ABOUT THE SPEAKER
Sajay Samuel - Educator
Professor Sajay Samuel's proposal to reduce the burden of student loans is part of his larger preoccupation with thinking beyond the conventional categories of economics and ecology.

Why you should listen

Sajay Samuel is an award winning professor of accounting at the Smeal College of Business at Penn State University. He has organized seminars and lectured widely in Europe and elsewhere on a range of topics, including science and technology, the political economy of professions and decision theory.

Samuel received his Masters in Accounting and Ph.D in Business Administration from Penn State University in 1990 and 1995 respectively. Since then he has taught management accounting and related subjects to undergraduates, graduates, MBAs and Executives over assignments that included stints at Bucknell University and the University of Connecticut. He returned to Penn State in 2003 and now teaches a capstone course to all undergraduate business majors titled, "Business and Industry Analysis."

Samuel was awarded the 2006 Lester J. Shonto Faculty Award for Excellence in Accounting Education. Dr. Samuel's research has been published in such scholarly journals as Accounting, Organizations and Society, Administration Science Quarterly and Symbolic Interaction. His most recent work on accounting, technology and on the history of ideas, has appeared in three articles in the Encyclopedia of Science, Technology and Ethics (2005). His current research aims at clarifying the political implications of accounting practice. His studies in this area concern the political significance of administrative agencies and professional associations in liberal democratic polities. He has presented the early fruits of this work in France, Italy, Germany and England.

More profile about the speaker
Sajay Samuel | Speaker | TED.com
TEDxPSU

Sajay Samuel: How college loans exploit students for profit

Сеџеј Семјуел (Sajay Samuel): Како студентски зајмови експлоатишу студенте због профита

Filmed:
1,313,328 views

„Некада давно у Америци“, каже професор Сеџеј Семјуел, „уписивање факултета није значило и дипломирање са дугом.“ Данас је високо образовање постало потрошачки производ; цене су отишле у небеса, оптерећујући студенте укупним дугом од преко једног билиона долара, док универзитети и компаније које дају зајмове остварују огромну зараду. Семјуел предлаже радикално решење - повезивање школарине са очекиваном зарадом од дипломе, да би обавештени студенти могли да донесу одлуку о својој будућности, поврате љубав према учењу и допринесу свету на смисаони начин.
- Educator
Professor Sajay Samuel's proposal to reduce the burden of student loans is part of his larger preoccupation with thinking beyond the conventional categories of economics and ecology. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
TodayDanas 40 millionмилиона AmericansAmerikanci are indebtedzahvalan
for theirњихова passageпролаз to the newново economyекономија.
0
975
5460
Данас је 40 милиона Американаца задужено
због прелаза у нову економију.
00:20
Too poorлоше to payплатите theirњихова way throughкроз collegeколеџ,
1
8039
2104
Пресиромашни да плате
свој пут кроз факултет,
00:22
they now oweдугује lenderszajmodavci
more than one trillionтрилион US dollarsдолара.
2
10167
4342
тренутно дугују зајмодавцима
више од једног билиона америчких долара.
00:27
They do find what jobsпосао they can get
3
15709
2239
Пронађу било који посао
који год могу да добију
00:29
to payплатите off a debtдуг
that is securedобезбеђени on theirњихова personособа.
4
17972
2485
да би исплатили дуг ком су сами гарант.
00:33
In AmericaAmerika,
5
21201
2048
У Америци,
00:35
even a bankruptбанкрот gamblerkockar
getsдобива a secondдруго chanceшанса.
6
23273
5531
чак и коцкар који је банкротирао
добија другу шансу.
00:42
But it is nearlyскоро impossibleнемогуће
7
30351
2802
Међутим, скоро је немогуће
00:45
for an AmericanAmerikanac to get dischargedOtpusti
theirњихова studentученик loanзајам debtsdugove.
8
33177
3475
да се Американац отараси
својих студентских кредитних дугова.
00:52
OnceJednom uponна a time in AmericaAmerika,
9
40421
2720
Некада давно у Америци
00:55
going to collegeколеџ did not mean
graduatingдипломирао with debtдуг.
10
43165
2650
одлазак на факултет није значио
дипломирање са дугом.
00:59
My friendпријатељ Paul'sPolov fatherотац
graduatedдипломирао from ColoradoColorado StateDržava UniversityUniverzitet
11
47299
5286
Отац мог пријатеља Пола је дипломирао
на државном универзитету у Колораду
01:04
on the GIGI. BillBil.
12
52609
1150
уз стипендију за ратне ветеране.
01:07
For his generationгенерације,
13
55546
1588
За његову генерацију,
01:09
higherвише educationобразовање was freeбесплатно or almostскоро freeбесплатно,
14
57158
2848
високо образовање било је бесплатно
или скоро бесплатно,
01:12
because it was thought of
as a publicјавно good.
15
60030
2397
јер се сматрало јавним добром.
01:15
Not anymoreвише.
16
63676
1196
Не више.
01:18
When PaulPol alsoтакође graduatedдипломирао
from ColoradoColorado StateDržava UniversityUniverzitet,
17
66171
4096
Када је и Пол дипломирао
на државном универзитету у Колораду,
01:22
he paidплаћени for his Englishengleski degreeстепен
by workingрад part-timeскраћено време.
18
70291
3373
своју диплому енглеског
отплатио је радећи хонорарни посао.
01:26
30 yearsгодине agoпре,
19
74164
1151
Пре 30 година,
школарина за високо образовање
била је приступачна, разумна,
01:27
higherвише educationобразовање tuitionškolarinu
was affordableприступачан, reasonableразумно,
20
75339
2667
01:30
and what debtsdugove you accumulatedнагомилане,
you paidплаћени off by graduationmature dateдатум.
21
78030
3396
а какав год да се дуг накупио,
исплатили бисте га до дана дипломирања.
01:33
Not anymoreвише.
22
81952
1150
Не више.
01:35
Paul'sPolov daughterћерка followedзатим in his footstepsstopama,
23
83829
3374
Полова ћерка је пошла његовим путем,
01:39
but with one differenceразлика:
24
87227
1301
али уз једну разлику -
01:40
when she graduatedдипломирао fiveпет yearsгодине agoпре,
25
88552
2492
када је дипломирала пре пет година,
01:43
it was with a whoppingogromnih debtдуг.
26
91068
1349
било је то уз огроман дуг.
01:45
StudentsStudenti like KateKate have to take on a loanзајам
27
93179
3342
Студенти као што је Кејт
морају да узму зајам
01:48
because the costтрошак of higherвише educationобразовање
has becomeпостати unaffordableNe može priuštiti
28
96545
3199
јер су трошкови високог образовања
постали неприступачни
01:51
for manyмноги if not mostнајвише AmericanAmerikanac familiesпородице.
29
99768
3689
за многе, ако не и за већину
америчких породица.
01:56
But so what?
30
104427
1150
Па, какве везе има?
01:58
GettingPostaje into debtдуг to buyкупити
an expensiveскупо educationобразовање
31
106117
2548
Задуживање да би се купило
скупо образовање
02:00
is not all badлоше if you could payплатите it off
32
108689
2762
није потпуно лоше
ако можете да исплатите дуг
02:03
with the increasedповећан incomeприход
that you earnedзарадила from it.
33
111475
3134
са повећаном зарадом
коју ћете добити од њега.
02:07
But that's where the rubberгума
meetsispunjava the roadпут.
34
115266
2113
Међутим, ту прича постаје компликована.
02:11
Even a collegeколеџ gradgrad
earnedзарадила 10 percentпроценат more in 2001
35
119652
5596
Факултетски дипломци
су чак зарађивали 10% више 2001. године
02:17
than she did in 2013.
36
125272
1975
него што је она зарађивала 2013. године.
02:19
So ...
37
127984
1150
Дакле...
02:21
tuitionškolarinu costsтрошкови up,
38
129779
1659
цене школарина иду навише,
02:23
publicјавно fundingфинансирање down,
39
131462
1523
јавно финансирање наниже,
02:25
familyпородица incomesprihode diminishedсмањен,
40
133009
2437
смањене породичне зараде,
02:27
personalлични incomesprihode weakслаб.
41
135470
2412
слаби лични приходи.
02:30
Is it any wonderпитати се that more
than a quarterчетвртина of those who mustмора
42
138241
4405
Да ли је заиста чудно што више
од четвртине оних који морају
02:34
cannotне може make theirњихова studentученик loanзајам paymentsuplate?
43
142670
2007
не могу да плате
своја студентска кредитна дуговања?
02:38
The worstнајгоре of timesпута
can be the bestнајбоље of timesпута,
44
146852
2977
Најгора времена могу постати најбоља
02:41
because certainизвестан truthsистине flashблиц up
in waysначини that you can't ignoreигнорисати.
45
149853
3878
јер одређене истине могу засијати
тако да их не можете игнорисати.
02:46
I want to speakговорити of threeтри of them todayданас.
46
154446
1946
Данас желим да причам о три такве истине.
02:49
1.2 trillionтрилион dollarsдолара of debtsdugove for diplomasdiplome
47
157571
3874
Дуг од 1,2 билиона долара због диплома
02:53
make it abundantlysasvim jasno naglasila obviousочигледан
48
161469
2465
чини да је више него очигледно
02:55
that higherвише educationобразовање
is a consumerпотрошач productпроизвод you can buyкупити.
49
163958
3738
да је високо образовање
потрошачки производ који можете купити.
03:00
All of us talk about educationобразовање
just as the economistsекономисти do now,
50
168283
4818
Сви ми причамо о образовању
баш као што и економисти раде,
03:05
as an investmentинвестиција that you make
to improveпобољшати the humanљудско stockакција
51
173125
4481
као о улагању зарад побољшања
људских резерви
03:09
by trainingобука them for work.
52
177630
1741
кроз њихово обучавање за рад,
03:11
As an investmentинвестиција you make
to sortврста and classifyкласификујте people
53
179812
4723
као о улагању зарад тога
да сортирате и класификујете људе
03:16
so that employersposlodavci
can hireнајам them more easilyлако.
54
184559
2768
да би их послодавци лакше запослили.
03:20
The U.S. NewsNovosti & WorldSvet ReportIzveštaj
ranksrangira collegesколеџе
55
188396
3398
„Америчке вести и светски извештај“
рангира факултете
03:23
just as the consumerпотрошач reportизвештај
ratesстопе washingпрање machinesмашине.
56
191818
3253
као што потрошачки извештај
рангира машине за прање.
03:27
The languageЈезик is pepperedsa biberom with barbarismsbarbarisms.
57
195095
3763
Тај језик је препун варваризама.
03:30
TeachersNastavnici are calledпозвани "serviceуслуга providersDobavljači,"
58
198882
3381
Предавачи се називају „даваоци услуга“,
03:34
studentsстуденти are calledпозвани "consumersпотрошачи."
59
202287
1753
а студенти „потрошачи“.
03:37
SociologySociologije and ShakespeareShakespeare
and soccerфудбал and scienceНаука,
60
205509
3881
Социологија, Шекспир, фудбал и наука,
03:41
all of these are "contentсадржај."
61
209414
1595
све то је „садржај“.
Студентски дуг је профитабилан,
03:45
StudentStudent debtдуг is profitableпрофитабилно.
62
213318
1381
03:46
Only not on you.
63
214723
1150
само не и за вас.
03:49
Your debtдуг fattensugojila the profitпрофит
of the studentученик loanзајам industryиндустрија.
64
217961
3603
Ваш дуг увећава зараду
индустрије кредита за студенте.
03:54
The two 800-pound-пун gorillasгориле of whichкоја --
65
222040
2437
Два снажна конкурента,
03:56
SallieSali MaeMae and NavientNavient --
66
224501
2063
„Сали Меј“ и „Невијент“,
03:58
postedобјављено last yearгодине a combinedкомбиновано profitпрофит
of 1.2 billionмилијарде dollarsдолара.
67
226588
5206
укњижили су комбиновану зараду
од 1,2 милијарде долара прошле године.
04:04
And just like home mortgageshipoteke,
68
232568
2572
Баш као и хипотеке,
04:07
studentученик loanskrediti can be bundledumotao
and packagedupakovane and slicedрезани and dicedispljuvala,
69
235164
3186
студентски кредити могу да се узму
у пакету, пакују, сецкају и деле,
04:10
and soldпродат on WallZid StreetUlica.
70
238374
1250
као и да се продају на Вол Стриту.
04:12
And collegesколеџе and universitiesуниверзитети
71
240369
1596
Факултети и универзитети
04:13
that investинвестирајте in these securitizedsecuritized loanskrediti
72
241989
3300
који улажу у ове осигуране кредите
04:18
profitпрофит twiceдва пута.
73
246170
1151
зарађују дупло,
04:19
OnceJednom from your tuitionškolarinu,
74
247735
1421
једном од ваше школарине,
04:21
and then again from the interestинтерес on debtдуг.
75
249180
2380
а онда опет од камате на дуг.
04:25
With all that moneyновац to be madeмаде,
76
253108
2366
Са свим тим новцем који треба зарадити,
04:27
are we surprisedизненађени that some
in the higherвише educationобразовање businessбизнис
77
255498
5587
да ли нас изненађује што су неки
у послу високог школства
04:33
have begunпочело to engageангажовати in falseлажно advertisingоглашавање,
78
261109
2072
почели да користе лажне рекламе
04:35
in baitmamac and switchпрекидач ...
79
263205
1157
и лажна намамљивања,
04:38
in exploitingeksploataciju the very ignoranceнезнање
that they pretendпретварати се to educateобразовати?
80
266585
4095
експлоатишући управо оно незнање
које се претварају да умањују едукацијом?
04:44
ThirdTreći:
81
272144
1150
Као треће,
04:45
diplomasdiplome are a brandМарка.
82
273678
1389
дипломе су бренд.
04:47
ManyMnogi yearsгодине agoпре my teacherнаставник wroteнаписао,
83
275741
2351
Пре много година, мој професор је написао:
04:50
"When studentsстуденти are treatedтретирани as consumersпотрошачи,
84
278116
2541
„Када се студенти третирају као потрошачи,
04:52
they're madeмаде prisonersзатвореници
of addictionovisnost and envyzavist."
85
280681
3125
од њих се стварају таоци
зависности и зависти.“
04:59
Just as consumersпотрошачи can be soldпродат and resoldProdano
upgradednadograđena versionsверзије of an iPhoneiPhone,
86
287794
4541
Као што се потрошачима могу продати
више пута побољшане верзије Ајфона,
05:04
so alsoтакође people can be soldпродат
more and more educationобразовање.
87
292359
2942
тако се и људима може продати
све више образовања.
05:08
CollegeFakultet is the newново highвисоко schoolшкола,
88
296807
1866
Факултет је нова средња школа;
05:10
we alreadyвећ say that.
89
298697
1324
то већ говоримо.
05:13
But why stop there?
90
301408
1399
Ипак, зашто ту стати?
05:14
People can be upsoldupsold
on certificationsa and recertificationsdozvole,
91
302831
3477
Људима се изнова могу продати
сертификати и додатни сертификати,
05:18
master'sGospodar je degreesстепени, doctoraldoktorske degreesстепени.
92
306332
2356
мастер и докторске дипломе.
05:23
HigherViši educationобразовање is alsoтакође marketedна тржишту
as a statusстатус objectобјекат.
93
311436
3713
Високо образовање се, такође,
рекламира као статусно обележје.
05:28
BuyKupi a degreeстепен,
94
316634
1151
Купите диплому,
05:29
much like you do a LexusLexus
of a LouisLouis VuittonVuitton bagторба,
95
317809
3187
као што купујете Лексус
или торбу Луja Витона,
05:33
to distinguishразликовати yourselfсами from othersдруги.
96
321020
1794
да бисте се разликовали од других.
05:34
So you can be the objectобјекат
of envyzavist of othersдруги.
97
322838
2451
На тај начин вам други могу завидети.
05:38
DiplomasDiplome are a brandМарка.
98
326669
1731
Дипломе су бренд.
05:41
But these truthsистине are oftenчесто timesпута
hiddenсакривен by a very noisyбучно salesпродаја pitchпитцх.
99
329034
6595
Међутим, ове истине се често скривају
иза веома бучног продајног наговарања.
05:48
There is not a day that goesиде by
100
336535
1636
Не прође нити један дан без тога
05:50
withoutбез some policyполитика guy
on televisionтелевизија tellingговорећи us,
101
338195
5037
да нам неки тип на телевизији
који одређује правила не каже:
05:55
"A collegeколеџ degreeстепен is absolutelyапсолутно essentialесенцијално
102
343256
2024
„Факултетска диплома је крајње важна
05:57
to get on that up escalatorpokretne stepenice
to a middle-classsrednje klase life."
103
345304
2717
да бисте ушли у лифт
који води ка животу средње класе.“
06:00
And the usualобично evidenceдоказ offeredпонуђени
is the collegeколеџ premiumPremium:
104
348890
3678
Уобичајени понуђени доказ су повластице
за људе са факултетском дипломом,
06:04
a collegeколеџ gradgrad who makesчини on averageпросек
56 percentпроценат more than a highвисоко schoolшкола gradgrad.
105
352592
5247
факултетски дипломац који у просеку
зарађује 56% више од средњошколског.
06:10
Let's look at that numberброј more carefullyпажљиво,
106
358425
2048
Хајде да преиспитамо тај број подробније,
јер изгледа да се иза њега скрива
06:12
because on the faceлице of it,
107
360497
1326
06:13
it seemsИзгледа to belieVjeruješ the storiesприче we all hearчујеш
108
361847
3344
прича коју сви слушамо
06:17
about collegeколеџ gradsdiplomaca
workingрад as baristasBariste and cashierskasirke.
109
365215
4388
о факултетским дипломцима
који раде као кафе-кувари и касири.
06:22
Of 100 people who enrollse upišu
in any formобразац of post-secondaryPost-srednje educationобразовање,
110
370545
5151
Од 100 људи који наставе
са неким образовањем након средње школе,
06:27
45 do not completeкомплетан it in a timelypravovremeno fashionмода,
111
375720
3048
45 га не заврши на време
06:30
for a numberброј of reasonsразлоге,
includingукључујући financialфинансијски.
112
378792
3066
због многобројних разлога,
укључујући и финансијске.
06:34
Of the 55 that do graduateдипломирани,
113
382275
1913
Од 55 који дипломирају,
06:36
two will remainостају unemployedнезапослен,
114
384212
2048
двоје ће остати незапослено,
06:38
and anotherдруги 18 are underemployedNedovoljno zaposleni.
115
386284
2730
a 18 је недовољно плаћено.
06:42
So, collegeколеџ gradsdiplomaca earnzaradi more
than highвисоко schoolшкола gradsdiplomaca,
116
390058
3675
Факултетски дипломци зарађују више
од средњошколских дипломаца,
06:45
but does it payплатите for the exorbitantprekomerne tuitionškolarinu
117
393757
2993
али да ли то исплаћује превисоке школарине
06:48
and the lostизгубљено wagesплата while at collegeколеџ?
118
396774
2391
и изгубљене дневнице
док су били на факултету?
06:51
Now even economistsекономисти admitпризнајем
119
399661
2596
Сада чак и економисти признају
06:54
going to collegeколеџ paysплаћа off
for only those who completeкомплетан it.
120
402281
5230
да се студирање исплати
само за оне који га заврше.
07:00
But that's only because highвисоко schoolшкола wagesплата
have been cutрез to the boneкост,
121
408095
4032
То је тако, међутим, јер су плате
за средњу стручну спрему потпуно срезане,
07:04
for decadesдеценија now.
122
412151
1440
сада већ деценијама.
07:07
For decadesдеценија,
123
415369
1889
Деценијама је радницима
са средњошколском дипломом
07:09
workersрадници with a highвисоко schoolшкола degreeстепен
124
417282
2357
ускраћиван поштен део
нога что су зарадили.
07:11
have been deniedодбијен a fairфер shareОбјави
of what they have producedпроизведено.
125
419663
4103
07:16
And had they receivedпримљен as they should have,
126
424480
2905
Да су га примали
као што је требало да буде,
07:19
then going to collegeколеџ would have been
a badлоше investmentинвестиција for manyмноги.
127
427409
3953
онда би одлазак на факултет
за многе био лоша инвестиција.
07:23
CollegeFakultet premiumPremium?
128
431386
2126
Олакшице за студентски дуг?
07:25
I think it's a highвисоко schoolшкола discountpopust.
129
433941
1754
Мислим да су то трошкови
за средњу школу са попустом.
07:28
Two out of threeтри people who enrollse upišu
are not going to find an adequateадекватно jobпосао.
130
436688
4404
Двоје од троје људи који се упишу
неће наћи адекватан посао,
07:33
And the futureбудућност, for them,
doesn't look particularlyпосебно promisingобећавајуће --
131
441756
3111
а будућност за њих
баш и не делује као да обећава;
07:36
in factчињеница, it's downrightVeoma bleaksumoran.
132
444891
1722
заправо је потпуно суморна.
07:38
And it is they who are going to sufferпатити
133
446637
2404
Они су ти који ће испаштати
07:42
the mostнајвише punishingkažnjavanje formsобразаца of studentученик debtдуг.
134
450541
2683
због најтежих облика студентског дуга.
07:46
And it is they,
135
454002
1151
Они су ти,
07:47
curiouslyЗанимљиво and sadlyNažalost,
136
455177
1381
што је чудно и тужно,
07:48
who are marketedна тржишту mostнајвише loudlyglasno
about this collegeколеџ premiumPremium thing.
137
456582
3809
који се најбучније рекламирају
када су у питању студентске олакшице.
07:53
That's not just cynicalцинична marketingМаркетинг,
138
461986
2397
То није само цинично рекламирање;
07:56
that's cruelокрутно.
139
464407
1150
то је сурово.
07:59
So what do we do?
140
467277
1150
Па, шта да радимо?
08:01
What if studentsстуденти and parentsродитељи treatedтретирани
higherвише educationобразовање as a consumerпотрошач productпроизвод?
141
469279
5609
Шта ако би студенти и родитељи третирали
високо образовање као потрошачки производ?
08:08
EverybodySvi elseдруго seemsИзгледа to.
142
476199
1539
Чини се да сви остали то раде.
08:10
Then, like any other consumerпотрошач productпроизвод,
143
478686
2262
Затим, као и код сваког другог
потрошачког производа,
08:12
you would demandпотражња to know
what you're payingплаћање for.
144
480972
2499
захтевали бисте да знате за шта плаћате.
08:15
When you buyкупити medicineslekove,
145
483495
1215
Када купујете лекове,
08:16
you get a listлиста of sideстрана effectsефекте.
146
484734
1915
добијете листу нежељених ефеката.
08:18
When you buyкупити a higherвише educationalобразовни productпроизвод,
147
486673
2112
Када купујете производ високог образовања,
треба да постоји налепница са упозорењем
08:20
you should have a warningупозорење labelетикета
148
488809
1634
08:22
that allowsомогућава consumersпотрошачи to chooseизаберите,
149
490467
2192
која дозвољава потрошачима да бирају,
08:24
make informedинформисани choicesизбори.
150
492683
1379
да бирају на основу обавештености.
08:26
When you buyкупити a carауто,
151
494838
1192
Када купујете кола,
08:28
it tellsкаже you how manyмноги
milesмиља perпер gallonгалон to expectочекујте.
152
496054
2611
кажу вам колико километара по литру
можете очекивати.
08:31
Who knowsзна what to expectочекујте
153
499188
1446
Ко зна шта се може очекивати
08:32
from a degreeстепен say, in CanadianKanadski StudiesStudije.
154
500658
3714
од дипломе, рецимо, из канадских студија.
08:36
There is suchтаква a thing, by the way.
155
504806
1659
Иначе, тако нешто постоји.
08:40
What if there was an appапликација for that?
156
508989
2055
Шта ако би постојала апликација за то?
08:46
One that linkedповезано up the costтрошак of a majorглавни
to the expectedочекиван incomeприход.
157
514402
4868
Апликација која би повезала цене
предмета студија са очекиваном зарадом.
08:52
Let's call it Income-BasedDohodovna TuitionŠkolarinu or IBTIBT.
158
520208
2366
Назовимо то „школарина
заснована на приходу“ или ШЗП.
08:54
One of you make this.
159
522598
1522
Неко од вас нека је направи.
08:56
(LaughterSmeh)
160
524144
1539
(Смех)
08:57
DiscoverOtkriti your realityреалност.
161
525707
1732
Откријте своју стварност.
08:59
(LaughterSmeh)
162
527463
2309
(Смех)
09:01
There are threeтри advantagesпредности,
163
529796
1429
Постоји три предности,
09:03
threeтри benefitsПредности to Income-BasedDohodovna TuitionŠkolarinu.
164
531249
2681
три користи од „школарине
засноване на приходу“.
09:07
Any userкорисник can figureфигура out
165
535232
1889
Сваки корисник може да израчуна
09:09
how much moneyновац he or she will make
from a givenдато collegeколеџ and majorглавни.
166
537145
3204
колико ће новца зарадити
од неког факултета или предмета студија.
09:13
SuchTakva informedинформисани usersкорисници
167
541105
1342
Није вероватно да ће такви
информисани корисници
09:14
are unlikelyмало вероватно to fallпасти victimжртва
to the huckster'shuckster je ploysmicalica,
168
542471
3945
постати жртве продајних тактика,
09:18
to the salesпродаја pitchпитцх.
169
546440
1410
рекламних превара.
Такође, међутим, и да би мудро бирали.
09:19
But alsoтакође to chooseизаберите wiselyмудро.
170
547874
1706
09:21
Why would anybodyбило ко payплатите more for collegeколеџ
171
549604
2402
Зашто би неко платио за факултет
09:24
than let's say, 15 percentпроценат
of the additionaldodatne incomeприход they earnzaradi?
172
552030
3026
више од, рецимо, 15 посто
од додатног прихода који зарађују?
Постоји још једна корист
од „школарине заснованe на приходу“.
09:29
There's a secondдруго benefitкористи
to Income-BasedDohodovna TuitionŠkolarinu.
173
557040
2716
09:31
By tyingvezivanje the costтрошак to the incomeприход,
174
559780
2960
Повезивањем трошкова за приход,
09:34
collegeколеџ administratorsадминистратори would be forcedприсиљен
to manageуправљати costsтрошкови better,
175
562764
4421
факултетска управа ће бити приморана
да боље уреди цене,
09:39
to find innovativeиновативан waysначини to do so.
176
567209
2340
да нађе иновативне начине да то учини.
09:41
For instanceпример,
177
569573
1154
На пример,
09:42
all of you studentsстуденти here payплатите roughlyгрубо
the sameисти tuitionškolarinu for everyсваки majorглавни.
178
570751
4060
сви ви студенти овде плаћате отприлике
исту цену за сваки главни предмет.
09:47
That is manifestlyprvenstveno unfairNije fer,
and should changeпромена.
179
575478
4047
То очигледно није поштено
и треба да се промени.
09:52
An engineeringинжењеринг studentученик usesкористи more resourcesресурса
180
580295
3921
Студент инжењерства користи више ресурса,
09:56
and facilitiesобјеката and labsлабораторије and facultyфакултет
181
584240
2409
просторијa, лабораторијa и особља
09:58
than a philosophyфилозофија studentученик.
182
586673
1678
од студента филозофије.
10:01
But the philosophyфилозофија studentученик,
as a consequenceпоследица,
183
589581
2104
Међутим, студент филозофије, као резултат,
10:03
is subsidizingсубвенционисање the engineeringинжењеринг studentученик.
184
591709
2190
финансира студента инжењерства,
10:06
Who then, by the way,
goesиде on and earnszarađuje more moneyновац.
185
594300
2691
који, иначе, настави даље
и заради више новца.
10:09
Why should two people
buyкупити the sameисти productпроизвод,
186
597015
3707
Зашто би двоје људи купило исти производ,
10:12
payплатите the sameисти,
187
600746
1175
платили исто,
али једна особа добија
половину или трећину услуге?
10:13
but one personособа receiveпримити
halfпола or a thirdтрећи of the serviceуслуга.
188
601945
2777
10:18
In factчињеница, collegeколеџ gradsdiplomaca, some majorsvelikima,
189
606448
4071
Заправо, факултетски дипломци,
неки предмети студија,
10:22
payплатите 25 percentпроценат of theirњихова incomeприход
servicingсервисирање theirњихова studentученик debtдуг,
190
610543
3620
плаћају 25 посто од свог прихода
због студентског дуга,
10:26
while othersдруги payплатите fiveпет percentпроценат.
191
614187
1673
док неки плаћају пет посто.
Та неједнакост би се окончала
10:29
That kindкинд if inequitynejednakost would endкрај
when majorsvelikima are pricedrazumne cene more correctlyисправно.
192
617510
4516
када би се на прави начин
одредиле цене за студијске програме.
10:35
Now of courseкурс, all this dataподаци --
193
623042
2159
Наравно, сви ови подаци...
10:37
and one of you is going to do this, right?
194
625225
2074
а неко од вас ће то учинити, зар не?
Сви ови подаци се морају лепо осмислити,
10:39
All this dataподаци has to be well designedдизајниран,
195
627323
1847
можда проћи ревизију
јавних књиговодствених фирми
10:41
maybe auditedrevizije by publicјавно accountingračunovodstvo firmsфирме
196
629194
2098
10:43
to avoidизбегавајте statisticalстатистички liesлажи.
197
631316
1952
да би се избегле статистичке лажи.
10:45
We know about statisticsстатистике, right?
198
633292
1845
Знамо за статистику, зар не?
Међутим, нека је то тако,
10:48
But be that as it mayможе,
199
636766
1223
10:50
the thirdтрећи and biggestнајвеће benefitкористи
of Income-BasedDohodovna TuitionŠkolarinu,
200
638013
4381
трећа и највећа корист
од „школарине засноване на приходу“
10:54
is it would freeбесплатно AmericansAmerikanci from the fearбојати се
and the factчињеница of financialфинансијски ruinрушење
201
642418
5429
јесте ослобађање Американаца од страха
и од чињенице финансијске пропасти
10:59
because they boughtкупио a defectiveNeispravan productпроизвод.
202
647871
2166
јер су купили робу са грешком.
11:02
PerhapsMožda, in time,
203
650813
2319
Можда ће, временом,
11:05
youngмлади and oldстари AmericansAmerikanci mayможе rediscoverponovo otkrije,
204
653156
2248
млади и стари Американци поново открити,
11:07
as the gentlemanгосподо said earlierраније,
205
655428
2197
као што је господин рекао раније,
11:09
theirњихова curiosityрадозналост, theirњихова love of learningучење --
206
657649
2039
своју радозналост, љубав за учењем,
почети да студирају оно што воле,
11:11
beginзапочети to studyстудија what they love,
207
659712
1437
волети оно што студирају,
11:13
love what they studyстудија,
208
661173
1179
11:14
followпратити theirњихова passionстраст ...
209
662376
1383
пратити своју страст,
11:16
gettingдобијања stimulatedстимулисано by theirњихова intelligenceинтелигенција,
210
664577
2469
постати стимулисани
сопственом интелигенцијом,
11:19
followпратити pathsстазе of inquiryупит
that they really want to.
211
667070
3437
пратити пут истраживања
који заиста желе да прате.
11:22
After all, it was EricEric and KevinKevin,
212
670848
4450
На крају крајева, баш су Ерик и Кевин
11:27
two yearsгодине agoпре,
213
675322
1168
пре две године,
11:29
just exactlyбаш тако these kindsврсте of youngмлади menмушкарци,
214
677498
3432
управо овакви млади људи,
11:32
who promptedупитано me and workedрадио је with me,
215
680954
2022
они који су ме покренули и радили са мном,
11:35
and still do,
216
683000
1561
а још увек то чине,
11:36
in the studyстудија of indebtedzahvalan
studentsстуденти in AmericaAmerika.
217
684585
3686
на проучавању
задужених студената у Америци.
11:41
Thank you for your attentionпажњу.
218
689272
1531
Хвала вам на пажњи.
11:42
(ApplauseAplauz)
219
690827
4564
(Аплауз)
Translated by Tijana Mihajlović
Reviewed by Ivana Krivokuća

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sajay Samuel - Educator
Professor Sajay Samuel's proposal to reduce the burden of student loans is part of his larger preoccupation with thinking beyond the conventional categories of economics and ecology.

Why you should listen

Sajay Samuel is an award winning professor of accounting at the Smeal College of Business at Penn State University. He has organized seminars and lectured widely in Europe and elsewhere on a range of topics, including science and technology, the political economy of professions and decision theory.

Samuel received his Masters in Accounting and Ph.D in Business Administration from Penn State University in 1990 and 1995 respectively. Since then he has taught management accounting and related subjects to undergraduates, graduates, MBAs and Executives over assignments that included stints at Bucknell University and the University of Connecticut. He returned to Penn State in 2003 and now teaches a capstone course to all undergraduate business majors titled, "Business and Industry Analysis."

Samuel was awarded the 2006 Lester J. Shonto Faculty Award for Excellence in Accounting Education. Dr. Samuel's research has been published in such scholarly journals as Accounting, Organizations and Society, Administration Science Quarterly and Symbolic Interaction. His most recent work on accounting, technology and on the history of ideas, has appeared in three articles in the Encyclopedia of Science, Technology and Ethics (2005). His current research aims at clarifying the political implications of accounting practice. His studies in this area concern the political significance of administrative agencies and professional associations in liberal democratic polities. He has presented the early fruits of this work in France, Italy, Germany and England.

More profile about the speaker
Sajay Samuel | Speaker | TED.com