1198000
2000
grootse moed tonen.
20:15
So thank you all very much. I really appreciateop prijs stellen it.
455
1200000
3000
Allemaal zeer hartelijk dank. Ik stel het erg op prijs.
20:18
(ApplauseApplaus)
456
1203000
14000
(Applaus)
Translated by Els De Keyser
Reviewed by Christel Foncke

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Brené Brown - Vulnerability researcher
Brené Brown studies vulnerability, courage, authenticity, and shame.

Why you should listen

Brené Brown is a research professor at the University of Houston Graduate College of Social Work. She has spent the past ten years studying vulnerability, courage, authenticity, and shame. She spent the first five years of her decade-long study focusing on shame and empathy, and is now using that work to explore a concept that she calls Wholeheartedness. She poses the questions:

How do we learn to embrace our vulnerabilities and imperfections so that we can engage in our lives from a place of authenticity and worthiness? How do we cultivate the courage, compassion, and connection that we need to recognize that we are enough – that we are worthy of love, belonging, and joy?

Read the TED Blog's Q&A with Brené Brown >>

More profile about the speaker
Brené Brown | Speaker | TED.com