ABOUT THE SPEAKER
Christoph Niemann - Illustrator, artist, author
With charm and incisive wit, Christoph Niemann sketches the moments of our shared experience.

Why you should listen

Christoph Niemann is the master of the deceptively simple. His work -- which often combines line drawing or brushwork with physical objects, or eschews drawing altogether in favor of LEGO -- has appeared on the covers of the New Yorker, WIRED and the New York Times Magazine and has won many awards. He has drawn live from the Venice Art Biennale and the Olympic Games in London, and he has sketched the New York City Marathon -- while running it. He created the New Yorker's first augmented reality cover as well as a hand-drawn 360-degree VR animation for the magazine's US Open issue.

Niemann is the author of many books, including the monograph Sunday Sketching, WORDS and Souvenir. With Nicholas Blechman, he published the book Conversations. With Jon Huang, he created the kids' apps Petting Zoo and Chomp. His work is subject of an episode of Abstract, a new original Netflix series.

More profile about the speaker
Christoph Niemann | Speaker | TED.com
TED2018

Christoph Niemann: You are fluent in this language (and don't even know it)

Christoph Niemann: Gerai mokate šią kalbą (ir to net nežinote)

Filmed:
2,685,775 views

Iliustratorius Christoph Niemann teigia, kad gerai suprantame vaizdų kalbą, to net nesuvokdami. Žaismingoje kalboje, kupinoje sąmojingų, keistų piešinių, Niemann linksmai papasakos apie tai, kaip menininkai be žodžių paliečia mūsų emocijas ir mąstymą.
- Illustrator, artist, author
With charm and incisive wit, Christoph Niemann sketches the moments of our shared experience. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I'm an artistmenininkas.
0
760
1240
Aš – menininkas.
00:15
BeingYra an artistmenininkas
is the greatestdidžiausias jobdarbas there is.
1
3240
2640
Būti menininku – pats geriausias darbas.
00:18
And I really pitygaila
eachkiekvienas and everykiekvienas one of you
2
6760
2296
Man nuoširdžiai gaila kiekvieno iš jūsų,
00:21
who has to spendpraleisti your daysdienos
discoveringatradimas newnaujas galaxiesgalaktikos
3
9080
2696
leidžiančio dienas
ieškant naujų žvaigždynų
00:23
or savingtaupymas humanityžmonija from globalpasaulinis warmingatšilimas.
4
11800
2656
ar gelbėjant žmoniją nuo
visuotinio atšilimo.
00:26
(LaughterJuokas)
5
14480
2456
(Juokas.)
00:28
But beingesamas an artistmenininkas
is alsotaip pat a dauntingbauginantis jobdarbas.
6
16960
2920
Tačiau būti menininku taip pat yra sunku.
00:32
I spendpraleisti everykiekvienas day,
from ninedevyni to sixšeši, doing this.
7
20880
3600
Kasdien, nuo devynių iki šešių, atrodau šitaip.
00:37
(LaughterJuokas)
8
25200
1896
(Juokas.)
00:39
I even startedprasidėjo a sidepusė careerkarjera
that consistssudaro entirelyvisiškai
9
27120
3976
Net pradėjau uždirbti iš pasakojimų
ir skundimosi apie tai,
00:43
of complainingskųstis about the difficultysunku
of the creativekūrybingas processprocesas.
10
31120
2816
koks sunkus yra kūrybinis procesas.
00:45
(LaughterJuokas)
11
33960
1096
(Juokas.)
00:47
But todayšiandien, I don't want to talk
about what makesdaro my life difficultsunku.
12
35080
3760
Tačiau šiandien kalbėsiu
ne apie savo gyvenimo problemas,
00:51
I want to talk about what makesdaro it easylengva.
13
39480
2616
o apie tai, kas jį palengvina.
00:54
And that is you
14
42120
1496
Tai esate jūs.
00:55
and the factfaktas that
you are fluentlaisvai in a languagekalba
15
43640
2656
Jūs, ir tai, kad puikiai suprantate kalbą,
00:58
that you're probablytikriausiai not even awarežino of.
16
46320
1858
apie kurios buvimą net nežinote.
01:01
You're fluentlaisvai in the languagekalba
of readingskaitymas imagesvaizdai.
17
49480
3080
Jūs suprantate vaizdų skaitymo kalbą.
01:06
DecipheringRozszyfrowania an imagevaizdas like that
18
54720
1456
Norint „iššifruoti“ šį piešinį
01:08
takes quitegana a bitšiek tiek
of an intellectualintelektualus effortpastangos.
19
56200
2056
reikia nemažai proto pastangų.
01:10
But nobodyniekas ever taughtmokė you how this worksdarbai,
20
58280
2216
Bet niekas jūsų to nemokino.
01:12
you just know it.
21
60520
1240
Tai jūs tiesiog žinote.
01:15
CollegeKolegijos, shoppingapsipirkti, musicmuzika.
22
63280
2096
Universitetas, apsipirkinėjimas, muzika.
01:17
What makesdaro a languagekalba powerfulgalingas
is that you can take a very complexkompleksas ideaidėja
23
65400
3776
Kalba yra galinga tuo,
kad ja sudėtingą mintį
01:21
and communicatebendrauti it
in a very simplepaprasta, efficientefektyvus formforma.
24
69200
2880
galime išreikšti labai paprastai.
01:25
These imagesvaizdai representatstovauti
exactlytiksliai the sametas pats ideasidėjos.
25
73760
3200
Šie vaizdai reiškia tą patį.
01:30
But when you look, for examplepavyzdys,
at the collegekolegija hatskrybėlę,
26
78680
2416
Bet žiūrėdami į šią kepurę žinote,
01:33
you know that this doesn't representatstovauti
the accessoryaksesuarai you weardėvėti on your headgalva
27
81120
3416
kad ji reiškia ne aksesuarą,
dėvimą ant galvos
01:36
when you're beingesamas handedrankomis your diplomadiplomas,
28
84560
1856
einant atsiimti savo diplomo,
01:38
but rathergreičiau the wholevisa ideaidėja of collegekolegija.
29
86440
1800
bet bendrą universiteto sąvoką.
01:42
Now, what drawingsbrėžiniai can do
is they cannotnegaliu only communicatebendrauti imagesvaizdai,
30
90040
4136
Piešiniai gali ne tik perteikti
savo informaciją,
01:46
they can even evokeiškviesti emotionsemocijos.
31
94200
2816
bet ir sukelti emocijas.
01:49
Let's say you get to
an unfamiliarnepažįstamas placevieta and you see this.
32
97040
3296
Pavyzdžiui, atvykę į nežinomą vietą
pamatote tai.
01:52
You feel happinesslaimė and reliefpalengvėjimas.
33
100360
1576
Apsidžiaugiate, atsipalaiduojate.
01:53
(LaughterJuokas)
34
101960
1776
(Juokas.)
01:55
Or a slightšiek tiek senseprasme of uneasenerimą
or maybe downrighttiesus panicpanikos.
35
103760
5416
Arba pradedate šiek tiek nerimauti.
Arba net panikuoti.
02:01
(LaughterJuokas)
36
109200
2536
(Juokas.)
02:03
Or blissfulpalaimingas peaceramybė and quiettylus.
37
111760
3456
Arba jaučiate jaukią, malonią ramybę.
02:07
(LaughterJuokas)
38
115240
1616
(Juokas.)
02:08
But visualsvaizdines priemones, they're of coursežinoma
more than just graphicGrafinis vaizdas iconspiktogramos.
39
116880
3440
Žinoma, vaizdai yra daugiau,
nei tik maži ženkliukai.
02:13
You know, if I want to tell the storyistorija
of modern-daymoderni diena strugglekova,
40
121360
3376
Norėdamas pateikti šių dienų
problemos pavyzdį,
02:16
I would startpradėti with the armrestporankis
betweentarp two airplanelėktuvas seatssėdynės
41
124760
3216
pradėčiau nuo porankio
tarp dviejų sėdynių lėktuve
02:20
and two setsrinkiniai of elbowsalkūnės fightingkovos.
42
128000
2136
ir dviejų besistumdančių alkūnių.
02:22
What I love there is this universalUniversalus lawteisė
43
130160
2896
Labiausiai man patinka
ta universali taisyklė,
02:25
that, you know, you have
30 secondssekundes to fightkovoti it out
44
133080
2416
kad turi per 30 sekundžių
išsikovoti porankį,
02:27
and oncekartą it's yourstavo, you get to keep it
for the restpoilsis of the flightskrydis.
45
135520
3176
ir jei pasiseka, jis priklauso tau
visą likusį skrydį.
02:30
(LaughterJuokas)
46
138720
2096
(Juokas.)
02:32
Now, commercialkomercinis flightskrydis
is fullpilnas of these imagesvaizdai.
47
140840
3896
Komerciniai skrydžiai
kupini panašių vaizdų.
02:36
If I want to illustrateiliustruoti
the ideaidėja of discomfortdiskomfortas,
48
144760
3496
Norint pavaizduoti,
kaip atrodo diskomfortas,
02:40
nothing better than these neckkaklas pillowspagalvės.
49
148280
1896
puikiai tinka šios kaklo pagalvėlės.
02:42
They're designedsuprojektuotas
to make you more comfortablepatogus --
50
150200
3056
Jos sukurtos, kad būtų patogiau...
02:45
(LaughterJuokas)
51
153280
1816
(Juokas.)
02:47
exceptišskyrus they don't.
52
155120
1216
...tačiau taip tikrai nėra.
02:48
(LaughterJuokas)
53
156360
2960
(Juokas.)
02:52
So I never sleepmiegoti on airplaneslėktuvai.
54
160200
1440
Todėl niekada nemiegu lėktuvuose.
02:54
What I do occasionallyretkarčiais
is I fallkritimo into a sortrūšiuoti of painfulskausmingas comakoma.
55
162880
4096
Galbūt kartais nugrimzdu
į tokią skausmingą komą.
02:59
And when I wakepabusti up from that,
56
167000
3496
Kai iš jos pabundu,
03:02
I have the mostlabiausiai terriblebaisi
tasteskonis in my mouthBurna.
57
170520
2656
burnoje jaučiu
patį bjauriausią skonį.
03:05
It's a tasteskonis that's so badblogai,
it cannotnegaliu be describedaprašyta with wordsžodžiai,
58
173200
3336
Tokį bjaurų, kad jo
neįmanoma apsakyti žodžiais.
03:08
but it can be drawntraukiamas.
59
176560
1376
Bet galima nupiešti.
03:09
(LaughterJuokas)
60
177960
5936
(Juokas.)
03:15
The thing is, you know, I love sleepingmiega.
61
183920
2600
Teisybė tokia, kad aš dievinu miegą.
03:19
And when I sleepmiegoti, I really
prefernorėčiau to do it while spooningspooning.
62
187160
3736
Miegoti labiausiai mėgstu
šaukštelio pozoje.
03:22
I've been spooningspooning on almostbeveik a propro levellygis
for closeUždaryti to 20 yearsmetai,
63
190920
3936
Per beveik 20 metų šią pozą
esu tobulai įvaldęs,
03:26
but in all this time,
I've never figuredfigured out
64
194880
2896
bet net per tiek metų
vis dar nežinau,
03:29
what to do with that bottomapačioje armranka.
65
197800
1656
kur dėti „apatinę“ ranką.
03:31
(LaughterJuokas)
66
199480
2616
(Juokas.)
03:34
(ApplausePlojimai)
67
202120
1936
(Plojimai.)
03:36
And the only thing --
68
204080
2280
Vienintelis dalykas...
03:39
the only thing that makesdaro sleepingmiega
even more complicatedsudėtingas
69
207640
2856
Vienintelis dalykas, dar sudėtingesnis
03:42
than tryingbandau to do it on an airplanelėktuvas
70
210520
1696
nei bandymas miegoti lėktuve –
03:44
is when you have smallmažas childrenvaikai.
71
212240
1560
miegojimas
su mažais vaikais.
03:47
They showRodyti up at your bedlova at around 4am
72
215040
2040
Ketvirtą ryte jie atsiranda prie lovos,
03:50
with some bogusfiktyvus excuseatleiskite of,
"I had a badblogai dreamsvajoti."
73
218040
3216
meluodami, kad susapnavo košmarą,
03:53
(LaughterJuokas)
74
221280
2256
(Juokas.)
03:55
And then, of coursežinoma you feel
sorry for them, they're your kidsvaikai,
75
223560
2946
Žinoma, tau jų gaila, jie tavo vaikai,
03:58
so you let them into your bedlova.
76
226520
1426
tad priimi juos į lovą.
03:59
And I have to admitpripažinti, at the beginningpradedant,
they're really cutemielas and warmšiltas and snuglyji stora prigludusios.
77
227960
3715
Pripažinsiu, iš pradžių su jais
labai miela ir jauku.
04:03
The minuteminutė you fallkritimo back asleepmiega,
they inexplicablynepaaiškinama --
78
231685
3171
Kai tik užmiegi,
jie nepaaiškinamai...
04:06
(LaughterJuokas)
79
234880
1656
(Juokas.)
04:08
startpradėti rotatingsukasi.
80
236560
1256
...pradeda suktis.
04:09
(LaughterJuokas)
81
237840
2576
(Juokas.)
04:12
We like to call this the helicoptersraigtasparnis moderežimas.
82
240440
1953
Mes vadinam tai
malūnsparnio režimu.
04:14
(LaughterJuokas)
83
242417
1839
(Juokas.)
04:16
Now, the deepergiliau something is etchedišgraviruotas
into your consciousnesssąmonė,
84
244280
5016
Kuo giliau kažkas slypi jūsų sąmonėje,
04:21
the fewermažiau detailsdetalės we need
to have an emotionalemocinis reactionreakcija.
85
249320
3360
tuo mažiau detalių reikia
jūsų emocijoms išgauti.
04:25
(LaughterJuokas)
86
253360
2856
(Juokas.)
04:28
So why does an imagevaizdas like this work?
87
256240
1920
Kodėl šis paveikslėlis toks veiksmingas?
04:31
It worksdarbai, because we as readersskaitytojai
88
259000
2616
Taip yra todėl, kad mes
04:33
are incrediblyneįtikėtinai good
at fillingužpildymas in the blanksruošiniai.
89
261640
2240
mokame užpildyti tuščias vietas.
04:37
Now, when you drawatkreipti,
there's this conceptkoncepcija of negativeneigiamas spaceerdvė.
90
265000
4016
Piešime egzistuoja tokia
negatyvios erdvės sąvoka.
04:41
And the ideaidėja is, that insteadvietoj to
of drawingpiešimas the actualfaktinis objectobjektas,
91
269040
2896
Vietoje to, kad pieštume patį objektą,
04:43
you drawatkreipti the spaceerdvė around it.
92
271960
2016
užpildome erdvę aplink jį.
04:46
So the bowlsdubenys in this drawingpiešimas are emptytuščia.
93
274000
2400
Taigi, dubenėliai šiame piešinyje
yra tušti.
04:49
But the blackjuoda inkrašalas promptsparagina your brainsmegenys
to projectprojektas foodmaistas into a voidnegalioja.
94
277360
3880
Tačiau dėl juodos spalvos smegenys
įsivaizduoja, kad ten yra maistas.
04:56
What we see here is not a owlpelėda flyingskraidantis.
95
284200
3160
Čia matome ne skrendančią pelėdą.
05:00
What we actuallyiš tikrųjų see
is a pairpora of AAAA batteriesbaterijos
96
288113
2143
Iš tiesų čia pora AA baterijų,
05:02
standingstovintis on a nonsensicalabsurdiškas drawingpiešimas,
97
290280
2176
stovinčių ant beprasmio piešinio,
05:04
and I animateAnimuoti the scenescena
by movingjuda my deskstalas lamplempa up and down.
98
292480
3536
o juda jos todėl, kad aš tiesiog
judinau savo stalinę lempą.
05:08
(LaughterJuokas)
99
296040
2056
(Juokas.)
05:10
The imagevaizdas really only existsegzistuoja in your mindprotas.
100
298120
2600
Šis vaizdas egzistuoja tik jūsų galvoje.
05:13
So, how much informationinformacija do we need
to triggersukelti suchtoks an imagevaizdas?
101
301640
3120
Tad kiek informacijos reikia,
kad įsivaizduotume tokį vaizdą?
05:18
My goaltikslas as an artistmenininkas
is to use the smallestmažiausias amountsuma possiblegalimas.
102
306040
4080
Kaip menininkas, siekiu naudoti
kuo mažiau.
05:23
I try to achievepasiekti a levellygis of simplicitypaprastumas
103
311120
2816
Stengiuosi išlaikyti tokias
paprastas kompozicijas,
05:25
where, if you were to take away
one more elementelementas,
104
313960
2416
kad iš jų išėmus vieną elementą
05:28
the wholevisa conceptkoncepcija would just collapsežlugti.
105
316400
2040
jos paprasčiausiai sugriūtų.
05:31
And that's why my personalasmeninis favoritemėgstamiausia toolįrankis
as an artistmenininkas is abstractionabstrakcija.
106
319520
3640
Todėl mano, kaip menininko,
mėgstamiausias įrankis – abstrakcija.
05:36
I've come up with this systemsistema
whichkuris I call the abstract-o-meterreziumė-o-metro,
107
324520
3016
Sukūriau sistemą, kurią vadinu
„abstraktometru“.
05:39
and this is how it worksdarbai.
108
327560
1336
Ji veikia šitaip:
05:40
So you take a symbolsimbolis, any symbolsimbolis,
for examplepavyzdys the heartširdis and the arrowrodyklė,
109
328920
3896
paimkime bet kokį simbolį, pavyzdžiui,
širdį su strėle,
05:44
whichkuris mostlabiausiai of us would readskaityti
as the symbolsimbolis for love,
110
332840
2816
kurią visi laikome meilės simboliu.
05:47
and I'm an artistmenininkas, so I can drawatkreipti this
111
335680
1816
Kaip menininkas, galiu ją nupiešti
05:49
in any givenpateiktas degreelaipsnis
of realismrealizmas or abstractionabstrakcija.
112
337520
2960
kuo realistiškiau arba abstrakčiau,
kaip tik noriu.
05:53
Now, if I go too realisticrealus on it,
it just grossesGroßes everybodyvisi out.
113
341320
4376
Jei nupiešiu per daug tikroviškai,
bus tiesiog šlykštu žiūrėti.
05:57
(LaughterJuokas)
114
345720
2016
(Juokas.)
05:59
If I go too fartoli on the other sidepusė
and do very abstractabstraktus,
115
347760
3936
Tačiau nupiešus per daug abstrakčiai –
06:03
nobodyniekas has any ideaidėja
what they're looking at.
116
351720
2256
niekas nesupras, kas tai.
06:06
So I have to find
the perfectpuikus placevieta on that scaleskalė,
117
354000
2376
Tad turiu atrasti tinkamą vietą
toje skalėje.
06:08
in this caseatvejis it's somewherekažkur in the middleviduryje.
118
356400
2040
Šiuo atveju tai vidurys.
06:11
Now, oncekartą we have reducedsumažintas an imagevaizdas
to a more simplepaprasta formforma,
119
359320
3520
Kai supaprastiname vaizdą,
06:16
all sortsrūšiuoja of newnaujas connectionsjungtys
becometapti possiblegalimas.
120
364080
2120
atsiveria daug naujų galimybių ir ryšių,
06:20
And that allowsleidžia for totallyvisiškai
newnaujas angleskampai in storytellingpasakojimas.
121
368760
3776
ir taip galime pasakoti istorijas
visai kitu kampu.
06:24
(LaughterJuokas)
122
372560
3376
(Juokas.)
06:27
And so, what I like to do is,
123
375960
1456
Man labai patinka
06:29
I like to take imagesvaizdai from really remoteNuotolinis
culturalkultūrinis areassrityse and bringatnešk them togetherkartu.
124
377440
4200
paimti vaizdus iš skirtingų kultūrų
ir juos sujungti.
06:36
Now, with more daringdrąsus referencesnuorodos --
125
384000
2376
Su drąsesniais pavyzdžiais...
06:38
(LaughterJuokas)
126
386400
2656
(Juokas.)
06:41
I can have more funlinksma.
127
389080
1720
...būna dar linksmiau.
06:43
But of coursežinoma, I know that eventuallygaliausiai
things becometapti so obscureTamsinti
128
391560
2976
Tačiau žinau, kad galiausiai
pasidarys taip neaišku,
06:46
that I startpradėti losingpraranda some of you.
129
394560
1896
jog nebesuprasite mano humoro.
06:48
So as a designerdizaineris, it's absolutelyvisiškai keyraktas
to have a good understandingsuprasti
130
396480
4616
Todėl dizaineriui svarbiausia
gerai suprasti
06:53
of the visualvizualus and culturalkultūrinis
vocabularyžodynas of your audienceauditorija.
131
401120
3320
vaizdinę ir kultūrinę savo klientų
patirtį.
06:58
With this imagevaizdas here,
a commentkomentuoti on the OlympicsOlimpinės žaidynės in AthensAtėnai,
132
406000
5256
Kurdamas šį viršelį – Olimpinių žaidynių
Atėnuose komentarą –
07:03
I assumeddaryti prielaidą that the readerskaitytojas
of the "NewNaujas YorkerYorker"
133
411280
2096
laikiau, jog „New Yorker“ skaitytojas
07:05
would have some rudimentaryprimityvus
ideaidėja of GreekGraikų artmenas.
134
413400
2936
turi bent elementarių žinių
apie graikų meną.
07:08
If you don't, the imagevaizdas doesn't work.
135
416360
1840
Jei neturi, šis vaizdas
nėra veiksmingas.
07:10
But if you do, you mightgali
even appreciatevertiname the smallmažas detailišsamiai,
136
418880
2736
Tačiau suprantantys įvertins
net ir smulkmenas,
07:13
like the beer-canalus gali patternmodelis here
on the bottomapačioje of the vasevazos.
137
421640
2856
pavyzdžiui, šį alaus skardinės raštą
vazos apačioje.
07:16
(LaughterJuokas)
138
424520
1680
(Juokas.)
07:19
A recurringpasikartojančių discussiondiskusija I have
with magazinežurnalas editorsredaktoriai,
139
427600
4136
Vis diskutuoju su žurnalų redaktoriais,
07:23
who are usuallypaprastai wordžodis people,
140
431760
1976
kurie paprastai rūpinasi tekstais,
07:25
is that their audienceauditorija, you,
141
433760
2600
kad jų skaitytojai – jūs –
07:29
are much better at makingpriėmimo
radicalradikali leapsšuoliais with imagesvaizdai
142
437320
3576
daug geriau sugeba surasti
visiškai kitą vaizdų prasmę,
07:32
than they're beingesamas givenpateiktas creditkreditas for.
143
440920
1720
nei šie redaktoriai mano.
07:35
And the only thing I find frustratingnelinksma
is that they oftendažnai seematrodo to pushstumti me
144
443240
4296
Ir mane nervina tai, kad dažniausiai
esu verčiamas naudoti
07:39
towardslink a smallmažas setnustatyti
of really tiredpavargęs visualvizualus clichclichés
145
447560
3576
tas pačias atgyvenusias
vaizdines banalybes,
07:43
that are consideredlaikomas safesaugus.
146
451160
1616
kurios yra laikomos saugiomis.
07:44
You know, it's the businessmanverslininkas
climbinglaipti up a ladderkopėčios,
147
452800
2976
Na žinote...
Verslininkas, lipantis kopėčiomis,
07:47
and then the ladderkopėčios movesjuda,
morphsMorphs into a stockatsargos marketturgus graphgrafikas,
148
455800
3096
kurios paskui virsta finansinės
diagramos stulpeliais,
07:50
and anything with dollardoleris signsženklai;
that's always good.
149
458920
2416
taip pat bet kas su dolerio simboliu.
Visada tinka.
07:53
(LaughterJuokas)
150
461360
1616
(Juokas.)
07:55
If there are editorialredakcijos decisionsprendimas makersgamintojai
here in the audienceauditorija,
151
463000
3816
Jei kažkas iš jūsų dirbate redakcijoje,
07:58
I want to give you a piecegabalas of advicepatarimas.
152
466840
1776
noriu duoti jums patarimą.
08:00
EveryKiekvienas time a drawingpiešimas
like this is publishedpaskelbta,
153
468640
2896
Kiekvieną kartą, kai yra išleidžiamas
šitoks piešinys,
08:03
a babykūdikis pandapandos will diemirti.
154
471560
1856
kažkur pasaulyje miršta pandos mažylis.
08:05
(LaughterJuokas)
155
473440
1096
(Juokas.)
08:06
LiterallyTiesiogine prasme.
156
474560
1216
Iš tikrųjų.
08:07
(LaughterJuokas)
157
475800
1336
(Juokas.)
08:09
(ApplausePlojimai)
158
477160
4576
(Plojimai.)
08:13
When is a visualvizualus clichcliché good or badblogai?
159
481760
3296
Kada banalūs vaizdai yra gerai,
o kada blogai?
08:17
It's a fine linelinija.
160
485080
1816
Tokia riba labai siaura.
08:18
And it really dependspriklauso nuo on the storyistorija.
161
486920
2296
Ir labai priklauso nuo pasakojimo.
08:21
In 2011, duringper the earthquakežemės drebėjimas
and the tsunamicunamis in JapanJaponija,
162
489240
3736
2011-aisiais metais, žemės drebėjimo
ir cunamio Japonijoje metu,
08:25
I was thinkingmąstymas of a coverpadengti.
163
493000
2176
mėginau sukurti žurnalo viršelį.
08:27
And I wentnuėjo throughper the classicklasikinis symbolssimboliai:
164
495200
2456
Išbandžiau klasikinius simbolius:
08:29
the JapaneseJaponų flagvėliava,
165
497680
1296
Japonijos vėliavą,
08:31
"The Great WaveBanga" by HokusaiTyrimo Hokusai,
one of the greatestdidžiausias drawingsbrėžiniai ever.
166
499000
3360
Hokusai "The Great Wave", vieną geriausių
visų laikų meno kūrinių.
08:35
And then the storyistorija changedpasikeitė
167
503520
2616
Tada istorija pasikeitė,
08:38
when the situationsituacija at the powergalia plantaugalas
in FukushimaFukušimos got out of handranka.
168
506160
3160
kai situacija Fukušimos at. elektrinėje
tapo nebevaldoma.
08:42
And I rememberPrisiminti these TVTV imagesvaizdai
of the workersdarbuotojai in hazmatpavojingų medžiagų suitskostiumai,
169
510200
4616
Atsimenu televizijoje rodytus darbininkus
su apsaugine apranga,
08:46
just walkingvaikščioti throughper the sitesvetainė,
170
514840
1456
tiesiog vaikščiojančius aplink,
08:48
and what strucknukrito me
was how quiettylus and sereneGiedras it was.
171
516320
3656
ir mane nustebino
tos scenos tyla ir ramybė.
08:52
And so I wanted to createsukurti an imagevaizdas
of a silenttylus catastrophekatastrofa.
172
520000
3400
Tad norėjau pavaizduoti tylią katastrofą.
08:56
And that's the imagevaizdas I cameatėjo up with.
173
524200
1720
Ir štai rezultatas.
08:59
(ApplausePlojimai)
174
527120
1616
(Plojimai.)
09:00
Thank you.
175
528760
1216
Ačiū.
09:02
(ApplausePlojimai)
176
530000
2640
(Plojimai.)
09:05
What I want to do is createsukurti
an ahaSigita momentmomentas, for you, for the readerskaitytojas.
177
533280
4320
Aš noriu sukurti „Aha!“ akimirką
jums, skaitytojams.
09:10
And unfortunatelyDeja, that does not mean
178
538200
1816
Deja, tai nereiškia,
09:12
that I have an ahaSigita momentmomentas
when I createsukurti these imagesvaizdai.
179
540040
2520
kad kurdamas šiuos vaizdus,
pats ją patiriu.
09:15
I never sitsėdėti at my deskstalas
180
543520
1256
Tikrai nesėdžiu prie stalo
09:16
with the proverbialpatarlė lightšviesa bulblemputė
going off in my headgalva.
181
544800
2960
su tariama lempute,
kuri staiga užsidega galvoje.
09:21
What it takes is actuallyiš tikrųjų a very slowlėtas,
182
549200
2816
Iš tiesų tai – labai lėtas,
09:24
unsexyunsexy processprocesas of minimalminimalus designdizainas decisionssprendimai
183
552040
3416
neviliojantis mažų dizaino sprendimų
priėmimo procesas,
09:27
that then, when I'm luckylaimingas,
leadvadovauti to a good ideaidėja.
184
555480
2320
kurie, jai pasiseka, priveda
prie geros idėjos.
09:31
So one day, I'm on a traintraukinys,
and I'm tryingbandau to decodeiššifruoti
185
559960
2656
Vieną dieną traukinyje bandžiau suvokti,
09:34
the graphicGrafinis vaizdas rulestaisyklės for dropslašai on a windowlangas.
186
562640
2200
kaip pavaizduoti lietaus lašus ant lango.
09:37
And eventuallygaliausiai I realizesuvokti,
187
565520
1256
Ir ilgainiui supratau:
09:38
"Oh, it's the backgroundfonas
blurryneryškus upside-downaukštyn-žemyn,
188
566800
3496
„Aha, tai apverstas sulietas fonas
09:42
containedesantis in a sharpaštrus imagevaizdas."
189
570320
1376
aštrioje, ryškioje figūroje.“
09:43
And I thought, wowOho, that's really coolSaunus,
190
571720
1876
Pamaniau: „Oho, geras,
09:45
and I have absolutelyvisiškai no ideaidėja
what to do with that.
191
573610
2376
tik nežinau, ką man su tuo daryti.“
09:48
A while latervėliau, I'm back in NewNaujas YorkJorkas,
192
576016
2160
Vėliau, grižęs į Niujorką,
09:50
and I drawatkreipti this imagevaizdas of beingesamas stuckįstrigo
on the BrooklynBrooklyn bridgetiltas in a trafficeismas jamdžemas.
193
578200
4360
nupiešiau šį piešinį apie buvimą
spūstyje ant Bruklino tilto.
09:55
It's really annoyingerzina,
but alsotaip pat kindmalonus of poeticPoetinis.
194
583240
2360
Labai erzina, bet ir kažkiek poetiška.
09:58
And only latervėliau I realizedsupratau,
195
586960
1256
Tik vėliau suvokiau,
10:00
I can take bothabu of these ideasidėjos
and put them togetherkartu in this ideaidėja.
196
588240
3280
kad abi šias idėjas
galiu sujungti į vieną.
10:04
And what I want to do
is not showRodyti a realisticrealus scenescena.
197
592760
3120
Mano tikslas buvo ne
parodyti tikrovišką sceną,
10:09
But, maybe like poetrypoezija,
198
597160
2576
o, kaip poezijoje,
10:11
make you awarežino that you
alreadyjau had this imagevaizdas with you,
199
599760
3456
padėti jums suvokti,
kad jau žinojote šį vaizdą,
10:15
but only now I've unearthedatkasė it
200
603240
1856
tačiau dabar aš suteikiau jam formą
10:17
and madepagamintas you realizesuvokti that you
were carryingnešioti it with you all alongkartu.
201
605120
3600
ir jūs supratote, kad visada
jį nešiojotės su savimi.
10:21
But like poetrypoezija,
this is a very delicatesubtilus processprocesas
202
609760
3336
Bet kaip ir poezijoje,
tai labai delikatus procesas,
10:25
that is neithertaip pat ne efficientefektyvus
norne scalablekeičiamo dydžio, I think.
203
613120
4360
kuris, manau, nėra nei produktyvus,
nei lengvai išplečiamas.
10:30
And maybe the mostlabiausiai
importantsvarbu skillįgūdis for an artistmenininkas
204
618720
3536
Galbūt svarbiausias gabumas menininkui
10:34
is really empathyempatija.
205
622280
1200
vis dėlto yra empatija.
10:36
You need craftlaivas and you need --
206
624640
3056
Reikia įgūdžių ir reikia...
10:39
(LaughterJuokas)
207
627720
1536
(Juokas.)
10:41
you need creativitykūrybiškumas --
208
629280
1256
...reikia kūrybiškumo,..
10:42
(LaughterJuokas)
209
630560
1536
(Juokas.)
10:44
thank you --
210
632120
1216
Ačiū.
10:45
to come up with an imagevaizdas like that.
211
633360
2136
...norint sukurti tokį paveikslėlį.
10:47
But then you need to stepžingsnis back
212
635520
2256
Bet tada reikia atsitraukti
10:49
and look at what you've donepadaryta
from the perspectiveperspektyva of the readerskaitytojas.
213
637800
3120
ir pažiūrėti į savo darbą
skaitytojo akimis.
10:53
I've triedbandė to becometapti a better artistmenininkas
by becomingtampa a better observerstebėtojas of imagesvaizdai.
214
641920
4640
Mėginau tobulėti kaip menininkas
tapdamas geresniu stebėtoju.
10:59
And for that, I startedprasidėjo
an exercisepratimas for myselfsave
215
647280
2336
Todėl pradėjau naują pratimą,
11:01
whichkuris I call SundaySekmadienis sketchingparengimas,
216
649640
2216
kurį vadinu sekmadienio eskizavimu.
11:03
whichkuris meantsuprato, on a SundaySekmadienis, I would take
a randomatsitiktinis objectobjektas I foundrasta around the housenamas
217
651880
5096
Sekmadieniais pasiimu bet kokį
namuose rastą daiktą
11:09
and try to see if that objectobjektas
could triggersukelti an ideaidėja
218
657000
4416
ir stebiu, ar jis man sukels
kokių nors idėjų,
11:13
that had nothing to do
with the originaloriginalus purposetikslas of that itemdaiktas.
219
661440
2920
nesusijusių su pirmine
to daikto paskirtimi.
11:17
And it usuallypaprastai just meansreiškia
I'm blanktuščias for a long while.
220
665160
3000
Paprastai ilgą laiką nieko nesugalvoju,
11:21
And the only tricktriukas that eventuallygaliausiai worksdarbai
is if I openatviras my mindprotas
221
669160
3536
ir man pavyksta tik tada,
kai atveriu savo atmintį
11:24
and runpaleisti throughper everykiekvienas imagevaizdas
I have storedsaugomi up there,
222
672720
3336
ir peržiūriu visus ten sukauptus vaizdus,
11:28
and see if something clickspaspaudimai.
223
676080
1560
bandydamas juos pritaikyti.
11:30
And if it does, just addpapildyti
a fewnedaug lineslinijos of inkrašalas to connectPrisijungti --
224
678640
4376
Jei pavyksta, tik nupiešiu
kokią nors sąsają,
11:35
to preserveišsaugoti this very shorttrumpas
momentmomentas of inspirationįkvėpimas.
225
683040
2920
kuri išsaugo šią
trumpą įkvėpimo akimirką.
11:40
And the great lessonpamoka there
226
688200
2296
Tai pamoko, kad
11:42
was that the realrealus magicmagija
doesn't happenatsitikti on paperpopierius.
227
690520
3216
tikroji magija vyksta
ne ant popieriaus lapo.
11:45
It happensatsitinka in the mindprotas of the vieweržiūrovas.
228
693760
1800
Ji vyksta žiūrovo galvoje.
11:48
When your expectationslūkesčius and your knowledgežinios
clashsusidūrimas with my artisticmeninis intentionsketinimai.
229
696320
5640
Kai jūsų vaizduotė ir žinios susiduria
su tuo, ką aš noriu perteikti.
11:55
Your interactionsąveika with an imagevaizdas,
230
703960
2896
Jūsų ryšys su paveikslu,
11:58
your abilitygebėjimas to readskaityti, questionklausimas,
be botheredbaiminosi or borednuobodžiaujantis or inspiredĮkvėptas
231
706880
4296
jūsų gebėjimai skaityti, abejoti,
būti suerzintiems,
nuviltiems arba įkvėptiems to paveikslo
12:03
by an imagevaizdas
232
711200
1216
12:04
is as importantsvarbu
as my artisticmeninis contributionindėlis.
233
712440
2440
yra tiek pat svarbūs,
kiek ir menininko indėlis.
12:07
Because that's what turnspasisuka
an artisticmeninis statementpareiškimas
234
715960
4240
Tai meninę išraišką paverčia
12:13
really, into a creativekūrybingas dialoguedialogas.
235
721720
1600
kūrybiniu dialogu.
12:17
And so, your skillįgūdis at readingskaitymas imagesvaizdai
236
725040
2456
Taigi, jūsų gebėjimas skaityti vaizdus
12:19
is not only amazingnuostabus,
237
727520
1240
yra ne tik nuostabus –
12:21
it is what makesdaro my artmenas possiblegalimas.
238
729560
1840
būtent dėl jo aš galiu kurti.
12:24
And for that, I thank you very much.
239
732880
2456
Ir už tai esu labai dėkingas.
12:27
(ApplausePlojimai)
240
735360
3096
(Plojimai.)
12:30
(CheersIki)
241
738480
4600
12:36
Thank you.
242
744000
1216
Ačiū.
12:37
(ApplausePlojimai)
243
745240
3840
(Plojimai.)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Christoph Niemann - Illustrator, artist, author
With charm and incisive wit, Christoph Niemann sketches the moments of our shared experience.

Why you should listen

Christoph Niemann is the master of the deceptively simple. His work -- which often combines line drawing or brushwork with physical objects, or eschews drawing altogether in favor of LEGO -- has appeared on the covers of the New Yorker, WIRED and the New York Times Magazine and has won many awards. He has drawn live from the Venice Art Biennale and the Olympic Games in London, and he has sketched the New York City Marathon -- while running it. He created the New Yorker's first augmented reality cover as well as a hand-drawn 360-degree VR animation for the magazine's US Open issue.

Niemann is the author of many books, including the monograph Sunday Sketching, WORDS and Souvenir. With Nicholas Blechman, he published the book Conversations. With Jon Huang, he created the kids' apps Petting Zoo and Chomp. His work is subject of an episode of Abstract, a new original Netflix series.

More profile about the speaker
Christoph Niemann | Speaker | TED.com