ABOUT THE SPEAKER
Tim Flannery - Environmentalist
Explorer and professor Tim Flannery seeks to grasp the big picture of planetary evolution and how humans can affect it -- for better or for worse.

Why you should listen

A noted explorer who has published more than 140 peer-reviewed papers and named 25 living and 50 fossil mammal species, Tim Flannery has conducted research for more than 20 years in New Guinea and surrounding countries. He has served on the board of WWF International, the Australian Wildlife Conservancy, and as an advisor to the National Geographic Society. His books include The Future Eaters: An Ecological History of the Australasian Lands and People (which has been made into a three-part documentary series) and The Weather Makers: How Man Is Changing the Climate and What It Means for Life on Earth, which has been translated into more than 20 languages.

Flannery is the cofounder of the Australian Climate Council, which provides authoritative information, advice and solutions about climate change for ordinary citizens, and chair of the Ocean Forests Foundation. In 2007 he established and chaired the Copenhagen Climate Council, and in 2011 he was appointed Australia's first Climate Commissioner.

More profile about the speaker
Tim Flannery | Speaker | TED.com
TEDSummit 2019

Tim Flannery: Can seaweed help curb global warming?

Tim Flannery: Pot ajuta algele marine la limitarea încălzirii globale?

Filmed:
1,512,940 views

A venit vremea intervențiilor de combatere a schimbării climatice la scară planetară, iar ecologistul Tim Flannery crede că algele pot fi de folos. Într-o prezentare îndrăzneață, acesta împărtășește potențialul epic de captare a carbonului pe care îl au algele, explicând cum culturi oceanice de alge create pe scară largă ar putea capta tot carbonul pe care îl emitem în atmosferă. Aflați mai multe despre această soluție care are potențialul de a salva planeta, și ce eforturi mai sunt necesare pentru a o putea pune în practică.
- Environmentalist
Explorer and professor Tim Flannery seeks to grasp the big picture of planetary evolution and how humans can affect it -- for better or for worse. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:16
Oh, there's a lot of it.
0
4421
1600
Oh, sunt multe.
00:18
This is seaweedalge marine.
1
6532
2350
Acestea sunt alge.
Sunt organisme destul de simple.
00:25
It's prettyfrumos humbleumil stuffchestie.
2
13789
1666
00:27
But it does have
some remarkableremarcabil qualitiescalități.
3
15979
2873
Dar au totuși
unele proprietăți remarcabile.
00:31
For one, it growsdezvoltă really fastrapid.
4
19328
2611
Pentru început, cresc foarte repede.
00:34
So the carboncarbon that is partparte
of that seaweedalge marine,
5
22529
3921
Carbonul ce intră în compoziția algelor
00:38
just a fewpuțini weekssăptămâni agoîn urmă,
6
26474
1517
plutea în atmosferă
00:40
was floatingplutitor in the atmosphereatmosfera
as atmosphericatmosferic COCO2,
7
28015
3562
cu doar câteva săptămâni în urmă,
sub forma emisiilor atmosferice de CO2,
00:43
drivingconducere all the adverseadverse consequencesconsecințe
of climateclimat changeSchimbare.
8
31601
3714
ducând la apariția tuturor efectelor
nocive ale schimbării climatice.
00:48
For the momentmoment, it's lockedblocat
safelyîn condiţii de siguranţă away in the seaweedalge marine,
9
36244
3617
Momentan este stocat
în condiții de siguranță în alge,
00:51
but when that seaweedalge marine rotsputrezeste --
10
39885
1418
dar când algele vor putrezi,
00:53
and by the smellmiros of it,
it's not fardeparte away --
11
41327
3114
și judecând după miros, nu mai au mult,
00:56
when it rotsputrezeste, that COCO2 will be releasedeliberată
back to the atmosphereatmosfera.
12
44465
4355
atunci când vor putrezi, acel C02
va fi eliberat din nou în atmosferă.
01:01
Wouldn'tNu s-ar it be fantasticfantastic
if we could find a way
13
49482
3911
Nu-i așa că ar fi minunat
dacă am găsi o modalitate
01:05
of keepingpăstrare that COCO2 lockedblocat up long-termtermen lung,
14
53417
3898
de a stoca CO2 pe termen lung,
01:09
and therebyastfel significantlysemnificativ contributingcontribuind
to solvingrezolvarea the climateclimat problemproblemă?
15
57339
5106
contribuind astfel în mod semnificativ
la soluționarea problemei climatice?
01:15
What I'm talkingvorbind about here is drawdowntrageri.
16
63684
2762
Mă refer la inversarea încălzirii globale.
01:18
It's now becomedeveni the other halfjumătate
of the climateclimat challengeprovocare.
17
66803
3330
A devenit în prezent
cealaltă jumătate a provocării climatice.
01:22
And that's because
we have delayedîntârziat so long,
18
70157
3952
Și asta pentru că am amânat
atât de mult timp
01:26
in termstermeni of addressingabordarea climateclimat changeSchimbare,
19
74133
1873
să ne ocupăm de schimbarea climatică,
01:28
that we now have to do two very bigmare
and very difficultdificil things at onceo singura data.
20
76030
4666
încât acum avem de făcut două lucruri
foarte importante și dificile simultan.
Trebuie să reducem emisiile și să asigurăm
aprovizionarea cu energie nepoluantă
01:33
We have to cuta taia our emissionsemisiilor
and cleancurat our energyenergie supplylivra
21
81061
3420
01:36
at the samela fel time that we drawa desena
significantsemnificativ volumesvolume
22
84505
3349
și, în același timp,
să și extragem cantități semnificative
01:39
of carboncarbon dioxidebioxid out of the atmosphereatmosfera.
23
87878
2747
de dioxid de carbon din atmosferă.
01:42
If we don't do that, about 25 percentla sută
of the COCO2 we put in the airaer
24
90649
4690
Dacă nu facem acest lucru, aproximativ 25%
din CO2 pe care îl eliberăm în aer
01:47
will remainrămâne there,
by humanuman standardsstandarde, foreverpentru totdeauna.
25
95363
3133
va rămâne acolo pentru totdeauna,
după standardele umane.
Deci trebuie să luăm măsuri.
01:50
So we have to actact.
26
98919
1200
01:54
This is really a newnou phasefaza
in addressingabordarea the climateclimat crisiscriză
27
102419
3484
Asta e într-adevăr o fază nouă
a combaterii crizei climatice
01:57
and it demandscereri newnou thinkinggândire.
28
105927
1956
și necesită o modalitate nouă de gândire.
02:00
So, ideasidei like carboncarbon offsetscompensările
really don't make sensesens
29
108221
4230
Așadar, ideile precum compensarea
pentru emisiile de carbon nu prea au sens
02:04
in the modernmodern eraeră.
30
112475
1166
în era modernă.
02:05
You know, when you offsetoffset something,
31
113665
1770
Când compensezi pentru ceva, spui:
02:07
you say, "I'll permitpermis myselfeu insumi to put
some greenhouseseră gasgaz into the atmosphereatmosfera,
32
115459
3707
„Îmi permit să eliberez o cantitate
de gaze cu efect de seră în atmosferă,
02:11
but then I'll offsetoffset it
by drawingdesen it down."
33
119190
2278
dar apoi voi compensa
prin reducerea acestora.”
02:13
When you've got to bothambii cuta taia your emissionsemisiilor
34
121492
2277
Atunci când trebuie să reduci și emisiile
și concentrația de CO2 din atmosferă,
02:15
and drawa desena down COCO2,
35
123793
1619
02:17
that thinkinggândire doesn't make sensesens anymoremai.
36
125436
2151
acea logică nu mai are sens.
Iar atunci când vorbim
despre inversarea încălzirii globale,
02:19
And when we're talkingvorbind about drawdowntrageri,
37
127982
1881
02:21
we're talkingvorbind about puttingpunând largemare volumesvolume
of greenhousessere gasesGaze, particularlyîn special COCO2,
38
129887
4889
ne referim la scoaterea din circulație
a unor cantități mari
de gaze cu efect de seră, mai ales CO2.
02:26
out of circulationcirculaţie.
39
134800
1785
02:28
And to do that, we need a carboncarbon pricePreț.
40
136609
2627
Iar pentru a face asta,
ne trebuie un preț al carbonului.
02:31
We need a significantsemnificativ pricePreț
that we'llbine paya plati for that serviceserviciu
41
139260
3682
Trebuie să stabilim un preț semnificativ
pentru acest serviciu
02:34
that we'llbine all benefitbeneficiu from.
42
142966
1867
de pe urma căruia vom beneficia toți.
02:38
We'veNe-am madefăcut almostaproape no progressprogres so fardeparte
43
146270
2214
Nu am făcut aproape
niciun progres deocamdată
02:40
with the secondal doilea halfjumătate
of the climateclimat challengeprovocare.
44
148508
2183
cu a doua parte a provocării climatice.
02:42
It's not on mostcel mai people'soamenii lui radarradar.
45
150715
2133
Nu e o prioritate
pentru majoritatea oamenilor.
02:45
And, you know, I musttrebuie sa say,
at timesori, I hearauzi people sayingzicală,
46
153722
4338
Și, știți, de multe ori
aud oamenii spunând:
02:50
"I've lostpierdut hopesperanţă that we can do anything
about the climateclimat crisiscriză."
47
158084
3755
„Am pierdut orice speranță că putem face
ceva pentru a rezolva criza climatică.”
02:53
And look, I've had my sleeplesssomn
nightsnopți too, I can tell you.
48
161863
2979
Și eu am avut nopți nedormite,
credeți-mă pe cuvânt.
02:57
But I'm here todayastăzi as an ambassadorAmbasadorul
for this humbleumil weedburuienilor, seaweedalge marine.
49
165160
4272
Dar mă aflu astăzi aici ca ambasador
al acestor plante simple, algele.
03:02
I think it has the potentialpotenţial
50
170972
3603
Cred că au potențialul
de a contribui semnificativ
03:06
to be a bigmare partparte of addressingabordarea
the challengeprovocare of climateclimat changeSchimbare
51
174599
5046
la soluționarea provocării
reprezentată de schimbările climatice
03:11
and a bigmare partparte of our futureviitor.
52
179669
2266
și de a fi o parte importantă
din viitorul nostru.
03:14
Now, what the scientistsoamenii de știință are tellingspune us
we need to do over the nextUrmător → 80-odd-ciudat yearsani
53
182256
4230
Ceea ce ne spun oamenii de știință
că trebuie să facem în următorii 80 de ani
03:18
to the endSfârşit of this centurysecol,
54
186510
1524
până la sfârșitul acestui secol,
03:20
is to cuta taia our greenhouseseră gasgaz emissionsemisiilor
55
188058
2633
este să reducem emisiile
de gaze cu efect de seră
03:22
by threeTrei percentla sută everyfiecare yearan,
56
190715
3119
cu trei la sută în fiecare an
03:25
and drawa desena threeTrei gigatonsgigatons of COCO2
out of the atmosphereatmosfera everyfiecare yearan.
57
193858
4203
și să extragem trei gigatone de CO2
din atmosferă în fiecare an.
03:30
Those numbersnumerele are so largemare
that they baffledeflectoare us.
58
198366
3568
Aceste numere sunt atât de mari
încât ne pun în încurcătură.
03:33
But that's what the scientistsoamenii de știință
tell us we need to do.
59
201958
2492
Dar asta spun oamenii de știință
că trebuie să facem.
Regret că trebuie să arăt acest grafic,
03:37
I really hateură showingarătând this graphgrafic,
60
205157
2007
03:39
but I'm sorry, I have to do it.
61
207188
2151
dar, îmi pare rău, nu am de ales.
03:41
It is very eloquentelocvent
in termstermeni of tellingspune the storypoveste
62
209363
2953
Este o ilustrare foarte elocventă
03:44
of my personalpersonal failureeșec
63
212340
1801
a eșecului meu personal
03:46
in termstermeni of all the advocacysusținere I've doneTerminat
in climateclimat changeSchimbare work
64
214165
3206
de promovare a efortului
de combatere a schimbării climatice
03:49
and in factfapt, our collectivecolectiv failureeșec
to addressadresa climateclimat changeSchimbare.
65
217395
3176
și a eșecului nostru colectiv de a combate
schimbarea climatică.
03:52
You can see our trajectorytraiectorie there
66
220958
2300
Puteți vedea acolo traiectoria
încălzirii și a concentrației
de gaze cu efect de seră.
03:55
in termstermeni of warmingîncălzire
and greenhouseseră gasgaz concentrationsconcentraţiile.
67
223282
3001
03:58
You can see all of the great
scientificștiințific announcementsAnunturi that we'vene-am madefăcut,
68
226307
3707
Puteți vedea toate anunțurile științifice
importante pe care le-am făcut,
04:02
sayingzicală how much dangerPericol
we facefață with climateclimat changeSchimbare.
69
230038
2698
despre pericolul reprezentat
de schimbarea climatică.
04:04
You can see the politicalpolitic meetingsreuniuni.
70
232760
2178
Puteți vedea întâlnirile politice.
04:06
NoneNici unul of it has changedschimbat the trajectorytraiectorie.
71
234962
2913
Nici unul dintre aceste lucruri
nu a schimbat traiectoria.
04:10
And this is why we need newnou thinkinggândire,
72
238344
2580
Și din acest motiv ne trebuie
un mod nou de a gândi,
04:12
we need a newnou approachabordare.
73
240948
2126
ne trebuie o nouă abordare.
04:15
So how mightar putea we go about drawingdesen down
greenhouseseră gasesGaze at a largemare scalescară?
74
243645
6141
Cum putem reduce concentrația
de gaze cu efect de seră pe scară largă?
Sunt de fapt
doar două moduri de a face asta,
04:23
There's really only two waysmoduri of doing it,
75
251120
2008
04:25
and I've doneTerminat a very deepadâncime divepicaj
into drawdowntrageri.
76
253152
3276
și am aprofundat deja subiectul
inversării încălzirii globale.
04:28
And I'll preemptPrevină my --
77
256839
3067
Voi preîntâmpina...
04:31
And I would say this stuffchestie comesvine up
smellingmiros like rosestrandafiri at the endSfârşit of the day.
78
259930
5211
Și aș spune că totul va fi
în regulă la sfârșitul zilei.
04:37
It does, it's one of the bestCel mai bun optionsOpțiuni,
79
265165
1824
Chiar e printre cele mai bune opțiuni,
04:39
but there are manymulți, manymulți possibilitiesposibilităţi.
80
267013
2647
dar sunt multe, multe posibilități.
04:42
There are chemicalchimic pathwayscai
and biologicalbiologic pathwayscai.
81
270442
3183
Există procedee chimice
și procedee biologice.
04:45
So two waysmoduri, really,
of gettingobtinerea the jobloc de munca doneTerminat.
82
273649
2904
Deci, de fapt, două modalități
de a rezolva problema.
04:48
The biologicalbiologic pathwayscai are fantasticfantastic
83
276577
2167
Procedeele biologice sunt fantastice
04:50
because the energyenergie sourcesursă
that's neededNecesar to driveconduce them, the sunsoare,
84
278768
3746
pentru că sursa de energie
necesară, soarele,
04:54
is effectivelyîn mod eficient freegratuit.
85
282538
1420
este efectiv gratuită.
04:55
We use the sunsoare to driveconduce
photosynthesisfotosinteză in plantsplante,
86
283982
3040
Folosim soarele
pentru a declanșa fotosinteza plantelor,
04:59
breakpauză apartseparat that COCO2
and capturecaptură the carboncarbon.
87
287046
2547
pentru a descompune CO2
și pentru a capta carbonul.
05:01
There are alsode asemenea chemicalchimic pathwayscai.
88
289617
1830
Există și procedee chimice.
05:03
They soundsunet ominousde rău augur, but actuallyde fapt,
they're not badrău at all.
89
291471
2764
Nu sună bine, dar, de fapt,
nu sunt rele deloc.
05:06
The difficultydificultate they facefață is
that we have to actuallyde fapt paya plati
90
294259
3413
Dificultatea întâmpinată
este că trebuie să plătim
05:09
for the energyenergie
that's requirednecesar to do the jobloc de munca
91
297696
2175
pentru energia necesară
pentru a face treaba
05:11
or paya plati to facilitatefacilita that energyenergie.
92
299895
1841
sau să plătim pentru a facilita
această energie.
05:14
DirectDirectă airaer capturecaptură is a great exampleexemplu
of a chemicalchimic pathwaycărare,
93
302339
3119
Captarea CO2 direct din aer
este un exemplu bun de procedeu chimic
și oamenii folosesc acum această metodă
pentru a extrage CO2 din atmosferă
05:17
and people are usingutilizând that right now
to take COCO2 out of the atmosphereatmosfera
94
305482
3421
05:20
and manufacturefabricare biofuelsbiocombustibili
or manufacturefabricare plasticsmateriale plastice.
95
308927
2999
și pentru a fabrica biocombustibili
și materiale plastice.
05:24
Great progressprogres is beingfiind madefăcut,
96
312498
1691
Se fac progrese semnificative,
05:26
but it will be manymulți decadesdecenii
97
314213
1816
dar abia peste multe decenii
05:28
before those chemicalchimic pathwayscai
are drawingdesen down a gigatongigaton of COCO2 a yearan.
98
316053
5063
vor duce aceste procedee chimice
la extragerea unei gigatone de CO2 pe an.
05:33
The biologicalbiologic pathwayscai offeroferi us
a lot more hopesperanţă, I think,
99
321489
2898
Cred că pe termen scurt sunt mai utile
05:36
in the shortmic de statura termtermen.
100
324411
1200
procedeele biologice.
05:38
You've probablyprobabil heardauzit
about reforestationreîmpădurire, plantingde plantare treescopaci,
101
326061
3984
Ați auzit, probabil, de reîmpădurire,
de plantarea copacilor,
05:42
as a solutionsoluţie to the climateclimat problemproblemă.
102
330069
2421
ca soluție pentru problema climatică.
05:44
You know, it's a fairechitabil questionîntrebare:
103
332514
1540
Să știți că e o întrebare bună:
05:46
Can we plantplantă our way out
of this problemproblemă by usingutilizând treescopaci?
104
334078
3269
Să fie plantarea copacilor
soluția acestei probleme?
05:49
I'm skepticalsceptic about that
for a numbernumăr of reasonsmotive.
105
337680
2929
Mă îndoiesc, din mai multe motive.
05:52
One is just the scalescară of the problemproblemă.
106
340633
2373
Primul ar fi amploarea problemei.
05:55
All treescopaci startstart as seedssemințe,
little tinyminuscul things,
107
343030
3023
Toți copacii sunt semințe la început,
niște lucruri mărunte,
05:58
and it's manymulți decadesdecenii
before they'vele-au reachedatins
108
346077
2115
și abia după multe decenii își ating
06:00
theiral lor fulldeplin carbon-capturecaptarea carbonului potentialpotenţial.
109
348216
2726
potențialul maxim de captare a carbonului.
06:02
And secondlyîn al doilea rând,
110
350966
1151
În al doilea rând,
06:04
if you look at the landteren surfacesuprafaţă,
you see that it's so heavilyputernic utilizedutilizate.
111
352141
3873
dacă ne uităm la suprafețele terestre,
se vede că sunt utilizate considerabil.
06:08
We get our foodalimente from it,
we get our forestryforestiere productsproduse from it,
112
356038
3718
De la acestea obținem mâncarea,
produsele forestiere,
06:11
biodiversitybiodiversitate protectionprotecţie
and waterapă and everything elsealtfel.
113
359780
2980
protejarea biodiversității
și apa și toate celelalte.
Cred că găsirea spațiului necesar
pentru a ne ocupa de această problemă
06:14
To expectaştepta that we'llbine find enoughdestul spacespaţiu
to dealafacere with this problemproblemă,
114
362784
3078
06:17
I think is going to be quitedestul de problematicproblematic.
115
365886
2564
va fi destul de problematică.
06:21
But if we look offshoreoffshore,
116
369260
2055
Dar dacă avem în vedere spațiul maritim,
06:23
weeWee see a solutionsoluţie where there's alreadydeja
an existingexistent industryindustrie,
117
371339
3349
observăm o soluție care beneficiază
de o industrie deja existentă
06:26
and where there's a clearermai clare way forwardredirecţiona.
118
374712
2246
și care ne oferă
o cale mai clară de urmat.
06:28
The oceansoceane coveracoperi
about 70 percentla sută of our planetplanetă.
119
376982
3373
Oceanele acoperă aproximativ
70% din planeta noastră.
06:32
They playa juca a really bigmare rolerol
in regulatingreglementarea our climateclimat,
120
380379
3477
Ele joacă un rol important
în reglarea climei noastre
06:35
and if we can enhancespori
the growthcreştere of seaweedalge marine in them,
121
383880
2824
și dacă putem spori
creșterea algelor din oceane,
06:38
we can use them, I think,
to developdezvolta a climate-alteringschimbarea climei cropa decupa.
122
386728
3659
cred că le putem folosi pentru a dezvolta
o cultură care să modifice clima.
06:43
There are so manymulți
differentdiferit kindstipuri of seaweedalge marine,
123
391347
2111
Există atât de multe sortimente de alge,
06:45
there's unbelievablenecrezut
geneticgenetic diversitydiversitate in seaweedalge marine,
124
393482
2643
algele au o diversitate
genetică incredibilă,
06:48
and they're very ancientvechi;
125
396149
1246
și sunt foarte antice;
06:49
they were some of the first
multicellularmulticelular organismsorganisme ever to evolveevolua.
126
397419
3857
au fost printre primele organisme
multicelulare care s-au dezvoltat.
06:53
People are usingutilizând specialspecial
kindstipuri of seaweedalge marine now
127
401300
2698
Omenii folosesc acum
tipuri diferite de alge marine
06:56
for particularspecial purposesscopuri,
128
404022
1191
pentru scopuri specifice,
06:57
like developingîn curs de dezvoltare very high-qualitycalitate
pharmaceuticalfarmaceutic productsproduse.
129
405237
3761
cum ar fi dezvoltarea produselor
farmaceutice de înaltă calitate.
07:01
But you can alsode asemenea use seaweedalge marine
to take a seaweedalge marine bathbaie,
130
409022
3063
Dar poți folosi alge
și pentru a face o baie cu alge,
07:04
it's supposedpresupus to be good for your skinpiele;
131
412109
1873
se spune că face bine la piele;
07:06
I can't testifydepune mărturie to that,
but you can do it.
132
414006
2150
Eu nu pot garanta asta,
dar puteți s-o faceți.
07:08
The scalabilityscalabilitate is the bigmare thing
about seaweedalge marine farmingagricultură.
133
416815
3033
Amploarea este cel mai important
aspect al culturilor de alge.
07:11
You know, if we could coveracoperi
ninenouă percentla sută of the world'slume oceanocean
134
419872
4048
Dacă am acoperi 9% din oceanele lumii
07:15
in seaweedalge marine farmsferme,
135
423944
1508
cu culturi de alge,
07:17
we could drawa desena down the equivalentechivalent
of all of the greenhouseseră gasesGaze
136
425476
3109
am putea reduce echivalentul
tuturor gazelor cu efect de seră
07:20
we put up in any one yearan,
137
428609
1493
pe care le emitem într-un an,
07:22
more than 50 gigatonsgigatons.
138
430126
1705
peste 50 de gigatone.
Când am citit pentru prima dată
despre asta mi s-a părut fantastic,
07:24
Now, I thought that was fantasticfantastic
when I first readcitit it,
139
432212
2595
07:26
but I thought I'd better calculatecalculati how bigmare
ninenouă percentla sută of the world'slume oceansoceane is.
140
434831
3856
dar m-am gândit să calculez cât înseamnă
9% din oceanele lumii.
Se pare că e de patru ori și jumătate
suprafața Australiei,
07:30
It turnstransformă out, it's about
fourpatru and a halfjumătate AustraliasAustralias,
141
438711
2452
07:33
the placeloc I livetrăi in.
142
441187
1250
unde locuiesc eu.
Și cât mai avem
până la realizarea acestui lucru?
07:34
And how closeînchide are we
to that at the momentmoment?
143
442461
2112
07:36
How manymulți ocean-goingocean-Going seaweedalge marine farmsferme
do we actuallyde fapt have out there?
144
444597
4020
Câte culturi oceanice de alge există?
07:40
ZeroZero.
145
448641
1151
Zero.
07:41
But we do have some prototypesprototipuri,
and thereinîn aceasta liesminciuni some hopesperanţă.
146
449816
3633
Dar avem unele prototipuri
și în acestea ne punem speranțele.
07:45
This little drawingdesen here of a seaweedalge marine farmfermă
that's currentlyîn prezent undersub constructionconstructie
147
453473
4873
Acest mic desen al unei culturi de alge
aflată momentan în construcție
07:50
tellsspune you some very interestinginteresant
things about seaweedalge marine.
148
458370
2525
ne spune niște lucruri
foarte interesante despre alge.
07:52
You can see the seaweedalge marine
growingcreştere on that rackRack,
149
460919
2110
Puteți vedea algele
crescând pe acel suport,
07:55
25 metersmetri down in the oceanocean there.
150
463053
2064
în ocean, la o adâncime de 25 de metri.
07:57
It's really differentdiferit
from anything you see on landteren.
151
465141
3485
E foarte diferit
de tot ce vedem pe uscat.
08:00
And the reasonmotiv beingfiind that, you know,
seaweedalge marine is not like treescopaci,
152
468928
3738
Și asta pentru că, știți,
algele nu se aseamănă copacilor,
08:04
it doesn't have nonproductiveneproductivă partspărți
153
472690
2927
nu au părți neproductive
08:07
like rootsrădăcini and trunkstrunchiuri
and branchessucursale and barklatra.
154
475641
3000
cum ar fi rădăcinile, trunchiurile,
crengile și scoarța.
08:10
The wholeîntreg of the plantplantă
is prettyfrumos much photosyntheticfotosintetice,
155
478966
3143
Toată planta este capabilă de fotosinteză,
08:14
so it growsdezvoltă fastrapid.
156
482133
1325
deci crește rapid.
08:15
SeaweedAlge marine can growcrește a metermetru a day.
157
483482
2603
Algele pot crește câte un metru pe zi.
08:18
And how do we sequestersechestru the carboncarbon?
158
486553
2789
Și cum blocăm carbonul?
Nici acest lucru nu e la fel ca pe uscat.
08:21
Again, it's very differentdiferit from on landteren.
159
489366
1910
08:23
All you need to do
is cuta taia that seaweedalge marine off --
160
491300
2777
Nu trebuie decât să tai algele,
08:26
driftsnămeți into the oceanocean abyssabis,
161
494101
1587
se scufundă în adâncul oceanului.
08:27
OnceO dată it's down a kilometerkilometru,
162
495712
1595
După ce se scufundă un kilometru,
08:29
the carboncarbon in that seaweedalge marine is effectivelyîn mod eficient
out of the atmosphericatmosferic systemsistem
163
497331
4294
carbonul din alge este eliminat
în mod efectiv din sistemul atmosferic
08:33
for centuriessecole or millenniamilenii.
164
501649
1733
timp de secole sau milenii.
08:35
WhereasÎntrucât if you plantplantă a forestpădure,
165
503853
1461
Însă dacă plantezi o pădure,
08:37
you've got to worryface griji
about forestpădure firesincendii, bugsgandaci, etcetc.,
166
505338
2800
există riscul de incendii forestiere,
insecte, etc.
08:40
releasingeliberarea that carboncarbon.
167
508162
1956
ce pot să elibereze carbonul.
Cheia succesului acestei culturi
08:42
The keycheie to this farmfermă, thoughdeşi,
168
510932
1507
08:44
is that little pipețeavă
going down into the depthsadâncimi.
169
512463
3543
este totuși acea mică țeavă
care ajunge până în adâncuri.
08:48
You know, the mid-oceanmijlocul oceanului is basicallype scurt
a vastvast biologicalbiologic desertdeşert.
170
516030
4285
Știți, mijlocul oceanului este practic
un vast deșert biologic.
08:52
There's no nutrientsnutrienți there
that were used up long agoîn urmă.
171
520339
2651
Nu există nutrienți acolo,
au fost epuizați de mult.
08:55
But just 500 metersmetri down,
172
523014
2063
Dar doar 500 de metri mai jos,
08:57
there is coolmisto, very nutrient-richbogate in nutrienti waterapă.
173
525101
2667
apa este răcoroasă, bogată în nutrienți.
09:00
And with just a little bitpic
of cleancurat, renewableregenerabile energyenergie,
174
528173
2879
Și cu doar puțină energie
curată și regenerabilă,
09:03
you can pumppompa that waterapă up
175
531076
1715
poți pompa apa aceea în sus
09:04
and use the nutrientsnutrienți in it
to irrigateiriga your seaweedalge marine cropa decupa.
176
532815
4227
și folosi nutrienții pe care îi conține
pentru a-ți iriga cultura de alge.
09:09
So I think this really has
so manymulți benefitsbeneficii.
177
537532
5237
Deci cred că această soluție
are atât de multe avantaje.
09:14
It's changingschimbare a biologicalbiologic desertdeşert,
178
542793
3860
Transformăm un deșert biologic,
09:18
the mid-oceanmijlocul oceanului,
179
546677
1151
mijlocul oceanului,
09:19
into a productiveproductiv, maybe even
planet-savingsalvarea planetei solutionsoluţie.
180
547852
3915
într-o soluție eficientă, care are
chiar potențialul de a salva planeta.
09:25
So what could go wronggresit?
181
553250
1365
Deci ce-ar putea merge rău?
09:26
Well, anything we're talkingvorbind
about at this scalescară
182
554639
3472
Ei bine, orice la o asemenea scară
09:30
involvesimplică a planetary-scalescară planetară interventionintervenţie.
183
558135
2535
presupune o intervenție la nivel planetar.
09:32
And we have to be very carefulatent.
184
560694
1788
Și trebuie să avem mare grijă.
09:34
I think that pilespiloți of stinkingîmpuţit seaweedalge marine
185
562506
2049
Cred că mormane de alge rău mirositoare
09:36
are probablyprobabil going to be
the leastcel mai puţin of our problemsProbleme.
186
564579
2403
nu vor fi cea mai mare problemă
care se va ivi.
09:39
There's other unforeseenneprevăzute things
that will happenîntâmpla.
187
567006
2301
Alte lucruri neprevăzute se vor întâmpla.
09:41
One of the things that really worriesgriji me,
when I talk about this,
188
569331
3071
Când vorbesc despre asta
mă preocupă, printre altele,
09:44
is the fatesoartă of biodiversitybiodiversitate
in the deepadâncime oceanocean.
189
572426
2897
soarta biodiversității
din adâncurile oceanului.
09:47
If we are puttingpunând gigatonsgigatons of seaweedalge marine
into the deepadâncime oceanocean,
190
575347
2785
Dacă punem gigatone de alge
în adâncul oceanului,
09:50
we're affectingcare afectează life down there.
191
578156
1650
afectăm viața de acolo.
09:51
The good newsștiri is that we know
192
579830
1702
Vestea bună este că știm
09:53
that a lot of seaweedalge marine
alreadydeja reachesajunge the deepadâncime oceanocean,
193
581556
3151
că multe alge ajung oricum
în adâncul oceanului,
09:56
after stormsfurtuni or throughprin submarinesubmarin canyonscanioane.
194
584731
3016
după furtuni
sau prin canioanele submarine.
09:59
So we're not talkingvorbind
about a novelroman processproces here;
195
587771
2515
Deci nu vorbim despre un proces nou;
10:02
we are talkingvorbind about
enhancingconsolidarea a naturalnatural processproces.
196
590310
3083
vorbim despre amplificarea
unui proces natural.
10:07
And we'llbine learnînvăța as we go.
197
595552
1690
Și vom învăța din mers.
10:09
I mean, it mayMai be that these ocean-goingocean-Going
seaweedalge marine farmsferme will need to be mobilemobil,
198
597266
4024
S-ar putea să fie nevoie ca aceste
culturi oceanice de alge să fie mobile,
10:13
to distributedistribui the seaweedalge marine
acrosspeste vastvast areaszone of the oceanocean,
199
601314
2799
pentru a distribui algele
pe o arie vastă din ocean,
10:16
rathermai degraba than creatingcrearea
a bigmare stinkingîmpuţit pilemorman in one placeloc.
200
604137
3169
în loc să creeze un morman mare
rău mirositor într-un singur loc.
10:19
It mayMai be that we'llbine need
to charChar the seaweedalge marine --
201
607820
3484
S-ar putea să fim nevoiți
să carbonizăm algele,
10:23
so createcrea a sortfel of an inertinert,
mineralmineral biocharBiochar
202
611328
3406
să creăm un fel de biocărbune
inert, mineral
10:26
before we dispatchexpediere it into the deepadâncime.
203
614758
2081
înainte de a-l expedia în adâncuri.
10:28
We won'tnu va know untilpana cand we startstart the processproces,
204
616863
2341
Nu putem ști înainte de a începe procesul
10:31
and we will learnînvăța effectivelyîn mod eficient by doing.
205
619228
2881
și practic vom învăța făcând.
10:34
I just want to take you
to contemporarycontemporan seaweedalge marine farmingagricultură.
206
622831
3333
Vreau doar să vă atrag atenția
asupra culturilor contemporane de alge.
10:38
It's a bigmare businessAfaceri --
207
626188
1151
E o afacere mare,
10:39
it's a six-billion-dollar-a-year6.000.000.000-dolar-un an businessAfaceri.
208
627363
2341
e o afacere de șase miliarde
de dolari pe an.
Aceste culturi de alge
de lângă Coreea de Sud,
10:41
These seaweedalge marine farmsferme off SouthSud KoreaCoreea --
209
629728
1878
10:43
you can see them from spacespaţiu,
they are hugeimens.
210
631630
2451
se pot vedea din spațiu, sunt uriașe.
10:46
And they're increasinglytot mai mult
not just seaweedalge marine farmsferme.
211
634105
2825
Și devin mult mai mult
decât simple culturi de alge.
10:48
What people are doing in placeslocuri like this
is something calleddenumit oceanocean permaculturepermaculture.
212
636954
4214
Ceea ce fac oamenii în locuri precum
acesta se cheamă permacultura oceanelor.
10:53
And in oceanocean permaculturepermaculture,
213
641192
1849
Și în permacultura oceanelor,
10:55
you growcrește fishpeşte, shellfishcrustacee
and seaweedalge marine all togetherîmpreună.
214
643065
3493
crești pești, crustacee și alge la un loc.
10:58
And the reasonmotiv it workslucrări so well
215
646582
1923
Și funcționează atât de bine
11:00
is that the seaweedalge marine
makesmărci the seawaterapa de mare lessMai puțin acidacid.
216
648529
3801
pentru că algele
reduc aciditatea apei marine.
11:04
It providesprevede an idealideal environmentmediu inconjurator
for growingcreştere marinemarină proteinproteină.
217
652354
4064
Crează un mediu ideal pentru a crește
surse marine de proteine.
11:08
If we coveredacoperit ninenouă percentla sută
of the world'slume oceansoceane
218
656442
2251
Dacă am acoperi nouă la sută
din oceanele lumii
11:10
in oceanocean permaculturepermaculture,
219
658717
1519
cu permacultura oceanică,
11:12
we would be producingproducând enoughdestul proteinproteină
in the formformă of fishpeşte and shellfishcrustacee
220
660260
4298
am produce destule proteine
sub forma peștilor și a crustaceelor
11:16
to give everyfiecare personpersoană
in a populationpopulație of 10 billionmiliard
221
664582
3495
pentru a asigura fiecărei persoane
dintr-o populație de 10 miliarde
11:20
200 kilogramskg of high-qualitycalitate
proteinproteină perpe yearan.
222
668101
4252
câte 200 de kilograme de proteine
de înaltă calitate pe an.
Deci, avem de-a face
cu o soluție multipotentă.
11:24
So, we'vene-am got a multipotentmultipotente solutionsoluţie here.
223
672853
2047
Putem combate schimbările climatice,
putem hrăni lumea,
11:26
We can addressadresa climateclimat changeSchimbare,
we can feeda hrani the worldlume,
224
674924
2524
11:29
we can deacidifydeacidifie the oceansoceane.
225
677472
1867
putem dezacidifica oceanele.
11:32
The economicseconomie of all of this
is going to be challengingprovocator.
226
680345
2638
Aspectele economice
ale acestui proces vor fi dificile.
11:35
We'llVom be investinginvestiții manymulți,
manymulți billionsmiliarde of dollarsdolari
227
683007
3269
Vom investi multe, multe
miliarde de dolari
11:38
into these solutionssoluţii,
228
686300
1270
în aceste soluții,
11:39
and they will take decadesdecenii
to get to the gigatongigaton scalescară.
229
687594
2926
și abia peste decenii vom putea ajunge
la nivelul gigatonelor.
11:42
The reasonmotiv that I'm convincedconvins
that this is going to happenîntâmpla
230
690951
3195
Cred că toate acestea
se vor întâmpla, pentru că
11:46
is that unlessdacă nu we get the gasgaz
out of the airaer,
231
694170
2817
atâta timp cât nu eliminăm gazul din aer,
11:49
it is going to keep drivingconducere
adverseadverse consequencesconsecințe.
232
697011
2841
acesta va duce în continuare
la apariția efectelor nocive.
11:51
It will floodpotop our citiesorase,
233
699876
1825
Ne va inunda orașele,
11:53
it will deprivepriva us of foodalimente,
234
701725
1487
ne va priva de mâncare,
11:55
it will causecauza all sortsfelul of civilcivil unrestnelinişte.
235
703236
3311
va cauza tot felul de revolte.
11:58
So anyoneoricine who'scine got a solutionsoluţie
to dealingcare se ocupă with this problemproblemă
236
706571
3230
Deci oricine are o soluție
la această problemă
12:01
has a valuablevaloros assetactiv.
237
709825
1400
are un avantaj important.
12:03
And alreadydeja, as I've explaineda explicat,
238
711587
2793
Și, după cum am mai explicat,
12:06
oceanocean permaculturepermaculture is well on the roaddrum
to beingfiind economicallypunct de vedere economic sustainabledurabilă.
239
714404
4827
permacultura oceanică este deja pe cale
de a deveni durabilă pe plan economic.
12:13
You know, in the nextUrmător → 30 yearsani,
240
721121
1817
Știți, în următorii 30 de ani,
12:14
we have to go from beingfiind
a carbon-emittingemițătoare de carbon economyeconomie
241
722962
4277
trebuie să facem tranziția de la
o economie bazată pe emisia de carbon
12:19
to a carbon-absorbingabsorbtia carbonului economyeconomie.
242
727263
2000
la o economie
bazată pe absorbția de carbon.
12:21
And that doesn't seempărea like very long.
243
729861
2467
Poate că nu pare a fi foarte mult timp.
12:24
But halfjumătate of the greenhouseseră gasesGaze
that we'vene-am put into the atmosphereatmosfera,
244
732766
3761
Dar jumătate din gazele cu efect de seră
pe care le-am eliberat în atmosferă
12:28
we'vene-am put there in the last 30 yearsani.
245
736551
2706
au fost eliberate în ultimii 30 de ani.
12:31
My argumentargument is,
246
739631
1179
Argumentul meu este că,
12:32
if we can put the gasgaz in in 30 yearsani,
247
740834
2778
dacă eliberăm gazul în 30 de ani,
12:35
we can pullTrage it out in 30 yearsani.
248
743636
2801
îl putem elimina tot în 30 de ani.
12:38
And if you doubtîndoială how much
can be doneTerminat over 30 yearsani,
249
746461
2659
Și dacă vă îndoiți că putem realiza
multe în 30 de ani,
12:41
just castarunca your mindminte back
a centurysecol, to 1919,
250
749144
3564
gândiți-vă la anul 1919,
cu un secol în urmă,
12:44
comparecomparaţie it with 1950.
251
752732
1889
și comparați-l cu 1950.
12:46
Now, in 1919, here in EdinburghEdinburgh,
252
754645
2526
În 1919, aici în Edinburgh,
12:49
you mightar putea have seenvăzut
a canvaspânză and woodlemn biplaneBiplan.
253
757195
2998
ați fi putut vedea
un biplan din pânză și lemn.
Treizeci de ani mai târziu
ați fi văzut un avion cu reacție.
12:52
ThirtyTreizeci yearsani latermai tarziu,
you'dte-ai be seeingvedere jetavion aircraftavioane.
254
760217
2412
12:55
TransportTransport in the streetstradă
were horsescai in 1919.
255
763109
2960
În 1919, mijlocul de transport
pe stradă era reprezentat de cai.
12:58
By 1950, they're motormotor vehiclesvehicule.
256
766093
2699
În 1950, era reprezntat de autovehicule.
13:01
1919, we had gunarmă powderpudra;
257
769093
2183
În 1919, aveam praf de pușcă.
13:03
1950, we had nuclearnuclear powerputere.
258
771300
2414
În 1950, aveam energie nucleară.
13:06
We can do a lot in a shortmic de statura periodperioadă of time.
259
774038
2920
Putem face multe
într-o perioadă scurtă de timp.
13:08
But it all dependsdepinde uponpe us believingcredincios
that we can find a solutionsoluţie.
260
776982
3472
Dar totul depinde de abilitatea noastră
de a crede în găsirea unei soluții.
13:13
Now what I would love to do
is bringaduce togetherîmpreună all of the people
261
781577
3398
Ceea ce aș vrea să fac
este să aduc laolaltă toți oamenii
13:16
with knowledgecunoştinţe in this spacespaţiu.
262
784999
2229
care au cunoștințe în acest domeniu.
13:19
The engineersingineri who know
how to buildconstrui structuresstructuri offshoreoffshore,
263
787252
2952
Inginerii care știu să construiască
structuri marine,
13:22
the seaweedalge marine farmersagricultori, the financiersfinantatori,
264
790228
2182
agricultorii de alge, finanțatorii,
specialiștii guvernamentali
cu funcții de reglementare,
13:24
the governmentGuvern regulatorsautoritățile de reglementare,
265
792434
1397
13:25
the people who understanda intelege
how things are doneTerminat.
266
793855
2888
oamenii care înțeleg cum merg treburile.
Să stabilim cea mai bună cale de urmat,
13:29
And chartdiagramă a way forwardredirecţiona,
267
797165
1611
13:30
say: How do we go from the existingexistent
six-billion-dollar-a-year6.000.000.000-dolar-un an,
268
798800
3807
să zicem: cum trecem de la industria
costieră de alge existentă,
13:34
inshorecostier seaweedalge marine industryindustrie,
269
802631
2000
de șase miliarde de dolari pe an,
13:36
to this newnou formformă of industryindustrie,
whichcare has got so much potentialpotenţial,
270
804655
3859
la acestă nouă formă de industrie,
care are atât de mult potențial,
13:40
but will requirenecesita largemare
amountssume of investmentinvestiție?
271
808538
3066
dar care va necesita
investirea unor sume mari.
13:45
I'm not a bettingpariuri man, you know.
272
813077
2175
Să știți că nu-mi plac pariurile.
13:47
But if I were,
273
815276
1269
Dar dacă mi-ar plăcea,
13:48
I'll tell you, my moneybani
would be on that stuffchestie,
274
816569
2283
vă spun eu, aș pune rămășag pe asta,
13:50
it would be on seaweedalge marine.
275
818876
1360
că algele sunt soluția.
13:52
It's my heroerou.
276
820260
1438
Sunt eroii mei.
13:53
Thank you.
277
821722
1151
Vă mulțumesc!
13:54
(ApplauseAplauze)
278
822897
3968
(Aplauze)
Translated by Tedodora Alexandra Simon
Reviewed by Mihaida Meila

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Tim Flannery - Environmentalist
Explorer and professor Tim Flannery seeks to grasp the big picture of planetary evolution and how humans can affect it -- for better or for worse.

Why you should listen

A noted explorer who has published more than 140 peer-reviewed papers and named 25 living and 50 fossil mammal species, Tim Flannery has conducted research for more than 20 years in New Guinea and surrounding countries. He has served on the board of WWF International, the Australian Wildlife Conservancy, and as an advisor to the National Geographic Society. His books include The Future Eaters: An Ecological History of the Australasian Lands and People (which has been made into a three-part documentary series) and The Weather Makers: How Man Is Changing the Climate and What It Means for Life on Earth, which has been translated into more than 20 languages.

Flannery is the cofounder of the Australian Climate Council, which provides authoritative information, advice and solutions about climate change for ordinary citizens, and chair of the Ocean Forests Foundation. In 2007 he established and chaired the Copenhagen Climate Council, and in 2011 he was appointed Australia's first Climate Commissioner.

More profile about the speaker
Tim Flannery | Speaker | TED.com