ABOUT THE SPEAKER
Christoph Niemann - Illustrator, artist, author
With charm and incisive wit, Christoph Niemann sketches the moments of our shared experience.

Why you should listen

Christoph Niemann is the master of the deceptively simple. His work -- which often combines line drawing or brushwork with physical objects, or eschews drawing altogether in favor of LEGO -- has appeared on the covers of the New Yorker, WIRED and the New York Times Magazine and has won many awards. He has drawn live from the Venice Art Biennale and the Olympic Games in London, and he has sketched the New York City Marathon -- while running it. He created the New Yorker's first augmented reality cover as well as a hand-drawn 360-degree VR animation for the magazine's US Open issue.

Niemann is the author of many books, including the monograph Sunday Sketching, WORDS and Souvenir. With Nicholas Blechman, he published the book Conversations. With Jon Huang, he created the kids' apps Petting Zoo and Chomp. His work is subject of an episode of Abstract, a new original Netflix series.

More profile about the speaker
Christoph Niemann | Speaker | TED.com
TED2018

Christoph Niemann: You are fluent in this language (and don't even know it)

Christoph Niemann: Je beheerst deze taal perfect (en bent je daar niet eens van bewust)

Filmed:
2,685,775 views

Zonder het te beseffen, beheersen we de taal van beelden perfect, zegt illustrator Christoph Niemann. Via een boeiend relaas vol grappige, lichtvoetige tekeningen geeft Niemann ons een visuele rondleiding die laat zien hoe artiesten inspelen op onze gevoelens en gedachten - en dat allemaal zonder woorden.
- Illustrator, artist, author
With charm and incisive wit, Christoph Niemann sketches the moments of our shared experience. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I'm an artistartiest.
0
760
1240
Ik ben artiest.
00:15
BeingWordt an artistartiest
is the greatestbeste jobbaan there is.
1
3240
2640
Artiest is het mooiste beroep ter wereld.
Ik heb medelijden met ieder van jullie
00:18
And I really pityJammer
eachelk and everyelk one of you
2
6760
2296
00:21
who has to spendbesteden your daysdagen
discoveringontdekken newnieuwe galaxiessterrenstelsels
3
9080
2696
die de hele dag speurt
naar nieuwe melkwegstelsels
00:23
or savingbesparing humanityde mensheid from globalglobaal warmingverwarming.
4
11800
2656
of zoekt naar maatregelen
tegen klimaatverandering.
00:26
(LaughterGelach)
5
14480
2456
(Gelach)
00:28
But beingwezen an artistartiest
is alsoook a dauntingontmoedigend jobbaan.
6
16960
2920
Maar artiest is ook een veeleisend beroep.
00:32
I spendbesteden everyelk day,
from ninenegen to sixzes, doing this.
7
20880
3600
Ik zit elke dag
van negen tot zes dit te doen.
(Gelach)
00:37
(LaughterGelach)
8
25200
1896
00:39
I even startedbegonnen a sidekant careercarrière
that consistsbestaat entirelygeheel
9
27120
3976
Ik heb nu zelfs een bijbaan
die alleen maar bestaat
uit klagen over hoe moeilijk
dat creatieve proces is.
00:43
of complainingklagen about the difficultymoeilijkheid
of the creativecreatief processwerkwijze.
10
31120
2816
00:45
(LaughterGelach)
11
33960
1096
(Gelach)
00:47
But todayvandaag, I don't want to talk
about what makesmerken my life difficultmoeilijk.
12
35080
3760
Maar vandaag wil ik het niet hebben
over wat mijn leven moeilijk maakt.
00:51
I want to talk about what makesmerken it easygemakkelijk.
13
39480
2616
Ik wil het hebben
over wat het makkelijk maakt.
00:54
And that is you
14
42120
1496
En dat zijn jullie,
00:55
and the factfeit that
you are fluentvloeiend in a languagetaal
15
43640
2656
plus het feit dat jullie
een taal perfect beheersen
00:58
that you're probablywaarschijnlijk not even awarebewust of.
16
46320
1858
zonder dat waarschijnlijk te beseffen.
01:01
You're fluentvloeiend in the languagetaal
of readinglezing imagesafbeeldingen.
17
49480
3080
Jullie beheersen de taal
van het lezen van beelden perfect.
Het ontcijferen van zo'n beeld
01:06
DecipheringOntcijferen an imagebeeld like that
18
54720
1456
vereist heel wat geestelijke inspanning.
01:08
takes quiteheel a bitbeetje
of an intellectualintellectueel effortinspanning.
19
56200
2056
Niemand heeft jullie
ooit geleerd hoe dat werkt,
01:10
But nobodyniemand ever taughtonderwezen you how this workswerken,
20
58280
2216
01:12
you just know it.
21
60520
1240
dat weet je gewoon.
01:15
CollegeCollege, shoppinghet winkelen, musicmuziek-.
22
63280
2096
Universiteit, winkelen, muziek.
01:17
What makesmerken a languagetaal powerfulkrachtig
is that you can take a very complexcomplex ideaidee
23
65400
3776
Wat een taal kracht geeft,
is dat je er een heel ingewikkeld concept
01:21
and communicatecommuniceren it
in a very simpleeenvoudig, efficientdoeltreffend formformulier.
24
69200
2880
in een heel eenvoudige, efficiënte
vorm mee kunt overbrengen.
01:25
These imagesafbeeldingen representvertegenwoordigen
exactlyprecies the samedezelfde ideasideeën.
25
73760
3200
Deze beelden staan
voor precies dezelfde concepten.
Maar als je bijvoorbeeld
naar dat hoofddeksel kijkt,
01:30
But when you look, for examplevoorbeeld,
at the collegecollege hathoed,
26
78680
2416
weet je dat het hier niet bedoeld is
als iets om op je hoofd te zetten
01:33
you know that this doesn't representvertegenwoordigen
the accessoryaccessoire you wearslijtage on your headhoofd
27
81120
3416
01:36
when you're beingwezen handedhanded your diplomadiploma,
28
84560
1856
tijdens je diploma-uitreiking,
01:38
but ratherliever the wholegeheel ideaidee of collegecollege.
29
86440
1800
maar staat voor het concept universiteit.
01:42
Now, what drawingstekeningen can do
is they cannotkan niet only communicatecommuniceren imagesafbeeldingen,
30
90040
4136
En tekeningen kunnen niet alleen
beelden overbrengen,
01:46
they can even evokeoproepen emotionsemoties.
31
94200
2816
maar zelfs ook gevoelens oproepen.
01:49
Let's say you get to
an unfamiliaronbekend placeplaats and you see this.
32
97040
3296
Stel dat je op een onbekende
plek komt en dan dit ziet.
01:52
You feel happinessgeluk and reliefreliëf.
33
100360
1576
Je voelt je blij en opgelucht.
01:53
(LaughterGelach)
34
101960
1776
(Gelach)
01:55
Or a slightgering sensezin of uneaseonbehagen
or maybe downrightronduit panicpaniek.
35
103760
5416
Of misschien ietwat ongemakkelijk
of zelfs zwaar in paniek.
02:01
(LaughterGelach)
36
109200
2536
(Gelach)
02:03
Or blissfulzalige peacevrede and quietrustig.
37
111760
3456
Of heerlijk vredig en rustig.
02:07
(LaughterGelach)
38
115240
1616
(Gelach)
02:08
But visualsvisuals, they're of courseCursus
more than just graphicafbeelding iconspictogrammen.
39
116880
3440
Maar beelden zijn natuurlijk
meer dan alleen grafische pictogrammen.
02:13
You know, if I want to tell the storyverhaal
of modern-daymodern-day struggleworstelen,
40
121360
3376
Weet je, als ik wil vertellen
hoe moeilijk het leven van nu is,
dan zou ik beginnen bij de armleuning
tussen twee vliegtuigstoelen
02:16
I would startbegin with the armrestarmsteun
betweentussen two airplanevliegtuig seatszetels
41
124760
3216
en twee ellebogen die erom vechten.
02:20
and two setssets of elbowsellebogen fightingvechten.
42
128000
2136
02:22
What I love there is this universaluniverseel lawwet
43
130160
2896
Ik vind het prachtig
dat er een universele wet bestaat
02:25
that, you know, you have
30 secondsseconden to fightstrijd it out
44
133080
2416
dat je 30 seconden hebt
om het uit te vechten,
02:27
and onceeen keer it's yoursde jouwe, you get to keep it
for the restrust uit of the flightvlucht.
45
135520
3176
als je dan wint, is de leuning
de hele vlucht van jou.
02:30
(LaughterGelach)
46
138720
2096
(Gelach)
02:32
Now, commercialcommercieel flightvlucht
is fullvol of these imagesafbeeldingen.
47
140840
3896
Lijnvluchten zitten
vol met dit soort beelden.
02:36
If I want to illustrateillustreren
the ideaidee of discomfortongemak,
48
144760
3496
Als je het concept
van ongemak wilt verbeelden,
02:40
nothing better than these necknek pillowskussens.
49
148280
1896
zijn deze nekkussens ideaal.
02:42
They're designedontworpen
to make you more comfortablecomfortabel --
50
150200
3056
Ze zijn bedoeld om je comfort te bieden --
02:45
(LaughterGelach)
51
153280
1816
(Gelach)
02:47
exceptbehalve they don't.
52
155120
1216
alleen doen ze dat niet.
02:48
(LaughterGelach)
53
156360
2960
(Gelach)
02:52
So I never sleepslaap on airplanesvliegtuigen.
54
160200
1440
Dus ik slaap nooit in een vliegtuig.
02:54
What I do occasionallyaf en toe
is I fallvallen into a sortsoort of painfulpijnlijk comaComa.
55
162880
4096
Hooguit glijd ik weleens
in een soort van pijnlijke coma.
02:59
And when I wakewekken up from that,
56
167000
3496
En als ik dan wakker word,
03:02
I have the mostmeest terribleverschrikkelijk
tastesmaak in my mouthmond.
57
170520
2656
heb ik een ongelooflijk
smerige smaak in mijn mond.
03:05
It's a tastesmaak that's so badslecht,
it cannotkan niet be describedbeschreven with wordstekst,
58
173200
3336
Die smaak is zo goor,
dat is niet in woorden uit te drukken,
03:08
but it can be drawngetrokken.
59
176560
1376
maar het is wel te tekenen.
03:09
(LaughterGelach)
60
177960
5936
(Gelach)
03:15
The thing is, you know, I love sleepingslapen.
61
183920
2600
Het zit zo: ik ben gek op slapen.
03:19
And when I sleepslaap, I really
preferverkiezen to do it while spooningSpooning.
62
187160
3736
En ik slaap altijd
het liefste lepeltje, lepeltje.
03:22
I've been spooningSpooning on almostbijna a propro levelniveau
for closedichtbij to 20 yearsjaar,
63
190920
3936
Ik slaap al bijna 20 jaar
lepeltje, lepeltje op profniveau,
03:26
but in all this time,
I've never figuredbedacht out
64
194880
2896
maar na al die tijd
weet ik nog steeds niet
03:29
what to do with that bottombodem armarm.
65
197800
1656
wat ik met mijn onderste arm moet.
03:31
(LaughterGelach)
66
199480
2616
(Gelach)
03:34
(ApplauseApplaus)
67
202120
1936
(Applaus)
03:36
And the only thing --
68
204080
2280
En het enige --
03:39
the only thing that makesmerken sleepingslapen
even more complicatedingewikkeld
69
207640
2856
het enige dat slapen
nóg ingewikkelder maakt
03:42
than tryingproberen to do it on an airplanevliegtuig
70
210520
1696
dan het in een vliegtuig te doen
03:44
is when you have smallklein childrenkinderen.
71
212240
1560
is als je kleine kinderen hebt.
03:47
They showtonen up at your bedbed at around 4am
72
215040
2040
Ze staan om vier uur 's nachts aan je bed
03:50
with some bogusnep excuseexcuus of,
"I had a badslecht dreamdroom."
73
218040
3216
met een of ander rotsmoesje
als 'Ik had een nachtmerrie'.
03:53
(LaughterGelach)
74
221280
2256
(Gelach)
En dan heb je medelijden met ze,
het zijn immers je kinderen,
03:55
And then, of courseCursus you feel
sorry for them, they're your kidskinderen,
75
223560
2946
dus laat je ze in je bed.
03:58
so you let them into your bedbed.
76
226520
1426
En ik moet toegeven: in het begin
zijn ze echt lief en is het lekker knus.
03:59
And I have to admittoegeven, at the beginningbegin,
they're really cuteschattig and warmwarm and snuglyzonder speling.
77
227960
3715
04:03
The minuteminuut you fallvallen back asleepin slaap,
they inexplicablyonverklaarbare wijze --
78
231685
3171
Maar zodra je in slaap valt,
gaan ze op onverklaarbare wijze --
04:06
(LaughterGelach)
79
234880
1656
(Gelach)
04:08
startbegin rotatingroterende.
80
236560
1256
draaien.
04:09
(LaughterGelach)
81
237840
2576
(Gelach)
04:12
We like to call this the helicopterhelikopter modemode.
82
240440
1953
Wij noemen dit de helikopterstand.
04:14
(LaughterGelach)
83
242417
1839
(Gelach)
04:16
Now, the deeperdiepere something is etchedgeëtst
into your consciousnessbewustzijn,
84
244280
5016
Nu is het zo dat hoe dieper iets
in ons bewustzijn is ingebed,
04:21
the fewerminder detailsgegevens we need
to have an emotionalemotioneel reactionreactie.
85
249320
3360
hoe minder details we nodig hebben
om met gevoel te kunnen reageren.
04:25
(LaughterGelach)
86
253360
2856
(Gelach)
04:28
So why does an imagebeeld like this work?
87
256240
1920
Dus waarom werkt een beeld als dit?
04:31
It workswerken, because we as readersreaders
88
259000
2616
Het werkt omdat wij als lezers
04:33
are incrediblyongelooflijk good
at fillingvulling in the blankslege cellen.
89
261640
2240
erg goed zijn in het invullen
van de lege plekken.
04:37
Now, when you drawtrek,
there's this conceptconcept of negativenegatief spaceruimte.
90
265000
4016
Bij het tekenen heb je te maken
met het concept van negatieve ruimte.
04:41
And the ideaidee is, that insteadin plaats daarvan
of drawingtekening the actualwerkelijk objectvoorwerp,
91
269040
2896
In plaats van het feitelijke
voorwerp te tekenen,
04:43
you drawtrek the spaceruimte around it.
92
271960
2016
teken je juist de ruimte daaromheen.
04:46
So the bowlskommen in this drawingtekening are emptyleeg.
93
274000
2400
De bakjes in deze tekening zijn dus leeg.
04:49
But the blackzwart inkinkt promptsaanwijzingen op het scherm your brainhersenen
to projectproject foodeten into a voidongeldig.
94
277360
3880
Maar de zwarte inkt instrueert je hersens
voedsel in de lege ruimte te projecteren.
04:56
What we see here is not a owluil flyingvliegend.
95
284200
3160
Wat we hier zien is geen vliegende uil.
Wat we feitelijk zien,
zijn twee AA-batterijen
05:00
What we actuallywerkelijk see
is a pairpaar- of AAAA batteriesbatterijen
96
288113
2143
05:02
standingstaand on a nonsensicalonzinnige drawingtekening,
97
290280
2176
bovenop een onzintekening
05:04
and I animateanimatie the scenetafereel
by movingin beweging my deskbureau lamplamp up and down.
98
292480
3536
en ik zorg voor animatie door
mijn bureaulamp op en neer te zwaaien.
05:08
(LaughterGelach)
99
296040
2056
(Gelach)
05:10
The imagebeeld really only existsbestaat in your mindgeest.
100
298120
2600
Het beeld bestaat dus alleen in je hoofd.
05:13
So, how much informationinformatie do we need
to triggerin gang zetten suchzodanig an imagebeeld?
101
301640
3120
Hoeveel informatie is er nou nodig
om zo'n beeld op te roepen?
05:18
My goaldoel as an artistartiest
is to use the smallestkleinste amountbedrag possiblemogelijk.
102
306040
4080
Mijn doel als artiest is om
zo min mogelijk informatie te gebruiken.
Ik probeer een niveau
van eenvoud te bereiken
05:23
I try to achievebereiken a levelniveau of simplicityeenvoud
103
311120
2816
05:25
where, if you were to take away
one more elementelement,
104
313960
2416
waarbij zodra er nog één element
wordt weggenomen,
05:28
the wholegeheel conceptconcept would just collapseineenstorting.
105
316400
2040
het hele concept in elkaar zou storten.
05:31
And that's why my personalpersoonlijk favoritefavoriete toolgereedschap
as an artistartiest is abstractionabstractie.
106
319520
3640
En daarom heb ik als artiest
een favoriet instrument: abstractie.
05:36
I've come up with this systemsysteem
whichwelke I call the abstract-o-meterabstract-o-meter,
107
324520
3016
Ik heb een systeem verzonnen
met een 'abstract-o-meter'
05:39
and this is how it workswerken.
108
327560
1336
en dat werkt als volgt:
05:40
So you take a symbolsymbool, any symbolsymbool,
for examplevoorbeeld the hearthart- and the arrowpijl,
109
328920
3896
Je neemt een symbool, maakt niet uit welk,
een hart met een pijl bijvoorbeeld,
05:44
whichwelke mostmeest of us would readlezen
as the symbolsymbool for love,
110
332840
2816
wat de meesten van ons
als symbool voor liefde beschouwen.
En ik ben een artiest,
05:47
and I'm an artistartiest, so I can drawtrek this
111
335680
1816
dus ik kan dit dit op elk gewenst niveau
van realiteit of abstractie tekenen.
05:49
in any givengegeven degreemate
of realismrealisme or abstractionabstractie.
112
337520
2960
05:53
Now, if I go too realisticrealistische on it,
it just grossesGrosses everybodyiedereen out.
113
341320
4376
Welnu, als ik het te realistisch maak,
gaat iedereen over zijn nek.
05:57
(LaughterGelach)
114
345720
2016
(Gelach)
05:59
If I go too farver on the other sidekant
and do very abstractabstract,
115
347760
3936
Maar als ik te ver doorschiet naar
de andere kant en het heel abstract maak,
06:03
nobodyniemand has any ideaidee
what they're looking at.
116
351720
2256
dan weet niemand meer
wat er wordt bedoeld.
06:06
So I have to find
the perfectperfect placeplaats on that scaleschaal,
117
354000
2376
Ik moet dus het perfecte punt
op die schaal vinden.
06:08
in this casegeval it's somewhereergens in the middlemidden-.
118
356400
2040
In dit geval is dat ergens in het midden.
06:11
Now, onceeen keer we have reducedgereduceerd an imagebeeld
to a more simpleeenvoudig formformulier,
119
359320
3520
Zodra we een beeld hebben teruggebracht
naar een vereenvoudigde vorm,
06:16
all sortssoorten of newnieuwe connectionsverbindingen
becomeworden possiblemogelijk.
120
364080
2120
kunnen we allerlei
nieuwe verbindingen maken.
06:20
And that allowstoestaat for totallyhelemaal
newnieuwe angleshoeken in storytellingverhaal vertellen.
121
368760
3776
En dat biedt hele nieuwe invalshoeken
bij het vertellen van verhalen.
06:24
(LaughterGelach)
122
372560
3376
(Gelach)
06:27
And so, what I like to do is,
123
375960
1456
Ik vind het dus leuk
06:29
I like to take imagesafbeeldingen from really remoteafgelegen
culturalcultureel areasgebieden and bringbrengen them togethersamen.
124
377440
4200
om beelden van cultureel
sterk uiteenliggende gebieden
samen te brengen.
En met meer gewaagde verwijzingen --
06:36
Now, with more daringDaring referencesreferenties --
125
384000
2376
06:38
(LaughterGelach)
126
386400
2656
(Gelach)
06:41
I can have more funpret.
127
389080
1720
kan ik meer lol maken.
06:43
But of courseCursus, I know that eventuallytenslotte
things becomeworden so obscureverdoezelen
128
391560
2976
Maar ik weet natuurlijk
dat dingen uiteindelijk zó vaag worden
06:46
that I startbegin losingverliezen some of you.
129
394560
1896
dat niet iedereen het nog kan volgen.
06:48
So as a designerontwerper, it's absolutelyAbsoluut keysleutel
to have a good understandingbegrip
130
396480
4616
Als designer is het dus cruciaal
om een goed begrip te hebben
06:53
of the visualzichtbaar and culturalcultureel
vocabularywoordenschat of your audiencepubliek.
131
401120
3320
van het visuele en culturele
vocabulaire van het publiek.
06:58
With this imagebeeld here,
a commentcommentaar on the OlympicsOlympische spelen in AthensAthene,
132
406000
5256
Bij dit beeld, dat verwijst
naar de Olympische Spelen van Athene,
07:03
I assumedaangenomen that the readerlezer
of the "NewNieuw YorkerYorker"
133
411280
2096
nam ik aan dat lezers van de 'New Yorker'
07:05
would have some rudimentaryrudimentaire
ideaidee of GreekGrieks artkunst.
134
413400
2936
enige basiskennis
van Griekse kunst zouden hebben.
07:08
If you don't, the imagebeeld doesn't work.
135
416360
1840
Anders werkt het beeld niet.
07:10
But if you do, you mightmacht
even appreciateop prijs stellen the smallklein detaildetail-,
136
418880
2736
Wie dat wel heeft,
snapt misschien zelfs een klein detail,
07:13
like the beer-canbier-kan patternpatroon here
on the bottombodem of the vasevaas.
137
421640
2856
zoals het bierblikjespatroon
onderaan de vaas.
07:16
(LaughterGelach)
138
424520
1680
(Gelach)
07:19
A recurringterugkerende discussiondiscussie I have
with magazinetijdschrift editorseditors,
139
427600
4136
Iets waar ik vaak over discussieer
met uitgevers van tijdschriften,
07:23
who are usuallydoorgaans wordwoord people,
140
431760
1976
wat meestal tekstmensen zijn,
07:25
is that theirhun audiencepubliek, you,
141
433760
2600
is dat hun publiek, jullie dus,
07:29
are much better at makingmaking
radicalradicaal leapssprongen with imagesafbeeldingen
142
437320
3576
veel beter in staat is
tot gedachtesprongen bij beelden
07:32
than they're beingwezen givengegeven creditcredit for.
143
440920
1720
dan er wordt aangenomen.
07:35
And the only thing I find frustratingfrustrerend
is that they oftenvaak seemlijken to pushDuwen me
144
443240
4296
En het enige dat ik echt frustrerend vind,
is dat ze me vaak lijken te pushen
07:39
towardsnaar a smallklein setreeks
of really tiredmoe visualzichtbaar clichKlikés
145
447560
3576
in de richting van een kleine verzameling
ontzettend aftandse clichébeelden
07:43
that are consideredbeschouwd safeveilig.
146
451160
1616
die als 'veilig' worden beschouwd.
07:44
You know, it's the businessmanzakenman
climbingbeklimming up a ladderladder,
147
452800
2976
U weet wel, de zakenman
die een ladder beklimt,
07:47
and then the ladderladder movesmoves,
morphsmorphs into a stockvoorraad marketmarkt graphdiagram,
148
455800
3096
waarna de ladder beweegt,
in een beursgrafiek verandert,
07:50
and anything with dollardollar signstekenen;
that's always good.
149
458920
2416
en alles met dollartekens erin,
dat is altijd goed.
07:53
(LaughterGelach)
150
461360
1616
(Gelach)
07:55
If there are editorialredactie decisionbesluit makersmakers
here in the audiencepubliek,
151
463000
3816
Als er hier beslissingsbevoegden
uit de uitgeverijwereld aanwezig zijn,
07:58
I want to give you a piecestuk of adviceadvies.
152
466840
1776
laat ik u dan één goede raad geven.
08:00
EveryElke time a drawingtekening
like this is publishedgepubliceerd,
153
468640
2896
Elke keer dat er een tekening als deze
wordt gepubliceerd,
08:03
a babybaby pandaPanda will diedood gaan.
154
471560
1856
gaat er ergens een pandababy dood.
08:05
(LaughterGelach)
155
473440
1096
(Gelach)
08:06
LiterallyLetterlijk.
156
474560
1216
Letterlijk.
08:07
(LaughterGelach)
157
475800
1336
(Gelach)
08:09
(ApplauseApplaus)
158
477160
4576
(Applaus)
08:13
When is a visualzichtbaar clichKliké good or badslecht?
159
481760
3296
Wat maakt een clichébeeld goed of slecht?
08:17
It's a fine linelijn.
160
485080
1816
Dat luistert nauw.
08:18
And it really dependshangt af on the storyverhaal.
161
486920
2296
En het hangt heel erg van het verhaal af.
08:21
In 2011, duringgedurende the earthquakeaardbeving
and the tsunamitsunami in JapanJapan,
162
489240
3736
Tijdens de aardbeving en tsunami
van 2011 in Japan
08:25
I was thinkinghet denken of a coverdeksel.
163
493000
2176
wilde ik een cover maken.
08:27
And I wentgegaan throughdoor the classicklassiek symbolssymbolen:
164
495200
2456
En ik dacht aan de klassieke symbolen:
08:29
the JapaneseJapans flagvlag,
165
497680
1296
de Japanse vlag,
08:31
"The Great WaveWave" by HokusaiHokusai,
one of the greatestbeste drawingstekeningen ever.
166
499000
3360
'De grote golf' van Hokusai,
een van de beste tekeningen ooit.
08:35
And then the storyverhaal changedveranderd
167
503520
2616
En toen veranderde het verhaal
08:38
when the situationsituatie at the powermacht plantfabriek
in FukushimaFukushima got out of handhand-.
168
506160
3160
vanwege de situatie
bij de kerncentrale van Fukushima.
08:42
And I rememberonthouden these TVTV imagesafbeeldingen
of the workersarbeiders in hazmatHazmat suitspast bij,
169
510200
4616
En ik herinner me de tv-beelden
van de mannen in witte pakken
08:46
just walkingwandelen throughdoor the siteplaats,
170
514840
1456
die daar maar rondliepen
08:48
and what struckgeslagen me
was how quietrustig and serenesereen it was.
171
516320
3656
en wat me opviel,
was hoe rustig en vredig het was.
08:52
And so I wanted to createcreëren an imagebeeld
of a silentstil catastrophecatastrofe.
172
520000
3400
En ik wilde graag een beeld maken
van een geluidloze ramp.
08:56
And that's the imagebeeld I camekwam up with.
173
524200
1720
En toen is het dit beeld geworden.
08:59
(ApplauseApplaus)
174
527120
1616
(Applaus)
09:00
Thank you.
175
528760
1216
Dank jullie wel.
09:02
(ApplauseApplaus)
176
530000
2640
(Applaus)
09:05
What I want to do is createcreëren
an ahaAHA momentmoment, for you, for the readerlezer.
177
533280
4320
Wat ik wilde doen is
voor u als lezer een aha-moment creëren.
09:10
And unfortunatelyhelaas, that does not mean
178
538200
1816
En dat betekent helaas niet
09:12
that I have an ahaAHA momentmoment
when I createcreëren these imagesafbeeldingen.
179
540040
2520
dat ik een aha-moment beleef
als ik die beelden maak.
09:15
I never sitzitten at my deskbureau
180
543520
1256
Het is nooit een kwestie
09:16
with the proverbialspreekwoordelijke lightlicht bulblamp
going off in my headhoofd.
181
544800
2960
van één goede inval
terwijl ik aan mijn bureau zit.
09:21
What it takes is actuallywerkelijk a very slowlangzaam,
182
549200
2816
Het is in feite een uiterst traag,
09:24
unsexyunsexy processwerkwijze of minimalminimaal designontwerp decisionsbeslissingen
183
552040
3416
supersaai proces
van minimale designbesluiten
09:27
that then, when I'm luckyLucky,
leadlood to a good ideaidee.
184
555480
2320
dat als ik geluk heb
een goed idee oplevert.
09:31
So one day, I'm on a traintrein,
and I'm tryingproberen to decodedecoderen
185
559960
2656
Op een dag in de trein
probeerde ik erachter te komen
hoe druppels op een raam in elkaar zitten.
09:34
the graphicafbeelding rulesreglement for dropsdruppels on a windowvenster.
186
562640
2200
Uiteindelijk besefte ik:
09:37
And eventuallytenslotte I realizerealiseren,
187
565520
1256
09:38
"Oh, it's the backgroundachtergrond
blurrywazig upside-downondersteboven,
188
566800
3496
o, het is een vage versie
van de achtergrond,
op zijn kop gezet in een scherp beeld.
09:42
containedbevatte in a sharpscherp imagebeeld."
189
570320
1376
09:43
And I thought, wowWauw, that's really coolkoel,
190
571720
1876
En ik dacht: goh, dat is echt tof,
09:45
and I have absolutelyAbsoluut no ideaidee
what to do with that.
191
573610
2376
maar ik had totaal geen idee
wat ik ermee kon doen.
09:48
A while laterlater, I'm back in NewNieuw YorkYork,
192
576016
2160
Een tijdje later, terug in New York,
09:50
and I drawtrek this imagebeeld of beingwezen stuckgeplakt
on the BrooklynBrooklyn bridgebrug in a trafficverkeer jamjam.
193
578200
4360
teken ik een beeld van een file
op de Brooklyn Bridge.
09:55
It's really annoyingvervelend,
but alsoook kindsoort of poeticpoëtische.
194
583240
2360
Iets heel irritants,
maar toch wel ook poëtisch.
09:58
And only laterlater I realizedrealiseerde,
195
586960
1256
En pas later besefte ik
10:00
I can take bothbeide of these ideasideeën
and put them togethersamen in this ideaidee.
196
588240
3280
dat ik die twee ideeën met elkaar
kan combineren tot dit ene idee.
10:04
And what I want to do
is not showtonen a realisticrealistische scenetafereel.
197
592760
3120
Wat ik wil doen is niet
een realistische weergave bieden.
10:09
But, maybe like poetrypoëzie,
198
597160
2576
Maar eerder iets poëtisch,
10:11
make you awarebewust that you
alreadynu al had this imagebeeld with you,
199
599760
3456
zodat je beseft dat je
dit beeld eigenlijk al bij je droeg,
10:15
but only now I've unearthedopgegraven it
200
603240
1856
maar dat ik het nu heb losgemaakt
10:17
and madegemaakt you realizerealiseren that you
were carryingvervoer it with you all alonglangs.
201
605120
3600
en je hebt doen beseffen
dat het allang in je zat.
10:21
But like poetrypoëzie,
this is a very delicatedelicaat processwerkwijze
202
609760
3336
Maar net als bij poëzie
is dat een heel fragiel proces,
10:25
that is neithernoch efficientdoeltreffend
nornoch scalableschaalbaar, I think.
203
613120
4360
dat efficiënt noch schaalbaar is,
vermoed ik.
10:30
And maybe the mostmeest
importantbelangrijk skillbekwaamheid for an artistartiest
204
618720
3536
En misschien is de belangrijkste
competentie van een artiest
10:34
is really empathyempathie.
205
622280
1200
eigenlijk wel empathie.
10:36
You need craftambacht and you need --
206
624640
3056
Je hebt vakmanschap nodig en --
10:39
(LaughterGelach)
207
627720
1536
(Gelach)
je hebt creativiteit nodig --
10:41
you need creativitycreativiteit --
208
629280
1256
10:42
(LaughterGelach)
209
630560
1536
(Gelach)
10:44
thank you --
210
632120
1216
dank je wel --
10:45
to come up with an imagebeeld like that.
211
633360
2136
om zo'n beeld te kunnen maken.
10:47
But then you need to stepstap back
212
635520
2256
Maar dan moet je een stap achteruit zetten
10:49
and look at what you've donegedaan
from the perspectiveperspectief of the readerlezer.
213
637800
3120
en naar je werk kijken
vanuit het perspectief van de lezer.
10:53
I've triedbeproefd to becomeworden a better artistartiest
by becomingworden a better observerwaarnemer of imagesafbeeldingen.
214
641920
4640
Ik probeer een beter artiest te worden
door beter naar beelden te kijken.
Daarom ben ik voor mezelf
begonnen met een oefening
10:59
And for that, I startedbegonnen
an exerciseoefening for myselfmezelf
215
647280
2336
11:01
whichwelke I call SundayZondag sketchingschetsen,
216
649640
2216
die ik zondagsschetsen noem,
11:03
whichwelke meantbedoelde, on a SundayZondag, I would take
a randomwillekeurig objectvoorwerp I foundgevonden around the househuis
217
651880
5096
wat inhoudt dat ik op zondag
een willekeurig voorwerp in huis pak
11:09
and try to see if that objectvoorwerp
could triggerin gang zetten an ideaidee
218
657000
4416
en dan kijk of dat voorwerp
een idee kan oproepen
11:13
that had nothing to do
with the originalorigineel purposedoel of that itemitem.
219
661440
2920
dat niets te maken heeft
met zijn oorspronkelijke functie.
11:17
And it usuallydoorgaans just meansmiddelen
I'm blankblanco for a long while.
220
665160
3000
Meestal betekent dat
dat ik een tijd in het luchtledige staar.
11:21
And the only tricktruc that eventuallytenslotte workswerken
is if I openOpen my mindgeest
221
669160
3536
En de enige truc die uiteindelijk werkt,
is als ik mijn geest openstel
11:24
and runrennen throughdoor everyelk imagebeeld
I have storedopgeslagen up there,
222
672720
3336
en alle beelden doorloop
die ik daarin heb opgeslagen,
11:28
and see if something clicksclicks.
223
676080
1560
en dan kijk of er iets gebeurt.
11:30
And if it does, just addtoevoegen
a fewweinig lineslijnen of inkinkt to connectaansluiten --
224
678640
4376
En als dat zo is, voeg ik slechts een paar
lijntjes inkt toe voor verbinding --
11:35
to preservebehouden this very shortkort
momentmoment of inspirationinspiratie.
225
683040
2920
om dat kleine moment
van inspiratie vast te leggen.
11:40
And the great lessonles there
226
688200
2296
En de belangrijkste les daarbij
11:42
was that the realecht magicmagie
doesn't happengebeuren on paperpapier.
227
690520
3216
was dat de eigenlijke magie
niet op papier plaatsvindt,
11:45
It happensgebeurt in the mindgeest of the viewerviewer.
228
693760
1800
maar in het hoofd van de kijker,
11:48
When your expectationsverwachtingen and your knowledgekennis
clashbotsen with my artisticartistiek intentionsbedoelingen.
229
696320
5640
wanneer je verwachtingen en je kennis
botsen met mijn artistieke bedoelingen.
11:55
Your interactionwisselwerking with an imagebeeld,
230
703960
2896
Je interactie met een beeld,
11:58
your abilityvermogen to readlezen, questionvraag,
be botheredlastig gevallen or boredverveeld or inspiredgeinspireerd
231
706880
4296
je vermogen om een beeld te lezen,
je aan een beeld te ergeren
of het saai of inspirerend te vinden
12:03
by an imagebeeld
232
711200
1216
12:04
is as importantbelangrijk
as my artisticartistiek contributionbijdrage.
233
712440
2440
is net zo belangrijk
als mijn artistieke bijdrage.
12:07
Because that's what turnsbochten
an artisticartistiek statementuitspraak
234
715960
4240
Want dat is wat artistieke expressie
12:13
really, into a creativecreatief dialoguedialoog.
235
721720
1600
in feite omzet in creatieve dialoog.
12:17
And so, your skillbekwaamheid at readinglezing imagesafbeeldingen
236
725040
2456
En jouw vermogen om beelden te lezen
12:19
is not only amazingverbazingwekkend,
237
727520
1240
is dus niet alleen indrukwekkend,
12:21
it is what makesmerken my artkunst possiblemogelijk.
238
729560
1840
maar maakt mijn kunst mogelijk.
12:24
And for that, I thank you very much.
239
732880
2456
En daarvoor wil ik jullie
hartelijk bedanken.
12:27
(ApplauseApplaus)
240
735360
3096
(Geklap)
12:30
(CheersCheers)
241
738480
4600
(Gejuich)
12:36
Thank you.
242
744000
1216
Dank jullie wel.
12:37
(ApplauseApplaus)
243
745240
3840
(Applaus)
Translated by Katja de Vries
Reviewed by Peter Van de Ven

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Christoph Niemann - Illustrator, artist, author
With charm and incisive wit, Christoph Niemann sketches the moments of our shared experience.

Why you should listen

Christoph Niemann is the master of the deceptively simple. His work -- which often combines line drawing or brushwork with physical objects, or eschews drawing altogether in favor of LEGO -- has appeared on the covers of the New Yorker, WIRED and the New York Times Magazine and has won many awards. He has drawn live from the Venice Art Biennale and the Olympic Games in London, and he has sketched the New York City Marathon -- while running it. He created the New Yorker's first augmented reality cover as well as a hand-drawn 360-degree VR animation for the magazine's US Open issue.

Niemann is the author of many books, including the monograph Sunday Sketching, WORDS and Souvenir. With Nicholas Blechman, he published the book Conversations. With Jon Huang, he created the kids' apps Petting Zoo and Chomp. His work is subject of an episode of Abstract, a new original Netflix series.

More profile about the speaker
Christoph Niemann | Speaker | TED.com