ABOUT THE SPEAKER
Sal Khan - Educator and social entrepreneur
In 2004, Sal Khan, a hedge fund analyst, began making math tutorials for his cousins. Twelve years later, Khan Academy has more than 42 million registered users from 190 countries, with tutorials on subjects from basic math through economics, art history, computer science, health, medicine and more.

Why you should listen

Salman "Sal" Khan is the founder and chief executive officer of Khan Academy, a not-for-profit with a mission of providing a free, world-class education for anyone, anywhere.

Khan Academy started as a passion project in 2004. Khan's cousin was struggling with math, so he tutored her remotely and posted educational videos on YouTube. So many people watched the videos that eventually Khan quit his job at a hedge fund and pursued Khan Academy full time. Today Khan Academy has more than 100 employees in Mountain View, California. Khan Academy believes learners of all ages should have unlimited access to free educational content they can master at their own pace. Its resources cover preschool through early college education, including math, grammar, biology, chemistry, physics, economics, finance and history. Additionally, Khan Academy offers free personalized SAT test prep in partnership with the test developer, the College Board. More than 42 million registered users access Khan Academy in dozens of languages across 190 countries.

Khan has been profiled by "60 Minutes," featured on the cover of Forbes, and recognized as one of TIME’s "100 Most Influential People in the World." In his book, The One World Schoolhouse: Education Reimagined, Sal outlines his vision for the future of education.

Khan holds three degrees from MIT and an MBA from Harvard Business School.

More profile about the speaker
Sal Khan | Speaker | TED.com
TED Talks Live

Sal Khan: Let's teach for mastery -- not test scores

Salman Khan: Să învăţăm ca să stăpânim cunoştinţele, nu pentru note

Filmed:
3,654,589 views

Aţi alege să construiţi o casă pe o fundaţie neterminată? Desigur că nu. Atunci de ce fugărim elevii prin educaţie înainte să prindă noţiunile de bază? Da, e complicat, dar pedagogul Sal Khan împărtăşeşte planul său să transforme elevii chinuiţi în savanţi, ajutându-i să înveţe bine materia în ritmul lor.
- Educator and social entrepreneur
In 2004, Sal Khan, a hedge fund analyst, began making math tutorials for his cousins. Twelve years later, Khan Academy has more than 42 million registered users from 190 countries, with tutorials on subjects from basic math through economics, art history, computer science, health, medicine and more. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I'm here todayastăzi to talk about
the two ideasidei that,
0
954
2926
Azi vreau să vorbesc
despre cele două idei care,
00:15
at leastcel mai puţin basedbazat on
my observationsobservații at KhanKhan AcademyAcademia,
1
3904
2358
conform observaţiilor mele
la Khan Academy,
00:18
are kinddrăguț of the coremiez,
or the keycheie leveragepârghie pointspuncte for learningînvăţare.
2
6286
3878
sunt nucleul, cele mai importante
puncte de sprijin ale învăţării.
00:22
And it's the ideaidee of masterystăpânirea
3
10188
2016
Acestea sunt ideea perfecţiunii
00:24
and the ideaidee of mindsetmod de gândire.
4
12228
1785
şi ideea mentalităţii.
00:26
I saw this in the earlydin timp dayszi
workinglucru with my cousinsveri.
5
14037
2834
Am văzut asta în primele zile
în care lucram cu verii mei.
00:28
A lot of them were havingavând troublebucluc
with mathmatematica at first,
6
16895
2480
La început, mulţi
aveau probleme cu matematica,
00:31
because they had all of these gapslacune
accumulatedacumulate in theiral lor learningînvăţare.
7
19399
3054
pentru că acumulaseră
multe goluri în învăţare.
00:34
And because of that, at some pointpunct
they got to an algebraalgebră classclasă
8
22477
2989
Din cauza asta, au ajuns la ora de algebră
00:37
and they mightar putea have been a little bitpic
shakyşubredă on some of the pre-algebrapre-algebră,
9
25490
3402
fiind puţin nesiguri
pe cunoştinţele de bază
00:40
and because of that, they thought
they didn't have the mathmatematica genegenă.
10
28916
3445
şi din această cauză au crezut
că nu au gena matematicii.
00:44
Or they'dle-ar get to a calculuscalcul classclasă,
11
32385
1663
Sau au ajuns la analiză matematică
00:46
and they'dle-ar be a little bitpic
shakyşubredă on the algebraalgebră.
12
34072
2762
şi erau puţin nesiguri pe algebră.
00:48
I saw it in the earlydin timp dayszi
13
36858
1570
Am văzut asta la începuturi
00:50
when I was uploadingîncărcarea
some of those videosVideoclipuri on YouTubeYouTube,
14
38452
3528
când încărcam unele
dintre filmele acelea pe Youtube
00:54
and I realizedrealizat that people
who were not my cousinsveri were watchingvizionarea.
15
42004
3277
şi am realizat că le priveau
şi oameni care nu erau verii mei.
00:57
(LaughterRâs)
16
45305
1865
(Râsete)
00:59
And at first, those commentscomentarii
were just simplesimplu thank-yousThank-yous.
17
47194
3866
La început, acele comentarii
erau simple mulţumiri.
01:03
I thought that was a prettyfrumos bigmare dealafacere.
18
51084
1969
M-am gândit că e ceva.
01:05
I don't know how much time
you all spendpetrece on YouTubeYouTube.
19
53077
2452
Nu ştiu cât timp petreceţi pe YouTube.
Majoritatea comentariilor
nu sunt „Mulţumesc”.
01:07
MostCele mai multe of the commentscomentarii are not "Thank you."
20
55553
2087
01:09
(LaughterRâs)
21
57664
1457
(Râsete)
01:11
They're a little edgieredgier than that.
22
59145
1638
Sunt puţin mai agitate de atât.
01:12
But then the commentscomentarii
got a little more intenseintens,
23
60807
2431
Apoi comentariile
au devenit puţin mai intense,
01:15
studentstudent after studentstudent sayingzicală
that they had growncrescut up not likingplacă mathmatematica.
24
63262
4456
elev după elev spunând
că au crescut urând matematica.
01:19
It was gettingobtinerea difficultdificil as they got
into more advancedavansat mathmatematica topicssubiecte.
25
67742
3199
Devenise dificil când au ajuns
la subiecte mai avansate.
01:22
By the time they got to algebraalgebră,
26
70965
1528
Când au ajuns la algebră,
01:24
they had so manymulți gapslacune in theiral lor knowledgecunoştinţe
they couldn'tnu a putut engageangaja with it.
27
72517
3328
aveau atât de multe lacune
încât nu o puteau aborda.
Credeau că nu sunt făcuţi
pentru matematică.
01:27
They thought they didn't
have the mathmatematica genegenă.
28
75869
2073
Dar când au mai crescut,
01:29
But when they were a bitpic oldermai batran,
29
77966
1480
au trecut au luat iniţiativa
şi au decis să se implice.
01:31
they tooka luat a little agencyagenţie
and decideda decis to engageangaja.
30
79470
2243
Au găsit resurse precum
Khan Academy
01:33
They foundgăsite resourcesresurse like KhanKhan AcademyAcademia
31
81737
1852
şi au putut să acopere golurile
şi să stăpânească acele concepte,
01:35
and they were ablecapabil to fillcompletati in those gapslacune
and mastermaestru those conceptsconcepte,
32
83613
3150
iar asta i-a întărit,
le-a arătat că se poate;
01:38
and that reinforcedarmat theiral lor mindsetmod de gândire
that it wasn'tnu a fost fixedfix;
33
86787
2590
că erau capabili să înveţe matematică.
01:41
that they actuallyde fapt were capablecapabil
of learningînvăţare mathematicsmatematică.
34
89401
3565
01:44
And in a lot of waysmoduri, this is how
you would mastermaestru a lot of things in life.
35
92990
4053
Asta e calea excelenţei
în multe domenii.
01:49
It's the way you would
learnînvăța a martialArte martiale artartă.
36
97067
2299
Aşa se învaţă artele marţiale.
În artele marţiale, faci exerciţiile
pentru centura albă atât cât e necesar
01:51
In a martialArte martiale artartă, you would
practicepractică the whitealb beltcurea skillsaptitudini
37
99390
3166
01:54
as long as necessarynecesar,
38
102580
1413
şi doar când le stăpâneşti bine
01:56
and only when you've masteredstapanit it
39
104017
1551
01:57
you would movemișcare on to becomedeveni a yellowgalben beltcurea.
40
105592
2135
treci la centura galbenă.
01:59
It's the way you learnînvăța
a musicalmuzical instrumentinstrument:
41
107751
2071
Aşa înveţi să cânţi la un instrument:
02:01
you practicepractică the basicde bază piecebucată
over and over again,
42
109846
2294
exersezi piese simple iar şi iar
şi doar când le stăpâneşti bine,
treci la cele mai complexe.
02:04
and only when you've masteredstapanit it,
43
112164
1588
02:05
you go on to the more advancedavansat one.
44
113776
1671
Ce vreau să subliniez,
02:07
But what we pointpunct out --
45
115471
1340
02:08
this is not the way a traditionaltradiţional
academicacademic modelmodel is structuredstructurate,
46
116835
4485
modelul academic tradiţional
nu e structurat aşa,
02:13
the typetip of academicacademic modelmodel
that mostcel mai of us grewcrescut up in.
47
121344
3335
vorbesc despre tipul de sistem
în care majoritatea am crescut.
02:16
In a traditionaltradiţional academicacademic modelmodel,
48
124703
1542
În modelul academic tradiţional,
02:18
we groupgrup studentselevi togetherîmpreună,
usuallyde obicei by agevârstă,
49
126269
2419
grupăm elevii, de obicei după vârstă,
02:20
and around middlemijloc schoolşcoală,
50
128712
1279
iar la liceu,
02:22
by agevârstă and perceivedperceput abilityabilitate,
51
130015
1846
după vârstă şi abilităţi observate
02:23
and we shepherdpăstor them all
togetherîmpreună at the samela fel paceritm.
52
131885
2558
şi îi mânăm pe toţi în acelaşi ritm.
02:27
And what typicallytipic happensse întâmplă,
53
135038
1297
Ce se întâmplă de obicei?
02:28
let's say we're in a middlemijloc schoolşcoală
pre-algebrapre-algebră classclasă,
54
136359
2501
Să spunem că suntem
la ora de algebră,
02:30
and the currentactual unitunitate is on exponentsexponenţii,
55
138884
1794
la lecţia despre exponenţi.
02:32
the teacherprofesor will give
a lecturelectura on exponentsexponenţii,
56
140702
2190
Profesorul va preda exponenţii,
02:34
then we'llbine go home, do some homeworkteme pentru acasă.
57
142916
2285
apoi mergem acasă şi facem tema.
02:37
The nextUrmător → morningdimineaţă,
we'llbine reviewrevizuire the homeworkteme pentru acasă,
58
145225
2054
Dimineaţa următoare verificăm tema,
02:39
then anothero alta lecturelectura, homeworkteme pentru acasă,
lecturelectura, homeworkteme pentru acasă.
59
147303
2348
apoi altă lecţie, temă, lecţie, temă.
02:41
That will continuecontinua for about
two or threeTrei weekssăptămâni,
60
149675
2261
Şi tot aşa vreo două sau trei săptămâni,
02:43
and then we get a testTest.
61
151960
1175
iar apoi dăm un test.
02:45
On that testTest, maybe I get a 75 percentla sută,
62
153159
3318
La test, poate fac 75%,
02:48
maybe you get a 90 percentla sută,
63
156501
1417
tu faci, să zicem, 90%,
02:49
maybe you get a 95 percentla sută.
64
157942
1984
tu faci 95%.
02:51
And even thoughdeşi the testTest identifiedidentificat
gapslacune in our knowledgecunoştinţe,
65
159950
2747
Deşi testul identifică
lacune în cunoştinţele noastre...
02:54
I didn't know 25 percentla sută of the materialmaterial.
66
162721
1959
Eu n-am ştiut 25% din materie.
02:56
Even the A studentstudent, what was
the fivecinci percentla sută they didn't know?
67
164704
2972
Chiar şi la elevii de 10,
care sunt cele 5% pe care nu le ştiu?
02:59
Even thoughdeşi we'vene-am identifiedidentificat the gapslacune,
68
167700
1813
Chiar dacă am identifica lacunele,
03:01
the wholeîntreg classclasă will then
movemișcare on to the nextUrmător → subjectsubiect,
69
169537
2538
întreaga clasă va trece
la următoarea lecţie,
03:04
probablyprobabil a more advancedavansat subjectsubiect
that's going to buildconstrui on those gapslacune.
70
172099
3402
probabil un subiect mai avansat
ce se va baza pe acele goluri.
03:07
It mightar putea be logarithmslogaritmi
or negativenegativ exponentsexponenţii.
71
175525
3373
Ar putea fi logaritmi sau puteri negative.
03:10
And that processproces continuescontinuă,
and you immediatelyimediat startstart to realizerealiza
72
178922
3031
Procesul continuă şi îţi dai seama imediat
03:13
how strangeciudat this is.
73
181977
1175
cât e de ciudat.
03:15
I didn't know 25 percentla sută
of the more foundationalfundamentale thing,
74
183176
2771
Nu am ştiut 25% din lucrurile de bază
03:17
and now I'm beingfiind pushedîmpins
to the more advancedavansat thing.
75
185971
2445
şi acum sunt împins
spre lucruri mai avansate.
03:20
And this will continuecontinua for monthsluni, yearsani,
all the way untilpana cand at some pointpunct,
76
188440
3712
Asta va continua luni, ani,
până când, la un moment dat,
03:24
I mightar putea be in an algebraalgebră classclasă
or trigonometrytrigonometrie classclasă
77
192176
2440
aş putea fi la ora de algebră
sau de trigonometrie
03:26
and I hitlovit a wallperete.
78
194640
1257
şi mă împotmolesc.
03:27
And it's not because algebraalgebră
is fundamentallyfundamental difficultdificil
79
195921
2654
Nu din cauză că algebra
e în mod fundamental dificilă
03:30
or because the studentstudent isn't brightluminos.
80
198599
3992
sau pentru că elevul nu e strălucit.
03:34
It's because I'm seeingvedere an equationecuaţie
and they're dealingcare se ocupă with exponentsexponenţii
81
202615
3311
E din cauză că eu văd o ecuaţie
şi ei lucrează cu exponenţi
03:37
and that 30 percentla sută
that I didn't know is showingarătând up.
82
205950
2729
şi cele 30% pe care nu le ştiu
ies la iveală.
03:40
And then I startstart to disengagedecuplat.
83
208703
2829
Atunci încep să mă decuplez.
03:44
To appreciatea aprecia how absurdabsurd that is,
84
212469
3426
Ca să realizaţi absurdul situaţiei,
03:47
imagineimagina if we did other things
in our life that way.
85
215919
2745
imaginaţi-vă că am face
şi alte lucruri în acest fel.
03:51
Say, home-buildingCasa-constructii.
86
219124
1454
De exemplu construcţiile.
03:52
(LaughterRâs)
87
220602
2673
(Râsete)
03:56
So we bringaduce in the contractorcontractant and say,
88
224878
3394
Aducem constructorii şi le spunem:
04:00
"We were told we have
two weekssăptămâni to buildconstrui a foundationfundație.
89
228296
2548
„Avem termen două sămtămâni
să construim fundaţia.
04:02
Do what you can."
90
230868
1336
Fă cât poţi.”
04:04
(LaughterRâs)
91
232228
2303
(Râsete)
04:06
So they do what they can.
92
234985
1792
Aşa că ei fac ce pot.
04:08
Maybe it rainsploile.
93
236801
1156
Poate plouă.
Poate unele materiale nu sunt livrate.
04:09
Maybe some of the suppliesfurnituri don't showspectacol up.
94
237981
1969
04:11
And two weekssăptămâni latermai tarziu,
the inspectorInspectorul comesvine, looksarată around,
95
239974
3310
După două săptămâni,
dirigintele de şantier verifică
04:15
saysspune, "OK, the concretebeton
is still wetumed right over there,
96
243308
2665
şi zice: „Bine, betonul e încă ud acolo,
04:17
that part'spartea pe not quitedestul de up to codecod ...
97
245997
1852
partea aia nu-i chiar la cotă...
04:20
I'll give it an 80 percentla sută."
98
248838
1358
Aş zice că e gata cam 80%.”
04:22
(LaughterRâs)
99
250220
1064
(Râsete)
04:23
You say, "Great! That's a C.
Let's buildconstrui the first floorpodea."
100
251308
2735
Zici: „Grozav! Nota 7.
Hai să construim parterul.”
(Râsete)
04:26
(LaughterRâs)
101
254067
1018
La fel.
04:27
SameAcelaşi thing.
102
255109
1154
Avem două săptămâni,
faceţi ce puteţi, dirigintele vine, 75%.
04:28
We have two weekssăptămâni, do what you can,
inspectorInspectorul showsspectacole up, it's a 75 percentla sută.
103
256287
3839
04:32
Great, that's a D-plusD-plus.
104
260150
1159
Grozav, nota 6.
Etajul unu, etajul doi
04:33
SecondAl doilea floorpodea, thirdal treilea floorpodea,
105
261333
1246
şi brusc, lucrând la etajul trei,
întreaga structură se surpă.
04:34
and all of a suddenbrusc,
while you're buildingclădire the thirdal treilea floorpodea,
106
262603
2778
04:37
the wholeîntreg structurestructura collapsesse prăbuşeşte.
107
265405
1436
Dacă ai o reacţie similară
celei pe care o ai în cazul educaţiei,
04:38
And if your reactionreacţie is the reactionreacţie
you typicallytipic have in educationeducaţie,
108
266865
3244
pe care mulţi o au în cazul educaţiei,
poţi spune că n-a fost bun constructorul,
04:42
or that a lot of folksoameni buni have,
109
270133
1341
04:43
you mightar putea say, maybe
we had a badrău contractorcontractant,
110
271498
2106
sau că ar trebui inspecţii
mai bune sau mai dese,
04:45
or maybe we neededNecesar better inspectioncontrol
or more frequentfrecvent inspectioncontrol.
111
273628
3093
04:48
But what was really brokenspart
was the processproces.
112
276745
2249
dar problema era, de fapt, la proces.
04:51
We were artificiallyartificial constrainingconstrângerea
how long we had to something,
113
279018
3029
Stabilim artificial
termene pentru activităţi,
04:54
prettyfrumos much ensuringasigurarea a variablevariabila outcomerezultat,
114
282071
2373
asigurând un rezultat variabil,
04:56
and we tooka luat the troublebucluc of inspectinginspecție
and identifyingidentificarea those gapslacune,
115
284468
3524
ne-am obosit să facem inspecţiile
şi să identificăm problemele,
05:00
but then we builtconstruit right on toptop of it.
116
288016
1933
dar apoi am construit peste ele.
05:01
So the ideaidee of masterystăpânirea learningînvăţare
is to do the exactcorect oppositeopus.
117
289973
2937
Ideea învăţării temeinice
e să faci exact opusul.
05:04
InsteadÎn schimb of artificiallyartificial
constrainingconstrângerea, fixingfixare
118
292934
2468
În loc să stabileşti termene artificial,
05:07
when and how long you work on something,
119
295426
1988
stabilind când şi cât lucrezi la ceva,
05:09
prettyfrumos much ensuringasigurarea
that variablevariabila outcomerezultat,
120
297438
2218
asigurând acel rezultat variabil,
05:11
the A, B, C, D, F --
121
299680
1673
note de 10, 9, 8, 7, 6...
05:13
do it the other way around.
122
301980
1484
fă lucrurile invers.
05:15
What's variablevariabila is when and how long
123
303844
1792
Ce e variabil e când şi cât timp
05:17
a studentstudent actuallyde fapt has
to work on something,
124
305660
2094
are un student ca să înveţe un lucru,
05:19
and what's fixedfix is that
they actuallyde fapt mastermaestru the materialmaterial.
125
307778
3247
şi să fie stabilit că trebuie
să stăpânească perfect acel subiect.
05:23
And it's importantimportant to realizerealiza
126
311445
1651
E important să realizăm
05:25
that not only will this make the studentstudent
learnînvăța theiral lor exponentsexponenţii better,
127
313120
3365
că asta nu-i va face pe elevi
să-şi înveţe mai bine exponenţii,
05:28
but it'llO să reinforceconsolida
the right mindsetmod de gândire musclesmușchi.
128
316509
2958
dar va consolida mentalitatea potrivită.
05:31
It makesmărci them realizerealiza that if you got
20 percentla sută wronggresit on something,
129
319491
3428
Îi face să realizeze
că dacă nu ştii 20% din ceva,
05:34
it doesn't mean that you have
a C brandedmarcă in your DNAADN-UL somehowoarecum.
130
322943
3389
nu înseamnă că
ai un 7 gravat în ADN.
05:38
It meansmijloace that you should just
keep workinglucru on it.
131
326356
2434
Înseamnă că trebuie
doar să continui să munceşti.
05:40
You should have gritgresie;
you should have perseveranceperseverenţă;
132
328814
2492
Trebuie să fii tare;
trebuie să perseverezi;
05:43
you should take agencyagenţie over your learningînvăţare.
133
331330
2141
trebuie să iei iniţiativa pregătirii.
05:45
Now, a lot of skepticsscepticii mightar putea say,
well, hey, this is all great,
134
333908
2990
Mulţi sceptici ar putea spune:
totul e grozav,
filosofic, toată ideea asta
a învăţării bazate pe excelenţă
05:48
philosophicallyfilozofic, this wholeîntreg ideaidee
of mastery-basedbazate pe stăpânirea learningînvăţare
135
336922
2721
05:51
and its connectionconexiune to mindsetmod de gândire,
136
339667
1436
şi legătura cu mentalitatea,
05:53
studentselevi takingluare agencyagenţie
over theiral lor learningînvăţare.
137
341127
2099
elevi având iniţiativa
pregătirii personale,
05:55
It makesmărci a lot of sensesens,
but it seemspare impracticalnepractic.
138
343250
3135
e foarte frumos, dar pare
greu de transpus în practică.
05:58
To actuallyde fapt do it, everyfiecare studentstudent
would be on theiral lor ownpropriu trackurmări.
139
346409
3397
Ca să o faci, fiecare elev
ar trebui să meargă pe drumul său.
06:01
It would have to be personalizedpersonalizate,
140
349830
1624
Ar trebui personalizată,
06:03
you'dte-ai have to have privateprivat tutorstutori
and worksheetsfoi de lucru for everyfiecare studentstudent.
141
351478
3182
ar trebui îndrumători personali
şi planificări pentru fiecare elev.
06:06
And these aren'tnu sunt newnou ideasidei --
142
354684
1499
Astea nu sunt idei noi.
06:08
there were experimentsexperimente
in WinnetkaWinnetka, IllinoisIllinois, 100 yearsani agoîn urmă,
143
356207
2826
Au fost experimente
în Winnetka, Illinois, acum 100 de ani
06:11
where they did mastery-basedbazate pe stăpânirea learningînvăţare
and saw great resultsrezultate,
144
359057
2818
şi învăţământul bazat pe excelenţă
a dat rezultate grozave,
06:13
but they said it wouldn'tnu ar fi scalescară
because it was logisticallylogistic difficultdificil.
145
361899
3297
dar au spus că nu le pot extinde
din cauza problemelor logistice.
06:17
The teacherprofesor had to give differentdiferit
worksheetsfoi de lucru to everyfiecare studentstudent,
146
365220
2907
Trebuia ca profesorii să dea
fişe diferite fiecărui student,
06:20
give on-demandla cerere assessmentsevaluări.
147
368151
1288
să facă evaluări la cerere.
06:21
But now todayastăzi, it's no longermai lung impracticalnepractic.
148
369463
2261
Dar acum pot fi puse în practică.
06:23
We have the toolsunelte to do it.
149
371748
1366
Avem uneltele necesare.
06:25
StudentsElevii see an explanationexplicaţie
at theiral lor ownpropriu time and paceritm?
150
373138
2595
Explicaţii pentru elevi
la timpul şi în ritmul lor?
06:27
There's on-demandla cerere videovideo for that.
151
375757
1595
Există tutoriale pentru asta.
06:29
They need practicepractică? They need feedbackparere?
152
377376
2072
Au nevoie de exerciţiu, de feedback?
06:31
There's adaptiveadaptivă exercisesexerciţii
readilyuşor availabledisponibil for studentselevi.
153
379472
4440
Sunt disponibile exerciţii
graduale pentru elevi.
06:36
And when that happensse întâmplă,
all sortsfelul of neatcurat things happenîntâmpla.
154
384311
2594
Când se întâmplă asta,
apar tot felul de beneficii.
Întâi, elevii pot stăpâni conceptele,
06:38
One, the studentselevi can actuallyde fapt
mastermaestru the conceptsconcepte,
155
386929
2773
dar îşi şi construiesc
mentalitatea de creştere,
06:41
but they're alsode asemenea buildingclădire
theiral lor growthcreştere mindsetmod de gândire,
156
389726
2195
06:43
they're buildingclădire gritgresie, perseveranceperseverenţă,
157
391945
1797
prind curaj, perseverenţă,
06:45
they're takingluare agencyagenţie over theiral lor learningînvăţare.
158
393766
2023
iau iniţiativa pregătirii personale.
Pot începe să apară
tot felul de lucruri bune
06:47
And all sortsfelul of beautifulfrumoasa things
can startstart to happenîntâmpla
159
395813
2557
într-o astfel de clasă.
06:50
in the actualreal classroomsală de clasă.
160
398394
1636
În loc să fie atenţi la predare,
06:52
InsteadÎn schimb of it beingfiind focusedconcentrat
on the lecturelectura,
161
400054
2058
studenţii pot interacţiona,
pot aprofunda materia
06:54
studentselevi can interactinteracționa with eachfiecare other.
162
402136
1818
06:55
They can get deeperMai adânc masterystăpânirea
over the materialmaterial.
163
403978
2158
Pot intra în simulări,
dialoguri socratice.
06:58
They can go into simulationssimulări,
SocraticSocratice dialoguedialog.
164
406160
2353
07:00
To appreciatea aprecia what we're talkingvorbind about
165
408537
2679
Ca să înţelegeţi despre ce vorbesc
07:03
and the tragedytragedie of lostpierdut potentialpotenţial here,
166
411240
4047
şi tragedia potenţialului pierdut,
07:07
I'd like to give a little bitpic
of a thought experimentexperiment.
167
415311
3143
vă propun un mic experiment de gândire.
07:10
If we were to go 400 yearsani
into the pasttrecut to WesternWestern EuropeEuropa,
168
418985
5066
Dacă am merge în Europa de Vest
de acum 400 de ani,
07:16
whichcare even then, was one of the more
literateştiinţă de carte partspărți of the planetplanetă,
169
424075
3164
care şi atunci era una din părţile
cele mai alfabetizate ale lumii,
07:19
you would see that about 15 percentla sută
of the populationpopulație knewștiut how to readcitit.
170
427263
3727
aţi vedea că 15 % din populaţie
ştia să citească.
07:23
And I suspectsuspect that if you askedîntrebă someonecineva
who did know how to readcitit,
171
431556
3638
Cred că dacă ai fi întrebat
pe cineva care ştia să citească,
07:27
say a membermembru of the clergyclerului,
172
435218
1896
de exemplu un cleric,
07:29
"What percentageprocent of the populationpopulație
do you think is even capablecapabil of readingcitind?"
173
437138
3612
„Ce procent din populaţie
crezi că ar fi capabilă să citească?”
07:32
They mightar putea say, "Well,
with a great educationeducaţie systemsistem,
174
440774
3561
Ar spune: „Ei bine,
cu un sistem educaţional grozav,
07:36
maybe 20 or 30 percentla sută."
175
444359
2244
poate 20 sau 30%.”
07:39
But if you fastrapid forwardredirecţiona to todayastăzi,
176
447424
1587
Dar în zilele noastre,
07:41
we know that that predictionprezicere
would have been wildlysalbatic pessimisticpesimist,
177
449035
3015
ştim că acea previziune
ar fi fost foarte pesimistă,
07:44
that prettyfrumos closeînchide to 100 percentla sută
of the populationpopulație is capablecapabil of readingcitind.
178
452074
4125
că aproape toată populaţia
e capabilă să citească.
07:48
But if I were to askcere you
a similarasemănător questionîntrebare:
179
456223
2551
Dar dacă v-aş întreba ceva similar:
07:51
"What percentageprocent of the populationpopulație
do you think is capablecapabil
180
459494
3539
„Ce procent din populaţie
credeţi că e capabil
07:55
of trulycu adevărat masteringMastering calculuscalcul,
181
463057
2873
să stăpânească analiza matematică,
07:57
or understandingînţelegere organicorganic chemistrychimie,
182
465954
3013
sau să înţeleagă chimia organică,
08:00
or beingfiind ablecapabil to contributea contribui
to cancercancer researchcercetare?"
183
468991
3286
sau să poată contribui
la cercetările împotriva cancerului?”
08:04
A lot of you mightar putea say, "Well,
with a great educationeducaţie systemsistem,
184
472301
2897
Mulţi dintre voi ar spune,
„Cu un sistem educaţional grozav,
08:07
maybe 20, 30 percentla sută."
185
475222
2022
poate 20, 30%.”
08:09
But what if that estimateestima
186
477778
1313
Dar dacă această estimare
08:11
is just basedbazat on your ownpropriu experienceexperienţă
in a non-masterynon-stăpânirea frameworkcadru,
187
479115
3387
e bazată doar pe experienţa voastră
în cadrul existent acum,
08:14
your ownpropriu experienceexperienţă with yourselftu
or observingobservarea your peerscolegii,
188
482526
2832
pe experienţa personală
sau a celor ca voi,
08:17
where you're beingfiind pushedîmpins
at this seta stabilit paceritm throughprin classesclase,
189
485382
2789
care aţi fost împinşi
în acest ritm prestabilit prin clase,
08:20
accumulatingacumularea all these gapslacune?
190
488195
1339
adunând toate acele lacune?
08:21
Even when you got that 95 percentla sută,
191
489558
1641
Chiar şi când reuşeaţi 95%,
08:23
what was that fivecinci percentla sută you missedratat?
192
491223
1812
care erau cei 5% lipsă?
08:25
And it keepspăstrează accumulatingacumularea --
you get to an advancedavansat classclasă,
193
493059
2727
Şi se tot adună,
ajungi la noţiuni avansate,
te împotmoleşti brusc şi spui:
08:27
all of a suddenbrusc you hitlovit a wallperete and say,
194
495810
1872
„Nu sunt făcut pentru
cercetări oncologice;
08:29
"I'm not meanta însemnat to be a cancercancer researchercercetător;
195
497706
2003
nu am talent de fizician;
nu am talent de matematician.”
08:31
not meanta însemnat to be a physicistfizician;
not meanta însemnat to be a mathematicianmatematician."
196
499733
2928
Cred că asta e situaţia
08:34
I suspectsuspect that that actuallyde fapt is the casecaz,
197
502685
1977
dar dacă vi s-ar fi permis
să învăţaţi într-un cadru de excelenţă,
08:36
but if you were allowedpermis to be operatingoperare
in a masterystăpânirea frameworkcadru,
198
504686
3826
dacă vi se permitea
să aveţi iniţiativa pregătirii voastre
08:40
if you were allowedpermis to really
take agencyagenţie over your learningînvăţare,
199
508536
3417
şi când greşiţi,
08:43
and when you get something wronggresit,
200
511977
1596
să acceptaţi, să vedeţi greşeala
ca pe o ocazie de învăţare,
08:45
embraceîmbrăţişare it -- viewvedere that failureeșec
as a momentmoment of learningînvăţare --
201
513597
2792
acel număr, acel procent
care ar putea excela în analiză matematică
08:48
that numbernumăr, the percentla sută
that could really mastermaestru calculuscalcul
202
516413
3957
sau să înţeleagă chimia organică,
08:52
or understanda intelege organicorganic chemistrychimie,
203
520394
1760
08:54
is actuallyde fapt a lot closermai aproape to 100 percentla sută.
204
522178
2502
e mult mai aproape de 100%.
08:57
And this isn't even just a "nicefrumos to have."
205
525601
2857
Nu e vorba despre un moft.
09:01
I think it's a socialsocial imperativeimperativ.
206
529019
2063
Cred că e un imperativ social.
09:03
We're exitingieşirea din what you could call
the industrialindustrial agevârstă
207
531511
3851
Ieşim din era industrială
09:07
and we're going into
this informationinformație revolutionrevoluţie.
208
535386
3804
şi intrăm în revoluţia informaţiei.
E clar că se întâmplă nişte lucruri.
09:11
And it's clearclar that some
things are happeninglucru.
209
539646
2174
În era industrială,
societatea era o piramidă.
09:13
In the industrialindustrial agevârstă,
societysocietate was a pyramidpiramidă.
210
541844
2113
La baza piramidei
era nevoie de forţă de muncă.
09:15
At the basebaza of the pyramidpiramidă,
you neededNecesar humanuman labormuncă.
211
543981
4652
09:21
In the middlemijloc of the pyramidpiramidă,
you had an informationinformație processingprelucrare,
212
549085
3333
La mijlocul piramidei
era procesarea informaţiei,
09:24
a bureaucracybirocraţie classclasă,
213
552442
1598
clasa birocratică
09:26
and at the toptop of the pyramidpiramidă,
you had your ownersproprietarii of capitalcapital
214
554064
3674
şi în vârful piramidei
aveam deţinătorii de capital
09:29
and your entrepreneursantreprenori
215
557762
1999
şi antreprenorii
09:31
and your creativecreator classclasă.
216
559785
1452
şi clasa creativă.
09:33
But we know what's happeninglucru alreadydeja,
217
561904
1796
Dar ştim ce se întâmplă deja,
09:35
as we go into this informationinformație revolutionrevoluţie.
218
563724
2015
pe măsură ce intrăm în era informaţiei.
09:37
The bottomfund of that pyramidpiramidă,
automationautomatizare, is going to take over.
219
565763
2953
Automatizarea va lua locul
bazei piramidei.
09:40
Even that middlemijloc tiernivelul,
informationinformație processingprelucrare,
220
568740
2325
Chiar şi mijlocul, procesarea informaţiei,
09:43
that's what computerscalculatoare are good at.
221
571089
1626
la asta sunt bune computerele.
09:44
So as a societysocietate, we have a questionîntrebare:
222
572739
1747
Ca societate, avem o întrebare:
09:46
All this newnou productivityproductivitate is happeninglucru
because of this technologytehnologie,
223
574510
3118
Toată această nouă productivitate
se datorează tehnologiei,
09:49
but who participatesparticipă in it?
224
577652
1330
dar cine participă la ea?
09:51
Is it just going to be that very toptop
of the pyramidpiramidă, in whichcare casecaz,
225
579006
3195
Doar vârful piramidei?
Atunci ce vor face toţi ceilalţi?
09:54
what does everyonetoata lumea elsealtfel do?
226
582225
1341
Cum se vor descurca?
09:55
How do they operatea functiona?
227
583590
1166
Sau facem ceva
mult mai dezirabil?
09:56
Or do we do something
that's more aspirationalaspiraţii?
228
584780
2420
Încercăm să inversăm piramida,
09:59
Do we actuallyde fapt attemptatentat, încercare
to invertinvertit the pyramidpiramidă,
229
587581
3110
10:02
where you have a largemare creativecreator classclasă,
230
590715
2001
să avem o clasă creativă mare,
10:04
where almostaproape everyonetoata lumea
can participateparticipa as an entrepreneurantreprenor,
231
592740
3681
în care aproape oricine
să poată participa ca antreprenor,
10:08
an artistartist, as a researchercercetător?
232
596445
1945
artist, sau cercetător?
10:10
And I don't think that this is utopianutopic.
233
598850
1930
Eu nu cred că e utopic.
10:12
I really think that this
is all basedbazat on the ideaidee
234
600804
2364
Cred că totul se bazează pe ideea că dacă
lăsăm oamenii să-şi înţeleagă potenţialul
10:15
that if we let people
tapAtingeți into theiral lor potentialpotenţial
235
603192
2184
10:17
by masteringMastering conceptsconcepte,
236
605400
1964
prin stăpânirea conceptelor,
10:19
by beingfiind ablecapabil to exerciseexercițiu agencyagenţie
over theiral lor learningînvăţare,
237
607388
3577
prin posibilitatea preluării
iniţiativei propriei instruiri,
10:22
that they can get there.
238
610989
1342
ei pot ajunge aici.
10:24
And when you think of it
as just a citizencetăţean of the worldlume,
239
612672
4000
Când te gândeşti la asta
ca un simplu cetăţean al lumii,
10:28
it's prettyfrumos excitingemoționant.
240
616696
1263
e chiar entuziasmant.
10:29
I mean, think about
the typetip of equitycapitaluri proprii we can we have,
241
617983
2628
Gândiţi-vă la cât am avea de câştigat,
10:32
and the raterată at whichcare civilizationcivilizaţie
could even progressprogres.
242
620635
3204
la ritmul în care civilizaţia ar progresa.
10:36
And so, I'm prettyfrumos optimisticoptimist about it.
243
624339
2213
Asta mă face să fiu destul de optimist.
10:38
I think it's going to be
a prettyfrumos excitingemoționant time to be aliveîn viaţă.
244
626576
3563
Cred că va fi extraordinar
să trăieşti acele timpuri.
10:42
Thank you.
245
630163
1166
Mulţumesc.
10:43
(ApplauseAplauze)
246
631353
5477
(Aplauze)
Translated by Razvan Cristian Duia
Reviewed by Lorena Ciutacu

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sal Khan - Educator and social entrepreneur
In 2004, Sal Khan, a hedge fund analyst, began making math tutorials for his cousins. Twelve years later, Khan Academy has more than 42 million registered users from 190 countries, with tutorials on subjects from basic math through economics, art history, computer science, health, medicine and more.

Why you should listen

Salman "Sal" Khan is the founder and chief executive officer of Khan Academy, a not-for-profit with a mission of providing a free, world-class education for anyone, anywhere.

Khan Academy started as a passion project in 2004. Khan's cousin was struggling with math, so he tutored her remotely and posted educational videos on YouTube. So many people watched the videos that eventually Khan quit his job at a hedge fund and pursued Khan Academy full time. Today Khan Academy has more than 100 employees in Mountain View, California. Khan Academy believes learners of all ages should have unlimited access to free educational content they can master at their own pace. Its resources cover preschool through early college education, including math, grammar, biology, chemistry, physics, economics, finance and history. Additionally, Khan Academy offers free personalized SAT test prep in partnership with the test developer, the College Board. More than 42 million registered users access Khan Academy in dozens of languages across 190 countries.

Khan has been profiled by "60 Minutes," featured on the cover of Forbes, and recognized as one of TIME’s "100 Most Influential People in the World." In his book, The One World Schoolhouse: Education Reimagined, Sal outlines his vision for the future of education.

Khan holds three degrees from MIT and an MBA from Harvard Business School.

More profile about the speaker
Sal Khan | Speaker | TED.com