ABOUT THE SPEAKER
Grace Kim - Architect
Grace H. Kim is an internationally recognized expert in cohousing -- the art and craft of creating communities.

Why you should listen

Grace H. Kim is an architect and co-founding principal of Schemata Workshop, an award-winning, 16-person architectural practice with a keen focus on building community and social equity. She brings innovative ideas to her projects that merge client goals and sustainability measures -- such as urban agriculture, modular construction, and a focus on building community.

Kim is also the founder of Capitol Hill Urban Cohousing, a collaborative residential community that includes her street-level office and a rooftop urban farm. She walks the talk of sustainability -- leaving a small ecological footprint while incorporating holistic ideals of social and economic resilience into her daily life.

More profile about the speaker
Grace Kim | Speaker | TED.com
TED2017

Grace Kim: How cohousing can make us happier (and live longer)

Grace Kimová: Byť šťastní a žiť dlhšie – aj o tom je komunitné bývanie (cohousing)

Filmed:
2,237,287 views

Osamelosť nepramení vždy len zo samoty. Architektka Grace Kimová vníma osamelosť ako prejav našej blízkosti s okolitými ľuďmi, čo často závisí od domovov, v ktorých žijeme. Delí sa s nami o prastarý liek na osamelosť – komunitné bývanie (tzv. cohousing), v ktorom sa ľudia vedome rozhodnú zdieľať určité priestory so susedmi, spoznať sa s nimi a starať sa o nich. Prehodnoťte svoj domov a spôsob života vďaka tejto prednáške, ktorá vám otvorí oči.
- Architect
Grace H. Kim is an internationally recognized expert in cohousing -- the art and craft of creating communities. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Osamelosť.
00:12
LonelinessSamota.
0
907
1212
Skôr či neskôr všetci v tejto sále
zažijeme osamelosť.
00:15
All of us in this roomizba
will experienceskúsenosť lonelinesssamota
1
3475
2351
00:17
at some pointbod in our livesživoty.
2
5850
1362
Osamelosť nie je dôsledkom samoty,
00:20
LonelinessSamota is not
a functionfunkcie of beingbytia alonesám,
3
8014
2286
ale skôr prejavom toho,
ako veľmi ste spojení so svojím okolím.
00:22
but rathertrochu, a functionfunkcie
of how sociallysociálno connectedspojený you are
4
10989
2659
00:25
to those around you.
5
13672
1161
Práve teraz, napriek tisícke ľudí naokolo,
00:27
There could be somebodyniekto
in this roomizba right now
6
15959
2194
00:30
surroundedobklopený by a thousandtisíc people
7
18177
1537
by tu mohol byť niekto,
kto sa cíti osamelo.
00:31
experiencingzažíva lonelinesssamota.
8
19738
1354
A hoci osamelosť
je spôsobená mnohými faktormi,
00:35
And while lonelinesssamota
can be attributedpripísať to manyveľa things,
9
23284
3653
z pohľadu architektky tvrdím,
00:38
as an architectarchitekt,
10
26961
1731
00:40
I'm going to tell you todaydnes
how lonelinesssamota can be the resultvýsledok
11
28716
2937
že osamelosť je aj dôsledkom prostredia,
ktoré si budujeme,
00:43
of our builtpostavený environmentsprostredie --
12
31677
1956
domovov, v ktorých sme sa usadili.
00:45
the very homesdomovy we choosezvoliť to livežiť in.
13
33657
1910
Priblížme si tento dom.
00:49
Let's take a look at this housedom.
14
37465
1596
Je pekný.
00:51
It's a nicepekný housedom.
15
39519
1221
Má veľkú záhradu, biely plotík,
00:52
There's a bigveľký yardyard, picketdemonštrantov fenceplot,
16
40764
2415
dvojitú garáž.
00:55
two-cardva automobily garagegaráž.
17
43203
1201
A možno sa nachádza v takomto
susedstve či štvrti.
00:58
And the home mightsila be
in a neighborhoodsusedstvo like this.
18
46198
2556
A pre mnohých ľudí z celého sveta
01:01
And for manyveľa people around the globesvet,
19
49559
2521
je takýto dom a takéto susedstvo
01:04
this home, this neighborhoodsusedstvo --
20
52104
2220
vytúženým snom.
01:07
it's a dreamsnívať.
21
55069
1176
Rizikom dosiahnutia tohto sna
01:09
And yetešte the dangernebezpečenstvo of achievingdosiahnutie this dreamsnívať
22
57021
2678
je však falošný pocit blízkosti
01:11
is a falsenepravdivý sensezmysel of connectionprípojka
23
59723
1702
a rastúca sociálna izolácia.
01:14
and an increasezvýšiť in socialsociálny isolationizolácia.
24
62606
2114
Ja viem, isto je tu niekto,
01:17
I know, I can hearpočuť you now,
25
65431
1457
01:18
there's somebodyniekto in the roomizba
screamingjačiace at me insidevnútri theirich headhlava,
26
66912
3327
kto na mňa v mysli kričí:
„To je môj dom a moje susedstvo
01:22
"That's my housedom,
and that's my neighborhoodsusedstvo,
27
70263
2291
a poznám každého suseda!“
01:24
and I know everyonekaždý on my blockblok!"
28
72578
1673
Poviem vám: „To je super!“
01:27
To whichktorý I would answerodpoveď, "TerrificÚžasný!"
29
75056
2299
Priala by som si, aby takých,
ako vy, bolo viac,
01:29
And I wishpriať there were
more people like you,
30
77379
2146
pretože niečo mi hovorí,
že dnes je tu viac ľudí,
01:32
because I'd wagerprevsádzanie to guesshádať
there's more people in the roomizba
31
80666
2868
ktorí žijú podobne,
01:35
livingžijúci in a similarpodobný situationsituácia
32
83558
1722
no svojich susedov
pravdepodobne nepoznajú.
01:37
that mightsila not know theirich neighborssusedia.
33
85304
1885
Možno ich poznajú z videnia
a pozdravia sa im,
01:39
They mightsila recognizeuznať them and say helloAhoj,
34
87716
2741
ale popod nos
01:42
but underpod theirich breathdych,
35
90481
1340
sa navzájom pýtajú:
01:45
they're askingpýta theirich spousemanželka,
36
93416
1803
„Ako sa volá?“,
01:47
"What was theirich namenázov again?"
37
95243
1398
aby susedov oslovili menom
na znak toho, že sa poznajú.
01:49
so they can askopýtať sa a questionotázka by namenázov
to signifysignify they know them.
38
97593
3081
Sociálne média taktiež prispievajú
k falošnému pocitu blízkosti.
01:55
SocialSociálne mediamédiá alsotaktiež contributesprispieva
to this falsenepravdivý sensezmysel of connectionprípojka.
39
103155
4499
Túto situáciu určite poznáte.
01:59
This imageobraz is probablypravdepodobne all too familiaroboznameny.
40
107678
1998
Stojíte vo výťahu,
02:01
You're standingstojace in the elevatorVýťah,
41
109700
1569
či sedíte na káve,
02:03
sittingsediaci in a cafekaviareň,
42
111293
1154
obzriete sa
02:04
and you look around,
43
112471
1636
a vidíte každého na telefóne.
02:06
and everyone'skaždý je on theirich phonetelefón.
44
114131
1444
Nečítate si Facebook alebo SMS,
02:09
You're not textingtextových správ or checkingkontrola FacebookFacebook,
45
117055
2223
ale ostatní áno
02:11
but everyonekaždý elseinak is,
46
119302
1407
a možno ste sa ako ja dostali do situácie,
02:12
and maybe, like me,
you've been in a situationsituácia
47
120733
2219
02:14
where you've madevyrobený eyeočné contactkontakt,
48
122976
1884
že sa vám oči stretli,
usmiali ste sa a pozdravili,
02:16
smiledusmial sa and said helloAhoj,
49
124884
2293
a ten človek si vybral
slúchadlá z uší a opýtal sa:
02:19
and have that persončlovek
yankYanko out theirich earbudsslúchadlá do uší
50
127201
2691
„Prepáčte, čo ste hovorili?“
02:22
and say, "I'm sorry, what did you say?"
51
130534
1993
Je to pre mňa ohromne izolujúce.
02:25
I find this incrediblyneuveriteľne isolatingizolovanie.
52
133877
2018
Podelím sa s vami o myšlienku,
02:28
The conceptpojem I'd like
to sharezdieľam with you todaydnes
53
136501
2184
ktorá je liekom na osamelosť.
02:30
is an antidoteprotijed to isolationizolácia.
54
138709
1584
Nie je to nič nové.
02:32
It's not a newNový conceptpojem.
55
140703
1251
Vlastne je to odveký spôsob žitia
02:33
In factskutočnosť, it's an age-oldprastarý way of livingžijúci,
56
141978
2103
stále prítomný v mnohých nezápadných
kultúrach po celom svete.
02:36
and it still existsexistuje in manyveľa
non-EuropeanMimoeurópske cultureskultúry
57
144105
2480
02:38
around the worldsvet.
58
146609
1227
Asi pred 50 rokmi
02:40
And about 50 yearsleta agopred,
59
148517
1878
sa Dáni rozhodli tento jav premenovať
02:42
the DanesDáni decidedrozhodol to make up a newNový namenázov,
60
150419
3117
a odvtedy
02:45
and sinceod tej doby then,
61
153560
1158
týmto prepojeným spôsobom
žijú desaťtisíce Dánov.
02:46
tensdesiatky of thousandstisíce of Danishdánčina people
have been livingžijúci in this connectedspojený way.
62
154742
4097
Vo svete je tento spôsob
čoraz viac vyhľadávaný,
02:52
And it's beingbytia pursuedsledovaný
more widelyširoko around the globesvet
63
160470
3368
lebo ľudia hľadajú pocit komunity.
02:55
as people are seekinghľadá communityspoločenstvo.
64
163862
2280
Tento koncept sa volá
02:59
This conceptpojem
65
167445
1246
komunitné bývanie – cohousing.
03:01
is cohousingcohousing.
66
169818
1200
Do cohousingu ľudia vstupujú
s úmyslom spoznať iných
03:05
CohousingCohousing is an intentionalzámerný neighborhoodsusedstvo
where people know eachkaždý other
67
173621
3253
a navzájom si pomáhať.
03:08
and look after one anotherďalší.
68
176898
1351
V cohousingu máte svoj domov,
03:10
In cohousingcohousing, you have your ownvlastný home,
69
178908
2500
ale zároveň zdieľate kľúčové
vonkajšie i vnútorné priestory.
03:13
but you alsotaktiež sharezdieľam significantvýznamný spacespriestory,
bothoboje indoorsv interiéri and out.
70
181432
3137
Predtým, ako vám ukážem pár obrázkov,
03:17
Before I showšou you
some picturesfotografie of cohousingcohousing,
71
185037
2322
predstavím vám
svojich priateľov Sheilu a Spencera.
03:19
I'd like to first introducepredstaviť you
to my friendspriatelia SheilaSheila and SpencerSpencer.
72
187383
3092
Keď sme sa spoznali,
mali čerstvých 60 rokov
03:22
When I first metstretol SheilaSheila and SpencerSpencer,
they were just enteringvchod theirich 60s,
73
190499
3932
a Spencer už rozmýšľal, čo spraví,
keď skončí ako učiteľ na základnej škole.
03:26
and SpencerSpencer was looking aheadvpred
at the endkoniec of a long careerkariéra
74
194455
2727
03:29
in elementaryelementárne educationvzdelanie.
75
197206
1234
Vôbec sa mu nepáčila predstava,
03:30
And he really dislikeddisliked the ideanápad
76
198956
1737
že by v jeho živote na dôchodku
03:32
that he mightsila not have
childrendeti in his life
77
200717
2513
už nebolo detí.
03:35
uponna retirementodchod do dôchodku.
78
203254
1189
Teraz sme susedia.
03:39
They're now my neighborssusedia.
79
207053
1421
Žijeme v komunitnom dome,
ktorý som navrhla,
03:40
We livežiť in a cohousingcohousing communityspoločenstvo
that I not only designednavrhol,
80
208498
3014
ale aj rozvinula a mám
tam aj svoj ateliér.
03:43
but developedrozvinutý
81
211536
1164
03:44
and have my architecturearchitektúra practicepraxe in.
82
212724
1824
Ľudia v našej komunite vstupujú
do kontaktu vedome.
03:47
This communityspoločenstvo is very intentionalzámerný
about our socialsociálny interactionsinterakcie.
83
215200
3286
Urobme si prehliadku.
03:50
So let me take you on a tourprehliadka.
84
218510
1515
Zvonku vyzeráme ako každý
druhý bytový dom.
03:53
From the outsidezvonka, we look like
any other smallmalý apartmentbyt buildingbudova.
85
221496
3215
Takmer rovnako ako ten vedľa,
03:56
In factskutočnosť, we look identicalidentický
to the one nextĎalšie doordvere,
86
224735
2658
až na žltú omietku.
03:59
exceptokrem that we're brightbystrý yellowžltá.
87
227417
1664
Vnútri sú priestory celkom bežné.
04:02
InsideVo vnútri, the homesdomovy are fairlyspravodlivo conventionalkonvenčné.
88
230266
2386
Každý byt má obývačku a kuchyňu,
04:04
We all have livingžijúci roomsizby and kitchenskuchyne,
89
232676
2513
spálňu a kúpeľňu,
04:07
bedroomsspálne and bathskúpele,
90
235213
1898
a okolo centrálneho nádvoria
je rozmiestnených 9 bytov.
04:09
and there are ninedeväť of these homesdomovy
around a centralcentrálnej courtyardnádvorie.
91
237135
3392
Tento je môj,
04:12
This one'sniečí minebaňa,
92
240551
1169
ďalší je Spencera a Sheily.
04:14
and this one is SpencerSpencer and Sheila'sSheila.
93
242450
1786
Budova je jedinečná z pohľadu cohousingu
04:16
The thing that makesznačky this buildingbudova
uniquelyjedinečne cohousingcohousing
94
244935
2637
nie kvôli bytom,
04:19
are not the homesdomovy,
95
247596
1282
ale vďaka tomu, čo sa deje tu:
04:21
but rathertrochu, what happensdeje here --
96
249743
1867
vďaka interakcii,
ktorá sa sústredí okolo hlavného nádvoria.
04:24
the socialsociálny interactionsinterakcie that happenstať sa
in and around that centralcentrálnej courtyardnádvorie.
97
252430
3825
Keď sa cezeň pozriem,
04:28
When I look acrossnaprieč the courtyardnádvorie,
98
256908
1686
tak ma čaká Spencer a Sheila.
04:30
I look forwardvpred to see SpencerSpencer and SheilaSheila.
99
258618
2015
V podstate každé ráno vidím toto.
04:32
In factskutočnosť, everykaždý morningdopoludnia,
this is what I see,
100
260657
2036
Vidím Spencera, ako mi radostne máva
pri príprave raňajok.
04:34
SpencerSpencer wavingmávanie at me furiouslyzúrivo
as we're makingmaking our breakfastsRaňajky.
101
262717
3217
Z okien máme výhľad na nádvorie
04:39
From our homesdomovy, we look down
into the courtyardnádvorie,
102
267064
2490
a v závislosti od obdobia
04:42
and dependingV závislosti on the time of yearrok,
103
270138
1792
vidíme rôzne veci:
04:43
we see this:
104
271954
1349
deti a dospelých v rôznom počte
04:45
kidsdeti and grownupsdospelí in variousrôzny combinationskombinácie
105
273327
3406
ako sa spolu hrajú a trávia čas.
04:48
playinghracie and hangingzávesný out with eachkaždý other.
106
276757
2364
Počujeme odtiaľ veľa smiechu a hlasov
04:51
There's a lot of gigglingchichotání and chattertáranie.
107
279145
2310
a ako deti skáču gumu.
04:53
There's a lot of hula-hoopinghula hooping.
108
281479
1635
A z času na čas: „No tak, prestaň už!“
04:56
And everykaždý now and then,
"Hey, quitprestať hittingbiť me!"
109
284067
3560
alebo aj detský plač.
05:00
or a cryvýkrik from one of the kidsdeti.
110
288361
1772
Sú to zvuky našej každodennosti
05:02
These are the soundszvuky of our dailydenná livesživoty,
111
290157
2311
a zvuky sociálneho prepojenia.
05:05
and the soundszvuky of socialsociálny connectednessprepojenosť.
112
293585
2121
Na spodku nádvoria sú dvojité dvere,
05:08
At the bottomdno of the courtyardnádvorie,
there are a setsada of doubledvojitý doorsdvere,
113
296476
3391
ktoré vedú do spoločného domu.
05:11
and those leadolovo into the commonobyčajný housedom.
114
299891
2065
Spoločný dom považujem
za tajnú ingredienciu cohousingu.
05:14
I considerzvážiť the commonobyčajný housedom
the secrettajomstvo sauceomáčka of cohousingcohousing.
115
302503
3856
Je tajná,
05:18
It's the secrettajomstvo sauceomáčka
116
306383
1163
lebo je to miesto,
kde sa sociálna interakcia
05:19
because it's the placemiesto
where the socialsociálny interactionsinterakcie
117
307570
2874
a komunitný život rodia.
05:22
and communityspoločenstvo life beginzačať,
118
310468
2522
A presne odtiaľ sa šíria
do celej našej komunity.
05:25
and from there, it radiatesvyžaruje out
throughskrz the restzvyšok of the communityspoločenstvo.
119
313014
3659
Vnútri spoločného domu máme veľkú jedáleň,
05:31
InsideVo vnútri our commonobyčajný housedom,
we have a largeveľký diningstolovanie roomizba
120
319690
2537
kam sa zmestíme všetci 28-mi aj s hosťami
05:34
to seatsedlo all 28 of us and our guestshostia,
121
322251
2582
a spolu večeriame trikrát do týždňa.
05:36
and we dinevečerať togetherspolu threetri timesdoba a weektýždeň.
122
324857
2174
Aby sme to zvládli, máme veľkú kuchyňu
05:40
In supportpodpora of those mealslístok,
we have a largeveľký kitchenkuchyňa
123
328158
2791
a vo varení pre všetkých
sa striedame v tímoch po troch.
05:42
so that we can take turnszákruty
cookingvarenie for eachkaždý other
124
330973
2495
05:45
in teamstímy of threetri.
125
333492
1238
To znamená, že ak je dospelých 17,
05:46
So that meansprostriedky, with 17 adultsdospelí,
126
334754
2199
tak varenie vediem len raz za 6 týždňov.
05:50
I leadolovo cookkuchár onceakonáhle everykaždý sixšesť weekstýždne.
127
338096
2452
Ďalšie dva razy len pomáham
s prípravou a umývaním.
05:52
Two other timesdoba, I showšou up
and help my teamtím
128
340572
2378
05:54
with the preparationpríprava and cleanupČistenie.
129
342974
1797
A na všetky zvyšné večere
05:56
And all those other nightsnocí,
130
344795
1565
už len prídem.
05:58
I just showšou up.
131
346384
1237
Navečeriam sa, porozprávam so susedmi
06:00
I have dinnervečera, talk with my neighborssusedia,
132
348423
2452
a odchádzam nasýtená jedlom od niekoho,
06:02
and I go home, havingmajúce been fedFed
a deliciouschutné mealjedlo
133
350899
2345
kto berie ohľad
na to, že som vegetariánka.
06:05
by someoneniekto who caresopatrovanie
about my vegetarianVegetariánska preferencesPredvoľby.
134
353268
2844
Našich deväť rodín si vedome vybralo
alternatívny spôsob života.
06:11
Our ninedeväť familiesrodiny
have intentionallyzámerne chosenvybraný
135
359239
2338
06:13
an alternativealternatívne way of livingžijúci.
136
361601
1521
Namiesto honby za americkým snom,
06:15
InsteadNamiesto toho of pursuingpokračovanie the AmericanAmerický dreamsnívať,
137
363835
2120
v ktorom by sme sa izolovali
v rodinných domoch,
06:17
where we mightsila have been isolatedizolovaný
in our single-familysamostatná rodina homesdomovy,
138
365979
2898
sme si zvolili komunitné bývanie.
06:20
we insteadnamiesto chosevybral cohousingcohousing,
139
368901
1667
Vďaka nemu sa môžeme lepšie
sociálne prepojiť.
06:23
so that we can increasezvýšiť
our socialsociálny connectionspripojenie.
140
371467
2263
Presne tak sa rodí cohousing.
06:26
And that's how cohousingcohousing startszačína:
141
374377
1862
So zdieľaným úmyslom žiť v spolupráci.
06:28
with a sharedzdieľaná intentionzámer
142
376263
1654
06:29
to livežiť collaborativelyspolupracovať.
143
377941
1484
Práve úmysel je jediná
najdôležitejšia vlastnosť,
06:31
And intentionzámer is the singlejednoposteľová mostväčšina
importantdôležitý characteristiccharakteristický
144
379449
2879
ktorá odlišuje cohousing
od ostatných modelov bývania.
06:34
that differentiatesrozlišuje cohousingcohousing
from any other housingbývanie modelModel.
145
382352
3059
Je náročné úmysel vidieť alebo ho ukázať,
06:38
And while intentionzámer is difficultnáročný to see
146
386725
2045
06:40
or even showšou,
147
388794
1830
ako architektka vám musím
pár obrázkov ukázať.
06:42
I'm an architectarchitekt, and I can't help
but showšou you more picturesfotografie.
148
390648
2944
Uvídíte pár príkladov pre predstavu,
ako bol úmysel vyjadrený v komunitách,
06:45
So here are a fewmálo examplespríklady to illustrateilustrovať
149
393616
2066
06:47
how intentionzámer has been expressedvyjadrený
150
395706
2284
ktoré som navštívila.
06:50
in some of the communitieskomunity I've visitednavštívil.
151
398014
2112
Vyjadril sa cez múdro zvolený nábytok,
06:54
ThroughProstredníctvom the carefulopatrný
selectionvýber of furniturenábytok,
152
402459
2238
osvetlenie a akustiku,
čím sa podporilo spoločné stolovanie;
06:56
lightingosvetlenie and acousticakustický materialsmateriály
to supportpodpora eatingjesť togetherspolu;
153
404721
3430
cez vhodné umiestnenie a viditeľný prístup
07:02
in the carefulopatrný visualvizuálne locationumiestnenia
and visualvizuálne accessprístup
154
410056
2414
k detským ihriskám v spoločnom dome
a okolo neho;
07:05
to kids'deti' playhrať areasoblasti around
and insidevnútri the commonobyčajný housedom;
155
413212
3718
cez určenie veľkosti
07:11
in the considerationúvaha of scalemierka
156
419398
2339
a rozmiestnenia zhromaždísk okolo komunity
s cieľom obohatiť bežné dni.
07:13
and distributiondistribúcia of socialsociálny gatheringzhromaždenia nodesuzly
157
421761
2787
07:16
in and around the communityspoločenstvo
to supportpodpora our dailydenná livesživoty,
158
424572
3317
Všetky takéto priestory
posilňujú a zveľaďujú
07:19
all of these spacespriestory help
contributeprispieť to and elevatepovýšiť
159
427913
3346
pocit communitas v každej komunite.
07:23
the sensezmysel of communitascommunitas
160
431283
1318
07:24
in eachkaždý communityspoločenstvo.
161
432625
1339
Ako to bolo? „Communitas.“
07:27
What was that wordslovo? "CommunitasCommunitas."
162
435073
1827
Je to novátorské odborné slovo
na označenie ducha komunity.
07:30
CommunitasCommunitas is a fancyozdobný socialsociálny scienceveda way
of sayingpríslovie "spiritduch of communityspoločenstvo."
163
438117
4724
A po navštívení 80 komunít
som ducha komunity hodnotila podľa toho,
07:35
And in visitinghosťujúci
over 80 differentrozdielny communitieskomunity,
164
443765
2462
07:38
my measurezmerať of communitascommunitas becamesa stal:
165
446251
2456
ako často obyvatelia spolu stolovali.
07:40
How frequentlyčasto did residentsobyvatelia eatjesť togetherspolu?
166
448731
2818
Je na každej komunite,
07:44
While it's completelyúplne up to eachkaždý groupskupina
167
452845
2102
ako často budú spolu jedávať.
07:46
how frequentlyčasto they have commonobyčajný mealslístok,
168
454971
2063
Poznám také,
ktoré spolu večerajú každý deň
07:50
I know some that have eatenjesť togetherspolu
everykaždý singlejednoposteľová night
169
458406
3039
už celých 40 rokov.
07:53
for the pastminulosť 40 yearsleta.
170
461469
1852
A poznám také,
07:56
I know othersostatné
171
464298
1211
ktoré spolu stolujú
raz alebo dvakrát mesačne.
07:58
that have an occasionalpríležitostné potluckobčerstvenie
onceakonáhle or twicedvakrát a monthmesiac.
172
466239
2552
Z pozorovania môžem povedať,
že tí, ktorí spolu jedia častejšie,
08:01
And from my observationspozorovanie, I can tell you,
173
469751
1994
08:03
those that eatjesť togetherspolu more frequentlyčasto,
174
471769
2089
prejavujú vyššiu úroveň communitas.
08:05
exhibitexponát highervyššia levelsúrovne of communitascommunitas.
175
473882
2745
Ukazuje sa, že keď spolu jeme,
08:10
It turnszákruty out, when you eatjesť togetherspolu,
176
478170
2796
tak plánujeme viac spoločných aktivít.
08:12
you startštart planningplánovanie
more activitiesaktivity togetherspolu.
177
480990
2163
Pri takom stolovaní viac zdieľate.
Navzájom si strážite deti.
08:16
When you eatjesť togetherspolu,
you sharezdieľam more things.
178
484200
2173
08:18
You startštart to watch eachkaždý other'sdruhej strany kidsdeti.
179
486397
1784
Vzájomne si požičiavate náradie, autá.
08:20
You lendpožičiavať our your powermoc toolsnáradie.
You borrowpožičať si eachkaždý other'sdruhej strany carscars.
180
488205
2915
Ale napriek tomu,
08:23
And despitenapriek all this,
181
491144
1321
ako moja dcéra rada hovorí,
08:25
as my daughterdcéra lovesmiluje to say,
182
493578
1517
cohousing nie sú vždy len
„včeličky a hviezdičky“.
08:27
everything is not rainbowsdúhy
and unicornsjednorožcovi in cohousingcohousing,
183
495119
3448
Ani nie som najlepší priateľ
s každým z komunity.
08:31
and I'm not bestnajlepší friendspriatelia
with everykaždý singlejednoposteľová persončlovek in my communityspoločenstvo.
184
499281
3777
Sú medzi nami rozdiely a nezhody.
08:35
We even have differencesrozdiely and conflictskonflikty.
185
503082
2419
Ale keďže sme v cohousingu,
k vzťahom pristupujeme vedome.
08:39
But livingžijúci in cohousingcohousing,
we're intentionalzámerný about our relationshipsvzťahy.
186
507414
3398
Sme motivovaní nezhody vyriešiť.
08:43
We're motivatedmotivovaní
to resolvevyriešiť our differencesrozdiely.
187
511685
2411
Navštívime a prihovoríme sa,
08:47
We follownasledovať up, we checkskontrolovať in,
188
515089
1746
povieme si veci úprimne
08:49
we speakhovoriť our personalosobné truthspravdy
189
517446
2094
a keď je to potrebné,
08:51
and, when appropriateprimeraný,
190
519564
1339
tak sa ospravedlníme.
08:53
we apologizeospravedlňovať.
191
521732
1221
Skeptici povedia, že cohousing je
zaujímavý a atraktívny
08:55
SkepticsSkeptikov will say that cohousingcohousing
is only interestingzaujímavý or attractiveatraktívne
192
523986
4136
len pre úzku skupinu ľudí.
09:00
to a very smallmalý groupskupina of people.
193
528146
1585
A s tým môžem súhlasiť.
09:02
And I'll agreesúhlasiť with that.
194
530429
1459
V západných kultúrach po celom svete
09:04
If you look at WesternWestern cultureskultúry
around the globesvet,
195
532648
2341
žije v komunitnom bývaní
len mizivé percento obyvateľov.
09:07
those livingžijúci in cohousingcohousing
are just a fractionalFrakčnou percentpercento.
196
535013
2716
Prišiel však čas na zmenu,
09:10
But that needspotreby to changezmena,
197
538910
1370
lebo od nej závísi naše zdravie.
09:13
because our very livesživoty dependzávisieť uponna it.
198
541172
2083
V roku 2015 Univerzita Brighama Younga
zavŕšila výskum,
09:16
In 2015, BrighamBrigham YoungMladý UniversityUniverzita
completeddokončený a studyštudovať
199
544820
3683
ktorý ukázal výrazne
zvýšené riziko predčasnej smrti u tých,
09:20
that showedukázal a significantvýznamný
increasezvýšiť riskriskovať of prematurepredčasný deathúmrtia
200
548527
4729
ktorí žili izolovane.
09:25
in those who were livingžijúci in isolationizolácia.
201
553280
2136
Zdravotnícka služba v USA vyhlásila,
09:28
The US SurgeonChirurg GeneralVšeobecné
has declareddeklaroval isolationizolácia
202
556905
2394
že osamelosť je epidémia.
09:31
to be a publicverejnosť healthzdravie epidemicepidémie.
203
559323
1567
Táto epidémia sa netýka len USA.
09:33
And this epidemicepidémie
is not restrictedobmedzený to the US alonesám.
204
561424
3590
Na začiatku som povedala,
09:39
So when I said earlierskôr
205
567179
2074
že cohousing je protijed na osamelosť,
09:41
that cohousingcohousing
is an antidoteprotijed to isolationizolácia,
206
569277
2878
ale mala som skôr povedať,
09:45
what I should have said
207
573767
1621
že cohousing vám zachráni život.
09:47
is that cohousingcohousing can saveuložiť your life.
208
575412
3154
Keby som bola lekárka,
predpísala by som vám aspirín s tým,
09:52
If I was a doctorlekár, I would tell you
to take two aspirinaspirín,
209
580840
2959
že sa mi ráno ozvete.
09:55
and call me in the morningdopoludnia.
210
583823
1359
Ale keďže som architektka,
09:58
But as an architectarchitekt,
211
586536
1319
tak vám odporučím prechádzku so susedom
09:59
I'm going to suggestnavrhnúť
that you take a walkchôdza with your neighborsused,
212
587879
3031
a spoločné stolovanie s tým,
10:02
sharezdieľam a mealjedlo togetherspolu,
213
590934
1459
aby ste sa ozvali o 20 rokov.
10:05
and call me in 20 yearsleta.
214
593281
1694
Ďakujem.
10:08
Thank you.
215
596010
1278
(potlesk)
10:09
(ApplausePotlesk)
216
597312
3767
Translated by Martin Kubáň
Reviewed by Lukas Slovak

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Grace Kim - Architect
Grace H. Kim is an internationally recognized expert in cohousing -- the art and craft of creating communities.

Why you should listen

Grace H. Kim is an architect and co-founding principal of Schemata Workshop, an award-winning, 16-person architectural practice with a keen focus on building community and social equity. She brings innovative ideas to her projects that merge client goals and sustainability measures -- such as urban agriculture, modular construction, and a focus on building community.

Kim is also the founder of Capitol Hill Urban Cohousing, a collaborative residential community that includes her street-level office and a rooftop urban farm. She walks the talk of sustainability -- leaving a small ecological footprint while incorporating holistic ideals of social and economic resilience into her daily life.

More profile about the speaker
Grace Kim | Speaker | TED.com