ABOUT THE SPEAKER
Mehdi Ordikhani-Seyedlar - Neuroscientist
Mehdi Ordikhani-Seyedlar is a computational neuroscientist, researching brain signals and their usage in brain-machine interfaces.

Why you should listen

Mehdi Ordikhani-Seyedlar is a research scientist interested in brain-wave patterns generated by neural activities in the brain. Since embarking on his research on neuroscience, Ordikhani-Seyedlar has been working on different brain functions such as learning, memory, pain and, more recently, visual attention in humans. He also conducted a part of his research on monkeys when he was in Dr. Miguel Nicolelis' lab at Duke University. His findings help implement more accurate brain-machine interfaces to treat people who are suffering from attention deficiency.

After receiving his Ph.D  in Biomedical Engineering, Ordikhani-Seyedlar was offered a postdoctoral position by Duke University to develop algorithms to process large-scale neuronal activity and brain-machine interfaces. However, due to political complications in the United States, Ordikhani-Seyedlar -- an Iranian citizen -- changed his plan to continue his brain research outside the US for some time.

As a passionate neuroscientist and neuroengineer, Ordikhani-Seyedlar's aim is to improve brain pattern detectability in computers. This enhances the ability of brain-machine interfaces substantially to better target the defected brain function which in turn enhances the sustainability of treatment effect.

More profile about the speaker
Mehdi Ordikhani-Seyedlar | Speaker | TED.com
TED2017

Mehdi Ordikhani-Seyedlar: What happens in your brain when you pay attention?

Mehdi Ordikhani-Seyedlar: Vad händer i din hjärna när du är uppmärksam?

Filmed:
3,083,456 views

Uppmärksamhet handlar inte bara om vad vi fokuserar på - det handlar också om vad våra hjärnor filtrerar bort. Genom att undersöka mönstren i hjärnan som uppkommer när någon försöker fokusera hoppas beräkningsneuroforskaren Mehdi Ordikhani-Seyedlar kunna föra hjärnan och datorn närmare varandra, och bygga modeller som kan användas för att behandla ADHD och hjälpa dem som har förlorat förmågan att kommunicera. Hör mer om denna spännande forskning i detta korta, fascinerande föredrag.
- Neuroscientist
Mehdi Ordikhani-Seyedlar is a computational neuroscientist, researching brain signals and their usage in brain-machine interfaces. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
PayingBetala closestänga attentionuppmärksamhet to something:
0
760
2480
Att vara riktigt uppmärksam på något.
00:15
Not that easylätt, is it?
1
3280
1240
Inte så enkelt, eller hur?
00:17
It's because our attentionuppmärksamhet is pulleddrog
in so manymånga differentannorlunda directionsvägbeskrivning at a time,
2
5520
5016
Det är för att vår uppmärksamhet
dras åt så många håll samtidigt
00:22
and it's in factfaktum prettySöt impressiveimponerande
if you can staystanna kvar focusedfokuserade.
3
10560
4080
och det är faktiskt rätt imponerande
om du kan hålla dig fokuserad.
00:28
ManyMånga people think that attentionuppmärksamhet
is all about what we are focusingfokusera on,
4
16360
4056
Många tror att uppmärksamhet
handlar om vad vi fokuserar på,
00:32
but it's alsoockså about what informationinformation
our brainhjärna is tryingpåfrestande to filterfiltrera out.
5
20440
4800
men det handlar också om
vad vår hjärna försöker filtrera bort.
00:38
There are two wayssätt
you directdirekt your attentionuppmärksamhet.
6
26320
2720
Det finns två sätt som du
riktar din uppmärksamhet på.
Först har vi medveten uppmärksamhet.
00:41
First, there's overtÖppen attentionuppmärksamhet.
7
29600
1560
00:43
In overtÖppen attentionuppmärksamhet,
you moveflytta your eyesögon towardsmot something
8
31640
4136
Det innebär att dina ögon
rör sig mot något
00:47
in orderbeställa to paybetala attentionuppmärksamhet to it.
9
35800
1560
för att rikta uppmärksamhet mot det.
Sedan har vi omedveten uppmärksamhet.
00:50
Then there's covertCovert attentionuppmärksamhet.
10
38360
1976
00:52
In covertCovert attentionuppmärksamhet,
you paybetala attentionuppmärksamhet to something,
11
40360
4016
Det innebär att du är uppmärksam på något,
men utan att du rör ögonen.
00:56
but withoututan movingrör på sig your eyesögon.
12
44400
1560
00:59
Think of drivingkörning for a secondandra.
13
47040
1640
Tänk på att köra bil.
01:02
Your overtÖppen attentionuppmärksamhet,
your directionriktning of the eyesögon,
14
50960
3016
Din medvetna uppmärksamhet,
dina ögons riktning, är framåt,
01:06
are in frontfrämre,
15
54000
1656
01:07
but that's your covertCovert attentionuppmärksamhet
16
55680
1776
men det är din omedvetna uppmärksamhet
01:09
whichsom is constantlyständigt scanningläser in
the surroundingomgivande areaområde,
17
57480
3080
som hela tiden skannar av omgivningen
som du inte egentligen tittar på.
01:13
where you don't actuallyfaktiskt look at them.
18
61600
1880
01:17
I'm a computationalberäknings neuroscientisthjärnforskare,
19
65519
1937
Jag är beräkningsneuroforskare
01:19
and I work on cognitivekognitiv
brain-machinehjärnan-maskin interfacesgränssnitt,
20
67480
3096
och jag jobbar med kognitiva
hjärna-maskin-gränssnitt,
eller att sammanföra hjärnan och datorn.
01:22
or bringingföra togethertillsammans
the brainhjärna and the computerdator.
21
70600
3040
01:26
I love brainhjärna patternsmönster.
22
74720
1600
Jag älskar hjärnvågsmönster.
Hjärnvågsmönster är viktiga för oss,
01:28
BrainHjärnan patternsmönster are importantViktig for us
23
76720
1696
01:30
because basedbaserad on them
we can buildbygga modelsmodeller for the computersdatorer,
24
78440
3496
för baserat på dem
kan vi bygga modeller åt datorer,
01:33
and basedbaserad on these modelsmodeller
25
81960
1416
och baserat på dessa modeller
kan datorer se hur väl
våra hjärnor fungerar.
01:35
computersdatorer can recognizeerkänna
how well our brainhjärna functionsfunktioner.
26
83400
4216
01:39
And if it doesn't functionfungera well,
27
87640
1600
Och om de inte fungerar bra
kan dessa datorer användas
som assistenter i behandlingar.
01:42
then these computersdatorer themselvessig själva
can be used as assistivehjälpmedel devicesenheter
28
90080
3920
01:46
for therapiesterapier.
29
94760
1200
Men det betyder också något,
01:48
But that alsoockså meansbetyder something,
30
96480
1640
01:51
because choosingatt välja the wrongfel patternsmönster
31
99360
2496
för om vi väljer fel mönster
01:53
will give us the wrongfel modelsmodeller
32
101880
1896
får vi fel modeller
och därför också fel behandlingar.
01:55
and thereforedärför the wrongfel therapiesterapier.
33
103800
1656
01:57
Right?
34
105480
1200
Eller hur?
01:59
In casefall of attentionuppmärksamhet,
35
107640
1656
I uppmärksamhetens fall:
02:01
the factfaktum that we can
36
109320
1280
Det faktum att vi kan
flytta vår uppmärksamhet
inte bara med våra ögon
02:03
shiftflytta our attentionuppmärksamhet not only by our eyesögon
37
111800
3496
utan också genom att tänka -
02:07
but alsoockså by thinkingtänkande --
38
115320
1320
02:09
that makesgör covertCovert attentionuppmärksamhet
an interestingintressant modelmodell for computersdatorer.
39
117440
4080
det gör omedveten uppmärksamhet
till en intressant modell för datorer.
02:14
So I wanted to know
what are the brainwavehjärnvågorna patternsmönster
40
122280
3456
Jag ville veta hur mönstren
i hjärnvågorna ser ut
02:17
when you look overtlyöppet
or when you look covertlyhemlighet.
41
125760
3680
när man tittar medvetet
och när man tittar omedvetet.
02:22
I setuppsättning up an experimentexperimentera for that.
42
130440
1760
Jag ordnade ett experiment för det.
I experimentet finns det
två blinkande fyrkanter,
02:24
In this experimentexperimentera
there are two flickeringflimmer squareskvadrater,
43
132960
2736
02:27
one of them flickeringflimmer
at a slowerlångsammare rateBetygsätta than the other one.
44
135720
3360
en av dem blinkar
långsammare än den andra.
02:32
DependingBeroende on whichsom of these flickersflimrar
you are payingbetalande attentionuppmärksamhet to,
45
140600
3816
Beroende på vilken av blinkningarna
som du riktar din uppmärksamhet mot
02:36
certainvissa partsdelar of your brainhjärna
will startStart resonatingresonating in the samesamma rateBetygsätta
46
144440
3960
kommer vissa områden i din hjärna
börja pulsera i samma takt
som blinktakten.
02:41
as that flickeringflimmer rateBetygsätta.
47
149200
1440
02:44
So by analyzinganalysera your brainhjärna signalssignaler,
48
152000
2936
Genom att analysera dina hjärnsignaler
02:46
we can trackspåra where exactlyexakt
you are watchingtittar på
49
154960
3040
kan vi se var du tittar
02:50
or you are payingbetalande attentionuppmärksamhet to.
50
158760
1560
eller vart du riktar din uppmärksamhet.
02:55
So to see what happenshänder in your brainhjärna
when you paybetala overtÖppen attentionuppmärksamhet,
51
163000
4216
För att se vad som händer i hjärnan
när man är medvetet uppmärksam
02:59
I askedfrågade people to look directlydirekt
in one of the squareskvadrater
52
167240
3256
bad jag folk att titta rakt
på en av fyrkanterna
03:02
and paybetala attentionuppmärksamhet to it.
53
170520
1280
och vara uppmärksamma på den.
03:04
In this casefall, not surprisinglyförvånande,
we saw that these flickeringflimmer squareskvadrater
54
172760
5296
I det här fallet, inte så förvånande,
såg vi att dessa blinkande fyrkanter
03:10
appeareddök upp in theirderas brainhjärna signalssignaler
55
178080
1936
dök upp i de hjärnsignaler
03:12
whichsom was comingkommande
from the back of theirderas headhuvud,
56
180040
2360
som kom från bakre delen av deras huvuden,
som ansvarar för att processa
visuell information.
03:15
whichsom is responsibleansvarig for the processingbearbetning
of your visualvisuell informationinformation.
57
183560
3400
03:20
But I was really interestedintresserad
58
188280
2336
Men jag var väldigt intresserad av
03:22
to see what happenshänder in your brainhjärna
when you paybetala covertCovert attentionuppmärksamhet.
59
190640
3160
att se vad som händer i hjärnan
när man är omedvetet uppmärksam.
03:26
So this time I askedfrågade people
to look in the middlemitten of the screenskärm
60
194480
3896
Den här gången bad jag folk
att titta mitt på skärmen
03:30
and withoututan movingrör på sig theirderas eyesögon,
61
198400
1880
och utan att röra ögonen
rikta uppmärksamheten
mot en av fyrkanterna.
03:33
to paybetala attentionuppmärksamhet
to eitherantingen of these squareskvadrater.
62
201120
2720
03:37
When we did that,
63
205120
1616
När vi gjorde det
03:38
we saw that bothbåde of these flickeringflimmer ratespriser
appeareddök upp in theirderas brainhjärna signalssignaler,
64
206760
3936
såg vi att båda blinktakterna
syntes i deras hjärnsignaler,
03:42
but interestinglyintressant,
65
210720
1200
men intressant nog hade en av dem -
03:44
only one of them,
whichsom was paidbetald attentionuppmärksamhet to,
66
212640
3536
- den som personen var koncentrerad på -
03:48
had strongerstarkare signalssignaler,
67
216200
1656
- starkare signal.
03:49
so there was something in the brainhjärna
68
217880
2256
Så det fanns något i hjärnan
som tog hand om den här informationen.
03:52
whichsom was handlinghantering this informationinformation
69
220160
2536
Den där saken i hjärnan
var en aktivering i den främre delen.
03:54
so that thing in the brainhjärna was basicallyi grund och botten
the activationaktiveringen of the frontalfrontal areaområde.
70
222720
6200
04:02
The frontfrämre partdel of your brainhjärna
is responsibleansvarig
71
230440
2976
Den främre delen av hjärnan ansvarar för
högre kognitiva funktioner hos människan.
04:05
for higherhögre cognitivekognitiv functionsfunktioner as a humanmänsklig.
72
233440
2880
04:09
The frontalfrontal partdel,
it seemsverkar that it worksArbetar as a filterfiltrera
73
237160
4440
Den främre delen
verkar fungera som ett filter
som försöker att bara låta information
som kommer från rätt blinkning -
04:14
tryingpåfrestande to let informationinformation come in
only from the right flickerflimmer
74
242640
4376
- den som uppmärksamheten
är riktad mot - komma in,
04:19
that you are payingbetalande attentionuppmärksamhet to
75
247040
1640
04:21
and tryingpåfrestande to inhibithämma the informationinformation
comingkommande from the ignoredignoreras one.
76
249400
3960
och försöker hindra informationen
som kommer från den du ignorerar.
04:27
The filteringfiltrering abilityförmåga of the brainhjärna
is indeedverkligen a keynyckel- for attentionuppmärksamhet,
77
255400
5296
Hjärnans förmåga att filtrera
är en nyckel för uppmärksamhet,
vilket saknas hos vissa personer,
04:32
whichsom is missingsaknas in some people,
78
260720
2776
till exempel hos personer med ADHD.
04:35
for exampleexempel in people with ADHDADHD.
79
263520
2480
04:38
So a personperson with ADHDADHD
cannotkan inte inhibithämma these distractorsdistraktorer,
80
266640
5016
En person med ADHD
kan inte hindra distraktioner,
04:43
and that's why they can't focusfokus
for a long time on a singleenda taskuppgift.
81
271680
4760
och det är därför de inte kan
fokusera länge på samma uppgift.
04:49
But what if this personperson
82
277600
1536
Men tänk om den här personen
04:51
could playspela a specificspecifik computerdator gamespel
83
279160
3536
kunde spela ett speciellt datorspel
med hjärnan uppkopplad mot en dator
04:54
with his brainhjärna connectedansluten to the computerdator,
84
282720
2880
och träna sin egen hjärna
04:58
and then traintåg his ownegen brainhjärna
85
286440
2120
05:01
to inhibithämma these distractorsdistraktorer?
86
289360
2440
i att hindra distraktionerna?
05:05
Well, ADHDADHD is just one exampleexempel.
87
293680
2480
ADHD är bara ett exempel
05:09
We can use these cognitivekognitiv
brain-machinehjärnan-maskin interfacesgränssnitt
88
297200
3256
Vi kan använda dessa kognitiva
hjärna-maskin-gränssnitt
05:12
for manymånga other cognitivekognitiv fieldsfält.
89
300480
2200
i många andra kognitiva fält.
05:15
It was just a few yearsår agosedan
90
303760
1776
För bara några år sedan
05:17
that my grandfatherfarfar had a strokestroke,
and he lostförlorat completekomplett abilityförmåga to speaktala.
91
305560
5720
fick min morfar en stroke
och tappade helt förmågan att tala.
05:24
He could understandförstå everybodyalla,
but there was no way to respondsvara,
92
312640
3336
Han kunde förstå alla,
men hade inget sätt att svara,
inte ens i skrift, för han var analfabet.
05:28
even not writingskrift
because he was illiterateanalfabet.
93
316000
2480
05:32
So he passedpasserade away in silencetystnad.
94
320000
2520
Han dog i tystnad.
05:36
I rememberkom ihåg thinkingtänkande at that time:
95
324800
2336
Jag kommer ihåg att jag tänkte:
05:39
What if we could have a computerdator
96
327160
3896
Tänk om vi kunde ha en dator
05:43
whichsom could speaktala for him?
97
331080
1360
som kunde prata åt honom?
05:45
Now, after yearsår that I am in this fieldfält,
98
333840
2216
Nu, efter åren som jag
har varit i det här fältet,
05:48
I can see that this mightmakt be possiblemöjlig.
99
336080
2320
kan jag se att det skulle
kunna vara möjligt.
05:52
ImagineFöreställ dig if we can find brainwavehjärnvågorna patternsmönster
100
340240
2856
Föreställ er om vi kunde hitta
mönstren i hjärnvågorna
som visar när folk tänker på bilder
eller till och med bokstäver,
05:55
when people think
about imagesbilder or even lettersbrev,
101
343120
3440
05:59
like the letterbrev A generatesgenererar
a differentannorlunda brainwavehjärnvågorna patternmönster
102
347720
2936
som att bokstaven A genererar
ett annat hjärnvågsmönster
06:02
than the letterbrev B, and so on.
103
350680
1720
än bokstaven B, och så vidare.
06:04
Could a computerdator one day
communicatekommunicera for people who can't speaktala?
104
352960
3680
Skulle en dator en dag kunna kommunicera
åt människor som inte kan tala?
06:09
What if a computerdator
105
357640
1440
Tänk om en dator
06:11
can help us understandförstå
the thoughtstankar of a personperson in a comaComa?
106
359960
4560
kan hjälpa oss förstå tankarna
hos en person i koma?
06:17
We are not there yetän,
107
365840
1616
Vi är inte där än,
06:19
but paybetala closestänga attentionuppmärksamhet.
108
367480
2736
men lyssna uppmärksamt.
06:22
We will be there soonsnart.
109
370240
1696
Vi är snart där.
06:23
Thank you.
110
371960
1496
Tack.
06:25
(ApplauseApplåder)
111
373480
5632
(Applåder)
Translated by Anna TIllas-Lindberg
Reviewed by Annika Bidner

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Mehdi Ordikhani-Seyedlar - Neuroscientist
Mehdi Ordikhani-Seyedlar is a computational neuroscientist, researching brain signals and their usage in brain-machine interfaces.

Why you should listen

Mehdi Ordikhani-Seyedlar is a research scientist interested in brain-wave patterns generated by neural activities in the brain. Since embarking on his research on neuroscience, Ordikhani-Seyedlar has been working on different brain functions such as learning, memory, pain and, more recently, visual attention in humans. He also conducted a part of his research on monkeys when he was in Dr. Miguel Nicolelis' lab at Duke University. His findings help implement more accurate brain-machine interfaces to treat people who are suffering from attention deficiency.

After receiving his Ph.D  in Biomedical Engineering, Ordikhani-Seyedlar was offered a postdoctoral position by Duke University to develop algorithms to process large-scale neuronal activity and brain-machine interfaces. However, due to political complications in the United States, Ordikhani-Seyedlar -- an Iranian citizen -- changed his plan to continue his brain research outside the US for some time.

As a passionate neuroscientist and neuroengineer, Ordikhani-Seyedlar's aim is to improve brain pattern detectability in computers. This enhances the ability of brain-machine interfaces substantially to better target the defected brain function which in turn enhances the sustainability of treatment effect.

More profile about the speaker
Mehdi Ordikhani-Seyedlar | Speaker | TED.com