ABOUT THE SPEAKER
Sajay Samuel - Educator
Professor Sajay Samuel's proposal to reduce the burden of student loans is part of his larger preoccupation with thinking beyond the conventional categories of economics and ecology.

Why you should listen

Sajay Samuel is an award winning professor of accounting at the Smeal College of Business at Penn State University. He has organized seminars and lectured widely in Europe and elsewhere on a range of topics, including science and technology, the political economy of professions and decision theory.

Samuel received his Masters in Accounting and Ph.D in Business Administration from Penn State University in 1990 and 1995 respectively. Since then he has taught management accounting and related subjects to undergraduates, graduates, MBAs and Executives over assignments that included stints at Bucknell University and the University of Connecticut. He returned to Penn State in 2003 and now teaches a capstone course to all undergraduate business majors titled, "Business and Industry Analysis."

Samuel was awarded the 2006 Lester J. Shonto Faculty Award for Excellence in Accounting Education. Dr. Samuel's research has been published in such scholarly journals as Accounting, Organizations and Society, Administration Science Quarterly and Symbolic Interaction. His most recent work on accounting, technology and on the history of ideas, has appeared in three articles in the Encyclopedia of Science, Technology and Ethics (2005). His current research aims at clarifying the political implications of accounting practice. His studies in this area concern the political significance of administrative agencies and professional associations in liberal democratic polities. He has presented the early fruits of this work in France, Italy, Germany and England.

More profile about the speaker
Sajay Samuel | Speaker | TED.com
TEDxPSU

Sajay Samuel: How college loans exploit students for profit

Sajay Samuel: Hoe studieleningen studenten uitbuiten om winst te maken

Filmed:
1,313,328 views

"Lang geleden in Amerika," vertelt professor Sajay Samuel, "konden studenten schuldenvrij afstuderen". Momenteel wordt hoger onderwijs gezien als een consumptiegoed -- de kosten zijn sterk toegenomen, waardoor studenten zijn opgezadeld met een totale schuld van ruim 1 biljoen dollar, terwijl universiteiten en kredietgevers flinke winst maken. Samuel stelt een radicale oplossing voor: verbind collegegeld met de verwachte verdiensten met een diploma, zodat studenten geïnformeerde beslissingen kunnen nemen voor hun toekomst, hun passie herstellen voor het leren en een zinvolle bijdrage leveren aan de wereld.
- Educator
Professor Sajay Samuel's proposal to reduce the burden of student loans is part of his larger preoccupation with thinking beyond the conventional categories of economics and ecology. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
TodayVandaag 40 millionmiljoen AmericansAmerikanen are indebtedschuldenlast
for theirhun passagepassage to the newnieuwe economyeconomie.
0
975
5460
Momenteel staan 40 miljoen Amerikanen
in het krijt
vanwege hun instromen
in de nieuwe economie.
00:20
Too poorarm to paybetalen theirhun way throughdoor collegecollege,
1
8039
2104
Ze hebben te weinig geld om te studeren
en zijn aan kredietgevers
00:22
they now owete danken hebben lenderskredietverstrekkers
more than one trillionbiljoen US dollarsdollars.
2
10167
4342
meer dan 1 biljoen dollar verschuldigd.
Ze nemen elke baan aan
00:27
They do find what jobsjobs they can get
3
15709
2239
om een schuld af te lossen
waarvoor ze persoonlijk garant staan.
00:29
to paybetalen off a debtschuld
that is securedbeveiligd on theirhun personpersoon.
4
17972
2485
00:33
In AmericaAmerika,
5
21201
2048
In Amerika krijgt zelfs
een bankroete gokker een tweede kans.
00:35
even a bankruptbankroet gamblergokker
getskrijgt a secondtweede chancekans.
6
23273
5531
00:42
But it is nearlybijna impossibleonmogelijk
7
30351
2802
Maar het is bijna onmogelijk
voor een Amerikaan
00:45
for an AmericanAmerikaanse to get dischargedontladen
theirhun studentstudent loanlening debtsschulden.
8
33177
3475
om zijn studielening
kwijtgescholden te krijgen.
00:52
OnceEenmaal uponop a time in AmericaAmerika,
9
40421
2720
Lang geleden in Amerika
00:55
going to collegecollege did not mean
graduatingafstuderen with debtschuld.
10
43165
2650
konden studenten schuldenvrij afstuderen.
00:59
My friendvriend Paul'sPaul's fathervader
graduatedafgestudeerd from ColoradoColorado StateStaat UniversityUniversiteit
11
47299
5286
De vader van mijn vriend Paul studeerde af
aan de universiteit van Colorado
01:04
on the GIGI BillBill.
12
52609
1150
onder de 'GI Bill'.
[een studiebeurs voor veteranen]
01:07
For his generationgeneratie,
13
55546
1588
Voor zijn generatie
01:09
higherhoger educationonderwijs was freegratis or almostbijna freegratis,
14
57158
2848
was hoger onderwijs
gratis of bijna gratis.
01:12
because it was thought of
as a publicopenbaar good.
15
60030
2397
Het werd gezien als een publiek goed.
01:15
Not anymoremeer.
16
63676
1196
Nu niet meer.
01:18
When PaulPaul alsoook graduatedafgestudeerd
from ColoradoColorado StateStaat UniversityUniversiteit,
17
66171
4096
Paul studeerde ook af
aan de universiteit van Colorado
en betaalde zijn collegegeld
01:22
he paidbetaald for his EnglishEngels degreemate
by workingwerkend part-timedeeltijd.
18
70291
3373
door een bijbaan te nemen.
01:26
30 yearsjaar agogeleden,
19
74164
1151
30 jaar geleden
01:27
higherhoger educationonderwijs tuitioncollegegeld
was affordablebetaalbare, reasonableredelijk,
20
75339
2667
was collegegeld voor
het hoger onderwijs betaalbaar.
01:30
and what debtsschulden you accumulatedgeaccumuleerde,
you paidbetaald off by graduationafstuderen datedatum.
21
78030
3396
Eventuele schulden
loste je af na je studie.
01:33
Not anymoremeer.
22
81952
1150
Nu niet meer.
01:35
Paul'sPaul's daughterdochter followedgevolgd in his footstepsvoetstappen,
23
83829
3374
De dochter van Paul
trad in zijn voetsporen
01:39
but with one differenceverschil:
24
87227
1301
met een enkel verschil.
01:40
when she graduatedafgestudeerd fivevijf yearsjaar agogeleden,
25
88552
2492
5 jaar geleden studeerde ze af
01:43
it was with a whoppingmaar liefst debtschuld.
26
91068
1349
met een torenhoge schuld.
01:45
StudentsStudenten like KateKate have to take on a loanlening
27
93179
3342
Studenten zoals Kate moeten gaan lenen
01:48
because the costkosten of higherhoger educationonderwijs
has becomeworden unaffordableonbetaalbaar
28
96545
3199
want hoger onderwijs
is onbetaalbaar geworden
01:51
for manyveel if not mostmeest AmericanAmerikaanse familiesgezinnen.
29
99768
3689
voor de meeste Amerikaanse gezinnen.
01:56
But so what?
30
104427
1150
En wat dan nog?
Jezelf in de schulden steken
01:58
GettingKrijgen into debtschuld to buykopen
an expensiveduur educationonderwijs
31
106117
2548
om te kunnen studeren
02:00
is not all badslecht if you could paybetalen it off
32
108689
2762
is niet zo erg als je het kan aflossen
met het hogere salaris
dat dit je oplevert.
02:03
with the increasedtoegenomen incomeinkomen
that you earnedverdiend from it.
33
111475
3134
02:07
But that's where the rubberrubber
meetsvoldoet aan the roadweg.
34
115266
2113
Daarin verslechteren de omstandigheden.
02:11
Even a collegecollege gradGrad
earnedverdiend 10 percentprocent more in 2001
35
119652
5596
Zelfs een afgestudeerde academicus
verdiende 10% meer in 2001 dan in 2013.
02:17
than she did in 2013.
36
125272
1975
02:19
So ...
37
127984
1150
Dus...
02:21
tuitioncollegegeld costskosten up,
38
129779
1659
Collegegeld gestegen,
02:23
publicopenbaar fundingfinanciering down,
39
131462
1523
overheidsfinanciering gedaald,
02:25
familyfamilie incomesinkomens diminishedverminderde,
40
133009
2437
gezinsinkomens gereduceerd,
02:27
personalpersoonlijk incomesinkomens weakzwak.
41
135470
2412
persoonlijke inkomens laag.
02:30
Is it any wonderwonder that more
than a quarterkwartaal of those who mustmoet
42
138241
4405
Dan is het toch niet vreemd
dat meer dan een kwart studenten
02:34
cannotkan niet make theirhun studentstudent loanlening paymentsbetalingen?
43
142670
2007
niet hun leningen kunnen afbetalen?
02:38
The worstslechtst of timestijden
can be the bestbeste of timestijden,
44
146852
2977
De ergste tijden kunnen
de beste tijden zijn.
02:41
because certainzeker truthswaarheden flashflash up
in waysmanieren that you can't ignorenegeren.
45
149853
3878
Bepaalde feiten komen aan het licht
die je niet kan negeren.
02:46
I want to speakspreken of threedrie of them todayvandaag.
46
154446
1946
Ik wil er daarvan drie bespreken.
02:49
1.2 trillionbiljoen dollarsdollars of debtsschulden for diplomasdiploma 's
47
157571
3874
1,2 biljoen dollar aan diplomaschuld
02:53
make it abundantlyovervloedig obviousduidelijk
48
161469
2465
maken volop duidelijk
dat hoger onderwijs wordt gezien als
02:55
that higherhoger educationonderwijs
is a consumerklant productartikel you can buykopen.
49
163958
3738
een consumptiegoed.
03:00
All of us talk about educationonderwijs
just as the economistseconomen do now,
50
168283
4818
We spreken over onderwijs
zoals economen dat doen.
03:05
as an investmentinvestering that you make
to improveverbeteren the humanmenselijk stockvoorraad
51
173125
4481
Als een investering voor de vergroting
van het menselijk kapitaal
03:09
by trainingopleiding them for work.
52
177630
1741
door ze te trainen voor een baan.
03:11
As an investmentinvestering you make
to sortsoort and classifyclassificeren people
53
179812
4723
Als een investering die je maakt
om mensen te rangschikken
03:16
so that employerswerkgevers
can hirehuren them more easilygemakkelijk.
54
184559
2768
zodat werkgevers ze makkelijker aannemen.
03:20
The U.S. NewsNieuws & WorldWereld ReportVerslag
ranksrangen collegeshogescholen
55
188396
3398
U.S. News en World Report
classificeren universiteiten
zoals de consumentenbond
wasmachines beoordeelt.
03:23
just as the consumerklant reportrapport
ratesprijzen washinghet wassen machinesmachines.
56
191818
3253
03:27
The languagetaal is pepperedpeppered with barbarismsbarbarisms.
57
195095
3763
Het vakjargon is bezaaid met barbarij.
03:30
TeachersLeraren are calledriep "serviceservice providersaanbieders,"
58
198882
3381
Docenten worden 'dienstverleners' genoemd
en studenten worden 'consumenten' genoemd.
03:34
studentsstudenten are calledriep "consumersconsumenten."
59
202287
1753
03:37
SociologySociologie and ShakespeareShakespeare
and soccervoetbal and sciencewetenschap,
60
205509
3881
Sociologie, Shakespeare,
voetbal en wetenschap
zijn allemaal 'content'.
03:41
all of these are "contentinhoud."
61
209414
1595
Studieschulden leveren winst op...
alleen niet voor jullie.
03:45
StudentStudent debtschuld is profitablewinstgevend.
62
213318
1381
03:46
Only not on you.
63
214723
1150
De studentenkredietgevers
maken winst op jouw studieschuld.
03:49
Your debtschuld fattensfattens the profitwinst
of the studentstudent loanlening industryindustrie.
64
217961
3603
03:54
The two 800-pound-pond gorillasgorilla's of whichwelke --
65
222040
2437
Zoals de vetgemeste gorillas van 400 kilo,
03:56
SallieSallie MaeMae and NavientNavient --
66
224501
2063
Sallie Mae en Navient,
03:58
postedGeplaatst last yearjaar a combinedgecombineerde profitwinst
of 1.2 billionmiljard dollarsdollars.
67
226588
5206
die samen vorig jaar
1.2 miljard dollar winst maakten.
04:04
And just like home mortgageshypotheken,
68
232568
2572
Net als woninghypotheken
worden studentenleningen gebundeld,
04:07
studentstudent loansleningen can be bundledgebundeld
and packagedverpakt and slicedgesneden and dicedin blokjes gesneden,
69
235164
3186
verpakt, versneden,
fijngehakt en verkocht op Wall Street.
04:10
and solduitverkocht on WallMuur StreetStraat.
70
238374
1250
04:12
And collegeshogescholen and universitiesuniversiteiten
71
240369
1596
Hogescholen en universiteiten
04:13
that investinvesteren in these securitizedgeëffectiseerde loansleningen
72
241989
3300
die investeren in deze
gesecuritiseerde leningen
boeken dubbele winst.
04:18
profitwinst twicetweemaal.
73
246170
1151
04:19
OnceEenmaal from your tuitioncollegegeld,
74
247735
1421
Eerst van jouw collegegeld
04:21
and then again from the interestinteresseren on debtschuld.
75
249180
2380
en daarna van de rente op leningen.
04:25
With all that moneygeld to be madegemaakt,
76
253108
2366
Zijn we verbaasd dat
met al die verdiensten
04:27
are we surprisedverwonderd that some
in the higherhoger educationonderwijs businessbedrijf
77
255498
5587
sommigen op de 'hogere onderwijsmarkt'
nu vals adverteren en lokaasreclame maken?
04:33
have begunbegonnen to engagebezighouden in falsevals advertisingreclame,
78
261109
2072
04:35
in baitaas and switchschakelaar ...
79
263205
1157
04:38
in exploitingexploitatie van the very ignoranceonwetendheid
that they pretenddoen alsof to educateonderwijzen?
80
266585
4095
Precies die onwetendheid uitbuiten
die hun onderwijs zou moeten genezen?
04:44
ThirdDerde:
81
272144
1150
Ten derde,
04:45
diplomasdiploma 's are a brandmerk.
82
273678
1389
diplomas zijn een merk.
04:47
ManyVeel yearsjaar agogeleden my teacherleraar wroteschreef,
83
275741
2351
Jaren geleden schreef mijn docent:
04:50
"When studentsstudenten are treatedbehandelde as consumersconsumenten,
84
278116
2541
'Wanneer studenten als consumenten
worden behandeld, worden ze gevangenen
04:52
they're madegemaakt prisonersgevangenen
of addictionverslaving and envyafgunst."
85
280681
3125
van verslaving en jaloezie'.
04:59
Just as consumersconsumenten can be solduitverkocht and resolddoorverkocht
upgradedupgrade versionsversies of an iPhoneiPhone,
86
287794
4541
Zoals aan consumenten steeds
nieuwe versies van een iPhone
kunnen worden verkocht,
kan mensen steeds meer
onderwijs worden aangesmeerd.
05:04
so alsoook people can be solduitverkocht
more and more educationonderwijs.
87
292359
2942
Universiteiten zijn
de nieuwe middelbare scholen,
05:08
CollegeCollege is the newnieuwe highhoog schoolschool-,
88
296807
1866
05:10
we alreadynu al say that.
89
298697
1324
zoals we al zeiden.
Waarom zou je daar ophouden?
05:13
But why stop there?
90
301408
1399
05:14
People can be upsoldupsold
on certificationscertificeringen and recertificationsrecertifications,
91
302831
3477
Mensen zijn zover te krijgen om
certificaten, hercertificaten,
05:18
master'smasteropleiding degreesgraden, doctoralpromovendi degreesgraden.
92
306332
2356
master- en doctorale diplomas te kopen.
Hoger onderwijs wordt ook
aangeprezen als statussymbool.
05:23
HigherHogere educationonderwijs is alsoook marketedop de markt gebracht
as a statusstaat objectvoorwerp.
93
311436
3713
Koop een diploma,
05:28
BuyKopen a degreemate,
94
316634
1151
05:29
much like you do a LexusLexus
of a LouisLouis VuittonVuitton bagzak,
95
317809
3187
zoals een Lexus
of een Louis Vuitton-tas,
05:33
to distinguishonderscheiden yourselfjezelf from othersanderen.
96
321020
1794
om jezelf te onderscheiden van anderen.
05:34
So you can be the objectvoorwerp
of envyafgunst of othersanderen.
97
322838
2451
Zodat anderen jaloers op je zijn.
05:38
DiplomasDiploma 's are a brandmerk.
98
326669
1731
Diplomas zijn een merk.
05:41
But these truthswaarheden are oftenvaak timestijden
hiddenverborgen by a very noisyluidruchtig salesverkoop pitchtoonhoogte.
99
329034
6595
Maar deze waarheden zitten vaak verborgen
achter een onaangename verkoop-pitch.
05:48
There is not a day that goesgaat by
100
336535
1636
Er gaat geen dag voorbij
05:50
withoutzonder some policyhet beleid guy
on televisiontelevisie tellingvertellen us,
101
338195
5037
zonder dat er een beleidsman
ons op tv vertelt: "Een universiteitsgraad
05:55
"A collegecollege degreemate is absolutelyAbsoluut essentialessentieel
102
343256
2024
is onontbeerlijk
om de ladder op te klimmen
05:57
to get on that up escalatorroltrap
to a middle-classmiddenklasse life."
103
345304
2717
naar een middenklassebestaan."
06:00
And the usualgebruikelijk evidencebewijsmateriaal offeredaangeboden
is the collegecollege premiumpremie:
104
348890
3678
Dit wordt meestal onderbouwd
met het 'college premium':
06:04
a collegecollege gradGrad who makesmerken on averagegemiddelde
56 percentprocent more than a highhoog schoolschool- gradGrad.
105
352592
5247
afgestudeerd aan de universiteit
verdien je gemiddeld 56% meer
dan met een middelbare schooldiploma.
06:10
Let's look at that numberaantal more carefullyvoorzichtig,
106
358425
2048
Laten we eens kijken naar dit percentage.
06:12
because on the facegezicht of it,
107
360497
1326
Oppervlakkig gezien
lijkt het in tegenspraak
06:13
it seemslijkt to believerloochenen the storiesverhalen we all hearhoren
108
361847
3344
met de verhalen die we horen
over academici die werken
als baristas en caissières.
06:17
about collegecollege gradsgradiënten
workingwerkend as baristasBarista 's and cashierskassiers.
109
365215
4388
06:22
Of 100 people who enrollInschrijven
in any formformulier of post-secondarypost-secundaire educationonderwijs,
110
370545
5151
Van de 100 mensen die zich aanmelden
voor een vervolgopleiding
maken 45 die niet op tijd af,
06:27
45 do not completecompleet it in a timelytijdige fashionmode,
111
375720
3048
om diverse redenen, waaronder financiële.
06:30
for a numberaantal of reasonsredenen,
includinginclusief financialfinancieel.
112
378792
3066
06:34
Of the 55 that do graduateafstuderen,
113
382275
1913
Van de 55 die wel afstuderen,
06:36
two will remainblijven unemployedwerkloos,
114
384212
2048
blijven er 2 werkloos,
06:38
and anothereen ander 18 are underemployedoverschot.
115
386284
2730
en hebben er 18 onvoldoende werk.
06:42
So, collegecollege gradsgradiënten earnverdienen more
than highhoog schoolschool- gradsgradiënten,
116
390058
3675
Academici verdienen meer
dan afgestudeerde scholieren,
06:45
but does it paybetalen for the exorbitantexorbitante tuitioncollegegeld
117
393757
2993
maar weegt dit op tegen
het extreem hoge collegeld
06:48
and the lostde weg kwijt wagesloon while at collegecollege?
118
396774
2391
en de gemiste salarissen
tijdens de studie?
06:51
Now even economistseconomen admittoegeven
119
399661
2596
Zelfs economen geven nu toe
06:54
going to collegecollege payspays off
for only those who completecompleet it.
120
402281
5230
dat een universitaire opleiding
alleen lonend is
voor degenen die haar afmaken.
Maar dit komt alleen doordat
middelbare schoolsalarissen
07:00
But that's only because highhoog schoolschool- wagesloon
have been cutbesnoeiing to the bonebot,
121
408095
4032
al tientallen jaren
tot op het bot uitgekleed zijn.
07:04
for decadestientallen jaren now.
122
412151
1440
07:07
For decadestientallen jaren,
123
415369
1889
Tientallen jaren al
worden mensen met
een middelbare schooldiploma
07:09
workersarbeiders with a highhoog schoolschool- degreemate
124
417282
2357
een redelijke vergoeding ontzegd
voor hetgeen ze geproduceerd hebben.
07:11
have been deniedontkend a faireerlijk sharedelen
of what they have producedgeproduceerd.
125
419663
4103
07:16
And had they receivedontvangen as they should have,
126
424480
2905
Hadden ze dit naar behoren ontvangen,
dan zou een universitaire opleiding
07:19
then going to collegecollege would have been
a badslecht investmentinvestering for manyveel.
127
427409
3953
voor velen een slechte investering zijn.
07:23
CollegeCollege premiumpremie?
128
431386
2126
College premium?
Ik noem dit eerder
een middelbare schoolkorting.
07:25
I think it's a highhoog schoolschool- discountkorting.
129
433941
1754
Twee op de drie mensen die zich aanmelden
07:28
Two out of threedrie people who enrollInschrijven
are not going to find an adequatevoldoende jobbaan.
130
436688
4404
vinden geen passende baan.
07:33
And the futuretoekomst, for them,
doesn't look particularlyvooral promisingveelbelovend --
131
441756
3111
Ze hebben geen veelbelovende toekomst --
07:36
in factfeit, it's downrightronduit bleaksomber.
132
444891
1722
die ziet er somber uit.
07:38
And it is they who are going to sufferlijden
133
446637
2404
Juist zij gaan lijden onder de meest
meedogenloze vormen van studieschuld.
07:42
the mostmeest punishingstraffen formsvormen of studentstudent debtschuld.
134
450541
2683
07:46
And it is they,
135
454002
1151
En zij zijn het,
merkwaardig en treurig genoeg,
07:47
curiouslynieuwsgierig and sadlyHelaas,
136
455177
1381
07:48
who are marketedop de markt gebracht mostmeest loudlyluid
about this collegecollege premiumpremie thing.
137
456582
3809
die het sterkst gelokt worden
met dat hele 'College Premium'-idee.
Dat is niet alleen cynische marketing,
07:53
That's not just cynicalcynisch marketingafzet,
138
461986
2397
07:56
that's cruelwreed.
139
464407
1150
het is uitermate wreed.
Wat doen we eraan?
07:59
So what do we do?
140
467277
1150
Wat als studenten en ouders
08:01
What if studentsstudenten and parentsouders treatedbehandelde
higherhoger educationonderwijs as a consumerklant productartikel?
141
469279
5609
hoger onderwijs behandelen
als een consumptiegoed?
08:08
EverybodyIedereen elseanders seemslijkt to.
142
476199
1539
Iedereen lijkt dit te doen.
Dan zou je, net als bij
elk ander consumptiegoed,
08:10
Then, like any other consumerklant productartikel,
143
478686
2262
08:12
you would demandvraag naar to know
what you're payingbetalen for.
144
480972
2499
willen weten waarvoor je betaalt.
Wanneer je medicijnen koopt,
08:15
When you buykopen medicinesgeneesmiddelen,
145
483495
1215
krijg je een opsomming van bijwerkingen.
08:16
you get a listlijst of sidekant effectsbijwerkingen.
146
484734
1915
Op een hoger onderwijs-product
zou een waarschuwingsetiket moeten zitten
08:18
When you buykopen a higherhoger educationalleerzaam productartikel,
147
486673
2112
08:20
you should have a warningwaarschuwing labeletiket
148
488809
1634
dat consumenten in staat stelt
geïnformeerde keuzes te maken.
08:22
that allowstoestaat consumersconsumenten to chooseKiezen,
149
490467
2192
08:24
make informedop de hoogte choiceskeuzes.
150
492683
1379
08:26
When you buykopen a carauto,
151
494838
1192
Wanneer je een auto koopt,
08:28
it tellsvertelt you how manyveel
milesmijlen perper gallongallon to expectverwachten.
152
496054
2611
weet je hoeveel kilometer
per liter je kan verwachten.
Wie weet wat we kunnen verwachten
08:31
Who knowsweet what to expectverwachten
153
499188
1446
08:32
from a degreemate say, in CanadianCanadese StudiesStudies.
154
500658
3714
van een diploma in... Canadese Studies.
08:36
There is suchzodanig a thing, by the way.
155
504806
1659
Dit bestaat trouwens echt.
08:40
What if there was an appapp for that?
156
508989
2055
Wat als er daarvoor een app bestond?
08:46
One that linkedgekoppelde up the costkosten of a majorgroot
to the expectedverwacht incomeinkomen.
157
514402
4868
Een app die de kosten van een major
vergelijkt met het verwachte inkomen.
Laten we dit Inkomen-Gebaseerd Collegeld
08:52
Let's call it Income-BasedOp basis van inkomen TuitionCollegegeld or IBTIBT.
158
520208
2366
of IGC noemen.
08:54
One of you make this.
159
522598
1522
Maak dit... een van jullie.
08:56
(LaughterGelach)
160
524144
1539
(Gelach)
08:57
DiscoverOntdek your realityrealiteit.
161
525707
1732
Ontdek jouw realiteit.
08:59
(LaughterGelach)
162
527463
2309
(Gelach)
09:01
There are threedrie advantagesvoordelen,
163
529796
1429
Er zitten drie voordelen
aan Inkomen-Gebaseerd Collegegeld.
09:03
threedrie benefitsvoordelen to Income-BasedOp basis van inkomen TuitionCollegegeld.
164
531249
2681
09:07
Any usergebruiker can figurefiguur out
165
535232
1889
Elke gebruiker kan uitvogelen
hoeveel geld hij of zij zal verdienen
09:09
how much moneygeld he or she will make
from a givengegeven collegecollege and majorgroot.
166
537145
3204
na een bepaalde universiteit
en major vakkenpakket.
09:13
SuchDergelijke informedop de hoogte usersgebruikers
167
541105
1342
Zulke geïnformeerde gebruikers
09:14
are unlikelyonwaarschijnlijk to fallvallen victimslachtoffer
to the huckster'sde brokken ploytruc,
168
542471
3945
worden niet snel het slachtoffer
van de ronselaars-truc, de verkoop-pitch.
09:18
to the salesverkoop pitchtoonhoogte.
169
546440
1410
09:19
But alsoook to chooseKiezen wiselyverstandig.
170
547874
1706
Maar ook door de juiste keuze te maken.
09:21
Why would anybodyiemand paybetalen more for collegecollege
171
549604
2402
Waarom zou iemand meer collegegeld betalen
09:24
than let's say, 15 percentprocent
of the additionalextra incomeinkomen they earnverdienen?
172
552030
3026
dan bijvoorbeeld 15%
van het extra inkomen dat ze verdienen?
Er zit een tweede voordeel
09:29
There's a secondtweede benefitvoordeel
to Income-BasedOp basis van inkomen TuitionCollegegeld.
173
557040
2716
aan Inkomen-Gebaseerd Collegeld.
09:31
By tyingkoppelverkoop the costkosten to the incomeinkomen,
174
559780
2960
Door kosten aan het inkomen te verbinden,
09:34
collegecollege administratorsadministrators would be forcedgedwongen
to managebeheren costskosten better,
175
562764
4421
worden universiteitsbestuurders gedwongen
om kosten beter te beheren,
09:39
to find innovativeinnovatief waysmanieren to do so.
176
567209
2340
en hiervoor nieuwe manieren te vinden.
09:41
For instanceaanleg,
177
569573
1154
Bijvoorbeeld,
09:42
all of you studentsstudenten here paybetalen roughlyongeveer
the samedezelfde tuitioncollegegeld for everyelk majorgroot.
178
570751
4060
alle studenten hier betalen ongeveer
voor elk major vakkenpakket
hetzelfde bedrag.
09:47
That is manifestlykennelijk unfaironeerlijke,
and should changeverandering.
179
575478
4047
Dat is zeker oneerlijk en moet veranderen.
09:52
An engineeringbouwkunde studentstudent usestoepassingen more resourcesmiddelen
180
580295
3921
Een techniekstudent
gebruikt meer middelen,
09:56
and facilitiesuitrusting and labslabs and facultyfaculteit
181
584240
2409
faciliteiten, laboratoriums en faculteiten
09:58
than a philosophyfilosofie studentstudent.
182
586673
1678
dan een filosofiestudent.
Als gevolg biedt de filosofiestudent
10:01
But the philosophyfilosofie studentstudent,
as a consequencegevolg,
183
589581
2104
10:03
is subsidizingsubsidiëren the engineeringbouwkunde studentstudent.
184
591709
2190
financiële steun aan de techniekstudent.
10:06
Who then, by the way,
goesgaat on and earnsverdient more moneygeld.
185
594300
2691
Die daarna trouwens meer gaat verdienen.
Waarom moeten twee mensen
10:09
Why should two people
buykopen the samedezelfde productartikel,
186
597015
3707
hetzelfde product kopen
en dezelfde prijs betalen
10:12
paybetalen the samedezelfde,
187
600746
1175
terwijl één persoon de helft
10:13
but one personpersoon receivete ontvangen
halfvoor de helft or a thirdderde of the serviceservice.
188
601945
2777
of een derde van de service ontvangt?
10:18
In factfeit, collegecollege gradsgradiënten, some majorsmajors,
189
606448
4071
Sommige afgestudeerden,
in bepaalde richtingen,
betalen 25% van hun inkomen
10:22
paybetalen 25 percentprocent of theirhun incomeinkomen
servicingservicing theirhun studentstudent debtschuld,
190
610543
3620
af aan studieschuld,
terwijl anderen 5% betalen.
10:26
while othersanderen paybetalen fivevijf percentprocent.
191
614187
1673
Dat soort ongelijkheid zou eindigen
10:29
That kindsoort if inequityonrechtvaardigheid would endeinde
when majorsmajors are pricedgeprijsd more correctlycorrect.
192
617510
4516
wanneer major-vakkenpakketten
correct geprijsd zijn.
Uiteraard alle data --
10:35
Now of courseCursus, all this datagegevens --
193
623042
2159
één van jullie gaat dit doen, toch?
10:37
and one of you is going to do this, right?
194
625225
2074
Alle data moet goed ontworpen worden,
10:39
All this datagegevens has to be well designedontworpen,
195
627323
1847
en misschien gecontroleerd
door een openbare accountant
10:41
maybe auditedgecontroleerd by publicopenbaar accountingboekhouding firmsbedrijven
196
629194
2098
10:43
to avoidvermijden statisticalstatistisch liesleugens.
197
631316
1952
om statistische leugens te vermijden.
10:45
We know about statisticsstatistieken, right?
198
633292
1845
We kennen allemaal statistieken, toch?
10:48
But be that as it maymei,
199
636766
1223
Hoe dan ook,
10:50
the thirdderde and biggestgrootste benefitvoordeel
of Income-BasedOp basis van inkomen TuitionCollegegeld,
200
638013
4381
het derde en grootste voordeel
van Inkomen-Gebaseerd Collegeld,
10:54
is it would freegratis AmericansAmerikanen from the fearangst
and the factfeit of financialfinancieel ruinruïneren
201
642418
5429
is dat het Amerikanen bevrijdt van angst
en de financiële puinhoop
10:59
because they boughtkocht a defectivedefecte productartikel.
202
647871
2166
als ze een defect product kopen.
11:02
PerhapsMisschien, in time,
203
650813
2319
Misschien zullen later
11:05
youngjong and oldoud AmericansAmerikanen maymei rediscoverherontdekken,
204
653156
2248
jonge en oude Amerikanen dit herontdekken,
11:07
as the gentlemanheer said earliervroeger,
205
655428
2197
zoals de jongeman eerder zei:
hun nieuwsgierigheid, passie voor kennis.
11:09
theirhun curiositynieuwsgierigheid, theirhun love of learningaan het leren --
206
657649
2039
Gaat men studeren wat men liefheeft,
11:11
beginbeginnen to studystudie what they love,
207
659712
1437
11:13
love what they studystudie,
208
661173
1179
liefhebben wat men studeert,
11:14
followvolgen theirhun passionpassie ...
209
662376
1383
zijn eigen passie volgen,
11:16
gettingkrijgen stimulatedgestimuleerd by theirhun intelligenceintelligentie-,
210
664577
2469
gedreven worden door zijn intelligentie,
en onderzoeken verrichten
11:19
followvolgen pathspaden of inquiryonderzoek
that they really want to.
211
667070
3437
die men echt graag wil doen.
11:22
After all, it was EricEric and KevinKevin,
212
670848
4450
Het waren tenslotte Eric en Kevin
11:27
two yearsjaar agogeleden,
213
675322
1168
twee jaar geleden --
11:29
just exactlyprecies these kindssoorten of youngjong menmannen,
214
677498
3432
precies dit soort jongemannen
die mij hebben aangezet tot,
en met me samenwerken
11:32
who promptedgevraagd me and workedwerkte with me,
215
680954
2022
11:35
and still do,
216
683000
1561
in het onderzoek
11:36
in the studystudie of indebtedschuldenlast
studentsstudenten in AmericaAmerika.
217
684585
3686
naar Amerikaanse studenten
die in het krijt staan.
11:41
Thank you for your attentionaandacht.
218
689272
1531
Bedankt voor jullie aandacht.
11:42
(ApplauseApplaus)
219
690827
4564
(Applaus)
Translated by Tahlia Flora
Reviewed by Axel Saffran

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sajay Samuel - Educator
Professor Sajay Samuel's proposal to reduce the burden of student loans is part of his larger preoccupation with thinking beyond the conventional categories of economics and ecology.

Why you should listen

Sajay Samuel is an award winning professor of accounting at the Smeal College of Business at Penn State University. He has organized seminars and lectured widely in Europe and elsewhere on a range of topics, including science and technology, the political economy of professions and decision theory.

Samuel received his Masters in Accounting and Ph.D in Business Administration from Penn State University in 1990 and 1995 respectively. Since then he has taught management accounting and related subjects to undergraduates, graduates, MBAs and Executives over assignments that included stints at Bucknell University and the University of Connecticut. He returned to Penn State in 2003 and now teaches a capstone course to all undergraduate business majors titled, "Business and Industry Analysis."

Samuel was awarded the 2006 Lester J. Shonto Faculty Award for Excellence in Accounting Education. Dr. Samuel's research has been published in such scholarly journals as Accounting, Organizations and Society, Administration Science Quarterly and Symbolic Interaction. His most recent work on accounting, technology and on the history of ideas, has appeared in three articles in the Encyclopedia of Science, Technology and Ethics (2005). His current research aims at clarifying the political implications of accounting practice. His studies in this area concern the political significance of administrative agencies and professional associations in liberal democratic polities. He has presented the early fruits of this work in France, Italy, Germany and England.

More profile about the speaker
Sajay Samuel | Speaker | TED.com