ABOUT THE SPEAKER
Christoph Niemann - Illustrator, artist, author
With charm and incisive wit, Christoph Niemann sketches the moments of our shared experience.

Why you should listen

Christoph Niemann is the master of the deceptively simple. His work -- which often combines line drawing or brushwork with physical objects, or eschews drawing altogether in favor of LEGO -- has appeared on the covers of the New Yorker, WIRED and the New York Times Magazine and has won many awards. He has drawn live from the Venice Art Biennale and the Olympic Games in London, and he has sketched the New York City Marathon -- while running it. He created the New Yorker's first augmented reality cover as well as a hand-drawn 360-degree VR animation for the magazine's US Open issue.

Niemann is the author of many books, including the monograph Sunday Sketching, WORDS and Souvenir. With Nicholas Blechman, he published the book Conversations. With Jon Huang, he created the kids' apps Petting Zoo and Chomp. His work is subject of an episode of Abstract, a new original Netflix series.

More profile about the speaker
Christoph Niemann | Speaker | TED.com
TED2018

Christoph Niemann: You are fluent in this language (and don't even know it)

Christoph Niemann: Jesteście biegli w tym języku (nawet o tym nie wiedząc)

Filmed:
2,685,775 views

Jesteśmy biegli w języku obrazów, o czym nawet nie wiemy, jak twierdzi ilustrator Christoph Neimann. Ta urocza prelekcja przepełniona jest żartobliwymi i cudacznymi obrazkami. Niemann zabiera nas w wesołą, wizualną podróż, która pokazuje, jak artyści przemawiają do naszych emocji i umysłów, i to bez słów.
- Illustrator, artist, author
With charm and incisive wit, Christoph Niemann sketches the moments of our shared experience. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I'm an artistartysta.
0
760
1240
Jestem artystą.
00:15
BeingJest an artistartysta
is the greatestnajwiększy jobpraca there is.
1
3240
2640
Bycie artystą jest najwspanialszą pracą.
00:18
And I really pityszkoda
eachkażdy and everykażdy one of you
2
6760
2296
Naprawdę współczuję wszystkim,
którzy na co dzień
odkrywają nowe galaktyki
00:21
who has to spendwydać your daysdni
discoveringodkrywanie newNowy galaxiesgalaktyki
3
9080
2696
czy próbują ocalić ludzkość
od globalnego ocieplenia.
00:23
or savingoszczędność humanityludzkość from globalświatowy warmingogrzewanie.
4
11800
2656
00:26
(LaughterŚmiech)
5
14480
2456
(Śmiech)
00:28
But beingistota an artistartysta
is alsorównież a dauntingzniechęcające jobpraca.
6
16960
2920
Bycie artystą jest też zniechęcające.
00:32
I spendwydać everykażdy day,
from ninedziewięć to sixsześć, doing this.
7
20880
3600
Spędzam każdy dzień,
od 9 do 18, robiąc to.
00:37
(LaughterŚmiech)
8
25200
1896
(Śmiech)
00:39
I even startedRozpoczęty a sidebok careerkariera
that consistsskłada się entirelycałkowicie
9
27120
3976
Nawet miałem na boku inny zawód
polegający na narzekaniu na trudności
związane z procesem twórczym.
00:43
of complainingnarzekać about the difficultytrudność
of the creativetwórczy processproces.
10
31120
2816
00:45
(LaughterŚmiech)
11
33960
1096
(Śmiech)
00:47
But todaydzisiaj, I don't want to talk
about what makesczyni my life difficulttrudny.
12
35080
3760
Nie zamierzam opowiadać o tym,
co utrudnia moje życie.
00:51
I want to talk about what makesczyni it easyłatwo.
13
39480
2616
Chcę opowiedzieć o tym, co je ułatwia.
00:54
And that is you
14
42120
1496
To wy i wasza biegłość w języku,
00:55
and the factfakt that
you are fluentbiegle in a languagejęzyk
15
43640
2656
00:58
that you're probablyprawdopodobnie not even awareświadomy of.
16
46320
1858
którego nie jesteście nawet świadomi.
01:01
You're fluentbiegle in the languagejęzyk
of readingczytanie imagesobrazy.
17
49480
3080
Jesteście biegli
w języku czytania obrazów.
01:06
DecipheringRozszyfrowanie an imageobraz like that
18
54720
1456
Rozszyfrowanie takiego obrazka
01:08
takes quitecałkiem a bitkawałek
of an intellectualintelektualny effortwysiłek.
19
56200
2056
wiąże się z wyzwaniem intelektualnym.
01:10
But nobodynikt ever taughtnauczony you how this worksPrace,
20
58280
2216
Nikt nie uczy, jak to się robi,
01:12
you just know it.
21
60520
1240
to się po prostu wie.
01:15
CollegeKolegium, shoppingzakupy, musicmuzyka.
22
63280
2096
Uniwersytet, zakupy, muzyka.
01:17
What makesczyni a languagejęzyk powerfulpotężny
is that you can take a very complexzłożony ideapomysł
23
65400
3776
Język jest potężny dzięki temu,
że można wyrazić skomplikowaną ideę
01:21
and communicatekomunikować się it
in a very simpleprosty, efficientwydajny formformularz.
24
69200
2880
za pomocą prostego obrazu.
01:25
These imagesobrazy representprzedstawiać
exactlydokładnie the samepodobnie ideaspomysły.
25
73760
3200
Te obrazki ukazują
dokładnie te same pojęcia.
01:30
But when you look, for exampleprzykład,
at the collegeSzkoła Wyższa hatkapelusz,
26
78680
2416
Gdy spojrzy się na biret,
wiadomo, że nie oznacza nakrycia głowy
01:33
you know that this doesn't representprzedstawiać
the accessoryAkcesoria you wearmieć na sobie on your headgłowa
27
81120
3416
podczas ceremonii wręczenia dyplomów,
01:36
when you're beingistota handedprzekazany your diplomadyplom,
28
84560
1856
tylko ideę uniwersytetu.
01:38
but ratherraczej the wholecały ideapomysł of collegeSzkoła Wyższa.
29
86440
1800
01:42
Now, what drawingsrysunki can do
is they cannotnie może only communicatekomunikować się imagesobrazy,
30
90040
4136
Rysunki nie tylko ukazują obrazy,
01:46
they can even evokeprzywołać emotionsemocje.
31
94200
2816
ale wywołują też emocje.
01:49
Let's say you get to
an unfamiliarnieznane placemiejsce and you see this.
32
97040
3296
Powiedzmy, że jest się
w nieznanym miejscu i widzi się to.
01:52
You feel happinessszczęście and reliefulga.
33
100360
1576
Od razu czuć radość i ulgę.
01:53
(LaughterŚmiech)
34
101960
1776
(Śmiech)
01:55
Or a slightniewielki sensesens of uneaseniepokój
or maybe downrightwręcz panicpaniki.
35
103760
5416
Może lekki niepokój lub panikę.
02:01
(LaughterŚmiech)
36
109200
2536
(Śmiech)
02:03
Or blissfulbłogi peacepokój and quietcichy.
37
111760
3456
A może błogą ciszę i spokój.
02:07
(LaughterŚmiech)
38
115240
1616
(Śmiech)
02:08
But visualsefekty wizualne, they're of coursekurs
more than just graphicgrafiki iconsikony.
39
116880
3440
Obrazki to o wiele więcej
niż graficzne ikony.
02:13
You know, if I want to tell the storyfabuła
of modern-daynowoczesny dzień struggleborykać się,
40
121360
3376
Jeśli chciałbym opowiedzieć
o współczesnych problemach,
02:16
I would startpoczątek with the armrestpodłokietnik
betweenpomiędzy two airplanesamolot seatssiedzenia
41
124760
3216
to narysowałbym podłokietnik w samolocie
02:20
and two setszestawy of elbowsłokcie fightingwalczący.
42
128000
2136
i walczące ze sobą łokcie.
02:22
What I love there is this universaluniwersalny lawprawo
43
130160
2896
Uwielbiam to uniwersalne prawo,
02:25
that, you know, you have
30 secondstowary drugiej jakości to fightwalka it out
44
133080
2416
30 sekund do wywalczenia podłokietnika,
a kiedy się go wywalczy, to ma się
na niego wyłączność do końca lotu.
02:27
and oncepewnego razu it's yoursTwój, you get to keep it
for the restodpoczynek of the flightlot.
45
135520
3176
02:30
(LaughterŚmiech)
46
138720
2096
(Śmiech)
02:32
Now, commercialReklama w telewizji flightlot
is fullpełny of these imagesobrazy.
47
140840
3896
W lotach komercyjnych to codzienność.
02:36
If I want to illustratezilustrować
the ideapomysł of discomfortdyskomfort,
48
144760
3496
Jeśli chcę ukazać dyskomfort,
02:40
nothing better than these neckszyja pillowspoduszki.
49
148280
1896
najlepsze będą podróżne poduszki.
02:42
They're designedzaprojektowany
to make you more comfortablewygodny --
50
150200
3056
Zaprojektowano je dla wygody,
02:45
(LaughterŚmiech)
51
153280
1816
(Śmiech)
02:47
exceptz wyjątkiem they don't.
52
155120
1216
a one wcale jej nie dają.
02:48
(LaughterŚmiech)
53
156360
2960
(Śmiech)
02:52
So I never sleepsen on airplanessamoloty.
54
160200
1440
Nigdy nie śpię w samolocie.
02:54
What I do occasionallysporadycznie
is I fallspadek into a sortsortować of painfulbolesny comaComa.
55
162880
4096
Czasem wpadam w bolesną śpiączkę,
02:59
And when I wakebudzić up from that,
56
167000
3496
a gdy się z niej budzę,
03:02
I have the mostwiększość terriblestraszny
tastesmak in my mouthusta.
57
170520
2656
mam ten paskudny posmak w ustach.
03:05
It's a tastesmak that's so badzły,
it cannotnie może be describedopisane with wordssłowa,
58
173200
3336
Jest tak straszny, że trudno go opisać,
03:08
but it can be drawnpociągnięty.
59
176560
1376
ale można narysować.
03:09
(LaughterŚmiech)
60
177960
5936
(Śmiech)
03:15
The thing is, you know, I love sleepingspanie.
61
183920
2600
Uwielbiam spać.
03:19
And when I sleepsen, I really
preferwoleć to do it while spooningSpooning.
62
187160
3736
Najbardziej lubię na łyżeczkę.
03:22
I've been spooningSpooning on almostprawie a prozawodowiec levelpoziom
for closeblisko to 20 yearslat,
63
190920
3936
Sypiam tak już prawie 20 lat,
03:26
but in all this time,
I've never figuredwzorzysty out
64
194880
2896
ale nigdy nie wymyśliłem,
03:29
what to do with that bottomDolny armramię.
65
197800
1656
co zrobić z dolną ręką.
03:31
(LaughterŚmiech)
66
199480
2616
(Śmiech)
03:34
(ApplauseAplauz)
67
202120
1936
(Brawa)
03:36
And the only thing --
68
204080
2280
Kolejną sprawą,
03:39
the only thing that makesczyni sleepingspanie
even more complicatedskomplikowane
69
207640
2856
która utrudnia spanie
03:42
than tryingpróbować to do it on an airplanesamolot
70
210520
1696
bardziej niż podróż samolotem,
03:44
is when you have smallmały childrendzieci.
71
212240
1560
są małe dzieci.
03:47
They showpokazać up at your bedłóżko at around 4am
72
215040
2040
Zjawiają się przy łóżku
około czwartej rano
03:50
with some bogusfałszywe excusepretekst of,
"I had a badzły dreamśnić."
73
218040
3216
ze zmyśloną wymówką typu:
"Miałem zły sen".
03:53
(LaughterŚmiech)
74
221280
2256
(Śmiech)
03:55
And then, of coursekurs you feel
sorry for them, they're your kidsdzieciaki,
75
223560
2946
Oczywiście współczujemy im,
bo to nasze dzieci,
i pozwalamy spać z nami.
03:58
so you let them into your bedłóżko.
76
226520
1426
Na początku są urocze,
cieplutkie i milutkie.
03:59
And I have to admitprzyznać, at the beginningpoczątek,
they're really cuteładny and warmciepły and snuglyciasno.
77
227960
3715
04:03
The minutechwila you fallspadek back asleepwe śnie,
they inexplicablyniewytłumaczalny sposób --
78
231685
3171
Kiedy się zaśnie, one jakimś cudem
04:06
(LaughterŚmiech)
79
234880
1656
(Śmiech)
04:08
startpoczątek rotatingobrotowe.
80
236560
1256
zaczynają rotować.
04:09
(LaughterŚmiech)
81
237840
2576
(Śmiech)
04:12
We like to call this the helicopterśmigłowiec modetryb.
82
240440
1953
Nazywam to trybem helikoptera.
04:14
(LaughterŚmiech)
83
242417
1839
(Śmiech)
04:16
Now, the deepergłębiej something is etchedwyryte
into your consciousnessświadomość,
84
244280
5016
Im głębiej mamy coś
utrwalone w podświadomości,
04:21
the fewermniej detailsdetale we need
to have an emotionalemocjonalny reactionreakcja.
85
249320
3360
tym łatwiej wywołać reakcję emocjonalną.
04:25
(LaughterŚmiech)
86
253360
2856
(Śmiech)
04:28
So why does an imageobraz like this work?
87
256240
1920
Dlaczego taki obrazek odnosi skutek?
04:31
It worksPrace, because we as readersczytelnicy
88
259000
2616
Jako czytelnicy
04:33
are incrediblyniewiarygodnie good
at fillingNadzienie in the blanksBlanki.
89
261640
2240
umiemy wypełniać luki.
04:37
Now, when you drawrysować,
there's this conceptpojęcie of negativenegatywny spaceprzestrzeń.
90
265000
4016
W rysunku istnieje koncepcja
przestrzeni negatywnej.
04:41
And the ideapomysł is, that insteadzamiast
of drawingrysunek the actualrzeczywisty objectobiekt,
91
269040
2896
Nie polega na rysowaniu prawdziwej rzeczy,
04:43
you drawrysować the spaceprzestrzeń around it.
92
271960
2016
ale przestrzeni wokół niej.
04:46
So the bowlskręgle in this drawingrysunek are emptypusty.
93
274000
2400
Miski na tym obrazku są puste.
04:49
But the blackczarny inkatrament promptsmonity your brainmózg
to projectprojekt foodjedzenie into a voidvoid.
94
277360
3880
Czarny kolor podpowiada mózgowi,
żeby wypełnić pustą przestrzeń jedzeniem.
04:56
What we see here is not a owlSowa flyinglatający.
95
284200
3160
Na tym obrazku nie ma latającej sowy.
05:00
What we actuallytak właściwie see
is a pairpara of AAAA batteriesbaterie
96
288113
2143
Tak naprawdę to baterie AA
05:02
standingna stojąco on a nonsensicalbezsensowne drawingrysunek,
97
290280
2176
stojące na bezsensownym obrazku,
05:04
and I animateProgram Animate the scenescena
by movingw ruchu my deskbiurko lamplampa up and down.
98
292480
3536
który ożywiam, ruszając lampką góra-dół.
05:08
(LaughterŚmiech)
99
296040
2056
(Śmiech)
05:10
The imageobraz really only existsistnieje in your mindumysł.
100
298120
2600
Taka projekcja to jedynie wytwór umysłu.
05:13
So, how much informationInformacja do we need
to triggercyngiel suchtaki an imageobraz?
101
301640
3120
Ile informacji potrzeba,
żeby wywołać skojarzenie?
05:18
My goalcel as an artistartysta
is to use the smallestnajmniejsze amountilość possiblemożliwy.
102
306040
4080
Moim celem jest użycie ich jak najmniej.
05:23
I try to achieveosiągać a levelpoziom of simplicityprostota
103
311120
2816
Staram się osiągnąć taki poziom prostoty,
05:25
where, if you were to take away
one more elementelement,
104
313960
2416
że jak zabierze się jeden element,
05:28
the wholecały conceptpojęcie would just collapsezawalić się.
105
316400
2040
to cała reszta nie będzie miała sensu.
05:31
And that's why my personalosobisty favoriteulubiony toolnarzędzie
as an artistartysta is abstractionabstrakcja.
106
319520
3640
Moim ulubionym narzędziem jest abstrakcja.
05:36
I've come up with this systemsystem
whichktóry I call the abstract-o-meterstreszczenie-o-metr,
107
324520
3016
Wymyśliłem abstraktomierz.
05:39
and this is how it worksPrace.
108
327560
1336
Oto jak działa.
05:40
So you take a symbolsymbol, any symbolsymbol,
for exampleprzykład the heartserce and the arrowstrzałka,
109
328920
3896
Weźmy jakiś symbol,
przykładowo serce i strzałę.
05:44
whichktóry mostwiększość of us would readczytać
as the symbolsymbol for love,
110
332840
2816
Większość odczyta go jako symbol miłości,
05:47
and I'm an artistartysta, so I can drawrysować this
111
335680
1816
ale jako artysta mogę go narysować
05:49
in any givendany degreestopień
of realismrealizm or abstractionabstrakcja.
112
337520
2960
w dowolnym stopniu
realizmu czy abstrakcji.
05:53
Now, if I go too realisticrealistyczne on it,
it just grossesGrosses everybodywszyscy out.
113
341320
4376
Jeśli namaluję go zbyt realnie,
wszystkich obrzydzi.
05:57
(LaughterŚmiech)
114
345720
2016
(Śmiech)
05:59
If I go too fardaleko on the other sidebok
and do very abstractabstrakcyjny,
115
347760
3936
Jeśli przesadzę w drugą stronę
i namaluję go zbyt abstrakcyjnie,
06:03
nobodynikt has any ideapomysł
what they're looking at.
116
351720
2256
nikt go nie zrozumie.
06:06
So I have to find
the perfectidealny placemiejsce on that scaleskala,
117
354000
2376
Muszę więc znaleźć
06:08
in this casewalizka it's somewheregdzieś in the middleśrodkowy.
118
356400
2040
coś idealnie pośrodku tej skali.
06:11
Now, oncepewnego razu we have reducedzredukowany an imageobraz
to a more simpleprosty formformularz,
119
359320
3520
Gdy już mamy coś prostego,
06:16
all sortssortuje of newNowy connectionsznajomości
becomestają się possiblemożliwy.
120
364080
2120
tworzy się siatka nowych połączeń.
06:20
And that allowspozwala for totallycałkowicie
newNowy angleskąty in storytellingopowiadanie historii.
121
368760
3776
Pozwala to przyjąć w opowieści
nowy punkt widzenia.
06:24
(LaughterŚmiech)
122
372560
3376
(Śmiech)
06:27
And so, what I like to do is,
123
375960
1456
Lubię zestawiać
06:29
I like to take imagesobrazy from really remotezdalny
culturalkulturalny areasobszary and bringprzynieść them togetherRazem.
124
377440
4200
obrazy z odległych obszarów kulturowych.
06:36
Now, with more daringDaring referencesreferencje --
125
384000
2376
Odważne nawiązania
06:38
(LaughterŚmiech)
126
386400
2656
(Śmiech)
06:41
I can have more funzabawa.
127
389080
1720
dają mi jeszcze więcej radości.
06:43
But of coursekurs, I know that eventuallyostatecznie
things becomestają się so obscurezasłaniać
128
391560
2976
Niekiedy przekraczam
pewien poziom abstrakcji
i nie wszystko jest jasne dla każdego.
06:46
that I startpoczątek losingprzegrywający some of you.
129
394560
1896
06:48
So as a designerprojektant, it's absolutelyabsolutnie keyklawisz
to have a good understandingzrozumienie
130
396480
4616
Dla projektanta ważne jest zrozumienie
06:53
of the visualwizualny and culturalkulturalny
vocabularysłownictwo of your audiencepubliczność.
131
401120
3320
wizualnego i kulturowego słownictwa,
jakim posługują się jego odbiorcy.
06:58
With this imageobraz here,
a commentkomentarz on the OlympicsIgrzyska Olimpijskie in AthensAteny,
132
406000
5256
Proponując ten obraz jako komentarz
do Letnich Igrzysk Olimpijskich w Atenach,
07:03
I assumedzakłada, że that the readerczytelnik
of the "NewNowy YorkerYorker"
133
411280
2096
założyłem, że czytelnicy "New Yorkera"
mają podstawową wiedzę o greckiej sztuce.
07:05
would have some rudimentaryelementarne
ideapomysł of GreekGrecki artsztuka.
134
413400
2936
07:08
If you don't, the imageobraz doesn't work.
135
416360
1840
Jeśli jej nie mają,
okładka będzie nieczytelna.
07:10
But if you do, you mightmoc
even appreciatedoceniać the smallmały detailSzczegół,
136
418880
2736
Jeśli ją mają, to może docenią detale,
07:13
like the beer-canpiwo-puszka patternwzór here
on the bottomDolny of the vasewazon.
137
421640
2856
jak wzór z puszek piwa na dole wazy.
07:16
(LaughterŚmiech)
138
424520
1680
(Śmiech)
07:19
A recurringcykliczne discussiondyskusja I have
with magazineczasopismo editorsRedakcja,
139
427600
4136
Prowadzę ciągłą dyskusję
z redaktorami magazynu,
07:23
who are usuallyzazwyczaj wordsłowo people,
140
431760
1976
którzy są zazwyczaj ludźmi słowa,
07:25
is that theirich audiencepubliczność, you,
141
433760
2600
o jego odbiorcach, czyli was.
07:29
are much better at makingzrobienie
radicalrodnik leapsskoków with imagesobrazy
142
437320
3576
Interpretujecie obrazy znacznie lepiej,
07:32
than they're beingistota givendany creditkredyt for.
143
440920
1720
niż oni zakładają.
07:35
And the only thing I find frustratingfrustrujące
is that they oftenczęsto seemwydać się to pushPchać me
144
443240
4296
Bardzo mnie frustruje, kiedy naciskają,
07:39
towardsw kierunku a smallmały setzestaw
of really tiredzmęczony visualwizualny clichClichés
145
447560
3576
żebym posługiwał się obrazkowymi banałami,
07:43
that are considereduważane safebezpieczny.
146
451160
1616
które uważa się za bezpieczne.
07:44
You know, it's the businessmanbiznesmen
climbingwspinaczka up a ladderdrabina,
147
452800
2976
Taki biznesmen idący po drabinie,
07:47
and then the ladderdrabina movesporusza się,
morphsmorphs into a stockZbiory marketrynek graphwykres,
148
455800
3096
drabina się zmienia w giełdowy wykres,
07:50
and anything with dollardolar signsznaki;
that's always good.
149
458920
2416
czy coś ze znakiem dolara,
bo to jest zawsze dobre.
07:53
(LaughterŚmiech)
150
461360
1616
(Śmiech)
07:55
If there are editorialod redakcji decisiondecyzja makerstwórcy
here in the audiencepubliczność,
151
463000
3816
Jeśli na widowni są redaktorzy
podejmujący decyzje,
07:58
I want to give you a piecekawałek of adviceRada.
152
466840
1776
dam wam radę.
08:00
EveryKażdy time a drawingrysunek
like this is publishedopublikowany,
153
468640
2896
Zawsze gdy opublikuje się coś takiego,
08:03
a babydziecko pandaPanda will dieumierać.
154
471560
1856
umrze mała panda.
08:05
(LaughterŚmiech)
155
473440
1096
(Śmiech)
08:06
LiterallyDosłownie.
156
474560
1216
Naprawdę.
08:07
(LaughterŚmiech)
157
475800
1336
(Śmiech)
(Brawa)
08:09
(ApplauseAplauz)
158
477160
4576
08:13
When is a visualwizualny clichCliché good or badzły?
159
481760
3296
Kiedy takie banały są dobre?
08:17
It's a fine linelinia.
160
485080
1816
Trudno powiedzieć.
08:18
And it really dependszależy on the storyfabuła.
161
486920
2296
Wszystko zależy od kontekstu.
08:21
In 2011, duringpodczas the earthquaketrzęsienie ziemi
and the tsunamitsunami in JapanJaponia,
162
489240
3736
Po trzęsieniu ziemi i tsunami
w Japonii w 2011 roku
08:25
I was thinkingmyślący of a coverpokrywa.
163
493000
2176
myślałem nad okładką.
08:27
And I wentposzedł throughprzez the classicklasyczny symbolssymbolika:
164
495200
2456
W głowie miałem typowe symbole,
08:29
the JapaneseJapoński flagFlaga,
165
497680
1296
czyli flagę Japonii,
08:31
"The Great WaveFala" by HokusaiHokusai,
one of the greatestnajwiększy drawingsrysunki ever.
166
499000
3360
"Wielką falę w Kanagawie" Hokusaia,
najlepszy obraz w historii.
08:35
And then the storyfabuła changedzmienione
167
503520
2616
Potem to się zmieniło,
08:38
when the situationsytuacja at the powermoc plantroślina
in FukushimaFukushima got out of handdłoń.
168
506160
3160
kiedy sytuacja w elektrowni atomowej
w Fukushimie wymknęła się spod kontroli.
08:42
And I rememberZapamiętaj these TVTELEWIZOR imagesobrazy
of the workerspracownicy in hazmatHazmat suitsKombinezony,
169
510200
4616
Pamiętam z telewizji ludzi
w kombinezonach ochronnych
chodzących po terenie elektrowni
08:46
just walkingpieszy throughprzez the siteteren,
170
514840
1456
08:48
and what struckpowalony me
was how quietcichy and serenespokojny it was.
171
516320
3656
i uderzyła mnie panująca cisza i spokój.
08:52
And so I wanted to createStwórz an imageobraz
of a silentcichy catastrophekatastrofa.
172
520000
3400
Postanowiłem stworzyć
obraz cichej katastrofy.
08:56
And that's the imageobraz I cameoprawa ołowiana witrażu up with.
173
524200
1720
To przyszło mi do głowy.
08:59
(ApplauseAplauz)
174
527120
1616
(Brawa)
09:00
Thank you.
175
528760
1216
Dziękuję.
09:02
(ApplauseAplauz)
176
530000
2640
(Brawa)
09:05
What I want to do is createStwórz
an ahaAha momentza chwilę, for you, for the readerczytelnik.
177
533280
4320
Chcę zaskoczyć odbiorców,
coś im uświadomić.
09:10
And unfortunatelyNiestety, that does not mean
178
538200
1816
To niestety nie znaczy, że tworząc,
sam przeżywam coś takiego.
09:12
that I have an ahaAha momentza chwilę
when I createStwórz these imagesobrazy.
179
540040
2520
09:15
I never sitsiedzieć at my deskbiurko
180
543520
1256
Siedząc przy biurku,
09:16
with the proverbialprzysłowiowy lightlekki bulbżarówka
going off in my headgłowa.
181
544800
2960
nigdy nie krzyczę "Eureka".
09:21
What it takes is actuallytak właściwie a very slowpowolny,
182
549200
2816
To bardzo powolny proces,
09:24
unsexyUnsexy processproces of minimalminimalny designprojekt decisionsdecyzje
183
552040
3416
mało ciekawe dizajnerskie decyzje,
09:27
that then, when I'm luckySzczęściarz,
leadprowadzić to a good ideapomysł.
184
555480
2320
które przy odrobinie szczęścia
prowadzą do dobrych pomysłów.
09:31
So one day, I'm on a trainpociąg,
and I'm tryingpróbować to decodedekodowania
185
559960
2656
Kiedyś, jadąc pociągiem,
próbowałem rozgryźć
09:34
the graphicgrafiki ruleszasady for dropskrople on a windowokno.
186
562640
2200
strukturę graficzną kropli na oknie.
09:37
And eventuallyostatecznie I realizerealizować,
187
565520
1256
W końcu do mnie dotarło,
09:38
"Oh, it's the backgroundtło
blurryRozmazany upside-downdo góry nogami,
188
566800
3496
że to fragment nieostrego tła
odwrócony do góry nogami
i zamknięty w ostrym konturze.
09:42
containedzawarte in a sharpostry imageobraz."
189
570320
1376
09:43
And I thought, wowłał, that's really coolchłodny,
190
571720
1876
Pomyślałem, że to świetny pomysł,
chociaż nie wiedziałem, co z nim zrobić.
09:45
and I have absolutelyabsolutnie no ideapomysł
what to do with that.
191
573610
2376
Jakiś czas później w Nowym Jorku
09:48
A while laterpóźniej, I'm back in NewNowy YorkYork,
192
576016
2160
09:50
and I drawrysować this imageobraz of beingistota stuckutknął
on the BrooklynBrooklyn bridgemost in a trafficruch drogowy jamdżem.
193
578200
4360
rysowałem obrazek pokazujący
korek na Moście Brooklińskim.
09:55
It's really annoyingdenerwujący,
but alsorównież kinduprzejmy of poeticpoetyckie.
194
583240
2360
Nic fajnego, ale trochę w tym poezji.
09:58
And only laterpóźniej I realizedrealizowany,
195
586960
1256
Dopiero później dotarło do mnie,
10:00
I can take bothobie of these ideaspomysły
and put them togetherRazem in this ideapomysł.
196
588240
3280
że mogę połączyć te dwa pomysły.
10:04
And what I want to do
is not showpokazać a realisticrealistyczne scenescena.
197
592760
3120
Nie chciałem pokazać realistycznej sceny.
10:09
But, maybe like poetrypoezja,
198
597160
2576
Może, jak poezja,
10:11
make you awareświadomy that you
alreadyjuż had this imageobraz with you,
199
599760
3456
ten obraz uświadomi,
że to już w was było,
10:15
but only now I've unearthedodkryła it
200
603240
1856
a teraz zostało odkryte
10:17
and madezrobiony you realizerealizować that you
were carryingNiosąc it with you all alongwzdłuż.
201
605120
3600
i sprawi, że każdy zda sobie sprawę,
że cały czas miał już to w sobie.
10:21
But like poetrypoezja,
this is a very delicatedelikatny processproces
202
609760
3336
Ten proces jest delikatny jak poezja.
10:25
that is neitherani efficientwydajny
norani scalableskalowalny, I think.
203
613120
4360
Nie jest wydajny ani skalowalny.
10:30
And maybe the mostwiększość
importantważny skillumiejętność for an artistartysta
204
618720
3536
Może najważniejszą umiejętnością artysty
10:34
is really empathyempatia.
205
622280
1200
jest empatia.
10:36
You need craftrzemiosło and you need --
206
624640
3056
Potrzeba tylko umiejętności
10:39
(LaughterŚmiech)
207
627720
1536
(Śmiech)
10:41
you need creativitykreatywność --
208
629280
1256
i kreatywności,
10:42
(LaughterŚmiech)
209
630560
1536
(Śmiech)
10:44
thank you --
210
632120
1216
dziękuję,
10:45
to come up with an imageobraz like that.
211
633360
2136
żeby wymyślić coś takiego.
10:47
But then you need to stepkrok back
212
635520
2256
Potem trzeba zrobić krok w tył
10:49
and look at what you've doneGotowe
from the perspectiveperspektywiczny of the readerczytelnik.
213
637800
3120
i spojrzeć z perspektywy
widza na swoje dzieło.
10:53
I've triedwypróbowany to becomestają się a better artistartysta
by becomingtwarzowy a better observerobserwator of imagesobrazy.
214
641920
4640
Staram się być lepszym artystą,
lepiej przyglądając się obrazom.
10:59
And for that, I startedRozpoczęty
an exercisećwiczenie for myselfsiebie
215
647280
2336
Zacząłem to ćwiczyć
11:01
whichktóry I call SundayNiedziela sketchingSzkicowanie,
216
649640
2216
przez niedzielne szkice.
11:03
whichktóry meantOznaczało, on a SundayNiedziela, I would take
a randomlosowy objectobiekt I founduznany around the housedom
217
651880
5096
W każdą niedzielę biorę
w domu losowy przedmiot
11:09
and try to see if that objectobiekt
could triggercyngiel an ideapomysł
218
657000
4416
i czekam, aż nasunie mi się myśl
11:13
that had nothing to do
with the originaloryginalny purposecel, powód of that itempozycja.
219
661440
2920
kompletnie niezwiązana
z jego pierwotną funkcją.
11:17
And it usuallyzazwyczaj just meansznaczy
I'm blankpusty for a long while.
220
665160
3000
To zazwyczaj oznacza pustkę
w głowie przez dłuższy czas.
11:21
And the only tricksztuczka that eventuallyostatecznie worksPrace
is if I openotwarty my mindumysł
221
669160
3536
Coś zaczyna się dziać,
tylko gdy otworzę umysł
11:24
and runbiegać throughprzez everykażdy imageobraz
I have storedzapisane up there,
222
672720
3336
i pomyślę o wszystkich obrazach
w nim zgromadzonych.
11:28
and see if something clickskliknięcia.
223
676080
1560
Jeśli trybik wtedy zaskakuje,
11:30
And if it does, just addDodaj
a fewkilka lineskwestia of inkatrament to connectpołączyć --
224
678640
4376
wystarczy tylko dodać trochę atramentu
11:35
to preservezachować this very shortkrótki
momentza chwilę of inspirationInspiracja.
225
683040
2920
i uwiecznić ten moment inspiracji.
11:40
And the great lessonlekcja there
226
688200
2296
Główny wniosek jest taki,
11:42
was that the realreal magicmagia
doesn't happenzdarzyć on paperpapier.
227
690520
3216
że prawdziwej magii nie ma na papierze,
11:45
It happensdzieje się in the mindumysł of the viewerwidz.
228
693760
1800
ale w umyśle odbiorcy,
11:48
When your expectationsoczekiwań and your knowledgewiedza, umiejętności
clashkolidować with my artisticartystyczny intentionsintencje.
229
696320
5640
gdy oczekiwania i wiedza zderzają się
z moimi artystycznymi intencjami.
11:55
Your interactioninterakcja with an imageobraz,
230
703960
2896
Interakcja z obrazem,
11:58
your abilityzdolność to readczytać, questionpytanie,
be botheredprzeszkadzał or boredznudzony or inspirednatchniony
231
706880
4296
umiejętność odczytu, kwestionowania,
poruszenie, znudzenie czy inspiracja
12:03
by an imageobraz
232
711200
1216
danym obrazem
12:04
is as importantważny
as my artisticartystyczny contributionwkład.
233
712440
2440
jest równie ważna jak mój wkład w niego.
12:07
Because that's what turnsskręca
an artisticartystyczny statementkomunikat
234
715960
4240
To zmienia artystyczną wypowiedź
12:13
really, into a creativetwórczy dialoguedialog.
235
721720
1600
w kreatywną dyskusję.
12:17
And so, your skillumiejętność at readingczytanie imagesobrazy
236
725040
2456
Umiejętność rozumienia obrazów
12:19
is not only amazingniesamowity,
237
727520
1240
jest nie tylko niezwykła,
12:21
it is what makesczyni my artsztuka possiblemożliwy.
238
729560
1840
ale w ogóle umożliwia powstanie sztuki.
12:24
And for that, I thank you very much.
239
732880
2456
Dziękuję wam za to.
12:27
(ApplauseAplauz)
240
735360
3096
(Brawa)
12:30
(CheersOkrzyki)
241
738480
4600
(Okrzyki)
12:36
Thank you.
242
744000
1216
Dziękuję.
12:37
(ApplauseAplauz)
243
745240
3840
(Brawa)
Translated by Agnieszka Fijałkowska
Reviewed by Sylwia Gliniewicz

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Christoph Niemann - Illustrator, artist, author
With charm and incisive wit, Christoph Niemann sketches the moments of our shared experience.

Why you should listen

Christoph Niemann is the master of the deceptively simple. His work -- which often combines line drawing or brushwork with physical objects, or eschews drawing altogether in favor of LEGO -- has appeared on the covers of the New Yorker, WIRED and the New York Times Magazine and has won many awards. He has drawn live from the Venice Art Biennale and the Olympic Games in London, and he has sketched the New York City Marathon -- while running it. He created the New Yorker's first augmented reality cover as well as a hand-drawn 360-degree VR animation for the magazine's US Open issue.

Niemann is the author of many books, including the monograph Sunday Sketching, WORDS and Souvenir. With Nicholas Blechman, he published the book Conversations. With Jon Huang, he created the kids' apps Petting Zoo and Chomp. His work is subject of an episode of Abstract, a new original Netflix series.

More profile about the speaker
Christoph Niemann | Speaker | TED.com