ABOUT THE SPEAKER
Christoph Niemann - Illustrator, artist, author
With charm and incisive wit, Christoph Niemann sketches the moments of our shared experience.

Why you should listen

Christoph Niemann is the master of the deceptively simple. His work -- which often combines line drawing or brushwork with physical objects, or eschews drawing altogether in favor of LEGO -- has appeared on the covers of the New Yorker, WIRED and the New York Times Magazine and has won many awards. He has drawn live from the Venice Art Biennale and the Olympic Games in London, and he has sketched the New York City Marathon -- while running it. He created the New Yorker's first augmented reality cover as well as a hand-drawn 360-degree VR animation for the magazine's US Open issue.

Niemann is the author of many books, including the monograph Sunday Sketching, WORDS and Souvenir. With Nicholas Blechman, he published the book Conversations. With Jon Huang, he created the kids' apps Petting Zoo and Chomp. His work is subject of an episode of Abstract, a new original Netflix series.

More profile about the speaker
Christoph Niemann | Speaker | TED.com
TED2018

Christoph Niemann: You are fluent in this language (and don't even know it)

Christoph Niemann: Du talar det här språket flytande (och vet inte ens om det)

Filmed:
2,685,775 views

Utan att vi tänker på det så talar vi bildernas språk flytande, säger illustratören Christoph Niemann. I ett charmigt föredrag fullproppat med fyndiga, originella teckningar tar Niemann med oss på en humoristisk visuell resa som visar hur konstnärer kanaliserar våra känslor och sinnen - helt utan ord.
- Illustrator, artist, author
With charm and incisive wit, Christoph Niemann sketches the moments of our shared experience. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I'm an artistkonstnär.
0
760
1240
Jag är konstnär.
00:15
BeingAtt vara an artistkonstnär
is the greateststörst jobjobb there is.
1
3240
2640
Att vara konstnär
är det bästa jobbet som finns
och jag tycker verkligen synd om
varenda en av er
00:18
And I really pitysynd
eachvarje and everyvarje one of you
2
6760
2296
som måste tillbringa era dagar
med att upptäcka nya galaxer
00:21
who has to spendspendera your daysdagar
discoveringupptäcka newny galaxiesgalaxer
3
9080
2696
00:23
or savingsparande humanitymänskligheten from globalglobal warminguppvärmningen.
4
11800
2656
eller rädda mänskligheten
från den globala uppvärmningen.
00:26
(LaughterSkratt)
5
14480
2456
(Skratt)
00:28
But beingvarelse an artistkonstnär
is alsoockså a dauntingskrämmande jobjobb.
6
16960
2920
Men att vara konstnär
är också ett skrämmande jobb.
00:32
I spendspendera everyvarje day,
from ninenio to sixsex, doing this.
7
20880
3600
Jag tillbringar varje dag,
från nio till sex, så här.
00:37
(LaughterSkratt)
8
25200
1896
(Skratt)
00:39
I even startedsatte igång a sidesida careerkarriär
that consistsbestår entirelyhelt
9
27120
3976
Jag har till och med skaffat
en sidokarriär som enbart går ut på
00:43
of complainingklagar about the difficultysvårighet
of the creativekreativ processbearbeta.
10
31120
2816
att klaga över svårigheterna
i den kreativa processen.
00:45
(LaughterSkratt)
11
33960
1096
(Skratt)
00:47
But todayi dag, I don't want to talk
about what makesgör my life difficultsvår.
12
35080
3760
Men i dag vill jag inte prata om
vad som gör mitt liv svårt.
00:51
I want to talk about what makesgör it easylätt.
13
39480
2616
Jag vill prata om vad som gör det enkelt.
00:54
And that is you
14
42120
1496
Och det är ni
00:55
and the factfaktum that
you are fluentflytande in a languagespråk
15
43640
2656
och det faktum att ni
talar ett språk flytande,
00:58
that you're probablyförmodligen not even awaremedveten of.
16
46320
1858
förmodligen utan att ni
ens är medvetna om det.
01:01
You're fluentflytande in the languagespråk
of readingläsning imagesbilder.
17
49480
3080
Ni kan läsa bilder flytande.
Att dechiffrera en sådan där bild
01:06
DecipheringDechiffrera an imagebild like that
18
54720
1456
kräver rätt mycket
intellektuell ansträngning.
01:08
takes quiteganska a bitbit
of an intellectualintellektuell effortansträngning.
19
56200
2056
01:10
But nobodyingen ever taughtlärde you how this worksArbetar,
20
58280
2216
Men ingen har någonsin
lärt er hur det funkar,
01:12
you just know it.
21
60520
1240
ni kan det bara.
01:15
CollegeCollege, shoppinghandla, musicmusik.
22
63280
2096
College, shopping, musik.
01:17
What makesgör a languagespråk powerfulkraftfull
is that you can take a very complexkomplex ideaaning
23
65400
3776
Det som gör ett språk kraftfullt
är att man kan ta ett komplext koncept
01:21
and communicatekommunicera it
in a very simpleenkel, efficienteffektiv formform.
24
69200
2880
och kommunicera det
i en väldigt enkel, effektiv form.
01:25
These imagesbilder representrepresentera
exactlyexakt the samesamma ideasidéer.
25
73760
3200
De här bilderna representerar
exakt samma koncept.
01:30
But when you look, for exampleexempel,
at the collegehögskola hathatt,
26
78680
2416
Men när ni tittar på, till exempel,
college-hatten
01:33
you know that this doesn't representrepresentera
the accessorytillbehör you wearha på sig on your headhuvud
27
81120
3416
så vet ni att den inte representerar
accessoaren man har på huvudet
01:36
when you're beingvarelse handedräckte your diplomadiplom,
28
84560
1856
när man får sitt diplom,
01:38
but rathersnarare the wholehela ideaaning of collegehögskola.
29
86440
1800
utan snarare hela konceptet college.
01:42
Now, what drawingsritningar can do
is they cannotkan inte only communicatekommunicera imagesbilder,
30
90040
4136
Teckningar kan inte bara
kommunicera bilder,
01:46
they can even evokeframkalla emotionskänslor.
31
94200
2816
de kan också väcka känslor.
01:49
Let's say you get to
an unfamiliarobekanta placeplats and you see this.
32
97040
3296
Säg att du kommer till
en obekant plats och ser det här.
01:52
You feel happinesslycka and relieflättnad.
33
100360
1576
Du känner glädje och lättnad.
01:53
(LaughterSkratt)
34
101960
1776
(Skratt)
01:55
Or a slightlätt sensekänsla of uneaseoron
or maybe downrightrent panicpanik.
35
103760
5416
Eller en vag känsla av obehag
eller kanske rent av panik.
02:01
(LaughterSkratt)
36
109200
2536
(Skratt)
02:03
Or blissfullycksalig peacefred and quiettyst.
37
111760
3456
Eller härlig frid.
02:07
(LaughterSkratt)
38
115240
1616
(Skratt)
02:08
But visualsVisuals, they're of coursekurs
more than just graphicGraphic iconsikoner.
39
116880
3440
Men illustrationer är förstås mer
än bara grafiska ikoner.
02:13
You know, if I want to tell the storyberättelse
of modern-daydagens strugglekamp,
40
121360
3376
Om jag ville berätta om
den moderna tidens kamp
02:16
I would startStart with the armrestarmstöd
betweenmellan two airplaneflygplan seatssäten
41
124760
3216
skulle jag börja med armstödet
mellan två säten på ett plan
02:20
and two setsuppsättningar of elbowsarmbågar fightingstridande.
42
128000
2136
och två armbågar som slåss.
02:22
What I love there is this universaluniversell lawlag
43
130160
2896
Det jag älskar med det här
är den universella lagen
02:25
that, you know, you have
30 secondssekunder to fightbekämpa it out
44
133080
2416
om att man har 30 sekunder
på sig att slåss om det
02:27
and onceen gång it's yoursdin, you get to keep it
for the restresten of the flightflyg.
45
135520
3176
och när det väl är ens eget
så får man ha det resten av resan.
02:30
(LaughterSkratt)
46
138720
2096
(Skratt)
02:32
Now, commercialkommersiell flightflyg
is fullfull of these imagesbilder.
47
140840
3896
Kommersiell flygtransport
är full av de här bilderna.
02:36
If I want to illustrateillustrera
the ideaaning of discomfortobehag,
48
144760
3496
Om jag vill illustrera konceptet obehag
så är inget bättre än de här nackkuddarna.
02:40
nothing better than these necknacke pillowskuddar.
49
148280
1896
02:42
They're designeddesignat
to make you more comfortablebekväm --
50
150200
3056
De är designade för
att göra en mer bekväm -
02:45
(LaughterSkratt)
51
153280
1816
(Skratt)
02:47
exceptbortsett från they don't.
52
155120
1216
fast det gör de inte.
02:48
(LaughterSkratt)
53
156360
2960
(Skratt)
02:52
So I never sleepsova on airplanesflygplan.
54
160200
1440
Så jag sover aldrig på flygplan.
02:54
What I do occasionallyibland
is I fallfalla into a sortsortera of painfulsmärtsam comaComa.
55
162880
4096
Något jag gör ibland är att falla
i en sorts smärtsam koma.
02:59
And when I wakevakna up from that,
56
167000
3496
När jag vaknar upp ur den
03:02
I have the mostmest terriblefruktansvärd
tastesmak in my mouthmun.
57
170520
2656
har jag en hemsk smak i munnen.
03:05
It's a tastesmak that's so baddålig,
it cannotkan inte be describedbeskriven with wordsord,
58
173200
3336
Smaken är så dålig
att den inte kan beskrivas med ord,
03:08
but it can be drawndragen.
59
176560
1376
men den kan ritas.
03:09
(LaughterSkratt)
60
177960
5936
(Skratt)
03:15
The thing is, you know, I love sleepingsovande.
61
183920
2600
Grejen är att jag gillar att sova.
03:19
And when I sleepsova, I really
preferföredra to do it while spooningSkeda.
62
187160
3736
Och när jag sover
föredrar jag verkligen att skeda.
03:22
I've been spooningSkeda on almostnästan a proproffs levelnivå
for closestänga to 20 yearsår,
63
190920
3936
Jag har skedat nästan på proffsnivå
i nära 20 år,
03:26
but in all this time,
I've never figuredfigured out
64
194880
2896
men under all denna tid
har jag aldrig förstått
03:29
what to do with that bottombotten armärm.
65
197800
1656
vad man ska göra med den nedre armen.
03:31
(LaughterSkratt)
66
199480
2616
(Skratt)
03:34
(ApplauseApplåder)
67
202120
1936
(Applåder)
03:36
And the only thing --
68
204080
2280
Och det enda -
03:39
the only thing that makesgör sleepingsovande
even more complicatedkomplicerad
69
207640
2856
det enda som gör sömn ännu mer komplicerat
03:42
than tryingpåfrestande to do it on an airplaneflygplan
70
210520
1696
än att försöka sova på ett flygplan
03:44
is when you have smallsmå childrenbarn.
71
212240
1560
är att ha små barn.
03:47
They showshow up at your bedsäng at around 4am
72
215040
2040
De dyker upp vid ens säng
runt klockan fyra på morgonen
03:50
with some bogusfalska excuseursäkt of,
"I had a baddålig dreamdröm."
73
218040
3216
med någon påhittad ursäkt
som "Jag hade en mardröm."
03:53
(LaughterSkratt)
74
221280
2256
(Skratt)
03:55
And then, of coursekurs you feel
sorry for them, they're your kidsbarn,
75
223560
2946
Och då tycker man förstås synd om dem,
de är ju ens barn,
03:58
so you let them into your bedsäng.
76
226520
1426
så man låter dem komma upp.
03:59
And I have to admiterkänna, at the beginningbörjan,
they're really cuteSöt and warmvärma and snuglytätt.
77
227960
3715
Jag måste erkänna att först
är de väldigt söta och varma och gosiga.
04:03
The minuteminut you fallfalla back asleepsovande,
they inexplicablyoförklarligt --
78
231685
3171
Så fort man somnar
börjar de oförklarligt -
04:06
(LaughterSkratt)
79
234880
1656
(Skratt)
04:08
startStart rotatingroterande.
80
236560
1256
att rotera.
04:09
(LaughterSkratt)
81
237840
2576
(Skratt)
04:12
We like to call this the helicopterhelikopter modeläge.
82
240440
1953
Vi kallar det här för helikopterläget.
04:14
(LaughterSkratt)
83
242417
1839
(Skratt)
04:16
Now, the deeperdjupare something is etchedetsad
into your consciousnessmedvetande,
84
244280
5016
Ju djupare något är etsat
in i ens medvetande,
04:21
the fewerfärre detailsdetaljer we need
to have an emotionalemotionell reactionreaktion.
85
249320
3360
desto färre detaljer behöver vi
för att få en emotionell reaktion.
04:25
(LaughterSkratt)
86
253360
2856
(Skratt)
04:28
So why does an imagebild like this work?
87
256240
1920
Varför fungerar en sådan här bild?
04:31
It worksArbetar, because we as readersläsare
88
259000
2616
Den fungerar för att vi som läsare
04:33
are incrediblyoerhört good
at fillingfyllning in the blankstomma celler.
89
261640
2240
är oerhört bra
på att fylla i luckorna.
04:37
Now, when you drawdra,
there's this conceptbegrepp of negativenegativ spacerymden.
90
265000
4016
När man ritar finns det något
som kallas negativt utrymme.
04:41
And the ideaaning is, that insteadistället
of drawingritning the actualfaktisk objectobjekt,
91
269040
2896
Tanken är att i stället för
att rita objektet
04:43
you drawdra the spacerymden around it.
92
271960
2016
så ritar man utrymmet runt det.
04:46
So the bowlsskålar in this drawingritning are emptytömma.
93
274000
2400
Så skålarna i den här teckningen är tomma.
04:49
But the blacksvart inkbläck promptsuppmaningarna your brainhjärna
to projectprojekt foodmat into a voidvoid.
94
277360
3880
Men det svarta bläcket leder hjärnan
till att projicera mat in i ett tomrum.
04:56
What we see here is not a owlUggla flyingflygande.
95
284200
3160
Det vi ser här är inte en flygande uggla.
Det vi ser är faktiskt
ett par AA-batterier
05:00
What we actuallyfaktiskt see
is a pairpar of AAAA batteriesbatterier
96
288113
2143
05:02
standingstående on a nonsensicalmeningslösa drawingritning,
97
290280
2176
som står på en nonsens-teckning.
05:04
and I animateAnimera the scenescen
by movingrör på sig my deskskrivbord lamplampa up and down.
98
292480
3536
och jag animerar scenen genom att
röra min skrivbordslampa upp och ner.
05:08
(LaughterSkratt)
99
296040
2056
(Skratt)
05:10
The imagebild really only existsexisterar in your mindsinne.
100
298120
2600
Bilden finns bara i ditt huvud.
05:13
So, how much informationinformation do we need
to triggeravtryckare suchsådan an imagebild?
101
301640
3120
Hur mycket information behöver vi då
för att framkalla en sådan bild?
05:18
My goalmål as an artistkonstnär
is to use the smallestminsta amountmängd possiblemöjlig.
102
306040
4080
Mitt mål som konstnär
är att använda så lite som möjligt.
05:23
I try to achieveuppnå a levelnivå of simplicityenkelhet
103
311120
2816
Jag försöker uppnå
en sådan nivå av enkelhet
05:25
where, if you were to take away
one more elementelement,
104
313960
2416
att om man tar bort
ett element till
05:28
the wholehela conceptbegrepp would just collapsekollaps.
105
316400
2040
så kollapsar hela konceptet.
05:31
And that's why my personalpersonlig favoritefavorit- toolverktyg
as an artistkonstnär is abstractionabstraktion.
106
319520
3640
Det är därför mitt personliga
favoritverktyg är abstraktion.
05:36
I've come up with this systemsystemet
whichsom I call the abstract-o-meterabstrakt-o-meter,
107
324520
3016
Jag har hittat på ett system
som jag kallar abstraktometern
05:39
and this is how it worksArbetar.
108
327560
1336
och det fungerar så här.
05:40
So you take a symbolsymbol, any symbolsymbol,
for exampleexempel the hearthjärta and the arrowpil,
109
328920
3896
Man tar en symbol, vilken som helst,
till exempel hjärtat och pilen,
05:44
whichsom mostmest of us would readläsa
as the symbolsymbol for love,
110
332840
2816
som de flesta av oss skulle läsa
som symbolen för kärlek
och jag är konstnär, så jag kan rita det
05:47
and I'm an artistkonstnär, so I can drawdra this
111
335680
1816
05:49
in any givengiven degreegrad
of realismrealism or abstractionabstraktion.
112
337520
2960
hur realistiskt eller abstrakt som helst.
05:53
Now, if I go too realisticrealistiska on it,
it just grossesGrosses everybodyalla out.
113
341320
4376
Om jag gör det alltför realistiskt
tycker alla att det är äckligt.
05:57
(LaughterSkratt)
114
345720
2016
(Skratt)
05:59
If I go too farlångt on the other sidesida
and do very abstractabstrakt,
115
347760
3936
Om jag går för långt åt andra hållet
och gör det väldigt abstrakt
06:03
nobodyingen has any ideaaning
what they're looking at.
116
351720
2256
vet ingen vad det är de ser.
06:06
So I have to find
the perfectperfekt placeplats on that scaleskala,
117
354000
2376
Så jag måste hitta
det perfekta stället på skalan,
06:08
in this casefall it's somewherenågonstans in the middlemitten.
118
356400
2040
i det här fallet är det
någonstans i mitten.
06:11
Now, onceen gång we have reducednedsatt an imagebild
to a more simpleenkel formform,
119
359320
3520
När vi har reducerat en bild
till en enklare form
06:16
all sortssorterar of newny connectionsanslutningar
becomebli possiblemöjlig.
120
364080
2120
blir massor av nya kopplingar möjliga.
06:20
And that allowstillåter for totallytotalt
newny anglesvinklar in storytellingberättande.
121
368760
3776
Och det ger helt nya vinklar
att berätta en historia ur.
06:24
(LaughterSkratt)
122
372560
3376
(Skratt)
06:27
And so, what I like to do is,
123
375960
1456
Något jag gillar att göra
06:29
I like to take imagesbilder from really remoteavlägsen
culturalkulturell areasområden and bringföra them togethertillsammans.
124
377440
4200
är att ta bilder från väldigt separata
kulturella områden och sammanföra dem.
06:36
Now, with more daringvågad referencesreferenser --
125
384000
2376
Med lite mer vågade referenser -
06:38
(LaughterSkratt)
126
386400
2656
(Skratt)
06:41
I can have more funroligt.
127
389080
1720
kan jag ha ännu roligare.
06:43
But of coursekurs, I know that eventuallyså småningom
things becomebli so obscureskymma
128
391560
2976
Men jag vet förstås
att så småningom blir det så obskyrt
06:46
that I startStart losingförlorande some of you.
129
394560
1896
att jag börjar förlora en del av er.
06:48
So as a designerdesigner, it's absolutelyabsolut keynyckel-
to have a good understandingförståelse
130
396480
4616
Som designer är nyckeln
att ha god förståelse
06:53
of the visualvisuell and culturalkulturell
vocabularyordförråd of your audiencepublik.
131
401120
3320
för sin publiks visuella
och kulturella vokabulär.
06:58
With this imagebild here,
a commentkommentar on the OlympicsOlympiska spelen in AthensAten,
132
406000
5256
Med den här bilden,
en kommentar till OS i Aten,
07:03
I assumedantog that the readerläsare
of the "NewNya YorkerYorker"
133
411280
2096
antog jag att New Yorker-läsaren
07:05
would have some rudimentaryrudimentär
ideaaning of GreekGrekiska artkonst.
134
413400
2936
har en grundläggande
föreställning om grekisk konst.
07:08
If you don't, the imagebild doesn't work.
135
416360
1840
Om man inte har det fungerar inte bilden.
Men om man har det
uppskattar man kanske de små detaljerna,
07:10
But if you do, you mightmakt
even appreciateuppskatta the smallsmå detaildetalj,
136
418880
2736
07:13
like the beer-canöl-kan patternmönster here
on the bottombotten of the vasevas.
137
421640
2856
som ölburksmönstret längst ner på vasen.
07:16
(LaughterSkratt)
138
424520
1680
(Skratt)
07:19
A recurringåterkommande discussiondiskussion I have
with magazinetidskrift editorsredaktörer,
139
427600
4136
En återkommande diskussion jag har
med tidningsredaktörer,
07:23
who are usuallyvanligtvis wordord people,
140
431760
1976
som oftast är ordmänniskor,
07:25
is that theirderas audiencepublik, you,
141
433760
2600
handlar om att deras publik, ni,
07:29
are much better at makingtillverkning
radicalradikal leapssprång with imagesbilder
142
437320
3576
är mycket bättre på
att ta radikala tankesprång med bilder
07:32
than they're beingvarelse givengiven creditkreditera for.
143
440920
1720
än ni får erkännande för.
07:35
And the only thing I find frustratingfrustrerande
is that they oftenofta seemverka to pushskjuta på me
144
443240
4296
Det enda jag tycker är frustrerande
är att det ofta tycks fösa mig
07:39
towardsmot a smallsmå setuppsättning
of really tiredtrött visualvisuell clichclichés
145
447560
3576
mot en liten grupp
väldigt trötta visuella klichéer
07:43
that are consideredanses vara safesäker.
146
451160
1616
som anses säkra.
07:44
You know, it's the businessmanaffärsman
climbingklättrande up a ladderstege,
147
452800
2976
Ni vet, affärsmannen
som klättrar upp för en stege,
07:47
and then the ladderstege movesrör sig,
morphsmorphs into a stockstock marketmarknadsföra graphGraf,
148
455800
3096
sedan rör sig stegen,
förvandlas till en aktiekurva,
07:50
and anything with dollardollar signstecken;
that's always good.
149
458920
2416
och vad som helst med dollartecken,
det är alltid bra.
07:53
(LaughterSkratt)
150
461360
1616
(Skratt)
07:55
If there are editorialredaktionella decisionbeslut makersbeslutsfattare
here in the audiencepublik,
151
463000
3816
Om det finns redaktionella
beslutsfattare här i publiken
07:58
I want to give you a piecebit of adviceråd.
152
466840
1776
så vill jag ge er det här rådet.
08:00
EveryVarje time a drawingritning
like this is publishedpublicerat,
153
468640
2896
Varje gång
en sådan här teckning publiceras
08:03
a babybebis pandaPanda will die.
154
471560
1856
dör en pandaunge.
08:05
(LaughterSkratt)
155
473440
1096
(Skratt)
08:06
LiterallyBokstavligen.
156
474560
1216
Bokstavligt talat.
08:07
(LaughterSkratt)
157
475800
1336
(Skratt)
08:09
(ApplauseApplåder)
158
477160
4576
(Applåder)
08:13
When is a visualvisuell clichcliché good or baddålig?
159
481760
3296
När är en visuell kliché bra eller dålig?
08:17
It's a fine linelinje.
160
485080
1816
Det är en hårfin gräns.
08:18
And it really dependsberor on the storyberättelse.
161
486920
2296
Det beror på berättelsen.
08:21
In 2011, duringunder the earthquakejordbävning
and the tsunamitsunami in JapanJapan,
162
489240
3736
År 2011, under jordbävningen
och tsunamin i Japan,
08:25
I was thinkingtänkande of a coveromslag.
163
493000
2176
funderade jag över en framsida.
08:27
And I wentåkte throughgenom the classicklassisk symbolssymboler:
164
495200
2456
Jag gick igenom de klassiska symbolerna:
08:29
the JapaneseJapanska flagflagga,
165
497680
1296
den japanska flaggan,
08:31
"The Great WaveVåg" by HokusaiHokusai,
one of the greateststörst drawingsritningar ever.
166
499000
3360
"Under vågen utanför Kanagawa" av Hokusai,
en av de bästa teckningarna någonsin.
08:35
And then the storyberättelse changedändrats
167
503520
2616
Och så förändrades berättelsen
08:38
when the situationsituation at the powerkraft plantväxt
in FukushimaFukushima got out of handhand.
168
506160
3160
när situationen vid kärnkraftverket
i Fukushima gick överstyr.
08:42
And I rememberkom ihåg these TVTV imagesbilder
of the workersarbetare in hazmatHazmat suitspassar,
169
510200
4616
Jag minns TV-bilderna
av arbetarna i skyddsdräkter,
08:46
just walkinggående throughgenom the sitewebbplats,
170
514840
1456
som bara gick över området,
08:48
and what struckslog me
was how quiettyst and sereneSerene it was.
171
516320
3656
och det som slog mig var
hur tyst och fridfullt det var.
08:52
And so I wanted to createskapa an imagebild
of a silenttyst catastrophekatastrof.
172
520000
3400
Så jag ville skapa en bild
av en tyst katastrof.
08:56
And that's the imagebild I camekom up with.
173
524200
1720
Det här är bilden jag gjorde.
08:59
(ApplauseApplåder)
174
527120
1616
(Applåder)
09:00
Thank you.
175
528760
1216
Tack.
09:02
(ApplauseApplåder)
176
530000
2640
(Applåder)
09:05
What I want to do is createskapa
an ahaAha momentögonblick, for you, for the readerläsare.
177
533280
4320
Det jag vill göra är att skapa
en aha-upplevelse, för er, för läsaren.
09:10
And unfortunatelytyvärr, that does not mean
178
538200
1816
Tyvärr betyder inte det
09:12
that I have an ahaAha momentögonblick
when I createskapa these imagesbilder.
179
540040
2520
att jag får en aha-upplevelse
när jag skapar de här bilderna.
Jag sitter inte vid skrivbordet
09:15
I never sitsitta at my deskskrivbord
180
543520
1256
09:16
with the proverbialökända lightljus bulbGlödlampa
going off in my headhuvud.
181
544800
2960
med den legendariska glödlampan
som tänds över mitt huvud.
09:21
What it takes is actuallyfaktiskt a very slowlångsam,
182
549200
2816
Det krävs faktiskt en väldig långsam,
09:24
unsexyunsexy processbearbeta of minimalminimal designdesign decisionsbeslut
183
552040
3416
osexig process av minimala designbeslut
09:27
that then, when I'm luckytur-,
leadleda to a good ideaaning.
184
555480
2320
som sedan, om jag har tur,
leder till en bra idé.
09:31
So one day, I'm on a traintåg,
and I'm tryingpåfrestande to decodeavkoda
185
559960
2656
En dag sitter jag på ett tåg
och försöker avkoda
09:34
the graphicGraphic rulesregler for dropsdroppar on a windowfönster.
186
562640
2200
de grafiska reglerna
för droppar på ett fönster.
09:37
And eventuallyså småningom I realizeinse,
187
565520
1256
Så småningom inser jag:
09:38
"Oh, it's the backgroundbakgrund
blurrysuddigt upside-downupp och ner,
188
566800
3496
"Åh, det är bakgrunden,
suddig och upp och ner,
innesluten i en skarp bild."
09:42
containedinnehöll in a sharpskarp imagebild."
189
570320
1376
Jag tänkte, wow,
det är riktigt coolt,
09:43
And I thought, wowWow, that's really coolHäftigt,
190
571720
1876
jag har ingen aning om
vad jag ska göra med det.
09:45
and I have absolutelyabsolut no ideaaning
what to do with that.
191
573610
2376
Ett tag senare är jag tillbaka i New York,
09:48
A while latersenare, I'm back in NewNya YorkYork,
192
576016
2160
09:50
and I drawdra this imagebild of beingvarelse stuckfastnat
on the BrooklynBrooklyn bridgebro in a traffictrafik jamsylt.
193
578200
4360
och jag ritar en bild av att vara fast
i trafikstockningen på Brooklynbron.
09:55
It's really annoyingirriterande,
but alsoockså kindsnäll of poeticpoetiska.
194
583240
2360
Det är väldigt irriterande,
men också lite poetiskt.
09:58
And only latersenare I realizedinsåg,
195
586960
1256
Först senare insåg jag
10:00
I can take bothbåde of these ideasidéer
and put them togethertillsammans in this ideaaning.
196
588240
3280
att jag kan ta båda idéerna
och sätta ihop dem i den här idén.
10:04
And what I want to do
is not showshow a realisticrealistiska scenescen.
197
592760
3120
Jag vill inte visa en realistisk scen.
10:09
But, maybe like poetrypoesi,
198
597160
2576
Utan kanske göra som poesi,
10:11
make you awaremedveten that you
alreadyredan had this imagebild with you,
199
599760
3456
som gör en medveten om att man
redan hade den här bilden med sig,
10:15
but only now I've unearthedojordade it
200
603240
1856
men först nu har grävt fram den
10:17
and madegjord you realizeinse that you
were carryingbärande it with you all alonglängs.
201
605120
3600
och insett att man har
burit den med sig hela tiden.
10:21
But like poetrypoesi,
this is a very delicatedelikat processbearbeta
202
609760
3336
Men likt poesi så är det här
en väldigt ömtålig process
10:25
that is neithervarken efficienteffektiv
norinte heller scalableskalbar, I think.
203
613120
4360
som inte är vare sig effektiv
eller skalbar, tror jag.
10:30
And maybe the mostmest
importantViktig skillskicklighet for an artistkonstnär
204
618720
3536
Den kanske viktigaste
färdigheten för en konstnär
10:34
is really empathyempati.
205
622280
1200
är empati.
10:36
You need crafthantverk and you need --
206
624640
3056
Man behöver hantverk och man behöver -
10:39
(LaughterSkratt)
207
627720
1536
(Skratt)
10:41
you need creativitykreativitet --
208
629280
1256
man behöver kreativitet -
10:42
(LaughterSkratt)
209
630560
1536
(Skratt)
10:44
thank you --
210
632120
1216
tack -
10:45
to come up with an imagebild like that.
211
633360
2136
för att skapa en sådan där bild.
10:47
But then you need to stepsteg back
212
635520
2256
Men sen måste man ta ett steg tillbaka
10:49
and look at what you've doneGjort
from the perspectiveperspektiv of the readerläsare.
213
637800
3120
och titta på vad man har gjort
från läsarens perspektiv.
10:53
I've triedförsökte to becomebli a better artistkonstnär
by becomingpassande a better observerobservatör of imagesbilder.
214
641920
4640
Jag har försökt bli en bättre konstnär
genom att bli en bättre observatör.
10:59
And for that, I startedsatte igång
an exerciseträning for myselfjag själv
215
647280
2336
För att bli det började jag med en övning
11:01
whichsom I call SundaySöndag sketchingskissa,
216
649640
2216
som jag kallar söndags-skissning,
11:03
whichsom meantbetydde, on a SundaySöndag, I would take
a randomslumpmässig objectobjekt I foundhittades around the househus
217
651880
5096
som innebar att jag på söndagarna tog
ett slumpmässigt föremål jag hittade hemma
11:09
and try to see if that objectobjekt
could triggeravtryckare an ideaaning
218
657000
4416
och försökte se om det föremålet
kunde utlösa en idé
11:13
that had nothing to do
with the originaloriginal- purposesyfte of that itemArtikel.
219
661440
2920
som inte hade något att göra
med föremålets ursprungliga syfte.
11:17
And it usuallyvanligtvis just meansbetyder
I'm blanktom for a long while.
220
665160
3000
Det innebär oftast att det är
helt tomt för mig en lång stund.
11:21
And the only tricklura that eventuallyså småningom worksArbetar
is if I openöppen my mindsinne
221
669160
3536
Det enda tricket som så småningom fungerar
är att jag öppnar mitt sinne
11:24
and runspringa throughgenom everyvarje imagebild
I have storedlagrade up there,
222
672720
3336
och går igenom varenda bild
jag har sparat där uppe
11:28
and see if something clicksklick.
223
676080
1560
och ser om något klickar.
11:30
And if it does, just addLägg till
a few linesrader of inkbläck to connectansluta --
224
678640
4376
Och om det gör det, lägger jag bara till
några linjer av bläck för att länka ihop,
11:35
to preservebevara this very shortkort
momentögonblick of inspirationinspiration.
225
683040
2920
för att bevara det här mycket korta
ögonblicket av inspiration.
11:40
And the great lessonlektion there
226
688200
2296
Den största lärdomen av det
11:42
was that the realverklig magicmagi
doesn't happenhända on paperpapper.
227
690520
3216
var att den verkliga magin
inte sker på pappret.
11:45
It happenshänder in the mindsinne of the viewervisare.
228
693760
1800
Den sker i huvudet
hos den som tittar.
11:48
When your expectationsförväntningar and your knowledgekunskap
clashkrock with my artistickonstnärlig intentionsavsikter.
229
696320
5640
När dina förväntningar och din kunskap
krockar med mina artistiska intentioner.
11:55
Your interactioninteraktion with an imagebild,
230
703960
2896
Din interaktion med en bild,
11:58
your abilityförmåga to readläsa, questionfråga,
be botheredbesväras or boreduttråkad or inspiredinspirerad
231
706880
4296
din förmåga att läsa, ifrågasätta,
vara obekväm, uttråkad eller inspirerad
12:03
by an imagebild
232
711200
1216
av en bild
12:04
is as importantViktig
as my artistickonstnärlig contributionbidrag.
233
712440
2440
är lika viktig
som mitt artistiska bidrag.
12:07
Because that's what turnsvarv
an artistickonstnärlig statementpåstående
234
715960
4240
För det är det som förvandlar
en konstnärlig manifestation
12:13
really, into a creativekreativ dialoguedialog.
235
721720
1600
till kreativ dialog.
12:17
And so, your skillskicklighet at readingläsning imagesbilder
236
725040
2456
Så er förmåga att läsa bilder
12:19
is not only amazingfantastiskt,
237
727520
1240
är inte bara fantastisk,
12:21
it is what makesgör my artkonst possiblemöjlig.
238
729560
1840
den är det som gör min konst möjlig.
12:24
And for that, I thank you very much.
239
732880
2456
Och för det tackar jag er så mycket.
12:27
(ApplauseApplåder)
240
735360
3096
(Applåder)
12:30
(CheersSkål)
241
738480
4600
12:36
Thank you.
242
744000
1216
Tack.
12:37
(ApplauseApplåder)
243
745240
3840
(Applåder)
Translated by Anna Tillas
Reviewed by Annika Bidner

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Christoph Niemann - Illustrator, artist, author
With charm and incisive wit, Christoph Niemann sketches the moments of our shared experience.

Why you should listen

Christoph Niemann is the master of the deceptively simple. His work -- which often combines line drawing or brushwork with physical objects, or eschews drawing altogether in favor of LEGO -- has appeared on the covers of the New Yorker, WIRED and the New York Times Magazine and has won many awards. He has drawn live from the Venice Art Biennale and the Olympic Games in London, and he has sketched the New York City Marathon -- while running it. He created the New Yorker's first augmented reality cover as well as a hand-drawn 360-degree VR animation for the magazine's US Open issue.

Niemann is the author of many books, including the monograph Sunday Sketching, WORDS and Souvenir. With Nicholas Blechman, he published the book Conversations. With Jon Huang, he created the kids' apps Petting Zoo and Chomp. His work is subject of an episode of Abstract, a new original Netflix series.

More profile about the speaker
Christoph Niemann | Speaker | TED.com