ABOUT THE SPEAKER
Sal Khan - Educator and social entrepreneur
In 2004, Sal Khan, a hedge fund analyst, began making math tutorials for his cousins. Twelve years later, Khan Academy has more than 42 million registered users from 190 countries, with tutorials on subjects from basic math through economics, art history, computer science, health, medicine and more.

Why you should listen

Salman "Sal" Khan is the founder and chief executive officer of Khan Academy, a not-for-profit with a mission of providing a free, world-class education for anyone, anywhere.

Khan Academy started as a passion project in 2004. Khan's cousin was struggling with math, so he tutored her remotely and posted educational videos on YouTube. So many people watched the videos that eventually Khan quit his job at a hedge fund and pursued Khan Academy full time. Today Khan Academy has more than 100 employees in Mountain View, California. Khan Academy believes learners of all ages should have unlimited access to free educational content they can master at their own pace. Its resources cover preschool through early college education, including math, grammar, biology, chemistry, physics, economics, finance and history. Additionally, Khan Academy offers free personalized SAT test prep in partnership with the test developer, the College Board. More than 42 million registered users access Khan Academy in dozens of languages across 190 countries.

Khan has been profiled by "60 Minutes," featured on the cover of Forbes, and recognized as one of TIME’s "100 Most Influential People in the World." In his book, The One World Schoolhouse: Education Reimagined, Sal outlines his vision for the future of education.

Khan holds three degrees from MIT and an MBA from Harvard Business School.

More profile about the speaker
Sal Khan | Speaker | TED.com
TED Talks Live

Sal Khan: Let's teach for mastery -- not test scores

Salman Khan: "Öğretmek" için öğretelim, sınav sonuçları için değil

Filmed:
3,654,589 views

Bitmemiş bir temel üzerine bir ev yapmayı ister miydiniz? Peki, o zaman öğrencileri neden henüz temel kouları kavramadan hızlı bir eğitim-öğretimden geçiriyoruz? Evet karmaşık bir durum fakat eğitimci Sal Khan çaba içindeki öğrencilerin kendi seviyelerindeki konularda uzmanlaşmalarına yardımcı olarak onları bilim adamlarına dönüştürme planlarını paylaşıyor.
- Educator and social entrepreneur
In 2004, Sal Khan, a hedge fund analyst, began making math tutorials for his cousins. Twelve years later, Khan Academy has more than 42 million registered users from 190 countries, with tutorials on subjects from basic math through economics, art history, computer science, health, medicine and more. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I'm here todaybugün to talk about
the two ideasfikirler that,
0
954
2926
Bugün en azından Khan Akademi'deki
gözlemlerime dayanan,
00:15
at leasten az basedmerkezli on
my observationsgözlemler at KhanHan AcademyAkademi,
1
3904
2358
öğrenmenin âdeta merkezi veya
anahtar noktaları olan
00:18
are kindtür of the coreçekirdek,
or the keyanahtar leverageKaldıraç pointsmakas for learningöğrenme.
2
6286
3878
iki fikre dair konuşmak üzere buradayım.
00:22
And it's the ideaFikir of masteryustalık
3
10188
2016
Biri özümseme düşüncesi,
00:24
and the ideaFikir of mindsetzihniyet.
4
12228
1785
diğeri ise zekâ anlayışı.
00:26
I saw this in the earlyerken daysgünler
workingçalışma with my cousinskuzenler.
5
14037
2834
Bunu kuzenlerimle çalıştığım
ilk günlerde fark ettim.
00:28
A lot of them were havingsahip olan troublesorun
with mathmatematik at first,
6
16895
2480
Öğrenimlerinde
biriken boşluklar olduğu için
00:31
because they had all of these gapsboşluklar
accumulatedbirikmiş in theironların learningöğrenme.
7
19399
3054
birçoğu başlangıçta
matematikte sorun yaşıyordu.
00:34
And because of that, at some pointpuan
they got to an algebracebir classsınıf
8
22477
2989
Dolayısıyla cebire bir yerden
başlamaları gerekiyordu,
00:37
and they mightbelki have been a little bitbit
shakytitrek on some of the pre-algebraöncesi cebir,
9
25490
3402
cebir öncesinde biraz yetersiz
olduklarından dolayı
00:40
and because of that, they thought
they didn't have the mathmatematik genegen.
10
28916
3445
matematik genlerinin
olmadığını düşünüyorlardı.
00:44
Or they'dgittiklerini get to a calculusDiferansiyel ve İntegral Hesap classsınıf,
11
32385
1663
Ya da integral dersine başlayıp
00:46
and they'dgittiklerini be a little bitbit
shakytitrek on the algebracebir.
12
34072
2762
cebirde biraz zayıf olacaklardı.
00:48
I saw it in the earlyerken daysgünler
13
36858
1570
Bunu YouTube'a
00:50
when I was uploadingYükleme
some of those videosvideolar on YouTubeYouTube,
14
38452
3528
videolar yüklediğim ilk günlerde anladım
00:54
and I realizedgerçekleştirilen that people
who were not my cousinskuzenler were watchingseyretme.
15
42004
3277
ve kuzenim olmayanların da
izlediğini fark ettim.
00:57
(LaughterKahkaha)
16
45305
1865
(Gülüşmeler)
00:59
And at first, those commentsyorumlar
were just simplebasit thank-yousteşekkür.
17
47194
3866
İlk başlarda yorumlar
sadece basit teşekkürlerdi.
01:03
I thought that was a prettygüzel bigbüyük dealanlaştık mı.
18
51084
1969
Bunun çok önemli olduğunu düşündüm.
01:05
I don't know how much time
you all spendharcamak on YouTubeYouTube.
19
53077
2452
YouTube'da ne kadar
zaman geçirdiğinizi bilmiyorum.
Yorumların çoğu "Teşekkür" değil.
01:07
MostÇoğu of the commentsyorumlar are not "Thank you."
20
55553
2087
01:09
(LaughterKahkaha)
21
57664
1457
(Gülüşmeler)
01:11
They're a little edgieralıngan than that.
22
59145
1638
Biraz daha cüretkârlar.
01:12
But then the commentsyorumlar
got a little more intenseyoğun,
23
60807
2431
Öte yandan yorumlar
biraz daha yoğunlaştı,
01:15
studentÖğrenci after studentÖğrenci sayingsöz
that they had grownyetişkin up not likingsevme mathmatematik.
24
63262
4456
öğrenciler ardı sıra matematiği
sevmeyerek büyüdüklerini söylüyordu.
01:19
It was gettingalma difficultzor as they got
into more advancedileri mathmatematik topicskonular.
25
67742
3199
İleri matematik konularına geldiklerinde
durum daha da zorlaşıyordu.
01:22
By the time they got to algebracebir,
26
70965
1528
Cebire başlayana kadar
01:24
they had so manyçok gapsboşluklar in theironların knowledgebilgi
they couldn'tcould engagetutmak with it.
27
72517
3328
bilgilerinde bağdaştıramadıkları
birçok boşluk oluyordu.
Matematik genlerinin
olmadığını düşünüyorlardı.
01:27
They thought they didn't
have the mathmatematik genegen.
28
75869
2073
Ancak biraz büyüyünce
01:29
But when they were a bitbit olderdaha eski,
29
77966
1480
işi biraz ele alıp
uğraşmaya karar verdiler.
01:31
they tookaldı a little agencyAjans
and decidedkarar to engagetutmak.
30
79470
2243
01:33
They foundbulunan resourceskaynaklar like KhanHan AcademyAkademi
31
81737
1852
Khan Akademi gibi kaynaklar buldular,
01:35
and they were ableyapabilmek to filldoldurmak in those gapsboşluklar
and masterana those conceptskavramlar,
32
83613
3150
boşluklarını doldurup
bu kavramları öğrenebiliyorlardı
01:38
and that reinforcedtakviyeli theironların mindsetzihniyet
that it wasn'tdeğildi fixedsabit;
33
86787
2590
ve bu akıl yapılarının sabit olmadığını,
01:41
that they actuallyaslında were capableyetenekli
of learningöğrenme mathematicsmatematik.
34
89401
3565
aslında matematiği öğrenme
yetilerinin olduğunu destekledi.
01:44
And in a lot of waysyolları, this is how
you would masterana a lot of things in life.
35
92990
4053
Birçok açıdan hayattaki çoğu şeyi
öğrenme şekliniz böyledir.
01:49
It's the way you would
learnöğrenmek a martialDövüş artSanat.
36
97067
2299
Dövüş sanatı öğrenme yolunuzdur.
01:51
In a martialDövüş artSanat, you would
practiceuygulama the whitebeyaz beltkemer skillsbecerileri
37
99390
3166
Bir dövüş sanatında,
beyaz kuşak hareketlerini
01:54
as long as necessarygerekli,
38
102580
1413
gerekli bir süre çalışırsınız
01:56
and only when you've masteredhakim it
39
104017
1551
ve ancak onda ustalaşınca
01:57
you would movehareket on to becomeolmak a yellowSarı beltkemer.
40
105592
2135
sarı kuşağa geçersiniz.
01:59
It's the way you learnöğrenmek
a musicalmüzikal instrumentEnstrüman:
41
107751
2071
Enstrüman çalmayı öğrenmek de böyledir:
02:01
you practiceuygulama the basictemel pieceparça
over and over again,
42
109846
2294
Temel parçayı tekrar tekrar çalarsınız,
02:04
and only when you've masteredhakim it,
43
112164
1588
ancak onda ustalaşınca
02:05
you go on to the more advancedileri one.
44
113776
1671
daha zoruna geçersiniz.
02:07
But what we pointpuan out --
45
115471
1340
Dikkat çektiğimiz şey şu;
02:08
this is not the way a traditionalgeleneksel
academicakademik modelmodel is structuredyapılandırılmış,
46
116835
4485
bu, çoğumuzun içinde büyüdüğü
akademik model olan
02:13
the typetip of academicakademik modelmodel
that mostçoğu of us grewbüyüdü up in.
47
121344
3335
geleneksel akademik
modelin yapılanma şekli değildir.
02:16
In a traditionalgeleneksel academicakademik modelmodel,
48
124703
1542
Geleneksel akademik modelde
02:18
we groupgrup studentsöğrencilerin togetherbirlikte,
usuallygenellikle by ageyaş,
49
126269
2419
öğrencileri genellikle yaşa göre,
02:20
and around middleorta schoolokul,
50
128712
1279
ortaokulda ise
02:22
by ageyaş and perceivedalgılanan abilitykabiliyet,
51
130015
1846
yaş ve algı yeteneğine göre gruplandırır
02:23
and we shepherdçoban them all
togetherbirlikte at the sameaynı pacehız.
52
131885
2558
ve hepsini aynı hızda güderiz.
02:27
And what typicallytipik happensolur,
53
135038
1297
Genellikle şu olur:
02:28
let's say we're in a middleorta schoolokul
pre-algebraöncesi cebir classsınıf,
54
136359
2501
Ortaokul cebire giriş dersindeyiz diyelim,
02:30
and the currentşimdiki unitbirim is on exponentsÇin'li,
55
138884
1794
konu üslü ifadeler,
02:32
the teacheröğretmen will give
a lectureders on exponentsÇin'li,
56
140702
2190
öğretmen üslü ifadeleri anlatacak
02:34
then we'lliyi go home, do some homeworkev ödevi.
57
142916
2285
sonra eve gidip ödev yapacağız.
02:37
The nextSonraki morningsabah,
we'lliyi reviewgözden geçirmek the homeworkev ödevi,
58
145225
2054
Ertesi sabah ödevi kontrol edeceğiz,
02:39
then anotherbir diğeri lectureders, homeworkev ödevi,
lectureders, homeworkev ödevi.
59
147303
2348
sonra başka konu, ödev, konu, ödev...
02:41
That will continuedevam et for about
two or threeüç weekshaftalar,
60
149675
2261
Bu yaklaşık iki veya üç hafta sürer
02:43
and then we get a testÖlçek.
61
151960
1175
sonra da sınav oluruz.
02:45
On that testÖlçek, maybe I get a 75 percentyüzde,
62
153159
3318
Bu sınavdan belki 75 alırım,
02:48
maybe you get a 90 percentyüzde,
63
156501
1417
belki siz 90,
02:49
maybe you get a 95 percentyüzde.
64
157942
1984
siz de 95 alırsınız.
02:51
And even thoughgerçi the testÖlçek identifiedtespit
gapsboşluklar in our knowledgebilgi,
65
159950
2747
Sınav bilgi eksikliğimizi belirlese de
02:54
I didn't know 25 percentyüzde of the materialmalzeme.
66
162721
1959
konunun %25'lik kısmını bilmiyormuşum.
02:56
Even the A studentÖğrenci, what was
the fivebeş percentyüzde they didn't know?
67
164704
2972
Peki A alan öğrencilerin bile
bilmediği %5 neydi?
02:59
Even thoughgerçi we'vebiz ettik identifiedtespit the gapsboşluklar,
68
167700
1813
Eksikleri belirlemiş olmamıza rağmen
03:01
the wholebütün classsınıf will then
movehareket on to the nextSonraki subjectkonu,
69
169537
2538
tüm sınıf bir sonraki konuya geçecek;
03:04
probablymuhtemelen a more advancedileri subjectkonu
that's going to buildinşa etmek on those gapsboşluklar.
70
172099
3402
belki de bu eksikliklerin üzerine
inşa edilecek daha ileri bir konuya.
03:07
It mightbelki be logarithmslogaritma
or negativenegatif exponentsÇin'li.
71
175525
3373
Logaritma ya da negatif üsler
konusu olabilir.
03:10
And that processsüreç continuesdevam ediyor,
and you immediatelyhemen startbaşlama to realizegerçekleştirmek
72
178922
3031
Bu işleyiş devam eder ve birden
bunun ne kadar garip olduğunu
03:13
how strangegarip this is.
73
181977
1175
fark etmeye başlarsınız.
03:15
I didn't know 25 percentyüzde
of the more foundationaltemel thing,
74
183176
2771
Temel konunun %25'ini bilmiyordum,
03:17
and now I'm beingolmak pusheditilmiş
to the more advancedileri thing.
75
185971
2445
şimdi daha ileri bir konuya zorlanıyorum.
03:20
And this will continuedevam et for monthsay, yearsyıl,
all the way untila kadar at some pointpuan,
76
188440
3712
Bu aylar, yıllar boyu
bir noktaya kadar devam eder,
03:24
I mightbelki be in an algebracebir classsınıf
or trigonometrytrigonometri classsınıf
77
192176
2440
belki bir cebir veya trigonometri dersinde
03:26
and I hitvurmak a wallduvar.
78
194640
1257
duvara toslarım.
03:27
And it's not because algebracebir
is fundamentallyesasen difficultzor
79
195921
2654
Bunun sebebi
cebirin temel olarak zor olması
03:30
or because the studentÖğrenci isn't brightparlak.
80
198599
3992
ya da öğrencinin zeki olmaması değildir.
03:34
It's because I'm seeinggörme an equationdenklem
and they're dealingmuamele with exponentsÇin'li
81
202615
3311
Üslü ifadelerle ilgili
bir denklemle karşılaşmış olup
03:37
and that 30 percentyüzde
that I didn't know is showinggösterme up.
82
205950
2729
o bilmediğim %30'luk kısmın
önüme gelmiş olmasıdır.
03:40
And then I startbaşlama to disengagedevre dışı bırak.
83
208703
2829
Sonra dersten kopmaya başlarım.
03:44
To appreciateanlamak how absurdsaçma that is,
84
212469
3426
Bunun ne kadar komik olduğunu anlamak için
03:47
imaginehayal etmek if we did other things
in our life that way.
85
215919
2745
hayattaki diğer şeyleri de
böyle mi yapıyoruz bir düşünün.
03:51
Say, home-buildingev kurma.
86
219124
1454
Mesela, ev yapmak.
03:52
(LaughterKahkaha)
87
220602
2673
(Gülüşmeler)
03:56
So we bringgetirmek in the contractormüteahhit and say,
88
224878
3394
Ustayı getirir ve şöyle deriz:
04:00
"We were told we have
two weekshaftalar to buildinşa etmek a foundationvakıf.
89
228296
2548
"Temel kurmamız için
iki haftamız olduğu söylendi.
04:02
Do what you can."
90
230868
1336
Elinizden geleni yapın."
04:04
(LaughterKahkaha)
91
232228
2303
(Gülüşmeler)
04:06
So they do what they can.
92
234985
1792
Tabii ellerinden geleni yaparlar.
04:08
Maybe it rainsyağmurlar.
93
236801
1156
Belki yağmur yağar.
04:09
Maybe some of the suppliesgereçler don't showgöstermek up.
94
237981
1969
Belki bazı malzemeler gelmez.
04:11
And two weekshaftalar latersonra,
the inspectorMüfettiş comesgeliyor, looksgörünüyor around,
95
239974
3310
İki hafta sonra bilirkişi gelip bakar,
04:15
saysdiyor, "OK, the concretebeton
is still wetıslak right over there,
96
243308
2665
"Şuradaki beton hâlâ ıslak,
04:17
that part'skısmı not quiteoldukça up to codekod ...
97
245997
1852
şu kısım kurallara uygun değil...
04:20
I'll give it an 80 percentyüzde."
98
248838
1358
Yüz üzerinden 80." der.
04:22
(LaughterKahkaha)
99
250220
1064
(Gülüşmeler)
04:23
You say, "Great! That's a C.
Let's buildinşa etmek the first floorzemin."
100
251308
2735
"Harika! İyi bir not.
Birinci katı inşa edelim." dersiniz.
(Gülüşmeler)
04:26
(LaughterKahkaha)
101
254067
1018
Aynı şey.
04:27
SameAynı thing.
102
255109
1154
İki haftamız var, elinizden geleni yapın,
bilirkişi gelsin 75 versin.
04:28
We have two weekshaftalar, do what you can,
inspectorMüfettiş showsgösterileri up, it's a 75 percentyüzde.
103
256287
3839
04:32
Great, that's a D-plusD-Plus.
104
260150
1159
Harika, orta üstü bir not.
04:33
Secondİkinci floorzemin, thirdüçüncü floorzemin,
105
261333
1246
İkinci kat, üçüncü kat
ve üçüncü katı yaparken
04:34
and all of a suddenani,
while you're buildingbina the thirdüçüncü floorzemin,
106
262603
2778
birden tüm yapı çöker.
04:37
the wholebütün structureyapı collapsesçöker.
107
265405
1436
Tepkiniz genellikle öğrenirken
gösterdiğiniz gibiyse
04:38
And if your reactionreaksiyon is the reactionreaksiyon
you typicallytipik have in educationEğitim,
108
266865
3244
ya da herkesinki gibiyse,
04:42
or that a lot of folksarkadaşlar have,
109
270133
1341
muhtemelen, kötü bir müteahhitimiz vardı
04:43
you mightbelki say, maybe
we had a badkötü contractormüteahhit,
110
271498
2106
ya da daha iyi veya daha sık kontrol
edilmemiz gerekirdi dersiniz.
04:45
or maybe we neededgerekli better inspectionmuayene
or more frequentsık inspectionmuayene.
111
273628
3093
04:48
But what was really brokenkırık
was the processsüreç.
112
276745
2249
Fakat asıl çöken şey işleyişti.
04:51
We were artificiallyyapay constrainingsınırlama
how long we had to something,
113
279018
3029
Uzun zamandır yapmak zorunda olduğumuz
oldukça değişken sonuçlar
04:54
prettygüzel much ensuringsağlanması a variabledeğişken outcomesonuç,
114
282071
2373
sunan şeyleri kasten erteliyorduk.
04:56
and we tookaldı the troublesorun of inspectingteftiş
and identifyingtanımlama those gapsboşluklar,
115
284468
3524
Bu boşlukları inceleme ve saptama
zahmetine de katlanmıştık,
05:00
but then we builtinşa edilmiş right on topüst of it.
116
288016
1933
fakat bu da yetmemiş gibi ilerlemiştik.
05:01
So the ideaFikir of masteryustalık learningöğrenme
is to do the exactkesin oppositekarşısında.
117
289973
2937
Oysa, özümseme felsefesi
tam tersini yapmaktır.
05:04
InsteadBunun yerine of artificiallyyapay
constrainingsınırlama, fixingsabitleme
118
292934
2468
Kasten engellemek yerine,
05:07
when and how long you work on something,
119
295426
1988
A, B, C, D, F gibi
05:09
prettygüzel much ensuringsağlanması
that variabledeğişken outcomesonuç,
120
297438
2218
oldukça değişken sonuçlar
sunan bir konuya
05:11
the A, B, C, D, F --
121
299680
1673
çalışma zamanınızı ve
sürenizi sabitleyerek
05:13
do it the other way around.
122
301980
1484
bunu farklı bir yoldan yapın.
05:15
What's variabledeğişken is when and how long
123
303844
1792
Değişken olan, bir öğrencinin bir konuya
05:17
a studentÖğrenci actuallyaslında has
to work on something,
124
305660
2094
tam olarak ne zaman ve
ne kadar çalışması gerektiği,
05:19
and what's fixedsabit is that
they actuallyaslında masterana the materialmalzeme.
125
307778
3247
sabit olansa konuyu
tam olarak öğrendikleridir.
05:23
And it's importantönemli to realizegerçekleştirmek
126
311445
1651
Bunun öğrencilere sadece
05:25
that not only will this make the studentÖğrenci
learnöğrenmek theironların exponentsÇin'li better,
127
313120
3365
üslü sayıları daha iyi öğreteceğini değil
05:28
but it'llolacak reinforcepekiştirmek
the right mindsetzihniyet muscleskaslar.
128
316509
2958
ayrıca doğru zihin kaslarını
güçlendireceğini fark etmek önemlidir.
05:31
It makesmarkaları them realizegerçekleştirmek that if you got
20 percentyüzde wrongyanlış on something,
129
319491
3428
Bir konuda %20 eksiğiniz olduğunda
05:34
it doesn't mean that you have
a C brandedmarkalı in your DNADNA somehowbir şekilde.
130
322943
3389
genetik olarak C almaya mahkum
olmadığınızı fark edersiniz.
05:38
It meansanlamına geliyor that you should just
keep workingçalışma on it.
131
326356
2434
Sadece çalışmaya
devam etmeniz gerekiyordur.
05:40
You should have gritkum;
you should have perseveranceazim;
132
328814
2492
Sebat etmeli, azmetmeli,
05:43
you should take agencyAjans over your learningöğrenme.
133
331330
2141
öğreniminizde görev üstlenmelisiniz.
05:45
Now, a lot of skepticsşüpheciler mightbelki say,
well, hey, this is all great,
134
333908
2990
Şimdi birçok şüpheci şunu diyebilir: "Hey,
05:48
philosophicallykalenderce, this wholebütün ideaFikir
of mastery-basedustalık tabanlı learningöğrenme
135
336922
2721
felsefi düşünülmüş,
özümseme temelli öğrenim
05:51
and its connectionbağ to mindsetzihniyet,
136
339667
1436
ve bunun zekâyla bağlantısı,
05:53
studentsöğrencilerin takingalma agencyAjans
over theironların learningöğrenme.
137
341127
2099
öğrencinin görevi üstlenmesi,
hepsi harika."
05:55
It makesmarkaları a lot of senseduyu,
but it seemsgörünüyor impracticalkullanışsız.
138
343250
3135
Makul ancak uygulanması
mümkün değil gibi gelir.
05:58
To actuallyaslında do it, everyher studentÖğrenci
would be on theironların ownkendi trackiz.
139
346409
3397
Bunu tam olarak yapmak için
her öğrenci kendi yolunu izlemelidir.
06:01
It would have to be personalizedkişiselleştirilmiş,
140
349830
1624
Kişiselleştirilmiş olması,
06:03
you'dşimdi etsen have to have privateözel tutorsÖğretmenler
and worksheetsçalışma sayfaları for everyher studentÖğrenci.
141
351478
3182
özel program ve her öğrenci için
takip programı olması gerekir.
06:06
And these aren'tdeğil newyeni ideasfikirler --
142
354684
1499
Bunlar yeni fikirler değil,
06:08
there were experimentsdeneyler
in WinnetkaIstanbul, IllinoisIllinois, 100 yearsyıl agoönce,
143
356207
2826
100 yıl önce Winnetka, Illionis'te yapılan
06:11
where they did mastery-basedustalık tabanlı learningöğrenme
and saw great resultsSonuçlar,
144
359057
2818
özümseme temelli öğrenim uygulayıp
harika sonuçlar aldıkları
06:13
but they said it wouldn'tolmaz scaleölçek
because it was logisticallyLojistik difficultzor.
145
361899
3297
fakat aritmetik ölçümü zor dedikleri
deneyler vardır.
06:17
The teacheröğretmen had to give differentfarklı
worksheetsçalışma sayfaları to everyher studentÖğrenci,
146
365220
2907
Öğretmen her öğrenciye farklı çalışmalar,
isteğe bağlı değerlendirmeler
vermek zorundaydı.
06:20
give on-demandTalep üzerine assessmentsDeğerlendirmeler.
147
368151
1288
06:21
But now todaybugün, it's no longeruzun impracticalkullanışsız.
148
369463
2261
Ama bugün bunu uygulamak artık zor değil.
06:23
We have the toolsaraçlar to do it.
149
371748
1366
Bunu yapan araçlarımız var.
06:25
StudentsÖğrenciler see an explanationaçıklama
at theironların ownkendi time and pacehız?
150
373138
2595
Öğrenciler kendi hız ve
seviyelerinde anlatım mı arıyor?
06:27
There's on-demandTalep üzerine videovideo for that.
151
375757
1595
Buna özel videolar var.
06:29
They need practiceuygulama? They need feedbackgeri bildirim?
152
377376
2072
Alıştırma mı lazım?
Geri bildirim mi?
06:31
There's adaptiveadaptif exercisesegzersizleri
readilykolayca availablemevcut for studentsöğrencilerin.
153
379472
4440
Öğrencilere yönelik
kolayca uyarlanabilir alıştırmalar var.
06:36
And when that happensolur,
all sortssıralar of neattemiz things happenolmak.
154
384311
2594
Bunlar olunca her türlü
güzel şey meydana geliyor.
06:38
One, the studentsöğrencilerin can actuallyaslında
masterana the conceptskavramlar,
155
386929
2773
Önce, öğrenciler konularda uzmanlaşıyor
06:41
but they're alsoAyrıca buildingbina
theironların growthbüyüme mindsetzihniyet,
156
389726
2195
ancak zihin yapılarını da geliştiriyorlar,
06:43
they're buildingbina gritkum, perseveranceazim,
157
391945
1797
cesaretlerini, sabırlarını geliştiriyor,
06:45
they're takingalma agencyAjans over theironların learningöğrenme.
158
393766
2023
öğrenimlerinde görev alıyorlar.
06:47
And all sortssıralar of beautifulgüzel things
can startbaşlama to happenolmak
159
395813
2557
İşte her türlü güzel şey
06:50
in the actualgerçek classroomsınıf.
160
398394
1636
bu sınıfta olmaya başlıyor.
06:52
InsteadBunun yerine of it beingolmak focusedodaklı
on the lectureders,
161
400054
2058
Derse odaklanmak yerine, öğrenciler
06:54
studentsöğrencilerin can interactetkileşim with eachher other.
162
402136
1818
birbiriyle etkileşime girebiliyor.
06:55
They can get deeperDaha derine masteryustalık
over the materialmalzeme.
163
403978
2158
Konuyu derinlemesine öğrenebiliyorlar.
06:58
They can go into simulationssimülasyonlar,
SocraticSokrat dialoguediyalog.
164
406160
2353
Benzetimlere, Sokratik diyaloğa
girebiliyorlar.
07:00
To appreciateanlamak what we're talkingkonuşma about
165
408537
2679
Bahsettiğimiz şeyi
07:03
and the tragedytrajedi of lostkayıp potentialpotansiyel here,
166
411240
4047
ve buradaki kayıp potansiyelin
trajedisini anlamak için
07:07
I'd like to give a little bitbit
of a thought experimentdeney.
167
415311
3143
biraz da bir düşünce deneyinden
bahsetmek istiyorum.
07:10
If we were to go 400 yearsyıl
into the pastgeçmiş to WesternWestern EuropeEurope,
168
418985
5066
400 yıl öncesinin
Batı Avrupası'na gidersek,
07:16
whichhangi even then, was one of the more
literateokur partsparçalar of the planetgezegen,
169
424075
3164
ki o zamanlar dünyanın
daha aydın kısmıydı,
07:19
you would see that about 15 percentyüzde
of the populationnüfus knewbiliyordum how to readokumak.
170
427263
3727
nüfusun %15'inin
okuma bildiğini görürsünüz.
07:23
And I suspectşüpheli that if you askeddiye sordu someonebirisi
who did know how to readokumak,
171
431556
3638
Hiç sanmıyorum ki, okuma bilen birine,
07:27
say a memberüye of the clergydin adamları,
172
435218
1896
farz edelim rahip sınıfından birine,
07:29
"What percentageyüzde of the populationnüfus
do you think is even capableyetenekli of readingokuma?"
173
437138
3612
"Sizce nüfusun kaçta kaçı okuma
biliyordur?" diye sorduğunuzda
07:32
They mightbelki say, "Well,
with a great educationEğitim systemsistem,
174
440774
3561
"İyi bir eğitim metoduyla
07:36
maybe 20 or 30 percentyüzde."
175
444359
2244
belki %20-30'u." desinler.
07:39
But if you fasthızlı forwardileri to todaybugün,
176
447424
1587
Fakat hızlıca bugüne sararsak,
07:41
we know that that predictiontahmin
would have been wildlyçılgınca pessimistickötümser,
177
449035
3015
nüfusun neredeyse %100'ü
okuma bildiği için
07:44
that prettygüzel closekapat to 100 percentyüzde
of the populationnüfus is capableyetenekli of readingokuma.
178
452074
4125
o öngörünün aşırı karamsar
olduğunu biliyoruz.
07:48
But if I were to asksormak you
a similarbenzer questionsoru:
179
456223
2551
Peki benzeri bir soruyu size sorsam:
07:51
"What percentageyüzde of the populationnüfus
do you think is capableyetenekli
180
459494
3539
"Sizce nüfusun kaçta kaçı
07:55
of trulygerçekten masteringMastering calculusDiferansiyel ve İntegral Hesap,
181
463057
2873
tam olarak hesap yapabilir,
07:57
or understandinganlayış organicorganik chemistrykimya,
182
465954
3013
organik kimyayı anlayabilir
08:00
or beingolmak ableyapabilmek to contributekatkıda bulunmak
to cancerkanser researchAraştırma?"
183
468991
3286
ya da kanser araştırmalarına
katkıda bulunabilir?
08:04
A lot of you mightbelki say, "Well,
with a great educationEğitim systemsistem,
184
472301
2897
Muhtemelen çoğunuz,
"Güzel bir eğitim sistemiyle
08:07
maybe 20, 30 percentyüzde."
185
475222
2022
belki %20-30'u." diyeceksiniz.
08:09
But what if that estimatetahmin
186
477778
1313
Peki bu tahmininiz,
08:11
is just basedmerkezli on your ownkendi experiencedeneyim
in a non-masterySigara-ustalık frameworkiskelet,
187
479115
3387
sadece alanınız dışı bir tecrübenize,
08:14
your ownkendi experiencedeneyim with yourselfkendin
or observinggözleme your peers,
188
482526
2832
kendinize ait bir deneyime ya da
bu boşlukları biriktiren
08:17
where you're beingolmak pusheditilmiş
at this setset pacehız throughvasitasiyla classessınıflar,
189
485382
2789
hızlı olmaya zorlandığınız o sınıftaki
akranlarınızı gözleminize dayalıysa?
08:20
accumulatingbiriken all these gapsboşluklar?
190
488195
1339
08:21
Even when you got that 95 percentyüzde,
191
489558
1641
95 almış olsanız bile
08:23
what was that fivebeş percentyüzde you missedcevapsız?
192
491223
1812
eksik olan %5 nedir?
08:25
And it keepstutar accumulatingbiriken --
you get to an advancedileri classsınıf,
193
493059
2727
Birikmeye de devam eder,
bir üst sınıfa geçersiniz
08:27
all of a suddenani you hitvurmak a wallduvar and say,
194
495810
1872
birden duvara toslar ve
08:29
"I'm not meantdemek to be a cancerkanser researcheraraştırmacı;
195
497706
2003
"Kanser araştırmacısı,
08:31
not meantdemek to be a physicistfizikçi;
not meantdemek to be a mathematicianmatematikçi."
196
499733
2928
fizikçi, matematikçi olmaya
yatkın değilim" dersiniz.
Durum tam olarak böyleyse,
08:34
I suspectşüpheli that that actuallyaslında is the casedurum,
197
502685
1977
08:36
but if you were allowedizin to be operatingişletme
in a masteryustalık frameworkiskelet,
198
504686
3826
bir uzmanlık alanında
çalışmanız mümkün olsa,
08:40
if you were allowedizin to really
take agencyAjans over your learningöğrenme,
199
508536
3417
gerçekten öğreniminizde
görev üstlenmeniz mümkün olsa
08:43
and when you get something wrongyanlış,
200
511977
1596
ve yanlış bir şey yaptığınızda
08:45
embracekucaklamak it -- viewgörünüm that failurebaşarısızlık
as a momentan of learningöğrenme --
201
513597
2792
bu yanlış âna sarılıp
bunu öğrenme ânı olarak görseniz
08:48
that numbernumara, the percentyüzde
that could really masterana calculusDiferansiyel ve İntegral Hesap
202
516413
3957
diferansiyel ve integrali tam öğrenme
08:52
or understandanlama organicorganik chemistrykimya,
203
520394
1760
veya organik kimyayı anlama yüzdesi
08:54
is actuallyaslında a lot closeryakın to 100 percentyüzde.
204
522178
2502
aslında %100'e çok yakın olurdu.
08:57
And this isn't even just a "niceGüzel to have."
205
525601
2857
Ayrıca bu sadece
"olması güzel olan bir şey" değildir.
09:01
I think it's a socialsosyal imperativezorunlu.
206
529019
2063
Bence bu sosyal bir sorumluluktur.
09:03
We're exitingçıkılıyor what you could call
the industrialSanayi ageyaş
207
531511
3851
Endüstri çağı denilen dönemden çıkıyoruz
09:07
and we're going into
this informationbilgi revolutiondevrim.
208
535386
3804
ve bilgi devrimine gidiyoruz.
09:11
And it's clearaçık that some
things are happeningolay.
209
539646
2174
Bir şeylerin olduğu apaçık.
09:13
In the industrialSanayi ageyaş,
societytoplum was a pyramidpiramit.
210
541844
2113
Endüstri çağında
toplum bir piramit gibiydi.
09:15
At the basebaz of the pyramidpiramit,
you neededgerekli humaninsan laboremek.
211
543981
4652
Piramidin tabanında insan gücüne
gerek duyardınız.
09:21
In the middleorta of the pyramidpiramit,
you had an informationbilgi processingişleme,
212
549085
3333
Ortasında bilgi işleme,
09:24
a bureaucracybürokrasi classsınıf,
213
552442
1598
bürokratik bir sınıfa
09:26
and at the topüst of the pyramidpiramit,
you had your ownerssahipleri of capitalBaşkent
214
554064
3674
ve en üstünde sermaye sahipleriniz
09:29
and your entrepreneursgirişimciler
215
557762
1999
ve girişimcileriniz
09:31
and your creativeyaratıcı classsınıf.
216
559785
1452
ve yaratıcı sınıfınız vardı.
09:33
But we know what's happeningolay alreadyzaten,
217
561904
1796
Fakat bilgi devrimine girdiğimiz için
09:35
as we go into this informationbilgi revolutiondevrim.
218
563724
2015
şu an neler olduğunu biliyoruz.
09:37
The bottomalt of that pyramidpiramit,
automationOtomasyon, is going to take over.
219
565763
2953
Makineleşme piramidin tabanını devralıyor.
09:40
Even that middleorta tierkatmanı,
informationbilgi processingişleme,
220
568740
2325
Orta katmanda ise bilgi işlem var,
09:43
that's what computersbilgisayarlar are good at.
221
571089
1626
yani bilgisayarların iyi olduğu alan.
09:44
So as a societytoplum, we have a questionsoru:
222
572739
1747
Toplum olarak bir sorumuz var:
09:46
All this newyeni productivityverimlilik is happeningolay
because of this technologyteknoloji,
223
574510
3118
Bütün bu üretkenlik
teknoloji sayesinde oluyor,
peki burada kimler yer alıyor?
09:49
but who participateskatılır in it?
224
577652
1330
09:51
Is it just going to be that very topüst
of the pyramidpiramit, in whichhangi casedurum,
225
579006
3195
Piramidin en üstünde mi olacaklar,
ki bu durumda
diğerleri ne yapar?
09:54
what does everyoneherkes elsebaşka do?
226
582225
1341
Nasıl çalışıyorlar?
09:55
How do they operateişletmek?
227
583590
1166
Veya daha istek uyandıran
bir şey yapıyor muyuz?
09:56
Or do we do something
that's more aspirationalaspirational?
228
584780
2420
09:59
Do we actuallyaslında attemptgirişim
to invertters çevir the pyramidpiramit,
229
587581
3110
Neredeyse herkesin girişimci,
10:02
where you have a largegeniş creativeyaratıcı classsınıf,
230
590715
2001
sanatçı, araştırmacı olarak yer aldığı
10:04
where almostneredeyse everyoneherkes
can participatekatılmak as an entrepreneurgirişimci,
231
592740
3681
büyük bir yaratıcı sınıfın olduğu
bir yerde, piramidi altüst etme
10:08
an artistsanatçı, as a researcheraraştırmacı?
232
596445
1945
girişiminde bulunuyor muyuz?
10:10
And I don't think that this is utopianütopik.
233
598850
1930
Ben bunun ütopik olmadığını düşünüyorum.
10:12
I really think that this
is all basedmerkezli on the ideaFikir
234
600804
2364
Bunun aslında insanlara
başarılı oldukları alanda
10:15
that if we let people
tapmusluk into theironların potentialpotansiyel
235
603192
2184
çalışmalar yapabilme imkanına sahip olarak
10:17
by masteringMastering conceptskavramlar,
236
605400
1964
hakim oldukları alanda
10:19
by beingolmak ableyapabilmek to exerciseegzersiz agencyAjans
over theironların learningöğrenme,
237
607388
3577
potansiyellerini kullanma
fırsatı verme fikrine
10:22
that they can get there.
238
610989
1342
dayalı olduğunu düşünüyorum.
10:24
And when you think of it
as just a citizenvatandaş of the worldDünya,
239
612672
4000
Bunu sadece dünyanın bir
sakini olarak düşünürseniz
10:28
it's prettygüzel excitingheyecan verici.
240
616696
1263
oldukça harika gelecektir.
10:29
I mean, think about
the typetip of equityhisse senedi we can we have,
241
617983
2628
Yani sahip olacağımız eşitliği
10:32
and the rateoran at whichhangi civilizationmedeniyet
could even progressilerleme.
242
620635
3204
ve medeniyetin ilerleyeceği
seviyeyi düşünün.
10:36
And so, I'm prettygüzel optimisticiyimser about it.
243
624339
2213
Ben bu konuda çok iyimserim.
10:38
I think it's going to be
a prettygüzel excitingheyecan verici time to be alivecanlı.
244
626576
3563
Sanırım yaşanması harika bir çağ olacak.
10:42
Thank you.
245
630163
1166
Teşekkürler.
10:43
(ApplauseAlkış)
246
631353
5477
(Alkışlar)
Translated by Selda Yener
Reviewed by Ramazan Şen

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sal Khan - Educator and social entrepreneur
In 2004, Sal Khan, a hedge fund analyst, began making math tutorials for his cousins. Twelve years later, Khan Academy has more than 42 million registered users from 190 countries, with tutorials on subjects from basic math through economics, art history, computer science, health, medicine and more.

Why you should listen

Salman "Sal" Khan is the founder and chief executive officer of Khan Academy, a not-for-profit with a mission of providing a free, world-class education for anyone, anywhere.

Khan Academy started as a passion project in 2004. Khan's cousin was struggling with math, so he tutored her remotely and posted educational videos on YouTube. So many people watched the videos that eventually Khan quit his job at a hedge fund and pursued Khan Academy full time. Today Khan Academy has more than 100 employees in Mountain View, California. Khan Academy believes learners of all ages should have unlimited access to free educational content they can master at their own pace. Its resources cover preschool through early college education, including math, grammar, biology, chemistry, physics, economics, finance and history. Additionally, Khan Academy offers free personalized SAT test prep in partnership with the test developer, the College Board. More than 42 million registered users access Khan Academy in dozens of languages across 190 countries.

Khan has been profiled by "60 Minutes," featured on the cover of Forbes, and recognized as one of TIME’s "100 Most Influential People in the World." In his book, The One World Schoolhouse: Education Reimagined, Sal outlines his vision for the future of education.

Khan holds three degrees from MIT and an MBA from Harvard Business School.

More profile about the speaker
Sal Khan | Speaker | TED.com