English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2009

Liz Coleman: A call to reinvent liberal arts education

Liz Coleman'in liberal eğitimde yeni bir bakış açısına çağrısı

Filmed
Views 593,698

Bennington College başkanı Liz Coleman, yüksek eğitimde reform için herkesi kolları sıvamaya çağırıyor. Gün geçtikçe daralan meslek alanlarına karşı çıkarak, günümüzün karmaşık sorunlarını ancak eldeki soruna gore sürekli şekil değiştirebilen esnek, interdisipliner bir yaklaşımla çözebileceğimizi söylüyor. Bu yaklaşımla her şeyden önce tüm bilim dallarını biraraya getirmenin önemini vurguluyor.

- College president
Liz Coleman radically remade Bennington College in the mid-1990s, in pursuit of a new vision: higher education as a performing art. Full bio

CollegeÜniversite presidentsbaşkanlar are notdeğil the firstilk peopleinsanlar whokim come to mindus
Yaratıcı düşüncenin hayata geçirilmesi söz konusu olduğunda
00:12
whenne zaman the subjectkonu is the useskullanımları ofarasında the creativeyaratıcı imaginationhayal gücü.
akla ilk gelen kişiler, genellikle üniversite rektörleri değildir.
00:16
SoYani I thought I'd startbaşlama by tellingsöylüyorum yousen howNasıl I got hereİşte.
Onun için, önce size kendimden ve buraya geliş hikayemden bahsedeyim.
00:19
The storyÖykü beginsbaşlar in the lategeç '90s.
Hikayem 90'lı yılların sonlarına doğru başlıyor.
00:23
I was inviteddavet to meetkarşılamak withile leadingönemli educatorseğitimciler
Özgürlüğüne yeni kavuşmuş doğu bloku ülkelerinden ve Rusya'dan gelen
00:25
fromitibaren the newlyYeni freeücretsiz EasternDoğu EuropeEurope and RussiaRusya.
eğitimcilerin katıldığı bir toplantıya davet edilmiştim.
00:28
TheyOnlar were tryingçalışıyor to figureşekil outdışarı howNasıl to rebuildyeniden inşa etmek theironların universitiesüniversiteler.
Bu eğitimciler, ülkelerindeki üniversiteleri nasıl yeniden yapılandırmak gerektiğini araştırıyorlardı.
00:32
SinceBeri educationEğitim underaltında the SovietSovyet UnionBirliği
Sovyetler Birliğinde'ki eğitim,
00:36
was essentiallyesasen propagandapropaganda
öğrencilere devlet ideolojisini aşılamak
00:39
servingservis the purposesamaçlar ofarasında a statebelirtmek, bildirmek ideologyideoloji,
olan propaganda olmuştu.
00:41
theyonlar appreciatedtakdir thato ito would take wholesaleToptan transformationsdönüşümler
Bu eğitimciler, özgür vatandaşların ihtiyacı olan tarzda bir eğitim verebilmek için
00:44
ifEğer theyonlar were to providesağlamak an educationEğitim
sistemin büyük bir değişim geçirmesi
00:49
worthylayık ofarasında freeücretsiz menerkekler and womenkadınlar.
gerektiğinin farkındalardı.
00:51
GivenVerilen thisbu rarenadir opportunityfırsat
Yeni bir başlangıç yapmak için
00:54
to startbaşlama freshtaze,
ele geçen fırsatı değerlendirmek üzere
00:56
theyonlar choseseçti liberalliberal artssanat
bu ileri görüşlü eğitimciler,
00:58
as the mostçoğu compellingzorlayıcı modelmodel
temel ilkesi
01:00
becauseÇünkü ofarasında itsonun historictarihi commitmenttaahhüt
öğrenciye aydın bir bakış açısı
01:02
to furtheringsürdürmek itsonun students'öğrencilerin broadesten geniş intellectualentellektüel,
ve derin bir ahlak anlayışı kazandırmak olan
01:04
and deepesten derin ethicalahlâki potentialpotansiyel.
liberal sanatları (liberal arts) seçmişlerdi.
01:07
HavingSahip madeyapılmış thato decisionkarar
Bu kararın üzerine
01:10
theyonlar camegeldi to the UnitedAmerika StatesBirleşik,
liberal arts eğitimi denince akla gelen önde kuruluşların rektörleri olan
01:12
homeev ofarasında liberalliberal artssanat educationEğitim,
bizlerle görüşmek üzere
01:14
to talkkonuşma withile somebazı ofarasında us
liberal arts eğitiminin beşiği
01:16
mostçoğu closelyyakından identifiedtespit
Amerika'ya
01:18
withile thato kindtür ofarasında educationEğitim.
gelmişlerdi.
01:20
TheyOnlar spokekonuştu withile a passiontutku, an urgencyaciliyet,
Konuşmalarındaki aciliyet, heyecan ve
01:22
an intellectualentellektüel convictionmahkumiyet
aydın inanç beni derinden etkiledi.
01:26
thato, for meben mi, was a voiceses I had notdeğil heardduymuş in decadeson yıllar,
Ateşi yıllar önce sönmüş,
01:28
a dreamrüya longuzun forgottenunutulmuş.
unutulmuş bir hayali tekrar canlandırdı.
01:33
For, in truthhakikat, weBiz had movedtaşındı lightışık yearsyıl
Işin aslı şöyle ki, geçen on yıllar içerisinde bizler
01:35
fromitibaren the passionstutkular thato animatedcanlandırılmış themonları.
böyle heyecanlardan ve bu heyecanları yaratan emellerden ışık yılı uzaklara sürüklendik.
01:40
ButAma for meben mi, unlikeaksine themonları,
Bu misafirlerimizin tersine
01:44
in mybenim worldDünya, the slatekayrak was notdeğil cleantemiz,
ben sıfırdan başlamıyordum
01:48
and whatne was writtenyazılı on ito was notdeğil encouragingteşvik edici.
ve bulunduğum nokta değişimi çok teşvik edici değildi.
01:52
In truthhakikat, liberalliberal artssanat educationEğitim
Aslında, gerçek anlamda bir liberal arts eğitimi,
01:56
noyok hayır longeruzun existsvar --
artık yok olmuştur,
01:59
at leasten az genuinehakiki liberalliberal artssanat educationEğitim -- in thisbu countryülke.
en azından bu eğitimin aslı ülkemizde artık bulunmamakta.
02:01
WeBiz have professionalizedProfessionalized liberalliberal artssanat to the pointpuan
Liberal arts eğitimi günümüzde
02:05
wherenerede theyonlar noyok hayır longeruzun providesağlamak the breadthetki derecesini elde ofarasında applicationuygulama
açık fikirli, yaratıcı uygulamarın başını çekmemekte
02:08
and the enhancedgelişmiş capacitykapasite for civickent engagementnişan
yada geniş kapsamlı yurttaşlık projelerinin
02:12
thato is theironların signatureimza.
ilk adresi olmamaktadır.
02:15
Over the pastgeçmiş centuryyüzyıl
Geçtiğimiz yüzyılda
02:17
the expertuzman has dethronedtahttan the educatedeğitimli generalistkültürlü
uzmanlık kavramı,
02:19
to becomeolmak the soleTek modelmodel
genel kültürlü ve aydın olmanın tacını başından almıştır ve
02:23
ofarasında intellectualentellektüel accomplishmentbaşarı. (ApplauseAlkış)
uzmanlık tek model haline gelmiştir.
02:26
ExpertiseUzmanlık has for sureemin had itsonun momentsanlar.
Uzmanlık elbette önemlidir.
02:28
ButAma the pricefiyat ofarasında itsonun dominanceüstünlük is enormousmuazzam.
Ama mutlak baskınlığının bedeli ağırdır.
02:33
SubjectKonu mattershususlar are brokenkırık upyukarı
Günümüzde konular
02:37
intoiçine smallerdaha küçük and smallerdaha küçük piecesparçalar,
gittikçe daralan ders alanlarına bölünmektedir.
02:39
withile increasingartan emphasisvurgu on the technicalteknik and the obscurekaranlık.
Teknik ve anlaşılması güç terimler üzerine yoğunlaşılmaktadır.
02:42
WeBiz have even managedyönetilen to makeYapmak the studyders çalışma ofarasında literatureEdebiyat arcanegizli.
Edebiyatı bile gizemli ve anlaşılmaz bir hale getirmiş durumdayız.
02:46
YouSen mayMayıs ayı thinkdüşünmek yousen knowbilmek whatne is going on
Bir Jane Austen romanında
02:51
in thato JaneJane AustenAusten novelyeni --
ne olup bittiğini anladığınızı sanıyorsanız
02:53
thato is, untila kadar yoursenin firstilk encounterkarşılaşma
postmodern dekonstrüksiyonla karşılaşınca
02:55
withile postmodernPostmodern deconstructionismdeconstructionism.
yanıldığınızı göreceksiniz.
02:58
The progressionilerleme ofarasında today'sbugünkü collegekolej studentÖğrenci
Bugün bir üniversite öğrencisinin kaderi
03:01
is to jettisonSafra everyher interestfaiz exceptdışında onebir.
meslek olarak seçtiği alan dışında tüm diğer meraklarına veda etmektir.
03:04
And withiniçinde thato onebir, to continuallysürekli olarak narrowdar the focusodak,
Öğrenciler, o kalan tek alanın içerisinde de gün geçtikçe daha dar bir noktaya odaklanmak zorunda kalmaktadır.
03:09
learningöğrenme moreDaha and moreDaha about lessaz and lessaz;
Daha az şey hakkında daha çok bilgi edinmedir bu bakış açısının daralmasıdır.
03:13
thisbu, despiterağmen the evidencekanıt allherşey aroundetrafında us
Etrafımızdaki her şeyin bu kadar birbirine bağlantılı olmasına karşın
03:17
ofarasında the interconnectednessiç içe ofarasında thingseşyalar.
böyle izole olmak nasıl mümkün olabilir diyebilirsiniz
03:20
LestDiye yousen thinkdüşünmek I exaggerateabartmak,
ya da abarttığımı düşünüyor olabilirsiniz.
03:23
hereİşte are the beginningsbaş ofarasında the A-B-CsA-B-Cs ofarasında anthropologyantropoloji.
Antropoloji biliminin ilk kuralı şudur:
03:26
As onebir moveshamle upyukarı the laddermerdiven,
Bir insan alanında yükseldikçe
03:31
valuesdeğerler otherdiğer thangöre technicalteknik competenceyetki
teknik bilgisi dışında ki değer yargıları
03:33
are viewedbakıldı withile increasingartan suspicionşüphe.
artan bir şüpheyle karşılanmaya başlanır.
03:35
QuestionsSorular suchböyle as,
Örneğin artık
03:38
"WhatNe kindtür ofarasında a worldDünya are weBiz makingyapma?
"Dünyayı ne hale getiriyoruz?"
03:40
WhatNe kindtür ofarasında a worldDünya should weBiz be makingyapma?
"Nasıl bir dünya yaratmalıyız?"
03:43
WhatNe kindtür ofarasında a worldDünya can weBiz be makingyapma?"
"Nasıl bir dünya yaratabiliriz?"
03:46
are treatedişlenmiş withile moreDaha and moreDaha skepticismşüphecilik,
gibi sorulara artan bir şüpheyle yaklaşılıyor
03:49
and movehareket off the tabletablo.
ve bu tür konular hemen arka plana atılıyorlar.
03:53
In soyani doing, the guardiansVeliler ofarasında secularlaik democracydemokrasi
Böyle yaparak, laik demokrasinin koruyucusu olan bizler
03:55
in effectEfekt yieldYol ver the connectionbağ
aslında eğitim ve değer yargıları arasında ki hassas kontrolü
03:59
betweenarasında educationEğitim and valuesdeğerler
köktendincilerin eline
04:03
to fundamentalistsköktenciler,
bırakmaktan başka bir şey yapmıyoruz.
04:05
whokim, yousen can be sureemin,
Emin olabilirsiniz ki bu kesim, eğitim sistemini
04:07
have noyok hayır compunctionscompunctions about usingkullanma educationEğitim
din yönetiminin gerektirdiği laik olmayan görüşleri ve değerleri yaymak için
04:09
to furtherayrıca theironların valuesdeğerler:
kullanmakta
04:12
the absolutesabsolutes ofarasında a theocracyteokrasi.
bir sakınca görmez.
04:14
MeanwhileBu arada, the valuesdeğerler and voicessesleri ofarasında democracydemokrasi are silentsessiz.
Bu süreçte demokrasinin ve değerlerinin sessiz kalması
04:17
EitherHer iki weBiz have lostkayıp touchdokunma withile thosebu valuesdeğerler
ya bizim bu değerlerle olan bağımızın kopmuş olduğunu gösterir
04:23
orveya, noyok hayır betterdaha iyi,
ya da daha beteri,
04:25
believeinanmak theyonlar needgerek notdeğil
bu değerlerin öğretilmesi
04:27
orveya cannotyapamam be taughtöğretilen.
mümkün değil demektir.
04:29
ThisBu aversionalgılamasının artması ile yükseldi to socialsosyal valuesdeğerler
Toplum hizmetleri veren programların sayısında ki patlama
04:31
mayMayıs ayı seemgörünmek at oddsolasılık withile the explosionpatlama
sizi yanıltmasın.
04:33
ofarasında communitytoplum servicehizmet programsprogramlar.
Bu tür programların
04:36
ButAma despiterağmen the attentionDikkat paidödenmiş to thesebunlar effortsçabaları,
sayıları artsa da
04:38
theyonlar remainkalmak emphaticallyüzerine basa basa extracurricularders dışı.
içerikleri ısrarla müfredat dışı kalmaktadır.
04:41
In effectEfekt, civic-mindednesstoplumsal fikirlilik is treatedişlenmiş
Sanki yurttaşlık bilinci
04:45
as outsidedışında the realmDiyar ofarasında whatne purportsiddia to be
ciddi ve aklı başında yetişkinlerin
04:48
seriousciddi thinkingdüşünme and adultyetişkin purposesamaçlar.
ilgi alanından cıkmış bir çocuk oyuncağıdır.
04:51
SimplySadece put, whenne zaman the impulsedürtü is to changedeğişiklik the worldDünya,
Basitçe söylemek gerekirse, gidişata hayır demek gerektiğinde
04:55
the academyAkademi is moreDaha likelymuhtemelen to engenderdoğurmak
akademi, yol göstermek şöyle dursun,
05:00
a learnedbilgili helplessnessçaresizlik
bilgece bir eli kolu bağlılık
05:02
thangöre to createyaratmak a senseduyu ofarasında empowermentgüçlenme.
sergilemektedir.
05:05
ThisBu brewdemlemek -- oversimplificationbasite indirgemek ofarasında civickent engagementnişan,
Sivil toplum hareketlerinin hafife alınması,
05:09
idealizationidealleştirme ofarasında the expertuzman,
uzmanlığın idealize edilmesi,
05:15
fragmentationparçalanma ofarasında knowledgebilgi,
bilginin parçalara ayrılması,
05:17
emphasisvurgu on technicalteknik masteryustalık,
teknik konularda ustanın baskınlığı,
05:20
neutralitytarafsızlık as a conditionşart ofarasında academicakademik integritybütünlük --
akademinin tarafsızlık namına fikir belirtmekten kaçınması gibi artık kanıksadıgımız durumlar,
05:22
is toxictoksik whenne zaman ito comesgeliyor to pursuingpeşinde the vitalhayati connectionsbağlantıları
eğitim ve toplumun çıkarları arasındaki hassas ilişki,
05:26
betweenarasında educationEğitim and the publichalka açık goodiyi,
aydın düşüncenin üstünlüğü
05:31
betweenarasında intellectualentellektüel integritybütünlük
ve özgürlük gibi kavramlar söz konusu olduğunda
05:34
and humaninsan freedomözgürlük,
zehirli unsurlardır.
05:37
whichhangi were at the heartkalp --
İşte bu kavramlar,
05:39
(ApplauseAlkış) -- ofarasında the challengemeydan okuma posedpoz verdi to and by
Avrupa'dan gelen meslektaşlarımın
05:41
mybenim EuropeanAvrupa colleaguesmeslektaşlar.
çözmeye çalıştığı meselelerin de özüydü.
05:45
WhenNe zaman the astronomicalastronomik distancemesafe
Akademik dünyanın durumu ve
05:47
betweenarasında the realitiesgerçekler ofarasında the academyAkademi
geniş vizyon gerektiren bu görevin zorluğu arasındaki
05:49
and the visionarydüşsel intensityyoğunluk ofarasında thisbu challengemeydan okuma
uçurum gözlerimiz önüne serildiğinde
05:52
were moreDaha thangöre enoughyeterli, I can assuresağlamak yousen,
inanın ki şaşıp kalmamak elde değildi.
05:55
to give onebir pauseDuraklat,
inanın ki şaşıp kalmamak elde değildi.
05:57
whatne was happeningolay outsidedışında higherdaha yüksek educationEğitim
Dünyada ve üniversitelerin steril ortamında işlerin nasıl yürüdüğüne bakınca
06:00
madeyapılmış backingarkalık off unthinkabledüşünülemez.
başladığımız bu tartışmaların yarım bırakılamayacağı ve bu konunun derhal ciddi bir biçimde ele alınması gerektiğini anladık.
06:03
WhetherOlup olmadığı ito was threatstehditler to the environmentçevre,
Bu aciliyet, çevreye verdiğimiz zarara,
06:06
inequitieseşitsizlikler in the distributiondağıtım ofarasında wealthservet,
zengin ve fakir arasında artan uçuruma,
06:09
lackeksiklik ofarasında a saneaklı başında policypolitika orveya a sustainablesürdürülebilir policypolitika
enerji kaynaklarının sonsuz olmadığının farkında olan
06:12
withile respectsaygı to the continuingdevam ediyor useskullanımları ofarasında energyenerji,
mantıklı ve uzun soluklu politikaların eksikliğine bakınca iyice elzem bir hal aldı.
06:15
weBiz were in desperateumutsuz straitsboğazlar.
Dar boğazlardan geçmekte olduğumuz açıktı
06:19
And thato was onlybir tek the beginningbaşlangıç.
ve daha yolun başındaydık.
06:21
The corruptingbozgunculuk ofarasında ourbizim politicalsiyasi life
Politikanın gittikçe yozlaşıyor olması
06:24
had becomeolmak a livingyaşam nightmarekâbus;
bir kâbusa dönüşmüştü
06:26
nothinghiçbir şey değil was exemptmuafiyet --
ve her alan bundan nasibini almaktaydı.
06:28
separationayırma ofarasında powersgüçler, civilsivil libertiesözgürlükler,
Yasama, yürütme ve yargının özerkliği,
06:31
the rulekural ofarasında lawhukuk,
hukukun egemenliği ve
06:34
the relationshipilişki ofarasında churchkilise and statebelirtmek, bildirmek.
laiklik bu kötü politikaların elinde bozulmaya yüz tutmaktaydı.
06:36
AccompaniedEşlik by a squanderingisraf
Bir yandan, gücümüzün güvencesi olan
06:38
ofarasında the nation'snationâ €™ s materialmalzeme wealthservet
milli sermayemiz
06:40
thato defiedmeydan credulityHer şeye inanma.
çarçur edilmekteydi.
06:43
A harrowingüzücü predilectionyeğleme for the useskullanımları ofarasında forcekuvvet
Askerin ve ordunun her şeye çare olarak öne sürülmesi ve artarak kullanılması
06:45
had becomeolmak commonplaceolağan,
çok normal bir şey olarak algılanmaya başlanmıştı.
06:48
withile an equaleşit distastetiksinme
Farklı bakış açılarına karşı
06:50
for the alternativealternatif formsformlar ofarasında influenceetki.
tolerans ortadan kalkmaktaydı.
06:52
At the sameaynı timezaman, allherşey ofarasında ourbizim firepowerateş gücü was impotentiktidarsız
Şu da ilginçtir ki, askeri alanda geldiğimizi sandığımız bu üstün noktaya rağmen
06:55
whenne zaman ito camegeldi to haltingdurdurma orveya even stemmingdallanma
iş Ruanda'da, Darfur'da, Myanmar'da ki soykırımlara müdahale etmeye, durdurmaya geldiğinde
07:00
the slaughterkatliam in RwandaRuanda, DarfurDarfur, MyanmarMyanmar.
ordumuz aciz kalmştır.
07:03
OurBizim publichalka açık educationEğitim, oncebir Zamanlar a modelmodel for the worldDünya,
Bir zamanlar, tüm dünyanın örnek aldığı eğitim sistemimiz
07:08
has becomeolmak mostçoğu noteworthyönemli
artık sadece yanlışlarıyla
07:12
for itsonun failuresarızaları.
gündeme geliyor.
07:14
MasteryUstalık ofarasında basictemel skillsbecerileri and a bareçıplak minimumasgari ofarasında culturalkültürel literacyokur yazarlık
Temel beceriler, minimum düzeyde edebiyat, kültür
07:16
eludeseludes vastgeniş numberssayılar ofarasında ourbizim studentsöğrencilerin.
öğrencilerin çoğunun ulaşamadığı bir lüks oldu.
07:20
DespiteRağmen havingsahip olan a researchAraştırma establishmentKuruluş
Dünyanın gıpta ettiği
07:24
thato is the envykıskançlık ofarasında the worldDünya,
araştırma kurumlarımıza rağmen
07:26
moreDaha thangöre halfyarım ofarasında the AmericanAmerikan publichalka açık
Amerikan halkının yarısından fazlası
07:28
don'tyapamaz believeinanmak in evolutionevrim.
evrim teorisini reddetmektedir.
07:30
And don'tyapamaz pressbasın yoursenin luckşans
Şunu da belirteyim ki,
07:32
about howNasıl muchçok thosebu whokim do believeinanmak in ito
reddetmeyenlerin de ne kadarının
07:34
actuallyaslında understandanlama ito.
bu teorinin içeriğini kavradıkları şüphelidir.
07:36
Incrediblyİnanılmaz, thisbu nationulus,
Hayretler verici bir durumdur ki,
07:39
withile allherşey itsonun materialmalzeme, intellectualentellektüel and spiritualmanevi resourceskaynaklar,
bu kadar maddi, manevi ve entellektuel imkanlara sahip olan bu millet
07:42
seemsgörünüyor utterlytamamen helplessçaresiz
bu kavramlardaki bozulmanın önüne geçmek söz konusu olunca
07:48
to reverseters the freefallserbest düşüş in anyherhangi ofarasında thesebunlar areasalanlar.
aciz duruma düşmektedir.
07:50
EquallyEşit startlingşaşırtıcı, fromitibaren mybenim pointpuan ofarasında viewgörünüm,
Şahsi fikrime göre,
07:55
is the factgerçek thato noyok hayır onebir
asıl afallatıcı durum da
07:58
was drawingçizim anyherhangi connectionsbağlantıları
kimsenin önde gelen eğitim kurumlarımızla,
08:00
betweenarasında whatne is happeningolay to the bodyvücut politicpolitik,
politik dünyada olanlar arasında
08:02
and whatne is happeningolay in ourbizim leadingönemli educationaleğitici institutionskurumlar.
bağlantı kurmamış olmasıdır.
08:05
WeBiz mayMayıs ayı be at the topüst ofarasında the listliste
Zengin olmakta, varlık edinmekte
08:09
whenne zaman ito comesgeliyor to influencingetkileyen accesserişim to personalkişisel wealthservet.
üzerimize yok
08:12
WeBiz are notdeğil even on the listliste
ancak demokrasinin sağlıklı bir biçimde yürümesi için
08:16
whenne zaman ito comesgeliyor to ourbizim responsibilitysorumluluk
üzerimize düşen görevi yapmak söz konusu olunca
08:18
for the healthsağlık ofarasında thisbu democracydemokrasi.
sınıfta kalıyoruz.
08:21
WeBiz are playingoynama withile fireateş.
Ateşle oynuyoruz.
08:23
YouSen can be sureemin JeffersonJefferson knewbiliyordum
Emin olun ki Jefferson şu sözleri söylerken
08:26
whatne heo was talkingkonuşma about whenne zaman heo saiddedim,
bir bildiği vardır.
08:28
"IfEğer a nationulus expectsbekliyor to be ignorantcahil and freeücretsiz
"Bir millet medeni bir devlette
08:30
in a statebelirtmek, bildirmek ofarasında civilizationmedeniyet,
hem cahil hem özgür olarak varolmayı düşlüyorsa
08:34
ito expectsbekliyor whatne neverasla was,
tarihte hiç görülmemiş
08:36
and neverasla will be."
ve görülmeyecek bir şey istiyor demektir."
08:38
(ApplauseAlkış)
(Alkış)
08:41
On a moreDaha personalkişisel noteNot,
Şahsen
08:43
thisbu betrayalihanet ofarasında ourbizim principlesprensipler,
ahlak, umut ve prensiplerimize yapılan
08:45
ourbizim decencyterbiye, ourbizim hopeumut,
bu ihanetler
08:47
madeyapılmış ito impossibleimkansız for meben mi
beni kendime şu soruyu sormaya
08:49
to avoidönlemek the questionsoru,
mecbur etmiştir:
08:51
"WhatNe will I saysöylemek, yearsyıl fromitibaren nowşimdi,
"Bundan yıllar sonra bana
08:54
whenne zaman peopleinsanlar asksormak, 'Where' Nerede were yousen?'"
´Bunlar olurken sen neredeydin?´ diye sorulduğunda ne cevap vereceğim?"
08:56
As presidentDevlet Başkanı ofarasında a leadingönemli liberalliberal artssanat collegekolej,
O zaman, bu ülkede yenilikçi geçmişi ile ün yapmış, önde gelen
09:00
famousünlü for itsonun innovativeyenilikçi historytarih,
liberal arts college'lardan birinin başkanı olarak
09:02
thereOrada were noyok hayır excusesbahane.
hiç bir bahanem olamazdı.
09:05
SoYani the conversationkonuşma beganbaşladı at BenningtonBennington.
İşte bu nedenle, bu konuda ki tartışmaları Bennington'da başlattık.
09:07
KnowingBilerek thato ifEğer weBiz were to regainyeniden kazanmak
Biliyorduk ki liberal eğitimi tekrar
09:10
the integritybütünlük ofarasında liberalliberal educationEğitim,
elle tutulur bir hale getirmek istiyorsak,
09:12
ito would take radicalradikal rethinkingtekrar düşünme
bunun icin radikal bir yapılanma gerekir.
09:14
ofarasında basictemel assumptionsvarsayımlar,
Bir takım temel varsayımlar tekrar gözden geçirilmelidir.
09:16
beginningbaşlangıç withile ourbizim prioritiesöncelikler.
Önceliklerimizin neler olduğu tekrar düşünülmelidir.
09:18
EnhancingArtırılması the publichalka açık goodiyi becomesolur a primarybirincil objectiveamaç.
Toplum refahının artırılması öncelikli hedef olmalıdır.
09:21
The accomplishmentbaşarı ofarasında civickent virtueErdem
Erdemli bir toplum, ancak
09:25
is tiedbağlı to the useskullanımları ofarasında intellectakıl and imaginationhayal gücü
zekanın ve hayal gücünün
09:27
at theironların mostçoğu challengingmeydan okuma.
ortak çabasıyla mümkündür.
09:31
OurBizim waysyolları ofarasında approachingyaklaşıyor agencyAjans and authorityyetki
Vatandaşlar, bu yüzyılda muzdarip olduğumuz sorunlarla karşılaştıklarında
09:33
turndönüş insideiçeride outdışarı to reflectyansıtmak the realitygerçeklik
hemen bir merciye, bir otoriteye başvuruyorlar
09:37
thato noyok hayır onebir has the answerscevaplar
ama aslında çağımızın sorunları tek bir merci tarafından çözülemeyecek kadar karmaşıklar.
09:41
to the challengeszorluklar facingkarşı citizensvatandaşlar in thisbu centuryyüzyıl,
Aranılan cevaplar ancak
09:44
and everyoneherkes has the responsibilitysorumluluk
herkesin sorumluluğu paylaşması
09:47
for tryingçalışıyor and participatingkatılan in findingbulgu themonları.
ve çözümün hep beraber aranmasıyla mümkündür.
09:51
BenningtonBennington would continuedevam et to teachöğretmek the artssanat and sciencesbilimler
Bennington, sanat ve bilim eğitimi vermeye devam edecektir
09:55
as areasalanlar ofarasında immersiondaldırma thato acknowledgekabul differencesfarklar
çünkü bunlar insanin kişisel ve profesyonel amaçları arasında ki ayrımı
09:58
in personalkişisel and professionalprofesyonel objectiveshedefleri.
fark edebilmesi için gereklidir.
10:01
ButAma the balancesbakiyeleri redressedredressed,
Ancak, aradaki dengeyi iyi kurmalıyız
10:04
ourbizim sharedpaylaşılan purposesamaçlar assumeüstlenmek an equaleşit
çünkü ortak menfaatlerimiz
10:06
ifEğer notdeğil greaterbüyük importanceönem.
en az kişisel cikarlarımız kadar, hatta daha fazla önem taşır.
10:09
WhenNe zaman the designdizayn emergedortaya ito was surprisinglyşaşırtıcı biçimde simplebasit and straightforwardbasit.
Projemizin tasarımı şaşırtıcı biçimde kolaylıkla ortaya çıktı.
10:11
The ideaFikir is to makeYapmak the political-socialsiyasi-sosyal challengeszorluklar themselveskendilerini --
Ders programının içeriğini
10:16
fromitibaren healthsağlık and educationEğitim
sağlık, eğitim,
10:20
to the useskullanımları ofarasında forcekuvvet --
ordu kuvvetlerinin kullanımı
10:22
the organizersorganizatörler ofarasında the curriculumMüfredat.
gibi sosyal ve politik konulardan oluşturmaya karar verdik.
10:24
TheyOnlar would assumeüstlenmek the commandingkomut verme rolerol ofarasında traditionalgeleneksel disciplinesdisiplinler.
Bu konular alışılagelmiş ders başlıklarının yerine geçti.
10:27
ButAma structuresyapıları designedtasarlanmış to connectbağlamak, ratherdaha doğrusu thangöre dividebölmek
Ders yapısı
10:30
mutuallykarşılıklı olarak dependentbağımlı circlesçevreler,
konuları ayırarak, sınırlar çizerek, bölerek değil,
10:35
ratherdaha doğrusu thangöre isolatingyalıtma trianglesüçgenler.
birbirini tamamlayıcı alanları bir araya getirecek şekilde tasarlandı.
10:37
And the pointpuan is notdeğil to treattedavi etmek thesebunlar topicskonular
Ana fikrimiz, bu konuları ders alanları olarak değil
10:40
as topicskonular ofarasında studyders çalışma,
hayata geçecek projelerin taslakları olarak
10:43
butfakat as frameworksçerçeveler ofarasında actionaksiyon.
ele almaktır.
10:45
The challengemeydan okuma: to figureşekil outdışarı whatne ito will take
Buradaki tek zorluk, istediğimiz, öngördüğümüz
10:47
to actuallyaslında do somethingbir şey
değişiklikleri gerçekleştirebilecek
10:51
thato makesmarkaları a significantönemli and sustainablesürdürülebilir differencefark.
türde projeleri üretebilmektedir.
10:53
ContraryTam tersine to widelygeniş ölçüde heldbekletilen assumptionsvarsayımlar,
Sanıldığının tersine, yaratıcı fikirler
10:57
an emphasisvurgu on actionaksiyon providessağlar a specialözel urgencyaciliyet to thinkingdüşünme.
acil bir ihtiyaç olduğu zaman daha çok gelir akla.
11:00
The importanceönem ofarasında cominggelecek to gripskulpları withile valuesdeğerler like justiceadalet,
Adalet, eşitlik, doğruluk gibi kavramların
11:05
equityhisse senedi, truthhakikat,
özünü kavramanın önemi
11:10
becomesolur increasinglygiderek evidentbelirgin
öğrencilerin şu gerçeği fark etmeleriyle
11:12
as studentsöğrencilerin discoverkeşfetmek thato interestfaiz aloneyalnız
gün geçtikçe açiğa çıkıyor.
11:14
cannotyapamam tellsöylemek themonları whatne theyonlar needgerek to knowbilmek
Söz konusu eğitim,
11:18
whenne zaman the issuekonu is rethinkingtekrar düşünme educationEğitim,
sağlık,
11:21
ourbizim approachyaklaşım to healthsağlık,
ekonomik eşitlik olduğunda
11:24
orveya strategiesstratejiler for achievingelde
sadece konuya ilgi duymak, ilgili olmak
11:26
an economicsekonomi bilimi ofarasında equityhisse senedi.
yeterli donanımı sağlamaz.
11:28
The valuedeğer ofarasında the pastgeçmiş alsoAyrıca comesgeliyor alivecanlı;
Böyle bir konuya girişirken
11:30
ito providessağlar a lot ofarasında companyşirket.
geçmiş, en büyük yardımcıdır çünkü.
11:34
YouSen are notdeğil the firstilk to try to figureşekil thisbu outdışarı,
Bir işe kalkıştığınızda unutmayın ki
11:36
justsadece as yousen are unlikelyolası olmayan to be the lastson.
bunu deneyen ne ilksiniz ne de son.
11:39
Even moreDaha valuabledeğerli,
Daha da önemlisi tarihin,
11:42
historytarih providessağlar a laboratorylaboratuvar
yapılmak istenenlerin ve sonuçlarının
11:44
in whichhangi weBiz seegörmek playedOyunun outdışarı
önümüze serildiği
11:46
the actualgerçek, as well as the intendedistenilen
bir laboratuar olduğunu
11:49
consequencessonuçları ofarasında ideasfikirler.
unutmamak gerekir.
11:52
In the languagedil ofarasında mybenim studentsöğrencilerin,
Öğrencilerimin deyimiyle,
11:55
"DeepDerin thought mattershususlar
"Önemli işler yapmaya kalkışmadan önce
11:57
whenne zaman you'resen contemplatingdüşünürken whatne to do
iyice düşünmek
11:59
about thingseşyalar thato mattermadde."
gerekir."
12:01
A newyeni liberalliberal artssanat thato can supportdestek thisbu
Eyleme yönelik bu ders programının
12:04
action-orientedeyleme yönelik curriculumMüfredat
uygulanabileceği tarz bir liberal arts eğitimi
12:06
has begunbaşladı to emergeçıkmak.
ortaya çıkmaya başlamıştır.
12:08
RhetoricRetorik, the artSanat ofarasında organizingdüzenleme the worldDünya ofarasında wordskelimeler
Konuşma sanatı, yani kelimeleri dinleyici üzerinde
12:10
to maximummaksimum effectEfekt.
en yüksek etkiyi bırakacak şekilde kullanabilmek.
12:14
DesignTasarım, the artSanat ofarasında organizingdüzenleme the worldDünya ofarasında thingseşyalar.
Tasarım, yani nesneler dünyasında yeni düzenlemeler yapabilmek.
12:16
MediationArabuluculuk and improvisationdoğaçlama
Uzlaşma ve doğaçlama da
12:21
alsoAyrıca assumeüstlenmek a specialözel placeyer in thisbu newyeni pantheonPantheon.
bu yeni doğrultuda çok önemli yere sahiptirler.
12:23
QuantitativeNicel reasoningmuhakeme attainsattains itsonun properuygun positionpozisyon
Değişimi yönlendirirken
12:28
at the heartkalp ofarasında whatne ito takes to manageyönetmek changedeğişiklik
ölçmenin can alıcı önemi kadar
12:31
wherenerede measurementÖlçüm is crucialçok önemli.
niteliksel muhakeme ve
12:35
As is a capacitykapasite to discriminateayırımcılık
işin özünü
12:37
systematicallysistematik olarak betweenarasında whatne is at the coreçekirdek
ve çevresini oluşturan
12:40
and whatne is at the peripheryçevre.
öğeleri sistematik olarak birbirinden ayırma yetisi de gereklidir.
12:43
And whenne zaman makingyapma connectionsbağlantıları is ofarasında the essenceöz,
Bağlantılar yaparken,
12:45
the powergüç ofarasında technologyteknoloji emergesortaya withile specialözel intensityyoğunluk.
her ne kadar teknolojiyi yoğun olarak kullanmak gerekse de
12:48
ButAma soyani does the importanceönem ofarasında contentiçerik.
içeriğin öneminin gözden kesinlikle kaçmaması gerekir.
12:53
The moreDaha powerfulgüçlü ourbizim reachulaşmak,
Kavrayışımız ne kadar kuvvetliyse
12:56
the moreDaha importantönemli the questionsoru "About whatne?"
kavradığımız ve yaptığımızın ne olduğunu o derece sorgulamalıyız.
12:58
WhenNe zaman improvisationdoğaçlama, resourcefulnessgüçlülük, imaginationhayal gücü are keyanahtar,
Nihayet doğaçlama, beceri ve hayal gücünün
13:02
artistssanatçılar, at longuzun lastson,
önemi herkes tarafından kabul gördüğünde
13:06
take theironların placeyer at the tabletablo,
yapılacak işler için stratejiler tasarlanırken
13:09
whenne zaman strategiesstratejiler ofarasında actionaksiyon are in the processsüreç ofarasında beingolmak designedtasarlanmış.
sanatçılar da masadaki haklı yerlerine kavuşacaklardır.
13:11
In thisbu dramaticallydramatik expandedgenişletilmiş idealideal
Liberal arts eğitiminin
13:17
ofarasında a liberalliberal artssanat educationEğitim
ufukta görünen bu ideal şeklinde,
13:19
wherenerede the continuumsüreç ofarasında thought and actionaksiyon is itsonun life'shayatın bloodkan,
düşünce ve eylemin sürekliliği
13:21
knowledgebilgi honedhonlanmış outsidedışında the academyAkademi
ve akademik dünyayla sınırlı kalmayan bilgi gelişimi
13:25
becomesolur essentialgerekli.
esastır.
13:28
SocialSosyal activistseylemciler, business leadersliderler,
Sivil toplum örgütleri, iş adamları,
13:30
lawyersavukatları, politicianssiyasetçiler, professionalsprofesyoneller
avukatlar, politikacılar, uzmanlar
13:33
will joinkatılmak the facultyFakülte as activeaktif and ongoingdevam eden participantskatılımcılar
üniversite ve öğretim üyeleriyle bir araya gelip
13:35
in thisbu weddingDüğün ofarasında liberalliberal educationEğitim to the advancementilerleme ofarasında the publichalka açık goodiyi.
liberal eğitimi toplumun refahını artırma yolunda hep birlikte kullanmalıdırlar.
13:40
StudentsÖğrenciler, in turndönüş, continuouslydevamlı olarak movehareket outsidedışında the classroomsınıf
Öğrenciler, bunun akabinde sınıflardan çıkıp,
13:44
to engagetutmak the worldDünya directlydirekt olarak.
direk olarak dünyayla ilişki içinde olacaklardır.
13:49
And ofarasında coursekurs, thisbu newyeni wineşarap
Elbette ki bu fikrin dinamizmini
13:52
needsihtiyaçlar newyeni bottlesşişeler
canlı tutabilmek için
13:55
ifEğer weBiz are to captureele geçirmek the livelinesscanlılık and dynamismdinamizm
yeni bir yapılanma
13:57
ofarasında thisbu ideaFikir.
gerekmektedir.
14:01
The mostçoğu importantönemli discoverykeşif weBiz madeyapılmış
Şimdiye kadar incelediğimiz toplumsal hareketlerden
14:03
in ourbizim focusodak on publichalka açık actionaksiyon
alınması gereken en önemli dersin
14:05
was to appreciateanlamak thato the hardzor choicesseçimler
doğru ve yanlış arasında kesin bir çizgi olmadığı,
14:08
are notdeğil betweenarasında goodiyi and evilkötülük,
zor kararlar verirken
14:11
butfakat betweenarasında competingrakip goodsmal.
seçenekler içinden en doğru olanı seçmek olduğunu ortaya çıkmıştır.
14:14
ThisBu discoverykeşif is transformingdönüştürme.
Bu muazzam bir bulgudur.
14:17
ItBu undercutskesme self-righteousnessdolayıbeni,
İnsanın kendisini başkalarından üstün görmesini,
14:20
radicallykökünden altersdeğiştirir the toneton and characterkarakter ofarasında controversytartışma,
karşıtlık ve düşmanlığa neden olacak görüş ayrılıklarını
14:22
and enricheszenginleştirir dramaticallydramatik
büyük ölçüde ortadan kaldıracak,
14:26
the possibilitiesolasılıklar for findingbulgu commonortak groundzemin.
ortak paydada buluşmaya imkan sağlayabilecek bir fikirdir.
14:28
Ideologyİdeoloji, zealotryabartılmaktan,
İdeoloji, fanatizm,
14:31
unsubstantiatedasılsız opinionsgörüşler simplybasitçe won'talışkanlık do.
tek yönlü fikirler, yarar değil zarar getirir.
14:33
ThisBu is a politicalsiyasi educationEğitim, to be sureemin.
Bu bahsettiğimiz şüphesiz politik bir eğitimdir.
14:38
ButAma ito is a politicssiyaset ofarasında principleprensip,
Ama bu prensip sahibi bir politikadır,
14:42
notdeğil ofarasında partisanshippartizanlık.
partizan politika değildir.
14:45
SoYani the challengemeydan okuma for BenningtonBennington is to do ito.
Bennington'un başarmak istediği zor iş budur.
14:47
On the coverkapak ofarasında Bennington'sBennington'ın 2008 holidaytatil cardkart
Bennington'un 2008 yeni yıl kartı kapağında
14:50
is the architect'smimarın sketchkroki ofarasında a buildingbina
yeni yapılan bir binanın taslak resmi var.
14:54
openingaçılış in 2010
Bu bina 2010 yılında açılacak
14:56
thato is to be a centermerkez for the advancementilerleme
ve toplum projeleri merkezi
14:58
ofarasında publichalka açık actionaksiyon.
olacak.
15:00
The centermerkez will embodysomutlaştırmak and sustainsürdürmek thisbu newyeni educationaleğitici commitmenttaahhüt.
Bu yeni eğitim iddiamızı bu merkezde oluşturacağız ve sürdüreceğiz.
15:02
ThinkDüşünüyorum ofarasında ito as a kindtür ofarasında secularlaik churchkilise.
Bu merkezi laik bir ibadethane gibi düşünebilirsiniz.
15:07
The wordskelimeler on the cardkart describetanımlamak whatne will happenolmak insideiçeride.
Kartın ön yüzündeki kelimeler, yapmak istediklerimizi anlatıyor.
15:10
WeBiz intendniyet etmek to turndönüş the intellectualentellektüel
Amacımız,
15:14
and imaginativeyaratıcı powergüç, passiontutku and boldnesscesaret
öğrencilerimizin, öğretim üyelerimizin ve tüm calışanlarımızın
15:16
ofarasında ourbizim studentsöğrencilerin, facultyFakülte and staffpersonel
sahip olduğu hayal gücünü, tutkuyu, cesareti
15:19
to developinggelişen strategiesstratejiler
çağımızın sorunlarını çözebilecek
15:23
for actingoyunculuk on the criticalkritik challengeszorluklar ofarasında ourbizim timezaman.
projeler üretmek ve stratejiler yaratmak için bir araya getirmek.
15:25
SoYani weBiz are doing ourbizim job.
Biz üzerimize düşeni bu şekilde yapıyoruz.
15:29
WhileSüre thesebunlar pastgeçmiş weekshaftalar have been a timezaman
Geçtiğimiz haftalar
15:32
ofarasında nationalUlusal exhilarationneşe in thisbu countryülke,
milli bir bayram havasında geçti.
15:34
ito would be tragictrajik ifEğer yousen thought thisbu meantdemek
Ama iş bu kadarıyla
15:37
yoursenin job was donetamam.
bitmiyor elbette.
15:40
The glacialbuzul silenceSessizlik weBiz have experienceddeneyimli
Anayasanın hiçe sayıldığı,
15:42
in the faceyüz ofarasında the shreddingparçalama ofarasında the constitutionanayasa,
toplum örgütlerinin yok olmaya yüz tuttuğu,
15:45
the unravelingçözülüyor ofarasında ourbizim publichalka açık institutionskurumlar,
altyapının bozulduğu,
15:48
the deteriorationbozulma ofarasında ourbizim infrastructurealtyapı
uzun dönemde yaşanan büyük sessizlik
15:51
is notdeğil limitedsınırlı to the universitiesüniversiteler.
sadece üniversitelerle sınırlı kalmadı.
15:53
WeBiz the peopleinsanlar
Halk olarak
15:55
have becomeolmak inuredinured to ourbizim ownkendi irrelevancegereksiz
yönetimle ilgili konularda
15:57
whenne zaman ito comesgeliyor to doing anythingher şey significantönemli
oy verip dört yıl beklemenin dışında
16:01
about anythingher şey thato mattershususlar
bir şey yapmamayı,
16:03
concerningilişkin governanceYönetim,
yanlışları görmezden gelmeyi
16:05
beyondötesinde waitingbekleme anotherbir diğeri fourdört yearsyıl.
alışkanlık haline getirdik.
16:07
WeBiz persistinat alsoAyrıca
Israrla
16:10
in beingolmak sidelinedgözden düştü by the ideaFikir ofarasında the expertuzman
her şeyi uzmanlara yani başkalarına bırakma fikrine
16:13
as the onlybir tek onebir capableyetenekli ofarasında cominggelecek upyukarı withile answerscevaplar,
saplanıp kaldık.
16:16
despiterağmen the overwhelmingezici evidencekanıt to the contraryaksi.
Halbuki bunun yanlış bir yaklaşım olduğu sayısız örneklerle kanıtlanmıştır.
16:19
The problemsorun is thereOrada is noyok hayır suchböyle thingşey
Düzgün işleyen demokrasiler
16:24
as a viableyaşayabilir democracydemokrasi madeyapılmış upyukarı ofarasında expertsuzmanlar,
uzmanlar, politikacılar, fanatikler
16:29
zealotsfanatikler, politicianssiyasetçiler and spectatorsseyirci.
ve yönetime katılmayan seyircilerden oluşamaz.
16:33
(ApplauseAlkış)
(Alkış)
16:37
Peopleİnsanlar will continuedevam et and should continuedevam et
Herkes her konu hakkında
16:44
to learnöğrenmek everythingher şey thereOrada is to knowbilmek about somethingbir şey orveya otherdiğer.
mümkün olduğunca bilgili olmaya çalışmalıdır.
16:46
WeBiz actuallyaslında do ito allherşey the timezaman.
Aslında zaten günlük hayatta hep yaptığımız bir şey bu.
16:49
And thereOrada will be and should be
İçimizden bazıları hayatlarını
16:52
thosebu whokim spendharcamak a lifetimeömür
tek bir konu üzerinde yoğunlaşarak
16:54
pursuingpeşinde a veryçok highlybüyük ölçüde definedtanımlanmış areaalan ofarasında inquirysoruşturma.
o konuda uzmanlaşarak geçirmeyi tercih edeceklerdir ve bu elbette ki gereklidir.
16:56
ButAma thisbu single-mindednessşeyimi will notdeğil yieldYol ver
Ancak herkes tek bir konuya hapsolursa ülkenin ihtiyacı olan
17:00
the flexibilitiesesneklikleri ofarasında mindus,
akıl esnekliği,
17:03
the multiplicityçokluk ofarasında perspectivesbakış açıları,
bakış açılarının çokluğu,
17:05
the capacitieskapasiteleri for collaborationişbirliği and innovationyenilik
ortak calisma firsatlari ve inovasyonlar
17:08
thisbu countryülke needsihtiyaçlar.
ortaya çıkamaz.
17:11
ThatBu is wherenerede yousen come in.
İşte herkese bu noktada görev düşmektedir.
17:13
WhatNe is certainbelli is thato the individualbireysel talentyetenek
Bugün bu salonda inanılmaz bir
17:15
exhibitedsergiledi in suchböyle abundancebolluk hereİşte,
bireysel yetenek bolluğu var.
17:19
needsihtiyaçlar to turndönüş itsonun attentionDikkat
Bu bireysel yeteneklerin yapması gereken
17:22
to thato collaborativeişbirlikçi, messydağınık, frustratingsinir bozucu,
güçlerini birleştirerek,
17:25
contentiousçekişmeli and impossibleimkansız worldDünya
kavga kıyamet içerisinde olan karmaşık
17:29
ofarasında politicssiyaset and publichalka açık policypolitika.
politika ve siyaseti hizaya getirmektir.
17:32
PresidentBaşkan ObamaObama and hisonun teamtakım
Başkan Obama ve takımı
17:34
simplybasitçe cannotyapamam do ito aloneyalnız.
bu işin altindan tek başlarina kalkamazlar.
17:37
IfEğer the questionsoru ofarasında wherenerede to startbaşlama seemsgörünüyor overwhelmingezici
Bu devasal işin boyutu altında ezilmemiz, işin neresinden başlayacağımızı bilemememiz sizi bunaltmasın
17:40
yousen are at the beginningbaşlangıç, notdeğil the endson ofarasında thisbu adventuremacera.
bu işin başında olduğumuzun göstergesidir.
17:44
BeingVarlık overwhelmedboğulmuş is the firstilk stepadım
Eğer gerçekten önemi olan bir şeyler başarmaksa amacınız,
17:47
ifEğer yousen are seriousciddi about tryingçalışıyor to get at thingseşyalar thato reallyGerçekten mi mattermadde,
bir fark yaratacak kadar önemli şeylerden bahsediyorsak eğer,
17:50
on a scaleölçek thato makesmarkaları a differencefark.
ilk adım her zaman bunaltıcıdır çünkü.
17:54
SoYani whatne do yousen do whenne zaman yousen feelhissetmek overwhelmedboğulmuş?
O zaman ne yapmalıyız?
17:57
Well, yousen have twoiki thingseşyalar.
Elinizde kullanabileceğiniz iki şey var.
18:00
YouSen have a mindus. And yousen have otherdiğer peopleinsanlar.
Birincisi aklınız. İkincisi de diğer insanlar.
18:03
StartBaşlat withile thosebu, and changedeğişiklik the worldDünya.
Bu ikisini kullanarak işe başlayın ve dünyayı değiştirin.
18:06
(ApplauseAlkış)
(Alkış)
18:11
Translated by Zeynep Delen
Reviewed by Seda Demirel

▲Back to top

About the speaker:

Liz Coleman - College president
Liz Coleman radically remade Bennington College in the mid-1990s, in pursuit of a new vision: higher education as a performing art.

Why you should listen

If you followed higher education news in the 1990s, you have an opinion on Liz Coleman. The president of what was once the most expensive college in America, Coleman made a radical, controversial plan to snap the college out of a budget and mission slump -- by ending the tenure system, abolishing academic divisions and yes, firing a lot of professors. It was not a period without drama. But fifteen years on, it appears that the move has paid off. Bennington's emphasis on cross-disciplinary, hands-on learning has attracted capacity classes to the small college, and has built a vibrant environment for a new kind of learning.

Coleman's idea is that higher education is an active pursuit -- a performing art. Her vision calls for lots of one-on-one interactions between professor and student, deep engagement with primary sources, highly individual majors, and the destruction of the traditional academic department. It's a lofty goal that takes plenty of hard work to keep on course.

More profile about the speaker
Liz Coleman | Speaker | TED.com