ABOUT THE SPEAKER
Sal Khan - Educator and social entrepreneur
In 2004, Sal Khan, a hedge fund analyst, began making math tutorials for his cousins. Twelve years later, Khan Academy has more than 42 million registered users from 190 countries, with tutorials on subjects from basic math through economics, art history, computer science, health, medicine and more.

Why you should listen

Salman "Sal" Khan is the founder and chief executive officer of Khan Academy, a not-for-profit with a mission of providing a free, world-class education for anyone, anywhere.

Khan Academy started as a passion project in 2004. Khan's cousin was struggling with math, so he tutored her remotely and posted educational videos on YouTube. So many people watched the videos that eventually Khan quit his job at a hedge fund and pursued Khan Academy full time. Today Khan Academy has more than 100 employees in Mountain View, California. Khan Academy believes learners of all ages should have unlimited access to free educational content they can master at their own pace. Its resources cover preschool through early college education, including math, grammar, biology, chemistry, physics, economics, finance and history. Additionally, Khan Academy offers free personalized SAT test prep in partnership with the test developer, the College Board. More than 42 million registered users access Khan Academy in dozens of languages across 190 countries.

Khan has been profiled by "60 Minutes," featured on the cover of Forbes, and recognized as one of TIME’s "100 Most Influential People in the World." In his book, The One World Schoolhouse: Education Reimagined, Sal outlines his vision for the future of education.

Khan holds three degrees from MIT and an MBA from Harvard Business School.

More profile about the speaker
Sal Khan | Speaker | TED.com
TED Talks Live

Sal Khan: Let's teach for mastery -- not test scores

Salman Khan: Laten we het lesgeven richten op beheersing -- niet op toetscijfers

Filmed:
3,654,589 views

Zou jij een huis willen bouwen op een onafgewerkte fundering? Natuurlijk niet. Waarom worden leerlingen dan door het onderwijsstelsel gehaast, terwijl ze niet altijd de basis hebben opgepikt? Ja, het is lastig, maar docent Sal Khan deelt zijn plan om van leerlingen die moeite hebben, onderzoekers te maken door ze te helpen vakken op hun eigen tempo te beheersen.
- Educator and social entrepreneur
In 2004, Sal Khan, a hedge fund analyst, began making math tutorials for his cousins. Twelve years later, Khan Academy has more than 42 million registered users from 190 countries, with tutorials on subjects from basic math through economics, art history, computer science, health, medicine and more. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I'm here todayvandaag to talk about
the two ideasideeën that,
0
954
2926
Ik ben hier vandaag
om over twee ideeën te praten die,
00:15
at leastminst basedgebaseerde on
my observationswaarnemingen at KhanKhan AcademyAcademie,
1
3904
2358
althans gebaseerd op mijn observaties
bij de Khan Academy,
00:18
are kindsoort of the corekern,
or the keysleutel leveragehefboomwerking pointspoints for learningaan het leren.
2
6286
3878
een beetje de kern zijn,
of de belangrijkste punten voor het leren.
00:22
And it's the ideaidee of masterymeesterschap
3
10188
2016
Dat is het idee van perfecte beheersing
00:24
and the ideaidee of mindsetmanier van denken.
4
12228
1785
en dat van de mindset.
Dit zag ik al snel
toen ik met mijn neefjes werkte.
00:26
I saw this in the earlyvroeg daysdagen
workingwerkend with my cousinsneven en nichten.
5
14037
2834
Veel van hen hadden aanvankelijk
problemen met wiskunde,
00:28
A lot of them were havingmet troublemoeite
with mathwiskunde at first,
6
16895
2480
00:31
because they had all of these gapshiaten
accumulatedgeaccumuleerde in theirhun learningaan het leren.
7
19399
3054
omdat ze door allerlei tekorten
leerachterstand hadden opgelopen.
Daardoor kwamen ze op een
gegeven moment in een algebrales
00:34
And because of that, at some pointpunt
they got to an algebraalgebra classklasse
8
22477
2989
00:37
and they mightmacht have been a little bitbeetje
shakywankel on some of the pre-algebrapre algebra,
9
25490
3402
met wat tekorten
in de beginselen van algebra,
00:40
and because of that, they thought
they didn't have the mathwiskunde genegen.
10
28916
3445
en dachten daarom dat ze
geen wiskundeknobbel hadden.
00:44
Or they'dze zouden get to a calculuscalculus classklasse,
11
32385
1663
Of bij differentiaalrekening
00:46
and they'dze zouden be a little bitbeetje
shakywankel on the algebraalgebra.
12
34072
2762
zouden ze dan wat moeite hebben
met de algebra.
00:48
I saw it in the earlyvroeg daysdagen
13
36858
1570
Ik zag het al vroeg,
00:50
when I was uploadinguploaden
some of those videosvideos on YouTubeYouTube,
14
38452
3528
toen ik een aantal van die video's
op YouTube plaatste
00:54
and I realizedrealiseerde that people
who were not my cousinsneven en nichten were watchingkijken.
15
42004
3277
en ik me realiseerde dat er mensen keken
die niet mijn neefjes waren.
00:57
(LaughterGelach)
16
45305
1865
(Gelach)
00:59
And at first, those commentsopmerkingen
were just simpleeenvoudig thank-yousThank-yous.
17
47194
3866
Aanvankelijk waren de reacties
slechts simpele bedankjes.
01:03
I thought that was a prettymooi biggroot dealtransactie.
18
51084
1969
Voor mij betekende het erg veel.
Ik weet niet hoeveel tijd
jullie aan YouTube besteden.
01:05
I don't know how much time
you all spendbesteden on YouTubeYouTube.
19
53077
2452
01:07
MostDe meeste of the commentsopmerkingen are not "Thank you."
20
55553
2087
De meeste reacties zijn niet "Bedankt."
01:09
(LaughterGelach)
21
57664
1457
(Gelach)
01:11
They're a little edgiermeer edgier than that.
22
59145
1638
Ze zijn vaak wat scherper.
01:12
But then the commentsopmerkingen
got a little more intenseintens,
23
60807
2431
Maar later werden de reacties
een stukje steviger,
01:15
studentstudent after studentstudent sayinggezegde
that they had growngegroeid up not likingsmaak mathwiskunde.
24
63262
4456
allerlei studenten die zeiden
wiskunde niet leuk te vinden.
Het werd steeds lastiger naarmate
de onderwerpen meer gevorderd werden.
01:19
It was gettingkrijgen difficultmoeilijk as they got
into more advancedgevorderd mathwiskunde topicstopics.
25
67742
3199
01:22
By the time they got to algebraalgebra,
26
70965
1528
Toen ze bij algebra aankwamen,
zaten er zoveel gaten in hun kennis,
dat ze er niet mee konden omgaan
01:24
they had so manyveel gapshiaten in theirhun knowledgekennis
they couldn'tkon het niet engagebezighouden with it.
27
72517
3328
en dachten dat ze
geen wiskundeknobbel hadden.
01:27
They thought they didn't
have the mathwiskunde genegen.
28
75869
2073
01:29
But when they were a bitbeetje olderouder,
29
77966
1480
Maar toen ze wat ouder waren,
01:31
they tooknam a little agencyagentschap
and decidedbeslist to engagebezighouden.
30
79470
2243
namen ze het heft in eigen handen.
Ze vonden hulpmiddelen als Khan Academy,
01:33
They foundgevonden resourcesmiddelen like KhanKhan AcademyAcademie
31
81737
1852
konden zo de achterstand inhalen
en de concepten onder de knie krijgen.
01:35
and they were ablein staat to fillvullen in those gapshiaten
and mastermeester those conceptsconcepten,
32
83613
3150
01:38
and that reinforcedversterkte theirhun mindsetmanier van denken
that it wasn'twas niet fixedvast;
33
86787
2590
Dat versterkte hun mindset
dat een achterstand niet permanent is:
01:41
that they actuallywerkelijk were capablein staat
of learningaan het leren mathematicswiskunde.
34
89401
3565
dat ze in staat waren
wiskunde te leren.
01:44
And in a lot of waysmanieren, this is how
you would mastermeester a lot of things in life.
35
92990
4053
Dat is meestal de manier waarop je
veel dingen in het leven leert.
01:49
It's the way you would
learnleren a martialMartial artkunst.
36
97067
2299
Zo leer je een vechtsport.
01:51
In a martialMartial artkunst, you would
practicepraktijk the whitewit beltriem skillsvaardigheden
37
99390
3166
Eerst oefen je
je witteband-vaardigheden
01:54
as long as necessarynoodzakelijk,
38
102580
1413
zo lang als nodig
01:56
and only when you've masteredonder de knie it
39
104017
1551
en pas als je dat perfect beheerst,
01:57
you would moveverhuizing on to becomeworden a yellowgeel beltriem.
40
105592
2135
ontvang je de gele band.
01:59
It's the way you learnleren
a musicalmusical instrumentinstrument:
41
107751
2071
Zo leer je ook een muziekinstrument:
02:01
you practicepraktijk the basicbasis- piecestuk
over and over again,
42
109846
2294
het basismelodietje oefen je steeds weer,
en pas als je het perfect beheerst
02:04
and only when you've masteredonder de knie it,
43
112164
1588
02:05
you go on to the more advancedgevorderd one.
44
113776
1671
ga je verder met een moeilijker.
02:07
But what we pointpunt out --
45
115471
1340
Maar wat we benadrukken --
02:08
this is not the way a traditionaltraditioneel
academicacademische modelmodel- is structuredgestructureerde,
46
116835
4485
dit is niet de de manier
waarop het traditionele
academische model is gevormd,
02:13
the typetype of academicacademische modelmodel-
that mostmeest of us grewgroeide up in.
47
121344
3335
het type academisch model
waarin de meeste van ons opgroeiden.
In dat traditionele academische model
02:16
In a traditionaltraditioneel academicacademische modelmodel-,
48
124703
1542
02:18
we groupgroep studentsstudenten togethersamen,
usuallydoorgaans by ageleeftijd,
49
126269
2419
delen we leerlingen in groepjes in,
vaak op leeftijd,
02:20
and around middlemidden- schoolschool-,
50
128712
1279
en vanaf de middelbare school,
op leeftijd en niveau,
02:22
by ageleeftijd and perceivedwaargenomen abilityvermogen,
51
130015
1846
02:23
and we shepherdherder them all
togethersamen at the samedezelfde pacetempo.
52
131885
2558
en de leerlingen doen alles
op hetzelfde tempo.
02:27
And what typicallytypisch happensgebeurt,
53
135038
1297
Wat er meestal gebeurt
02:28
let's say we're in a middlemidden- schoolschool-
pre-algebrapre algebra classklasse,
54
136359
2501
-- stel je voor: de eerste pre-algebrales
gaat over exponenten.
02:30
and the currentactueel uniteenheid is on exponentsexponenten,
55
138884
1794
02:32
the teacherleraar will give
a lecturelezing on exponentsexponenten,
56
140702
2190
De leraar geeft uitleg
02:34
then we'llgoed go home, do some homeworkhuiswerk.
57
142916
2285
en de leerlingen maken
dan thuis hun huiswerk.
02:37
The nextvolgende morningochtend-,
we'llgoed reviewbeoordeling the homeworkhuiswerk,
58
145225
2054
De volgende dag
kijken we het huiswerk na,
02:39
then anothereen ander lecturelezing, homeworkhuiswerk,
lecturelezing, homeworkhuiswerk.
59
147303
2348
dan weer uitleg, huiswerk,
uitleg, huiswerk.
02:41
That will continuevoortzetten for about
two or threedrie weeksweken,
60
149675
2261
Dit gaat zo'n twee tot drie weken door,
en dan is er een toets.
02:43
and then we get a testtest.
61
151960
1175
02:45
On that testtest, maybe I get a 75 percentprocent,
62
153159
3318
Ik scoor misschien
75% op die toets,
02:48
maybe you get a 90 percentprocent,
63
156501
1417
jij misschien 90%,
02:49
maybe you get a 95 percentprocent.
64
157942
1984
jij weer 95%.
02:51
And even thoughhoewel the testtest identifiedgeïdentificeerd
gapshiaten in our knowledgekennis,
65
159950
2747
En zelfs al liet die toets
de gaten in onze kennis zien --
02:54
I didn't know 25 percentprocent of the materialmateriaal.
66
162721
1959
ik kende 25% van de stof niet,
02:56
Even the A studentstudent, what was
the fivevijf percentprocent they didn't know?
67
164704
2972
en wat was die 5%
die zelfs de topleerling niet kende? --
02:59
Even thoughhoewel we'vewij hebben identifiedgeïdentificeerd the gapshiaten,
68
167700
1813
zelfs al weten we waar de achterstand is,
03:01
the wholegeheel classklasse will then
moveverhuizing on to the nextvolgende subjectonderwerpen,
69
169537
2538
toch zal de hele klas naar
het volgende onderwerp gaan,
03:04
probablywaarschijnlijk a more advancedgevorderd subjectonderwerpen
that's going to buildbouwen on those gapshiaten.
70
172099
3402
meestal een geavanceerder onderwerp,
precies op die gaten gebaseerd.
03:07
It mightmacht be logarithmslogaritmen
or negativenegatief exponentsexponenten.
71
175525
3373
Misschien logaritmen
of negatieve exponenten.
03:10
And that processwerkwijze continuesblijft,
and you immediatelyper direct startbegin to realizerealiseren
72
178922
3031
En dat proces gaat maar door.
Je realiseert je meteen hoe raar dat is.
03:13
how strangevreemd this is.
73
181977
1175
03:15
I didn't know 25 percentprocent
of the more foundationalfundamenteel thing,
74
183176
2771
Ik kende 25% van de basisstof niet
en nu moet ik verdergaan
met de uitbreiding van die stof.
03:17
and now I'm beingwezen pushedgeduwd
to the more advancedgevorderd thing.
75
185971
2445
03:20
And this will continuevoortzetten for monthsmaanden, yearsjaar,
all the way untiltot at some pointpunt,
76
188440
3712
Dit gaat zo maanden en jaren door
tot op een bepaald moment
03:24
I mightmacht be in an algebraalgebra classklasse
or trigonometryGoniometrie classklasse
77
192176
2440
ik in een les algebra
of trigonometrie zit
03:26
and I hitraken a wallmuur.
78
194640
1257
en ik vast kom te zitten.
03:27
And it's not because algebraalgebra
is fundamentallyfundamenteel difficultmoeilijk
79
195921
2654
Niet omdat algebra
fundamenteel lastig is
03:30
or because the studentstudent isn't brighthelder.
80
198599
3992
of omdat de leerling niet slim is.
03:34
It's because I'm seeingziend an equationvergelijking
and they're dealingomgang with exponentsexponenten
81
202615
3311
Het is omdat ik een vergelijking zie
met exponenten erin
03:37
and that 30 percentprocent
that I didn't know is showingtonen up.
82
205950
2729
en die 30% die ik niet kende,
heb ik nu juist nodig.
03:40
And then I startbegin to disengagelosraken.
83
208703
2829
En ik begin me terug te trekken.
03:44
To appreciateop prijs stellen how absurdabsurd that is,
84
212469
3426
Om in te zien hoe absurd dat is,
stel je eens voor dat we andere dingen
in het leven zo deden.
03:47
imaginestel je voor if we did other things
in our life that way.
85
215919
2745
03:51
Say, home-buildinghuis-gebouw.
86
219124
1454
Een huis bouwen, bijvoorbeeld.
03:52
(LaughterGelach)
87
220602
2673
(Gelach)
03:56
So we bringbrengen in the contractoraannemer and say,
88
224878
3394
We huren een aannemer en zeggen:
"Ons is verteld dat je twee weken hebt
om de fundering te leggen.
04:00
"We were told we have
two weeksweken to buildbouwen a foundationfundament.
89
228296
2548
04:02
Do what you can."
90
230868
1336
Doe wat je kan."
04:04
(LaughterGelach)
91
232228
2303
(Gelach)
04:06
So they do what they can.
92
234985
1792
Dus doen ze wat ze kunnen.
04:08
Maybe it rainsregens.
93
236801
1156
Misschien regent het.
04:09
Maybe some of the suppliesbenodigdheden don't showtonen up.
94
237981
1969
Misschien missen ze wat bouwmaterialen.
04:11
And two weeksweken laterlater,
the inspectorinspecteur comeskomt, lookslooks around,
95
239974
3310
En twee weken later
komt de inspecteur, die kijkt rond,
04:15
sayszegt, "OK, the concretebeton
is still wetNAT right over there,
96
243308
2665
zegt: "Oké, het beton is hier nog wat nat,
04:17
that part'sdeel de not quiteheel up to codecode ...
97
245997
1852
daar is het nog niet helemaal goed...
04:20
I'll give it an 80 percentprocent."
98
248838
1358
Ik geef hem 80%."
04:22
(LaughterGelach)
99
250220
1064
(Gelach)
Jij zegt: "Top! Dat is een 6.
Laten we de begane grond bouwen."
04:23
You say, "Great! That's a C.
Let's buildbouwen the first floorverdieping."
100
251308
2735
04:26
(LaughterGelach)
101
254067
1018
(Gelach)
04:27
SameDezelfde thing.
102
255109
1154
Zelfde riedeltje.
04:28
We have two weeksweken, do what you can,
inspectorinspecteur showsshows up, it's a 75 percentprocent.
103
256287
3839
We hebben twee weken, doe wat je kan,
inspecteur komt, score van 75%.
04:32
Great, that's a D-plusD-plus.
104
260150
1159
Geweldig, een zes min.
04:33
SecondTweede floorverdieping, thirdderde floorverdieping,
105
261333
1246
Eerste, tweede verdieping,
04:34
and all of a suddenplotseling,
while you're buildinggebouw the thirdderde floorverdieping,
106
262603
2778
en plotseling, bij de derde verdieping,
stort het hele bouwsel in.
04:37
the wholegeheel structurestructuur collapsesinstort.
107
265405
1436
En als je reageert
zoals meestal in het onderwijs
04:38
And if your reactionreactie is the reactionreactie
you typicallytypisch have in educationonderwijs,
108
266865
3244
of zoals veel mensen,
04:42
or that a lot of folksmensen have,
109
270133
1341
zeg je dat we misschien
een slechte aannemer hadden
04:43
you mightmacht say, maybe
we had a badslecht contractoraannemer,
110
271498
2106
of dat er meer of
betere inspectie nodig was.
04:45
or maybe we needednodig better inspectioninspectie
or more frequentveel voorkomend inspectioninspectie.
111
273628
3093
Maar wat in feite
niet werkte, was het proces.
04:48
But what was really brokengebroken
was the processwerkwijze.
112
276745
2249
04:51
We were artificiallykunstmatig constrainingbeperken
how long we had to something,
113
279018
3029
We perkten kunstmatig in
hoeveel tijd we voor iets hadden,
waardoor de uitkomst
zo goed als zeker variabel is,
04:54
prettymooi much ensuringervoor te zorgen a variablevariabele outcomeresultaat,
114
282071
2373
04:56
and we tooknam the troublemoeite of inspectinginspecteren
and identifyingidentificeren those gapshiaten,
115
284468
3524
en we namen de moeite de achterstand
te inspecteren en te identificeren,
05:00
but then we builtgebouwd right on toptop of it.
116
288016
1933
en daarop zijn we dan gaan bouwen.
05:01
So the ideaidee of masterymeesterschap learningaan het leren
is to do the exactexact oppositetegenover.
117
289973
2937
Het idee van beheersing is
om het tegenovergestelde te doen.
05:04
InsteadIn plaats daarvan of artificiallykunstmatig
constrainingbeperken, fixingvaststelling
118
292934
2468
In plaats van kunstmatig beperken
en vaststellen wanneer en hoe lang
je aan iets werkt,
05:07
when and how long you work on something,
119
295426
1988
05:09
prettymooi much ensuringervoor te zorgen
that variablevariabele outcomeresultaat,
120
297438
2218
met zeker een variabele uitkomst,
05:11
the A, B, C, D, F --
121
299680
1673
een 10, een 9, een 8, een 7 --
05:13
do it the other way around.
122
301980
1484
doe het andersom.
Wat variabel is, is wanneer en hoe lang
05:15
What's variablevariabele is when and how long
123
303844
1792
05:17
a studentstudent actuallywerkelijk has
to work on something,
124
305660
2094
een leerling echt aan iets moet werken,
05:19
and what's fixedvast is that
they actuallywerkelijk mastermeester the materialmateriaal.
125
307778
3247
en wat vaststaat is dat ze de stof
perfect moeten beheersen.
05:23
And it's importantbelangrijk to realizerealiseren
126
311445
1651
Het is belangrijk te beseffen
dat dit er niet alleen voor zorgt
dat de leerling de exponenten beter leert,
05:25
that not only will this make the studentstudent
learnleren theirhun exponentsexponenten better,
127
313120
3365
05:28
but it'llhet zal reinforceversterken
the right mindsetmanier van denken musclesspieren.
128
316509
2958
maar het zal ook
de juiste ingesteldheid versterken.
05:31
It makesmerken them realizerealiseren that if you got
20 percentprocent wrongfout on something,
129
319491
3428
Zo realiseren de leerlingen zich dat
als je ergens 20% fout hebt,
05:34
it doesn't mean that you have
a C brandedbranded in your DNADNA somehowhoe dan ook.
130
322943
3389
dat niet betekent dat er
een 6,5 in je DNA gebrand zit.
05:38
It meansmiddelen that you should just
keep workingwerkend on it.
131
326356
2434
Het betekent dat je
eraan moet blijven werken.
05:40
You should have gritGrit;
you should have perseverancevolharding;
132
328814
2492
Je moet doelgericht zijn,
je moet doorzetten.
05:43
you should take agencyagentschap over your learningaan het leren.
133
331330
2141
Je moet het heft in eigen handen nemen.
Nu zullen veel sceptici zeggen dat
dit filosofisch gezien allemaal
05:45
Now, a lot of skepticssceptici mightmacht say,
well, hey, this is all great,
134
333908
2990
05:48
philosophicallyfilosofisch, this wholegeheel ideaidee
of mastery-basedmeesterschap gebaseerde learningaan het leren
135
336922
2721
leuk en aardig is, dat hele idee
van leren tot beheersing
05:51
and its connectionverbinding to mindsetmanier van denken,
136
339667
1436
en de juiste instelling,
dat leerlingen zelf het heft
in eigen handen nemen.
05:53
studentsstudenten takingnemen agencyagentschap
over theirhun learningaan het leren.
137
341127
2099
05:55
It makesmerken a lot of sensezin,
but it seemslijkt impracticalonuitvoerbaar.
138
343250
3135
Het klinkt logisch,
maar het lijkt onpraktisch.
05:58
To actuallywerkelijk do it, everyelk studentstudent
would be on theirhun owneigen trackspoor.
139
346409
3397
Om het te doen, moet elke leerling
zijn eigen weg gaan.
06:01
It would have to be personalizedgepersonaliseerde,
140
349830
1624
Het moet worden gepersonaliseerd,
06:03
you'dje zou have to have privateprivaat tutorsdocenten
and worksheetswerkbladen for everyelk studentstudent.
141
351478
3182
het vereist privémentoren
en werkschema's voor elke leerling.
06:06
And these aren'tzijn niet newnieuwe ideasideeën --
142
354684
1499
Dit zijn geen nieuwe ideeën --
dit waren 100 jaar geleden
experimenten in Winnetka, Illinois,
06:08
there were experimentsexperimenten
in WinnetkaWinnetka, IllinoisIllinois, 100 yearsjaar agogeleden,
143
356207
2826
06:11
where they did mastery-basedmeesterschap gebaseerde learningaan het leren
and saw great resultsuitslagen,
144
359057
2818
waar deze vorm van leren
geweldige resultaten bracht,
06:13
but they said it wouldn'tzou het niet scaleschaal
because it was logisticallylogistiek difficultmoeilijk.
145
361899
3297
maar het lukte niet op grote schaal,
omdat dat logistiek lastig was.
06:17
The teacherleraar had to give differentverschillend
worksheetswerkbladen to everyelk studentstudent,
146
365220
2907
De docent moest elke student
een ander werkschema
en persoonlijke feedback geven.
06:20
give on-demandop aanvraag assessmentsevaluaties.
147
368151
1288
06:21
But now todayvandaag, it's no longerlanger impracticalonuitvoerbaar.
148
369463
2261
Maar nu is dat niet langer onpraktisch.
06:23
We have the toolsgereedschap to do it.
149
371748
1366
We hebben de juiste middelen.
06:25
StudentsStudenten see an explanationuitleg
at theirhun owneigen time and pacetempo?
150
373138
2595
Studenten een uitleg tonen
in hun eigen tijd en tempo?
06:27
There's on-demandop aanvraag videovideo- for that.
151
375757
1595
Daar zijn video's voor.
06:29
They need practicepraktijk? They need feedbackterugkoppeling?
152
377376
2072
Oefening nodig? Feedback nodig?
06:31
There's adaptiveaangepaste exercisesoefeningen
readilygemakkelijk availablebeschikbaar for studentsstudenten.
153
379472
4440
Er zijn veel voorbeeldopdrachten
beschikbaar voor leerlingen.
06:36
And when that happensgebeurt,
all sortssoorten of neatnetjes things happengebeuren.
154
384311
2594
En als dat gebeurt,
beginnen er veel mooie dingen.
06:38
One, the studentsstudenten can actuallywerkelijk
mastermeester the conceptsconcepten,
155
386929
2773
Ten eerste beheersen leerlingen
de concepten perfect,
06:41
but they're alsoook buildinggebouw
theirhun growthgroei mindsetmanier van denken,
156
389726
2195
maar ontwikkelen ook
een instelling van groeien,
06:43
they're buildinggebouw gritGrit, perseverancevolharding,
157
391945
1797
ze worden doelgericht, volhardend,
06:45
they're takingnemen agencyagentschap over theirhun learningaan het leren.
158
393766
2023
nemen het heft in eigen hand.
06:47
And all sortssoorten of beautifulmooi things
can startbegin to happengebeuren
159
395813
2557
Allerlei mooie dingen
kunnen zo gebeuren in de klas.
06:50
in the actualwerkelijk classroomklas.
160
398394
1636
06:52
InsteadIn plaats daarvan of it beingwezen focusedgefocust
on the lecturelezing,
161
400054
2058
In plaats van gericht zijn op de les,
06:54
studentsstudenten can interactop elkaar inwerken with eachelk other.
162
402136
1818
is er interactie tussen leerlingen.
Zo kunnen ze beter worden in de leerstof.
06:55
They can get deeperdiepere masterymeesterschap
over the materialmateriaal.
163
403978
2158
Ze kunnen simulaties maken,
Socratische dialogeren.
06:58
They can go into simulationssimulaties,
SocraticSocratische dialoguedialoog.
164
406160
2353
07:00
To appreciateop prijs stellen what we're talkingpratend about
165
408537
2679
Om in te zien waar we over praten
07:03
and the tragedytragedie of lostde weg kwijt potentialpotentieel here,
166
411240
4047
en hoeveel potentieel
er spijtig genoeg verloren gaat,
07:07
I'd like to give a little bitbeetje
of a thought experimentexperiment.
167
415311
3143
zou ik graag een denkexperiment
uit willen voeren.
07:10
If we were to go 400 yearsjaar
into the pastverleden to WesternWestern EuropeEuropa,
168
418985
5066
Stel we gaan terug naar het West-Europa
van 400 jaar geleden.
07:16
whichwelke even then, was one of the more
literateLiterate partsonderdelen of the planetplaneet,
169
424075
3164
Dat was toen al zeer geletterd
vergeleken met de rest van de wereld,
07:19
you would see that about 15 percentprocent
of the populationbevolking knewwist how to readlezen.
170
427263
3727
Ongeveer 15% van de bevolking
kon toen lezen.
07:23
And I suspectverdachte that if you askedgevraagd someoneiemand
who did know how to readlezen,
171
431556
3638
Ik vermoed dat wanneer je toen
aan iemand die kon lezen,
bijvoorbeeld een geestelijke,
zou vragen:
07:27
say a memberlid of the clergygeestelijken,
172
435218
1896
07:29
"What percentagepercentage of the populationbevolking
do you think is even capablein staat of readinglezing?"
173
437138
3612
"Hoeveel procent van de bevolking
is volgens u in staat tot lezen?",
07:32
They mightmacht say, "Well,
with a great educationonderwijs systemsysteem,
174
440774
3561
ze dan zouden zeggen: "Nou,
met een sterk onderwijsstelsel,
07:36
maybe 20 or 30 percentprocent."
175
444359
2244
zo'n 20 of 30%."
Maar als je doorspoelt naar vandaag
07:39
But if you fastsnel forwardvooruit to todayvandaag,
176
447424
1587
07:41
we know that that predictionvoorspelling
would have been wildlyWild pessimisticpessimistisch,
177
449035
3015
weten we dat zo'n voorspelling
zeer pessimistisch zou zijn.
07:44
that prettymooi closedichtbij to 100 percentprocent
of the populationbevolking is capablein staat of readinglezing.
178
452074
4125
Bijna 100% van de bevolking
is in staat tot lezen.
Maar als ik jullie
een soortgelijke vraag zou stellen:
07:48
But if I were to askvragen you
a similarsoortgelijk questionvraag:
179
456223
2551
07:51
"What percentagepercentage of the populationbevolking
do you think is capablein staat
180
459494
3539
"Hoeveel procent
van de bevolking beheerst
volgens jullie
perfect differentiaalrekening
07:55
of trulywerkelijk masteringMastering calculuscalculus,
181
463057
2873
of begrijpt organische scheikunde,
07:57
or understandingbegrip organicbiologisch chemistrychemie,
182
465954
3013
08:00
or beingwezen ablein staat to contributebijdragen
to cancerkanker researchOnderzoek?"
183
468991
3286
of is in staat bij te dragen
aan onderzoek naar kanker?"
Veel van jullie zouden zeggen: "Nou,
met een goed onderwijsstelsel,
08:04
A lot of you mightmacht say, "Well,
with a great educationonderwijs systemsysteem,
184
472301
2897
08:07
maybe 20, 30 percentprocent."
185
475222
2022
misschien zo'n 20, 30%."
Maar wat als die schatting
gebaseerd is
08:09
But what if that estimateschatting
186
477778
1313
08:11
is just basedgebaseerde on your owneigen experienceervaring
in a non-masteryniet-meesterschap frameworkkader,
187
479115
3387
op je eigen ervaring
in omgevingen niet gericht op beheersing,
08:14
your owneigen experienceervaring with yourselfjezelf
or observingobserveren your peerscollega 's,
188
482526
2832
je ervaringen met jezelf
of het observeren van klasgenoten,
08:17
where you're beingwezen pushedgeduwd
at this setreeks pacetempo throughdoor classesklassen,
189
485382
2789
waar je op een bepaalde snelheid
door de lessen moet gaan
en zo leerachterstand oploopt.
08:20
accumulatingaccumuleren all these gapshiaten?
190
488195
1339
08:21
Even when you got that 95 percentprocent,
191
489558
1641
Zelfs al haal je 95%,
08:23
what was that fivevijf percentprocent you missedgemiste?
192
491223
1812
welke 5% had je dan fout?
De achterstanden stapelen zich op --
totdat bij een gevorderd vak
08:25
And it keepshoudt accumulatingaccumuleren --
you get to an advancedgevorderd classklasse,
193
493059
2727
je plots vast komt te zitten en zegt,
08:27
all of a suddenplotseling you hitraken a wallmuur and say,
194
495810
1872
"Onderzoeker zijn is niet
voor mij weggelegd:
08:29
"I'm not meantbedoelde to be a cancerkanker researcheronderzoeker;
195
497706
2003
noch fysicus, noch wiskundige."
08:31
not meantbedoelde to be a physicistnatuurkundige;
not meantbedoelde to be a mathematicianwiskundige."
196
499733
2928
Ik verwacht dat dit het geval is,
08:34
I suspectverdachte that that actuallywerkelijk is the casegeval,
197
502685
1977
08:36
but if you were allowedtoegestaan to be operatingbedrijfs-
in a masterymeesterschap frameworkkader,
198
504686
3826
maar als je kon leren
onder een beheersingssysteem,
als je het heft in eigen handen kon nemen,
08:40
if you were allowedtoegestaan to really
take agencyagentschap over your learningaan het leren,
199
508536
3417
08:43
and when you get something wrongfout,
200
511977
1596
en als je iets fout had,
08:45
embraceomhelzing it -- viewuitzicht that failuremislukking
as a momentmoment of learningaan het leren --
201
513597
2792
omarm het -- zie dat falen
als een leermoment --
08:48
that numberaantal, the percentprocent
that could really mastermeester calculuscalculus
202
516413
3957
ligt het percentage
dat de differentiaalrekening
of organische scheikunde
perfect beheerst,
08:52
or understandbegrijpen organicbiologisch chemistrychemie,
203
520394
1760
08:54
is actuallywerkelijk a lot closerdichterbij to 100 percentprocent.
204
522178
2502
in wezen veel dichter bij 100%.
08:57
And this isn't even just a "niceleuk to have."
205
525601
2857
Dit systeem is niet zomaar
een leuke extraatje.
09:01
I think it's a socialsociaal imperativegebiedende wijs.
206
529019
2063
Het is een sociale vereiste.
09:03
We're exitingafsluiten what you could call
the industrialindustrieel ageleeftijd
207
531511
3851
Het industriële tijdperk
zijn we achter ons aan het laten
09:07
and we're going into
this informationinformatie revolutionrevolutie.
208
535386
3804
en we komen terecht
in een informatierevolutie.
Het is duidelijk
dat er dingen gebeuren.
09:11
And it's clearduidelijk that some
things are happeninggebeurtenis.
209
539646
2174
In de industrietijd
was de samenleving een piramide.
09:13
In the industrialindustrieel ageleeftijd,
societymaatschappij was a pyramidpiramide.
210
541844
2113
09:15
At the basebaseren of the pyramidpiramide,
you needednodig humanmenselijk laborarbeid.
211
543981
4652
Onderaan was menselijke arbeid nodig.
09:21
In the middlemidden- of the pyramidpiramide,
you had an informationinformatie processingverwerken,
212
549085
3333
In het midden bevond zich
de informatieverwerking,
09:24
a bureaucracybureaucratie classklasse,
213
552442
1598
een bureaucratische klasse,
09:26
and at the toptop of the pyramidpiramide,
you had your ownerseigenaren of capitalhoofdstad
214
554064
3674
en bovenaan de piramide
stonden de eigenaren van kapitaal
09:29
and your entrepreneursondernemers
215
557762
1999
en de ondernemers
09:31
and your creativecreatief classklasse.
216
559785
1452
en de creatieve klasse.
09:33
But we know what's happeninggebeurtenis alreadynu al,
217
561904
1796
Maar we weten wat er al gebeurt,
als we terechtkomen
in de informatierevolutie.
09:35
as we go into this informationinformatie revolutionrevolutie.
218
563724
2015
09:37
The bottombodem of that pyramidpiramide,
automationautomatisering, is going to take over.
219
565763
2953
Automatisering neemt
de onderlaag van de piramide over.
09:40
Even that middlemidden- tiertier,
informationinformatie processingverwerken,
220
568740
2325
Zelfs de middenlaag,
informatieverwerking,
09:43
that's what computerscomputers are good at.
221
571089
1626
is waar computers goed in zijn.
09:44
So as a societymaatschappij, we have a questionvraag:
222
572739
1747
Dus als maatschappij hebben we de vraag:
09:46
All this newnieuwe productivityproduktiviteit is happeninggebeurtenis
because of this technologytechnologie,
223
574510
3118
al deze nieuwe productiviteit bestaat
dankzij de technologie,
maar wie doet erin mee?
09:49
but who participatesneemt deel aan in it?
224
577652
1330
09:51
Is it just going to be that very toptop
of the pyramidpiramide, in whichwelke casegeval,
225
579006
3195
Wordt het straks slechts de top
van de piramide, met de vraag:
09:54
what does everyoneiedereen elseanders do?
226
582225
1341
wat doet de rest dan?
Wat gaan zij doen?
09:55
How do they operatebedienen?
227
583590
1166
Of doen we iets
dat het nastreven waard is?
09:56
Or do we do something
that's more aspirationalAspirationele?
228
584780
2420
09:59
Do we actuallywerkelijk attemptpoging
to invertomkeren the pyramidpiramide,
229
587581
3110
Zullen we proberen
de piramide om te keren,
10:02
where you have a largegroot creativecreatief classklasse,
230
590715
2001
zodat er een grote creatieve klasse komt,
10:04
where almostbijna everyoneiedereen
can participatedeelnemen as an entrepreneurondernemer,
231
592740
3681
waar bijna iedereen
kan meedoen als ondernemer,
10:08
an artistartiest, as a researcheronderzoeker?
232
596445
1945
als artiest, als onderzoeker?
Ik denk niet dat dit utopisch is.
10:10
And I don't think that this is utopianutopische.
233
598850
1930
Ik denk dat dit is gebaseerd
op het idee dat als mensen
10:12
I really think that this
is all basedgebaseerde on the ideaidee
234
600804
2364
10:15
that if we let people
tapkraan into theirhun potentialpotentieel
235
603192
2184
hun potentieel kunnen gebruiken,
10:17
by masteringMastering conceptsconcepten,
236
605400
1964
door concepten perfect te beheersen,
10:19
by beingwezen ablein staat to exerciseoefening agencyagentschap
over theirhun learningaan het leren,
237
607388
3577
ze het heft in handen kunnen nemen
voor hun eigen leren,
10:22
that they can get there.
238
610989
1342
dat ze dit kunnen bereiken.
10:24
And when you think of it
as just a citizeninwoner of the worldwereld-,
239
612672
4000
Als je er als wereldburger over nadenkt,
10:28
it's prettymooi excitingopwindend.
240
616696
1263
is het vrij opwindend.
10:29
I mean, think about
the typetype of equityeigen vermogen we can we have,
241
617983
2628
Denk aan het vermogen
dat we zouden kunnen hebben,
10:32
and the ratetarief at whichwelke civilizationbeschaving
could even progressvooruitgang.
242
620635
3204
aan hoe snel de beschaving
zich kan ontwikkelen.
10:36
And so, I'm prettymooi optimisticoptimistisch about it.
243
624339
2213
Daar ben ik vrij optimistisch over.
10:38
I think it's going to be
a prettymooi excitingopwindend time to be alivelevend.
244
626576
3563
Ik denk dat het een erg
opwindende tijd wordt om in te leven.
10:42
Thank you.
245
630163
1166
Bedankt.
10:43
(ApplauseApplaus)
246
631353
5477
(Applaus)
Translated by Xander de Vries
Reviewed by Rik Delaet

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sal Khan - Educator and social entrepreneur
In 2004, Sal Khan, a hedge fund analyst, began making math tutorials for his cousins. Twelve years later, Khan Academy has more than 42 million registered users from 190 countries, with tutorials on subjects from basic math through economics, art history, computer science, health, medicine and more.

Why you should listen

Salman "Sal" Khan is the founder and chief executive officer of Khan Academy, a not-for-profit with a mission of providing a free, world-class education for anyone, anywhere.

Khan Academy started as a passion project in 2004. Khan's cousin was struggling with math, so he tutored her remotely and posted educational videos on YouTube. So many people watched the videos that eventually Khan quit his job at a hedge fund and pursued Khan Academy full time. Today Khan Academy has more than 100 employees in Mountain View, California. Khan Academy believes learners of all ages should have unlimited access to free educational content they can master at their own pace. Its resources cover preschool through early college education, including math, grammar, biology, chemistry, physics, economics, finance and history. Additionally, Khan Academy offers free personalized SAT test prep in partnership with the test developer, the College Board. More than 42 million registered users access Khan Academy in dozens of languages across 190 countries.

Khan has been profiled by "60 Minutes," featured on the cover of Forbes, and recognized as one of TIME’s "100 Most Influential People in the World." In his book, The One World Schoolhouse: Education Reimagined, Sal outlines his vision for the future of education.

Khan holds three degrees from MIT and an MBA from Harvard Business School.

More profile about the speaker
Sal Khan | Speaker | TED.com