ABOUT THE SPEAKER
John Koenig - Writer
John Koenig is writing an original dictionary of made-up words.

Why you should listen

John Koenig has spent the last seven years writing an original dictionary of made-up words, The Dictionary of Obscure Sorrows, which fills gaps in the language with hundreds of new terms for emotions. This project seeks to restore sadness to its original meaning (from Latin satis, "fullness") by defining moments of melancholy that we may all feel, but never think to mention -- deepening our understanding of each other by broadening the emotional palette, from avenoir, "the desire to see memories in advance," to zenosyne, "the sense that time keeps going faster."

Each entry is a collage of word roots borrowed from languages all around the world. Some entries are even beginning to enter the language outright:

sonder n. The realization that each random passerby is living a life as vivid and complex as your own -- populated with their own ambitions, friends, routines, worries and inherited craziness -- an epic story that continues invisibly around you like an anthill sprawling deep underground, with elaborate passageways to thousands of other lives that you'll never know existed, in which you might appear only once, as an extra sipping coffee in the background, as a blur of traffic passing on the highway, as a lighted window at dusk.

His original YouTube series, The Dictionary of Obscure Sorrows, which he writes, edits and narrates himself, has drawn acclaim from John Green and Beyoncé to Michael from Vsauce. "Each episode is a soothing meditation on its subject, fortified by a hypnotic soundtrack and Koenig’s twistingly intelligent narration," writes The Daily Dot.

He currently works as a freelance video editor, voice actor, graphic designer, illustrator, photographer, director and writer. His writing has been published in countless tattoos, stories, song titles and band names, but never on paper -- though he is currently working on publishing a book adaptation. Originally from Minnesota and Geneva, Switzerland, John lives in Budapest with his wife.

More profile about the speaker
John Koenig | Speaker | TED.com
TEDxBerkeley

John Koenig: Beautiful new words to describe obscure emotions

John Koenig: Mooie nieuwe woorden om obscure gevoelens te beschrijven

Filmed:
1,814,744 views

John Koenig houdt ervan woorden te vinden die onze onuitgesproken gevoelens uitdrukken -- zoals 'lachesisme', de zucht naar rampspoed, en 'sonder', het besef dat het leven van alle anderen even complex en onkenbaar is als het onze. Hij mediteert over de betekenis die we aan woorden geven en hoe die betekenis bij ons blijft hangen.
- Writer
John Koenig is writing an original dictionary of made-up words. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
TodayVandaag I want to talk
about the meaningbetekenis of wordstekst,
0
1080
3496
Vandaag wil ik het hebben
over de betekenis van woorden,
00:16
how we definebepalen them
1
4600
1296
hoe we ze definiëren
00:17
and how they, almostbijna as revengewraak,
2
5920
2256
en hoe zij, haast bij wijze van wraak,
00:20
definebepalen us.
3
8200
1256
ons definiëren.
00:21
The EnglishEngels languagetaal
is a magnificentprachtig spongespons.
4
9480
3056
De Engelse taal is een magnifieke spons.
Ik hou van de Engelse taal.
Ik ben blij dat ik ze spreek.
00:24
I love the EnglishEngels languagetaal.
I'm gladblij that I speakspreken it.
5
12560
2656
00:27
But for all that, it has a lot of holesgaten.
6
15240
2000
Maar ze vertoont ook een hoop gaten.
00:30
In GreekGrieks, there's a wordwoord, "lachesismlachesism"
7
18480
2336
In het Grieks bestaat
het woord 'lachesisme',
00:32
whichwelke is the hungerhonger for disasterramp.
8
20840
3440
de zucht naar rampspoed.
00:36
You know, when you see
a thunderstormOnweer on the horizonhorizon
9
24720
3576
Je weet wel, als je
een onweer ziet aan de horizon
00:40
and you just find yourselfjezelf
rootingwroeten for the stormstorm.
10
28320
2286
en je vaststelt dat je
voor de storm supportert.
00:44
In MandarinMandarijn, they have a wordwoord "yù yī" --
11
32080
1936
Het Mandarijns kent het woord 'yù yī' --
00:46
I'm not pronouncinguitspreken that correctlycorrect --
12
34040
2016
dat spreek ik fout uit --
00:48
whichwelke meansmiddelen the longingverlangen
to feel intenselyintens again
13
36080
3696
voor het verlangen om intens te voelen,
00:51
the way you did when you were a kidkind.
14
39800
2000
zoals toen je kind was.
00:55
In PolishPools, they have a wordwoord "jouskajouska"
15
43680
3136
In het Pools is er 'jouska',
00:58
whichwelke is the kindsoort of
hypotheticalhypothetisch conversationgesprek
16
46840
3536
de hypothetische conversatie
01:02
that you compulsivelydwangmatig
playspelen out in your headhoofd.
17
50400
2120
die je dwangmatig
met jezelf in je hoofd voert.
01:06
And finallyTenslotte, in GermanDuits,
of courseCursus in GermanDuits,
18
54400
3136
En in het Duits, tenslotte,
uiteraard in het Duits,
01:09
they have a wordwoord calledriep "zielschmerzzielschmerz"
19
57560
2856
bestaat het woord 'Zielschmerz',
01:12
whichwelke is the dreadvrezen
of gettingkrijgen what you want.
20
60440
3416
de vrees om te krijgen wat je wil.
01:15
(LaughterGelach)
21
63880
4096
(Gelach)
01:20
FinallyTot slot fulfillingvervullen a lifelonglevenslang dreamdroom.
22
68000
1960
Een levensdroom die in vervulling gaat.
01:23
I'm GermanDuits myselfmezelf,
so I know exactlyprecies what that feelsvoelt like.
23
71840
3256
Ik ben zelf Duits, dus ik weet
precies hoe dat voelt.
01:27
Now, I'm not sure
if I would use any of these wordstekst
24
75120
2616
Ik weet niet zeker of ik
één van deze woorden
01:29
as I go about my day,
25
77760
1656
doordeweeks zou gebruiken,
01:31
but I'm really gladblij they existbestaan.
26
79440
2136
maar ik ben blij dat ze er zijn.
01:33
But the only reasonreden they existbestaan
is because I madegemaakt them up.
27
81600
3736
Maar de enige reden dat ze er zijn,
is omdat ik ze verzonnen heb.
01:37
I am the authorauteur of "The DictionaryWoordenboek
of ObscureDuistere SorrowsSmarten,"
28
85360
3616
Ik ben de auteur van het
'Woordenboek van obscure smarten',
01:41
whichwelke I've been writingschrift
for the last sevenzeven yearsjaar.
29
89000
3096
waar ik sinds zeven jaar aan werk.
01:44
And the wholegeheel missionmissie of the projectproject
30
92120
2016
De missie van het project
01:46
is to find holesgaten
in the languagetaal of emotionemotie
31
94160
5176
is gaten te vinden
in de taal van de emotie
en die proberen op te vullen,
01:51
and try to fillvullen them
32
99360
1216
01:52
so that we have a way of talkingpratend
about all those humanmenselijk peccadilloespeccadilloes
33
100600
3896
zodat we het kunnen hebben
over al die menselijke kleine kantjes
01:56
and quirksgrillen of the humanmenselijk conditionstaat
34
104520
2416
en rariteiten van de menselijke conditie
01:58
that we all feel
but maymei not think to talk about
35
106960
3976
die we allemaal voelen
maar waarover we niet praten
02:02
because we don't have the wordstekst to do it.
36
110960
2696
bij gebrek aan gepaste woordenschat.
02:05
And about halfwayhalverwege throughdoor this projectproject,
37
113680
2416
Halverwege dit project
02:08
I definedbepaald "sonderSonder,"
38
116120
1616
definieerde ik 'sonder',
02:09
the ideaidee that we all think of ourselvesonszelf
as the mainhoofd characterkarakter
39
117760
3376
het idee dat we onszelf
als het hoofdpersonage beschouwen
02:13
and everyoneiedereen elseanders is just extrasextra 's.
40
121160
2656
terwijl alle anderen figuranten zijn.
02:15
But in realityrealiteit,
we're all the mainhoofd characterkarakter,
41
123840
2696
Terwijl we in werkelijkheid
allemaal hoofdpersonages zijn
02:18
and you yourselfjezelf are an extraextra
in someoneiemand else'sanders is storyverhaal.
42
126560
3079
en jijzelf figurant bent
in andermans verhaal.
02:23
And so as soonspoedig as I publishedgepubliceerd that,
43
131160
3096
Zodra ik dat had gepubliceerd,
02:26
I got a lot of responseantwoord from people
44
134280
1696
kreeg ik een hoop reacties:
02:28
sayinggezegde, "Thank you for givinggeven voicestem
to something I had feltvoelde all my life
45
136000
4616
"Dankjewel omdat je iets verwoordt
dat ik al mijn hele leven voel,
02:32
but there was no wordwoord for that."
46
140640
3016
maar waar geen woord voor was."
02:35
So it madegemaakt them feel lessminder alonealleen.
47
143680
1760
Ze werden er minder eenzaam door.
02:38
That's the powermacht of wordstekst,
48
146160
1800
Dat is de kracht van woorden:
02:40
to make us feel lessminder alonealleen.
49
148880
2760
we voelen ons minder alleen.
02:44
And it was not long after that
50
152400
1736
Niet lang daarna
02:46
that I startedbegonnen to noticekennisgeving sonderSonder
51
154160
1776
begon ik op te merken dat 'sonder'
02:47
beingwezen used earnestlyklem
in conversationsconversaties onlineonline,
52
155960
4296
echt gebruikt werd in gesprekken online,
02:52
and not long after I actuallywerkelijk noticedmerkte it,
53
160280
2896
en niet lang daarna
merkte ik het warempel op
02:55
I caughtgevangen it nextvolgende to me
in an actualwerkelijk conversationgesprek in personpersoon.
54
163200
3496
in een echt live gesprek naast me.
02:58
There is no strangervreemdeling feelinggevoel
than makingmaking up a wordwoord
55
166720
2456
Geen gevoel is bevreemdender
dan een woord verzinnen
03:01
and then seeingziend it
take on a mindgeest of its owneigen.
56
169200
4296
en het dan een eigen leven zien leiden.
Ik heb er nog geen woord voor,
maar dat komt nog.
03:05
I don't have a wordwoord
for that yetnog, but I will.
57
173520
2096
03:07
(LaughterGelach)
58
175640
1416
(Gelach)
03:09
I'm workingwerkend on it.
59
177080
1200
Ik werk eraan.
03:11
I startedbegonnen to think
about what makesmerken wordstekst realecht,
60
179600
2680
Ik begon na te denken
over wat een woord ècht maakt,
want vele mensen vragen me dat.
03:15
because a lot of people askvragen me,
61
183560
1496
03:17
the mostmeest commongemeenschappelijk thing
I got from people is,
62
185080
2336
Ik krijg het vaakst de vraag:
03:19
"Well, are these wordstekst madegemaakt up?
I don't really understandbegrijpen."
63
187440
3256
"Zijn die worden verzonnen?
Ik snap het niet."
03:22
And I didn't really know what to tell them
64
190720
2056
Ik weet niet goed wat ik moet zeggen,
03:24
because onceeen keer sonderSonder startedbegonnen to take off,
65
192800
1936
want zodra 'sonder' gelanceerd was --
03:26
who am I to say what wordstekst
are realecht and what aren'tzijn niet.
66
194760
2680
wie ben ik dan om te zeggen
welk woord echt is en welk niet?
03:30
And so I sortsoort of feltvoelde like SteveSteve JobsBanen,
who describedbeschreven his epiphanyDriekoningen
67
198160
4056
Ik voelde me een beetje als Steve Jobs
die zijn openbaring beschreef
03:34
as when he realizedrealiseerde that mostmeest of us,
as we go throughdoor the day,
68
202240
3456
als dat hij plots besefte
dat de meesten van ons veelal
gewoon proberen te vermijden
om te vaak tegen de muur te lopen
03:37
we just try to avoidvermijden
bouncingstuiteren againsttegen the wallswanden too much
69
205720
3016
03:40
and just sortsoort of get on with things.
70
208760
3096
en maar wat aanmodderen.
03:43
But onceeen keer you realizerealiseren that people --
71
211880
2560
Maar zodra je beseft dat mensen --
03:48
that this worldwereld- was builtgebouwd
by people no smarterslimmer than you,
72
216280
3776
dat deze wereld het werk is
van mensen die niet slimmer zijn dan jij,
03:52
then you can reachberijk out
and touchaanraken those wallswanden
73
220080
2096
dan kan je met je hand die muren aanraken
03:54
and even put your handhand- throughdoor them
74
222200
1696
en je hand er zelfs doorsteken
03:55
and realizerealiseren that you have
the powermacht to changeverandering it.
75
223920
2360
en beseffen dat je ze kan veranderen.
03:59
And when people askvragen me,
"Are these wordstekst realecht?"
76
227080
3656
Als mensen me vragen
of deze woorden echt zijn,
04:02
I had a varietyverscheidenheid of answersantwoorden
that I triedbeproefd out.
77
230760
2096
heb ik een batterij beproefde antwoorden.
04:04
Some of them madegemaakt sensezin.
Some of them didn't.
78
232880
2136
Sommige kunnen kloppen. Andere niet.
04:07
But one of them I triedbeproefd out was,
79
235040
1576
Een beproefd antwoord was:
04:08
"Well, a wordwoord is realecht
if you want it to be realecht."
80
236640
3536
"Een woord is echt
als je wil dat het echt is."
04:12
The way that this pathpad is realecht
because people wanted it to be there.
81
240200
4216
Net zoals dit pad echt is
omdat mensen het daar willen hebben.
04:16
(LaughterGelach)
82
244440
1696
(Gelach)
04:18
It happensgebeurt on collegecollege
campusescampussen all the time.
83
246160
2096
Gebeurt aldoor op universiteitscampussen.
04:20
It's calledriep a "desireverlangen pathpad."
84
248280
1336
Dat heet een 'wenspad'.
04:21
(LaughterGelach)
85
249640
1016
(Gelach)
04:22
But then I decidedbeslist,
what people are really askingvragen
86
250680
2336
Maar toen besloot ik:
wat ze eigenlijk vragen
04:25
when they're askingvragen if a wordwoord is realecht,
they're really askingvragen,
87
253040
2896
als ze vragen of
een woord echt is, is dit:
04:27
"Well, how manyveel brainshersenen
will this give me accesstoegang to?"
88
255960
4319
"Hoeveel breinen kan ik ermee bereiken?"
04:33
Because I think that's
a lot of how we look at languagetaal.
89
261079
2737
Want dat is volgens mij
hoe we taal bekijken.
04:35
A wordwoord is essentiallyin wezen a keysleutel
90
263840
2776
Een woord is een sleutel
04:38
that getskrijgt us into certainzeker people'sPeople's headshoofden.
91
266640
2976
waarmee we het hoofd van mensen bereiken.
04:41
And if it getskrijgt us into one brainhersenen,
92
269640
2440
Als we er één brein mee bereiken,
04:44
it's not really worthwaard it,
93
272920
1256
is dat niet de moeite,
04:46
not really worthwaard knowingwetende.
94
274200
1256
het weten niet waard.
04:47
Two brainshersenen, eheh, it dependshangt af on who it is.
95
275480
2456
Twee breinen? Hangt ervan af wie.
04:49
A millionmiljoen brainshersenen, OK, now we're talkingpratend.
96
277960
2200
Een miljoen breinen?
Dat begint ergens op te lijken.
04:52
And so a realecht wordwoord is one that getskrijgt you
accesstoegang to as manyveel brainshersenen as you can.
97
280800
6456
Een echt woord geeft je toegang
tot zoveel mogelijk breinen.
04:59
That's what makesmerken it worthwaard knowingwetende.
98
287280
3256
Daardoor is het wetenswaardig.
05:02
IncidentallyOverigens, the realestRealest wordwoord of all
by this measuremaatregel is this.
99
290560
3816
Volgens deze norm
is dit woord het meest echt.
05:06
[O.K.]
100
294400
2216
[OK]
05:08
That's it.
101
296640
1216
Dat is het.
05:09
The realestRealest wordwoord we have.
102
297880
1256
Het echtste woord.
05:11
That is the closestdichtstbijzijnde thing we have
to a mastermeester keysleutel.
103
299160
2576
Dit komt het dichtst
in de buurt van een loper.
Het is het woord dat wereldwijd
het best begrepen wordt,
05:13
That's the mostmeest commonlyalgemeen
understoodbegrijpelijk wordwoord in the worldwereld-,
104
301760
2576
05:16
no matterer toe doen where you are.
105
304360
1256
waar je ook bent.
05:17
The problemprobleem with that is,
106
305640
1216
Het probleem is
05:18
no one seemslijkt to know
what those two lettersbrieven standstand for.
107
306880
2696
dat niemand lijkt te weten
waar die letters voor staan.
05:21
(LaughterGelach)
108
309600
2296
(Gelach)
05:23
WhichDie is kindsoort of weirdvreemd, right?
109
311920
2056
Bizar, toch?
05:26
I mean, it could be a misspellingspelfout
of "all correctcorrect," I guessraden,
110
314000
3456
Het zou een foute spelling
kunnen zijn van 'all correct',
05:29
or "oldoud kinderhookKinderhook."
111
317480
1256
of 'Old Kinderhook'.
05:30
No one really seemslijkt to know,
but the factfeit that it doesn't matterer toe doen
112
318760
3856
Niemand lijkt het echt te weten,
maar het feit dat het niet uitmaakt,
05:34
sayszegt something about
how we addtoevoegen meaningbetekenis to wordstekst.
113
322640
3496
zegt iets over hoe we woorden
betekenis geven.
05:38
The meaningbetekenis is not
in the wordstekst themselveszich.
114
326160
2800
De betekenis zit niet in de woorden zelf,
05:41
We're the onesdegenen
that pourgieten ourselvesonszelf into it.
115
329920
2760
wij leggen onszelf erin.
05:45
And I think, when we're all searchingzoeken
for meaningbetekenis in our liveslevens,
116
333440
3760
Ik denk dat we allemaal zoeken
naar betekenis in ons leven,
05:50
and searchingzoeken for the meaningbetekenis of life,
117
338040
1856
en zoeken naar de zin van het leven,
05:51
I think wordstekst have
something to do with that.
118
339920
3240
dat heeft volgens mij
met woorden te maken.
05:56
And I think if you're looking
for the meaningbetekenis of something,
119
344040
2776
Als je zoekt naar de betekenis van iets,
dan is het woordenboek
een goede startplaats.
05:58
the dictionarywoordenboek is a decentfatsoenlijk placeplaats to startbegin.
120
346840
2000
06:01
It bringsbrengt a sensezin of orderbestellen
121
349760
2376
Het biedt een gevoel van orde
06:04
to a very chaoticchaotisch universeuniversum.
122
352160
1760
in een zeer chaotisch universum.
06:06
Our viewuitzicht of things is so limitedbeperkt
123
354880
1840
Onze visie op dingen is zo beperkt
06:09
that we have to come up
with patternspatronen and shorthandsShorthands
124
357560
2776
dat we patronen
en afkortingen hebben bedacht
06:12
and try to figurefiguur out
a way to interpretinterpreteren it
125
360360
2296
en dat we ze proberen te interpreteren,
06:14
and be ablein staat to get on with our day.
126
362680
1840
om de dag door te komen.
06:17
We need wordstekst to containbevatten us,
to definebepalen ourselvesonszelf.
127
365240
3280
We hebben nood aan woorden
om ons te beperken en te definiëren.
06:21
I think a lot of us feel boxedBoxed in
128
369400
2040
Velen van ons voelen zich beknot
door hoe we deze woorden gebruiken.
06:24
by how we use these wordstekst.
129
372320
1576
06:25
We forgetvergeten that wordstekst are madegemaakt up.
130
373920
2336
We vergeten dat woorden verzonnen zijn.
06:28
It's not just my wordstekst.
All wordstekst are madegemaakt up,
131
376280
2360
Niet alleen mijn woorden.
Alle woorden zijn verzonnen.
06:31
but not all of them mean something.
132
379280
1680
Maar niet alle woorden betekenen iets.
06:33
We're all just sortsoort of
trappedgevangen in our owneigen lexiconslexica
133
381880
4096
We zitten vast in ons eigen lexicon
06:38
that don't necessarilynodig correlatecorreleren
with people who aren'tzijn niet alreadynu al like us,
134
386000
4736
dat niet noodzakelijk spoort
met mensen die niet al zijn zoals wij.
06:42
and so I think I feel us driftingDrifting apartdeel
a little more everyelk yearjaar,
135
390760
4616
Ik voel ons elk jaar
wat meer uit elkaar drijven,
06:47
the more seriouslyernstig we take wordstekst.
136
395400
2080
naarmate we woorden ernstiger nemen.
06:51
Because rememberonthouden, wordstekst are not realecht.
137
399880
2800
Want vergeet niet, woorden zijn niet echt.
06:55
They don't have meaningbetekenis. We do.
138
403600
2040
Ze hebben geen betekenis. Wij wel.
06:58
And I'd like to leavehet verlof you with a readinglezing
139
406480
2800
Ik sluit graag af met een lezing
07:01
from one of my favoritefavoriete philosophersfilosofen,
140
409760
2616
uit het werk van één van
mijn favoriete filosofen,
07:04
BillBill WattersonWatterson, who createdaangemaakt
"CalvinCalvin and HobbesHobbes."
141
412400
2536
Bill Watterson, maker
van 'Calvin en Hobbes'.
07:06
He said,
142
414960
1200
Hij zei:
07:09
"CreatingMaken a life that reflectsweerspiegelt
your valueswaarden and satisfiesvoldoet aan your soulziel
143
417040
3816
"Een leven maken dat je waarden weergeeft
en je ziel tevreden stelt,
07:12
is a rarezeldzaam achievementprestatie.
144
420880
1656
is een zeldzaam wapenfeit.
07:14
To inventuitvinden your owneigen life'shet leven meaningbetekenis
145
422560
2456
De zin van je eigen leven verzinnen
07:17
is not easygemakkelijk,
146
425040
1536
is niet makkelijk,
07:18
but it is still allowedtoegestaan,
147
426600
1816
maar het is toegestaan,
07:20
and I think you'llje zult be
happiergelukkiger for the troublemoeite."
148
428440
2200
en je zult gelukkiger zijn
als je de moeite doet.
07:23
Thank you.
149
431320
1216
Dankjewel.
07:24
(ApplauseApplaus)
150
432560
2720
(Applaus)
Translated by Els De Keyser
Reviewed by Peter Van de Ven

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
John Koenig - Writer
John Koenig is writing an original dictionary of made-up words.

Why you should listen

John Koenig has spent the last seven years writing an original dictionary of made-up words, The Dictionary of Obscure Sorrows, which fills gaps in the language with hundreds of new terms for emotions. This project seeks to restore sadness to its original meaning (from Latin satis, "fullness") by defining moments of melancholy that we may all feel, but never think to mention -- deepening our understanding of each other by broadening the emotional palette, from avenoir, "the desire to see memories in advance," to zenosyne, "the sense that time keeps going faster."

Each entry is a collage of word roots borrowed from languages all around the world. Some entries are even beginning to enter the language outright:

sonder n. The realization that each random passerby is living a life as vivid and complex as your own -- populated with their own ambitions, friends, routines, worries and inherited craziness -- an epic story that continues invisibly around you like an anthill sprawling deep underground, with elaborate passageways to thousands of other lives that you'll never know existed, in which you might appear only once, as an extra sipping coffee in the background, as a blur of traffic passing on the highway, as a lighted window at dusk.

His original YouTube series, The Dictionary of Obscure Sorrows, which he writes, edits and narrates himself, has drawn acclaim from John Green and Beyoncé to Michael from Vsauce. "Each episode is a soothing meditation on its subject, fortified by a hypnotic soundtrack and Koenig’s twistingly intelligent narration," writes The Daily Dot.

He currently works as a freelance video editor, voice actor, graphic designer, illustrator, photographer, director and writer. His writing has been published in countless tattoos, stories, song titles and band names, but never on paper -- though he is currently working on publishing a book adaptation. Originally from Minnesota and Geneva, Switzerland, John lives in Budapest with his wife.

More profile about the speaker
John Koenig | Speaker | TED.com