ABOUT THE SPEAKER
Grace Kim - Architect
Grace H. Kim is an internationally recognized expert in cohousing -- the art and craft of creating communities.

Why you should listen

Grace H. Kim is an architect and co-founding principal of Schemata Workshop, an award-winning, 16-person architectural practice with a keen focus on building community and social equity. She brings innovative ideas to her projects that merge client goals and sustainability measures -- such as urban agriculture, modular construction, and a focus on building community.

Kim is also the founder of Capitol Hill Urban Cohousing, a collaborative residential community that includes her street-level office and a rooftop urban farm. She walks the talk of sustainability -- leaving a small ecological footprint while incorporating holistic ideals of social and economic resilience into her daily life.

More profile about the speaker
Grace Kim | Speaker | TED.com
TED2017

Grace Kim: How cohousing can make us happier (and live longer)

Грејс Ким (Grace Kim): Како нас живот у заједници може учинити срећнијим (и дуговечнијим)

Filmed:
2,237,287 views

Усамљеност не произилази увек из тога што смо сами. За архитекту Грејс Ким усамљеност произилази из тога колико осећамо да смо друштвено повезани са људима око себе, што је често последица домова у којима живимо. Она дели са нама прастари противотров код отуђености - живот у заједници као начин живота у којем људи одлучују да деле простор са својим комшијама, да их упознају и да брину о њима. Поново размотрите свој дом и како живите у њему уз овај говор који ће вам отворити очи.
- Architect
Grace H. Kim is an internationally recognized expert in cohousing -- the art and craft of creating communities. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
LonelinessUsamljenost.
0
907
1212
Усамљеност.
00:15
All of us in this roomсоба
will experienceискуство lonelinessusamljenost
1
3475
2351
Сви ми у овој просторији
ћемо доживети усамљеност
у неком тренутку свог живота.
00:17
at some pointтачка in our livesживи.
2
5850
1362
00:20
LonelinessUsamljenost is not
a functionфункција of beingбиће aloneсами,
3
8014
2286
Усамљеност не произилази
из тога што смо сами,
00:22
but ratherприлично, a functionфункција
of how sociallyдруштвено connectedповезан you are
4
10989
2659
већ, у ствари, из тога
колико смо друштвено повезани
00:25
to those around you.
5
13672
1161
са људима око себе.
00:27
There could be somebodyнеко
in this roomсоба right now
6
15959
2194
Управо сада можда постоји неко
у овој просторији
00:30
surroundedокружен by a thousandхиљада people
7
18177
1537
ко је окружен са хиљаду људи,
00:31
experiencingдоживљава lonelinessusamljenost.
8
19738
1354
а да осећа да је усамљен.
00:35
And while lonelinessusamljenost
can be attributedpripisao je to manyмноги things,
9
23284
3653
Иако се усамљеност
може приписати многим стварима,
00:38
as an architectархитекта,
10
26961
1731
као архитекта
00:40
I'm going to tell you todayданас
how lonelinessusamljenost can be the resultрезултат
11
28716
2937
данас ћу вам испричати
како усамљеност може бити последица
00:43
of our builtизграђен environmentsокружења --
12
31677
1956
грађевина из нашег окружења -
00:45
the very homesдомови we chooseизаберите to liveживи in.
13
33657
1910
баш оних кућа које бирамо за становање.
00:49
Let's take a look at this houseкућа.
14
37465
1596
Погледајмо ову кућу.
00:51
It's a niceлеп houseкућа.
15
39519
1221
Лепа је.
00:52
There's a bigвелики yarddvorište, picketdrvena fenceограда,
16
40764
2415
Има велико двориште са дрвеном оградом
00:55
two-cardva auta garageгаража.
17
43203
1201
и гаражу за два аутомобила.
00:58
And the home mightМожда be
in a neighborhoodкомшилук like this.
18
46198
2556
А ова кућа је можда
у комшилуку као што је овај.
01:01
And for manyмноги people around the globeглобус,
19
49559
2521
За многе људе широм света
01:04
this home, this neighborhoodкомшилук --
20
52104
2220
ова кућа и овај комшилук
01:07
it's a dreamсан.
21
55069
1176
су сан.
01:09
And yetјош увек the dangerопасност of achievingostvarivanje this dreamсан
22
57021
2678
Али, ипак, опасност
од остваривања овог сна
01:11
is a falseлажно senseсмисао of connectionвеза
23
59723
1702
је лажни осећај повезаности
01:14
and an increaseповећати in socialсоцијално isolationizolacija.
24
62606
2114
и повећање друштвене отуђености.
01:17
I know, I can hearчујеш you now,
25
65431
1457
Знам, чујем вас сада -
неко у овој просторији
вришти на мене у својој глави:
01:18
there's somebodyнеко in the roomсоба
screamingвришти at me insideу theirњихова headглава,
26
66912
3327
01:22
"That's my houseкућа,
and that's my neighborhoodкомшилук,
27
70263
2291
„То је моја кућа и то је мој комшилук,
а ја знам сваког у свом кварту!“
01:24
and I know everyoneсви on my blockблокирати!"
28
72578
1673
01:27
To whichкоја I would answerодговор, "TerrificSjajno!"
29
75056
2299
На шта бих одговорила: „Сјајно!“
01:29
And I wishжелети there were
more people like you,
30
77379
2146
Волела бих да постоји
више људи налик вама,
01:32
because I'd wageropklada to guessпретпостављам
there's more people in the roomсоба
31
80666
2868
јер се кладим да постоји
више људи у овој просторији
који живе у сличном окружењу,
01:35
livingживи in a similarслично situationситуација
32
83558
1722
01:37
that mightМожда not know theirњихова neighborskomšije.
33
85304
1885
а који можда не знају своје комшије.
01:39
They mightМожда recognizeпрепознати them and say helloЗдраво,
34
87716
2741
Можда их препознају и поздраве,
01:42
but underиспод theirњихова breathдах,
35
90481
1340
али шапатом
01:45
they're askingпитајући theirњихова spouseсупруга,
36
93416
1803
питају свог супружника:
01:47
"What was theirњихова nameиме again?"
37
95243
1398
„Како се оно беше зову?“
01:49
so they can askпитати a questionпитање by nameиме
to signifypredstavlja they know them.
38
97593
3081
да би могли да им поставе питање
користећи њихово име
да би показали да их познају.
01:55
SocialSocijalne mediaмедији alsoтакође contributesдоприноси
to this falseлажно senseсмисао of connectionвеза.
39
103155
4499
Друштвене мреже, такође, доприносе
овом лажном осећају повезаности.
01:59
This imageслика is probablyвероватно all too familiarпознат.
40
107678
1998
Ова слика је вероватно добро позната.
Стојите у лифту,
02:01
You're standingстојећи in the elevatorlift,
41
109700
1569
седите у кафићу
02:03
sittingседење in a cafeCafe,
42
111293
1154
02:04
and you look around,
43
112471
1636
и погледате наоколо,
а свако користи свој телефон.
02:06
and everyone'sсвима on theirњихова phoneтелефон.
44
114131
1444
02:09
You're not textingporuke or checkingпровера FacebookFacebook,
45
117055
2223
Ви не шаљете поруке,
не проверавате Фејсбук,
али сви остали то раде,
02:11
but everyoneсви elseдруго is,
46
119302
1407
02:12
and maybe, like me,
you've been in a situationситуација
47
120733
2219
и можда сте, као ја, били у прилици
када сте успоставили контакт очима,
02:14
where you've madeмаде eyeоко contactконтакт,
48
122976
1884
02:16
smiledNasmejao se and said helloЗдраво,
49
124884
2293
насмешили се и рекли „здраво“,
02:19
and have that personособа
yankJenki out theirњихова earbudssluљalice
50
127201
2691
а да је та особа тргнула
своје слушалице из ушију
02:22
and say, "I'm sorry, what did you say?"
51
130534
1993
и рекла: „Извините, шта сте рекли?“
02:25
I find this incrediblyневероватно isolatingIzolovao.
52
133877
2018
Ово ми се чини невероватно отуђено.
02:28
The conceptконцепт I'd like
to shareОбјави with you todayданас
53
136501
2184
Идеја коју желим да поделим са вама данас
02:30
is an antidoteантидот to isolationizolacija.
54
138709
1584
је противотров за отуђеност.
02:32
It's not a newново conceptконцепт.
55
140703
1251
Ово није нова идеја.
02:33
In factчињеница, it's an age-oldстарост way of livingживи,
56
141978
2103
У ствари, то је прастари начин живота
02:36
and it still existsпостоји in manyмноги
non-European-Evropski culturesкултура
57
144105
2480
који још увек постоји
у многим неевропским културама
02:38
around the worldсвет.
58
146609
1227
широм света.
02:40
And about 50 yearsгодине agoпре,
59
148517
1878
Пре око педесет година
02:42
the DanesDanci decidedодлучио to make up a newново nameиме,
60
150419
3117
Данци су одлучили да смисле ново име
02:45
and sinceОд then,
61
153560
1158
и од тада
02:46
tensдесетке of thousandsхиљаде of Danishdanski people
have been livingживи in this connectedповезан way.
62
154742
4097
десетине хиљада Данаца живи
на овај повезан начин.
02:52
And it's beingбиће pursuedнастављено
more widelyшироко around the globeглобус
63
160470
3368
А све више то чине и други широм света
02:55
as people are seekingтражи communityзаједница.
64
163862
2280
јер људи траже заједништво.
02:59
This conceptконцепт
65
167445
1246
Ова идеја
03:01
is cohousingcohousing.
66
169818
1200
је живот у заједници.
03:05
CohousingCohousing is an intentionalнамерно neighborhoodкомшилук
where people know eachсваки other
67
173621
3253
Живот у заједници је намерно одабран
комшилук у којем се људи познају
03:08
and look after one anotherдруги.
68
176898
1351
и брину једни о другима.
03:10
In cohousingcohousing, you have your ownвластити home,
69
178908
2500
У животу у заједници
имате свој сопствени дом,
03:13
but you alsoтакође shareОбјави significantзначајно spacesпросторе,
bothи једно и друго indoorsu zatvorenom prostoru and out.
70
181432
3137
али, такође, делите одређене просторе,
унутрашње и спољашње.
03:17
Before I showсхов you
some picturesслике of cohousingcohousing,
71
185037
2322
Пре још неких фотографија
живота у заједници,
03:19
I'd like to first introduceувести you
to my friendsпријатељи SheilaSheila and SpencerSpenser.
72
187383
3092
желела бих да вам прво представим
своје пријатеље, Шилу и Спенсера.
03:22
When I first metиспуњен SheilaSheila and SpencerSpenser,
they were just enteringулазак theirњихова 60s,
73
190499
3932
Кад сам први пут упознала Шилу и Спенсера,
били су у својим раним 60-им годинама,
03:26
and SpencerSpenser was looking aheadнапред
at the endкрај of a long careerкаријера
74
194455
2727
а Спенсер је размишљао
о завршетку своје дуге каријере
у основношколском образовању.
03:29
in elementaryелементарно educationобразовање.
75
197206
1234
03:30
And he really dislikedне воли the ideaидеја
76
198956
1737
Заиста му се није допадала идеја
03:32
that he mightМожда not have
childrenдеца in his life
77
200717
2513
да можда неће бити окружен децом
03:35
uponна retirementpenzija.
78
203254
1189
након пензионисања.
03:39
They're now my neighborskomšije.
79
207053
1421
Они су сада моје комшије.
03:40
We liveживи in a cohousingcohousing communityзаједница
that I not only designedдизајниран,
80
208498
3014
Живимо у заједници
коју сам не само дизајнирала,
03:43
but developedразвијен
81
211536
1164
већ и изградила
03:44
and have my architectureархитектура practiceпракса in.
82
212724
1824
и где је моја архитектонска канцеларија.
03:47
This communityзаједница is very intentionalнамерно
about our socialсоцијално interactionsинтеракције.
83
215200
3286
Ова заједница плански организује
друштвене интеракције.
03:50
So let me take you on a tourтурнеја.
84
218510
1515
Дозволите ми да вас поведем у обилазак.
03:53
From the outsideспоља, we look like
any other smallмали apartmentстан buildingзграде.
85
221496
3215
Споља изгледамо као било која
друга мала стамбена зграда.
У ствари, изгледамо идентично
згради поред нас,
03:56
In factчињеница, we look identicalидентично
to the one nextследећи doorврата,
86
224735
2658
03:59
exceptосим that we're brightсветао yellowжуто.
87
227417
1664
осим што смо светло жуте боје.
04:02
InsideUnutra, the homesдомови are fairlyпоштено conventionalконвенционално.
88
230266
2386
Унутра су домови прилично уобичајени.
04:04
We all have livingживи roomsСобе and kitchenskuhinje,
89
232676
2513
Сви имамо дневне собе и кухиње,
04:07
bedroomsspavaće sobe and bathskupke,
90
235213
1898
спаваће собе и купатила,
04:09
and there are nineдевет of these homesдомови
around a centralцентрално courtyarddvorište.
91
237135
3392
а постоји девет оваквих домова
око дворишта у средини.
04:12
This one'sједан је mineмој,
92
240551
1169
Овај је мој,
04:14
and this one is SpencerSpenser and Sheila'sSheila je.
93
242450
1786
а овај је Спенсеров и Шилин.
04:16
The thing that makesчини this buildingзграде
uniquelyјединствено cohousingcohousing
94
244935
2637
Оно што ову зграду истински чини
зградом за живот у заједници
04:19
are not the homesдомови,
95
247596
1282
нису домови,
04:21
but ratherприлично, what happensсе дешава here --
96
249743
1867
већ оно што се дешава овде -
04:24
the socialсоцијално interactionsинтеракције that happenдесити се
in and around that centralцентрално courtyarddvorište.
97
252430
3825
друштвене интеракције које се дешавају
у дворишту у средини и око њега.
04:28
When I look acrossпреко the courtyarddvorište,
98
256908
1686
Када погледам преко дворишта,
радујем се што ћу видети Спенсера и Шилу.
04:30
I look forwardнапред to see SpencerSpenser and SheilaSheila.
99
258618
2015
У ствари, сваког јутра видим ово -
04:32
In factчињеница, everyсваки morningјутро,
this is what I see,
100
260657
2036
04:34
SpencerSpenser wavingмахање at me furiouslyžestoko
as we're makingстварање our breakfastsdoruиaka.
101
262717
3217
Спенсер ми сумануто маше
док спремамо доручак.
04:39
From our homesдомови, we look down
into the courtyarddvorište,
102
267064
2490
Из наших домова погледамо доле у двориште,
04:42
and dependingзависно on the time of yearгодине,
103
270138
1792
а у зависности од доба године,
04:43
we see this:
104
271954
1349
видимо ово -
04:45
kidsклинци and grownupsodrasli in variousразни combinationsкомбинације
105
273327
3406
деца и одрасли у различитим комбинацијама
04:48
playingиграње and hangingвешање out with eachсваки other.
106
276757
2364
играју се и друже једни са другима.
04:51
There's a lot of gigglingkikotala and chatterbrbljanje.
107
279145
2310
Има пуно кикотања и ћаскања.
04:53
There's a lot of hula-hoopinghula-basket.
108
281479
1635
Пуно играња са хулахупом.
04:56
And everyсваки now and then,
"Hey, quitодустати hittingударање me!"
109
284067
3560
И с времена на време:
„Хеј, престани да ме удараш!“
05:00
or a cryплач from one of the kidsклинци.
110
288361
1772
или крик неког детета.
05:02
These are the soundsзвуци of our dailyдневно livesживи,
111
290157
2311
Ову су звуци нашег свакодневног живота
05:05
and the soundsзвуци of socialсоцијално connectednesspovezanosti.
112
293585
2121
и звуци наше друштвене повезаности.
05:08
At the bottomдно of the courtyarddvorište,
there are a setкомплет of doubleдвоструко doorsврата,
113
296476
3391
У дну дворишта се налазе дупла врата
05:11
and those leadолово into the commonзаједнички houseкућа.
114
299891
2065
која воде у заједничку кућу.
05:14
I considerразмотрити the commonзаједнички houseкућа
the secretтајна sauceсос of cohousingcohousing.
115
302503
3856
Заједничку кућу сматрам
тајним састојком живота у заједници.
05:18
It's the secretтајна sauceсос
116
306383
1163
Тајни је састојак јер је место
где друштвене интеракције
05:19
because it's the placeместо
where the socialсоцијално interactionsинтеракције
117
307570
2874
05:22
and communityзаједница life beginзапочети,
118
310468
2522
и живот заједнице почињу,
05:25
and from there, it radiateszrači out
throughкроз the restодмор of the communityзаједница.
119
313014
3659
а одакле се шире кроз остатак заједнице.
05:31
InsideUnutra our commonзаједнички houseкућа,
we have a largeвелики diningTrpezarija roomсоба
120
319690
2537
У нашој заједничкој кући
имамо велику трпезарију
05:34
to seatседиште all 28 of us and our guestsгостима,
121
322251
2582
за нас двадесетосморо и наше госте,
05:36
and we dineдине togetherзаједно threeтри timesпута a weekНедеља.
122
324857
2174
а заједно вечерамо три пута недељно.
05:40
In supportподршка of those mealsobroka,
we have a largeвелики kitchenкухиња
123
328158
2791
Да бисмо припремили ове оброке,
имамо велику кухињу
05:42
so that we can take turnsокреће се
cookingкухање for eachсваки other
124
330973
2495
како бисмо се могли смењивати
док кувамо једни за друге
05:45
in teamsтимови of threeтри.
125
333492
1238
у групама од три.
05:46
So that meansзначи, with 17 adultsодрасли,
126
334754
2199
То значи да са седамнаест одраслих,
05:50
I leadолово cookкувати onceједном everyсваки sixшест weeksнедељама.
127
338096
2452
ја предводим кување једном у шест недеља.
05:52
Two other timesпута, I showсхов up
and help my teamтим
128
340572
2378
Остала два пута се појавим
и помажем својој групи
05:54
with the preparationприпрему and cleanupza čišćenje.
129
342974
1797
око припрема и спремања.
05:56
And all those other nightsноћи,
130
344795
1565
А свим тим осталим ноћима
05:58
I just showсхов up.
131
346384
1237
само се појавим.
06:00
I have dinnerвечера, talk with my neighborskomšije,
132
348423
2452
Вечерам, причам са својим комшијама,
06:02
and I go home, havingимати been fedфед
a deliciousukusno mealоброк
133
350899
2345
и одлазим кући након
што сам појела сластан оброк
06:05
by someoneнеко who caresбрине
about my vegetarianvegetarijanac preferencesželjene postavke.
134
353268
2844
који је припремио неко
ко пази на то што сам вегетаријанка.
06:11
Our nineдевет familiesпородице
have intentionallyНамерно chosenизабран
135
359239
2338
Наших девет породица је намерно одабрало
алтернативни начин живљења.
06:13
an alternativeалтернатива way of livingживи.
136
361601
1521
06:15
InsteadUmesto toga of pursuingследи the AmericanAmerikanac dreamсан,
137
363835
2120
Уместо да јуримо амерички сан,
06:17
where we mightМожда have been isolatedизолован
in our single-familyједнородан homesдомови,
138
365979
2898
где бисмо можда били отуђени
у кућама намењеним за једну породицу,
06:20
we insteadуместо тога choseизабрао cohousingcohousing,
139
368901
1667
ми, уместо тога, бирамо живот у заједници
06:23
so that we can increaseповећати
our socialсоцијално connectionsвезе.
140
371467
2263
да бисмо повећали наше друштвене везе.
Тако живот у заједници почиње:
06:26
And that's how cohousingcohousing startsпочиње:
141
374377
1862
са заједничком намером
06:28
with a sharedдељени intentionнамера
142
376263
1654
да се живи заједнички.
06:29
to liveживи collaborativelyprogramu samozapošljavanja.
143
377941
1484
06:31
And intentionнамера is the singleједно mostнајвише
importantважно characteristicкарактеристика
144
379449
2879
А намера је најважнија карактеристика
06:34
that differentiatesразликује се cohousingcohousing
from any other housingстановање modelмодел.
145
382352
3059
по којој се живот у заједници разликује
од било ког другог начина становања.
06:38
And while intentionнамера is difficultтешко to see
146
386725
2045
Иако је намеру тешко видети
06:40
or even showсхов,
147
388794
1830
или чак показати,
06:42
I'm an architectархитекта, and I can't help
but showсхов you more picturesслике.
148
390648
2944
ја сам архитекта и не могу
а да вам не покажем још фотографија.
06:45
So here are a fewнеколико examplesпримери to illustrateилустровати
149
393616
2066
Ево неколико примера који илуструју
06:47
how intentionнамера has been expressedизражена
150
395706
2284
како се намера изражава
06:50
in some of the communitiesзаједнице I've visitedпосетила.
151
398014
2112
у неким од заједница које сам посетила.
06:54
ThroughKroz the carefulпажљив
selectionизбор of furnitureнамештај,
152
402459
2238
Путем пажљивог избора намештаја,
06:56
lightingосветљење and acousticакустични materialsматеријали
to supportподршка eatingјести togetherзаједно;
153
404721
3430
осветљења, акустичких материјала
који подржавају заједничке оброке,
07:02
in the carefulпажљив visualвизуелно locationлокација
and visualвизуелно accessприступ
154
410056
2414
путем пажљивог одређивања
локације и приступа
07:05
to kids'dece playигра areasобласти around
and insideу the commonзаједнички houseкућа;
155
413212
3718
простора за игру деце
око и унутар заједничке куће,
07:11
in the considerationразматрање of scaleСкала
156
419398
2339
путем узимања у обзир величине
07:13
and distributionдистрибуција of socialсоцијално gatheringокупљање nodesčvorovi
157
421761
2787
и расподеле места за друштвено окупљање
07:16
in and around the communityзаједница
to supportподршка our dailyдневно livesживи,
158
424572
3317
унутар и око заједнице како бисмо
подржавали наш свакодневни живот,
07:19
all of these spacesпросторе help
contributeдопринети to and elevateподигните
159
427913
3346
сви ови простори доприносе и повећавају
07:23
the senseсмисао of communitascommunitas
160
431283
1318
осећај комуне
07:24
in eachсваки communityзаједница.
161
432625
1339
у свакој заједници.
07:27
What was that wordреч? "CommunitasCommunitas."
162
435073
1827
Која то реч беше? Комуна.
07:30
CommunitasCommunitas is a fancyфанци socialсоцијално scienceНаука way
of sayingговорећи "spiritдух of communityзаједница."
163
438117
4724
Комуна је високопарна реч
из области друштвених наука
која означава „дух заједништва“.
07:35
And in visitingпосетити
over 80 differentразличит communitiesзаједнице,
164
443765
2462
Док сам боравила
у преко 80 различитих заједница
07:38
my measureмеру of communitascommunitas becameпостао:
165
446251
2456
моја мера за одређивање
духа заједништва је постала
07:40
How frequentlyчесто did residentsстановници eatјести togetherзаједно?
166
448731
2818
колико често станари једу заједно.
Иако у потпуности зависи од сваке групе
07:44
While it's completelyу потпуности up to eachсваки groupгрупа
167
452845
2102
07:46
how frequentlyчесто they have commonзаједнички mealsobroka,
168
454971
2063
колико често једу заједно,
знам неке које су заједно јеле сваке ноћи
07:50
I know some that have eatenjela togetherзаједно
everyсваки singleједно night
169
458406
3039
у протеклих четрдесет година.
07:53
for the pastпрошлост 40 yearsгодине.
170
461469
1852
07:56
I know othersдруги
171
464298
1211
Знам друге
07:58
that have an occasionalpovremeno potluckzabavu
onceједном or twiceдва пута a monthмесец дана.
172
466239
2552
који једном или двапут месечно
кувају за заједнички оброк.
08:01
And from my observationsзапажања, I can tell you,
173
469751
1994
На основу својих запажања вам могу рећи
да они који чешће једу заједно
08:03
those that eatјести togetherзаједно more frequentlyчесто,
174
471769
2089
имају виши степен духа заједништва.
08:05
exhibitИзложба higherвише levelsнивоа of communitascommunitas.
175
473882
2745
08:10
It turnsокреће се out, when you eatјести togetherзаједно,
176
478170
2796
Испоставља се да, када једете заједно,
08:12
you startпочетак planningпланирање
more activitiesактивности togetherзаједно.
177
480990
2163
почињете да планирате
више заједничких активности.
08:16
When you eatјести togetherзаједно,
you shareОбјави more things.
178
484200
2173
Када једете заједно, делите више ствари.
08:18
You startпочетак to watch eachсваки other'sдруги kidsклинци.
179
486397
1784
Почињете да чувате децу једни другима.
08:20
You lendPozajmi our your powerмоћ toolsалати.
You borrowпозајмљивати eachсваки other'sдруги carsаутомобили.
180
488205
2915
Позајмљујете свој алат.
Позајмљујете кола једни другима.
08:23
And despiteупркос all this,
181
491144
1321
Упркос свему овоме,
08:25
as my daughterћерка lovesволи to say,
182
493578
1517
како моја ћерка воли да каже,
08:27
everything is not rainbowsduge
and unicornsjednorozi in cohousingcohousing,
183
495119
3448
није све тако сјајно и бајно
када се живи у заједници,
08:31
and I'm not bestнајбоље friendsпријатељи
with everyсваки singleједно personособа in my communityзаједница.
184
499281
3777
а нисам ни најбоља пријатељица
са сваком особом из моје заједнице.
08:35
We even have differencesРазлике and conflictsсукоби.
185
503082
2419
Имамо чак несугласице и конфликте.
08:39
But livingживи in cohousingcohousing,
we're intentionalнамерно about our relationshipsвезе.
186
507414
3398
Али, када живимо у заједници,
имамо намеру везану за наше односе.
08:43
We're motivatedmotivisani
to resolveрешити our differencesРазлике.
187
511685
2411
Мотивисани смо да изгладимо
своје несугласице.
08:47
We followпратити up, we checkпровери in,
188
515089
1746
Остајемо у контакту, јављамо се,
08:49
we speakговорити our personalлични truthsистине
189
517446
2094
искрени смо
08:51
and, when appropriateприкладан,
190
519564
1339
и, када је потребно,
08:53
we apologizeизвинити се.
191
521732
1221
извињавамо се.
08:55
SkepticsSkeptici will say that cohousingcohousing
is only interestingзанимљиво or attractiveатрактивно
192
523986
4136
Скептици ће рећи да је живот у заједници
занимљив или привлачан
09:00
to a very smallмали groupгрупа of people.
193
528146
1585
само веома малој групи људи.
09:02
And I'll agreeдоговорити се with that.
194
530429
1459
И слажем се са тим.
09:04
If you look at WesternZapadni culturesкултура
around the globeглобус,
195
532648
2341
Ако погледате западне културе широм света,
они који живе у заједници представљају
само незнатан проценат.
09:07
those livingживи in cohousingcohousing
are just a fractionaldecimalni percentпроценат.
196
535013
2716
09:10
But that needsпотребе to changeпромена,
197
538910
1370
Међутим, то мора да се промени
09:13
because our very livesживи dependзависи uponна it.
198
541172
2083
јер наши животи зависе од тога.
09:16
In 2015, BrighamBrigham YoungMladi UniversityUniverzitet
completedзавршено a studyстудија
199
544820
3683
Универзитет Бирмингам Јанг
је 2015. године спровео истраживање
09:20
that showedпоказао a significantзначајно
increaseповећати riskризик of prematureпреурањено deathсмрт
200
548527
4729
које је указало на значајно повећање
ризика од преурањене смрти
09:25
in those who were livingживи in isolationizolacija.
201
553280
2136
људи који живе у отуђености.
09:28
The US SurgeonHirurg GeneralGenerale
has declaredпроглашен isolationizolacija
202
556905
2394
Начелник америчке здравствене службе
прогласио је отуђеност
09:31
to be a publicјавно healthздравље epidemicепидемија.
203
559323
1567
јавном здравственом епидемијом.
А ова епидемија
није ограничена само на САД.
09:33
And this epidemicепидемија
is not restrictedограничен to the US aloneсами.
204
561424
3590
09:39
So when I said earlierраније
205
567179
2074
Када сам раније рекла
09:41
that cohousingcohousing
is an antidoteантидот to isolationizolacija,
206
569277
2878
да је живот у заједници
противотров за отуђеност,
09:45
what I should have said
207
573767
1621
требало је да кажем
09:47
is that cohousingcohousing can saveсачувати your life.
208
575412
3154
да вам живот у заједници
може спасити живот.
09:52
If I was a doctorдоктор, I would tell you
to take two aspirinaspirin,
209
580840
2959
Да сам докторка, рекла бих вам
да попијете два аспирина
09:55
and call me in the morningјутро.
210
583823
1359
и да ме позовете ујутру.
09:58
But as an architectархитекта,
211
586536
1319
Али, као архитекта,
09:59
I'm going to suggestпредлажем
that you take a walkходати with your neighborкомшија,
212
587879
3031
предложићу да одете
у шетњу са својим комшијом,
10:02
shareОбјави a mealоброк togetherзаједно,
213
590934
1459
заједно поједете оброк
10:05
and call me in 20 yearsгодине.
214
593281
1694
и да ме позовете за двадесет година.
10:08
Thank you.
215
596010
1278
Хвала.
10:09
(ApplauseAplauz)
216
597312
3767
(Аплауз)
Translated by Mirjana Čutura
Reviewed by Tijana Mihajlović

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Grace Kim - Architect
Grace H. Kim is an internationally recognized expert in cohousing -- the art and craft of creating communities.

Why you should listen

Grace H. Kim is an architect and co-founding principal of Schemata Workshop, an award-winning, 16-person architectural practice with a keen focus on building community and social equity. She brings innovative ideas to her projects that merge client goals and sustainability measures -- such as urban agriculture, modular construction, and a focus on building community.

Kim is also the founder of Capitol Hill Urban Cohousing, a collaborative residential community that includes her street-level office and a rooftop urban farm. She walks the talk of sustainability -- leaving a small ecological footprint while incorporating holistic ideals of social and economic resilience into her daily life.

More profile about the speaker
Grace Kim | Speaker | TED.com