ABOUT THE SPEAKER
Mehdi Ordikhani-Seyedlar - Neuroscientist
Mehdi Ordikhani-Seyedlar is a computational neuroscientist, researching brain signals and their usage in brain-machine interfaces.

Why you should listen

Mehdi Ordikhani-Seyedlar is a research scientist interested in brain-wave patterns generated by neural activities in the brain. Since embarking on his research on neuroscience, Ordikhani-Seyedlar has been working on different brain functions such as learning, memory, pain and, more recently, visual attention in humans. He also conducted a part of his research on monkeys when he was in Dr. Miguel Nicolelis' lab at Duke University. His findings help implement more accurate brain-machine interfaces to treat people who are suffering from attention deficiency.

After receiving his Ph.D  in Biomedical Engineering, Ordikhani-Seyedlar was offered a postdoctoral position by Duke University to develop algorithms to process large-scale neuronal activity and brain-machine interfaces. However, due to political complications in the United States, Ordikhani-Seyedlar -- an Iranian citizen -- changed his plan to continue his brain research outside the US for some time.

As a passionate neuroscientist and neuroengineer, Ordikhani-Seyedlar's aim is to improve brain pattern detectability in computers. This enhances the ability of brain-machine interfaces substantially to better target the defected brain function which in turn enhances the sustainability of treatment effect.

More profile about the speaker
Mehdi Ordikhani-Seyedlar | Speaker | TED.com
TED2017

Mehdi Ordikhani-Seyedlar: What happens in your brain when you pay attention?

Mehdi Ordikhani-Seyedlar: Kas vyksta jūsų smegenyse, kai sutelkiate dėmesį?

Filmed:
3,083,456 views

Sutelkiant dėmesį, svarbus ne tik objektas, į kurį sutelkiame dėmesį, bet ir pašalinė informacija, kurią mūsų smegenys filtruoja. Analizuodamas smegenų bangų modelius, žmonėms mėginant sutelkti dėmesį, neuromokslininkas Mehdi Ordikhani-Seyedlar tikisi surasti būdą sujungti žmogaus smegenis ir kompiuterį, kurdamas modelius, kurie padėtų ADHD sutrikimą turintiems žmonėms ir tiems, kurie prarado galimybę kalbėti. Išgirskite daugiau apie šį įdomų mokslą trumpoje, tačiau jaudinančioje kalboje.
- Neuroscientist
Mehdi Ordikhani-Seyedlar is a computational neuroscientist, researching brain signals and their usage in brain-machine interfaces. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
PayingMokėti closeUždaryti attentiondėmesio to something:
0
760
2480
Sutelkite visą dėmesį į vieną objektą.
00:15
Not that easylengva, is it?
1
3280
1240
Ne taip paprasta, ar ne?
00:17
It's because our attentiondėmesio is pulledtraukiamas
in so manydaug differentskiriasi directionskryptys at a time,
2
5520
5016
Taip yra todėl, kad tuo pat metu
mūsų dėmesį traukia daugybė dalykų.
00:22
and it's in factfaktas prettygana impressiveįspūdingas
if you can staylikti focusedsutelktas.
3
10560
4080
Iš tiesų – įspūdinga,
jei galite ilgai išlikti susikaupę.
00:28
ManyDaug people think that attentiondėmesio
is all about what we are focusingsutelkti dėmesį on,
4
16360
4056
Dauguma mano, kad sutelkiant dėmesį,
svarbiausia yra pats objektas.
00:32
but it's alsotaip pat about what informationinformacija
our brainsmegenys is tryingbandau to filterfiltras out.
5
20440
4800
Bet taip pat svarbi yra ir informacija,
kurią mūsų smegenys išfiltruoja.
00:38
There are two waysbūdai
you directtiesioginis your attentiondėmesio.
6
26320
2720
Yra du būdai sutelkti dėmesį.
00:41
First, there's overtatvira attentiondėmesio.
7
29600
1560
Pirma, sutelkti dėmesį tikslingai.
00:43
In overtatvira attentiondėmesio,
you movejudėti your eyesakys towardslink something
8
31640
4136
Šiuo atveju,
jūs nukreipiate žvilgsnį į tą objektą,
00:47
in orderįsakymas to paysumokėti attentiondėmesio to it.
9
35800
1560
į kurį norite sutelkti dėmesį.
00:50
Then there's covertpaslėptas attentiondėmesio.
10
38360
1976
Kitas būdas –
sutelkti dėmesį netikslingai.
00:52
In covertpaslėptas attentiondėmesio,
you paysumokėti attentiondėmesio to something,
11
40360
4016
Šiuo atveju,
jūs sutelkiate dėmesį į objektą
00:56
but withoutbe movingjuda your eyesakys.
12
44400
1560
nenukreipdami žvilgsnio į jį.
00:59
Think of drivingvairuoja for a secondantra.
13
47040
1640
Įsivaizduokite, kad vairuojate.
01:02
Your overtatvira attentiondėmesio,
your directionkryptis of the eyesakys,
14
50960
3016
Jūs tikslingai sutelkiate dėmesį ten,
kur yra jūsų žvilgsnis –
01:06
are in frontpriekyje,
15
54000
1656
priešais jus.
01:07
but that's your covertpaslėptas attentiondėmesio
16
55680
1776
Tačiau jūs taip pat stebite aplinką,
01:09
whichkuris is constantlynuolat scanningnuskaitymas
the surroundingapylinkes areaplotas,
17
57480
3080
nefokusuodami į tai žvilgsnio.
01:13
where you don't actuallyiš tikrųjų look at them.
18
61600
1880
Tai – netikslingai sutelktas dėmesys.
01:17
I'm a computationalskaičiavimo neuroscientistneuroscientist,
19
65519
1937
Aš esu neuromokslininkas
01:19
and I work on cognitivepažintinis
brain-machinesmegenys ir mašina interfacessąsajos,
20
67480
3096
ir dirbu ties kognityvinėmis
prietaisų ir smegenų sąsajomis.
01:22
or bringingpareikšti togetherkartu
the brainsmegenys and the computerkompiuteris.
21
70600
3040
Kitaip tariant –
sujungiu smegenis su kompiuteriu.
01:26
I love brainsmegenys patternsmodeliai.
22
74720
1600
Aš myliu smegenų tinklus.
01:28
BrainSmegenų patternsmodeliai are importantsvarbu for us
23
76720
1696
Smegenų tinklai yra svarbūs tuo,
01:30
because basedpagrįstas on them
we can buildstatyti modelsmodeliai for the computerskompiuteriai,
24
78440
3496
kad, remiantis jais, mes galime
sukurti modelius kompiuteriams.
01:33
and basedpagrįstas on these modelsmodeliai
25
81960
1416
O remiantis šiais modeliais,
01:35
computerskompiuteriai can recognizeatpažinti
how well our brainsmegenys functionsfunkcijos.
26
83400
4216
kompiuteriai gali atpažinti,
ar mūsų smegenys funkcionuoja tinkamai.
01:39
And if it doesn't functionfunkcija well,
27
87640
1600
O jeigu jos veikia netinkamai,
01:42
then these computerskompiuteriai themselvespatys
can be used as assistivepagalbiniai devicesprietaisai
28
90080
3920
kompiuteriai gali būti naudojami
kaip pagalbiniai įrenginiai,
01:46
for therapiesgydymas.
29
94760
1200
skirti gydymui.
01:48
But that alsotaip pat meansreiškia something,
30
96480
1640
Tačiau tai reiškia,
01:51
because choosingrenkantis the wrongneteisingai patternsmodeliai
31
99360
2496
kad pasirinkus netinkamus smegenų modelius
01:53
will give us the wrongneteisingai modelsmodeliai
32
101880
1896
gausime netinkamus
kompiuterių modelius.
01:55
and thereforetodėl the wrongneteisingai therapiesgydymas.
33
103800
1656
Taigi, ir netinkamą gydymą.
01:57
Right?
34
105480
1200
Teisingai?
01:59
In caseatvejis of attentiondėmesio,
35
107640
1656
Grįžtant prie dėmesio sutelkimo,
02:01
the factfaktas that we can
36
109320
1280
mes gebame
02:03
shiftpamainą our attentiondėmesio not only by our eyesakys
37
111800
3496
perkelti dėmesį
ne tik nukreipdami žvilgsnį į objektą,
02:07
but alsotaip pat by thinkingmąstymas --
38
115320
1320
bet ir nukreipdami mintis.
02:09
that makesdaro covertpaslėptas attentiondėmesio
an interestingįdomus modelmodelis for computerskompiuteriai.
39
117440
4080
Todėl netikslingai sutelkto dėmesio
modelis yra įdomus kompiuterių kontekste.
02:14
So I wanted to know
what are the brainwavelaiminga mintis patternsmodeliai
40
122280
3456
Aš norėjau sužinoti,
kokios yra smegenų aktyvumo sritys,
02:17
when you look overtlyatvirai
or when you look covertlyslaptai.
41
125760
3680
kada mes sutelkiame dėmesį tikslingai,
ir kada netikslingai.
02:22
I setnustatyti up an experimenteksperimentas for that.
42
130440
1760
Todėl aš atlikau eksperimentą.
02:24
In this experimenteksperimentas
there are two flickeringmirgėjimas squaresaikštės,
43
132960
2736
Šiame eksperimente yra
du mirgantys kvadratai.
02:27
one of them flickeringmirgėjimas
at a slowerlėtesnis ratenorma than the other one.
44
135720
3360
Vienas kvadratas mirga lėtesniu tempu,
nei kitas.
02:32
DependingAtsižvelgiant į tai on whichkuris of these flickersMirga
you are payingmokėti attentiondėmesio to,
45
140600
3816
Priklausomai nuo to,
į kurį kvadratą sutelkiate dėmesį,
02:36
certaintam tikras partsdalys of your brainsmegenys
will startpradėti resonatingrezonansas in the sametas pats ratenorma
46
144440
3960
tam tikros smegenų dalys
pradeda rezonuoti tuo pačiu tempu,
02:41
as that flickeringmirgėjimas ratenorma.
47
149200
1440
kaip ir mirgantis kvadratas.
02:44
So by analyzinganalizuojant your brainsmegenys signalssignalai,
48
152000
2936
Taigi, analizuodami jūsų smegenų signalus
02:46
we can tracksekti where exactlytiksliai
you are watchingžiūriu
49
154960
3040
mes galime atpažinti,
kur tiksliai jūs žiūrite,
02:50
or you are payingmokėti attentiondėmesio to.
50
158760
1560
arba kur sutelkiate dėmesį.
02:55
So to see what happensatsitinka in your brainsmegenys
when you paysumokėti overtatvira attentiondėmesio,
51
163000
4216
Pamatyti, kas vyksta jūsų smegenyse,
kai tikslingai sutelkiate dėmesį,
02:59
I askedpaklausė people to look directlytiesiogiai
in one of the squaresaikštės
52
167240
3256
aš paprašiau žmonių nukreipti žvilgsnį
tiesiai į vieną iš kvadratų,
03:02
and paysumokėti attentiondėmesio to it.
53
170520
1280
ir sutelkti dėmesį į jį.
03:04
In this caseatvejis, not surprisinglystebėtinai,
we saw that these flickeringmirgėjimas squaresaikštės
54
172760
5296
Šiuo atveju pamatėme,
kad tie mirgantys kvadratai
03:10
appearedatsirado in their brainsmegenys signalssignalai
55
178080
1936
atsirado ir smegenų signaluose.
03:12
whichkuris was comingartėja
from the back of their headgalva,
56
180040
2360
Signalai buvo siunčiami
iš pakaušio srities,
03:15
whichkuris is responsibleatsakingas for the processingapdorojimas
of your visualvizualus informationinformacija.
57
183560
3400
kuri yra atsakinga už
vaizdo apdorojimą.
03:20
But I was really interestedsuinteresuotas
58
188280
2336
Bet man buvo ypač įdomu pamatyti,
03:22
to see what happensatsitinka in your brainsmegenys
when you paysumokėti covertpaslėptas attentiondėmesio.
59
190640
3160
kas vyksta jūsų smegenyse,
kai sutelkiate dėmesį netikslingai.
03:26
So this time I askedpaklausė people
to look in the middleviduryje of the screenekranas
60
194480
3896
Taigi, šį kartą aš paprašiau žmonių
žiūrėti į vidurį ekrano
03:30
and withoutbe movingjuda their eyesakys,
61
198400
1880
ir, nenukreipiant žvilgsnio,
03:33
to paysumokėti attentiondėmesio
to eitherarba of these squaresaikštės.
62
201120
2720
sutelkti dėmesį į vieną iš kvadratų.
03:37
When we did that,
63
205120
1616
Kai tai padarėme,
03:38
we saw that bothabu of these flickeringmirgėjimas rateskainos
appearedatsirado in their brainsmegenys signalssignalai,
64
206760
3936
pamatėme, kad abu mirgantys kvadratai
atsirado smegenų signaluose.
03:42
but interestinglyįdomu,
65
210720
1200
Tačiau įdomu buvo tai,
03:44
only one of them,
whichkuris was paidmokama attentiondėmesio to,
66
212640
3536
kad to kvadrato,
ties kuriuo buvo susitelkta,
03:48
had strongerstipresnis signalssignalai,
67
216200
1656
signalas buvo stipresnis.
03:49
so there was something in the brainsmegenys
68
217880
2256
Taigi, smegenyse buvo kažkas,
03:52
whichkuris was handlingtvarkymas this informationinformacija
69
220160
2536
kas apdorojo šią informaciją,
03:54
so that thing in the brainsmegenys was basicallyiš esmės
the activationaktyvinimas of the frontalpriekinis areaplotas.
70
222720
6200
Tas kažkas, iš esmės,
buvo kaktinės smegenų skilties aktyvacija.
04:02
The frontpriekyje partdalis of your brainsmegenys
is responsibleatsakingas
71
230440
2976
Kaktinė skiltis yra atsakinga už
04:05
for higherdidesnis cognitivepažintinis functionsfunkcijos as a humanžmogus.
72
233440
2880
aukštesnes kognityvines žmogaus funkcijas.
04:09
The frontalpriekinis partdalis,
it seemsatrodo that it worksdarbai as a filterfiltras
73
237160
4440
Panašu, kad kaktinė skiltis
veikia kaip filtras,
04:14
tryingbandau to let informationinformacija come in
only from the right flickerMirga
74
242640
4376
kuris praleidžia informaciją
tik apie tą kvadratą,
04:19
that you are payingmokėti attentiondėmesio to
75
247040
1640
ties kuriuo sutelkiate dėmesį,
04:21
and tryingbandau to inhibitslopinti the informationinformacija
comingartėja from the ignoredignoruojamas one.
76
249400
3960
ir bando slopinti informaciją,
apie kitą kvadratą, į kurį nežiūrite.
04:27
The filteringfiltravimas abilitygebėjimas of the brainsmegenys
is indeediš tikrųjų a keyraktas for attentiondėmesio,
77
255400
5296
Šis gebėjimas filtruoti informaciją
yra esminis dėmesio sutelkimui,
04:32
whichkuris is missingdingęs in some people,
78
260720
2776
tačiau kai kurie žmonės jo neturi,
04:35
for examplepavyzdys in people with ADHDADHD.
79
263520
2480
pavyzdžiui, žmonės,
kurie turi ADHD sutrikimą.
04:38
So a personasmuo with ADHDADHD
cannotnegaliu inhibitslopinti these distractorsdistractors,
80
266640
5016
Taigi, žmogus, turintis ADHD sutrikimą,
negali nuslopinti šių distrakcijų,
04:43
and that's why they can't focussutelkti dėmesį
for a long time on a singlevienišas taskužduotis.
81
271680
4760
ir todėl negali ilgai išlaikyti dėmesio
ties viena užduotimi.
04:49
But what if this personasmuo
82
277600
1536
Bet jeigu šis žmogus,
04:51
could playGroti a specifickonkretus computerkompiuteris gamežaidimas
83
279160
3536
žaisdamas ypatingą kompiuterinį žaidimą,
04:54
with his brainsmegenys connectedprijungtas to the computerkompiuteris,
84
282720
2880
sujungęs savo smegenis su kompiuteriu,
04:58
and then traintraukinys his ownsavo brainsmegenys
85
286440
2120
galėtų išmokyti savo smegenis
05:01
to inhibitslopinti these distractorsdistractors?
86
289360
2440
slopinti distrakcijas?
05:05
Well, ADHDADHD is just one examplepavyzdys.
87
293680
2480
ADHD sutrikimas – tik vienas iš pavyzdžių.
05:09
We can use these cognitivepažintinis
brain-machinesmegenys ir mašina interfacessąsajos
88
297200
3256
Tokios mašinos ir smegenų sąsajos
gali būti pritaikytos
05:12
for manydaug other cognitivepažintinis fieldslaukai.
89
300480
2200
ir daugybėje kitų kognityvinių sričių.
05:15
It was just a fewnedaug yearsmetai agoprieš
90
303760
1776
Tik prieš kelis metus
05:17
that my grandfathersenelis had a strokeinsultas,
and he lostprarastas completebaigti abilitygebėjimas to speakkalbėk.
91
305560
5720
mano senelį ištiko insultas,
ir jis visiškai prarado gebėjimą kalbėti.
05:24
He could understandsuprasti everybodyvisi,
but there was no way to respondatsakyti,
92
312640
3336
Jis viską suprato,
bet negalėjo nieko atsakyti,
05:28
even not writingraštu
because he was illiterateneraštingas.
93
316000
2480
net raštu, nes jis buvo neraštingas.
05:32
So he passedpraėjo away in silencetyla.
94
320000
2520
Taigi, jis mirė tyloje.
05:36
I rememberPrisiminti thinkingmąstymas at that time:
95
324800
2336
Aš atsimenu, tuo metu galvojau:
05:39
What if we could have a computerkompiuteris
96
327160
3896
O jeigu mes turėtume kompiuterį,
05:43
whichkuris could speakkalbėk for him?
97
331080
1360
kuris galėtų už jį kalbėti?
05:45
Now, after yearsmetai that I am in this fieldlaukas,
98
333840
2216
Šiandien, po tiek metų šioje srityje,
05:48
I can see that this mightgali be possiblegalimas.
99
336080
2320
aš matau, kad tai gali būti įmanoma.
05:52
ImagineĮsivaizduokite if we can find brainwavelaiminga mintis patternsmodeliai
100
340240
2856
Įsivaizduokite, jeigu galime rasti
smegenų bangų modelius,
05:55
when people think
about imagesvaizdai or even lettersraidės,
101
343120
3440
kuomet žmonės galvoja apie vaizdus,
ar net raides.
05:59
like the letterlaiškas A generatesgeneruoja
a differentskiriasi brainwavelaiminga mintis patternmodelis
102
347720
2936
Pavyzdžiui, raidė A generuoja kitokį
smegenų bangų modelį,
06:02
than the letterlaiškas B, and so on.
103
350680
1720
nei raidė B,
ir taip toliau.
06:04
Could a computerkompiuteris one day
communicatebendrauti for people who can't speakkalbėk?
104
352960
3680
Ar galėtų vieną dieną kompiuteris
komunikuoti už negalinčius kalbėti žmones?
06:09
What if a computerkompiuteris
105
357640
1440
O jeigu kompiuteris
06:11
can help us understandsuprasti
the thoughtsmintis of a personasmuo in a comakoma?
106
359960
4560
galėtų padėti mums suprasti
žmogaus komoje mintis?
06:17
We are not there yetvis dar,
107
365840
1616
Mes dar nesame ten,
06:19
but paysumokėti closeUždaryti attentiondėmesio.
108
367480
2736
bet, sutelkite dėmesį,
06:22
We will be there soonnetrukus.
109
370240
1696
mes būsime ten visai netrukus.
06:23
Thank you.
110
371960
1496
Ačiū jums.
06:25
(ApplausePlojimai)
111
373480
5632
(Plojimai.)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Mehdi Ordikhani-Seyedlar - Neuroscientist
Mehdi Ordikhani-Seyedlar is a computational neuroscientist, researching brain signals and their usage in brain-machine interfaces.

Why you should listen

Mehdi Ordikhani-Seyedlar is a research scientist interested in brain-wave patterns generated by neural activities in the brain. Since embarking on his research on neuroscience, Ordikhani-Seyedlar has been working on different brain functions such as learning, memory, pain and, more recently, visual attention in humans. He also conducted a part of his research on monkeys when he was in Dr. Miguel Nicolelis' lab at Duke University. His findings help implement more accurate brain-machine interfaces to treat people who are suffering from attention deficiency.

After receiving his Ph.D  in Biomedical Engineering, Ordikhani-Seyedlar was offered a postdoctoral position by Duke University to develop algorithms to process large-scale neuronal activity and brain-machine interfaces. However, due to political complications in the United States, Ordikhani-Seyedlar -- an Iranian citizen -- changed his plan to continue his brain research outside the US for some time.

As a passionate neuroscientist and neuroengineer, Ordikhani-Seyedlar's aim is to improve brain pattern detectability in computers. This enhances the ability of brain-machine interfaces substantially to better target the defected brain function which in turn enhances the sustainability of treatment effect.

More profile about the speaker
Mehdi Ordikhani-Seyedlar | Speaker | TED.com