English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2005

Paul Bennett: Design is in the details

Paul Bennett widzi design w szczegółach

Filmed:
820,408 views

Prezentując inspirujące, niezwykłe i zabawne produkty, Paul Bennet, brytyjski guru w dziedzinie designu i budowania marki, pokazuje, że design nie musi wiązać się jedynie z wielkimi inicjatywami, a może rozwiązywać małe, powszechne, a często przeoczane problemy.

- Designer; creative director, Ideo
As a creative director at Ideo, Paul Bennett reminds us that design need not invoke grand gestures or sweeping statements to be successful, but instead can focus on the little things in life, the obvious, the overlooked. Full bio

HelloCześć. ActuallyFaktycznie, that's "hellocześć" in BauerBauer BodoniBodoni
Cześć. Tak dokładniej, to "cześć" w czcionce Bauer Bodoni,
00:25
for the typographicallytypograficznie hystericalhisteryczny amongstwśród us.
dla tych z nas z typograficzną gorączką.
00:29
One of the threadswątki that seemswydaje się to have come throughprzez
Jeden z tematów poruszanych często
00:32
loudgłośny and clearjasny in the last couplepara of daysdni
przez ostatnie kilka dni,
00:35
is this need to reconcilepogodzić what the BigDuże wants --
to potrzeba pogodzenia tego, czego chce Duże...
00:38
the "BigDuże" beingistota the organizationorganizacja, the systemsystem, the countrykraj --
Duże, czyli organizacja, system, państwo...
00:42
and what the "SmallMałe" wants -- the individualindywidualny, the personosoba.
I tego, czego chce Małe- jednostka, osoba.
00:48
And how do you bringprzynieść those two things togetherRazem?
Jak to pogodzić?
00:51
CharlieCharlie LedbetterLedbetter, yesterdaywczoraj, I thought, talkedrozmawialiśmy very articulatelyarticulately
Charlie Leadbeater mówił wczoraj
00:53
about this need to bringprzynieść consumerskonsumenci, to bringprzynieść people
o potrzebie zbliżenia konsumentów, zbliżenia ludzi
00:55
into the processproces of creatingtworzenie things.
do procesów wytwarzania.
00:59
And that's what I want to talk about todaydzisiaj.
O tym właśnie chcę dzisiaj mówić.
01:01
So, bringingprzynoszący togetherRazem the SmallMałe to help facilitateułatwiać and createStwórz the BigDuże,
Tak więc: wykorzystanie Małego, by pomogło w konstruowaniu Dużego.
01:04
I think, is something that we believe in -- something I believe in,
to coś, w co wierzymy, w co ja wierzę
01:10
and something that we kinduprzejmy of bringprzynieść to life
i co powołujemy do życia
01:13
throughprzez what we do at IdeoIdeo.
dzięki temu, co robimy w IDEO.
01:15
I call this first chapterrozdział -- for the BritsBrytyjczycy in the roompokój --
Nazwałem część pierwszą (to dla Brytyjczyków)
01:18
the "BlindingOślepiające GlimpseSpojrzenie of the BleedingKrwawienia ObviousOczywiste."
"Zbyt Oczywiste, Żeby Je Dostrzec".
01:20
OftenCzęsto, the good ideaspomysły are so staring-at-you-right-in-the-faceWpatrując się w prawą twarz
Dobre pomysły są często tak oczywiste,
01:22
that you kinduprzejmy of misstęsknić them. And I think, a lot of timesczasy,
że umykają naszej uwadze. W IDEO zazwyczaj
01:26
what we do is just, sortsortować of, holdutrzymać the mirrorlustro up to our clientsklienci, and sortsortować of go,
staramy się być jak lustro, powiedzieć klientom:
01:29
"DuhDuh! You know, look what's really going on."
"Hej, teraz widzicie? Oto, co się tu dzieje".
01:32
And ratherraczej than talk about it in the theoryteoria,
Zamiast rozprawiać o tym w teorii,
01:35
I think I'm just going to showpokazać you an exampleprzykład.
pokażę wam przykład.
01:37
We were askedspytał by a largeduży healthcareopieka zdrowotna systemsystem in MinnesotaMinnesota
Duża jednostka służby zdrowia z Minnesoty poprosiła nas
01:39
to describeopisać to them what theirich patientcierpliwy experiencedoświadczenie was.
o opisanie odczuć ich pacjentów.
01:44
And I think they were expectingprzy nadziei --
Pracowali wcześniej z wieloma konsultantami
01:47
they'doni by workedpracował with lots of consultantskonsultanci before --
Pracowali wcześniej z wieloma konsultantami
01:49
I think they were expectingprzy nadziei some kinduprzejmy of hideousohydny orgorg chartwykres
i pewnie spodziewali się jakiegoś paskudnego schematu
01:50
with thousandstysiące of bubblesbąbelki and systemicsystemowy this, that and the other,
z tysiącem dymków i "systemowym" tym czy tamtym,
01:53
and all kindsrodzaje of mappymappy stuffrzeczy.
tymi wszystkimi wykresami i mapkami.
01:57
Or even worsegorzej, some kinduprzejmy of ghastlyupiorny death-by-Powerpointśmierć przez program Powerpoint thing
Albo i gorzej, jakiejś "śmierci od Powerpointa",
01:59
with WowChartsWowCharts and all kindsrodzaje of, you know, God knowswie, whatevercokolwiek.
z WowChartami i wszelkim, Bóg wie, czymkolwiek.
02:03
The first thing we actuallytak właściwie sharedudostępniony with them was this.
Oto, co pokazaliśmy im najpierw.
02:07
I'll playgrać this untilaż do your eyeballsgałki oczne completelycałkowicie dissolverozwiązać.
Będę to odtwarzał, póki wam oczy nie wyschną.
02:13
This is 59 secondstowary drugiej jakości into the filmfilm.
To 59 sekund filmu.
02:17
This is a minutechwila 59.
Minuta i 59 sekund.
02:23
3:19.
Trzy minuty 19.
02:28
I think something happensdzieje się. I think a headgłowa maymoże appearzjawić się in a seconddruga.
Chyba coś się wydarzy. Za chwilę chyba pojawi się czyjaś głowa.
02:29
5:10.
Pięć minut 10.
02:33
5:58.
Pięć minut 58.
02:35
6:20.
Sześć minut 20.
02:37
We showedpokazał them the wholecały cutciąć,
Pokazaliśmy im całość,
02:39
and they were all completelycałkowicie, what is this?
a oni na to: co to ma być?
02:40
And the pointpunkt is when you liekłamstwo in a hospitalszpital bedłóżko all day,
Sęk w tym, że leżenie cały dzień w szpitalnym łóżku
02:43
all you do is look at the roofdach, and it's a really shittygówniany experiencedoświadczenie.
ze wzrokiem wbitym w sufit jest cholernie nieznośne.
02:54
And just puttingwprowadzenie yourselfsiebie in the positionpozycja of the patientcierpliwy --
Wystarczy postawić się w położeniu pacjenta.
02:58
this is ChristianChrześcijańskie, who worksPrace with us at IdeoIdeo.
To Christian, który pracuje z nami w IDEO.
03:02
He just laykłaść in the hospitalszpital bedłóżko,
Leżał w szpitalnym łóżku
03:04
and, kinduprzejmy of, staredpatrzył at the polystyrenepolistyren ceilingsufit tilespłytki
i całymi dniami patrzył na podwieszany sufit.
03:05
for a really long time.
i całymi dniami patrzył na podwieszany sufit.
03:08
That's what it's like to be a patientcierpliwy in the hospitalszpital.
Tak właśnie jest być pacjentem w szpitalu.
03:09
And they were sortsortować, you know, blindingoślepiający glimpsedojrzeć of bleedingkrwawienie obviousoczywisty.
To najwyraźniej zbyt oczywiste, żeby to dostrzec.
03:12
Oh, my goodnessdobroć. So, looking at the situationsytuacja
O mój Boże. Tak więc, ocena sytuacji
03:15
from the pointpunkt of viewwidok of the personosoba out --
z perspektywy pacjenta, z zewnątrz,
03:18
as opposedprzeciwny to the traditionaltradycyjny positionpozycja of the organizationorganizacja in --
w przeciwieństwie do perspektywy organizacji, z wewnątrz,
03:21
was, for these guys, quitecałkiem a revelationobjawienie.
była dla naszych klientów zupełną nowością.
03:25
And so, that was a really catalytickatalityczny thing for them.
Zadziałało to na nich jak katalizator.
03:28
So they snappedpstryknął into actionczynność.
Zabrali się więc do dzieła.
03:32
They said, OK, it's not about systemicsystemowy changezmiana.
Powiedzieli: OK, nie chodzi o zmianę całego systemu,
03:33
It's not about hugeolbrzymi, ridiculousśmieszny things that we need to do.
o wielkie, bezsensowne gesty.
03:36
It's about tinymalutki things that can make a hugeolbrzymi amountilość of differenceróżnica.
Chodzi o małe rzeczy, które mogą wiele zmienić.
03:38
So we startedRozpoczęty with them prototypingprototypowanie some really little things
Zaczęliśmy więc wspólną pracę nad pewnymi pomysłami,
03:41
that we could do to have a hugeolbrzymi amountilość of impactwpływ.
które mogłyby wiele zmienić.
03:45
The first thing we did was we tookwziął a little bicyclerower mirrorlustro
Najpierw wzięliśmy lusterko rowerowe
03:47
and we Band-AidedBand-Aided it here, ontona a gurneygurney, a hospitalszpital trolleywózek,
i przymocowaliśmy je taśmą klejącą do szpitalnego wózka,
03:51
so that when you were wheeledna kołach around by a nursepielęgniarka or by a doctorlekarz,
tak, że kiedy lekarz lub pielęgniarka prowadzili wózek,
03:56
you could actuallytak właściwie have a conversationrozmowa with them.
pacjenci mieli szansę porozmawiać z nimi.
04:00
You could, kinduprzejmy of, see them in your rear-viewwidok z tyłu mirrorlustro,
Widzieli ich we wstecznym lusterku,
04:01
so it createdstworzony a tinymalutki humanczłowiek interactioninterakcja.
co wytworzyło małą ludzką więź.
04:03
Very smallmały exampleprzykład of something that they could do.
Bardzo prosty przykład czegoś, co da się zrobić.
04:06
InterestinglyCo ciekawe, the nursespielęgniarki themselvessami, sortsortować of, snappedpstryknął into actionczynność --
Co ciekawe, pielęgniarki same ruszyły do akcji.
04:09
said, OK, we embraceuścisk this. What can we do?
Powiedziały: OK, rozumiemy, jak możemy pomóc?
04:12
The first thing they do is they decoratedozdobiony the ceilingsufit.
Zaczęły od dekoracji szpitalnego sufitu.
04:15
WhichCo I thought was really -- I showedpokazał this to my mothermama recentlyostatnio.
Pokazałem to ostatnio mamie.
04:18
I think my mothermama now thinksmyśli that I'm some sortsortować of interiorwnętrze decoratordekorator.
Teraz pewnie myśli, że jestem dekoratorem wnętrz,
04:20
It's what I do for a livingżycie, sortsortować of LaurenceLaurence Llewelyn-BowenLlewelyn Bowen.
że zarabiam na życie tak, jak Laurence Llewelyn-Bowen.
04:23
Not particularlyszczególnie the world'srecyrodycyjstwo diecystwo recyrodycyjstwo diecystwo recy sektorcy bestNajlepiej designprojekt solutionrozwiązanie
To nie idealny design,
04:26
for those of us who are realreal, sortsortować of, hard-corehard-core designersprojektanci,
nie dla prawdziwego designera.
04:28
but nonethelessniemniej jednak, a fabulousfantastyczny empathicempatyczny solutionrozwiązanie for people.
Mimo to, było to pełne empatii, prawdziwie ludzkie rozwiązanie.
04:30
Things that they startedRozpoczęty doing themselvessami --
Zaczęto też zmieniać inne rzeczy:
04:36
like changingwymiana pieniędzy the floorpiętro going into the patient'spacjenta roompokój
podłogę w pokojach pacjentów,
04:38
so that it signifiedoznaczony, "This is my roompokój. This is my personalosobisty spaceprzestrzeń" --
aby zaznaczyć, "To mój pokój, moja osobista przestrzeń".
04:41
was a really interestingciekawy sortsortować of designprojekt solutionrozwiązanie to the problemproblem.
Bardzo interesujące rozwiązanie.
04:46
So you wentposzedł from publicpubliczny spaceprzestrzeń to privateprywatny spaceprzestrzeń.
Przejście z przestrzeni publicznej do prywatnej.
04:48
And anotherinne ideapomysł, again, that cameoprawa ołowiana witrażu from one of the nursespielęgniarki -- whichktóry I love --
Inny pomysł, który uwielbiam, też wyszedł od pielęgniarek:
04:50
was they tookwziął traditionaltradycyjny, sortsortować of, corporatezbiorowy whitebiały boardsdeski,
zamontowanie białych, tradycyjnych tablic biurowych
04:53
then they put them on one wallŚciana of the patient'spacjenta roompokój,
w pokojach pacjentów.
04:57
and they put this stickernaklejka there.
Nakleiły też taką informację.
04:59
So that what you could actuallytak właściwie do was go into the roompokój
Odwiedzający mogli zostawić na tablicy wiadomość dla chorego,
05:01
and writepisać messageswiadomości to the personosoba who was sickchory in that roompokój,
Odwiedzający mogli zostawić na tablicy wiadomość dla chorego,
05:04
whichktóry was lovelyśliczny.
co było urocze.
05:07
So, tinymalutki, tinymalutki, tinymalutki solutionsrozwiązania that madezrobiony a hugeolbrzymi amountilość of impactwpływ.
Bardzo proste rozwiązania, które zmieniają bardzo wiele.
05:08
I thought that was a really, really nicemiły exampleprzykład.
Wydawało mi się, że to bardzo dobry przykład.
05:13
So this is not particularlyszczególnie a newNowy ideapomysł,
Nie jest to wcale nowa myśl,
05:17
kinduprzejmy of, seeingwidzenie opportunitiesmożliwości in things that are around you
takie szukanie możliwości wśród tego, co widzimy dookoła
05:19
and snappingtrzaskanie and turningobrócenie them into a solutionrozwiązanie.
i przekształcanie ich w rozwiązania.
05:23
It's a historyhistoria of inventionwynalazek basedna podstawie around this.
W ten sposób powstało całe mnóstwo wynalazków.
05:25
I'm going to readczytać this because I want to get these namesnazwy right.
Będę czytał, żeby nie pomylić nazwisk.
05:28
JoanJoan GanzGanz CooneyCooney saw her daughtercórka -- cameoprawa ołowiana witrażu down on a SaturdaySobota morningranek,
Joan Ganz Cooney zobaczyła, jak pewnego sobotniego poranka
05:30
saw her daughtercórka watchingoglądanie the testtest cardkarta,
jej córka gapiła się w obraz kontrolny,
05:34
waitingczekanie for programsprogramy to come on one morningranek
czekając na rozpoczęcie programu.
05:36
and from that cameoprawa ołowiana witrażu SesameSezam StreetUlica.
Stąd wziął się pomysł na Ulicę Sezamkową.
05:39
MalcolmMalcolm McLeanMcLean was movingw ruchu from one countrykraj to anotherinne
Malcolm McLean przeprowadzał się za ocean
05:43
and was wonderingpełen zdumienia why it tookwziął these guys so long
i zastanawiał się, dlaczego tak długo zajmuje załadowanie pakunków na statek.
05:47
to get the boxespudła ontona the shipstatek.
i zastanawiał się, dlaczego tak długo zajmuje załadowanie pakunków na statek.
05:49
And he inventedzmyślony the shippingWysyłka  containerpojemnik.
Wymyślił kontener.
05:52
GeorgeGeorge dede MestralMestral -- this is not bugsbłędy all over a BirkenstockBirkenstock --
George de Mestral... To nie sandał opanowany przez robaki!
05:55
was walkingpieszy his dogpies in a fieldpole and got coveredpokryty in burrszadziory,
Wyprowadzał psa na polu i oblepiły go rzepy,
05:59
sortsortować of little pricklykolczasty things, and from that cameoprawa ołowiana witrażu VelcroVelcro.
te małe kolczaste owoce - i wymyślił Velcro, czyli rzep.
06:02
And finallywreszcie, for the BritsBrytyjczycy, PercyPercy ShawShaw -- this is a bigduży BritishBrytyjskie inventionwynalazek --
Na koniec, dla Brytyjczyków, ważny Brytyjski wynalazek.
06:09
saw the cat'skocie eyesoczy at the sidebok of the roadDroga,
Percy Shaw wracając do domu zobaczył kota. Wymyślił światła odblaskowe.
06:14
when he was drivingnapędowy home one night and from that cameoprawa ołowiana witrażu the CatseyeCatseye.
Percy Shaw wracając do domu zobaczył kota. Wymyślił światła odblaskowe.
06:15
So there's a wholecały seriesseria of just usingza pomocą your eyesoczy,
Jest więc cała masa przypadków,
06:20
seeingwidzenie things for the first time, seeingwidzenie things afreshna nowo
kiedy świeże spojrzenie na coś znajomego otwiera pole dla nowych możliwości.
06:22
and usingza pomocą them as an opportunityokazja to createStwórz newNowy possibilitiesmożliwości.
kiedy świeże spojrzenie na coś znajomego otwiera pole dla nowych możliwości.
06:25
SecondDrugi one, withoutbez soundingsondaż overlynadmiernie ZenZen,
Druga zasada, zabrzmi trochę "Zen",
06:29
and this is a quotezacytować from the BuddhaBudda:
a jest to cytat z Buddy:
06:31
"FindingZnalezienie yourselfsiebie in the marginsmarginesy, looking to the edgeskrawędzie of things,
Kierowanie się ku marginesom, patrzenie na krawędzie,
06:33
is oftenczęsto a really interestingciekawy placemiejsce to startpoczątek."
to często bardzo dobre miejsce na pierwszy krok".
06:37
BlinkeredKlapkami visionwizja tendsdąży to produceprodukować, I think, blinkeredzamrugał solutionsrozwiązania.
Sądzę, że ograniczone widzenie podsuwa ograniczone rozwiązania.
06:40
So, looking wideszeroki, usingza pomocą your peripheralperyferyjny visionwizja,
Korzystanie z widzenia obwodowego
06:44
is a really interestingciekawy placemiejsce to look for opportunityokazja.
to doskonały sposób na szukanie nowych możliwości.
06:47
Again, anotherinne medicalmedyczny exampleprzykład here.
Kolejny przykład z branży medycznej.
06:50
We were askedspytał by a deviceurządzenie producerproducent --
Zostaliśmy poproszeni przez producenta oprzyrządowania...
06:53
we did the PalmPalmy PilotPilot and the TreoTreo.
Robiliśmy w IDEO Palm Pilot i Treo,
06:56
We did a lot of sexyseksowny techtech at IdeoIdeo --
robiliśmy dużo seksownego sprzętu.
06:58
they'doni by seenwidziany this and they wanted a sexyseksowny piecekawałek of technologytechnologia
Oni to znali i chcieli podobny, seksowny sprzęt
07:00
for medicalmedyczny diagnosticsdiagnostyka.
do diagnoz medycznych.
07:03
This was a deviceurządzenie that a nursepielęgniarka usesużywa
Sprzęt dla pielęgniarki
07:05
when they're doing a spinalrdzeniowy procedureprocedura in hospitalszpital.
podczas zabiegu punkcji lędźwiowej.
07:07
They'llBędą askzapytać the nursespielęgniarki to inputwkład datadane.
Pielęgniarka ma wpisać pewne dane.
07:09
And they had this visionwizja of the nursepielęgniarka, kinduprzejmy of, clickingkliknięcie away
Wyobrażali sobie, że będzie stać i klikać
07:11
on this aluminumaluminium deviceurządzenie
na tym lśniącym urządzeniu, a to wszystko niezwykle... seksowne.
07:13
and it all beingistota incrediblyniewiarygodnie, sortsortować of, gadget-lustishgadżet-pożądliwość.
na tym lśniącym urządzeniu, a to wszystko niezwykle... seksowne.
07:14
When we actuallytak właściwie wentposzedł and watchedoglądaliśmy this procedureprocedura takingnabierający placemiejsce --
Kiedy pojechaliśmy obejrzeć tę procedurę...
07:19
and I'll explainwyjaśniać this in a seconddruga --
Wyjaśnię ją za chwilę.
07:23
it becamestał się very obviousoczywisty that there was a humanczłowiek dimensionwymiar to this
Okazało się, że jest w tym pewien ludzki wymiar,
07:25
that they really weren'tnie były recognizingrozpoznawanie.
którego oni wcale nie dostrzegali.
07:29
When you're havingmający a four-inchcztery cale needleigła insertedwstawiony into your spinekręgosłup --
Kiedy ktoś nakłuwa ci kręgosłup dziesięciocentymetrową igłą,
07:32
whichktóry was the procedureprocedura that this device'spomysłowość datadane was about;
a właśnie do tego sprowadza się punkcja lędźwiowa,
07:36
it was for painból managementzarządzanie -- you're shitgówno scaredprzerażony; you're freakingszaleniec out.
najważniejsze jest uśmierzenie bólu: jesteś przerażony, świrujesz.
07:40
And so the first thing that prettyładny much everykażdy nursepielęgniarka did,
Pierwsze, co robiła prawie każda pielęgniarka,
07:44
was holdutrzymać the patient'spacjenta handdłoń to comfortkomfort them. HumanCzłowieka gesturegest --
to ujęcie dłoni pacjenta, żeby dodać mu otuchy.
07:48
whichktóry madezrobiony the fabulousfantastyczny two-handeddwuręczny datadane inputwkład completelycałkowicie impossibleniemożliwy.
Ten ludzki gest uniemożliwiał wyśnione wklepywanie danych oburącz.
07:52
So, the thing that we designedzaprojektowany, much lessmniej sexyseksowny
Nasz projekt nie był więc szalenie seksowny,
07:58
but much more humanczłowiek and practicalpraktyczny, was this.
ale bardzo ergonomiczny i praktyczny. Wyglądał tak.
08:02
So, it's not a PalmPalmy PilotPilot by any stretchrozciągać of the imaginationwyobraźnia,
Nie jest to Palm Pilot,
08:07
but it has a thumb-scrollprzewiń w pionie so you can do everything with one handdłoń.
ale, dzięki kółku nawigacyjnemu, do obsługi wystarczy jedna ręka.
08:09
So, again, going back to this -- the ideapomysł that a tinymalutki humanczłowiek gesturegest
A więc znowu wracamy do tej koncepcji - prosty ludzki gest
08:12
dictateddyktowane the designprojekt of this productprodukt.
podyktował design produktu.
08:18
And I think that's really, really importantważny.
Myślę, że jest to szalenie ważne.
08:21
So, again, this ideapomysł of workaroundsobejścia.
Także szukanie rozwiązań "na około".
08:24
We use this phrasewyrażenie "workaroundsobejścia" a lot,
Używamy tego zwrotu często, rozglądamy się dookoła.
08:26
sortsortować of, looking around us. I was actuallytak właściwie looking around the TEDTED
Używamy tego zwrotu często, rozglądamy się dookoła.
08:28
and just watchingoglądanie all of these kinduprzejmy of things happenzdarzyć
W ten sposób rozglądałem się także po TED.
08:30
while I've been here.
W ten sposób rozglądałem się także po TED.
08:32
This ideapomysł of the way that people cobblekostka togetherRazem solutionsrozwiązania in our life --
To, jak ludzie jakoś wspólnie osiągają rozwiązania,
08:33
and the things we kinduprzejmy of do in our environmentśrodowisko
to, co robimy w relacji z otoczeniem,
08:37
that are somewhatnieco subconsciouspodświadomy but have hugeolbrzymi potentialpotencjał --
choć podświadome, ma duży potencjał...
08:40
is something that we look at a lot.
Temu się często przyglądamy.
08:42
We wrotenapisał a bookksiążka recentlyostatnio, I think you mightmoc have receivedOdebrane it,
Napisaliśmy ostatnio książkę p.t. "Bezmyślne działania?".
08:44
callednazywa "ThoughtlessBezmyślny ActsAkty?"
Być może ją znacie.
08:47
It's been all about these kinduprzejmy of thoughtlessbezmyślny things that people do,
Opisuje wszystko to, co robimy podświadomie,
08:48
whichktóry have hugeolbrzymi intentionzamiar and hugeolbrzymi opportunityokazja.
a co jednak ma swój cel i oferuje wiele możliwości.
08:51
Why do we all followśledzić the linelinia in the streetulica?
Dlaczego podążamy za linią na ulicy?
08:54
This is a pictureobrazek in a JapaneseJapoński subwaymetro.
To zdjęcie z japońskiego metra.
08:57
People consciouslyświadomie followśledzić things even thoughchociaż, why, we don't know.
Świadomie powtarzamy pewne wzorce, choć nie wiemy, dlaczego.
08:59
Why do we linelinia up the squareplac milkmleko cartonkarton with the squareplac fencepłot?
Dlaczego ustawiamy kwadratowe kartoniki na kwadratowym ogrodzeniu?
09:05
Because we kinduprzejmy of have to -- we're just compelledzmuszony to.
Z jakiegoś względu musimy, coś nas do tego skłania.
09:09
We don't know why, but we do.
Nie wiemy dlaczego, po prostu tak robimy.
09:13
Why do we wrapowinąć the teabagtorebka herbaty stringstrunowy around the cupPuchar handleuchwyt?
Dlaczego zawijamy sznurek herbaty wokół ucha kubka?
09:17
Again, we're sortsortować of usingza pomocą the worldświat around us
Używamy naszego otoczenia,
09:20
to createStwórz our ownwłasny designprojekt solutionsrozwiązania.
tworząc własne rozwiązania.
09:23
And we're always sayingpowiedzenie to our clientsklienci: "You should look at this stuffrzeczy.
Zawsze powtarzamy klientom: "Przyjrzyjcie się temu.
09:25
This stuffrzeczy is really importantważny. This stuffrzeczy is really vitalistotny."
To jest naprawdę ważne.
09:28
This is people designingprojektowanie theirich ownwłasny experienceswzruszenie religijne.
Tak ludzie projektują własne doświadczenia. Powinniście coś z tego wyciągnąć".
09:30
You can drawrysować from this.
Tak ludzie projektują własne doświadczenia. Powinniście coś z tego wyciągnąć".
09:32
We sortsortować of assumezałożyć that because there's a polePolak in the streetulica,
Zakładamy, że skoro na ulicy jest słupek,
09:36
that it's okay to use it, so we parkpark our shoppingzakupy cartwózek there.
możemy go użyć, i parkujemy przy nim wózek z zakupami.
09:38
It's there for our use, on some levelpoziom.
Czujemy, że można go wykorzystać.
09:43
So, again, we sortsortować of co-optco-opt our environmentśrodowisko
Wykorzystujemy otoczenie,
09:45
to do all these differentróżne things.
by robić te przeróżne rzeczy.
09:47
We co-optco-opt other experienceswzruszenie religijne --
Wykorzystujemy inne doświadczenia,
09:50
we take one itempozycja and transfertransfer it to anotherinne.
bierzemy jakiś element i stosujemy go gdzie indziej.
09:51
And this is my favoriteulubiony one. My mothermama used to say to me,
To moje ulubione. Mama powtarzała:
09:55
"Just because your sistersiostra jumpsskacze in the lakejezioro doesn't mean you have to."
"Jak twoja siostra skoczy do jeziora, to ty też skoczysz?"
09:57
But, of coursekurs, we all do. We all followśledzić eachkażdy other everykażdy day.
Codziennie naśladujemy innych.
10:00
So somebodyktoś assumeszakłada
Zakładamy, że skoro ktoś inny coś zrobił,
10:02
that because somebodyktoś elsejeszcze has doneGotowe something,
Zakładamy, że skoro ktoś inny coś zrobił,
10:03
that's permissionpozwolenie for them to do the samepodobnie thing.
nam także wolno to zrobić.
10:05
And there's almostprawie this sortsortować of semaphoresemafor around us all the time.
Cały czas są wokół nas różne znaki.
10:08
I mean, shoppingzakupy bagtorba equalsrówna się "parkingparking metermetr out of orderzamówienie."
Na przykład reklamówka oznacza "parkometr nieczynny"
10:11
And we all, kinduprzejmy of, know how to readczytać these signalssygnały now.
i wszyscy wiemy, jak odczytać taki sygnał.
10:14
We all talk to one anotherinne in this highlywysoko visualwizualny way
Komunikujemy się w tak wysoce wizualny sposób,
10:16
withoutbez realizingzrealizowanie what we're doing.
nie zdając sobie sprawy, co dokładnie robimy.
10:19
ThirdTrzecie sectionSekcja is this ideapomysł of not knowingporozumiewawczy,
Część trzecia dotyczy idei niewiedzy,
10:22
of consciouslyświadomie puttingwprowadzenie yourselfsiebie backwardsWstecz.
świadomego cofania się, oduczania.
10:26
I talk about unthinkingbezmyślny situationssytuacje all the time.
Często opowiadam o skutkach braku myślenia.
10:28
SortSortowanie of havingmający beginner'spoczątkujący mindumysł, scrapingskrobanie your mindumysł cleanczysty
O oczyszczaniu, odświeżaniu umysłu,
10:31
and looking at things afreshna nowo.
spoglądaniu na świat "na nowo".
10:33
A friendprzyjaciel of minekopalnia was a designerprojektant at IKEAIKEA,
Mój kolega był projektantem w IKEA.
10:35
and he was askedspytał by his bossszef
Dostał za zadanie pomóc w projektowaniu
10:38
to help designprojekt a storageprzechowywanie systemsystem for childrendzieci.
systemu przechowywania dla dzieci.
10:40
This is the BillyBilly bookcasepółka na książki -- it's IKEA'sIKEA biggestnajwiększy sellingsprzedawanie productprodukt.
To regał Billy, najlepiej sprzedający się produkt IKEA.
10:43
HammerMłot it togetherRazem. HammerMłot it togetherRazem with a shoebut, if you're me,
Ja musiałbym go posklejać,
10:46
because they're impossibleniemożliwy to assemblegromadzić.
nie potrafię tych mebli złożyć.
10:48
But bigduży sellingsprzedawanie bookcasepółka na książki. How do we replicatereplika this for childrendzieci?
Dobrze sprzedający się regał. Jak zrobić coś takiego dla dzieci?
10:50
The realityrzeczywistość is when you actuallytak właściwie watch childrendzieci,
Kiedy naprawdę przyjrzeć się dzieciom, okazuje się,
10:56
childrendzieci don't think about things like storageprzechowywanie in linearliniowy termswarunki.
że nie myślą one o szafach i regałach w sposób linearny.
10:59
ChildrenDzieci assumezałożyć permissionpozwolenie in a very differentróżne way.
Rozumieją przyzwolenie na zupełnie innych zasadach.
11:02
ChildrenDzieci liverelacja na żywo on things. They liverelacja na żywo underpod things.
Żyją na rzeczach, pod rzeczami, wokół rzeczy.
11:05
They liverelacja na żywo around things,
Żyją na rzeczach, pod rzeczami, wokół rzeczy.
11:07
and so theirich spatialprzestrzenny awarenessświadomość relationshipzwiązek,
Ich rozumienie relacji przestrzennych,
11:09
and theirich thinkingmyślący around storageprzechowywanie is totallycałkowicie differentróżne.
i idei przechowywania jest zupełnie inne.
11:12
So the first thing you have to do -- this is GrahamGraham, the designerprojektant --
Musimy zacząć od... To Graham, designer...
11:14
is, sortsortować of, put yourselfsiebie in theirich shoesbuty. And so, here he is
...od postawiania się w ich sytuacji.
11:17
sittingposiedzenie underpod the tablestół.
Tutaj siedzi pod stołem.
11:20
So, what cameoprawa ołowiana witrażu out of this?
Co z tego wynikło?
11:22
This is the storageprzechowywanie systemsystem that he designedzaprojektowany.
To jest system przechowywania, który zaprojektował.
11:24
So what is this? I hearsłyszeć you all askzapytać. No, I don't.
"Co to jest?", pytacie... Nie, nie pytacie.
11:27
(LaughterŚmiech)
(Śmiech)
11:30
It's this, and I think this is a particularlyszczególnie lovelyśliczny solutionrozwiązanie.
Oto, co to jest, i sądzę, że to uroczy pomysł,
11:32
So, you know, it's a totallycałkowicie differentróżne way of looking at the situationsytuacja.
zupełnie inne podejście do sytuacji.
11:36
It's a completelycałkowicie empathicempatyczny solutionrozwiązanie --
Jest to też bardzo empatyczne rozwiązanie,
11:39
apartniezależnie from the factfakt that teddy'steddy's probablyprawdopodobnie not lovingkochający it.
choć misiowi się chyba nie podoba.
11:43
(LaughterŚmiech)
(Śmiech)
11:45
But a really nicemiły way of re-framingponowne kadrowanie the ordinaryzwykły,
Bardzo dobre, nowatorskie ujęcie czegoś zwyczajnego,
11:49
and I think that's one of the things.
i to chyba o to chodzi.
11:54
And puttingwprowadzenie yourselfsiebie in the positionpozycja of the personosoba,
O postawienie się w sytuacji innej osoby.
11:55
and I think that's one of the threadswątki that I've heardsłyszał again
Jeden z tematów, które tu poruszano,
11:58
from this conferencekonferencja is how do we put ourselvesmy sami
to: jak postawić się w sytuacji innej osoby
12:00
in other peoples'narody' shoesbuty and really feel what they feel?
i poczuć to, co ona?
12:02
And then use that informationInformacja to fuelpaliwo solutionsrozwiązania?
Jak za pomocą tej wiedzy stworzyć nowe rozwiązania?
12:04
And I think that's what this is very much about.
Jak sądzę, to właśnie o to w tym wszystkim chodzi.
12:07
Last sectionSekcja: greenZielony armbandopaska. We'veMamy all got them.
Ostatnia część: zielone bransoletki, które wszyscy mamy.
12:11
It's about this really.
O to w nich właśnie chodzi.
12:15
I mean, it's about pickingowocobranie battlesbitwy bigduży enoughdość to mattermateria
O to, by wybierać problemy znaczące,
12:17
but smallmały enoughdość to winzdobyć.
ale dające się rozwiązać.
12:19
Again, that's one of the themestematy
To także jeden z tematów,
12:21
that I think has come throughprzez loudgłośny and clearjasny in this conferencekonferencja
o których wspominano już podczas konferencji:
12:22
is: Where do we startpoczątek? How do we startpoczątek? What do we do to startpoczątek?
Gdzie zacząć? Jak zacząć? Co zrobić, by zacząć?
12:25
So, again, we were askedspytał to designprojekt a waterwoda pumppompa
Zostaliśmy poproszeni o zaprojektowanie pompy wodnej
12:29
for a companyfirma callednazywa ApproTECApproTEC, in KenyaKenia.
przez firmę Appro TEC, z Kenii.
12:33
They're now callednazywa KickStartKickStart.
Nazywają sie teraz KickStart.
12:35
And, again, as designersprojektanci,
Jako designerzy chcieliśmy, aby nasz projekt był piękny
12:38
we wanted to make this thing incrediblyniewiarygodnie beautifulpiękny
Jako designerzy chcieliśmy, aby nasz projekt był piękny
12:39
and spendwydać a lot of time thinkingmyślący of the formformularz.
i spędziliśmy mnóstwo czasu rozmyślając nad formą,
12:41
And that was completelycałkowicie irrelevantbez znaczenia.
a to było zupełnie bez znaczenia.
12:44
When you put yourselfsiebie in the positionpozycja of these people,
Kiedy postawić się w sytuacji tych ludzi,
12:45
things like the factfakt that this has to be ablezdolny to foldzagięcie up
fakty takie jak: musi dać się złożyć
12:50
and fitdopasowanie on a bicyclerower, becomestają się much more relevantistotnych
i przewieźć na rowerze, stają się ważniejsze niż forma.
12:52
than the formformularz of it. The way it's producedwytworzony,
Musi zostać wyprodukowane miejscowymi sposobami,
12:55
it has to be producedwytworzony with indigenousrodzimy manufacturingprodukcja methodsmetody
Musi zostać wyprodukowane miejscowymi sposobami,
12:57
and indigenousrodzimy materialsmateriały.
przy użyciu miejscowych materiałów.
13:00
So it had to be lookedspojrzał at completelycałkowicie from the pointpunkt of viewwidok of the userużytkownik.
Musieliśmy spojrzeć na problem z punktu widzenia użytkownika.
13:02
We had to completelycałkowicie transfertransfer ourselvesmy sami over to theirich worldświat.
Musieliśmy przenieść się kompletnie do ich świata.
13:06
So what seemswydaje się like a very clunkyniezgrabny productprodukt
Pompa wydaje się niezgrabna,
13:10
is, in factfakt, incrediblyniewiarygodnie usefulprzydatny.
ale w rzeczywistości jest nadzwyczaj użyteczna.
13:12
It's powerednapędzany a bitkawałek like a StairmasterRobert Koniecki -- you pumppompa up and down on it.
Działa trochę jak Stairmaster - naciska się to jeden, to drugi tłok.
13:15
ChildrenDzieci can use it. AdultsDorośli can use it. EverybodyKażdy usesużywa it.
Mogą jej używać dzieci, dorośli - wszyscy.
13:18
It's turningobrócenie these guys -- again, one of the themestematy --
Przeistacza tych ludzi - a to znów jeden z tematów...
13:21
it's turningobrócenie them into entrepreneursprzedsiębiorców.
W przedsiębiorców.
13:24
These guys are usingza pomocą this very successfullyz powodzeniem.
Używają pompy z dużym powodzeniem.
13:27
And for us, it's been great
Dla nas to także był sukces:
13:29
because it's wonwygrał loadsmasa of designprojekt awardsnagrody.
wygraliśmy mnóstwo nagród za design.
13:30
So we actuallytak właściwie managedzarządzane to reconcilepogodzić the needswymagania of the designprojekt companyfirma,
Udało nam się pogodzić potrzeby firmy projektowej,
13:31
the needswymagania of the individualsosoby prywatne in the companyfirma,
potrzebę wszystkich członków firmy,
13:34
to feel good about a productprodukt we were actuallytak właściwie designingprojektowanie,
by czuć się dobrze z tym, co projektujemy
13:36
and the needswymagania of the individualsosoby prywatne we were designingprojektowanie it for.
i potrzeby tych, dla których przygotowaliśmy ten projekt.
13:38
There it is, pumpingpompowanie waterwoda from 30 feetstopy.
Tutaj widzimy, jak pompuje wodę z dziewięciu metrów.
13:43
So as a finalfinał gesturegest we handedprzekazany out these braceletsKajdany
Jako końcowy gest, rozdaliśmy te bransoletki
13:47
to all of you this morningranek.
wszystkim z was dziś rano.
13:52
We'veMamy madezrobiony a donationdarowizna on everybody'swszyscy behalfimieniu here
Złożyliśmy w waszym imieniu donację
13:53
to kickkopnięcie startpoczątek, no pungra słów intendedzamierzony, theirich nextNastępny projectprojekt.
na rzecz KickStartu, ich nowego projektu.
13:56
Because, again, I think, sortsortować of, puttingwprowadzenie our moneypieniądze where our mouthusta is, here.
Myślę, że wsparcie materialne jest tu równie ważne, jak słowa.
14:00
We feel that this is an importantważny gesturegest.
Uważamy, że to istotny gest.
14:04
So we'vemamy handedprzekazany out braceletsKajdany. SmallMałe is the newNowy bigduży.
Więc rozdaliśmy bransoletki. Małe jest nowym Dużym.
14:06
I hopenadzieja you'llTy będziesz all wearmieć na sobie them.
Mam nadzieję, że będziecie je nosić.
14:08
So that's it. Thank you.
To w zasadzie wszystko. Dziękuję.
14:09
(ApplauseAplauz)
(Brawa)
14:12
Translated by Marek Lisik
Reviewed by Krystian Aparta

▲Back to top

About the speaker:

Paul Bennett - Designer; creative director, Ideo
As a creative director at Ideo, Paul Bennett reminds us that design need not invoke grand gestures or sweeping statements to be successful, but instead can focus on the little things in life, the obvious, the overlooked.

Why you should listen

As creative director at the influential design and innovation company Ideo, Paul Bennett manages to keep his eye on the little things that matter, though his clients are among the biggest in the world (Procter & Gamble and Pepsi, to name but two). "Small is the new big,"Bennett says. And his design approach reflects this philosophy. For often, it's not the biggest ideas that have the most impact, but the small, the personal, and the intimate.

Trained as a graphic designer, Bennett is a pragmatic design evangelist, preaching fervently that design can make the world a better place, and providing playful, inspired examples of how it does.

More profile about the speaker
Paul Bennett | Speaker | TED.com