ABOUT THE SPEAKER
Mehdi Ordikhani-Seyedlar - Neuroscientist
Mehdi Ordikhani-Seyedlar is a computational neuroscientist, researching brain signals and their usage in brain-machine interfaces.

Why you should listen

Mehdi Ordikhani-Seyedlar is a research scientist interested in brain-wave patterns generated by neural activities in the brain. Since embarking on his research on neuroscience, Ordikhani-Seyedlar has been working on different brain functions such as learning, memory, pain and, more recently, visual attention in humans. He also conducted a part of his research on monkeys when he was in Dr. Miguel Nicolelis' lab at Duke University. His findings help implement more accurate brain-machine interfaces to treat people who are suffering from attention deficiency.

After receiving his Ph.D  in Biomedical Engineering, Ordikhani-Seyedlar was offered a postdoctoral position by Duke University to develop algorithms to process large-scale neuronal activity and brain-machine interfaces. However, due to political complications in the United States, Ordikhani-Seyedlar -- an Iranian citizen -- changed his plan to continue his brain research outside the US for some time.

As a passionate neuroscientist and neuroengineer, Ordikhani-Seyedlar's aim is to improve brain pattern detectability in computers. This enhances the ability of brain-machine interfaces substantially to better target the defected brain function which in turn enhances the sustainability of treatment effect.

More profile about the speaker
Mehdi Ordikhani-Seyedlar | Speaker | TED.com
TED2017

Mehdi Ordikhani-Seyedlar: What happens in your brain when you pay attention?

Mehdi Ordikhani-Seyedlar: Mi történik agyunkban, amikor összpontosítunk valamire?

Filmed:
3,083,456 views

A figyelem lényege nemcsak annyi, hogy mire összpontosítunk – az is ugyanolyan fontos, hogy mit szűr ki az agyunk. Mehdi Ordikhani-Seyedlar számítógépes idegtudós az agyhullámok mintázatait vizsgálva próbálja közelebb hozni egymáshoz az emberi agyat és a számítógépet, s olyan modelleket készít, amelyek használhatók pl. a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar kezelésére, vagy éppen segíthetnek azokon, akik elvesztették beszédképességüket. Tudjon meg többet erről az érdekfeszítő témáról e rövid, ám lenyűgöző előadásból!
- Neuroscientist
Mehdi Ordikhani-Seyedlar is a computational neuroscientist, researching brain signals and their usage in brain-machine interfaces. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
PayingKifizető closeBezárás attentionFigyelem to something:
0
760
2480
Igazán odafigyelni valamire
00:15
Not that easykönnyen, is it?
1
3280
1240
nem is olyan könnyű, ugye?
00:17
It's because our attentionFigyelem is pulledhúzta
in so manysok differentkülönböző directionsirányok at a time,
2
5520
5016
Ez azért van, mert oly sok minden
követeli egyszerre a figyelmünket,
00:22
and it's in facttény prettyszép impressivehatásos
if you can staymarad focusedösszpontosított.
3
10560
4080
hogy tényleg komoly teljesítmény
összpontosítani valamire.
00:28
ManySok people think that attentionFigyelem
is all about what we are focusingösszpontosítás on,
4
16360
4056
Sokan azt hiszik: a figyelem lényege,
hogy mire összpontosítunk,
00:32
but it's alsois about what informationinformáció
our brainagy is tryingmegpróbálja to filterszűrő out.
5
20440
4800
ám az is ugyanolyan fontos,
amit agyunk figyelmen kívül akar hagyni.
00:38
There are two waysmódokon
you directközvetlen your attentionFigyelem.
6
26320
2720
Kétféleképpen irányítjuk figyelmünket.
00:41
First, there's overtnyílt attentionFigyelem.
7
29600
1560
Először is van a nyílt figyelem.
00:43
In overtnyílt attentionFigyelem,
you movemozog your eyesszemek towardsfelé something
8
31640
4136
Ilyenkor tekintetünket
ráirányítjuk valamire,
00:47
in ordersorrend to payfizetés attentionFigyelem to it.
9
35800
1560
hogy figyeljünk rá.
00:50
Then there's covertCovert attentionFigyelem.
10
38360
1976
Aztán van a szórt figyelem.
00:52
In covertCovert attentionFigyelem,
you payfizetés attentionFigyelem to something,
11
40360
4016
Ilyenkor anélkül figyelünk oda valamire,
00:56
but withoutnélkül movingmozgó your eyesszemek.
12
44400
1560
hogy ránéznénk.
00:59
Think of drivingvezetés for a secondmásodik.
13
47040
1640
Gondoljanak az autóvezetésre!
01:02
Your overtnyílt attentionFigyelem,
your directionirány of the eyesszemek,
14
50960
3016
A nyílt figyelmünk, a tekintetünk
01:06
are in frontelülső,
15
54000
1656
előrefele irányul,
01:07
but that's your covertCovert attentionFigyelem
16
55680
1776
ám szórt figyelmünkkel
01:09
whichmelyik is constantlyállandóan scanningletapogatás
the surroundingkörnyező areaterület,
17
57480
3080
folyamatosan pásztázzuk környezetünket,
01:13
where you don't actuallytulajdonképpen look at them.
18
61600
1880
ahová éppen nem is nézünk.
01:17
I'm a computationalszámítási neuroscientistneurológus,
19
65519
1937
Számítógépes idegtudós vagyok,
01:19
and I work on cognitivemegismerő
brain-machineagy-gép interfacesinterfészek,
20
67480
3096
kognitív agy–számítógép
csatolókon dolgozom,
01:22
or bringingfűződő togetheregyütt
the brainagy and the computerszámítógép.
21
70600
3040
vagyis az agy s a számítógép
összekapcsolásán.
01:26
I love brainagy patternsminták.
22
74720
1600
Imádom az agyhullám-mintákat.
01:28
BrainAgy patternsminták are importantfontos for us
23
76720
1696
Az agyhullám-minták fontosak,
01:30
because basedszékhelyű on them
we can buildépít modelsmodellek for the computersszámítógépek,
24
78440
3496
mert azok alapján készíthetünk
számítógépes modelleket,
01:33
and basedszékhelyű on these modelsmodellek
25
81960
1416
s rájuk alapozva ismerik fel a gépek,
01:35
computersszámítógépek can recognizeelismerik
how well our brainagy functionsfunkciók.
26
83400
4216
mennyire működik jól az agyunk.
01:39
And if it doesn't functionfunkció well,
27
87640
1600
Ha pedig nem jól működik,
01:42
then these computersszámítógépek themselvesmaguk
can be used as assistivesegítő deviceskészülékek
28
90080
3920
a számítógépek segítő eszközként
is felhasználhatók
01:46
for therapiesterápiák.
29
94760
1200
a kezelés során.
01:48
But that alsois meanseszközök something,
30
96480
1640
Ám az is fontos,
01:51
because choosingkiválasztása the wrongrossz patternsminták
31
99360
2496
hogy a nem megfelelő
hullámmintákat választva
01:53
will give us the wrongrossz modelsmodellek
32
101880
1896
rossz modelleket, majd ebből kifolyólag
01:55
and thereforeebből adódóan the wrongrossz therapiesterápiák.
33
103800
1656
rossz terápiákat fejlesztünk ki.
01:57
Right?
34
105480
1200
Igaz?
01:59
In caseügy of attentionFigyelem,
35
107640
1656
Ami a figyelmet illeti,
02:01
the facttény that we can
36
109320
1280
a tény,
02:03
shiftváltás our attentionFigyelem not only by our eyesszemek
37
111800
3496
hogy a figyelmünket
nemcsak a tekintetünkkel irányítjuk,
02:07
but alsois by thinkinggondolkodás --
38
115320
1320
hanem gondolatokkal is,
02:09
that makesgyártmányú covertCovert attentionFigyelem
an interestingérdekes modelmodell for computersszámítógépek.
39
117440
4080
érdekes modellezési feladattá teszi
a szórt figyelmet.
02:14
So I wanted to know
what are the brainwaveagyhullám patternsminták
40
122280
3456
Tudni akartam, milyen mintázatokat
alkotnak az agyhullámok,
02:17
when you look overtlynyíltan
or when you look covertlytitokban.
41
125760
3680
amikor nyíltan és amikor szórtan
figyelünk valamire.
02:22
I setkészlet up an experimentkísérlet for that.
42
130440
1760
Kigondoltam erre egy kísérletet.
02:24
In this experimentkísérlet
there are two flickeringpislákoló squaresnégyzetek,
43
132960
2736
A kísérletben két villódzó
négyzetet mutatunk,
02:27
one of them flickeringpislákoló
at a slowerlassabb ratearány than the other one.
44
135720
3360
az egyik lassabban villódzik,
a másik gyorsabban.
02:32
DependingAttól függően on whichmelyik of these flickersvillog
you are payingfizető attentionFigyelem to,
45
140600
3816
Attól függően, hogy melyikre
összpontosítunk,
02:36
certainbizonyos partsalkatrészek of your brainagy
will startRajt resonatingrezonáló in the sameazonos ratearány
46
144440
3960
az agy bizonyos területei
a villódzással megegyező frekvenciával
02:41
as that flickeringpislákoló ratearány.
47
149200
1440
kezdenek rezonálni.
02:44
So by analyzingelemzése your brainagy signalsjelek,
48
152000
2936
Az agy elektromos jeleinek
elemzésével követni tudjuk,
02:46
we can tracknyomon követni where exactlypontosan
you are watchingnézni
49
154960
3040
pontosan hova irányul a tekintet,
02:50
or you are payingfizető attentionFigyelem to.
50
158760
1560
és mire irányul a figyelem.
02:55
So to see what happensmegtörténik in your brainagy
when you payfizetés overtnyílt attentionFigyelem,
51
163000
4216
Hogy kiderítsem, mi történik az agyban
nyílt odafigyelés közben,
arra kértem kísérleti alanyokat,
nézzenek egyenesen az egyik négyzetre,
02:59
I askedkérdezte people to look directlyközvetlenül
in one of the squaresnégyzetek
52
167240
3256
03:02
and payfizetés attentionFigyelem to it.
53
170520
1280
és összpontosítsanak rá.
03:04
In this caseügy, not surprisinglymeglepően,
we saw that these flickeringpislákoló squaresnégyzetek
54
172760
5296
Ekkor nyilvánvalóan azt láttuk,
hogy a villódzás leképeződött
az elektromos jelekben,
03:10
appearedmegjelent in theirazok brainagy signalsjelek
55
178080
1936
03:12
whichmelyik was comingeljövetel
from the back of theirazok headfej,
56
180040
2360
amelyek az agy hátsó részéről jöttek,
03:15
whichmelyik is responsiblefelelős for the processingfeldolgozás
of your visualvizuális informationinformáció.
57
183560
3400
a vizuális információt
feldolgozó területről.
03:20
But I was really interestedérdekelt
58
188280
2336
Nagyon kíváncsi voltam,
03:22
to see what happensmegtörténik in your brainagy
when you payfizetés covertCovert attentionFigyelem.
59
190640
3160
mi történik az agyban,
amikor szórtan figyelünk valamire.
03:26
So this time I askedkérdezte people
to look in the middleközépső of the screenképernyő
60
194480
3896
Ezúttal arra kértem az alanyokat,
nézzenek a képernyő közepére,
03:30
and withoutnélkül movingmozgó theirazok eyesszemek,
61
198400
1880
és a tekintetük elfordítása nélkül
03:33
to payfizetés attentionFigyelem
to eitherbármelyik of these squaresnégyzetek.
62
201120
2720
összpontosítsanak
a két négyzet valamelyikére.
03:37
When we did that,
63
205120
1616
Ez esetben azt láttuk,
03:38
we saw that bothmindkét of these flickeringpislákoló ratesárak
appearedmegjelent in theirazok brainagy signalsjelek,
64
206760
3936
hogy mindkét villódzás frekvenciája
megjelent az agy elektromos jeleiben,
03:42
but interestinglyérdekes módon,
65
210720
1200
de érdekes módon
03:44
only one of them,
whichmelyik was paidfizetett attentionFigyelem to,
66
212640
3536
az a jel volt az erősebb,
03:48
had strongererősebb signalsjelek,
67
216200
1656
amelyikre a figyelem irányult.
03:49
so there was something in the brainagy
68
217880
2256
Történt tehát valami
az információt feldolgozó agyban:
03:52
whichmelyik was handlingkezelése this informationinformáció
69
220160
2536
03:54
so that thing in the brainagy was basicallyalapvetően
the activationaktiválás of the frontalelülső areaterület.
70
222720
6200
megélénkült a homloklebeny működése.
04:02
The frontelülső partrész of your brainagy
is responsiblefelelős
71
230440
2976
A homloklebenyben zajlik
az ember magas szintű
kognitív tevékenysége.
04:05
for highermagasabb cognitivemegismerő functionsfunkciók as a humanemberi.
72
233440
2880
04:09
The frontalelülső partrész,
it seemsÚgy tűnik, that it worksművek as a filterszűrő
73
237160
4440
A homloklebeny, úgy tűnik,
szűrőként működik,
04:14
tryingmegpróbálja to let informationinformáció come in
only from the right flickerlebegés
74
242640
4376
csak azt az információt engedi be,
amely abból a forrásból érkezik,
04:19
that you are payingfizető attentionFigyelem to
75
247040
1640
amelyre épp próbálunk odafigyelni,
04:21
and tryingmegpróbálja to inhibitgátolják the informationinformáció
comingeljövetel from the ignoredfigyelmen kívül hagyja one.
76
249400
3960
és igyekszik útját állni
a más forrásból érkező infónak.
04:27
The filteringszűrő abilityképesség of the brainagy
is indeedvalóban a keykulcs for attentionFigyelem,
77
255400
5296
Az agyunk szűrőképessége kulcsfontosságú
a figyelem szempontjából,
04:32
whichmelyik is missinghiányzó in some people,
78
260720
2776
s egyesekből hiányzik e képesség,
04:35
for examplepélda in people with ADHDADHD.
79
263520
2480
pl. a figyelemhiányos
hiperaktivitás-zavarral küzdőkből.
04:38
So a personszemély with ADHDADHD
cannotnem tud inhibitgátolják these distractorsdistractors,
80
266640
5016
Ők nem tudják kizárni a zavaró ingereket,
04:43
and that's why they can't focusfókusz
for a long time on a singleegyetlen taskfeladat.
81
271680
4760
ezért nem képesek hosszasan
koncentrálni egyetlen feladatra.
04:49
But what if this personszemély
82
277600
1536
Mi volna viszont, ha ez az ember
04:51
could playjáték a specifickülönleges computerszámítógép gamejátszma, meccs
83
279160
3536
számítógépes játékkal játszva,
04:54
with his brainagy connectedcsatlakoztatva to the computerszámítógép,
84
282720
2880
miközben agya számítógéppel
van összekötve,
04:58
and then trainvonat his ownsaját brainagy
85
286440
2120
megtaníthatná az agyát
05:01
to inhibitgátolják these distractorsdistractors?
86
289360
2440
a zavaró infó kiszűrésére?
05:05
Well, ADHDADHD is just one examplepélda.
87
293680
2480
A figyelemhiányos hiperaktivitás
csak egyetlen példa.
05:09
We can use these cognitivemegismerő
brain-machineagy-gép interfacesinterfészek
88
297200
3256
Számos más kognitív területen is
hasznosíthatjuk
05:12
for manysok other cognitivemegismerő fieldsmezők.
89
300480
2200
a kognitív agy–számítógép csatolókat.
05:15
It was just a fewkevés yearsévek agoezelőtt
90
303760
1776
Alig néhány éve történt,
05:17
that my grandfathernagyapa had a strokeütés,
and he lostelveszett completeteljes abilityképesség to speakbeszél.
91
305560
5720
hogy nagyapámat szélütés érte,
s elvesztette beszédképességét.
05:24
He could understandmegért everybodymindenki,
but there was no way to respondreagál,
92
312640
3336
Értett mindenkit,
de nem tudott válaszolni,
05:28
even not writingírás
because he was illiterateírástudatlan.
93
316000
2480
még írásban sem, mert írástudatlan volt.
05:32
So he passedelmúlt away in silencecsend.
94
320000
2520
Csöndben halt meg.
05:36
I rememberemlékezik thinkinggondolkodás at that time:
95
324800
2336
Emlékszem, arra gondoltam akkor,
05:39
What if we could have a computerszámítógép
96
327160
3896
mi volna, ha lenne egy számítógép,
05:43
whichmelyik could speakbeszél for him?
97
331080
1360
amely beszélhetne helyette?
05:45
Now, after yearsévek that I am in this fieldmező,
98
333840
2216
Most, hogy évek óta e területen dolgozom,
05:48
I can see that this mightesetleg be possiblelehetséges.
99
336080
2320
látom, hogy talán ez is lehetséges.
05:52
ImagineKépzeld el if we can find brainwaveagyhullám patternsminták
100
340240
2856
Képzeljék csak el, ha felfedezzük
az agyhullám-mintákat,
05:55
when people think
about imagesképek or even lettersbetűk,
101
343120
3440
amelyek megfeleltethetők bizonyos
képeknek vagy akár betűknek!
05:59
like the letterlevél A generatesgenerál
a differentkülönböző brainwaveagyhullám patternminta
102
347720
2936
Lehet, hogy az A betű
más mintának felel meg,
06:02
than the letterlevél B, and so on.
103
350680
1720
mint a B betű, és így tovább.
06:04
Could a computerszámítógép one day
communicatekommunikálni for people who can't speakbeszél?
104
352960
3680
Képes lesz rá valaha a számítógép,
hogy helyettünk beszéljen?
06:09
What if a computerszámítógép
105
357640
1440
Mi volna, ha a számítógép
06:11
can help us understandmegért
the thoughtsgondolatok of a personszemély in a comakóma?
106
359960
4560
segíthetne megérteni
a kómában fekvő betegek gondolatait?
06:17
We are not there yetmég,
107
365840
1616
Még nem tartunk itt,
06:19
but payfizetés closeBezárás attentionFigyelem.
108
367480
2736
de csak figyeljenek jól!
06:22
We will be there soonhamar.
109
370240
1696
Nincs már messze ez az idő.
06:23
Thank you.
110
371960
1496
Köszönöm.
(Taps)
06:25
(ApplauseTaps)
111
373480
5632
Translated by Beatrix Turán
Reviewed by Peter Pallós

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Mehdi Ordikhani-Seyedlar - Neuroscientist
Mehdi Ordikhani-Seyedlar is a computational neuroscientist, researching brain signals and their usage in brain-machine interfaces.

Why you should listen

Mehdi Ordikhani-Seyedlar is a research scientist interested in brain-wave patterns generated by neural activities in the brain. Since embarking on his research on neuroscience, Ordikhani-Seyedlar has been working on different brain functions such as learning, memory, pain and, more recently, visual attention in humans. He also conducted a part of his research on monkeys when he was in Dr. Miguel Nicolelis' lab at Duke University. His findings help implement more accurate brain-machine interfaces to treat people who are suffering from attention deficiency.

After receiving his Ph.D  in Biomedical Engineering, Ordikhani-Seyedlar was offered a postdoctoral position by Duke University to develop algorithms to process large-scale neuronal activity and brain-machine interfaces. However, due to political complications in the United States, Ordikhani-Seyedlar -- an Iranian citizen -- changed his plan to continue his brain research outside the US for some time.

As a passionate neuroscientist and neuroengineer, Ordikhani-Seyedlar's aim is to improve brain pattern detectability in computers. This enhances the ability of brain-machine interfaces substantially to better target the defected brain function which in turn enhances the sustainability of treatment effect.

More profile about the speaker
Mehdi Ordikhani-Seyedlar | Speaker | TED.com