English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2012

Eddie Obeng: Smart failure for a fast-changing world

Eddie Obeng: Eșecul deștept într-o lume rapid schimbătoare.

Filmed
Views 1,527,643

Lumea se schimbă mult mai rapid decât ne dăm seama, zice îndrumătorul în afaceri Eddie Obeng – iar creativitatea nu poate ține pasul. În acest discurs alert, el evidențiază trei schimbări importante pe care ar trebui să le înțelegem pentru o productivitate mai mare și pledează pentru o cultură a „eșecului deștept.”

- Business Educator
Our environment changes faster than we can learn about it, Eddie Obeng says. How do we keep up? Full bio

Over the pasttrecut sixşase monthsluni, I've spenta petrecut my time
În ultimele șase luni, mi-am petrecut timpul
00:15
travelingcălător. I think I've doneTerminat 60,000 milesmile,
călătorind. Cred că am făcut 96.000 de km,
00:19
but withoutfără leavinglăsând my deskbirou.
dar fără să-mi fi părăsit biroul.
00:23
And the reasonmotiv I can do that is because I'm actuallyde fapt two people.
Pot face asta pentru că sunt, de fapt, două persoane.
00:26
I look like one personpersoană but I'm two people. I'm EddieEpure who is here,
Arăt ca o singură persoană, dar sunt două.
00:28
and at the samela fel time, my altermodifica egoego-ul is a bigmare greenverde boxycutiuta
Sunt Eddie cel real și,
în același timp, un alter ego avatar
00:31
avatarAvatar nicknamedporeclit CyberCyber FrankFrank.
mare, verde, pătrățos, poreclit Cyber Frank.
00:36
So that's what I spendpetrece my time doing. I'd like to startstart,
Deci, asta fac cu timpul meu. Aș dori să încep,
00:39
if it's possibleposibil, with a testTest, because I do businessAfaceri stuffchestie,
dacă-i posibil, cu un test. Eu fac afaceri,
00:42
so it's importantimportant that we focusconcentra on outcomesrezultate.
așa că e important să ne axăm pe rezultate.
00:45
And then I struggledzbuciumat, because I was thinkinggândire to myselfeu insumi,
M-am stresat judecând așa:
00:49
"What should I talk? What should I do? It's a TEDTED audiencepublic.
„Despre ce să vorbesc? Ce să fac?
E un auditoriu TED.
00:51
It's got to be stretchingîntindere. How am I going to make — ?"
Va fi solicitant. Cum să fac?”
00:53
So I just hopesperanţă I've got the levelnivel of difficultydificultate right.
Sper să fi nimerit nivelul de dificultate.
00:56
So let's just walkmers pe jos our way throughprin this.
Așa că hai să facem testul.
00:59
Please could you work this throughprin with me? You can shoutstriga out the answerRăspuns if you like.
Vă rog, să-i dăm bătaie.
Strigați răspunsul dacă doriți.
01:01
The questionîntrebare is, whichcare of these horizontalorizontală lineslinii is longermai lung?
Întrebare: Care linie orizontală e mai lungă?
01:05
The answerRăspuns is?
Răspunsul?
01:07
AudiencePublicul: The samela fel.EddieEpure ObengOlteanu: The samela fel.
Auditoriul: La fel.
Eddie Obeng: La fel.
01:08
No, they're not the samela fel. (LaughterRâs)
Nu, nu-s la fel. (Râsete)
01:11
They're not the samela fel. The toptop one is 10 percentla sută longermai lung than the bottomfund one.
Cea de sus e 10% mai lungă decât cea de jos.
01:13
So why did you tell me they were the samela fel? Do you remembertine minte when we were kidscopii at schoolşcoală,
De ce mi-ați spus că sunt la fel?
Vă amintiți când eram la școală,
01:16
about that bigmare, they playedjucat the samela fel tricktruc on us?
ne păcăleau la fel?
01:19
It was to teacha preda us parallaxparalaxă. Do you remembertine minte?
Ca să ne învețe despre paralaxă. Vă amintiți?
01:22
And you got, you said, "It's the samela fel!" And you got it wronggresit.
Și răspundeați: „Sunt la fel!” Și era greșit.
01:24
You remembertine minte? And you learnedînvățat the answerRăspuns, and you've carriedtransportate this answerRăspuns in your headcap for 10, 20, 30, 40 yearsani:
Vă amintiți? Ați ținut minte răspunsul
10, 20, 30, 40 de ani:
01:27
The answerRăspuns is the samela fel. The answerRăspuns is the samela fel. So when you're askedîntrebă what the lengthslungimi are,
„Răspunsul e la fel.”
Deci, când sunteți întrebați despre lungime,
01:31
you say they're the samela fel, but they're not the samela fel, because I've changedschimbat it.
spuneți că-s la fel, dar nu-s la fel, pentru că le-am modificat.
01:35
And this is what I'm tryingîncercat to explainexplica has happeneds-a întâmplat to us in the 21stSf centurysecol.
Încerc să vă explic că asta s-a întâmplat cu noi în secolul XXI.
01:38
SomebodyCineva or something has changedschimbat the rulesnorme
Cineva sau ceva a schimbat regulile
01:42
about how our worldlume workslucrări.
despre cum funcționează lumea.
01:44
When I'm jokingGlumesc, I try and explainexplica it happeneds-a întâmplat at midnightmiezul nopţii,
În glumă, spun că s-a întâmplat la miezul nopții,
01:46
you see, while we were asleepadormit, but it was midnightmiezul nopţii 15 yearsani agoîn urmă. Okay?
în timp ce dormeam, dar a fost miezul nopții cu 15 ani în urmă. OK?
01:49
You didn't noticeînștiințare it? But basicallype scurt, what they do is,
Nu v-ați dat seama?
01:53
they switchedcomutate all the rulesnorme roundrundă, so that the way to
Au întors pe dos toate regulile.
01:56
successfullycu succes runalerga a businessAfaceri, an organizationorganizare, or even a countryțară,
Felul de-a conduce cu succes o afacere, o organizație,
01:58
has been deletedeliminat, flippedoglindită, and it's a completelycomplet newnou
chiar o țară, a fost șters, răsturnat. E complet nou.
02:02
— you think I'm jokingGlumesc, don't you — there's a completelycomplet newnou seta stabilit of rulesnorme in operationoperație. (LaughterRâs)
Credeți că glumesc, nu?
Un set de reguli complet nou e în operare. (Râsete)
02:05
Did you noticeînștiințare that? I mean, you missedratat this one.
Ați observat? Sau ați ratat asta?
02:09
You probablyprobabil — No, you didn't. Okay. (LaughterRâs)
Voi, probabil, nu. Nu voi. OK. (Râsete)
02:11
My simplesimplu ideaidee is that what's happeneds-a întâmplat is,
Ideea mea simplă e că adevăratul secol XXI
02:12
the realreal 21stSf centurysecol around us isn't so obviousevident to us,
în jurul nostru nu ne e atât de evident,
02:17
so insteadin schimb we spendpetrece our time respondingrăspunde rationallyraţional
astfel încât ne petrecem timpul răspunzând rațional
02:21
to a worldlume whichcare we understanda intelege and recognizerecunoaşte,
unei lumi pe care o înțelegem și o recunoaștem,
02:24
but whichcare no longermai lung existsexistă.
dar care nu mai există.
02:27
You don't believe me, do you? Okay. (ApplauseAplauze)
Nu mă credeți. OK. (Aplauze)
02:29
So let me take you on a little journeycălătorie of manymulți of the things I don't understanda intelege.
Atunci să vă listez multele lucruri ce nu le înțeleg.
02:32
If you searchcăutare AmazonAmazon for the wordcuvânt "creativitycreativitate,"
Căutați cuvântul „creativitate” pe Amazon.
02:37
you'llveți discoverdescoperi something like 90,000 bookscărți.
Veți găsi cam 90.000 de cărți.
02:39
If you go on GoogleGoogle and you look for "innovationinovaţie + creativitycreativitate,"
Pe Google, căutați „inovare + creativitate”: 30 de milioane de potriviri.
02:41
you get 30 millionmilion hitshit-uri. If you addadăuga the wordcuvânt "consultantsconsultanți," it doublesduble to 60 millionmilion. (LaughterRâs)
Dacă adaugi cuvântul „consultanți”, se dublează la 60 milioane. (Râsete)
02:44
Are you with me? And yetinca, statisticallystatistic, what you discoverdescoperi
Mă urmăriți? Şi totuși, statistic, descoperiți
02:49
is that about one in 100,000 ideasidei is foundgăsite makingluare moneybani
că doar 1 din 100.000 de idei fac bani
02:52
or deliveringlivrarea benefitsbeneficii two yearsani after its inceptionînceputurile.
sau produc beneficii după doi ani de la concept.
02:55
It makesmărci no sensesens. CompaniesCompanii make theiral lor expensivescump executivesdirectori
Unde-i logica? Companiile își obligă costisitorii lor directori
02:58
spendpetrece agesvârstele carefullycu grija preparingpregătirea forecastspreviziuni and budgetsbugetele
să petreacă ani cu pregătirea previziunilor și bugetelor
03:01
whichcare are obsoleteînvechit or need changingschimbare before they can be publishedpublicat.
care-s învechite sau trebuie schimbate înainte să fie publicate.
03:03
How is that possibleposibil? If you look at the visionsviziuni we have,
Cum e posibil? Dacă observăm viziunile ce le avem,
03:07
the visionsviziuni of how we're going to changeSchimbare the worldlume,
viziuni despre cum vom schimba lumea,
03:11
the keycheie thing is implementationpunerea în aplicare. We have the visionviziune.
punctul cheie e implementarea. Avem viziunea.
03:13
We'veNe-am got to make it happenîntâmpla.
Trebuie s-o punem în practică.
03:16
We'veNe-am spenta petrecut decadesdecenii professionalizingprofesionalizarea implementationpunerea în aplicare.
De zeci de ani profesionalizăm implementarea.
03:17
People are supposedpresupus to be good at makingluare stuffchestie happenîntâmpla.
Oamenii trebuie să fie buni la punerea în practică.
03:20
HoweverCu toate acestea, if I use as an exampleexemplu a familyfamilie of fivecinci
Totuși, dacă dau exemplul unei familii de cinci persoane
03:22
going on holidayvacanţă, if you can imagineimagina this,
ce merge în vacanță, de vă puteți imagina,
03:27
all the way from LondonLondra all the way acrosspeste to HongHong KongKong,
de la Londra la Hong Kong,
03:30
what I want you to think about is theiral lor budgetbuget is only 3,000 poundslire sterline of expensescheltuielile.
vreau să vă gândiți că bugetul e doar de 3000 lire.
03:34
What actuallyde fapt happensse întâmplă is, if I comparecomparaţie this to the averagein medie
Ce se întâmplă de fapt, comparând
03:38
realreal projectproiect, averagein medie realreal successfulde succes projectproiect,
cu proiectul de succes mediu real,
03:41
the familyfamilie actuallyde fapt endSfârşit up in MakassarMakassar, SouthSud SulawesiSulawesi,
familia sfârșește în Makassar, Sulawesi de Sud,
03:47
at a costa costat of 4,000 poundslire sterline,
la un cost de 4.000 de lire,
03:51
whilstîn timp ce leavinglăsând two of the childrencopii behindin spate. (LaughterRâs)
și trebuind să lase 2 copii acasă. (Râsete)
03:54
What I'm tryingîncercat to explainexplica to you is, there are things whichcare don't make sensesens to us.
Încerc să vă explic că există lucruri ilogice.
03:57
It getsdevine even worsemai rau than that. Let me just walkmers pe jos you throughprin this one.
Dar poate fi mai rău. Iată alt exemplu.
04:02
This is a quotecitat, and I'll just pickalege wordscuvinte out of it.
Ăsta-i un citat, voi selecta din el.
04:06
It saysspune -- I'll put on the voicevoce -- "In summaryRezumat, your MajestyMajesty,
Zice-aşa: „Pe scurt, Majestate,
04:08
the failureeșec to foreseeprevedea the timingsincronizare, extentmăsură and severityseveritatea
eșecul de-a prevedea momentul, amploarea și severitatea
04:12
of the crisiscriză was duedatorat to the lacklipsă of creativitycreativitate
crizei a fost cauzat de lipsa de creativitate
04:15
and the numbernumăr of brightluminos mindsminți," or something like that.
și numărul de minți luminoase” sau așa ceva.
04:19
This was a groupgrup of eminenteminent economistseconomiști apologizingScuze to the QueenRegina of EnglandAnglia
Acesta era un grup de eminenți economiști scuzându-se Reginei Angliei
04:22
when she askedîntrebă the questionîntrebare,
când ea a pus întrebarea:
04:26
"Why did no one tell us that the crisiscriză was comingvenire?" (LaughterRâs)
„De ce nu ne-a spus nimeni că vine criza?” (Râsete)
04:28
I'll never get my knighthoodcavaler. I'll never get my knighthoodcavaler. (LaughterRâs)
Niciodată nu voi fi făcut cavaler. (Râsete)
04:31
That's not the importantimportant pointpunct. The thing you have to remembertine minte is,
Nu asta contează. Rețineți că erau
04:35
these are eminenteminent economistseconomiști, some of the smartestdeștept people
economiști eminenți, dintre cei mai deștepți
04:37
on the planetplanetă. Do you see the challengeprovocare? (LaughterRâs)
de pe planetă. Vedeți provocarea? (Râsete)
04:40
It's scaryinfricosator. My friendprieten and mentormentor, TimTim BrownBrown of IDEOIDEO,
Înfricoșător. Prietenul și mentorul meu, Tim Brown de la IDEO,
04:44
he explainsexplică that designproiecta musttrebuie sa get bigmare, and he's right.
zice că designul trebuie să crească la scară și are dreptate.
04:48
He wiselyînțelept explainsexplică this to us. He saysspune designproiecta thinkinggândire
Ne explică înțelept că gândirea de proiectare
04:52
musttrebuie sa tackleaborda bigmare systemssisteme for the challengesprovocări we have.
trebuie să abordeze sisteme uriașe pentru provocările pe care le avem.
04:55
He's absolutelyabsolut right.
E absolut corect.
04:57
And then I askcere myselfeu insumi, "Why was it ever smallmic?"
Atunci mă întreb, „Dar de ce a fost mic?”
04:59
Isn't it weirdciudat? You know, if collaborationcolaborare is so coolmisto,
Nu-i ciudat? Colaborarea e atât de cool,
05:03
is cross-functionalInter-funcţională workinglucru is so amazinguimitor,
lucrul inter-funcțional e atât de uimitor,
05:07
why did we buildconstrui these hugeimens hierarchiesierarhii? What's going on?
atunci de ce am construi aceste uriașe ierarhii? Ce se întâmplă?
05:09
You see, I think what's happeneds-a întâmplat, perhapspoate, is that
Ce s-a întâmplat, probabil,
05:14
we'vene-am not noticeda observat that changeSchimbare I describeddescris earliermai devreme.
n-am observat schimbările descrise mai devreme.
05:19
What we do know is that the worldlume has acceleratedaccelerat.
Știm că lumea s-a accelerat.
05:23
CyberspaceSpaţiul cibernetic movesmișcări everything at the speedviteză of lightușoară.
Spațiul cibernetic mișcă totul cu viteza luminii.
05:25
TechnologyTehnologie acceleratesaccelerează things exponentiallyexponențial.
Tehnologia accelerează lucrurile exponenţial.
05:28
So if this is now, and that's the pasttrecut,
Dacă aici e prezentul și aici trecutul,
05:30
and we startstart thinkinggândire about changeSchimbare, you know,
și începem să gândim la schimbare,
05:32
all governmentsguvernele are seekingcăutare changeSchimbare, you're here seekingcăutare changeSchimbare,
toate guvernele caută schimbarea, voi căutați schimbarea,
05:34
everybody'stoată lumea e after changeSchimbare, it's really coolmisto. (LaughterRâs)
toți sunt leșinați după schimbare, cool. (Râsete)
05:36
So what happensse întâmplă is, we get this wonderfulminunat whooshingwhooshing accelerationaccelerare and changeSchimbare.
Deci, avem această accelerare și schimbare razante.
05:39
The speedviteză is acceleratingaccelerarea. That's not the only thing.
Viteza crește. Și nu-i numai asta.
05:43
At the samela fel time, as we'vene-am doneTerminat that, we'vene-am doneTerminat something really weirdciudat.
În acelaşi timp, am făcut ceva ciudat.
05:48
We'veNe-am doubleddublat the populationpopulație in 40 yearsani,
Am dublat populația în 40 de ani,
05:50
put halfjumătate of them in citiesorase, then connectedconectat them all up so they can interactinteracționa.
jumătate din ea am pus-o în oraşe, apoi am conectat-o ca să poată interacţiona.
05:53
The densitydensitate of the interactioninteracţiune of humanuman beingsființe is amazinguimitor.
Densitatea de interacțiune a ființelor umane e uimitoare.
05:56
There are chartsdiagrame whichcare showspectacol all these movementsmișcări of informationinformație. That densitydensitate of informationinformație is amazinguimitor.
Există grafice cu aceste mișcări de informații.
Densitatea de informații e uimitoare.
05:59
And then we'vene-am doneTerminat a thirdal treilea thing.
Apoi am făcut un al treilea lucru.
06:04
you know, for those of you who have as an officebirou
Cei care aveți ca birou
06:06
a little deskbirou underneathdedesubt the stairsscari, and you say, well this is my little deskbirou undersub the stairsscari,
o măsuță sub scări și spuneți: „e micul meu birou de sub scări”,
06:08
no! You are sittingședință at the headquarterssediu of a globalglobal corporationcorporație if you're connectedconectat to the InternetInternet.
Nu! Lucrați la sediul unei corporații globale, dacă sunteți conectați la Internet.
06:13
What's happeneds-a întâmplat is, we'vene-am changedschimbat the scalescară.
Ceea ce s-a întâmplat e că am schimbat scara.
06:20
SizeDimensiune and scalescară are no longermai lung the samela fel.
Mărimea și scara nu mai sunt aceleași.
06:23
And then addadăuga to that, everyfiecare time you tweetTweet,
Adăugați că, de fiecare dată când scrieți pe tweeter,
06:26
over a thirdal treilea of your followersadepţi followurma from a countryțară
peste o treime dintre cei care urmăresc
06:29
whichcare is not your ownpropriu.
sunt dintr-o altă țară.
06:32
GlobalLa nivel mondial is the newnou scalescară. We know that.
Noua scară e globală. Știm asta.
06:34
And so people say things like, "The worldlume is now a turbulentturbulent placeloc." Have you heardauzit them sayingzicală things like that?
Oamenii spun: „Lumea e acum un loc turbulent.”
Ați auzit spunând așa ceva?
06:37
And they use it as a metaphormetaforă. Have you come acrosspeste this?
Folosesc asta ca pe o metaforă. Ați întâlnit-o?
06:41
And they think it's a metaphormetaforă, but this is not a metaphormetaforă.
Se crede că-i metaforă, dar nu-i așa.
06:44
It's realityrealitate. As a youngtineri engineeringInginerie studentstudent, I remembertine minte
E realitate. Ca proaspăt student la inginerie, îmi amintesc
06:47
going to a demonstrationdemonstrație where they basicallype scurt,
că am mers la o demonstrație la care ei, practic,
06:51
the demonstratorDemonstrator did something quitedestul de intriguingintrigant.
un manifestant a făcut ceva interesant.
06:55
What he did was, he got a transparenttransparent pipețeavă — have you seenvăzut this demonstrationdemonstrație before? —
Avea o țeavă transparentă. Ați mai văzut demonstrația asta?
06:57
he attachedatașat it to a tapAtingeți. So effectivelyîn mod eficient what you had was,
A atașat-o unui robinet. Efectiv,
07:02
you had a situationsituatie where — I'll try and drawa desena the tapAtingeți
Voi încerca să desenez robinetul și țeava,
07:06
and the pipețeavă, actuallyde fapt I'll skipocolire the tapAtingeți. The tapsrobinete are hardgreu.
de fapt voi sări peste robinet. E greu de desenat.
07:09
Okay? So I'll writescrie the wordcuvânt "tapAtingeți." Is that okay? It's a tapAtingeți. (LaughterRâs)
Ok? Deci, scriu cuvântul „robinet”. E OK? Ăsta-i un robinet. (Râsete)
07:11
Okay, so he attachesse ataşează it to a transparenttransparent pipețeavă, and he turnstransformă the waterapă on.
OK, deci l-a racordat cu o țeavă transparentă și a dat drumul la apă.
07:15
And he saysspune, do you noticeînștiințare anything? And the waterapă is whooshingwhooshing down this pipețeavă.
Și spune: „Nu observați nimic?” Apa curge pe această țeavă.
07:18
I mean, this is not excitingemoționant stuffchestie. Are you with me?
Nu pare interesant . Mă urmăriți?
07:21
So the waterapă goesmerge up. He turnstransformă it back down. Great.
Nivelul apei urcă. Îl face să coboare din nou. Minunat.
07:24
And he saysspune, "Anything you noticeînștiințare?" No. Then he sticksbastoane a needleac into the pipețeavă,
Și spune: „Nu observați nimic?” Nu. Apoi el înfige un ac în țeavă
07:28
and he connectsConnects this to a containerrecipient, and he fillsumpleri
și racordează țeava la un recipient umplut
07:32
the containerrecipient up with greenverde inkcerneală. You with me?
cu cerneală verde. Mă urmăriți?
07:34
So guessghici what happensse întâmplă? A thinsubţire greenverde linelinia comesvine out
Ghiciți ce se-ntâmplă? Se vede o linie verde subțire
07:38
as it flowsfluxurile down the pipețeavă. It's not that interestinginteresant.
cum curge pe conductă. Tot nu-i interesant.
07:41
And then he turnstransformă the waterapă up a bitpic, so it startsîncepe comingvenire back in. And nothing changesschimbări.
Apoi dă mai tare apa. Nu se schimbă nimic.
07:46
So he's changingschimbare the flowcurgere of the waterapă, but it's just a boringplictisitor greenverde linelinia.
Schimbă sensul de curgere al apei, dar e tot o linie verde monotonă.
07:50
He addsadaugă some more. He addsadaugă some more. And then something weirdciudat happensse întâmplă.
Începe să adauge treptat lichid. Și apoi se întâmplă ceva ciudat.
07:53
There's this little flickerpâlpâire, and then as he turnstransformă it ever so slightlypuțin more,
O mică pâlpâire și apoi, cum mai dă drumul un pic,
07:56
the wholeîntreg of that greenverde linelinia disappearsdispare, and insteadin schimb
linia verde dispare și, în schimb,
08:01
there are these little sortfel of inkynegru ca smoala dustpraf devilsdraci closeînchide to the needleac.
apar acești drăcușori de cerneală în apropierea acului.
08:04
They're calleddenumit eddiesEddies. Not me. And they're violentlyviolent dispersingdispersarea the inkcerneală
Sunt vârtejurile. Ele dispersează violent cerneala,
08:08
so that it actuallyde fapt getsdevine diluteddiluat out, and the color'sculoare pe goneplecat.
de fapt diluând-o, iar culoarea dispare.
08:11
What's happeneds-a întâmplat in this worldlume of pipețeavă
Ce s-a întâmplat în această lume a țevii
08:14
is somebodycineva has flippedoglindită it. They'veLe-am changedschimbat the rulesnorme from laminarlaminar to turbulentturbulent.
cineva a schimbat regulile de curgere din laminară în turbulentă.
08:18
All the rulesnorme are goneplecat. In that environmentmediu inconjurator, instantlyimediat,
Toate regulile s-au năruit. În acest mediu, instantaneu,
08:22
all the possibilitiesposibilităţi whichcare turbulenceturbulenţă bringsaduce are availabledisponibil,
toate posibilitățile pe care le aduce turbulența sunt disponibile
08:26
and it's not the samela fel as laminarlaminar.
și nu e la fel ca în scurgerea laminară.
08:30
And if we didn't have that greenverde inkcerneală, you'dte-ai never noticeînștiințare.
Dacă n-ar fi fost cerneala verde n-am fi observat.
08:33
And I think this is our challengeprovocare, because somebodycineva
Asta-i provocarea noastră, cineva --
08:38
has actuallyde fapt increaseda crescut — and it's probablyprobabil you guys with all your techtech and stuffchestie
probabil voi, cu toată tehnologia voastră –
08:41
the speedviteză, the scalescară and the densitydensitate of interactioninteracţiune.
a mărit viteza, amploarea și densitatea interacțiunilor.
08:45
Now how do we copeface față and dealafacere with that?
Cum facem față, cum o gestionăm?
08:49
Well, we could just call it turbulenceturbulenţă, or we could try and learnînvăța.
Am putea doar s-o numim turbulență sau să încercăm să învățăm.
08:51
Yes, learnînvăța, but I know you guys grewcrescut up in the dayszi when
Da, s-o învățăm, dar voi ați crescut în vremuri
08:54
there were actuallyde fapt these things calleddenumit correctcorect answersrăspunsuri,
în care existau răspunsuri corecte,
09:00
because of the answerRăspuns you gavea dat me to the horizontalorizontală linelinia puzzlepuzzle,
a se vedea răspunsul dat la întrebarea despre liniile orizontale
09:02
and you believe it will last foreverpentru totdeauna.
și care credeți că va dura o veșnicie.
09:05
So I'll put a little linelinia up here whichcare representsreprezintă learningînvăţare,
Voi pune aici o liniuță reprezentând învățarea
09:07
and that's how we used to do it. We could see things,
și iată cum obișnuiam să facem. Observam lucruri,
09:11
understanda intelege them, take the time to put them into practicepractică.
le înțelegeam, le puneam în practică.
09:13
Out here is the worldlume. Now, what's happeneds-a întâmplat to our paceritm
Aici e lumea. Dar ce s-a întâmplat cu ritmul nostru
09:15
of learningînvăţare as the worldlume has acceleratedaccelerat? Well, if you work
de învățare odată cu accelerarea lumii? Ei bine,
09:19
for a corporationcorporație, you'llveți discoverdescoperi it's quitedestul de difficultdificil to work
dacă v-a angajat o corporație, veți descoperi că-i destul de greu
09:22
on stuffchestie whichcare your bossșef doesn't approveaproba of, isn't in the strategystrategie,
să lucrați la ce nu-i aprobat de șef, nu face parte din strategie,
09:25
and anywayoricum, you've got to go throughprin your monthlylunar meetingsreuniuni.
și oricum, trebuie să treceți prin întâlnirile lunare.
09:28
If you work in an institutioninstituție, one day you will get them to make that decisiondecizie.
Dacă lucrați într-o instituție, într-o bună zi îi veți face să ia acea decizie.
09:31
And if you work in a marketpiaţă where people believe in cyclescicluri,
Și dacă lucrați pe o piață în care oamenii cred în cicluri,
09:36
it's even funnieramuzant, because you have to wait all the way
e chiar mai amuzant, pentru că trebuie să așteptați tot timpul
09:39
for the cycleciclu to faileșua before you go, "There's something wronggresit." You with me?
ca ciclul să eșueze înainte de a exclama: „Ceva nu merge.” Mă urmăriți?
09:41
So it's likelyprobabil that the linelinia, in termstermeni of learningînvăţare, is prettyfrumos flatapartament.
Deci, probabil că linia, în termeni de învățare, e destul de dreaptă.
09:45
You with me? This pointpunct over here, the pointpunct at whichcare
Mă urmăriți? În acest punct, punctul de
09:50
the lineslinii crosscruce over, the paceritm of changeSchimbare
intersecție al liniilor, ritmul schimbării
09:54
overtakespreia the paceritm of learningînvăţare,
depășește ritmul de învățare
09:58
and for me, that is what I was describingdescriind
și, după mine, asta vă spuneam
10:01
when I was tellingspune you about midnightmiezul nopţii.
când vă povesteam despre miezul nopții.
10:04
So what does it do to us? Well, it completelycomplet transformstransformatele what we have to do,
Ce-are a face asta cu noi? Ei bine, transformă complet ce trebuie să facem,
10:08
manymulți mistakesgreșeli we make. We solverezolva last year'sani problemsProbleme
numeroasele greșeli pe care le facem. Rezolvăm problemele de anul trecut
10:11
withoutfără thinkinggândire about the futureviitor. If you try and think about it,
fără a ne gândi la viitor. Dacă încercați să vă gândiți
10:14
the things you're solvingrezolvarea now, what problemsProbleme are they going to bringaduce in the futureviitor?
la lucrurile pe care le rezolvați acum, ce probleme vor aduce acestea în viitor?
10:17
If you haven'tnu au understoodînțeles the worldlume you're livingviaţă in,
Dacă nu înțelegeți lumea în care trăiți,
10:20
it's almostaproape impossibleimposibil to be absolutelyabsolut certainanumit that what you're going to deliverlivra fitsse potrivește.
e aproape imposibil să fiți absolut siguri că ceea ce veți produce se va potrivi.
10:23
I'll give you an exampleexemplu, a quickrapid one. CreativityCreativitate and ideasidei,
Vă dau un exemplu, rapid. Creativitatea și ideile,
10:26
I mentionedmenționat that earliermai devreme. All the CEOsDirectori executivi around me, my clientsclienți, they want innovationinovaţie,
am mai spus-o mai devreme. Toți directorii executivi, clienții mei doresc inovare,
10:30
so they seekcăuta innovationinovaţie. They say to people, "Take risksriscuri and be creativecreator!"
deci caută inovații. Le cer oamenilor: „Asumați-vă riscul și fiți creativi!”
10:33
But unfortunatelydin pacate the wordscuvinte get transformedtransformat as they travelvoiaj throughprin the airaer.
Dar, din păcate, cuvintele sa transformat cum trec prin aer.
10:36
EnteringIntrarea theiral lor earsurechi, what they hearauzi is, "Do crazynebun things and then I'll firefoc you." Why? (LaughterRâs) Because —
Ce aud ei: „Faceți lucruri nebunești și vă dau afară.” De ce? (Râsete)
10:39
Why? Because in the oldvechi worldlume, okay, in the oldvechi worldlume,
De ce? Pentru că în lumea veche,
10:43
over here, gettingobtinerea stuffchestie wronggresit was unacceptableinacceptabil.
a greși era inacceptabil.
10:47
If you got something wronggresit, you'dte-ai faileda eșuat. How should you be treatedtratate?
Dacă greșeai, erai gata. Cum trebuia să fii tratat?
10:49
Well, harshlyaspru, because you could have askedîntrebă somebodycineva who had experienceexperienţă.
Aspru, pentru că ar fi trebuit să întrebi pe cineva mai experimentat.
10:52
So we learnedînvățat the answerRăspuns and we carriedtransportate this in our headsCapete for 20, 30 yearsani, are you with me?
Deci am învățat răspunsul și l-am purtat în cap timp de 20, 30 de ani. Mă urmăriți?
10:55
The answerRăspuns is, don't do things whichcare are differentdiferit.
Rezultatul: nu fac lucruri diferite.
11:00
And then suddenlybrusc we tell them to and it doesn't work.
Apoi deodată, ni se cere să le facem și nu funcționează.
11:03
You see, in realityrealitate, there are two waysmoduri you can faileșua in our newnou worldlume.
Există două căi de a greși în noua noastră lume.
11:05
One, you're doing something that you should followurma a procedureprocedură to, and it's a very difficultdificil thing,
Prima e când faci ceva și trebuie să urmezi o procedură, e dificil,
11:08
you're sloppydesfundat, you get it wronggresit. How should you be treatedtratate? You should probablyprobabil be fireddat afara.
ești neglijent, greșești. Cum ar trebui să fii tratat? Probabil, ar trebui să fii concediat.
11:11
On the other handmână, you're doing something newnou, no one'sunul e ever doneTerminat before,
Pe de altă parte, poți să faci ceva nou, ce n-a mai făcut nimeni înainte
11:15
you get it completelycomplet wronggresit. How should you be treatedtratate?
și s-o dai în bară complet. Cum ar trebui să fii tratat?
11:18
Well, freegratuit pizzaspizza! You should be treatedtratate better than the people who succeeda reusi.
Ei bine, pizza gratis! Ar trebui să fii tratat mai bine decât oamenii care reușesc.
11:20
It's calleddenumit smartinteligent failureeșec. Why? Because you can't put it on your C.V.
Se numește eșec inteligent. De ce? Deoarece nu se poate pune în C.V.
11:24
So what I want to leavepărăsi you, then, is with the explanationexplicaţie
În încheiere aș vrea să vă las cu explicația
11:27
of why I actuallyde fapt traveledcălătorit 60,000 milesmile from my deskbirou.
motivului pentru care am călătorit 96.000 de km la biroul meu.
11:30
When I realizedrealizat the powerputere of this newnou worldlume,
Când mi-am dat seama de puterea acestei noi lumi,
11:34
I quitpărăsi my safesigur teachingînvățătură jobloc de munca, and seta stabilit up a virtualvirtual businessAfaceri schoolşcoală,
am renunțat la slujba mea sigură de profesor și am înființat o școală virtuală de afaceri,
11:36
the first in the worldlume, in orderOrdin to teacha preda people how to make this happenîntâmpla,
prima din lume, pentru a învăța oamenii cum să facă acest lucru,
11:40
and I used some of my learningsinvataturi about some of the rulesnorme whichcare I'd learnedînvățat on myselfeu insumi.
și mi-am folosit cunoștințele despre unele dintre regulile învățate pe propria piele.
11:44
If you're interestedinteresat, worldaftermidnightworldaftermidnight.comcom, you'llveți find out more,
Dacă sunteți interesați: worldaftermidnight.com
Veți afla mai multe.
11:49
but I've appliedaplicat them to myselfeu insumi for over a decadedeceniu,
Le-am aplicat pe propria piele peste un deceniu
11:52
and I'm still here, and I still have my housecasă, and the mostcel mai importantimportant thing is,
și sunt încă aici, mai am casa mea și, cel mai important,
11:55
I hopesperanţă I've doneTerminat enoughdestul to injectinjecta a little greenverde inkcerneală into your livesvieți,
sper că am făcut destul pentru a injecta puțină cerneală verde în viețile dvs.
11:59
so that when you go away and you're makingluare your nextUrmător →
Când plecați de aici și luați următoarea
12:04
absolutelyabsolut sensiblesensibil and rationalraţional decisiondecizie, you'llveți take some time to think,
decizie absolut de bun-simț și rațională, va dura un timp să gândiți:
12:07
"HmmHmm, I wondermirare whetherdacă this alsode asemenea makesmărci sensesens
„Hmm, mă întreb dacă acest lucru are sens
12:12
in our newnou worldlume after midnightmiezul nopţii." Thank you very much.
și în noua lume de după miezul nopții.”
Vă mulțumesc mult.
12:15
(ApplauseAplauze)
(Aplauze)
12:18
Thank you, thank you. (ApplauseAplauze)
Vă mulţumesc, vă mulţumesc. (Aplauze)
12:25
Translated by Emil-Lorant Cocian
Reviewed by Ariana Bleau Lugo

▲Back to top

About the speaker:

Eddie Obeng - Business Educator
Our environment changes faster than we can learn about it, Eddie Obeng says. How do we keep up?

Why you should listen

What will business look like in 5 years? (Er, what does it look like now?) Eddie Obeng helps executives keep up with a business and social environment that's changing faster than we can know. Through Pentacle, his online business school, Obeng teaches a theory of management that focuses on adaptation to change. Called "New World Management," it's all about forming and re-forming workgroups, constantly re-evaluating metrics, and being open to all kinds of learning, from hands-on group exercises to a virtual lecture hall/meeting room called the QUBE.

More profile about the speaker
Eddie Obeng | Speaker | TED.com