ABOUT THE SPEAKER
Bill Gross - Idea guy
Bill Gross founded Idealab, an incubator of new inventions, ideas and businesses.

Why you should listen

Bill Gross is the founder of Idealab, a business incubator focused on new ideas. (He's now the chair and CEO.) He helped create GoTo.com, the first sponsored search company. He also created the Snap! search engine, which allows users to preview hyperlinks. 

Gross has been an entrepreneur since high school, when he founded a solar energy company. In college, he patented a new loudspeaker design, and after school he started a company that was later acquired by Lotus, and then launched an educational software publishing company. Now, he serves on the boards of companies in the areas of automation, software and renewable energy.

More profile about the speaker
Bill Gross | Speaker | TED.com
TED2015

Bill Gross: The single biggest reason why start-ups succeed

Bill Gross: Najveći razlog zbog kog startapi uspjevaju

Filmed:
7,578,583 views

Bil Gros osnivač je mnogih startapa, inkubatora i mnogo čega drugog - i zanimalo ga je zašto neki uspjevaju, a drugi ne. Prikupio je podatke iz stotina kompanija, svojih i tuđih, i rangirao svaku kompaniju na pet ključnih faktora. Pronašao je da se jedan faktor ističe među ostalim - i iznenadio se.
- Idea guy
Bill Gross founded Idealab, an incubator of new inventions, ideas and businesses. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I'm really excited to share with you
0
961
1983
Srećan sam što mogu da podijelim s vama
00:14
some findings that really surprise me
1
2944
2590
neke zaključke koji me iznenađuju
00:17
about what makes companies
succeed the most,
2
5534
2551
o tome zašto neke kompanije
imaju najviše uspjeha,
00:20
what factors actually matter the most
for startup success.
3
8085
3902
i koji su to najvažniji faktori
za startup uspjeh
00:25
I believe that the startup organization
4
13063
2149
Ubjeđen sam da je organizovanje startup-a
00:27
is one of the greatest forms
to make the world a better place.
5
15212
3758
je jedan od sjajnih načina
da se svijet učini boljim
Ako uzmete grupu ljudi koji su motivisani
da ulože kapital
00:31
If you take a group of people
with the right equity incentives
6
19630
3126
i organizujete ih u startup
00:34
and organize them in a startup,
7
22756
1879
uspjećete otključati ljudski potencijal
koji nikad ranije nije bio moguć.
00:36
you can unlock human potential
in a way never before possible.
8
24635
3974
Natjeraćete ih da urade
nevjerovatne stvari
00:40
You get them to achieve
unbelievable things.
9
28609
2530
Međutim ako je organizovanje
startup-a tako sjajno
00:43
But if the startup
organization is so great,
10
31679
2120
zašto onda toliko njih propada?
00:45
why do so many fail?
11
33799
1482
To je ono što sam želio da saznam
00:47
That's what I wanted to find out.
12
35281
1597
Želio sam da saznam
šta je u stvari najvažnije
00:48
I wanted to find out what
actually matters most
13
36878
2485
za startup uspjeh.
00:51
for startup success.
14
39363
1210
Pokušao sam da budem sistematičan,
00:52
And I wanted to try
to be systematic about it,
15
40573
2209
da izbjegnem neke moje instinktivne ideje
ili neke pogrešne predstave
00:54
avoid some of my instincts
and maybe misperceptions I have
16
42782
3153
zbog kompanija koje sam
tokom ovih godina vidio
00:57
from so many companies
I've seen over the years.
17
45935
2266
Želio sam da znam ovo
01:00
I wanted to know this
18
48201
1227
jer ja sam počeo da poslujem
od svoje 12-te godine
01:01
because I've been starting businesses
since I was 12 years old
19
49428
3048
kad sam prodavao slatkiše
u osnovnoj školi
01:04
when I sold candy at the bus stop
in junior high school,
20
52476
2655
prodavao sam naprave
za solarnu energiju, u gimnaziji
01:07
to high school, when I made
solar energy devices,
21
55131
2311
a na fakultetu sam pravio zvučnike.
01:09
to college, when I made loudspeakers.
22
57442
1787
Kad sam završio fakultet,
započeo sam rad softver kompanija
01:11
And when I graduated from college,
I started software companies.
23
59229
3026
Prije 20 godina,
započeo sam rad Idealab-a
01:14
And 20 years ago,
I started Idealab,
24
62255
1809
a u posljednjih 20 godina,
započeli smo rad više od 100 kompanija,
01:16
and in the last 20 years,
we started more than 100 companies,
25
64064
3241
mnoge s uspjehom, mnoge s neuspjehom.
01:19
many successes, and many big failures.
26
67305
2324
Mnogo smo naučili iz tih neuspjeha.
01:21
We learned a lot from those failures.
27
69629
1829
Pokušao sam da se fokusiram
na faktore koji su zaslužni
01:23
So I tried to look across what factors
28
71988
2747
za uspjeh ili neuspjeh većine kompanija.
01:26
accounted the most for company
success and failure.
29
74735
3163
Pogledao sam ovih pet.
01:29
So I looked at these five.
30
77898
1560
Prvi faktor, ideja.
01:31
First, the idea.
31
79458
960
Nekad sam mislio da je ideja sve.
01:32
I used to think that
the idea was everything.
32
80418
2156
Moju kompaniju sam nazvao
Idealab zbog obožavanja
01:34
I named my company Idealab
for how much I worship
33
82574
2307
onog "aha!" momenta
kada ti ideja prvi put padne na pamet.
01:36
the "aha!" moment when you first
come up with the idea.
34
84881
2593
Međutim vremenom,
01:39
But then over time,
35
87474
911
shvatio sam da su možda tim,
izvršenje ideje, prilagodljivost,
01:40
I came to think that maybe the team,
the execution, adaptability,
36
88385
3585
bilo važniji i od same ideje.
01:43
that mattered even more than the idea.
37
91970
2151
Nikad nisam ni pomislio da ću citirati
boksera Majka Tajsona na TED sceni,
01:46
I never thought I'd be quoting
boxer Mike Tyson on the TED stage,
38
94121
4362
ali on je jednom rekao,
01:50
but he once said,
39
98483
1859
"Svako ima plan, dok ne dobije
udarac u facu." (Smijeh)
01:52
"Everybody has a plan, until they get
punched in the face." (Laughter)
40
100342
4603
A mislim da je tako i za biznis.
01:56
And I think that's so true
about business as well.
41
104945
2919
Toliko toga o timskom izvršenju
01:59
So much about a team's execution
42
107864
2276
leži u njegovoj sposobnosti da primi
udarac u facu od strane klijenta.
02:02
is its ability to adapt to getting punched
in the face by the customer.
43
110140
3760
Klijent je istinita realnost.
02:05
The customer is the true reality.
44
113900
1688
I tako sam došao do zaključka
02:07
And that's why I came to think
45
115588
1451
da je tim možda najvažnija stvar.
02:09
that the team maybe
was the most important thing.
46
117039
2517
Zatim sam počeo
da analiziram biznis model.
Da li kompanija ima veoma jasan put
prikupljanja klijentovih prihoda?
02:12
Then I started looking
at the business model.
47
120036
2112
02:14
Does the company have a very clear path
generating customer revenues?
48
122148
3250
Ova misao je ispala najbitnija
02:17
That started rising to the top
in my thinking
49
125398
2104
u vezi s tim šta je važno za uspjeh.
02:19
about maybe what mattered
most for success.
50
127502
2317
Onda sam analizirao finansiranje.
02:21
Then I looked at the funding.
51
129819
1397
Ponekad su kompanije primale
moćne iznose novca.
02:23
Sometimes companies received
intense amounts of funding.
52
131216
2700
Možda je to najvažnija stvar?
02:25
Maybe that's the most important thing?
53
133916
1838
A onda naravno, izbor pravog momenta.
02:27
And then of course,
the timing.
54
135754
1546
Je li ideja preuranjena
i svijet nije spreman za nju?
02:29
Is the idea way too early and
the world's not ready for it?
55
137300
2810
Je li preuranjena u smislu da moraš
da edukuješ svijet jer si ti napredniji?
02:32
Is it early, as in, you're in advance
and you have to educate the world?
56
140110
3447
Je li prosto to prava ideja?
02:35
Is it just right?
57
143557
809
Ili je li suviše kasno
i već ima konkurencije?
02:36
Or is it too late, and there's
already too many competitors?
58
144366
2863
Pokušao sam da izanaliziram
ovih pet faktora veoma oprezno
02:39
So I tried to look very carefully
at these five factors
59
147229
2589
upoređujući mnoge kompanije.
02:41
across many companies.
60
149818
1051
Proučavao sam svih 100 Idealab kompanija,
02:42
And I looked across all 100
Idealab companies,
61
150869
2195
i 100 koje nisu bile dio Idealab-a
02:45
and 100 non-Idealab companies
62
153064
1454
da bih probao da dođem
do nekog naučno baziranog podatka.
02:46
to try and come up with
something scientific about it.
63
154518
2636
Pa da kažemo prvo nešto
o ovim Idealab kompanijama,
02:49
So first, on these Idealab companies,
64
157574
2325
prvih pet kompanija
02:51
the top five companies --
65
159899
1873
Citysearch, CarsDirect, GoTo,
NetZero, Tickets.com --
02:53
Citysearch, CarsDirect, GoTo,
NetZero, Tickets.com --
66
161772
3416
uspjesi ovih kompanija
mjere se milijardama dolara,
02:57
those all became billion-dollar successes.
67
165188
2074
A onih pet kompanija s dna ljestvice -
02:59
And the five companies on the bottom --
68
167262
1913
Z.com, Insider Pages, MyLife,
Desktop Factory, Peoplelink -
03:01
Z.com, Insider Pages, MyLife,
Desktop Factory, Peoplelink --
69
169175
2810
svi smo ulagali velike nade,
ali nisu uspjele.
03:03
we all had high hopes for,
but didn't succeed.
70
171985
2391
Pokušao sam da rangiram sve karakteristike
03:06
So I tried to rank across all
of those attributes
71
174888
2945
po osjećaju koji sam imao za rezultate
ovih kompanija i iz svakog ugla.
03:09
how I felt those companies scored
on each of those dimensions.
72
177833
3242
Zatim za firme koje nisu dio Idealab-a,
pratio sam najveće uspjehe,
03:13
And then for non-Idealab companies,
I looked at wild successes,
73
181075
3465
poput Airbnb-a, Instagram-a i Uber-a,
i Youtube-a i LinkedIn-a.
03:16
like Airbnb and Instagram and Uber
and Youtube and LinkedIn.
74
184540
3582
I neke neuspješne kompanije:
03:20
And some failures:
75
188133
1252
kao što su Webvan, Kozmo, Pets.com
03:21
Webvan, Kozmo, Pets.com
76
189385
1800
Flooz and Friendster.
03:23
Flooz and Friendster.
77
191185
1280
Ove poslednje imale su moćno finansiranje,
03:24
The bottom companies had intense funding,
78
192465
2004
čak su imale i biznis modele
u nekim slučajevima,
03:26
they even had business models
in some cases,
79
194469
2079
ali nisu uspjele.
03:28
but they didn't succeed.
80
196548
1147
Pokušao sam da pronađem faktore
koji su bili najodgovorniji
03:29
I tried to look at what factors
actually accounted the most
81
197695
2861
za uspjehe i neuspjehe
u svim ovim kompanijama,
03:32
for success and failure across
all of these companies,
82
200556
2553
a rezultati su me zaista iznenadili.
03:35
and the results really surprised me.
83
203109
1829
Faktor broj jedan bio je
izbor pravog momenta.
03:37
The number one thing was timing.
84
205338
1670
Izbor pravog momenta iznosio je 42%
03:39
Timing accounted for 42 percent
85
207638
2502
razlike između uspjeha i neuspjeha.
03:42
of the difference
between success and failure.
86
210140
2500
Tim i izvršavanje
bili su na drugom mjestu.
03:44
Team and execution came in second,
87
212640
2102
a ideja,
03:46
and the idea,
88
214742
822
diferenciranje ideje,
jedinstvenost ideje,
03:47
the differentiability of the idea,
the uniqueness of the idea,
89
215564
2917
bili su u stvari na trećem mjestu.
03:50
that actually came in third.
90
218481
1403
Svakako ovo nije apsolutno tačno,
03:51
Now, this isn't absolutely definitive,
91
219884
1965
ne da bi se reklo da ideja nije važna,
03:53
it's not to say that
the idea isn't important,
92
221849
2217
ali me je jako iznenadilo
da ideja nije najvažnija.
03:56
but it very much surprised me that
the idea wasn't the most important thing.
93
224066
3640
Nekad je bilo bitnije
kad se za ideju nađe pravi momenat.
03:59
Sometimes it mattered more when
it was actually timed.
94
227706
2600
Posljednja dva faktora, biznis model
i finansije, su mi bili krajnje jasni.
04:02
The last two, business model and funding,
made sense to me actually.
95
230306
3375
To što je biznis model nisko na skali
ja mislim da ima smisla
04:05
I think business model
makes sense to be that low
96
233681
2367
jer možete započeti biznis
bez biznis modela
04:08
because you can start out
without a business model
97
236048
2380
i napraviti ga kasnije kada mušterije
potražuju od vas to što stvarate.
04:10
and add one later if your customers
are demanding what you're creating.
98
238428
3467
A za finansiranje, takođe mislim da,
04:13
And funding, I think as well,
99
241895
1406
ako ste bez mnogo novca na početku
ali postajete prepoznatljivi,
04:15
if you're underfunded at first
but you're gaining traction,
100
243301
2775
pogotovo u današnjem vremenu,
04:18
especially in today's age,
101
246076
1289
postaje veoma lako
da dobijete velike prilive finansija.
04:19
it's very, very easy to get
intense funding.
102
247365
2061
Sad ću vam dati konkretne primjere
vezane za sve ovo pojedinačno.
04:21
So now let me give you some specific
examples about each of these.
103
249426
3120
Uzmimo kao primjer vrtoglavi uspjeh Airbnb
o kome svi znaju.
04:24
So take a wild success like Airbnb
that everybody knows about.
104
252546
2913
E pa, tu kompaniju su zaobiliazili
pametni investitori
04:27
Well, that company was famously
passed on by many smart investors
105
255459
3065
zato što su ljudi razmišljali,
04:30
because people thought,
106
258524
1142
"Niko neće izdati prostor u kući
tamo nekom strancu."
04:31
"No one's going to rent out a space
in their home to a stranger."
107
259666
3053
Naravno ispostavilo se da ti ljudi
nisu bili u pravu.
04:34
Of course, people proved that wrong.
108
262719
1725
04:36
But one of the reasons it succeeded,
109
264444
1854
Ipak razlog uspjeha ove kompanije,
04:38
aside from a good business model,
a good idea, great execution,
110
266298
2985
pored dobrog biznis modela,
dobre ideje, sjajnog izvršenja,
leži u odabiru pravog momenta.
04:41
is the timing.
111
269283
737
04:42
That company came out
right during the height of the recession
112
270020
3279
Ova kompanija se izdvojila
baš na vrhuncu recesiije
04:45
when people really needed extra money,
113
273299
1818
kad je ljudima bio potreban
dodatan izvor prihoda,
04:47
and that maybe helped people overcome
114
275117
1814
i to im je možda pomoglo da prevaziđu
04:48
their objection to renting out
their own home to a stranger.
115
276931
2846
animozitet prema izdavanju
svog doma nekom strancu.
04:51
Same thing with Uber.
116
279777
1119
Isto se desilo i sa Uber-om.
04:52
Uber came out,
117
280896
1053
04:53
incredible company,
incredible business model,
118
281949
2161
Uber se odvojio od ostalih,
sjajna kompanija, sjajan biznis model,
04:56
great execution, too.
119
284110
1064
04:57
But the timing was so perfect
120
285174
1482
takođe i sjajno izvršenje.
04:58
for their need to get drivers
into the system.
121
286656
2149
Ali momenat je bio savršen
za njihovu potrebu da vozače
uvedu u sistem.
05:00
Drivers were looking for extra money;
it was very, very important.
122
288805
3122
Vozači su tražili dodatni izvor prihoda;
a to je bilo veoma, veoma važno.
05:03
Some of our early successes, Citysearch,
came out when people needed web pages.
123
291927
3778
Naš raniji uspjeh, Citysearch npr,
izdvojila se kad su tražene web stranice
05:07
GoTo.com, which we announced
actually at TED in 1998,
124
295705
2477
GoTo.com, koju smo predstavili
baš na TED-u 1998.,
05:10
was when companies were looking for
cost-effective ways to get traffic.
125
298182
3331
desila se kad su firme tražile
isplative načine za posjećenost.
05:13
We thought the idea was so great,
126
301513
1572
05:15
but actually, the timing was probably
maybe more important.
127
303085
2761
Mislili smo da je ideja zaista sjajna,
ali u stvari, odabir pravog momenta
je vjerovatno bio najvažniji.
05:17
And then some of our failures.
128
305846
1438
05:19
We started a company called Z.com,
it was an online entertainment company.
129
307284
3477
A sada da kažemo nešto o našim neuspjesima
Osnovali smo firmu pod imenom Z.com,
bila je to firma za online zabavu
05:22
We were so excited about it --
130
310761
1443
05:24
we raised enough money,
we had a great business model,
131
312204
2542
Bili smo tako uzbuđeni zbog nje -
05:26
we even signed incredibly great
Hollywood talent to join the company.
132
314746
3248
podigli smo dovoljno novca,
imali smo sjajan biznis model,
05:29
But broadband penetration
was too low in 1999-2000.
133
317994
2388
čak smo potpisali da nam se kao kompaniji
pridruži izuzetan i sjajan Holivud talent
05:32
It was too hard to watch
video content online,
134
320382
2156
Ali je penetracija broadband-a
bilo jako niska 1999-2000.
05:34
you had to put codecs in your browser
and do all this stuff,
135
322538
2809
Bilo je suviše teško gledati
online video sadržaj,
05:37
and the company eventually
went out of business in 2003.
136
325347
2631
morao si da staviš kodove u pretraživač
i uradiš sve te stvari,
05:39
Just two years later,
137
327978
1096
05:41
when the codec problem
was solved by Adobe Flash
138
329074
2885
I firma je na kraju
prestala s radom 2003.
05:43
and when broadband penetration
crossed 50 percent in America,
139
331959
3674
Samo dvije godine kasnije,
kada je kodek problem
riješen pojavom Adobe Flash-a
05:47
YouTube was perfectly timed.
140
335633
1957
i kada je penetracija broadband-a
prešla 50% u Americi,
05:49
Great idea, but unbelievable timing.
141
337590
1729
You Tube je imao savršen momenat.
05:51
In fact, YouTube didn't even have
a business model when it first started.
142
339319
3440
Sjajna ideja, ali nezamisliv momenat.
05:54
It wasn't even certain that
that would work out.
143
342759
2283
U stvari, You Tube nije čak ni imao
biznis model u početku.
05:57
But that was beautifully,
beautifully timed.
144
345042
2135
Nije čak ni bilo sigurno
da li će proraditi.
05:59
So what I would say, in summary,
145
347177
1551
Ali momenat je bio savšren i divan.
06:00
is execution definitely matters a lot.
146
348728
2785
Ukratko, želim da vam kažem
da izvršenje je definitivno jako bitno.
06:03
The idea matters a lot.
147
351513
1244
06:04
But timing might matter even more.
148
352757
1759
Ideja je jako bitna.
Ali odabir pravog momenta je još bitniji.
06:06
And the best way to really assess timing
149
354516
2046
A najbolji način da procjenite momenat
06:08
is to really look at whether
consumers are really ready
150
356562
2617
je da provjerite da li su
potrošači zaista spremni
06:11
for what you have to offer them.
151
359179
1536
za ono što želite da im ponudite.
06:12
And to be really, really honest about it,
152
360715
1962
I da budete zaista iskreni u vezi s tim,
06:14
not be in denial about
any results that you see,
153
362677
2261
da ne opovrgavate bilo koje
rezultate koje vidite,
06:16
because if you have something you love,
you want to push it forward,
154
364938
3211
jer kad imate nešto što volite,
želite da ga progurate,
06:20
but you have to be very, very honest
about that factor on timing.
155
368149
3070
ali morate biti zaista iskreni prema
faktoru odabira pravog momenta.
06:23
As I said earlier,
156
371219
870
06:24
I think startups can change the world
and make the world a better place.
157
372089
3389
Kao što sam i ranije rekao,
Startup-ovi mogu da promjene svijet,
i učine ga boljim.
06:27
I hope some of these insights
158
375478
1398
Nadam se da vam neki od ovih uvida
06:28
can maybe help you
have a slightly higher success ratio,
159
376876
2652
mogu pomoći da imate
makar malo višu stopu uspjeha,
06:31
and thus make something great
come to the world
160
379528
2220
i na taj način učinite da nešto
sjajno dođe na ovaj svijet
06:33
that wouldn't have happened otherwise.
161
381748
1846
06:35
Thank you very much,
you've been a great audience.
162
383594
2337
a koje se inače ne bi desilo.
Hvala vam puno.
(Aplauz)
06:37
(Applause)
163
385931
1494
Translated by Tina Modigliani
Reviewed by Ivana Korom

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Bill Gross - Idea guy
Bill Gross founded Idealab, an incubator of new inventions, ideas and businesses.

Why you should listen

Bill Gross is the founder of Idealab, a business incubator focused on new ideas. (He's now the chair and CEO.) He helped create GoTo.com, the first sponsored search company. He also created the Snap! search engine, which allows users to preview hyperlinks. 

Gross has been an entrepreneur since high school, when he founded a solar energy company. In college, he patented a new loudspeaker design, and after school he started a company that was later acquired by Lotus, and then launched an educational software publishing company. Now, he serves on the boards of companies in the areas of automation, software and renewable energy.

More profile about the speaker
Bill Gross | Speaker | TED.com