English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

Andrew McAfee: What will future jobs look like?

แอนดรูว์ แมคอาฟี่ (Andrew McAfee): งานในอนาคต หน้าตาจะเป็นยังไง?

Filmed
Views 2,176,566

นักเศรษฐศาสตร์ แอนดรูว์ แมกอาฟี เสนอว่า ใช่ หุ่นยนต์อาจจะเอางานต่างๆของพวกเราไป -- หรืออย่างน้อยก็งานบางอย่างที่เรารู้จักตอนนี้ ในทอล์คที่มองการณ์ไกลนี้ เขาคิดไปถึงว่างานในอนาคตจะหน้าตาเป็นยังไง และจะให้การศึกษากับคนรุ่นใหม่ในการจัดการกับอนาคตเช่นนั้นได้อย่างไร

- Management theorist
Andrew McAfee studies how information technology affects businesses and society. Full bio

นักเขียน จอร์จ เอเลียต (George Eliot) เตือนพวกเราเอาไว้ว่า
00:12
The writerนักเขียน Georgeจอร์จ Eliotเอเลียต cautionedเตือน us that,
ในท่ามกลางความผิดพลาดทุกรูปแบบ
การทำนายถือว่าเปล่าประโยชน์ที่สุด
00:15
amongในหมู่ all formsรูปแบบ of mistakeผิดพลาด,
00:17
prophesyทำนาย is the mostมากที่สุด gratuitousให้เปล่า.
บุคคลที่พวกเราทุกคนรับรู้กันในฐานะ
00:19
The personคน that we would all acknowledgeรับทราบ
ของคู่เหมือนของเธอในศตวรรษที่ 20 ซึ่งก็คือโยกี เบอร์รา (Yogi Berra) เห็นด้วยเช่นนั้น
00:21
as her 20th-centuryศตวรรษ TH counterpartของคู่กัน, Yogiโยคี BerraBerra, agreedตกลง.
เขาพูดว่า "มันยากที่จะทำนาย
00:25
He said, "It's toughยาก to make predictionsการคาดการณ์,
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับอนาคต"
00:27
especiallyโดยเฉพาะอย่างยิ่ง about the futureอนาคต."
ผมกำลังจะละเลยคำเตือนเหล่านั้น
00:30
I'm going to ignoreไม่สนใจ theirของพวกเขา cautionsข้อควรระวัง
แล้วทำการทำนายอะไรบางอย่างที่เฉพาะเจาะจงเอามากๆ
00:32
and make one very specificโดยเฉพาะ forecastพยากรณ์.
ในโลกที่พวกเรากำลังสร้างอย่างเร็วๆนี้
00:34
In the worldโลก that we are creatingการสร้าง very quicklyอย่างรวดเร็ว,
เรากำลังจะเห็นสิ่งต่างๆ
00:36
we're going to see more and more things
ที่ดูราวกับนิยายวิทยาศาสตร์มากขึ้นเรื่อยๆ
00:38
that look like scienceวิทยาศาสตร์ fictionเรื่องอ่านเล่น,
และก็จะสิ่งที่ดูเหมือนงานอาชีพน้อยลงเรื่อยๆ
00:40
and fewerน้อยลง and fewerน้อยลง things that look like jobsงาน.
รถของพวกเรากำลังจะขับเคลื่อนได้เองในเร็ววันนี้
00:43
Our carsรถ are very quicklyอย่างรวดเร็ว going to startเริ่มต้น drivingการขับขี่ themselvesตัวเอง,
ซึ่งหมายความว่าเรากำลังจะต้องการคนขับรถบรรทุกน้อยลง
00:46
whichที่ meansวิธี we're going to need fewerน้อยลง truckรถบรรทุก driversไดรเวอร์.
เรากำลังจะใช้ Siri เชื่อมต่อกับ Watson
00:48
We're going to hookตะขอ Siriสิริ up to Watsonวัตสัน
ในการทำงานอัตโนมัติหลายๆอย่าง
00:51
and use that to automateโดยอัตโนมัติ a lot of the work
ที่ตอนนี้กำลังดำเนินการโดยตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า
00:53
that's currentlyปัจจุบัน doneเสร็จแล้ว by customerลูกค้า serviceบริการ repsพนักงาน
และผู้ระบุปัญหา (troubleshooters) และผู้วินิจฉัยปัญหา (diagnosers)
00:55
and troubleshootersการแก้ไขปัญหา and diagnosersdiagnosers,
และพวกเราได้นำ R2D2 ไปใช้แล้ว
00:58
and we're alreadyแล้ว takingการ R2D2,
ทาสีเขาด้วยสีส้ม แล้วเอาเขาไปทำงาน
01:00
paintingจิตรกรรม him orangeส้ม, and puttingวาง him to work
แบกชั้นต่างๆไปรอบๆโกดัง
01:04
carryingการปฏิบัติ shelvesชั้นวาง around warehousesคลังสินค้า,
ซึ่งหมายความว่าเราต้องการคนน้อยลงมาก
01:06
whichที่ meansวิธี we need a lot fewerน้อยลง people
ในการเดินขึ้นและลงทางเดินเหล่านั้น
01:08
to be walkingที่เดิน up and down those aislesทางเดิน.
ตอนนี้ เป็นเวลา 200 ปีแล้ว
01:10
Now, for about 200 yearsปี,
ผู้คนได้พากันพูดอย่างเดียวกันเป๊ะกับที่ผมกำลังบอกพวกคุณ
01:14
people have been sayingคำพูด exactlyอย่างแน่นอน what I'm tellingบอก you --
ยุคของการว่างงานเพราะเทคโนโลยีได้มาถึงแล้ว
01:16
the ageอายุ of technologicalเทคโนโลยี unemploymentการว่างงาน is at handมือ
เริ่มด้วยการที่กลุ่ม Luddites ทำลายเครื่องทอผ้าในอังกฤษ
01:19
startingที่เริ่มต้น with the LudditesLuddites smashingยอดเยี่ยม loomslooms in Britainสหราชอาณาจักร
เมื่อประมาณสองศตวรรษที่แล้ว
01:22
just about two centuriesมานานหลายศตวรรษ agoมาแล้ว,
และพวกเขาก็คาดผิดไป
01:23
and they have been wrongไม่ถูกต้อง.
ระบบเศรษฐกิจของพวกเราในโลกพัฒนาแล้ว
01:25
Our economiesเศรษฐกิจ in the developedพัฒนา worldโลก have coastedร่อน alongตาม
ได้ดำเนินควบคู่ไปกับบางอย่าง
01:28
on something prettyน่ารัก closeปิด to fullเต็ม employmentการจ้าง.
ที่ใกล้เคียงกับการจ้างงานอย่างเต็มที่
01:30
Whichที่ bringsนำ up a criticalวิกฤติ questionคำถาม:
ซึ่งนำมาสู่คำถามสำคัญที่ว่า
ทำไมคราวนี้มันถึงแตกต่าง ถ้าหากว่ามันเป็นอย่างนั้นจริง
01:32
Why is this time differentต่าง, if it really is?
เหตุผลที่มันแตกต่างก็คือว่า ในช่วงเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้
01:35
The reasonเหตุผล it's differentต่าง is that, just in the pastอดีต fewน้อย yearsปี,
เครื่องจักรของพวกเราได้เริ่มแสดงให้เห็นความสามารถ
01:38
our machinesเครื่อง have startedเริ่มต้น demonstratingแสดงให้เห็นถึง skillsทักษะ
ที่พวกมันไม่เคยมีมาก่อน:
01:40
they have never, ever had before:
เข้าใจ พูด ฟัง เห็น
01:43
understandingความเข้าใจ, speakingการพูด, hearingการได้ยิน, seeingเห็น,
ตอบ เขียน และพวกมันกำลังเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ
01:46
answeringตอบ, writingการเขียน, and they're still acquiringการแสวงหา newใหม่ skillsทักษะ.
ยกตัวอย่างเช่น หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์แบบเคลื่อนที่
01:50
For exampleตัวอย่าง, mobileโทรศัพท์มือถือ humanoidมนุษย์ robotsหุ่นยนต์
ยังอยู่ในระดับเริ่มต้นมากๆ
01:53
are still incrediblyเหลือเชื่อ primitiveดั้งเดิม,
แต่หน่วยวิจัยของกระทรวงกลาโหม
01:55
but the researchการวิจัย armแขน of the Defenseป้องกัน Departmentแผนก
เพิ่งประกาศการแข่งขัน
01:57
just launchedเปิดตัว a competitionการแข่งขัน
ที่มีพวกมันทำสิ่งต่างๆเหล่านี้
01:58
to have them do things like this,
และถ้าสถิติการติดตามบ่งบอกอะไรได้บ้าง
02:00
and if the trackลู่ recordบันทึก is any guideแนะนำ,
การแข่งขันนี้กำลังจะประสบความสำเร็จ
02:02
this competitionการแข่งขัน is going to be successfulที่ประสบความสำเร็จ.
ดังนั้น ตอนที่ผมมองไปรอบๆ ผมคิดว่าวันนั้นไม่ได้อยู่ไกลเกินไปอีกแล้ว
02:05
So when I look around, I think the day is not too farห่างไกล off at all
วันที่พวกเรากำลังจะมีแอนดรอยด์
02:08
when we're going to have androidsหุ่นยนต์
ทำงานหลายๆอย่างที่พวกเรากำลังทำกันอยู่ตอนนี้
02:10
doing a lot of the work that we are doing right now.
และพวกเรากำลังสร้างโลกที่จะ
02:13
And we're creatingการสร้าง a worldโลก where there is going to be
เต็มไปด้วยเทคโนโลยีมากขึ้นๆและงานที่น้อยลงๆ
02:17
more and more technologyเทคโนโลยี and fewerน้อยลง and fewerน้อยลง jobsงาน.
มันเป็นโลกที่เอริก บรินโจล์ฟสัน (Erik Brynjolfsson)และผมเรียกมันว่า
02:21
It's a worldโลก that Erikเอริค BrynjolfssonBrynjolfsson and I are callingการเรียกร้อง
"ยุคเครื่องจักรกลใหม่"
02:23
"the newใหม่ machineเครื่อง ageอายุ."
สิ่งหนึ่งที่ต้องจำให้ขึ้นใจก็คือ
02:24
The thing to keep in mindใจ is that
นี่เป็นข่าวดีอย่างยิ่งยวด
02:27
this is absolutelyอย่างแน่นอน great newsข่าว.
นี่เป็นข่าวเศรษฐกิจที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้ในทุกวันนี้
02:29
This is the bestดีที่สุด economicด้านเศรษฐกิจ newsข่าว on the planetดาวเคราะห์ these daysวัน.
ไม่ใช่ว่ามันมีการแข่งขันมากมาย ใช่มั้ยครับ
02:32
Not that there's a lot of competitionการแข่งขัน, right?
นี่เป็นข่าวเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในทุกวันนี้
02:36
This is the bestดีที่สุด economicด้านเศรษฐกิจ newsข่าว we have these daysวัน
ด้วยเหตุผลหลักๆสองอย่าง
02:38
for two mainหลัก reasonsเหตุผล.
อย่างแรกคือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคือสิ่งที่ทำให้เราสามารถ
02:39
The first is, technologicalเทคโนโลยี progressความคืบหน้า is what allowsช่วยให้ us
ดำเนินความเร็วเท่ากับการวิ่งอันน่าทึ่งของพวกเรานี้ต่อไป
02:42
to continueต่อ this amazingน่าอัศจรรย์ recentเมื่อเร็ว ๆ นี้ runวิ่ง that we're on
การพัฒนาอย่างรวดเร็วซึ่งผลลัพธ์เพิ่มขึ้นไปพร้อมกับเวลาที่ดำเนินไป
02:46
where outputเอาท์พุต goesไป up over time,
ในขณะเดียวกัน ราคาก็ลดลง
02:49
while at the sameเหมือนกัน time, pricesราคา go down,
และปริมาณและคุณภาพก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
02:52
and volumeปริมาณ and qualityคุณภาพ just continueต่อ to explodeระเบิด.
ตอนนี้ บางคนมองมาตรงนี้และพูดเกี่ยวกับ
02:56
Now, some people look at this and talk about
แนวคิดวัตถุนิยมอันตื้นเขิน
02:58
shallowตื้น materialismวัตถุนิยม,
แต่นั่นเป็นหนทางที่ผิดอย่างสิ้นเชิงในการมองมัน
03:00
but that's absolutelyอย่างแน่นอน the wrongไม่ถูกต้อง way to look at it.
นี่มันเยอะมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่
03:02
This is abundanceความอุดมสมบูรณ์, whichที่ is exactlyอย่างแน่นอน
เราต้องการให้ระบบเศรษฐกิจของเราทำให้เกิดขึ้น
03:05
what we want our economicด้านเศรษฐกิจ systemระบบ to provideให้.
เหตุผลที่สองคือ ยุคเครื่องจักรกลใหม่
03:08
The secondที่สอง reasonเหตุผล that the newใหม่ machineเครื่อง ageอายุ
เป็นข่าวดียิ่งยวดที่ว่า เมื่อแอนดรอยด์
03:11
is suchอย่างเช่น great newsข่าว is that, onceครั้งหนึ่ง the androidsหุ่นยนต์
เริ่มทำงานต่างๆ เราก็ไม่ต้องทำมันอีกต่อไป
03:14
startเริ่มต้น doing jobsงาน, we don't have to do them anymoreอีกต่อไป,
และเราก็จะเป็นอิสระจากงานกรรมกรแบกหามหนักหน่วงต่างๆ
03:17
and we get freedอิสระ up from drudgeryงานน่าเบื่อหน่าย and toilความเหน็ดเหนื่อย.
ตอนนี้ เมื่อผมพูดถึงเรืองนี้กับเพื่อนของผม
03:21
Now, when I talk about this with my friendsเพื่อน
ที่แคมบริดจ์และซิลิคอน วัลเลย์ พวกเขาพูดว่า
03:23
in Cambridgeเคมบริดจ์ and Siliconซิลิคอน Valleyหุบเขา, they say,
"ยอดเยี่ยม ไม่มีงานแบกหาม ไม่มีงานหนักอีกต่อไป
03:25
"Fantasticน่าอัศจรรย์. No more drudgeryงานน่าเบื่อหน่าย, no more toilความเหน็ดเหนื่อย.
นี่มันให้โอกาสเราได้จินตนาการ
03:27
This givesจะช่วยให้ us the chanceโอกาส to imagineจินตนาการ
สังคมแบบที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเลยนะ
03:29
an entirelyอย่างสิ้นเชิง differentต่าง kindชนิด of societyสังคม,
สังคมแบบที่ผู้สร้างและผู้ค้นพบ
03:32
a societyสังคม where the creatorsผู้สร้าง and the discoverersค้นพบ
และผู้ปฏิบัติและผู้สร้างสรรค์
03:35
and the performersนักแสดง and the innovatorsประดิษฐ์
มารวมด้วยกันกับผู้อุปถัมภ์และผู้สนับสนุนทางการเงินของพวกเขา
03:36
come togetherด้วยกัน with theirของพวกเขา patronsลูกค้า and theirของพวกเขา financiersการเงิน
เพื่อพูดเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ให้ความบันเทิง ให้ความกระจ่าง
03:40
to talk about issuesปัญหา, entertainความสนุกสนาน, enlightenสอน,
กระตุ้นความคิด ซึ่งกันและกัน"
03:43
provokeกระตุ้น eachแต่ละ other."
มันเป็นสังคมแบบที่ดูคล้ายคลึงกับ TED Conference มากทีเดียว
03:45
It's a societyสังคม really, that looksรูปลักษณ์ a lot like the TEDTED Conferenceการประชุม.
และมันก็ยังมีข้อเท็จจริงมหาศาลอยู่ตรงนี้ด้วย
03:49
And there's actuallyแท้จริง a hugeใหญ่ amountจำนวน of truthความจริง here.
พวกเรากำลังเห็นการเบ่งบานอย่างน่าอัศจรรย์กำลังเกิดขึ้น
03:52
We are seeingเห็น an amazingน่าอัศจรรย์ flourishingเฟื่องฟู takingการ placeสถานที่.
ในโลกที่การสร้างวัตถุ
03:55
In a worldโลก where it is just about as easyง่าย
ง่ายพอๆกับการปรินท์เอกสาร
03:57
to generateผลิต an objectวัตถุ as it is to printพิมพ์ a documentเอกสาร,
เรามีความเป็นไปได้ใหม่ๆที่น่าทึ่งทั้งหลาย
04:00
we have amazingน่าอัศจรรย์ newใหม่ possibilitiesความเป็นไปได้.
ผู้คนที่เคยเป็นช่างฝีมือและนักทำงานอดิเรก
04:02
The people who used to be craftsmenช่างฝีมือ and hobbyistsมือสมัครเล่น
กลายมาเป็นผู้สร้าง และพวกเขาก็รับผิดชอบ
04:06
are now makersเครื่องชง, and they're responsibleรับผิดชอบ
ต่อนวัตกรรมจำนวนมหาศาล
04:08
for massiveมาก amountsจำนวน of innovationนวัตกรรม.
และศิลปินทั้งหลายที่เคยถูกจำกัดมาก่อน
04:10
And artistsศิลปิน who were formerlyสมัยก่อน constrainedถูก จำกัด
ตอนนี้สามารถทำสิ่งต่างๆที่ไม่เคยเป็นไปได้
04:13
can now do things that were never, ever possibleเป็นไปได้
สำหรับพวกเขามาก่อน
04:16
for them before.
เพราะงั้นนี่เป็นช่วงเวลาแห่งการเบ่งบานอันยิ่งใหญ่
04:18
So this is a time of great flourishingเฟื่องฟู,
และยิ่งผมมองไปรอบๆ ผมก็ยิ่งเชื่อมั่นมากขึ้นเรื่อยๆ
04:20
and the more I look around, the more convincedมั่นใจ I becomeกลายเป็น
["เทคโนโลยีคือของขวัญจากพระเจ้า หลังจากของขวัญแห่งชีวิตแล้ว บางทีนี่อาจจะเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้าก็ได้ มันเป็นมารดาแห่งความศิวิไลซ์ของศิลปะและวิทยาศาสตร์" -- ฟรีแมน ไดสัน (Freeman Dyson)]
04:23
that this quoteอ้างอิง, from the physicistนักฟิสิกส์ Freemanคนอิสระ Dysonไดสัน,
ว่าคำพูดนี้ จากนักฟิสิกส์ ฟรีแมน ไดสัน (Freeman Dyson)
ไม่ใช่คำพูดที่เกินจริงเลย
04:26
is not hyperboleอติพจน์ at all.
นี่เป็นเพียงคำกล่าวพื้นๆของข้อเท็จจริง
04:28
This is just a plainที่ราบ statementคำแถลง of the factsข้อเท็จจริง.
พวกเรากำลังอยู่กึ่งกลางของช่วงเวลาอันน่าทึ่ง
04:31
We are in the middleกลาง of an astonishingน่าอัศจรรย์ periodระยะเวลา.
04:32
["Technologyเทคโนโลยี is a giftของขวัญ of God. After the giftของขวัญ of life it is perhapsบางที the greatestใหญ่ที่สุด of God'sของพระเจ้า giftsของขวัญ. It is the motherแม่ of civilizationsอารยธรรม, of artsศิลปะ and of sciencesวิทยาศาสตร์." — Freemanคนอิสระ Dysonไดสัน]
นี่นำมาสู่คำถามที่ยิ่งใหญ่อีกคำถามหนึ่ง:
04:33
Whichที่ bringsนำ up anotherอื่น great questionคำถาม:
มันจะมีอะไรผิดที่ผิดทางไปได้เล่าในโลกยุคเครื่องจักรกลใหม่นี้
04:36
What could possiblyอาจ go wrongไม่ถูกต้อง in this newใหม่ machineเครื่อง ageอายุ?
ใช่มั้ยครับ เยี่ยมเลย พอล่ะ งอกงาม กลับบ้าน
04:39
Right? Great, hangแขวน up, flourishอวด, go home.
พวกเรากำลังจะเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ยุ่งเหยิงสองชุด
04:42
We're going to faceใบหน้า two really thornyมีหนาม setsชุด of challengesความท้าทาย
ในขณะที่เรากำลังมุ่งหน้าลึกเข้าไปสู่อนาคตที่พวกเรากำลังสร้าง
04:45
as we headหัว deeperลึก into the futureอนาคต that we're creatingการสร้าง.
ชุดแรกคือ ทางด้านเศรษฐกิจ และมันได้ถูกสรุปเอาไว้อย่างดูดี
04:48
The first are economicด้านเศรษฐกิจ, and they're really nicelyอย่างดี summarizedสรุป
ในแบบของเรื่องราวจอมปลอม เกี่ยวกับการไปๆมาๆ
04:51
in an apocryphalไม่มีลักฐาน storyเรื่องราว about a back-and-forthไปมา
ระหว่างเฮนรี่ ฟอร์ด ที่สอง (Henry Ford II)
และวอลเตอร์ รูเธอร์ (Walter Reuther)
04:54
betweenระหว่าง Henryเฮนรี่ Fordลุย IIครั้งที่สอง and Walterวอลเตอร์ Reutherรูเทอร์,
ซึ่งเป็นหัวหน้าสหภาพคนงานรถยนต์
04:57
who was the headหัว of the autoรถยนต์ workersคนงาน unionสหภาพ.
พวกเขากำลังเดินชมหนึ่งในโรงงานที่ทันสมัยแห่งใหม่ทั้งหลาย
05:00
They were touringการท่องเที่ยว one of the newใหม่ modernทันสมัย factoriesโรงงาน,
และฟอร์ดก็หันมาหยอกเล่นกับรูเธอร์ว่า
05:02
and Fordลุย playfullyอย่างสนุกสนาน turnsผลัดกัน to Reutherรูเทอร์ and saysกล่าวว่า,
"เฮ้ วอลเตอร์ คุณจะทำให้เจ้าหุ่นยนต์พวกนี้
05:05
"Hey Walterวอลเตอร์, how are you going to get these robotsหุ่นยนต์
จ่ายค่าสมาชิกสหภาพได้ยังไงเหรอ"
05:07
to payจ่ายเงิน unionสหภาพ duesค่าธรรมเนียม?"
และรูเธอร์ก็โต้กลับไปว่า "เฮ้ เฮนรี่
05:09
And Reutherรูเทอร์ shootsหน่อ back, "Hey Henryเฮนรี่,
แล้วคุณจะทำยังไงให้พวกเขาซื้อรถยนต์ได้ล่ะ"
05:11
how are you going to get them to buyซื้อ carsรถ?"
ปัญหาของรูเธอร์ในเรื่องเล่านี้
05:15
Reuther'sรูเทอร์ของ problemปัญหา in that anecdoteเกร็ดพงศาวดาร
ก็คือว่า มันยากที่จะนำเสนอแรงงานของคุณในระบบเศรษฐกิจ
05:18
is that it is toughยาก to offerเสนอ your laborแรงงาน to an economyเศรษฐกิจ
ที่เต็มไปด้วยเครื่องจักรกล
05:22
that's fullเต็ม of machinesเครื่อง,
และเราเห็นสิ่งนี้ได้ชัดมากในสถิติ
05:24
and we see this very clearlyอย่างเห็นได้ชัด in the statisticsสถิติ.
ถ้าคุณดูช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา
05:26
If you look over the pastอดีต coupleคู่ decadesทศวรรษที่ผ่านมา
ที่ผลการคืนทุน ในอีกความหมายหนึ่งคือ กำไรของบริษัท
05:29
at the returnsผลตอบแทน to capitalเมืองหลวง -- in other wordsคำ, corporateขององค์กร profitsผลกำไร --
เราเห็นว่ามันกำลังเพิ่มสูงขึ้น
05:32
we see them going up,
และเเราเห็นว่ามันกำลังอยู่ที่ระดับสูงสุดตลอดกาลตอนนี้
05:34
and we see that they're now at an all-timeตลอดเวลา highสูง.
ถ้าเรามองที่ผลตอบแทนต่อแรงงาน ในอีกความหมายหนึ่งคือ
05:36
If we look at the returnsผลตอบแทน to laborแรงงาน, in other wordsคำ
ค่าจ้างทั้งหมดที่ได้จ่ายออกไปในระบบเศรษฐกิจ
05:39
totalทั้งหมด wagesค่าจ้าง paidต้องจ่าย out in the economyเศรษฐกิจ,
เราจะเห็นมันที่จุดต่ำสุดตลอดกาล
05:41
we see them at an all-timeตลอดเวลา lowต่ำ
และมุ่งไปยังทิศทางตรงกันข้ามอย่างรวดเร็ว
05:43
and headingหัวข้อ very quicklyอย่างรวดเร็ว in the oppositeตรงข้าม directionทิศทาง.
ดังนั้น นี่มันเป็นข่าวร้ายสำหรับรูเธอร์อย่างเห็นได้ชัด
05:46
So this is clearlyอย่างเห็นได้ชัด badไม่ดี newsข่าว for Reutherรูเทอร์.
มันอาจจะดูเหมือนว่าเป็นข่าวดีมากๆสำหรับฟอร์ด
05:48
It looksรูปลักษณ์ like it mightอาจ be great newsข่าว for Fordลุย,
แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่นะ ถ้าคุณต้องการจะขาย
05:52
but it's actuallyแท้จริง not. If you want to sellขาย
สินค้าที่ค่อนข้างจะแพงเป็นจำนวนมากต่อผู้คน
05:54
hugeใหญ่ volumesไดรฟ์ of somewhatค่อนข้าง expensiveแพง goodsสินค้า to people,
คุณจะต้องมีชนชั้นกลางที่มีขนาดใหญ่ มั่นคง และมั่งคั่ง
05:57
you really want a largeใหญ่, stableมีเสถียรภาพ, prosperousรุ่งเรือง middleกลาง classชั้น.
เรามีสิ่งนี้ในอเมริกา
06:01
We have had one of those in Americaสหรัฐอเมริกา
ก็แค่ช่วงประมาณหลังสงครามเท่านั้น
06:03
for just about the entireทั้งหมด postwarภายหลังสงคราม periodระยะเวลา.
แต่เป็นที่ชัดเจนว่าชนชั้นกลางได้ตกอยู่ภายใต้
ภัยคุกคามอันยิ่งใหญ่อยู่ตอนนี้
06:06
But the middleกลาง classชั้น is clearlyอย่างเห็นได้ชัด underภายใต้ hugeใหญ่ threatการคุกคาม right now.
เราต่างรู้สถิติมากมาย
06:10
We all know a lot of the statisticsสถิติ,
แต่ก็เพียงเพื่อที่จะซ้ำรอยมันอีก
06:12
but just to repeatทำซ้ำ one of them,
รายได้มัธยฐานของอเมริกาได้ลดลง
06:14
medianมัธยฐาน incomeเงินได้ in Americaสหรัฐอเมริกา has actuallyแท้จริง goneที่ไปแล้ว down
ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา
06:17
over the pastอดีต 15 yearsปี,
และเรากำลังอยู่ในอันตรายของการติดกับ
06:18
and we're in dangerอันตราย of gettingได้รับ trappedติดกับดัก
ในวงจรอุบาทว์ที่ความไม่เสมอภาคและการแบ่งแยก
06:20
in some viciousหิน cycleวงจร where inequalityความไม่เสมอภาค and polarizationโพลาไรซ์
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
06:24
continueต่อ to go up over time.
ความท้าทายทางสังคมที่ดำเนินมา
06:27
The societalสังคม challengesความท้าทาย that come alongตาม
กับความไม่เสมอภาคแบบนั้นควรจะได้รับความสนใจ
06:30
with that kindชนิด of inequalityความไม่เสมอภาค deserveสมน้ำสมเนื้อ some attentionความสนใจ.
มีความท้าทายทางสังคมที่จริงๆแล้วผมไม่ได้กังวลมากนัก
06:32
There are a setชุด of societalสังคม challengesความท้าทาย
06:34
that I'm actuallyแท้จริง not that worriedกลุ้มใจ about,
และมันก็แสดงออกมาเป็นภาพได้ประมาณนี้
06:36
and they're capturedถูกจับกุม by imagesภาพ like this.
นี่ไม่ใช่ปัญหาทางสังคม
06:38
This is not the kindชนิด of societalสังคม problemปัญหา
06:40
that I am concernedเกี่ยวข้อง about.
ที่ผมกังวลอยู่
06:42
There is no shortageความขาดแคลน of dystopiandystopian visionsวิสัยทัศน์
เราไม่เคยขาดการมองโลกในแง่ร้าย
เกี่ยวกับว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเครื่องจักรกลของเรา
ตระหนักรู้ได้ด้วยตัวเอง
06:45
about what happensที่เกิดขึ้น when our machinesเครื่อง becomeกลายเป็น self-awareทราบตนเอง,
06:48
and they decideตัดสิน to riseลุกขึ้น up and coordinateประสานงาน attacksการโจมตี againstต่อต้าน us.
แล้วพวกมันก็ลุกฮือขึ้นแล้วร่วมมือกันโจมตีพวกเรา
ผมจะเริ่มกังวลเรื่องพวกนี้ ก็ในวันที่คอมพิวเตอร์ของผม
06:51
I'm going to startเริ่มต้น worryingน่าหนักใจ about those
หวาดระแวงปรินต์เตอร์ของผมนู่นแหละ
06:53
the day my computerคอมพิวเตอร์ becomesกลายเป็น awareทราบ of my printerเครื่องพิมพ์.
06:56
(Laughterเสียงหัวเราะ) (Applauseการปรบมือ)
(เสียงหัวเราะ) (เสียงปรบมือ)
ดังนั้น นี่ไม่ใข่ชุดความท้าทายที่เราต้องกังวลกับมันมากๆ
07:00
So this is not the setชุด of challengesความท้าทาย we really need to worryกังวล about.
07:03
To tell you the kindsชนิด of societalสังคม challengesความท้าทาย
ในการที่จะบอกคุณถึงความท้าทายทางสังคมนี้ที่
07:06
that are going to come up in the newใหม่ machineเครื่อง ageอายุ,
กำลังจะเกิดขึ้นในยุคเครื่องจักรกลใหม่
07:08
I want to tell a storyเรื่องราว about two stereotypicalโปรเฟสเซอร์ Americanอเมริกัน workersคนงาน.
ผมจะเล่าเรื่องของคนทำงานชาวอเมริกันแบบทั่วไปสองคน
และเพื่อที่จะทำให้พวกเขาดูทั่วไปจริงๆ
07:12
And to make them really stereotypicalโปรเฟสเซอร์,
มานึกภาพพวกเขาทั้งคู่เป็นคนผิวขาวกัน
07:13
let's make them bothทั้งสอง whiteขาว guys.
07:15
And the first one is a college-educatedวิทยาลัยการศึกษา
และคนแรกเป็นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย
07:19
professionalมืออาชีพ, creativeความคิดสร้างสรรค์ typeชนิด, managerผู้จัดการ,
มีความเป็นมืออาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้จัดการ
เป็นวิศวกร หมอ ทนาย เป็นตนทำงานอะไรประมาณนั้น
07:22
engineerวิศวกร, doctorคุณหมอ, lawyerทนายความ, that kindชนิด of workerคนงาน.
เราจะเรียกเขาว่า "เท็ด"
07:25
We're going to call him "Tedเท็ด."
เขาอยู่ตรงจุดสูงสุดของชนชั้นกลางชาวอเมริกัน
07:28
He's at the topด้านบน of the Americanอเมริกัน middleกลาง classชั้น.
07:30
His counterpartของคู่กัน is not college-educatedวิทยาลัยการศึกษา
คู่แข่งของเขาไม่ได้จบมหาวิทยาลัย
ทำงานเป็นคนใช้แรงงาน ทำงานเป็นเสมียน
07:33
and worksโรงงาน as a laborerกรรมกร, worksโรงงาน as a clerkเสมียน,
ทำงานระดับล่างของคนงานคอปกขาว (White-collar) หรือ
คอปกน้ำเงิน (Blue Collar) ในระบบเศรษฐกิจ
07:36
does low-levelระดับต่ำ whiteขาว collarปก or blueสีน้ำเงิน collarปก work in the economyเศรษฐกิจ.
07:39
We're going to call that guy "Billบิล."
เราจะเรียกเขาว่า "บิล"
และถ้าคุณย้อนกลับไปประมาณ 50 ปีก่อน
07:41
And if you go back about 50 yearsปี,
07:44
Billบิล and Tedเท็ด were leadingชั้นนำ remarkablyอย่างน่าทึ่ง similarคล้ายคลึงกัน livesชีวิต.
บิลและเท็ดต่างใช้ชีวิตที่เหมือนกันมากๆ
07:47
For exampleตัวอย่าง, in 1960 they were bothทั้งสอง very likelyน่าจะ
ยกตัวอย่างเช่น ในปี 1960 พวกเขาทั้งคู่มีแนวโน้มที่จะ
07:50
to have full-timeเต็มเวลา jobsงาน, workingการทำงาน at leastน้อยที่สุด 40 hoursชั่วโมง a weekสัปดาห์.
ทำงานเต็มเวลา ทำงานอย่างน้อย 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
แต่ตามที่นักวิจัยทางสังคม ชาร์ลส์ เมอร์เรย์ (Charles Murray)
ได้เก็บข้อมูลเอาไว้
07:53
But as the socialสังคม researcherนักวิจัย Charlesชาร์ลส์ Murrayเมอเรย์ has documentedเอกสาร,
07:57
as we startedเริ่มต้น to automateโดยอัตโนมัติ the economyเศรษฐกิจ,
ตอนที่พวกเราได้เริ่มนำเอา
ระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในระบบเศรษฐกิจ
และปี 1960 เป็นปีที่คอมพิวเตอร์เริ่มจะถูกใช้ในการทำธุรกิจ
07:59
and 1960 is just about when computersคอมพิวเตอร์ startedเริ่มต้น to be used by businessesธุรกิจ,
08:04
as we startedเริ่มต้น to progressivelyอย่างก้าวหน้า injectฉีด technologyเทคโนโลยี
ตอนที่พวกเราได้ค่อยๆอัดฉีดเทคโนโลยี
และเครื่องอัตโนมัติ และเครื่องดิจิตอล เข้าไปในระบบเศรษฐกิจ
08:07
and automationระบบอัตโนมัติ and digitalดิจิตอล stuffสิ่ง into the economyเศรษฐกิจ,
08:09
the fortunesโชคชะตา of Billบิล and Tedเท็ด divergedแยก a lot.
โชคชะตาของบิลและเท็ดได้แตกต่างกันออกไปมาก
ภายใต้กรอบเวลานี้ เท็ดยังคงทำงาน
08:12
Over this time frameกรอบ, Tedเท็ด has continuedอย่างต่อเนื่อง
เต็มเวลาอย่างต่อเนื่อง แต่บืลไม่
08:14
to holdถือ a full-timeเต็มเวลา jobงาน. Billบิล hasn'tไม่ได้.
ในหลายๆกรณี บิลได้ออกจากระบบเศรษฐกิจไปอย่างสิ้นเชิง
08:17
In manyจำนวนมาก casesกรณี, Billบิล has left the economyเศรษฐกิจ entirelyอย่างสิ้นเชิง,
และเท็ดแทบจะไม่เคยเลย
08:21
and Tedเท็ด very rarelyไม่ค่อยมี has.
เวลาผ่านไป ชีวิตแต่งงานของเท็ดเป็นไปอย่างมีความสุข
08:24
Over time, Ted'sเท็ด marriageการแต่งงาน has stayedอยู่ quiteทีเดียว happyมีความสุข.
แต่ของบิลไม่
08:27
Bill'sบิล hasn'tไม่ได้.
และลูกๆของเท็ดเติบโตมาในบ้านที่มีทั้งพ่อและแม่
08:29
And Ted'sเท็ด kidsเด็ก have grownเจริญเติบโต up in a two-parentสองผู้ปกครอง home,
08:32
while Bill'sบิล absolutelyอย่างแน่นอน have not over time.
แต่ของบิลไม่เคยมีช่วงเวลาแบบนั้นเลย
08:35
Other waysวิธี that Billบิล is droppingลดต่ำลง out of societyสังคม?
มีทางอื่นอีกมั้ยที่บิลหลุดออกจากสังคม?
เขาจำนวนครั้งในการออกเสียงโหวตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งต่างๆ
08:38
He's decreasedลดลง his votingการออกเสียง in presidentialประธานาธิบดี electionsเลือกตั้ง,
และเขาเริ่มเข้าคุกบ่อยขึ้นมาก
08:41
and he's startedเริ่มต้น to go to prisonคุก a lot more oftenบ่อยครั้ง.
ดังนั้น ผมไม่สามารถบอกเล่าเรื่องราวแสนสุขเกี่ยวกับ
แนวโน้มทางสังคมเหล่านี้ได้
08:45
So I cannotไม่ได้ tell a happyมีความสุข storyเรื่องราว about these socialสังคม trendsแนวโน้ม,
08:49
and they don't showแสดง any signsสัญญาณ of reversingการถอยหลัง themselvesตัวเอง.
และมันก็ไม่ได้มีสัญญาณอะไรที่ว่า
มันจะย้อนกลับได้ด้วยตัวมันเอง
08:52
They're alsoด้วย trueจริง no matterเรื่อง whichที่ ethnicชาติพันธุ์ groupกลุ่ม
มันยังคงเป็นความจริงอีกด้วย ไม่ว่าเราจะมองไปที่
กลุ่มชาติพันธุ์ใด
08:55
or demographicกลุ่มผู้เข้าชม groupกลุ่ม we look at,
หรือกลุ่มประชากรไหน
08:57
and they're actuallyแท้จริง gettingได้รับ so severeรุนแรง
และมันกำลังค่อยๆร้ายแรงขึ้น
จนถึงขั้นท่วมท้น
08:59
that they're in dangerอันตราย of overwhelmingล้นหลาม
ถึงแม้ว่าจะมีความก้าวหน้าอันน่าทึ่งที่พวกเราได้ทำ
ภายใต้การเคลือนไหวด้านสิทธิพลเมือง
09:00
even the amazingน่าอัศจรรย์ progressความคืบหน้า we madeทำ with the Civilพลเรือน Rightsสิทธิมนุษยชน Movementการเคลื่อนไหว.
และสิ่งที่เพื่อนๆของผมที่ซิลิคอน วัลเลย์
09:04
And what my friendsเพื่อน in Siliconซิลิคอน Valleyหุบเขา
และแคมบริดจ์มองข้ามไป ก็คือว่า พวกเขาคือเท็ด
09:07
and Cambridgeเคมบริดจ์ are overlookingที่สามารถมองเห็น is that they're Tedเท็ด.
09:12
They're livingการดำรงชีวิต these amazinglyที่น่าอัศจรรย์ใจ busyไม่ว่าง, productiveประสิทธิผล livesชีวิต,
พวกเขาใช้ชีวิตอันแสนยุ่งและมีผลิตภาพอย่างน่าทึ่ง
09:15
and they'veพวกเขาได้ got all the benefitsผลประโยชน์ to showแสดง from that,
และพวกเขาได้รับผลประโยชน์ที่เห็นได้จากการนั้น
ในขณะที่บิลกำลังใช้ชีวิตที่แตกต่างมาก
09:18
while Billบิล is leadingชั้นนำ a very differentต่าง life.
09:20
They're actuallyแท้จริง bothทั้งสอง proofพิสูจน์ of how right Voltaireวอลแตร์ was
จริงๆแล้ว พวกเขาทั้งคู่ต่างเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่า
โวลแตร์ (Voltaire) พูดถูกแค่ไหน
["งานคุ้มกันมนุษย์จากสามอสูรร้าย: ความเบื่อหน่าย
ความชั่วร้าย และความต้องการ -- โวลแตร์]
09:22
when he talkedพูดคุย about the benefitsผลประโยชน์ of work,
เมื่อเขาพูดถึงเรื่องผลประโยชน์ของการทำงาน
09:25
and the factความจริง that it savesช่วยประหยัด us from not one but threeสาม great evilsความชั่วร้าย.
และข้อเท็จจริงที่ว่า มันได้คุ้มกันเราจาก 3 ไม่ใช่ 1 อสูรร้าย
09:28
["Work savesช่วยประหยัด a man from threeสาม great evilsความชั่วร้าย: boredomความเบื่อ, viceรอง and need." — Voltaireวอลแตร์]
09:29
So with these challengesความท้าทาย, what do we do about them?
ดังนั้น ด้วยความท้าทายเหล่านี้ เราจะทำยังไงกับพวกมันดี?
09:32
The economicด้านเศรษฐกิจ playbookPlayBook is surprisinglyอย่างแปลกใจ clearชัดเจน,
คู่มือเศรษฐศาสตร์ได้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนจนน่าประหลาดใจ
09:35
surprisinglyอย่างแปลกใจ straightforwardซื่อตรง, in the shortสั้น termวาระ especiallyโดยเฉพาะอย่างยิ่ง.
ตรงไปตรงมาอย่างน่าประหลาดใจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาสั้นๆ
พวกหุ่นยนต์ไม่ได้กำลังจะเอางานทั้งหมดของพวกเราไป
ภายในปีหรือสองปีข้างหน้า
09:38
The robotsหุ่นยนต์ are not going to take all of our jobsงาน in the nextต่อไป yearปี or two,
ดังนั้น คู่มือเศรษฐศาสตร์ 101 ฉบับคลาสสิค
ก็จะยังทำงานได้พอใช้
09:41
so the classicคลาสสิก EconEcon 101 playbookPlayBook is going to work just fine:
สนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ
09:46
Encourageส่งเสริม entrepreneurshipผู้ประกอบการ,
ทุ่มลงไปกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน
09:48
doubleสอง down on infrastructureโครงสร้างพื้นฐาน,
และทำให้แน่ใจว่าเรากำลังผลิตคนที่มีทักษะที่เหมาะสม
09:50
and make sure we're turningการหมุน out people
จากระบบการศึกษาของเรา
09:52
from our educationalทางการศึกษา systemระบบ with the appropriateเหมาะสม skillsทักษะ.
แต่ในระยะยาว ถ้าเรากำลังเคลื่อนย้ายไปสู่ระบบเศรษฐกิจ
09:55
But over the longerอีกต่อไป termวาระ, if we are movingการเคลื่อนย้าย into an economyเศรษฐกิจ
ที่เน้นเทคโนโลยีมากกว่าคน
09:58
that's heavyหนัก on technologyเทคโนโลยี and lightเบา on laborแรงงาน,
และเรากำลังทำแบบนั้นอยู่ ถ้างั้นเราก็ต้องพิจารณา
10:01
and we are, then we have to considerพิจารณา
การแทรกแซงฐานรากให้มากขึ้น
10:04
some more radicalรุนแรง interventionsการแทรกแซง,
ยกตัวอย่างเช่น บางอย่างประมาณการประกันค่าจ้างขั้นต่ำ
10:05
for exampleตัวอย่าง, something like a guaranteedรับประกัน minimumขั้นต่ำ incomeเงินได้.
เอาล่ะ นั่นอาจจะทำให้ใครบางคนในห้องนี้หนาวๆร้อนๆ
10:09
Now, that's probablyอาจ makingการทำ some folkพื้นบ้าน in this roomห้อง uncomfortableอึดอัด,
เพราะไอเดียนั้นมันเกี่ยวข้องกับพวกซ้ายจัด
10:12
because that ideaความคิด is associatedที่เกี่ยวข้อง with the extremeสุดขีด left wingปีก
และกับโครงการกระจายความมั่งคั่งแบบสุดโต่ง
10:16
and with fairlyอย่างเป็นธรรม radicalรุนแรง schemesรูปแบบ for redistributingการกระจาย wealthความมั่งคั่ง.
ผมทำการบัานมานิดหน่อยเกี่ยวกับข้อนี้
10:19
I did a little bitบิต of researchการวิจัย on this notionความคิด,
และมันอาจจะทำให้ใครบางคนสบายใจมาได้บ้าง
ที่จะรู้ว่า
10:21
and it mightอาจ calmเงียบสงบ some folkพื้นบ้าน down to know that
ไอเดียการประกันค่าจ้างขั้นต่ำนั้น
10:24
the ideaความคิด of a netสุทธิ guaranteedรับประกัน minimumขั้นต่ำ incomeเงินได้
ได้รับการต่อสู้โดยนักสังคมนิยม
ที่ทำได้แค่พูดจนน้ำลายแตกฟอง
10:26
has been championedปกป้อง by those frothing-at-the-mouthฟอง-at-the-ปาก socialistsสังคม
อย่างเฟรดริก ฮาเย็ก (Friedrich Hayek) ริชาร์ด นิกสัน (Richard Nixon)
และ มิลตัน ฟรีดแมน (Milton Friedman)
10:30
Friedrichฟรีดริช HayekHayek, Richardริชาร์ด Nixonนิกสัน and Miltonมิลตัน Friedmanฟรีดแมน.
และถ้าคุณพบว่า คุณกังวล
10:35
And if you find yourselfด้วยตัวคุณเอง worriedกลุ้มใจ
ว่าบางอย่างอย่างการประกันค่าจ้าง
10:37
that something like a guaranteedรับประกัน incomeเงินได้
จะยับยั้งแรงขับในการประสบความสำเร็จ
10:40
is going to stifleยับยั้ง our driveขับรถ to succeedประสบความสำเร็จ
และทำให้เรารู้สึกพึงพอใจ
10:42
and make us kindชนิด of complacentอิ่มเอมใจ,
คุณอาจจะสนใจที่จะรู้ว่า การเคลื่อนย้ายทางสังคม
10:44
you mightอาจ be interestedสนใจ to know that socialสังคม mobilityการเคลื่อนไหว,
หนึ่งในหลายๆสิ่งที่เราให้ความสำคัญในสหรัฐฯ
10:47
one of the things we really prideความภาคภูมิใจ ourselvesตัวเรา on in the Unitedปึกแผ่น Statesสหรัฐอเมริกา,
ตอนนี้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าประเทศทางยุโรปเหนือทั้งหลาย
10:50
is now lowerลดลง than it is in the northernภาคเหนือ Europeanชาวยุโรป countriesประเทศ
ที่มีตาข่ายความปลอดภัยทางสังคม (social safety nets)
ที่ใจกว้างเอามากๆ
10:53
that have these very generousใจกว้าง socialสังคม safetyความปลอดภัย netsอวน.
ดังนั้น คู่มือทางเศรษฐศาสตร์นั้นจริงๆก็ค่อนข้างตรงไปตรงมา
10:56
So the economicด้านเศรษฐกิจ playbookPlayBook is actuallyแท้จริง prettyน่ารัก straightforwardซื่อตรง.
ด้านสังคมต่างหากที่ท้าทายกว่ามาก
10:59
The societalสังคม one is a lot more challengingการท้าทาย.
ผมไม่รู้ว่าคู่มือนั้นจะเป็นยังไง
11:02
I don't know what the playbookPlayBook is
สำหรับการดึงบิลให้เข้ามามีส่วนร่วม
และดำรงอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิต
11:04
for gettingได้รับ Billบิล to engageว่าจ้าง and stayพักอยู่ engagedหมั้น throughoutตลอด life.
ผมรู้แค่ว่าการศึกษามีส่วนสำคัญมหาศาลสำหรับเรื่องนี้
11:08
I do know that educationการศึกษา is a hugeใหญ่ partส่วนหนึ่ง of it.
ผมเผชิญเรื่องนี้ด้วยตัวเอง
11:11
I witnessedร่วมเป็นสักขีพยาน this firsthandโดยตรง.
ผมเป็นเด็กมอนเตสซอรี่ (Montessori: ระบบการศึกษาที่เน้นธรรมชาติของเด็ก) ในช่วง 2-3 ปีแรกของการเรียนของผม
11:12
I was a Montessoriมอนเตส kidเด็ก for the first fewน้อย yearsปี of my educationการศึกษา,
และสิ่งที่ระบบการศึกษาแบบนั้นสอนผม
11:16
and what that educationการศึกษา taughtสอน me
ก็คือว่า โลกนี้เป็นสถานที่ที่น่าสนใจ
11:18
is that the worldโลก is an interestingน่าสนใจ placeสถานที่
และงานของผมก็คือออกไปสำรวจมัน
11:20
and my jobงาน is to go exploreสำรวจ it.
โรงเรียนนี้สิ้นสุดที่ชั้น ป.3
11:22
The schoolโรงเรียน stoppedหยุด in thirdที่สาม gradeเกรด,
หลังจากนั้นผมก็เข้าระบบโรงเรียนรัฐบาล
11:24
so then I enteredป้อน the publicสาธารณะ schoolโรงเรียน systemระบบ,
และมันทำให้รู้สึกเหมือนกับว่า ผมถูกส่งไปกูลัก
(Gulag: ค่ายทหารรัสเซีย)
11:26
and it feltรู้สึกว่า like I had been sentส่ง to the Gulagป่าช้า.
เมื่อมองย้อนกลับไป ตอนนี้ผมรู้แล้วว่า งานของมัน
11:30
With the benefitประโยชน์ of hindsightย้อนหลัง, I now know the jobงาน
ก็คือจัดเตรียมชีวิตแบบเสมียนหรือผู้ใช้แรงงานให้ผม
11:33
was to prepareเตรียมการ me for life as a clerkเสมียน or a laborerกรรมกร,
แต่ ณ ตอนนั้น มันรู้สึกเหมือนงานของมันคือ
11:36
but at the time it feltรู้สึกว่า like the jobงาน was to kindชนิด of
การทำให้ผมยอมจำนนต่ออะไรต่อมิอะไรที่ดำเนินไปรอบตัวผม
11:38
boreเจาะ me into some submissionส่ง with what was going on around me.
เราต้องทำให้ดีกว่านี้
11:42
We have to do better than this.
เราต้องไม่ทำการผลิตบิลออกมาเรื่อยๆ
11:43
We cannotไม่ได้ keep turningการหมุน out Billsธนบัตร.
ดังนั้น เราเห็นหน่ออ่อนเขียวๆที่ว่า สิ่งต่างๆกำลังดีขึ้น
11:47
So we see some greenสีเขียว shootsหน่อ that things are gettingได้รับ better.
เราเห็นเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อการศึกษาอย่างลึกซึ้ง
11:49
We see technologyเทคโนโลยี deeplyลึก impactingส่งผลกระทบต่อ educationการศึกษา
และดึงผู้คนเข้ามาร่วม จากนักเรียนรู้ที่เด็กที่สุดของเรา
11:52
and engagingน่ารัก people, from our youngestสุดท้อง learnersผู้เรียน
จนถึงคนที่แก่ที่สุดของเรา
11:55
up to our oldestเก่าแก่ที่สุด onesคน.
เราเห็นนักธุรกิจที่โดดเด่นหลายคนบอกเราว่า
11:57
We see very prominentโดดเด่น businessธุรกิจ voicesเสียง tellingบอก us
เราต้องคิดใหม่เกี่ยวกับบางอย่างที่เราเฝ้าหวงแหนมันมานาน
11:59
we need to rethinkคิดใหม่ some of the things that we'veเราได้ been holdingโฮลดิ้ง dearที่รัก for a while.
และเราเห็นความพยายามอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง
12:02
And we see very seriousจริงจัง and sustainedอย่างยั่งยืน
และอยู่บนฐานข้อมูล ในการทำความเข้าใจ
12:05
and data-drivenที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล effortsความพยายาม to understandเข้าใจ
ว่าจะแทรกแซงเข้าไปในชุมชนที่มีปัญหาที่สุดที่เรามีได้อย่างไร
12:07
how to interveneแทรกแซง in some of the mostมากที่สุด troubledทุกข์ communitiesชุมชน that we have.
ดังนั้น หน่ออ่อนสีเขียวมันอยู่ข้างนอกนั่น
12:11
So the greenสีเขียว shootsหน่อ are out there.
ผมไม่อยากจะเสแสร้งแม้เพียงสักนาทีเดียว
12:13
I don't want to pretendแกล้งทำ for a minuteนาที
ว่าสิ่งที่เรามีนั้นเพียงพอ
12:15
that what we have is going to be enoughพอ.
เรากำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายที่แสนยาก
12:17
We're facingเผชิญ very toughยาก challengesความท้าทาย.
ยกตัวอย่างหนึ่งเช่น มีคนอเมริกันประมาณห้าล้านคน
12:19
To give just one exampleตัวอย่าง, there are about fiveห้า millionล้าน Americansชาวอเมริกัน
ที่ว่างงานมาอย่างน้อยหกเดือน
12:22
who have been unemployedว่างงาน for at leastน้อยที่สุด sixหก monthsเดือน.
เราจะไม่เข้าไปแก้ไขอะไรให้พวกเขา
12:25
We're not going to fixแก้ไขปัญหา things for them
ด้วยการส่งพวกเขากลับไปยังมอนเตสซอรี่
12:26
by sendingการส่ง them back to Montessoriมอนเตส.
และความกังวลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผมก็คือว่า
เรากำลังสร้างโลก
12:28
And my biggestที่ใหญ่ที่สุด worryกังวล is that we're creatingการสร้าง a worldโลก
ใบที่เรากำลังจะมีเทคโนโลยีระยิบระยับ
12:31
where we're going to have glitteringอร่าม technologiesเทคโนโลยี
ฝังอยู่ในสังคมที่ทรุดโทรม
12:33
embeddedที่ฝัง in kindชนิด of a shabbyโทรม societyสังคม
และหนุนด้วยระบบเศรษฐกิจที่สร้างความไม่เสมอภาค
12:36
and supportedได้รับการสนับสนุน by an economyเศรษฐกิจ that generatesสร้าง inequalityความไม่เสมอภาค
แทนที่จะเป็นโอกาส
12:39
insteadแทน of opportunityโอกาส.
แต่จริงๆแล้ว ผมไม่ได้คิดว่านั่นคือสิ่งที่เรากำลังจะทำ
12:40
But I actuallyแท้จริง don't think that's what we're going to do.
ผมคิดว่าเรากำลังจะทำอะไรบางอย่างที่ดีกว่านั้นมาก
12:43
I think we're going to do something a lot better
ด้วยเหตุผลที่ตรงไปตรงมาอย่างมากอันหนึ่ง
12:44
for one very straightforwardซื่อตรง reasonเหตุผล:
ข้อเท็จจริงก็คือ ออกไปข้างนอกนั่น
12:47
The factsข้อเท็จจริง are gettingได้รับ out there.
ความจริงในยุคเครื่องจักรกลใหม่นี้
12:49
The realitiesสภาพที่แท้จริง of this newใหม่ machineเครื่อง ageอายุ
และการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจกำลังจะ
ถูกรับรู้อย่างกว้างขวางขึ้น
12:51
and the changeเปลี่ยนแปลง in the economyเศรษฐกิจ are becomingการกลาย more widelyอย่างกว้างขวาง knownที่รู้จักกัน.
ถ้าเราต้องการที่จะเร่งกระบวนการ
เราสามารถทำอะไรหลายอย่าง
12:54
If we wanted to accelerateเร่งความเร็ว that processกระบวนการ, we could do things
อย่างเช่นการให้นักเศรษฐศาสตร์และผู้กำหนดนโยบายของเรา
12:57
like have our bestดีที่สุด economistsนักเศรษฐศาสตร์ and policymakersผู้กำหนดนโยบาย
ไปเล่นเกม "Jeopardy!" แข่งกับวัตสัน (Watson)
13:00
playเล่น "Jeopardyอันตราย!" againstต่อต้าน Watsonวัตสัน.
เราอาจส่งสภาฯไปโรดทริปอิสระ
13:02
We could sendส่ง Congressคองเกรส on an autonomousอิสระ carรถ roadถนน tripการเดินทาง.
และถ้าเราทำอะไรประมาณอย่างนี้มากพอ
13:05
And if we do enoughพอ of these kindsชนิด of things,
การตระหนักรู้ก็จะฝังเข้าไปว่า สิ่งต่างๆกำลังจะแตกต่างไป
13:07
the awarenessความตระหนัก is going to sinkจม in that things are going to be differentต่าง.
และแล้วเราก็จะออกสู่การแข่งขัน
13:11
And then we're off to the racesการแข่งขัน,
เพราะผมไม่เชื่อแม้เพียงวินาทีเดียวว่า
13:12
because I don't believe for a secondที่สอง
เราได้ลืมวิธีการแก้ความท้าทายอันยุ่งยาก
13:15
that we have forgottenลืม how to solveแก้ toughยาก challengesความท้าทาย
หรือว่าเราได้กลายมาเป็นพวกเฉื่อยชา
และใจแข็งเกินกว่าที่จะลอง
13:18
or that we have becomeกลายเป็น too apatheticไม่แยแส or hard-heartedใจไม้ไส้ระกำ to even try.
ผมเริ่มทอล์คนี้ด้วยคำพูดจากนักเขียนสองคน
13:22
I startedเริ่มต้น my talk with quotesคำพูด from wordsmithswordsmiths
ที่ถูกแยกออกจากกันด้วยมหาสมุทรกับศตวรรษ
13:24
who were separatedแยกออกจากกัน by an oceanมหาสมุทร and a centuryศตวรรษ.
ให้ผมจบมันด้วยคำพูดจากนักการเมืองสองคน
13:27
Let me endปลาย it with wordsคำ from politiciansนักการเมือง
ผู้ซึ่งอยู่ห่างกันออกไปอย่างใกล้เคียง
13:29
who were similarlyเหมือนกับ distantไกล.
วินสตัน เขอร์ชิล มาที่ MIT บ้านผม ในปี 1949
13:31
Winstonวินสตัน Churchillเชอร์ชิล cameมา to my home of MITเอ็มไอที in 1949,
และเขาพุดว่า "ถ้าเราจะต้องทำให้ฝูงชน
13:34
and he said, "If we are to bringนำมาซึ่ง the broadกว้าง massesฝูง
จำนวนมหาศาลในทุกพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์
13:37
of the people in everyทุกๆ landที่ดิน to the tableตาราง of abundanceความอุดมสมบูรณ์,
มันจะเป็นไปได้ก็ด้วยการพัฒนาอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย
13:40
it can only be by the tirelessไม่เบื่อ improvementการปรับปรุง
ของการผลิตเทคโนโลยีในทุกทางของเรา"
13:43
of all of our meansวิธี of technicalวิชาการ productionการผลิต."
อับราฮัม ลินคอล์น รู้ว่ามันยังมีอีกหนึ่งองค์ประกอบ
13:46
Abrahamอับราฮัม Lincolnลิงคอล์น realizedตระหนัก there was one other ingredientส่วนผสม.
เขาพูดว่า "ผมเชื่ออย่างแน่วแน่ในผู้คน
13:49
He said, "I am a firmบริษัท believerผู้ศรัทธา in the people.
ถ้าหากได้รับรู้ความจริง พวกเขาเป็นที่พึ่งพิงได้
13:52
If givenรับ the truthความจริง, they can be dependedขึ้นอยู่กับ uponเมื่อ
ยามเกิดวิกฤตชาติ
13:54
to meetพบกัน any nationalแห่งชาติ crisisวิกฤติ.
สิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดก็คือการให้ข้อเท็จจริงกับพวกเขา"
13:57
The great pointจุด is to give them the plainที่ราบ factsข้อเท็จจริง."
ตามคำพูดมองโลกในแง่ดีดังกล่าว สิ่งสำคัญที่ผมอยากจะ
ทิ้งไว้กับคุณก็คือว่า
13:59
So the optimisticในแง่ดี noteบันทึก, great pointจุด that I want to leaveออกจาก you with
ข้อเท็จจริงของยุคเครื่องจักรกลกำลังชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ
14:02
is that the plainที่ราบ factsข้อเท็จจริง of the machineเครื่อง ageอายุ are becomingการกลาย clearชัดเจน,
และผมมีความมั่นใจอย่างที่สุดว่าเรากำลังจะใช้มัน
14:06
and I have everyทุกๆ confidenceความมั่นใจ that we're going to use them
ในการวางแผนการดีๆในการเข้าสู่
14:08
to chartแผนภูมิ a good courseหลักสูตร into the challengingการท้าทาย,
ระบบเศรษฐกิจอันอุดมสมบูรณ์และท้าทายที่เรากำลังสร้าง
14:11
abundantอุดมสมบูรณ์ economyเศรษฐกิจ that we're creatingการสร้าง.
ขอบคุณมากครับ
14:14
Thank you very much.
(เสียงปรบมือ)
14:15
(Applauseการปรบมือ)
Translated by Chatthip Chaichakan
Reviewed by Yada Sattarujawong

▲Back to top

About the speaker:

Andrew McAfee - Management theorist
Andrew McAfee studies how information technology affects businesses and society.

Why you should listen

Andrew McAfee studies the ways that information technology (IT) affects businesses, business as a whole, and the larger society. His research investigates how IT changes the way companies perform, organize themselves and compete. At a higher level, his work also investigates how computerization affects competition, society, the economy and the workforce.

He's a principal research scientist at the Center for Digital Business at the MIT Sloan School of Management. His books include Enterprise 2.0 and Race Against the Machine (with Erik Brynjolfsson). Read more on his blog.

 

More profile about the speaker
Andrew McAfee | Speaker | TED.com