English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2012

Eddie Obeng: Smart failure for a fast-changing world

Eddie Obeng: Inteligentna porażka dla w świecie szybkich zmian

Filmed
Views 1,502,247

Świat zmienia się znacznie szybciej niż nam się wydaje, mówi nauczyciel biznesu Eddie Obeng, w związku z tym kreatywność nie może za nim nadążyć. W tym porywającym wystąpieniu podkreśla trzy ważne zmiany, które powinniśmy zrozumieć, by zwiększyć wydajność, a także wzywa do stworzenia kultury "inteligentnej porażki".

- Business Educator
Our environment changes faster than we can learn about it, Eddie Obeng says. How do we keep up? Full bio

Over the past six months, I've spent my time
Ostatnie 6 miesięcy podróżowałem.
00:15
traveling. I think I've done 60,000 miles,
Zrobiłem jakieś 90 tys. km,
00:19
but without leaving my desk.
nie wstając od biurka.
00:23
And the reason I can do that is because I'm actually two people.
Mimo że stoi przed wami jedna osoba,
00:26
I look like one person but I'm two people. I'm Eddie who is here,
tak naprawdę jestem dwiema.
00:28
and at the same time, my alter ego is a big green boxy
Ja, czyli Eddie, jestem tutaj,
00:31
avatar nicknamed Cyber Frank.
a moim alter ego jest zielony awatar, Cyber Frank.
00:36
So that's what I spend my time doing. I'd like to start,
Tym się zajmuję.
00:39
if it's possible, with a test, because I do business stuff,
Zacznijmy od testu,
00:42
so it's important that we focus on outcomes.
bo jako biznesmena interesują mnie rezultaty.
00:45
And then I struggled, because I was thinking to myself,
Miałem problem z decyzją,
00:49
"What should I talk? What should I do? It's a TED audience.
co przedstawić publiczności TED,
00:51
It's got to be stretching. How am I going to make — ?"
co byłoby zajmujące
00:53
So I just hope I've got the level of difficulty right.
i miało właściwy poziom trudności.
00:56
So let's just walk our way through this.
Zacznijmy więc,
00:59
Please could you work this through with me? You can shout out the answer if you like.
chcę was zaangażować, możecie głośno odpowiadać.
01:01
The question is, which of these horizontal lines is longer?
Która z poziomych linii jest dłuższa?
01:05
The answer is?
Odpowiedź?
01:07
Audience: The same.Eddie Obeng: The same.
Publiczność: Są takie same.
01:08
No, they're not the same. (Laughter)
Nie są takie same. (Śmiech)
01:11
They're not the same. The top one is 10 percent longer than the bottom one.
Górna jest o 10% dłuższa od dolnej.
01:13
So why did you tell me they were the same? Do you remember when we were kids at school,
Czemu odpowiedzieliście, że są takie same?
01:16
about that big, they played the same trick on us?
W szkole zwiedzono nas
01:19
It was to teach us parallax. Do you remember?
i nauczono paralaksy.
01:22
And you got, you said, "It's the same!" And you got it wrong.
Ale odpowiedź "takie same" jest zła.
01:24
You remember? And you learned the answer, and you've carried this answer in your head for 10, 20, 30, 40 years:
Tak się nauczyliście i pamiętacie do dziś.
01:27
The answer is the same. The answer is the same. So when you're asked what the lengths are,
Kiedy spytam o długość linii, odpowiecie: takie same,
01:31
you say they're the same, but they're not the same, because I've changed it.
mimo że takie nie są.
01:35
And this is what I'm trying to explain has happened to us in the 21st century.
To właśnie stało się w XXI wieku.
01:38
Somebody or something has changed the rules
Coś lub ktoś
01:42
about how our world works.
zmienił zasady działania świata.
01:44
When I'm joking, I try and explain it happened at midnight,
Chyba wtedy, kiedy spaliśmy,
01:46
you see, while we were asleep, but it was midnight 15 years ago. Okay?
o północy 15 lat temu.
01:49
You didn't notice it? But basically, what they do is,
Przewrócono wszystko do góry nogami.
01:53
they switched all the rules round, so that the way to
Zasady prowadzenia biznesu, organizacji,
01:56
successfully run a business, an organization, or even a country,
czy kraju zostały skasowane, zmienione,
01:58
has been deleted, flipped, and it's a completely new
i nie myślcie, że żartuję,
02:02
— you think I'm joking, don't you — there's a completely new set of rules in operation. (Laughter)
światem rządzą teraz zupełnie inne zasady. (Śmiech)
02:05
Did you notice that? I mean, you missed this one.
Zauważyliście?
02:09
You probably — No, you didn't. Okay. (Laughter)
Chyba nie. (Śmiech)
02:11
My simple idea is that what's happened is,
Wydaje mi się,
02:12
the real 21st century around us isn't so obvious to us,
że obecny, XXI wiek nie jest dla nas jasny.
02:17
so instead we spend our time responding rationally
Nadal racjonalnie reagujemy na świat,
02:21
to a world which we understand and recognize,
który znamy i rozumiemy,
02:24
but which no longer exists.
ale który już nie istnieje.
02:27
You don't believe me, do you? Okay. (Applause)
Nie wierzycie? (Brawa)
02:29
So let me take you on a little journey of many of the things I don't understand.
Opowiem o kilku sprawach, których nie rozumiem.
02:32
If you search Amazon for the word "creativity,"
Kiedy na Amazonie wpiszemy słowo "kreatywność",
02:37
you'll discover something like 90,000 books.
pokaże się lista 90 tys. książek.
02:39
If you go on Google and you look for "innovation + creativity,"
Google znajdzie 30 mln. stron.
na hasło "innowacja i kreatywność"
02:41
you get 30 million hits. If you add the word "consultants," it doubles to 60 million. (Laughter)
Dodając "konsultant" podwoimy wynik. (Śmiech)
02:44
Are you with me? And yet, statistically, what you discover
Jednak średnio tylko jeden na 100 tys. pomysłów
02:49
is that about one in 100,000 ideas is found making money
ma szansę odnieść sukces
02:52
or delivering benefits two years after its inception.
i przynieść zyski w ciągu 2 lat od powstania.
02:55
It makes no sense. Companies make their expensive executives
Firmy wydają krocie na planowanie
02:58
spend ages carefully preparing forecasts and budgets
i przygotowywanie budżetu,
03:01
which are obsolete or need changing before they can be published.
który i tak trzeba zmienić przed publikacją.
03:03
How is that possible? If you look at the visions we have,
Jak to się dzieje?
03:07
the visions of how we're going to change the world,
Kluczem do zmiany świata
03:11
the key thing is implementation. We have the vision.
jest implementacja. Wizje trzeba realizować.
03:13
We've got to make it happen.
jest implementacja. Wizje trzeba realizować.
03:16
We've spent decades professionalizing implementation.
Skuteczną realizację pomysłów
03:17
People are supposed to be good at making stuff happen.
udoskonalaliśmy przez dziesięciolecia.
03:20
However, if I use as an example a family of five
Wyobraźcie sobie, że 5-osobowa rodzina
03:22
going on holiday, if you can imagine this,
jedzie na wakacje,
03:27
all the way from London all the way across to Hong Kong,
z Londynu do Hong Kongu,
03:30
what I want you to think about is their budget is only 3,000 pounds of expenses.
a ich budżet wynosi 15 tys. złotych.
03:34
What actually happens is, if I compare this to the average
Gdyby chodziło o przeciętny projekt w rzeczywistości,
03:38
real project, average real successful project,
skończyłoby się wyjazdem rodziny
03:41
the family actually end up in Makassar, South Sulawesi,
do miasta Makassar na Celebesie Południowym
03:47
at a cost of 4,000 pounds,
za 20 tys. złotych,
03:51
whilst leaving two of the children behind. (Laughter)
przy czym dwoje dzieci zostaje w domu. (Śmiech)
03:54
What I'm trying to explain to you is, there are things which don't make sense to us.
Są rzeczy, które nie mają sensu.
03:57
It gets even worse than that. Let me just walk you through this one.
A może być jeszcze gorzej.
04:02
This is a quote, and I'll just pick words out of it.
Oto cytat:
04:06
It says -- I'll put on the voice -- "In summary, your Majesty,
"Reasumując, Wasza Wysokość,
04:08
the failure to foresee the timing, extent and severity
fiasko w przewidywaniach co do rozmiaru kryzysu
04:12
of the crisis was due to the lack of creativity
wynikło z niewystarczającej kreatywności
04:15
and the number of bright minds," or something like that.
oraz małej ilości bystrych umysłów".
04:19
This was a group of eminent economists apologizing to the Queen of England
Tak wybitni ekonomiści odpowiedzieli
04:22
when she asked the question,
królowej Anglii na pytanie:
04:26
"Why did no one tell us that the crisis was coming?" (Laughter)
"Czemu nie uprzedzono nas o kryzysie?" (Śmiech)
04:28
I'll never get my knighthood. I'll never get my knighthood. (Laughter)
Nigdy nie dostanę tytułu szlacheckiego. (Śmiech)
04:31
That's not the important point. The thing you have to remember is,
Zauważcie, że chodziło o znanych ekonomistów,
04:35
these are eminent economists, some of the smartest people
jednych z najmądrzejszych ludzi na świecie.
04:37
on the planet. Do you see the challenge? (Laughter)
Rozumiecie, jakie to wyzwanie? (Śmiech)
04:40
It's scary. My friend and mentor, Tim Brown of IDEO,
To przerażające. Mój przyjaciel i mentor
04:44
he explains that design must get big, and he's right.
Tim Brown z IDEO uważa,
że trzeba planować z rozmachem.
04:48
He wisely explains this to us. He says design thinking
Projektowanie musi stawić czoła
04:52
must tackle big systems for the challenges we have.
dużym wyzwaniom.
04:55
He's absolutely right.
Ma rację.
04:57
And then I ask myself, "Why was it ever small?"
Czemu w ogóle były małe?
04:59
Isn't it weird? You know, if collaboration is so cool,
Jeśli współpraca i działanie na wielu płaszczyznach
05:03
is cross-functional working is so amazing,
są tak wspaniałe,
05:07
why did we build these huge hierarchies? What's going on?
czemu stworzyliśmy takie hierarchie?
05:09
You see, I think what's happened, perhaps, is that
Wydaje mi się, że nie zauważyliśmy zmiany,
05:14
we've not noticed that change I described earlier.
o której wcześniej wspomniałem.
05:19
What we do know is that the world has accelerated.
Świat przyspieszył.
05:23
Cyberspace moves everything at the speed of light.
Cyberprzestrzeń i technologia
05:25
Technology accelerates things exponentially.
gwałtownie wszystko przyspieszają.
05:28
So if this is now, and that's the past,
To teraz, a to przeszłość.
05:30
and we start thinking about change, you know,
Wszystkie rządy chcą zmian,
05:32
all governments are seeking change, you're here seeking change,
wy chcecie zmian,
05:34
everybody's after change, it's really cool. (Laughter)
wszyscy ich chcą, to super. (Śmiech)
05:36
So what happens is, we get this wonderful whooshing acceleration and change.
Następuje ogromne przyspieszenie i zmiana.
05:39
The speed is accelerating. That's not the only thing.
Prędkość wzrasta, ale to nie wszystko.
05:43
At the same time, as we've done that, we've done something really weird.
W tym samym czasie,
05:48
We've doubled the population in 40 years,
w ciągu 40 lat, podwoiła się populacja.
05:50
put half of them in cities, then connected them all up so they can interact.
Połowa jest w miastach i oddziałuje na siebie.
05:53
The density of the interaction of human beings is amazing.
Intensywność oddziaływań jest niesamowita.
05:56
There are charts which show all these movements of information. That density of information is amazing.
Rejestry obrazują przepływ mnóstwa informacji.
05:59
And then we've done a third thing.
A po trzecie,
06:04
you know, for those of you who have as an office
weźmy wszystkich tych,
06:06
a little desk underneath the stairs, and you say, well this is my little desk under the stairs,
których biuro, choć to tylko stolik pod schodami,
06:08
no! You are sitting at the headquarters of a global corporation if you're connected to the Internet.
internet zmienia w centralę światowej korporacji.
06:13
What's happened is, we've changed the scale.
Zmieniła się skala działań.
06:20
Size and scale are no longer the same.
Rozmiar i skala nie są takie same.
06:23
And then add to that, every time you tweet,
Ponad 1/3 waszych tweetów
06:26
over a third of your followers follow from a country
jest śledzona przez kogoś
06:29
which is not your own.
zza granicy.
06:32
Global is the new scale. We know that.
Nowa skala jest globalna.
06:34
And so people say things like, "The world is now a turbulent place." Have you heard them saying things like that?
Ludzie mówią metaforycznie, że świat jest burzliwy.
06:37
And they use it as a metaphor. Have you come across this?
Słyszeliście?
06:41
And they think it's a metaphor, but this is not a metaphor.
Jednak nie jest to przenośnia.
06:44
It's reality. As a young engineering student, I remember
To prawda. Będąc studentem inżynierii,
06:47
going to a demonstration where they basically,
poszedłem na pokaz, gdzie prowadzący
06:51
the demonstrator did something quite intriguing.
zrobił coś niezwykłego.
06:55
What he did was, he got a transparent pipe — have you seen this demonstration before? —
Wziął przezroczystą rurkę, widzieliście to wcześniej?
06:57
he attached it to a tap. So effectively what you had was,
Przyczepił ją do kranu.
07:02
you had a situation where — I'll try and draw the tap
Spróbuję to narysować,
07:06
and the pipe, actually I'll skip the tap. The taps are hard.
może bez kranu, to trudne.
07:09
Okay? So I'll write the word "tap." Is that okay? It's a tap. (Laughter)
Napiszę "kran", dobrze?
07:11
Okay, so he attaches it to a transparent pipe, and he turns the water on.
Przyczepia więc rurkę i puszcza wodę.
07:15
And he says, do you notice anything? And the water is whooshing down this pipe.
Spytał, czy coś zauważyliśmy.
07:18
I mean, this is not exciting stuff. Are you with me?
Nie było to nic niezwykłego.
07:21
So the water goes up. He turns it back down. Great.
Odkręca i zakręca wodę, ponawia pytanie.
07:24
And he says, "Anything you notice?" No. Then he sticks a needle into the pipe,
Aż w końcu wbija w rurkę igłę.
07:28
and he connects this to a container, and he fills
Podczepia ją pod zbiornik,
07:32
the container up with green ink. You with me?
który wypełnia zielonym tuszem.
07:34
So guess what happens? A thin green line comes out
Teraz wraz z płynącą wodą
07:38
as it flows down the pipe. It's not that interesting.
leci cienka zielona stróżka. Mało to ciekawe.
07:41
And then he turns the water up a bit, so it starts coming back in. And nothing changes.
Podkręca wodę i mimo że zmienia jej siłę,
07:46
So he's changing the flow of the water, but it's just a boring green line.
nic innego się nie zmienia.
07:50
He adds some more. He adds some more. And then something weird happens.
Dodaje coraz więcej wody i dzieje się coś dziwnego.
07:53
There's this little flicker, and then as he turns it ever so slightly more,
Coś zaczyna migotać, dodaje jeszcze trochę
07:56
the whole of that green line disappears, and instead
i nagle cała zielona linia znika
08:01
there are these little sort of inky dust devils close to the needle.
i zostają tylko drobinki przy igle,
08:04
They're called eddies. Not me. And they're violently dispersing the ink
które gwałtownie rozpraszają tusz,
08:08
so that it actually gets diluted out, and the color's gone.
rozcieńczają go i kolor znika.
08:11
What's happened in this world of pipe
Ktoś zmienił zasady świata tej rurki
08:14
is somebody has flipped it. They've changed the rules from laminar to turbulent.
z laminarnych na turbulentne.
08:18
All the rules are gone. In that environment, instantly,
Stare zasady znikają i nagle możliwe jest wszystko,
08:22
all the possibilities which turbulence brings are available,
na co pozwalają turbulencje,
08:26
and it's not the same as laminar.
a to nie to samo, co przepływ laminarny.
08:30
And if we didn't have that green ink, you'd never notice.
Nigdy byśmy tego nie zauważyli bez zielonego tuszu.
08:33
And I think this is our challenge, because somebody
To nasze wyzwanie.
08:38
has actually increased — and it's probably you guys with all your tech and stuff —
Ktoś, pewnie wy ze swoją technologią,
08:41
the speed, the scale and the density of interaction.
zwiększył prędkość, skalę i ilość interakcji.
08:45
Now how do we cope and deal with that?
Jak sobie z tym poradzić?
08:49
Well, we could just call it turbulence, or we could try and learn.
Nazwać turbulencją, albo się czegoś nauczyć.
08:51
Yes, learn, but I know you guys grew up in the days when
Dorastaliście w czasach,
08:54
there were actually these things called correct answers,
kiedy istniały jeszcze właściwe odpowiedzi,
09:00
because of the answer you gave me to the horizontal line puzzle,
bo odpowiedzieliście na zagadkę z poziomymi liniami
09:02
and you believe it will last forever.
w przekonaniu, że to nigdy się nie zmieni.
09:05
So I'll put a little line up here which represents learning,
Powiedzmy, że ta linia przedstawia naukę.
09:07
and that's how we used to do it. We could see things,
Widzieliśmy coś, rozumieliśmy
09:11
understand them, take the time to put them into practice.
i z czasem wprowadzaliśmy w życie.
09:13
Out here is the world. Now, what's happened to our pace
A to świat. Jak zmieniło się tempo nauki
09:15
of learning as the world has accelerated? Well, if you work
wraz z przyspieszeniem świata?
09:19
for a corporation, you'll discover it's quite difficult to work
Ciężko jest pracować nad czymś
09:22
on stuff which your boss doesn't approve of, isn't in the strategy,
wbrew szefowi czy strategii.
09:25
and anyway, you've got to go through your monthly meetings.
Trzeba też chodzić na spotkania.
09:28
If you work in an institution, one day you will get them to make that decision.
W firmie w końcu zmusisz kogoś do podjęcia decyzji.
09:31
And if you work in a market where people believe in cycles,
Tam, gdzie ludzie wierzą w cykle,
09:36
it's even funnier, because you have to wait all the way
jest jeszcze śmieszniej.
09:39
for the cycle to fail before you go, "There's something wrong." You with me?
Ze zmianami trzeba czekać do końca cyklu.
09:41
So it's likely that the line, in terms of learning, is pretty flat.
Zdaje się więc, że linia nauki jest płaska.
09:45
You with me? This point over here, the point at which
W miejscu, gdzie się przecinają
09:50
the lines cross over, the pace of change
prędkość zmiany wyprzedza
09:54
overtakes the pace of learning,
prędkość nauki.
09:58
and for me, that is what I was describing
O to mi chodziło,
10:01
when I was telling you about midnight.
kiedy wspomniałem nagłe zmiany o północy.
10:04
So what does it do to us? Well, it completely transforms what we have to do,
Zmienia to nasze działania,
10:08
many mistakes we make. We solve last year's problems
popełniamy błędy. Rozwiązujemy dawne problemy,
10:11
without thinking about the future. If you try and think about it,
nie myśląc, czy w przyszłości
10:14
the things you're solving now, what problems are they going to bring in the future?
te rozwiązania nie stworzą nowych problemów.
10:17
If you haven't understood the world you're living in,
Bez zrozumienia świata
10:20
it's almost impossible to be absolutely certain that what you're going to deliver fits.
nie można być pewnym właściwych rozwiązań.
10:23
I'll give you an example, a quick one. Creativity and ideas,
Krótki przykład. Kreatywność i pomysły.
10:26
I mentioned that earlier. All the CEOs around me, my clients, they want innovation,
Wszyscy szefowie i klienci poszukują innowacji.
10:30
so they seek innovation. They say to people, "Take risks and be creative!"
Każą ryzykować i być twórczym.
10:33
But unfortunately the words get transformed as they travel through the air.
Te słowa docierają do odbiorców inaczej:
10:36
Entering their ears, what they hear is, "Do crazy things and then I'll fire you." Why? (Laughter) Because —
"Jak będziesz wariował, to cię zwolnię". (Śmiech)
10:39
Why? Because in the old world, okay, in the old world,
Dlaczego? Bo kiedyś pomyłki
10:43
over here, getting stuff wrong was unacceptable.
były nie do przyjęcia.
10:47
If you got something wrong, you'd failed. How should you be treated?
Wymagały surowego traktowania,
10:49
Well, harshly, because you could have asked somebody who had experience.
bo można ich było uniknąć dzięki doświadczeniu.
10:52
So we learned the answer and we carried this in our heads for 20, 30 years, are you with me?
Od kilkudziesięciu lat trzymamy się odpowiedzi:
10:55
The answer is, don't do things which are different.
nie wychylaj się.
11:00
And then suddenly we tell them to and it doesn't work.
Potem każemy się wychylać, bez skutku.
11:03
You see, in reality, there are two ways you can fail in our new world.
Są dwa sposoby na porażkę.
11:05
One, you're doing something that you should follow a procedure to, and it's a very difficult thing,
Kiedy trzeba działać zgodnie z zasadami,
11:08
you're sloppy, you get it wrong. How should you be treated? You should probably be fired.
za nieuwagę powinno się zwalniać.
11:11
On the other hand, you're doing something new, no one's ever done before,
Ale kiedy robicie coś nowego
11:15
you get it completely wrong. How should you be treated?
i wam nie wychodzi,
11:18
Well, free pizzas! You should be treated better than the people who succeed.
zasługujecie na więcej, niż inni.
11:20
It's called smart failure. Why? Because you can't put it on your C.V.
To inteligentna porażka. Nie znajdzie się na CV.
11:24
So what I want to leave you, then, is with the explanation
Na koniec powiem,
11:27
of why I actually traveled 60,000 miles from my desk.
czemu przejechałem przy biurku 90 tys km.
11:30
When I realized the power of this new world,
Pojąłem potęgę tego świata,
11:34
I quit my safe teaching job, and set up a virtual business school,
rzuciłem pracę i założyłem pierwszą na świecie
11:36
the first in the world, in order to teach people how to make this happen,
wirtualną szkołę biznesu, by uczyć jak działać.
11:40
and I used some of my learnings about some of the rules which I'd learned on myself.
Wykorzystałem własne doświadczenia.
11:44
If you're interested, worldaftermidnight.com, you'll find out more,
Więcej na WorldAfterMidnight.com.
11:49
but I've applied them to myself for over a decade,
Swoich zasad używam sam od 10 lat,
11:52
and I'm still here, and I still have my house, and the most important thing is,
a nadal żyję i mam dom.
11:55
I hope I've done enough to inject a little green ink into your lives,
Mam nadzieję, że wstrzyknąłem wam
trochę zielonego tuszu
11:59
so that when you go away and you're making your next
i kiedy przyjdzie pora na kolejną racjonalną decyzję,
12:04
absolutely sensible and rational decision, you'll take some time to think,
zastanowicie się przez chwilę,
12:07
"Hmm, I wonder whether this also makes sense
czy taka decyzja także miałaby sens
12:12
in our new world after midnight." Thank you very much.
w świecie po północy. Dziękuję.
12:15
(Applause)
(Brawa)
12:18
Thank you, thank you. (Applause)
Dziękuję. (Brawa)
12:25
Translated by Marta Krzeminska
Reviewed by Rysia Wand

▲Back to top

About the speaker:

Eddie Obeng - Business Educator
Our environment changes faster than we can learn about it, Eddie Obeng says. How do we keep up?

Why you should listen

What will business look like in 5 years? (Er, what does it look like now?) Eddie Obeng helps executives keep up with a business and social environment that's changing faster than we can know. Through Pentacle, his online business school, Obeng teaches a theory of management that focuses on adaptation to change. Called "New World Management," it's all about forming and re-forming workgroups, constantly re-evaluating metrics, and being open to all kinds of learning, from hands-on group exercises to a virtual lecture hall/meeting room called the QUBE.

More profile about the speaker
Eddie Obeng | Speaker | TED.com