ABOUT THE SPEAKER
Mehdi Ordikhani-Seyedlar - Neuroscientist
Mehdi Ordikhani-Seyedlar is a computational neuroscientist, researching brain signals and their usage in brain-machine interfaces.

Why you should listen

Mehdi Ordikhani-Seyedlar is a research scientist interested in brain-wave patterns generated by neural activities in the brain. Since embarking on his research on neuroscience, Ordikhani-Seyedlar has been working on different brain functions such as learning, memory, pain and, more recently, visual attention in humans. He also conducted a part of his research on monkeys when he was in Dr. Miguel Nicolelis' lab at Duke University. His findings help implement more accurate brain-machine interfaces to treat people who are suffering from attention deficiency.

After receiving his Ph.D  in Biomedical Engineering, Ordikhani-Seyedlar was offered a postdoctoral position by Duke University to develop algorithms to process large-scale neuronal activity and brain-machine interfaces. However, due to political complications in the United States, Ordikhani-Seyedlar -- an Iranian citizen -- changed his plan to continue his brain research outside the US for some time.

As a passionate neuroscientist and neuroengineer, Ordikhani-Seyedlar's aim is to improve brain pattern detectability in computers. This enhances the ability of brain-machine interfaces substantially to better target the defected brain function which in turn enhances the sustainability of treatment effect.

More profile about the speaker
Mehdi Ordikhani-Seyedlar | Speaker | TED.com
TED2017

Mehdi Ordikhani-Seyedlar: What happens in your brain when you pay attention?

Mehdi Ordikhani-Seyedlar: Co się dzieje w mózgu, kiedy skupiamy się na czymś

Filmed:
3,083,456 views

Uwaga nie dotyczy tylko koncentrowania się na danej rzeczy. Uwaga polega również na tym, że nasz mózg potrafi filtrować informacje. Mehdi Ordikhani-Seyedlar zajmuje się neurobiologią komputerową. Analizuje wzorce i schematy w mózgu badanych osób, które próbują się na czymś skupić. Naukowiec ma nadzieję, że mózg i komputer będą ściśle ze sobą współpracować. W tym celu tworzy modele, które znajdują zastosowanie podczas terapii osób z ADHD albo osób, które straciły zdolność komunikowania się z innymi. Dzięki tej krótkiej, a zarazem fascynującej prelekcji poznamy pokrótce szczegóły tej interesującej dziedziny nauki.
- Neuroscientist
Mehdi Ordikhani-Seyedlar is a computational neuroscientist, researching brain signals and their usage in brain-machine interfaces. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
PayingPłatne closeblisko attentionUwaga to something:
0
760
2480
Uważnie się na czymś skupić.
Nie jest łatwo,
00:15
Not that easyłatwo, is it?
1
3280
1240
00:17
It's because our attentionUwaga is pulledciągnięty
in so manywiele differentróżne directionswskazówki at a time,
2
5520
5016
bo nasza uwaga jest ciągle rozpraszana.
00:22
and it's in factfakt prettyładny impressiveimponujący
if you can stayzostać focusedskupiony.
3
10560
4080
Jeśli jesteście w stanie długo się
na czymś skupić, to gratuluję.
00:28
ManyWiele people think that attentionUwaga
is all about what we are focusingskupienie on,
4
16360
4056
Wielu myśli, że uwaga jest związana z tym,
na czym się koncentrujemy,
00:32
but it's alsorównież about what informationInformacja
our brainmózg is tryingpróbować to filterfiltr out.
5
20440
4800
ale dotyczy też informacji,
które nasz umysł chce przefiltrować.
00:38
There are two wayssposoby
you directbezpośredni your attentionUwaga.
6
26320
2720
Są dwa sposoby na kierowanie uwagi.
00:41
First, there's overtjawny attentionUwaga.
7
29600
1560
Zacznijmy od uwagi odkrytej,
00:43
In overtjawny attentionUwaga,
you moveruszaj się your eyesoczy towardsw kierunku something
8
31640
4136
kiedy kierujemy wzrok na coś,
00:47
in orderzamówienie to payzapłacić attentionUwaga to it.
9
35800
1560
żeby skupić na tym uwagę.
00:50
Then there's covertCovert attentionUwaga.
10
38360
1976
Mamy też uwagę ukrytą,
00:52
In covertCovert attentionUwaga,
you payzapłacić attentionUwaga to something,
11
40360
4016
kiedy skupiamy się na czymś,
00:56
but withoutbez movingw ruchu your eyesoczy.
12
44400
1560
nie kierując na to wzroku.
00:59
Think of drivingnapędowy for a seconddruga.
13
47040
1640
Pomyślmy o prowadzeniu samochodu.
01:02
Your overtjawny attentionUwaga,
your directionkierunek of the eyesoczy,
14
50960
3016
W uwadze odkrytej skupiamy wzrok na tym,
01:06
are in frontz przodu,
15
54000
1656
co jest przed nami,
01:07
but that's your covertCovert attentionUwaga
16
55680
1776
a w uwadze ukrytej
01:09
whichktóry is constantlystale scanningłów
the surroundingotaczający areapowierzchnia,
17
57480
3080
cały czas skanujemy otoczenie,
01:13
where you don't actuallytak właściwie look at them.
18
61600
1880
choć na nie nie patrzymy.
01:17
I'm a computationalobliczeniowy neuroscientistneurolog,
19
65519
1937
Zajmuję się neurobiologią komputerową.
01:19
and I work on cognitivepoznawczy
brain-machinemózg maszyna interfacesinterfejsy,
20
67480
3096
Pracuję nad poznawczymi
interfejsami mózg-maszyna
01:22
or bringingprzynoszący togetherRazem
the brainmózg and the computerkomputer.
21
70600
3040
lub łączę mózg z komputerem.
01:26
I love brainmózg patternswzorce.
22
74720
1600
Uwielbiam wzorce mózgowe.
01:28
BrainMózg patternswzorce are importantważny for us
23
76720
1696
Są one dla nas istotne,
01:30
because basedna podstawie on them
we can buildbudować modelsmodele for the computerskomputery,
24
78440
3496
bo dzięki nim możemy budować
modele dla komputerów,
01:33
and basedna podstawie on these modelsmodele
25
81960
1416
na podstawie których
01:35
computerskomputery can recognizerozpoznać
how well our brainmózg functionsFunkcje.
26
83400
4216
komputery sprawdzają,
czy nasz mózg dobrze funkcjonuje.
01:39
And if it doesn't functionfunkcjonować well,
27
87640
1600
Jeśli funkcjonuje nieprawidłowo,
01:42
then these computerskomputery themselvessami
can be used as assistivewspomagających devicespomysłowość
28
90080
3920
komputery mogą służyć
za urządzenia wspomagające terapie.
01:46
for therapiesterapie.
29
94760
1200
01:48
But that alsorównież meansznaczy something,
30
96480
1640
To ma także inne znaczenie.
01:51
because choosingwybór the wrongźle patternswzorce
31
99360
2496
Jeśli wybierzemy złe wzorce,
01:53
will give us the wrongźle modelsmodele
32
101880
1896
otrzymamy złe modele,
01:55
and thereforew związku z tym the wrongźle therapiesterapie.
33
103800
1656
co doprowadzi do złych terapii.
01:57
Right?
34
105480
1200
Zgadza się?
01:59
In casewalizka of attentionUwaga,
35
107640
1656
W przypadku uwagi istotne jest,
02:01
the factfakt that we can
36
109320
1280
że możemy przekierować ją
02:03
shiftprzesunięcie our attentionUwaga not only by our eyesoczy
37
111800
3496
nie tylko dzięki oczom,
02:07
but alsorównież by thinkingmyślący --
38
115320
1320
ale także dzięki myślom.
02:09
that makesczyni covertCovert attentionUwaga
an interestingciekawy modelModel for computerskomputery.
39
117440
4080
Dlatego uwaga ukryta
jest interesująca dla komputerów.
02:14
So I wanted to know
what are the brainwavefal mózgowych patternswzorce
40
122280
3456
Chciałem wiedzieć,
jak wyglądają wzorce fal mózgowych
02:17
when you look overtlyotwarcie
or when you look covertlypotajemnie.
41
125760
3680
w zależności od rodzaju uwagi.
02:22
I setzestaw up an experimenteksperyment for that.
42
130440
1760
Przeprowadziłem zatem eksperyment.
02:24
In this experimenteksperyment
there are two flickeringmigotanie squareskwadraty,
43
132960
2736
Mamy tu dwa migające kwadraty.
02:27
one of them flickeringmigotanie
at a slowerwolniej rateoceniać than the other one.
44
135720
3360
Jeden miga szybciej, drugi wolniej.
02:32
DependingW zależności od on whichktóry of these flickersmigocze
you are payingintratny attentionUwaga to,
45
140600
3816
W zależności od tego,
na którym kwadracie się skupiamy,
02:36
certainpewny partsCzęści of your brainmózg
will startpoczątek resonatingrezonans in the samepodobnie rateoceniać
46
144440
3960
pewne części mózgu zaczną rezonować
z tą samą prędkością,
02:41
as that flickeringmigotanie rateoceniać.
47
149200
1440
co migający kwadrat.
02:44
So by analyzinganalizowanie your brainmózg signalssygnały,
48
152000
2936
Analizując sygnały z mózgu,
02:46
we can tracktor where exactlydokładnie
you are watchingoglądanie
49
154960
3040
możemy wyśledzić, na co badany patrzy
02:50
or you are payingintratny attentionUwaga to.
50
158760
1560
lub na czym się skupia.
02:55
So to see what happensdzieje się in your brainmózg
when you payzapłacić overtjawny attentionUwaga,
51
163000
4216
Co się dzieje w mózgu,
kiedy skupiamy na czymś uwagę odkrytą?
02:59
I askedspytał people to look directlybezpośrednio
in one of the squareskwadraty
52
167240
3256
Poprosiłem kilka osób,
żeby patrzyły wprost na dany kwadrat
03:02
and payzapłacić attentionUwaga to it.
53
170520
1280
i skupiły na nim uwagę.
03:04
In this casewalizka, not surprisinglyzaskakująco,
we saw that these flickeringmigotanie squareskwadraty
54
172760
5296
Nic dziwnego, że migające kwadraty
03:10
appearedpojawił się in theirich brainmózg signalssygnały
55
178080
1936
pojawiły się w sygnałach z mózgu,
03:12
whichktóry was comingprzyjście
from the back of theirich headgłowa,
56
180040
2360
które dochodziły z części potylicznej
03:15
whichktóry is responsibleodpowiedzialny for the processingprzetwarzanie
of your visualwizualny informationInformacja.
57
183560
3400
odpowiadającej za przetwarzanie
danych wizualnych.
03:20
But I was really interestedzainteresowany
58
188280
2336
Ciekawiło mnie jednak,
03:22
to see what happensdzieje się in your brainmózg
when you payzapłacić covertCovert attentionUwaga.
59
190640
3160
co się dzieje w mózgu,
kiedy skupiamy na czymś uwagę ukrytą.
03:26
So this time I askedspytał people
to look in the middleśrodkowy of the screenekran
60
194480
3896
Poprosiłem badanych,
żeby patrzyli na środek ekranu
03:30
and withoutbez movingw ruchu theirich eyesoczy,
61
198400
1880
i bez poruszania gałkami ocznymi,
03:33
to payzapłacić attentionUwaga
to eitherzarówno of these squareskwadraty.
62
201120
2720
skupili się na którymś z kwadratów.
03:37
When we did that,
63
205120
1616
Kiedy to zbadaliśmy,
03:38
we saw that bothobie of these flickeringmigotanie ratesstawki
appearedpojawił się in theirich brainmózg signalssygnały,
64
206760
3936
okazało się, że obie prędkości
pojawiły się w sygnałach z mózgu.
03:42
but interestinglyco ciekawe,
65
210720
1200
Co ciekawe,
03:44
only one of them,
whichktóry was paidpłatny attentionUwaga to,
66
212640
3536
silniejszy sygnał dawał kwadrat,
03:48
had strongersilniejszy signalssygnały,
67
216200
1656
na którym skupialiśmy uwagę,
03:49
so there was something in the brainmózg
68
217880
2256
a zatem w mózgu znajduje się coś,
03:52
whichktóry was handlingobsługa this informationInformacja
69
220160
2536
co zajmowało się tą informacją,
03:54
so that thing in the brainmózg was basicallygruntownie
the activationAktywacja of the frontalczołowy areapowierzchnia.
70
222720
6200
co aktywowało część czołową mózgu,
04:02
The frontz przodu partczęść of your brainmózg
is responsibleodpowiedzialny
71
230440
2976
która jest odpowiedzialna
04:05
for higherwyższy cognitivepoznawczy functionsFunkcje as a humanczłowiek.
72
233440
2880
za wytworzenie wyższych
funkcji poznawczych u człowieka.
04:09
The frontalczołowy partczęść,
it seemswydaje się that it worksPrace as a filterfiltr
73
237160
4440
Część czołowa działa jak filtr.
04:14
tryingpróbować to let informationInformacja come in
only from the right flickermigotanie
74
242640
4376
Przepuszcza informację,
która dochodzi z prawej strony,
04:19
that you are payingintratny attentionUwaga to
75
247040
1640
na której się skupiamy.
04:21
and tryingpróbować to inhibithamować the informationInformacja
comingprzyjście from the ignoredignorowane one.
76
249400
3960
Tym samym blokuje informację
ze strony, którą ignorujemy.
04:27
The filteringfiltracja abilityzdolność of the brainmózg
is indeedw rzeczy samej a keyklawisz for attentionUwaga,
77
255400
5296
Umiejętność filtrowania
jest kluczem dla działania uwagi.
04:32
whichktóry is missingbrakujący in some people,
78
260720
2776
Niektórzy tej umiejętności nie mają.
04:35
for exampleprzykład in people with ADHDADHD.
79
263520
2480
Na przykład osoby z ADHD.
04:38
So a personosoba with ADHDADHD
cannotnie może inhibithamować these distractorsDystraktory,
80
266640
5016
Osoba z ADHD nie potrafi
zablokować bodźców rozpraszających.
04:43
and that's why they can't focusskupiać
for a long time on a singlepojedynczy taskzadanie.
81
271680
4760
Dlatego nie może skupić się
na jednym zadaniu przez dłuższy czas.
04:49
But what if this personosoba
82
277600
1536
Co, jeśli taka osoba
04:51
could playgrać a specifickonkretny computerkomputer gamegra
83
279160
3536
mogłaby grać w określoną grę komputerową,
04:54
with his brainmózg connectedpołączony to the computerkomputer,
84
282720
2880
mając mózg podłączony do komputera
04:58
and then trainpociąg his ownwłasny brainmózg
85
286440
2120
i wówczas ćwiczyć mózg,
05:01
to inhibithamować these distractorsDystraktory?
86
289360
2440
żeby blokował bodźce rozpraszające.
05:05
Well, ADHDADHD is just one exampleprzykład.
87
293680
2480
ADHD to tylko jeden z przykładów.
05:09
We can use these cognitivepoznawczy
brain-machinemózg maszyna interfacesinterfejsy
88
297200
3256
Te poznawcze interfejsy
mózg-maszyna można zastosować
05:12
for manywiele other cognitivepoznawczy fieldspola.
89
300480
2200
w wielu innych dziedzinach.
05:15
It was just a fewkilka yearslat agotemu
90
303760
1776
Kilka lat temu
05:17
that my grandfatherDziadek had a strokeuderzenie,
and he lostStracony completekompletny abilityzdolność to speakmówić.
91
305560
5720
mój dziadek miał wylew
i stracił zdolność mówienia.
05:24
He could understandzrozumieć everybodywszyscy,
but there was no way to respondodpowiadać,
92
312640
3336
Rozumiał innych,
ale nie mógł im odpowiadać.
05:28
even not writingpisanie
because he was illiterateanalfabeta.
93
316000
2480
Nawet nie mógł pisać, bo był analfabetą.
05:32
So he passedminęło away in silencecisza.
94
320000
2520
Odszedł w ciszy.
05:36
I rememberZapamiętaj thinkingmyślący at that time:
95
324800
2336
Zastanawiałem się wtedy,
05:39
What if we could have a computerkomputer
96
327160
3896
co by było, gdybyśmy mieli komputer,
05:43
whichktóry could speakmówić for him?
97
331080
1360
który mówiłby za niego?
05:45
Now, after yearslat that I am in this fieldpole,
98
333840
2216
Pracuję od lat w tej branży i widzę,
05:48
I can see that this mightmoc be possiblemożliwy.
99
336080
2320
że to może być realne.
05:52
ImagineWyobraź sobie if we can find brainwavefal mózgowych patternswzorce
100
340240
2856
Gdybyśmy znaleźli wzorce fal mózgowych,
05:55
when people think
about imagesobrazy or even letterslisty,
101
343120
3440
kiedy ludzie myślą
o obrazach lub literach.
05:59
like the letterlist A generatesgeneruje
a differentróżne brainwavefal mózgowych patternwzór
102
347720
2936
Przykładowo litera A generuje inny wzorzec
niż litera B i tak dalej.
06:02
than the letterlist B, and so on.
103
350680
1720
06:04
Could a computerkomputer one day
communicatekomunikować się for people who can't speakmówić?
104
352960
3680
Wielu ludzi nie mówi,
może komputery ich w tym wyręczą?
06:09
What if a computerkomputer
105
357640
1440
Może komputery pomogą nam zrozumieć
06:11
can help us understandzrozumieć
the thoughtsmyśli of a personosoba in a comaComa?
106
359960
4560
myśli osób w śpiączce?
Jeszcze nie jesteśmy na tym etapie,
06:17
We are not there yetjeszcze,
107
365840
1616
06:19
but payzapłacić closeblisko attentionUwaga.
108
367480
2736
ale bądźcie czujni.
06:22
We will be there soonwkrótce.
109
370240
1696
Wkrótce będziemy.
06:23
Thank you.
110
371960
1496
Dziękuję.
06:25
(ApplauseAplauz)
111
373480
5632
(Brawa)
Translated by Magda Komorowska
Reviewed by Barbara Guzik

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Mehdi Ordikhani-Seyedlar - Neuroscientist
Mehdi Ordikhani-Seyedlar is a computational neuroscientist, researching brain signals and their usage in brain-machine interfaces.

Why you should listen

Mehdi Ordikhani-Seyedlar is a research scientist interested in brain-wave patterns generated by neural activities in the brain. Since embarking on his research on neuroscience, Ordikhani-Seyedlar has been working on different brain functions such as learning, memory, pain and, more recently, visual attention in humans. He also conducted a part of his research on monkeys when he was in Dr. Miguel Nicolelis' lab at Duke University. His findings help implement more accurate brain-machine interfaces to treat people who are suffering from attention deficiency.

After receiving his Ph.D  in Biomedical Engineering, Ordikhani-Seyedlar was offered a postdoctoral position by Duke University to develop algorithms to process large-scale neuronal activity and brain-machine interfaces. However, due to political complications in the United States, Ordikhani-Seyedlar -- an Iranian citizen -- changed his plan to continue his brain research outside the US for some time.

As a passionate neuroscientist and neuroengineer, Ordikhani-Seyedlar's aim is to improve brain pattern detectability in computers. This enhances the ability of brain-machine interfaces substantially to better target the defected brain function which in turn enhances the sustainability of treatment effect.

More profile about the speaker
Mehdi Ordikhani-Seyedlar | Speaker | TED.com