ABOUT THE SPEAKER
Jennifer Wilcox - Chemical engineer
Jennifer Wilcox works on ways to test and measure methods of trace metal and carbon capture, to mitigate the effects of fossil fuels on our planet.

Why you should listen

Jennifer Wilcox is the James H. Manning Chaired Professor of Chemical Engineering at Worcester Polytechnic Institute. Having grown up in rural Maine, she has a profound respect and appreciation of nature, which permeates her work as she focuses on minimizing negative impacts of humankind on our natural environment.

Wilcox's research takes aim at the nexus of energy and the environment, developing both mitigation and adaptation strategies to minimize negative climate impacts associated with society's dependence on fossil fuels. This work carefully examines the role of carbon management and opportunities therein that could assist in preventing 2° C warming by 2100. Carbon management includes a mix of technologies spanning from the direct removal of carbon dioxide from the atmosphere to its capture from industrial, utility-scale and micro-emitter (motor vehicle) exhaust streams, followed by utilization or reliable storage of carbon dioxide on a timescale and magnitude that will have a positive impact on our current climate change crisis. Funding for her research is primarily sourced through the National Science Foundation, Department of Energy and the private sector. She has served on a number of committees including the National Academy of Sciences and the American Physical Society to assess carbon capture methods and impacts on climate. She is the author of the first textbook on carbon capture, published in March 2012.

More profile about the speaker
Jennifer Wilcox | Speaker | TED.com
TED2018

Jennifer Wilcox: A new way to remove CO2 from the atmosphere

Jennifer Wilcoxová: Nový spôsob odstraňovania CO2 z atmosféry

Filmed:
3,117,805 views

Naša planéta má problém s uhlíkom. Pokiaľ nezačneme odstraňovať oxid uhličitý z atmosféry, rýchlo sa začneme prehrievať. Chemická inžinierka Jennifer Wilcoxová predstavuje úžasné technológie na vyčistenie uhlíka zo vzduchu za použitia chemických reakcií, ktoré zachytia a zrecyklujú CO2 podobným spôsobom ako stromy, len vo väčšej miere. Táto detailná prednáška predstavuje klady a aj nástrahy.
- Chemical engineer
Jennifer Wilcox works on ways to test and measure methods of trace metal and carbon capture, to mitigate the effects of fossil fuels on our planet. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
FourŠtyri hundredsto partsdiely perza millionmilión:
0
1087
2334
400 ku 1 000 000.
00:15
that's the approximatepribližné concentrationsústredenie
of COCO2 in the airovzdušia todaydnes.
1
3445
4788
To je dnešný odhad
koncentrácie častíc CO2 vo vzduchu.
00:20
What does this even mean?
2
8257
1423
Čo to vlastne znamená?
00:22
For everykaždý 400 moleculesmolekuly of carbonuhlík dioxidedioxid,
3
10083
3424
Na 400 molekúl oxidu uhličitého
00:25
we have anotherďalší millionmilión moleculesmolekuly
of oxygenkyslík and nitrogendusíka.
4
13531
4513
pripadá milión molekúl kyslíka a dusíka.
00:30
In this roomizba todaydnes,
there are about 1,800 of us.
5
18068
3901
Je nás tu teraz približne 1 800.
00:33
ImaginePredstavte si just one of us
was wearingnosenie a greenzelená shirtkošele,
6
21993
3833
Predstavte si, že iba jeden
má na sebe zelené tričko
00:37
and you're askedspýtal to find
that singlejednoposteľová persončlovek.
7
25850
2814
a vy máte toho človeka nájsť.
00:41
That's the challengevýzva we're facingobloženie
when capturingzachytávať COCO2
8
29224
3719
To je výzva,
ktorej čelíme pri zachytávaní CO2
00:44
directlypriamo out of the airovzdušia.
9
32967
1578
priamo zo vzduchu.
00:47
SoundsZvuky prettypekný easyjednoduchý,
10
35357
1426
Znie to ľahko,
00:48
pullingťahanie COCO2 out of the airovzdušia.
11
36807
2392
vytiahnuť CO2 zo vzduchu.
00:51
It's actuallyvlastne really difficultnáročný.
12
39223
1543
Je to však dosť ťažké.
00:52
But I'll tell you what is easyjednoduchý:
13
40790
1820
Ale viem, čo je jednoduché:
00:54
avoidingvyhýbať COCO2 emissionsemisie to beginzačať with.
14
42634
3431
pre začiatok, vyhýbanie sa CO2 emisiám.
00:58
But we're not doing that.
15
46701
1616
To však nerobíme.
01:01
So now what we have to think
about is going back;
16
49289
4001
Takže teraz musíme
rozmýšľať nad tým, že sa vrátime späť,
01:05
pullingťahanie COCO2 back out of the airovzdušia.
17
53314
2970
a vytiahneme CO2 zo vzduchu.
01:08
Even thoughhoci it's difficultnáročný,
it's actuallyvlastne possiblemožný to do this.
18
56663
3875
A hoci je to ťažké, je to možné.
01:12
And I'm going to sharezdieľam with you todaydnes
where this technologytechnológie is at
19
60983
3569
Podelím sa o to, v akom štádiu
sa táto technológia nachádza
01:16
and where it just maysmieť be headingnadpis
in the nearblízkosti futurebudúcnosť.
20
64576
2689
a kam môže smerovať v blízkej budúcnosti.
01:20
Now, the earthkrajiny naturallyprirodzene
removesodstráni COCO2 from the airovzdušia
21
68106
4830
Zem prirodzene odbúrava CO2 zo vzduchu
01:24
by seawatermorská voda, soilspôdach, plantsrastliny and even rocksskaly.
22
72960
4653
moriami, zeminou, rastlinami a aj kameňmi.
01:29
And althoughhoci engineerstechnici and scientistsvedci
are doing the invaluableneoceniteľné work
23
77637
4718
A hoci inžinieri a vedci
robia neoceniteľnú prácu,
01:34
to accelerateurýchliť these naturalprírodné processesprocesy,
24
82379
3252
aby urýchlili tieto prirodzené procesy,
01:37
it simplyjednoducho won'tnebude be enoughdosť.
25
85655
2040
nebude to stačiť.
01:39
The good newsnoviny is, we have more.
26
87719
2354
Dobrou správou je, že toho máme viac.
01:42
Thanksvďaka to humančlovek ingenuitydômyselnosť,
we have the technologytechnológie todaydnes
27
90097
3814
Vďaka ľudskej vynaliezavosti
máme dnes technológiu
01:45
to removeodstrániť COCO2 out of the airovzdušia
28
93935
3288
na odstránenie CO2 zo vzduchu
01:49
usingpoužitím a chemicallychemicky manufacturedvyrobené approachprístup.
29
97247
2605
použitím chemického postupu.
01:51
I like to think of this
as a syntheticsyntetický forestles.
30
99876
3265
Rada si to predstavujem
ako syntetický les.
01:55
There are two basicbasic approacheskroky
to growingrastúce or buildingbudova suchtaký a forestles.
31
103165
5320
Sú dva základné postupy na vypestovanie,
alebo vybudovanie takého lesa.
02:00
One is usingpoužitím COCO2-grabbing-popada chemicalschemikálie
dissolvedrozpustený in watervoda.
32
108509
5104
Jeden využíva chemický roztok,
ktorý zachytáva CO2.
02:05
AnotherĎalším is usingpoužitím solidtuhý materialsmateriály
with COCO2-grabbing-popada chemicalschemikálie.
33
113637
3854
Ďalší zachytí CO2 využitím
chemikálií v pevných materiáloch.
02:09
No matterzáležitosť whichktorý approachprístup you choosezvoliť,
they basicallyv podstate look the samerovnaký.
34
117515
3483
Nech si už vyberiete ktorýkoľvek,
vyzerajú skoro rovnako.
02:13
So what I'm showingukazujúci you here
is what a systemsystém mightsila look like
35
121799
3793
Teraz vám ukazujem
približnú podobu systému,
02:17
to do just this.
36
125616
1461
ktorý práve toto robí.
02:19
This is calledvolal an airovzdušia contactorStýkača.
37
127101
2237
Nazýva sa vzdušný stýkač.
02:21
You can see it has to be
really, really wideširoký
38
129362
2286
Vidíte, že musí byť veľmi široký
02:23
in orderobjednať to have
a highvysoký enoughdosť surfacepovrch arearozloha
39
131672
2158
s veľkou vonkajšou plochou,
02:25
to processproces all of the airovzdušia requiredpožadovaný,
40
133854
2716
aby spracoval všetok potrebný vzduch.
02:28
because rememberpamätať,
41
136594
1152
Pamätajte totiž,
02:29
we're tryingsnažia to capturezajatí
just 400 moleculesmolekuly out of a millionmilión.
42
137770
3978
že zachytávame len 400 molekúl z milióna.
02:34
UsingPomocou the liquid-basedna báze kvapaliny
approachprístup to do this,
43
142293
2971
Použitím postupu s tekutým základom
využijete veľkú plochu tak,
02:37
you take this highvysoký surfacepovrch arearozloha
packingbalenie materialmateriál,
44
145288
2366
02:39
you fillvyplniť the contactorStýkača
with the packingbalenie materialmateriál,
45
147678
2821
že vyplníte stýkač naväzujúcim materiálom,
02:42
you use pumpslodičky to distributerozložiť liquidkvapalina
acrossnaprieč the packingbalenie materialmateriál,
46
150523
4672
napumpujete doň roztok
02:47
and you can use fansfanúšikovia,
as you can see in the frontpredné,
47
155219
2911
a použijete ventilátory,
ako to vidíte vpredu,
02:50
to bubblebublina the airovzdušia throughskrz the liquidkvapalina.
48
158154
2441
na pretlačenie vzduchu cez tekutinu.
02:53
The COCO2 in the airovzdušia
is separatedoddelený from the liquidkvapalina
49
161173
3812
Roztok zo vzduchu oddelí CO2 tak,
02:57
by reactingreakciou with the really strong-bindingsilná väzba
COCO2 moleculesmolekuly in solutionriešenie.
50
165009
6659
že molekuly v roztoku
ho na seba silne naviažu.
03:03
And in orderobjednať to capturezajatí a lot of COCO2,
51
171692
2662
Ak chceme zachytiť veľké množstvo CO2,
03:06
you have to make this contactorStýkača deeperhlbšie.
52
174378
2569
musí byť stýkač hlbší.
03:09
But there's an optimizationOptimalizácia,
53
177420
1381
Jestvuje však aj kompromis,
03:10
because the deeperhlbšie
you make that contactorStýkača,
54
178825
2046
lebo čím hlbší je stýkač,
03:12
the more energyenergie you're spendingvýdavky
on bubblingbublajúce all that airovzdušia throughskrz.
55
180895
3685
tým viac energie vynaložíte
na pretlačenie vzduchu cezeň.
03:17
So airovzdušia contactorsStýkače for directpriamy airovzdušia capturezajatí
have this uniquejedinečný characteristiccharakteristický designdizajn,
56
185055
4354
Vzdušné stýkače na zachytávanie vzduchu
majú unikátny charakteristický dizajn,
03:21
where they have this hugeobrovský surfacepovrch arearozloha,
but a relativelypomerne thintenký thicknesshrúbka.
57
189433
4322
majú obrovskú vonkajšiu plochu,
ale sú relatívne tenké.
03:26
And now onceakonáhle you've capturedzachytený the COCO2,
58
194178
2627
Keď už zachytíte CO2,
03:29
you have to be ableschopný to recyclerecyklovať
that materialmateriál that you used to capturezajatí it,
59
197527
3881
musíte byť schopní zrecyklovať materiál,
ktorý ste použili na jeho zachytenie
a to znovu a znovu.
03:33
over and over again.
60
201432
1539
03:34
The scalemierka of carbonuhlík capturezajatí is so enormousobrovský
61
202995
2987
Miera zachytenia uhlíka je tak obrovská,
03:38
that the capturezajatí processproces
mustmusieť be sustainableudržateľný,
62
206006
2208
že proces musí byť udržateľný,
03:40
and you can't use a materialmateriál just onceakonáhle.
63
208238
2080
a materiál nesmie byť jednorazový.
03:42
And so recyclingrecyklácia the materialmateriál requiresvyžaduje
an enormousobrovský amountčiastka of heatteplo,
64
210758
4223
Recyklácia materiálu si vyžaduje
obrovské množstvo tepla.
03:47
because think about it:
COCO2 is so diluteZrieďte in the airovzdušia,
65
215005
3256
Len si to predstavte:
CO2 je tak zriedený vo vzduchu,
03:50
that materialmateriál is bindingväzba it really strongsilný,
66
218285
2850
a materiál ho viaže pevne,
03:53
and so you need a lot of heatteplo
in orderobjednať to recyclerecyklovať the materialmateriál.
67
221159
3837
a preto na zrecyklovanie materiálu
potrebujete veľa tepla.
03:57
And to recyclerecyklovať the materialmateriál
with that heatteplo,
68
225407
2663
A tým, že na recykláciu použijete teplo,
04:00
what happensdeje is that concentratedkoncentrovaný COCO2
that you got from diluteZrieďte COCO2 in the airovzdušia
69
228094
5793
tak koncentrované CO2
získané zo zriedeného CO2 vo vzduchu
04:05
is now releaseduvoľnený,
70
233911
1593
vypustíte
04:07
and you producevyrobiť high-purityvysoká čistota COCO2.
71
235528
2474
a vyprodukujete vysoko kvalitné CO2.
04:10
And that's really importantdôležitý,
72
238417
1723
Je to vážne dôležité,
04:12
because high-purityvysoká čistota COCO2
is easierľahšie to liquifySkvapalniť,
73
240164
4202
lebo vysoko kvalitné CO2
je jednoduchšie skvapalniť,
04:16
easierľahšie to transporttransport, whetherči
it's in a pipelinepotrubie or a trucknákladné auto,
74
244390
3164
prepraviť či už potrubím, alebo kamiónom,
04:19
or even easierľahšie to use directlypriamo,
75
247578
2221
a je jednoduchšie ho priamo použiť,
04:21
say, as a fuelpalivo or a chemicalchemický.
76
249823
2588
napr. ako palivo alebo chemikáliu.
04:25
So I want to talk a little bittrocha more
about that energyenergie.
77
253033
3778
Chcem povedať viac o tejto energii.
04:28
The heatteplo requiredpožadovaný to regenerateregenerovať
or recyclerecyklovať these materialsmateriály
78
256835
4213
Teplo potrebné na regeneráciu,
či recykláciu týchto materiálov
04:33
absolutelyabsolútne dictatesdiktátu the energyenergie
and the subsequentnásledné costnáklady of doing this.
79
261072
6453
jednoznačne určuje následnú energiu
a výdavky na tento proces.
04:40
So I askopýtať sa a questionotázka:
80
268834
1928
A tak sa pýtam:
04:42
How much energyenergie do you think it takes
81
270786
2858
Koľko energie si myslíte, že je potrebnej
04:45
to removeodstrániť a millionmilión tonston
of COCO2 from the airovzdušia
82
273668
3741
na odstránenie milión ton CO2 zo vzduchu
04:49
in a givendaný yearrok?
83
277433
1358
za jeden rok?
04:51
The answerodpoveď is: a powermoc plantrastlina.
84
279343
1811
Odpoveďou je elektráreň.
04:53
It takes a powermoc plantrastlina
to capturezajatí COCO2 directlypriamo from the airovzdušia.
85
281178
3669
Potrebujete elektráreň
na zachytenie CO2 priamo zo vzduchu.
04:56
DependingV závislosti od on whichktorý approachprístup you choosezvoliť,
86
284871
1884
Podľa toho, aký postup si zvolíte,
04:58
the powermoc plantrastlina could be on the orderobjednať
of 300 to 500 megawattsmegawattov.
87
286779
4418
budete z elektrárne potrebovať
300 až 500 megawattov.
05:03
And you have to be carefulopatrný about
what kinddruh of powermoc plantrastlina you choosezvoliť.
88
291847
3809
Musíte byť opatrní,
akú elektráreň si vyberiete.
05:07
If you choosezvoliť coaluhlie,
89
295680
1677
Ak si vyberiete uhoľnú,
05:09
you endkoniec up emittingvyžarujúce more COCO2
than you capturezajatí.
90
297381
3578
vyprodukujete viac CO2 než ho zachytíte.
05:13
Now let's talk about costsnáklady.
91
301509
1823
Povedzme si teraz o nákladoch.
05:15
An energy-intensiveenergeticky náročné versionverzia
of this technologytechnológie
92
303356
3474
Energeticky intenzívna
verzia tejto technológie
05:18
could costnáklady you as much
as $1,000 a tonTony
93
306854
3091
by vás mohla stáť
asi 1 000 dolárov za tonu,
05:21
just to capturezajatí it.
94
309969
1349
len za zachytávanie.
05:24
Let's translatepreložiť that.
95
312183
1360
Preložme si to.
05:26
If you were to take that very expensivedrahý
COCO2 and convertpremeniť it to a liquidkvapalina fuelpalivo,
96
314128
4015
Pokiaľ by ste zobrali to drahé CO2
a premenili ho na tekuté palivo,
05:30
that comesprichádza out to 50 dollarsdolárov a gallongalón.
97
318167
2337
vychádza to na 50 dolárov za 3,8 litra.
05:33
That's way too expensivedrahý;
it's not feasibleuskutočniteľný.
98
321179
2534
Je to príliš drahé, je to neprijateľné.
05:35
So how could we bringpriniesť these costsnáklady down?
99
323737
2411
Ako by sme teda mohli znížiť náklady?
05:38
That's, in partčasť, the work that I do.
100
326172
2472
To je vlastne časť mojej práce.
05:41
There's a companyspoločnosť todaydnes,
a commercial-scalekomerčnom meradle companyspoločnosť,
101
329771
2719
Existuje firma, komerčná firma,
05:44
that can do this as lownízky
as 600 dollarsdolárov a tonTony.
102
332514
2689
ktorá to dokáže urobiť
za 600 dolárov za tonu.
05:47
There are severalniekoľko other companiesspoločnosti
that are developingrozvíjanie technologiestechnológie
103
335227
3781
Existuje mnoho ďalších firiem,
skúmajúcich nové technológie,
05:51
that can do this even cheaperlacnejšie than that.
104
339032
2125
vďaka ktorým je to ešte lacnejšie.
05:53
I'm going to talk to you a little bittrocha
105
341583
1769
Poviem vám trochu
05:55
about a fewmálo of these differentrozdielny companiesspoločnosti.
106
343376
1973
o týchto firmách.
Jedna sa volá Carbon Engineering.
05:57
One is calledvolal CarbonCarbon EngineeringStrojárstvo.
107
345373
1668
Sídli v Kanade.
05:59
They're basedzaložené out of CanadaKanada.
108
347065
1468
Na zachytávanie používajú
postup s tekutým základom,
06:00
They use a liquid-basedna báze kvapaliny
approachprístup for separationoddelenie
109
348557
2893
06:03
combinedkombinovaný with burninghoriace
super-abundantSuper-bohatý, cheaplacný naturalprírodné gasplynový
110
351474
4265
kombinovaný so spaľovaním veľmi dostupného
a lacného zemného plynu,
06:07
to supplydodávka the heatteplo requiredpožadovaný.
111
355763
2335
na dosiahnutie potrebného tepla.
06:10
They have a cleveršikovný approachprístup
112
358122
1684
Takýto premyslený postup
06:11
that allowsumožňuje them to co-capturespoločné zachytenie
the COCO2 from the airovzdušia
113
359830
4290
im dovoľuje zachytiť CO2 zo vzduchu
06:16
and the COCO2 that they generategenerovať
from burninghoriace the naturalprírodné gasplynový.
114
364144
3959
a CO2 zo spaľovania zemného plynu.
06:20
And so by doing this,
115
368127
1802
Týmto spôsobom
06:21
they offsetoffset excessprebytok pollutionznečistenie
and they reduceredukovať costsnáklady.
116
369953
3418
kompenzujú nadbytočné znečisťovanie
a znižujú náklady.
06:26
Switzerland-basedŠvajčiarsko-založené ClimeworksClimeworks môj
and US-basedUS-založené GlobalGlobálne ThermostatTermostat
117
374006
4046
Climeworks v Švajčiarsku
a Global Thermostat v USA
06:30
use a differentrozdielny approachprístup.
118
378076
1603
používajú iný postup.
06:31
They use solidtuhý materialsmateriály for capturezajatí.
119
379703
2609
Na zachytávanie používajú pevné materiály.
06:34
ClimeworksClimeworks môj usespoužitie heatteplo from the earthkrajiny,
120
382336
2783
Climeworks používa teplo zo zeme,
06:37
or geothermalgeotermálna energia,
121
385143
1413
teda geotermálne teplo,
06:38
or even excessprebytok steamparný
from other industrialpriemyselný processesprocesy
122
386580
3112
alebo aj prebytočnú paru
z inej priemyselnej výroby
06:41
to cutrez down on pollutionznečistenie and costsnáklady.
123
389716
2359
na zníženie znečistenia a nákladov.
06:44
GlobalGlobálne ThermostatTermostat
takes a differentrozdielny approachprístup.
124
392759
2200
Global Thermostat má iný postup.
06:46
They focusohnisko on the heatteplo requiredpožadovaný
125
394983
2847
Zameriavajú sa na potrebné teplo
06:49
and the speedrýchlosť in whichktorý it movespohyby
throughskrz the materialmateriál
126
397854
3673
a rýchlosť vzduchu cez materiál,
06:53
so that they're ableschopný to releaseuvoľnenie
and producevyrobiť that COCO2
127
401551
4679
aby boli schopní
vypustiť a vyprodukovať CO2
06:58
at a really fastrýchly raterýchlosť,
128
406254
1775
veľmi vysokým tempom,
07:00
whichktorý allowsumožňuje them to have
a more compactkompaktný designdizajn
129
408053
3355
vďaka čomu majú kompaktnejší dizajn
07:03
and overallcelkovo cheaperlacnejšie costsnáklady.
130
411432
2001
a všeobecne nižšie náklady.
07:06
And there's more still.
131
414806
1894
A to nie je všetko.
07:08
A syntheticsyntetický forestles has a significantvýznamný
advantageVýhodou over a realskutočný forestles: sizeveľkosť.
132
416724
5492
Syntetický les ma veľkú výhodu
oproti skutočnému lesu, veľkosť.
07:14
This nextĎalšie imageobraz that I'm showingukazujúci you
is a mapmapa of the AmazonAmazon rainforestdažďový prales.
133
422899
3809
Ukážem vám ďalší obrázok,
mapu Amazonského pralesa.
07:18
The AmazonAmazon is capableschopný of capturingzachytávať
1.6 billionmiliardy tonston of COCO2 eachkaždý yearrok.
134
426732
6079
Prales je schopný každoročne
zachytiť 1,6 miliardy ton CO2.
07:24
This is the equivalentekvivalentná
of roughlyhrubo 25 percentpercento
135
432835
3379
To sa približne rovná 25 %
07:28
of our annualVýročný emissionsemisie in the US.
136
436238
2295
ročných emisií v Spojených štátoch.
07:31
The landpôda arearozloha requiredpožadovaný
for a syntheticsyntetický forestles
137
439007
2935
Pozemok potrebný na syntetický les
alebo priemyselnú elektráreň
na priame zachytávanie vzduchu
07:33
or a manufacturedvyrobené directpriamy airovzdušia capturezajatí plantrastlina
138
441966
2297
07:36
to capturezajatí the samerovnaký
139
444287
1432
na zachytenie toho istého množstva
07:37
is 500 timesdoba smallermenšie.
140
445743
2088
je 500-krát menší.
07:41
In additionprídavok, for a syntheticsyntetický forestles,
141
449180
3047
Okrem toho, syntetický les
07:44
you don't have to buildvybudovať it on arablena ornej pôde landpôda,
142
452251
2865
nemusíte postaviť na ornej pôde,
07:47
so there's no competitionsúťaž
with farmlandpoľnohospodárska pôda or foodjedlo,
143
455140
4271
takže nenastane konkurencia
s farmárskou pôdou alebo jedlom,
07:51
and there's alsotaktiež no reasondôvod
to have to cutrez down any realskutočný treesstromy
144
459435
4994
a taktiež nie je dôvod
na stínanie skutočných stromov
07:56
to do this.
145
464453
1261
len kvôli tomu.
07:58
I want to stepkrok back,
146
466570
1780
Chcem sa vrátiť
08:00
and I want to bringpriniesť up the conceptpojem
of negativenegatívny emissionsemisie again.
147
468374
3566
a znova pripomenúť
koncept negatívnych emisií.
08:04
NegativeNegatívne emissionsemisie requirevyžadovať
that the COCO2 separatedoddelený
148
472394
3569
Negatívne emisie znamenajú,
aby oddelené CO2
08:07
be permanentlynatrvalo removedodstránený
from the atmosphereatmosféra forevernavždy,
149
475987
4387
bolo nastálo odstránené
z atmosféry už navždy,
08:12
whichktorý meansprostriedky puttinguvedenie it back undergroundpodzemí,
150
480398
2722
čo znamená vrátiť ho späť pod zem,
08:15
where it cameprišiel from in the first placemiesto.
151
483144
2369
odkiaľ v prvom rade prišlo.
08:17
But let's facetvár it, nobodynikto
getsdostane paidzaplatil to do that todaydnes --
152
485537
3539
Ale buďme úprimní,
nikomu za to dnes neplatia,
08:21
at leastnajmenej not enoughdosť.
153
489100
1358
aspoň nie dosť.
08:23
So the companiesspoločnosti that are developingrozvíjanie
these technologiestechnológie
154
491009
3488
Takže firmy,
ktoré vyvíjajú tieto technológie,
08:26
are actuallyvlastne interestedzáujem in takingprevzatia the COCO2
155
494521
2477
majú záujem o odber CO2
08:29
and makingmaking something usefulužitočný
out of it, a marketableobchodovateľné productvýrobok.
156
497022
3147
a o vytvorenie niečoho užitočného,
predajného produktu.
08:32
It could be liquidkvapalina fuelspaliva, plasticsplasty
157
500193
3580
Môžu to byť tekuté palivá, plasty
08:35
or even syntheticsyntetický gravelštrk.
158
503797
1746
alebo aj syntetický štrk.
08:38
And don't get me wrongzle --
these carbonuhlík marketstrhy are great.
159
506043
3166
Nechápte to zle, trhy s uhlíkom sú super.
08:42
But I alsotaktiež don't want you
to be disillusionedrozčarovaný.
160
510550
2718
Ale taktiež nechcem,
aby ste boli sklamaní.
08:45
These are not largeveľký enoughdosť
to solvevyriešiť our climatepodnebie crisiskríza,
161
513292
3729
Nie sú dostatočne veľké,
aby vyriešili klimatickú krízu,
08:49
and so what we need to do
is we need to actuallyvlastne think about
162
517045
3833
takže potrebujeme urobiť to,
že sa zamyslíme
08:52
what it could take.
163
520902
1477
čo to obnáša.
08:54
One thing I'll absolutelyabsolútne say
is positivepozitívne about the carbonuhlík marketstrhy
164
522403
3979
Jedna vec, čo je úplne pozitívna
na trhoch s karbónom je,
08:58
is that they allowdovoliť for newNový
capturezajatí plantsrastliny to be builtpostavený,
165
526406
4592
že pomáhajú s výstavbou
nových elektrární na zachytávanie
09:03
and with everykaždý capturezajatí plantrastlina builtpostavený,
166
531022
1903
a s každou elektrárňou na zachytávanie
09:04
we learnučiť sa more.
167
532949
1452
sa učíme viac.
09:06
And when we learnučiť sa more,
168
534425
1511
A keď sa viac naučíme,
09:07
we have an opportunitypríležitosť
to bringpriniesť costsnáklady down.
169
535960
2724
máme možnosť znížiť náklady.
09:11
But we alsotaktiež need to be willingochotný to investinvestovať
170
539914
3527
Ale musíme byť ochotní aj investovať
09:15
as a globalglobálnej societyspoločnosť.
171
543465
1656
ako globálna spoločnosť.
09:18
We could have all of the cleveršikovný thinkingpremýšľanie
and technologytechnológie in the worldsvet,
172
546534
3374
Mohli by sme mať všetko múdre
zmýšľanie a technológiu na svete,
09:21
but it's not going to be enoughdosť
173
549932
1635
ale nestačilo by to na to,
09:23
in orderobjednať for this technologytechnológie
to have a significantvýznamný impactnáraz on climatepodnebie.
174
551591
4879
aby táto technológia mala
významný vplyv na klímu.
09:28
We really need regulationpredpis,
175
556494
2182
Bez výnimky potrebujeme normy,
09:30
we need subsidiesdotácie,
176
558700
1533
potrebujeme dotácie,
09:32
taxesdane on carbonuhlík.
177
560257
2193
karbónovú daň.
09:34
There are a fewmálo of us that would
absolutelyabsolútne be willingochotný to payplatiť more,
178
562474
4810
Existuje nás pár, ktorí by boli
určite ochotní zaplatiť viac,
09:39
but what will be requiredpožadovaný
179
567308
2394
bude však potrebné,
09:41
is for carbon-neutraluhlíkovo neutrálne,
carbon-negativeuhlík-negatívny pathscesty
180
569726
2693
aby uhlíkovo neutrálne,
uhlíkovo negatívne spôsoby
09:44
to be affordablecenovo dostupné for
the majorityväčšina of societyspoločnosť
181
572443
2689
boli finančne dostupné
pre väčšinu spoločnosti,
09:47
in orderobjednať to impactnáraz climatepodnebie.
182
575156
1777
aby sme ovplyvnili klímu.
09:49
In additionprídavok to those kindsdruhy of investmentsinvestície,
183
577403
2573
Navyše, k týmto typom investícií
09:52
we alsotaktiež need investmentsinvestície
in researchvýskum and developmentvývoj.
184
580000
3608
taktiež potrebujeme investície
do prieskumu a rozvoja.
09:55
So what mightsila that look like?
185
583632
1557
Ako by to mohlo vyzerať?
09:57
In 1966, the US investedinvestoval about
a halfpolovičná a percentpercento of grosshrubý domesticdomáci productvýrobok
186
585865
6280
V roku 1966 USA investovali okolo
pol percenta z hrubého domáceho produktu
10:04
in the ApolloApollo programprogram.
187
592169
1495
do programu Apollo.
10:06
It got people safelybezpečne to the moonmesiac
188
594568
2852
Dostalo to ľudí bezpečne na Mesiac
10:09
and back to the earthkrajiny.
189
597444
1447
a späť na Zem.
10:11
HalfPolovica a percentpercento of GDPHDP todaydnes
is about 100 billionmiliardy dollarsdolárov.
190
599464
3529
Pol percenta hrubého domáceho produktu
je dnes asi 100 miliárd dolárov.
10:15
So knowingvedomím that directpriamy airovzdušia capturezajatí
191
603522
2729
Vedomie, že priame zachytávanie vzduchu
10:18
is one frontpredné in our fightboj
againstproti climatepodnebie changezmena,
192
606275
3203
je jeden front v boji
proti klimatickým zmenám,
10:21
imaginepredstaviť si that we could investinvestovať
20 percentpercento, 20 billionmiliardy dollarsdolárov.
193
609502
3608
len si predstavte, že by sme mohli
investovať 20 %, 20 miliárd dolárov.
10:25
FurtherĎalšie, let's imaginepredstaviť si
that we could get the costsnáklady down
194
613848
2881
Ďalej si predstavme,
že by sme mohli znížiť náklady
10:28
to a 100 dollarsdolárov a tonTony.
195
616753
1673
na 100 dolárov na tonu.
10:31
That's going to be hardusilovne,
but it's partčasť of what makesznačky my jobzamestnania funzábava.
196
619274
3772
Bude to ťažké, ale aj preto
je moja práca zaujímavá.
10:35
And so what does that look like,
197
623897
1541
Ako by to vyzeralo,
10:37
20 billionmiliardy dollarsdolárov,100 dollarsdolárov a tonTony?
198
625462
2321
20 miliárd dolárov, 100 dolárov na tonu?
10:39
That requiresvyžaduje us to buildvybudovať
200 syntheticsyntetický forestslesy,
199
627807
3124
Museli by sme vybudovať
200 syntetických lesov,
10:42
eachkaždý capableschopný of capturingzachytávať
a millionmilión tonston of COCO2 perza yearrok.
200
630955
5686
každý schopný zachytiť
milión ton CO2 ročne.
10:48
That addsdodáva up to about fivepäť percentpercento
of US annualVýročný emissionsemisie.
201
636665
4052
To vychádza na 5 % ročných emisií USA.
10:53
It doesn't soundznieť like much.
202
641235
1459
Neznie to veľkolepo.
10:55
TurnsOtočí out, it's actuallyvlastne significantvýznamný.
203
643226
2114
Je to však výrazný rozdiel.
10:57
If you look at the emissionsemisie
associatedspojená with long-hauldlhé truckingAutodoprava
204
645364
3454
Keď si všimnete emisie
spojené s diaľkovou dopravou
11:00
and commercialkomerčný aircraftlietadlo,
205
648842
1732
a komerčným lietaním,
11:02
they addpridať up to about fivepäť percentpercento.
206
650598
2058
vychádzajú až na 5 %.
11:05
Our dependencezávislosť on liquidkvapalina fuelspaliva
makesznačky these emissionsemisie
207
653458
3665
Vinou našej závislosti
na tekutých palivách
11:09
really difficultnáročný to avoidvyhnúť sa.
208
657147
2573
sa nevieme emisiám vyhnúť.
11:11
So this investmentinvestície
could absolutelyabsolútne be significantvýznamný.
209
659744
4815
Čiže táto investícia by mohla
byť určite významná.
11:17
Now, what would it take
in termspodmienky of landpôda arearozloha to do this,
210
665496
3103
Koľko plochy by sme potrebovali
11:20
200 plantsrastliny?
211
668623
1338
na 200 elektrární?
11:22
It turnszákruty out that they would take up
about halfpolovičná the landpôda arearozloha of VancouverVancouver.
212
670406
4311
Asi by zabrali polovicu plochy Vancouveru.
11:26
That's if they were fueledpoháňaný by naturalprírodné gasplynový.
213
674741
2096
To v prípade využitia zemného plynu.
11:28
But rememberpamätať the downsidenevýhoda
of naturalprírodné gasplynový -- it alsotaktiež emitsvydáva COCO2.
214
676861
4672
Pamätajte však na nevýhodu
zemného plynu, tiež vytvára CO2.
11:33
So if you use naturalprírodné gasplynový
to do directpriamy airovzdušia capturezajatí,
215
681557
2897
Keď použijete zemný plyn
na zachytávanie vzduchu,
11:36
you only endkoniec up capturingzachytávať
about a thirdtretina of what's intendedzamýšľaný,
216
684478
3761
zachytíte len tretinu
z toho, čo je potrebné,
11:40
unlesspokiaľ you have that
cleveršikovný approachprístup of co-capturespoločné zachytenie
217
688263
2563
pokiaľ nemáte taký vyspelý
postup zachytávania
11:42
that CarbonCarbon EngineeringStrojárstvo does.
218
690850
1618
ako Carbon Engineering.
11:45
And so if we had an alternativealternatívne approachprístup
219
693253
2179
Pokiaľ by sme mali alternatívny postup
11:47
and used windvietor or solarslnečné to do this,
220
695456
2831
a použili vietor alebo solárnu energiu,
11:50
the landpôda arearozloha would be
about 15 timesdoba largerväčšia,
221
698311
3588
plocha by bola 15-krát väčšia,
11:53
looking at the statestáť of NewNové JerseyJersey now.
222
701923
2010
teda ako štát New Jersey.
Jedna z vecí,
ktorú v práci a výskume riešim,
11:56
One of the things that I think about
in my work and my researchvýskum
223
704360
3532
11:59
is optimizingOptimalizácia and figuringprísť out
where we should put these plantsrastliny
224
707916
3925
je optimalizácia a zisťovanie,
kde by sme tieto elektrárne mali dať,
12:03
and think about
the locallokálny resourceszdroje availablek dispozícii --
225
711865
2653
a rozmýšľanie o dostupných
miestnych zdrojoch,
12:06
whetherči it's landpôda, watervoda,
cheaplacný and cleančistý electricityelektrina --
226
714542
3675
či už je to zem, voda,
lacná a čistá elektrina,
12:10
because, for instanceinštancie,
you can use cleančistý electricityelektrina
227
718241
2702
pretože môžete použiť čistú elektrinu
12:12
to splitrozdeliť watervoda to producevyrobiť hydrogenvodík,
228
720967
2185
na štiepenie vody, na výrobu vodíka,
12:15
whichktorý is an excellentVynikajúce, carbon-freebez emisií uhlíka
replacementvýmena for naturalprírodné gasplynový,
229
723176
3881
ktorý je skvelou,
bezuhlíkovou náhradou za zemný plyn,
12:19
to supplydodávka the heatteplo requiredpožadovaný.
230
727081
1750
na vytvorenie potrebného tepla.
12:22
But I want us to reflectodrážať a little bittrocha
again on negativenegatívny emissionsemisie.
231
730212
3772
Ale chcela by som zase trochu
poukázať na negatívne emisie.
12:26
NegativeNegatívne emissionsemisie should not be
consideredpovažovaná a silverstriebro bulletguľka,
232
734420
3553
Negatívne emisie by sme nemali
považovať za všeliek,
12:29
but they maysmieť help us
if we continueďalej to stallStall
233
737997
2503
ale pomôžu nám, ak sa budeme vyhýbať
12:32
at cuttingvýstrižok down on COCO2
pollutionznečistenie worldwidecelosvetovo.
234
740524
3259
znižovaniu CO2 na svetovej úrovni.
12:36
But that's alsotaktiež why we have to be carefulopatrný.
235
744441
3034
Aj to je dôvod na opatrnosť.
12:39
This approachprístup is so alluringzvodná
that it can even be riskyriskantné,
236
747499
2977
Tento postup je taký lákavý,
že môže byť aj riskantný,
12:42
as some maysmieť clinglipnúť ontona it as some kinddruh
of totaltotálnej solutionriešenie to our climatepodnebie crisiskríza.
237
750500
4974
keď sa ho niektorí budú držať
ako úplného riešenia klimatickej krízy.
12:47
It maysmieť temptzvádzať people to continueďalej
to burnhorieť fossilfosílne fuelspaliva 24 hourshodiny a day,
238
755982
5455
Môže to ľudí zviesť, aby pokračovali
so spaľovaním fosílnych palív každý deň,
12:53
365 daysdni a yearrok.
239
761461
2174
365 dní v roku.
12:55
I argueargumentovať that we should not
see negativenegatívny emissionsemisie
240
763659
3206
Nesmieme vnímať negatívne emisie
12:58
as a replacementvýmena for stoppingzastavenie pollutionznečistenie,
241
766889
1928
ako náhradu za zastavenie znečistenia,
13:00
but rathertrochu, as an additionprídavok to an existingexistujúce
portfolioportfólio that includeszahŕňa everything,
242
768841
5771
ale skôr ako doplnok k súčasnému
portfóliu, ktoré zahŕňa všetko,
13:06
from increasedzvýšená energyenergie efficiencyefektívnosť
243
774636
1775
od energetickej efektívnosti,
13:08
to low-energynízkoenergetické carbonuhlík
244
776435
1714
cez energeticky nenáročný uhlík,
13:10
to improvedzlepšil farmingpoľnohospodárstva --
245
778173
1633
až po zlepšenie poľnohospodárstva,
13:11
will all collectivelykolektívne get us on a pathcesta
to net-zeroČistá-nula emissionsemisie one day.
246
779830
5001
všetko dokopy nás jedného dňa
dostane k nulovým emisiám.
13:17
A little bittrocha of self-reflectionseba-reflexie:
247
785909
1826
Trocha sebareflexie.
13:20
my husbandmanžel is an emergencynúdzový physicianlekár.
248
788481
2508
Môj manžel je pohotovostný lekár.
13:23
And I find myselfja sám amazedúžas
by the lifesavingživot zachraňujúce work
249
791727
3545
Žasnem nad prácou,
ktorá zachraňuje životy.
13:27
that he and his colleaguesspolupracovníci
do eachkaždý and everykaždý day.
250
795296
3297
S kolegami ju vykonáva každý deň.
13:31
YetZatiaľ when I talk to them
about my work on carbonuhlík capturezajatí,
251
799235
3933
Ale keď s nimi hovorím ja
o mojej práci o zachytávaní uhlíka,
13:35
I find that they're equallyrovnako amazedúžas,
252
803192
2262
zisťujem, že sú rovnako ohúrení
13:37
and that's because combattingBoj proti
climatepodnebie changezmena by capturingzachytávať carbonuhlík
253
805896
4773
a to preto, lebo boj s klimatickými
zmenami zachytávaním karbónu
13:42
isn't just about savingsporenia a polarpolárne bearmedveď
254
810693
2058
nie je len o záchrane polárneho medveďa
13:44
or a glacierľadovec.
255
812775
1166
alebo ľadovca.
13:45
It's about savingsporenia humančlovek livesživoty.
256
813965
1670
Je to o záchrane ľudských životov.
13:49
A syntheticsyntetický forestles maysmieť not ever be
as prettypekný as a realskutočný one,
257
817905
5017
Syntetický les asi nikdy
nebude taký pekný ako ten pravý,
13:54
but it could just enableumožniť us
to preservezachovať not only the AmazonAmazon,
258
822946
3619
ale mohol by nám umožniť
zachovať nielen Amazonský prales,
13:58
but all of the people
259
826589
1460
ale aj všetkých ľudí,
14:00
that we love and cherishmilovať,
260
828073
2370
ktorých milujeme a ktorých si ctíme,
14:02
as well as all of our futurebudúcnosť generationsgenerácie
261
830467
4662
a taktiež všetky naše budúce generácie
14:07
and modernmoderný civilizationcivilizácie.
262
835153
1662
a moderné civilizácie.
14:08
Thank you.
263
836839
1153
Ďakujem.
14:10
(ApplausePotlesk)
264
838016
4223
(potlesk)
Translated by Vladimíra Molčanová
Reviewed by Martin Kubáň

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Jennifer Wilcox - Chemical engineer
Jennifer Wilcox works on ways to test and measure methods of trace metal and carbon capture, to mitigate the effects of fossil fuels on our planet.

Why you should listen

Jennifer Wilcox is the James H. Manning Chaired Professor of Chemical Engineering at Worcester Polytechnic Institute. Having grown up in rural Maine, she has a profound respect and appreciation of nature, which permeates her work as she focuses on minimizing negative impacts of humankind on our natural environment.

Wilcox's research takes aim at the nexus of energy and the environment, developing both mitigation and adaptation strategies to minimize negative climate impacts associated with society's dependence on fossil fuels. This work carefully examines the role of carbon management and opportunities therein that could assist in preventing 2° C warming by 2100. Carbon management includes a mix of technologies spanning from the direct removal of carbon dioxide from the atmosphere to its capture from industrial, utility-scale and micro-emitter (motor vehicle) exhaust streams, followed by utilization or reliable storage of carbon dioxide on a timescale and magnitude that will have a positive impact on our current climate change crisis. Funding for her research is primarily sourced through the National Science Foundation, Department of Energy and the private sector. She has served on a number of committees including the National Academy of Sciences and the American Physical Society to assess carbon capture methods and impacts on climate. She is the author of the first textbook on carbon capture, published in March 2012.

More profile about the speaker
Jennifer Wilcox | Speaker | TED.com