ABOUT THE SPEAKER
Christoph Niemann - Illustrator, artist, author
With charm and incisive wit, Christoph Niemann sketches the moments of our shared experience.

Why you should listen

Christoph Niemann is the master of the deceptively simple. His work -- which often combines line drawing or brushwork with physical objects, or eschews drawing altogether in favor of LEGO -- has appeared on the covers of the New Yorker, WIRED and the New York Times Magazine and has won many awards. He has drawn live from the Venice Art Biennale and the Olympic Games in London, and he has sketched the New York City Marathon -- while running it. He created the New Yorker's first augmented reality cover as well as a hand-drawn 360-degree VR animation for the magazine's US Open issue.

Niemann is the author of many books, including the monograph Sunday Sketching, WORDS and Souvenir. With Nicholas Blechman, he published the book Conversations. With Jon Huang, he created the kids' apps Petting Zoo and Chomp. His work is subject of an episode of Abstract, a new original Netflix series.

More profile about the speaker
Christoph Niemann | Speaker | TED.com
TED2018

Christoph Niemann: You are fluent in this language (and don't even know it)

Christoph Niemann: Vorbiți fluent această limbă (și nici măcar nu știți)

Filmed:
2,685,775 views

Fără ca măcar să conștientizăm, folosim în mod fluent limbajul imaginilor, spune graficianul Christoph Niemann. Într-un discurs fascinant, plin de desene istețe și ciudate, Niemann ne conduce într-un tur vizual hazliu, arătându-ne modul în care artiștii pătrund în emoțiile și mințile noastre - totul fără a folosi cuvinte.
- Illustrator, artist, author
With charm and incisive wit, Christoph Niemann sketches the moments of our shared experience. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Sunt artist.
00:12
I'm an artistartist.
0
760
1240
00:15
BeingFiind an artistartist
is the greatestcea mai mare jobloc de munca there is.
1
3240
2640
Meseria de artist este
cea mai extraordinară din câte există.
00:18
And I really pityPăcat
eachfiecare and everyfiecare one of you
2
6760
2296
Și chiar mi-e milă de cei dintre voi
00:21
who has to spendpetrece your dayszi
discoveringdescoperirea newnou galaxiesgalaxii
3
9080
2696
care trebuie să vă petreceți zilele
descoperind galaxii noi
00:23
or savingeconomisire humanityumanitate from globalglobal warmingîncălzire.
4
11800
2656
sau salvând omenirea
de încălzirea globală.
00:26
(LaughterRâs)
5
14480
2456
(Râsete)
00:28
But beingfiind an artistartist
is alsode asemenea a dauntingdescurajantă jobloc de munca.
6
16960
2920
Dar a fi artist este
și o meserie descurajatoare.
00:32
I spendpetrece everyfiecare day,
from ninenouă to sixşase, doing this.
7
20880
3600
Îmi petrec fiecare zi,
între orele 9 și 6, făcând asta.
00:37
(LaughterRâs)
8
25200
1896
(Râsete)
00:39
I even starteda început a sidelatură careerCarieră
that consistsconstă entirelyîn întregime
9
27120
3976
Chiar am început o nouă carieră
care constă întru totul
00:43
of complainingplângându- about the difficultydificultate
of the creativecreator processproces.
10
31120
2816
în a mă plânge de cât de greu
este procesul creativ.
00:45
(LaughterRâs)
11
33960
1096
(Râsete)
00:47
But todayastăzi, I don't want to talk
about what makesmărci my life difficultdificil.
12
35080
3760
Dar azi nu doresc să vorbesc
despre ce anume îmi face viața grea.
00:51
I want to talk about what makesmărci it easyuşor.
13
39480
2616
Vreau să vorbesc despre motivul
pentru care e ușoară.
00:54
And that is you
14
42120
1496
Adică despre voi
00:55
and the factfapt that
you are fluentfluent in a languagelimba
15
43640
2656
și faptul că sunteți fluenți într-o limbă
00:58
that you're probablyprobabil not even awareconștient of.
16
46320
1858
de care probabil
nici nu sunteți conștienți.
01:01
You're fluentfluent in the languagelimba
of readingcitind imagesimagini.
17
49480
3080
Sunteți fluenți în limbajul
citirii imaginilor.
Descifrarea unei astfel de imagini
01:06
DecipheringDescifrarea an imageimagine like that
18
54720
1456
01:08
takes quitedestul de a bitpic
of an intellectualintelectual effortefort.
19
56200
2056
presupune puțin efort intelectual.
01:10
But nobodynimeni ever taughtînvățat you how this workslucrări,
20
58280
2216
Dar nimeni nu v-a învățat
cum să faceți asta,
01:12
you just know it.
21
60520
1240
pur și simplu știți.
01:15
CollegeColegiul, shoppingcumpărături, musicmuzică.
22
63280
2096
Facultate, cumpărături, muzică.
01:17
What makesmărci a languagelimba powerfulputernic
is that you can take a very complexcomplex ideaidee
23
65400
3776
Puterea limbajului constă în posibilitatea
comunicării unei idei foarte complexe
01:21
and communicatecomunica it
in a very simplesimplu, efficienteficient formformă.
24
69200
2880
sub o formă foarte simplă și eficientă.
01:25
These imagesimagini representreprezinta
exactlyexact the samela fel ideasidei.
25
73760
3200
Aceste imagini reprezintă
exact aceeași idee.
Dar când ne uităm, de exemplu,
la toca de absolvire,
01:30
But when you look, for exampleexemplu,
at the collegecolegiu hatpălărie,
26
78680
2416
01:33
you know that this doesn't representreprezinta
the accessoryaccesoriu you wearpurta on your headcap
27
81120
3416
știm că nu reprezintă
accesoriul pe care îl purtăm pe cap
01:36
when you're beingfiind handedhanded your diplomadiplomă,
28
84560
1856
atunci când primim diploma de absolvire,
01:38
but rathermai degraba the wholeîntreg ideaidee of collegecolegiu.
29
86440
1800
ci mai degrabă întreaga idee de facultate.
01:42
Now, what drawingsdesene can do
is they cannotnu poti only communicatecomunica imagesimagini,
30
90040
4136
Desenele nu doar că pot transmite imagini,
01:46
they can even evokeevoca emotionsemoții.
31
94200
2816
ci pot chiar evoca sentimente.
01:49
Let's say you get to
an unfamiliarnecunoscute placeloc and you see this.
32
97040
3296
Să spunem că mergeți
într-un loc necunoscut și vedeți asta.
01:52
You feel happinessfericire and reliefrelief.
33
100360
1576
Vă simțiți fericiți și ușurați.
01:53
(LaughterRâs)
34
101960
1776
(Râsete)
01:55
Or a slightuşor sensesens of uneaseneliniştea
or maybe downrightpur şi simplu panicpanica.
35
103760
5416
Sau simțiți cum vi se strânge ușor inima
sau poate chiar vă panicați.
02:01
(LaughterRâs)
36
109200
2536
(Râsete)
02:03
Or blissfulfericita peacepace and quietLiniște.
37
111760
3456
Sau simțiți pace și liniște.
02:07
(LaughterRâs)
38
115240
1616
(Râsete)
02:08
But visualsefecte vizuale, they're of coursecurs
more than just graphicgrafic iconsicoane.
39
116880
3440
Dar imaginile sunt, bineînțeles,
mai mult decât simboluri grafice.
02:13
You know, if I want to tell the storypoveste
of modern-dayZi moderna strugglelupta,
40
121360
3376
Vedeți, dacă vreau să vorbesc
despre chinurile zilelor moderne,
02:16
I would startstart with the armrestcotiera
betweenîntre two airplaneavion seatslocuri
41
124760
3216
aș începe cu cotiera
dintre două locuri ale unui avion
02:20
and two setsseturi of elbowsCoturi fightingluptă.
42
128000
2136
și lupta dintre două perechi de coate.
Îmi place faptul că există
o lege universală
02:22
What I love there is this universaluniversal lawlege
43
130160
2896
cum că avem 30 de secunde
pentru a ne lupta pentru acel loc
02:25
that, you know, you have
30 secondssecunde to fightluptă it out
44
133080
2416
02:27
and onceo singura data it's yoursa ta, you get to keep it
for the restodihnă of the flightzbor.
45
135520
3176
și odată ce îl obținem, îl putem păstra
pentru tot restul zborului.
02:30
(LaughterRâs)
46
138720
2096
(Râsete)
02:32
Now, commercialcomercial flightzbor
is fulldeplin of these imagesimagini.
47
140840
3896
Zborurile comerciale sunt
pline de astfel de imagini.
02:36
If I want to illustrateilustra
the ideaidee of discomfortdisconfort,
48
144760
3496
Dacă vreau să ilustrez
ideea de discomfort,
nimic mai bun
decât pernele pentru gât.
02:40
nothing better than these neckgât pillowsperne.
49
148280
1896
02:42
They're designedproiectat
to make you more comfortableconfortabil --
50
150200
3056
Sunt făcute pentru a ne face
să ne simțim comozi -
02:45
(LaughterRâs)
51
153280
1816
(Râsete)
02:47
exceptcu exceptia they don't.
52
155120
1216
doar că nu fac asta.
02:48
(LaughterRâs)
53
156360
2960
(Râsete)
02:52
So I never sleepdormi on airplanesavioane.
54
160200
1440
Așa că nu dorm niciodată în avion.
02:54
What I do occasionallydin cand in cand
is I fallcădea into a sortfel of painfuldureros comacoma.
55
162880
4096
Ceea ce mi se întâmplă uneori e
să intru într-un fel de comă dureroasă.
02:59
And when I waketrezi up from that,
56
167000
3496
Iar când mă trezesc,
03:02
I have the mostcel mai terribleteribil
tastegust in my mouthgură.
57
170520
2656
am cel mai oribil gust în gură.
03:05
It's a tastegust that's so badrău,
it cannotnu poti be describeddescris with wordscuvinte,
58
173200
3336
Este un gust atât de rău,
încât nici nu poate fi descris,
03:08
but it can be drawndesenat.
59
176560
1376
dar poate fi desenat.
03:09
(LaughterRâs)
60
177960
5936
(Râsete)
03:15
The thing is, you know, I love sleepingdormit.
61
183920
2600
Vedeți, treaba e că îmi place să dorm.
03:19
And when I sleepdormi, I really
preferprefera to do it while spooningspooning.
62
187160
3736
Iar când dorm, prefer
să o fac strâns în brațe.
03:22
I've been spooningspooning on almostaproape a propro levelnivel
for closeînchide to 20 yearsani,
63
190920
3936
Am dormit așa, la un nivel profesionist,
pentru aproape 20 de ani,
03:26
but in all this time,
I've never figuredimaginat out
64
194880
2896
dar în tot acest timp,
nu mi-am dat niciodată seama
03:29
what to do with that bottomfund armbraţ.
65
197800
1656
ce să fac cu brațul de dedesubt.
03:31
(LaughterRâs)
66
199480
2616
(Râsete)
03:34
(ApplauseAplauze)
67
202120
1936
(Aplauze)
03:36
And the only thing --
68
204080
2280
Și singurul lucru -
03:39
the only thing that makesmărci sleepingdormit
even more complicatedcomplicat
69
207640
2856
singurul lucru care face somnul
chiar mai complicat
03:42
than tryingîncercat to do it on an airplaneavion
70
210520
1696
decât somnul în avion
03:44
is when you have smallmic childrencopii.
71
212240
1560
e cazul în care ai copii mici.
03:47
They showspectacol up at your bedpat at around 4am
72
215040
2040
Apar lângă patul tău pe la 4 dimineața
03:50
with some bogusfals excusescuză of,
"I had a badrău dreamvis."
73
218040
3216
cu scuze fictive, ca „Am visat urât.”
03:53
(LaughterRâs)
74
221280
2256
(Râsete)
03:55
And then, of coursecurs you feel
sorry for them, they're your kidscopii,
75
223560
2946
Și apoi, bineînțeles, ți-e milă
de ei, sunt copiii tăi,
03:58
so you let them into your bedpat.
76
226520
1426
așa că îi lași în patul tău.
03:59
And I have to admitadmite, at the beginningînceput,
they're really cutedrăguţ and warmcald and snuglyperfect.
77
227960
3715
Trebuie să recunosc, la început sunt
foarte drăguți și afectuoși, se cuibăresc.
04:03
The minuteminut you fallcădea back asleepadormit,
they inexplicablyinexplicabil --
78
231685
3171
În momentul în care adormi la loc,
în mod inexplicabil -
04:06
(LaughterRâs)
79
234880
1656
(Râsete)
04:08
startstart rotatingrotirea.
80
236560
1256
încep să se învârtă.
04:09
(LaughterRâs)
81
237840
2576
(Râsete)
04:12
We like to call this the helicopterelicopter modemod.
82
240440
1953
Ne place să numim asta „modul elicopter”.
04:14
(LaughterRâs)
83
242417
1839
(Râsete)
04:16
Now, the deeperMai adânc something is etchedgravat
into your consciousnessconstiinta,
84
244280
5016
Cu cât mai adânc ne este întipărit ceva
în conștiință,
04:21
the fewermai putine detailsDetalii we need
to have an emotionalemoţional reactionreacţie.
85
249320
3360
cu atât avem nevoie de mai puține detalii
pentru a reacționa emoțional.
04:25
(LaughterRâs)
86
253360
2856
(Râsete)
04:28
So why does an imageimagine like this work?
87
256240
1920
De ce funcționează o astfel de imagine?
04:31
It workslucrări, because we as readerscititori
88
259000
2616
Funcționează, deoarece noi ca cititori
04:33
are incrediblyincredibil good
at fillingumplere in the blanksspaţii libere.
89
261640
2240
suntem extrem de buni
în a umple goluri.
04:37
Now, when you drawa desena,
there's this conceptconcept of negativenegativ spacespaţiu.
90
265000
4016
Când desenăm,
există conceptul de spațiu negativ.
04:41
And the ideaidee is, that insteadin schimb
of drawingdesen the actualreal objectobiect,
91
269040
2896
Ideea este că în loc să desenăm
obiectul propriu-zis,
04:43
you drawa desena the spacespaţiu around it.
92
271960
2016
desenăm spațiul ce-l înconjoară.
04:46
So the bowlsboluri in this drawingdesen are emptygol.
93
274000
2400
Bolurile din acest desen sunt goale.
04:49
But the blacknegru inkcerneală promptssolicită your braincreier
to projectproiect foodalimente into a voidnule.
94
277360
3880
Dar cerneala neagră ne face creierul
să ne imaginăm mâncare într-un spațiu gol.
04:56
What we see here is not a owlbufnita flyingzbor.
95
284200
3160
Aici nu vedem o bufniță care zboară.
05:00
What we actuallyde fapt see
is a pairpereche of AAAA batteriesbaterii
96
288113
2143
Ceea ce vedem e
o pereche de baterii de tip AA
05:02
standingpermanent on a nonsensicallipsit de sens drawingdesen,
97
290280
2176
așezate pe un desen lipsit de sens,
05:04
and I animateanima the scenescenă
by movingin miscare my deskbirou lamplampă up and down.
98
292480
3536
iar eu dau viață scenei
mișcând lampa de birou în sus și-n jos.
05:08
(LaughterRâs)
99
296040
2056
(Râsete)
05:10
The imageimagine really only existsexistă in your mindminte.
100
298120
2600
Imaginea există doar în mințile voastre.
05:13
So, how much informationinformație do we need
to triggertrăgaci suchastfel de an imageimagine?
101
301640
3120
De cât de multe informații avem nevoie
pentru a declanșa astfel de imagini?
05:18
My goalpoartă as an artistartist
is to use the smallestcel mai mic amountCantitate possibleposibil.
102
306040
4080
Țelul meu ca artist este
să folosesc câte mai puține cu putință.
05:23
I try to achieveobține a levelnivel of simplicitysimplitate
103
311120
2816
Încerc să ating un nivel de simplitate
05:25
where, if you were to take away
one more elementelement,
104
313960
2416
în care dacă am elimina încă un element,
05:28
the wholeîntreg conceptconcept would just collapsecolaps.
105
316400
2040
întregul concept nu ar mai avea sens.
05:31
And that's why my personalpersonal favoritefavorit toolinstrument
as an artistartist is abstractionabstracție.
106
319520
3640
Și de asta instrumentul meu favorit
ca artist este abstractizarea.
05:36
I've come up with this systemsistem
whichcare I call the abstract-o-meterRezumat-o-meter,
107
324520
3016
Am inventat un sistem
pe care îl numesc „abstractometrul”
05:39
and this is how it workslucrări.
108
327560
1336
și iată cum funcționează.
05:40
So you take a symbolsimbol, any symbolsimbol,
for exampleexemplu the heartinimă and the arrowsăgeată,
109
328920
3896
Luăm un simbol, orice simbol,
de exemplu inima pătrunsă de o săgeată,
05:44
whichcare mostcel mai of us would readcitit
as the symbolsimbol for love,
110
332840
2816
pe care mulți dintre noi o considerăm
un simbol al iubirii,
05:47
and I'm an artistartist, so I can drawa desena this
111
335680
1816
iar eu sunt artist, așa că o pot desena
05:49
in any givendat degreegrad
of realismrealism or abstractionabstracție.
112
337520
2960
folosind orice grad de
realism sau abstractizare.
05:53
Now, if I go too realisticrealist on it,
it just grossesGroβes everybodytoata lumea out.
113
341320
4376
Dacă sunt prea realist,
inima provoacă greață tuturor.
05:57
(LaughterRâs)
114
345720
2016
(Râsete)
05:59
If I go too fardeparte on the other sidelatură
and do very abstractabstract,
115
347760
3936
Dacă merg prea departe în cealaltă parte
și o fac foarte abstractă,
06:03
nobodynimeni has any ideaidee
what they're looking at.
116
351720
2256
nimeni nu are habar
la ce se uită.
06:06
So I have to find
the perfectperfect placeloc on that scalescară,
117
354000
2376
Așa că trebuie să găsesc
locul perfect pe axă,
06:08
in this casecaz it's somewhereundeva in the middlemijloc.
118
356400
2040
în acest caz undeva la mijloc.
06:11
Now, onceo singura data we have reducedredus an imageimagine
to a more simplesimplu formformă,
119
359320
3520
Odată ce am redus o imagine
la o formă mai simplă,
06:16
all sortsfelul of newnou connectionsconexiuni
becomedeveni possibleposibil.
120
364080
2120
tot felul de conexiuni
devin posibile.
06:20
And that allowspermite for totallyintru totul
newnou anglesunghiurile in storytellingpovestiri.
121
368760
3776
Iar asta îmi oferă perspective
cu totul noi când spun o poveste.
06:24
(LaughterRâs)
122
372560
3376
(Râsete)
Astfel, ceea ce îmi place să fac e
06:27
And so, what I like to do is,
123
375960
1456
06:29
I like to take imagesimagini from really remotela distanta
culturalcultural areaszone and bringaduce them togetherîmpreună.
124
377440
4200
să iau imagini din zone culturale
îndepărtate și să le pun laolaltă.
06:36
Now, with more daringBravul referencesreferințe --
125
384000
2376
Acum, cu trimiteri mai îndrăznețe -
06:38
(LaughterRâs)
126
386400
2656
(Râsete)
06:41
I can have more fundistracţie.
127
389080
1720
mă pot distra mai mult.
Bineînțeles, știu că până la urmă
lucrurile devin atât de neclare
06:43
But of coursecurs, I know that eventuallyîn cele din urmă
things becomedeveni so obscureobscur
128
391560
2976
06:46
that I startstart losingpierzând some of you.
129
394560
1896
încât încep să-i pierd pe unii dintre voi.
06:48
So as a designerproiectant, it's absolutelyabsolut keycheie
to have a good understandingînţelegere
130
396480
4616
Deci, ca designer, este absolut necesar
să poți înțelege corect
06:53
of the visualvizual and culturalcultural
vocabularyvocabular of your audiencepublic.
131
401120
3320
vocabularul vizual și cultural
al audienței tale.
06:58
With this imageimagine here,
a commentcometariu on the OlympicsJocurile Olimpice in AthensAtena,
132
406000
5256
Cu această imagine, un comentariu
despre Jocurile Olimpice de la Atena,
07:03
I assumedpresupune that the readercititor
of the "NewNoi YorkerYorker"
133
411280
2096
am presupus că cititorul
ziarului „New Yorker”
07:05
would have some rudimentaryrudimentare
ideaidee of GreekGreacă artartă.
134
413400
2936
ar avea niște cunoștințe vagi
despre arta greacă.
07:08
If you don't, the imageimagine doesn't work.
135
416360
1840
Dacă nu, imaginea nu-și atinge scopul.
Dar dacă da, s-ar putea
să apreciați chiar și micile detalii,
07:10
But if you do, you mightar putea
even appreciatea aprecia the smallmic detaildetaliu,
136
418880
2736
07:13
like the beer-canbere-poate patternmodel here
on the bottomfund of the vasevază.
137
421640
2856
precum acest model format din cutii
de bere de pe fundul vazei.
07:16
(LaughterRâs)
138
424520
1680
(Râsete)
07:19
A recurringrecurente discussiondiscuţie I have
with magazinerevistă editorseditori,
139
427600
4136
O discuție pe care o am adesea
cu editorii revistelor,
07:23
who are usuallyde obicei wordcuvânt people,
140
431760
1976
care de obicei sunt oameni de cuvânt,
07:25
is that theiral lor audiencepublic, you,
141
433760
2600
este că publicul lor, voi,
07:29
are much better at makingluare
radicalradical leapssalturi with imagesimagini
142
437320
3576
se descurcă mult mai bine la a face
pași uriași cu ajutorul imaginilor
07:32
than they're beingfiind givendat creditcredit for.
143
440920
1720
decât cred ei de fapt.
07:35
And the only thing I find frustratingfrustrant
is that they oftende multe ori seempărea to pushApăsaţi me
144
443240
4296
Și singurul lucru frustrant
este că par să mă preseze mereu
07:39
towardscătre a smallmic seta stabilit
of really tiredobosit visualvizual clichcliseeleés
145
447560
3576
să folosesc un grup mic
de clișee vizuale obositoare
07:43
that are consideredluate în considerare safesigur.
146
451160
1616
care sunt considerate sigure.
07:44
You know, it's the businessmanom de afaceri
climbingalpinism up a ladderscară,
147
452800
2976
Știți, omul de afaceri
care urcă o scară,
apoi scara se mișcă, se transformă
într-un grafic al pieței bursiere,
07:47
and then the ladderscară movesmișcări,
morphsmorphs into a stockstoc marketpiaţă graphgrafic,
148
455800
3096
07:50
and anything with dollardolar signssemne;
that's always good.
149
458920
2416
și tot ce are simbolul dolarului;
asta merge mereu.
07:53
(LaughterRâs)
150
461360
1616
(Râsete)
07:55
If there are editorialeditorial decisiondecizie makersfactorii de decizie
here in the audiencepublic,
151
463000
3816
Dacă există în public oameni responsabili
de luarea deciziilor editoriale,
07:58
I want to give you a piecebucată of advicesfat.
152
466840
1776
aș vrea să le dau un sfat.
08:00
EveryFiecare time a drawingdesen
like this is publishedpublicat,
153
468640
2896
De fiecare dată când este publicat
un astfel de desen,
08:03
a babybebelus pandapricop will diea muri.
154
471560
1856
un pui de urs panda moare.
08:05
(LaughterRâs)
155
473440
1096
(Râsete)
08:06
LiterallyLiteralmente.
156
474560
1216
Pe bune.
08:07
(LaughterRâs)
157
475800
1336
(Râsete)
08:09
(ApplauseAplauze)
158
477160
4576
(Aplauze)
08:13
When is a visualvizual clichcliseeleé good or badrău?
159
481760
3296
Când este bun sau rău un clișeu vizual?
08:17
It's a fine linelinia.
160
485080
1816
Există o limită fină.
08:18
And it really dependsdepinde on the storypoveste.
161
486920
2296
Și chiar depinde de subiect.
08:21
In 2011, duringpe parcursul the earthquakecutremur
and the tsunamitsunami in JapanJaponia,
162
489240
3736
În anul 2011, în timpul cutremurului
și tsunamiului din Japonia,
08:25
I was thinkinggândire of a coveracoperi.
163
493000
2176
mă gândeam la o imagine de copertă.
08:27
And I wenta mers throughprin the classicclasic symbolssimboluri:
164
495200
2456
Și am parcurs simbolurile clasice:
08:29
the JapaneseJaponeză flagPavilion,
165
497680
1296
steagul japonez,
08:31
"The Great WaveVal" by HokusaiHokusai,
one of the greatestcea mai mare drawingsdesene ever.
166
499000
3360
„Marele val” de Hokusai,
una dintre cele mai extraordinare imagini.
08:35
And then the storypoveste changedschimbat
167
503520
2616
Iar apoi povestea s-a schimbat
08:38
when the situationsituatie at the powerputere plantplantă
in FukushimaFukushima got out of handmână.
168
506160
3160
când situația de la centrala electrică
din Fukushima a scăpat de sub control.
08:42
And I remembertine minte these TVTV imagesimagini
of the workersmuncitorii in hazmatHazmat suitsti se potriveste,
169
510200
4616
Îmi amintesc imaginile cu muncitorii
îmbrăcați în costume de protecție,
08:46
just walkingmers throughprin the siteteren,
170
514840
1456
plimbându-se la fața locului,
08:48
and what strucklovit me
was how quietLiniște and serenecer senin it was.
171
516320
3656
și ce m-a șocat a fost
liniștea și calmul de acolo.
08:52
And so I wanted to createcrea an imageimagine
of a silenttăcut catastrophecatastrofă.
172
520000
3400
Așa că am vrut să creez o imagine
tăcută a unei catastrofe.
08:56
And that's the imageimagine I camea venit up with.
173
524200
1720
Aceasta e imaginea la care m-am gândit.
08:59
(ApplauseAplauze)
174
527120
1616
(Aplauze)
09:00
Thank you.
175
528760
1216
Mulțumesc.
09:02
(ApplauseAplauze)
176
530000
2640
(Aplauze)
09:05
What I want to do is createcrea
an ahaAha momentmoment, for you, for the readercititor.
177
533280
4320
Ceea ce vreau să fac e să creez un moment
„aha” pentru voi, pentru cititori.
09:10
And unfortunatelydin pacate, that does not mean
178
538200
1816
Și, din păcate, asta nu înseamnă
09:12
that I have an ahaAha momentmoment
when I createcrea these imagesimagini.
179
540040
2520
că am un moment „aha”
când creez aceste imagini.
09:15
I never sitsta at my deskbirou
180
543520
1256
Nu stau niciodată la birou
09:16
with the proverbialproverbiala lightușoară bulbbec
going off in my headcap.
181
544800
2960
cu așa-zisul bec
stingându-se în capul meu.
09:21
What it takes is actuallyde fapt a very slowîncet,
182
549200
2816
Este nevoie de fapt
de un proces foarte încet,
09:24
unsexyunsexy processproces of minimalminim designproiecta decisionsdeciziile
183
552040
3416
și nu foarte atrăgător,
de decizii minore de design
09:27
that then, when I'm luckynorocos,
leadconduce to a good ideaidee.
184
555480
2320
care apoi, când sunt norocos,
duc la o idee bună.
09:31
So one day, I'm on a traintren,
and I'm tryingîncercat to decodeDecodare
185
559960
2656
Într-o zi, mă aflam în tren
încercând să descifrez
09:34
the graphicgrafic rulesnorme for dropspicături on a windowfereastră.
186
562640
2200
regulile grafice pentru picăturile
de pe geam.
Într-un final am realizat:
09:37
And eventuallyîn cele din urmă I realizerealiza,
187
565520
1256
09:38
"Oh, it's the backgroundfundal
blurryîn ceață upside-downcu susul în jos,
188
566800
3496
„Oh, este fundalul încețoșat
întors cu susul în jos,
09:42
containedconținea in a sharpascuțit imageimagine."
189
570320
1376
introdus într-o imagine clară.”
09:43
And I thought, wowWow, that's really coolmisto,
190
571720
1876
Și m-am gândit: Uau, asta e grozav
09:45
and I have absolutelyabsolut no ideaidee
what to do with that.
191
573610
2376
și nu am avut habar
ce să fac cu ideea asta.
09:48
A while latermai tarziu, I'm back in NewNoi YorkYork,
192
576016
2160
Mai târziu, mă întorsesem în New York,
09:50
and I drawa desena this imageimagine of beingfiind stuckblocat
on the BrooklynBrooklyn bridgepod in a traffictrafic jamgem.
193
578200
4360
și am desenat această imagine în timp ce
eram blocat în trafic pe podul Brooklyn.
09:55
It's really annoyingenervant,
but alsode asemenea kinddrăguț of poeticpoetică.
194
583240
2360
Este foarte enervant,
dar și oarecum poetic.
09:58
And only latermai tarziu I realizedrealizat,
195
586960
1256
Mai târziu am realizat
10:00
I can take bothambii of these ideasidei
and put them togetherîmpreună in this ideaidee.
196
588240
3280
că pot lua aceste două idei
și să le combin în această idee.
10:04
And what I want to do
is not showspectacol a realisticrealist scenescenă.
197
592760
3120
Și ceea ce vreau să fac
e să nu vă arăt o scenă realistă.
10:09
But, maybe like poetrypoezie,
198
597160
2576
Dar, poate la fel ca poezia,
10:11
make you awareconștient that you
alreadydeja had this imageimagine with you,
199
599760
3456
să vă fac să conștientizați
că aveați deja această imagine în minte,
10:15
but only now I've uneartheddezgropat it
200
603240
1856
dar abia acum am scos-o eu la iveală
10:17
and madefăcut you realizerealiza that you
were carryingpurtător it with you all alongde-a lungul.
201
605120
3600
și v-am făcut să vă dați seama
că ați purtat-o cu voi mereu.
10:21
But like poetrypoezie,
this is a very delicatedelicat processproces
202
609760
3336
Dar, ca poezia,
acesta este un proces foarte sensibil
10:25
that is neithernici efficienteficient
nornici scalablescalabil, I think.
203
613120
4360
care nu este nici eficient,
nici măsurabil, cred eu.
10:30
And maybe the mostcel mai
importantimportant skillabilitate for an artistartist
204
618720
3536
Și poate cea mai importantă
aptitudine a unui artist
10:34
is really empathyempatie.
205
622280
1200
este, de fapt, empatia.
10:36
You need craftambarcațiune and you need --
206
624640
3056
Ai nevoie de pricepere și...
10:39
(LaughterRâs)
207
627720
1536
(Râsete)
10:41
you need creativitycreativitate --
208
629280
1256
de creativitate -
10:42
(LaughterRâs)
209
630560
1536
(Râsete)
10:44
thank you --
210
632120
1216
mulțumesc -
10:45
to come up with an imageimagine like that.
211
633360
2136
pentru a născoci o asemenea imagine.
10:47
But then you need to stepEtapa back
212
635520
2256
Dar apoi trebuie să faci un pas în spate
10:49
and look at what you've doneTerminat
from the perspectiveperspectivă of the readercititor.
213
637800
3120
și să privești ceea ce ai creat
din perspectiva cititorului.
10:53
I've triedîncercat to becomedeveni a better artistartist
by becomingdevenire a better observerobservator of imagesimagini.
214
641920
4640
Am încercat să devin un artist mai bun
ascuţindu-mi spiritul de observare
a imaginilor.
10:59
And for that, I starteda început
an exerciseexercițiu for myselfeu insumi
215
647280
2336
Iar pentru asta, am început
să fac un exercițiu
11:01
whichcare I call SundayDuminica sketchingschiţă,
216
649640
2216
pe care îl numesc „schița de duminică”,
11:03
whichcare meanta însemnat, on a SundayDuminica, I would take
a randomîntâmplător objectobiect I foundgăsite around the housecasă
217
651880
5096
adică duminica aleg
un obiect la întâmplare de prin casă
11:09
and try to see if that objectobiect
could triggertrăgaci an ideaidee
218
657000
4416
și încerc să-mi dau seama dacă
acel obiect ar putea da naștere unei idei
11:13
that had nothing to do
with the originaloriginal purposescop of that itemarticol.
219
661440
2920
care să nu aibă nicio legătură
cu scopul inițial al acelui obiect.
11:17
And it usuallyde obicei just meansmijloace
I'm blankgol for a long while.
220
665160
3000
Asta înseamnă de obicei că mult timp
nu-mi vine nicio idee.
11:21
And the only tricktruc that eventuallyîn cele din urmă workslucrări
is if I opendeschis my mindminte
221
669160
3536
Și singura șmecherie care funcționează
este să-mi deschid mintea
11:24
and runalerga throughprin everyfiecare imageimagine
I have storedstocate up there,
222
672720
3336
și să rulez fiecare imagine
pe care o am în minte
11:28
and see if something clicksclicuri.
223
676080
1560
și să văd dacă ceva se potrivește.
11:30
And if it does, just addadăuga
a fewpuțini lineslinii of inkcerneală to connectconectați --
224
678640
4376
Și, dacă funcționează, doar adaug
câteva linii și cerneală pentru a le uni -
11:35
to preserveconserva this very shortmic de statura
momentmoment of inspirationinspirație.
225
683040
2920
pentru a conserva acest moment
foarte scurt de inspirație.
11:40
And the great lessonlecţie there
226
688200
2296
Iar lecția importantă
11:42
was that the realreal magicmagie
doesn't happenîntâmpla on paperhârtie.
227
690520
3216
a fost că magia nu are loc pe hârtie.
11:45
It happensse întâmplă in the mindminte of the viewertelespectator.
228
693760
1800
Are loc în mintea celor care privesc.
11:48
When your expectationsaşteptările and your knowledgecunoştinţe
clashciocnire with my artisticartistic intentionsintenţiile.
229
696320
5640
Când așteptările și cunoștințele voastre
se ciocnesc cu intențiile mele artistice.
Interacțiunea voastră cu o imagine,
abilitatea voastră de a citi,
11:55
Your interactioninteracţiune with an imageimagine,
230
703960
2896
11:58
your abilityabilitate to readcitit, questionîntrebare,
be botheredderanjat or boredplictisit or inspiredinspirat
231
706880
4296
de a vă îndoi, de a fi deranjați,
plictisiți sau inspirați
12:03
by an imageimagine
232
711200
1216
de o imagine
12:04
is as importantimportant
as my artisticartistic contributioncontribuţie.
233
712440
2440
e la fel de importantă
precum contribuția mea artistică.
12:07
Because that's what turnstransformă
an artisticartistic statementafirmație
234
715960
4240
Deoarece asta transformă
o afirmație artistică
12:13
really, into a creativecreator dialoguedialog.
235
721720
1600
într-un dialog creativ.
12:17
And so, your skillabilitate at readingcitind imagesimagini
236
725040
2456
Astfel, abilitatea voastră
de a citi imagini
12:19
is not only amazinguimitor,
237
727520
1240
nu este doar senzațională,
12:21
it is what makesmărci my artartă possibleposibil.
238
729560
1840
ci este ceea ce face arta mea posibilă.
12:24
And for that, I thank you very much.
239
732880
2456
Iar pentru asta, vă mulțumesc foarte mult.
12:27
(ApplauseAplauze)
240
735360
3096
(Aplauze)
12:30
(CheersNoroc)
241
738480
4600
(Ovații)
12:36
Thank you.
242
744000
1216
Mulțumesc.
12:37
(ApplauseAplauze)
243
745240
3840
(Aplauze)
Translated by Ioana Nistor
Reviewed by Bianca Ioanidia Mirea

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Christoph Niemann - Illustrator, artist, author
With charm and incisive wit, Christoph Niemann sketches the moments of our shared experience.

Why you should listen

Christoph Niemann is the master of the deceptively simple. His work -- which often combines line drawing or brushwork with physical objects, or eschews drawing altogether in favor of LEGO -- has appeared on the covers of the New Yorker, WIRED and the New York Times Magazine and has won many awards. He has drawn live from the Venice Art Biennale and the Olympic Games in London, and he has sketched the New York City Marathon -- while running it. He created the New Yorker's first augmented reality cover as well as a hand-drawn 360-degree VR animation for the magazine's US Open issue.

Niemann is the author of many books, including the monograph Sunday Sketching, WORDS and Souvenir. With Nicholas Blechman, he published the book Conversations. With Jon Huang, he created the kids' apps Petting Zoo and Chomp. His work is subject of an episode of Abstract, a new original Netflix series.

More profile about the speaker
Christoph Niemann | Speaker | TED.com